พฤศจิกายน 2551

 
 
 
 
 
 
1
9
 
 
All Blog
ระยะเวลาในการใช้ยานั้นสำคัญไฉนArticle: ภญ.อัมพร จันทรอาภรณ์กุล
“หยุดใช้ยาได้เมื่อไหร่”
“หายแล้วหยุดกินได้มั้ย”
“ใช้ยาเฉพาะเวลามีอาการได้มั้ย”คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่มีคนถามมากเป็นอันดับต้นๆ รองจากคำถามที่ว่า “ยานี้รักษาโรคอะไร” ซึ่งคำตอบนั้นขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค รวมทั้งรูปแบบการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้รักษา การพิจารณาชนิดของยาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถให้คำตอบได้อย่างชัดเจน ยาตัวเดียวกันบางกรณีให้กับผู้ป่วยรายหนึ่งเฉพาะเวลามีอาการ พออาการหายไปหรือดีขึ้นก็สามารถหยุดยาได้ แต่อาจต้องใช้กับผู้ป่วยอีกรายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตก็เป็นได้

การใช้ยาตามระยะเวลาที่เหมาะสม นั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการได้รับการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง หรือการได้รับยาที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจะขอยกตัวอย่างสัก 2 กรณี


กรณีที่ 1 ผู้ป่วยโรคคออักเสบ มาด้วยอาการเจ็บคอมาก กลืนเจ็บ ไอมีเสมหะสีเขียว ได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อตัวหนึ่ง เป็นระยะเวลา 10 วัน แต่หยุดรับประทานยาตั้งแต่วันที่ 5 เพราะหายเจ็บคอแล้ว สาเหตุที่ไม่รับประทานยาจนหมดเนื่องจากกลัวว่ารับประทานมากๆ จะมีผลเสีย เพราะระหว่างที่รับประทานยาตัวนี้มีอาการถ่ายเหลวมากขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ ก็มีอาการเจ็บคอขึ้นมาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เจ็บมากกว่าเดิม และกลับมาพบแพทย์ แพทย์จึงได้สั่งยาให้ใหม่อีก 14 วัน การที่มีอาการขึ้นมาอีกเนื่องจากการรับประทานยา 5 วันครั้งก่อนไม่ได้กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคไปทั้งหมดแต่เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นอาการจึงดีขึ้น และแย่ลงหลังจากนั้นอีก 2 สัปดาห์ เพราะโรคกำเริบขึ้น


กรณีที่ 2 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลตามปกติ ได้แจ้งกับเภสัชกรว่าได้หยุดรับประทานยาลดความดันไปประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนมาพบแพทย์ เนื่องจากคิดว่าคราวก่อนมาพบแพทย์แล้วแพทย์แจ้งว่าวันนั้นความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติดีแล้ว จึงคิดว่าน่าจะหยุดรับประทานยาได้ ทำให้ความดันโลหิตในวันที่มาพบแพทย์สูงมาก แพทย์ได้เปลี่ยนยาและเพิ่มปริมาณยาเพื่อให้สามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพราะเขาไม่ได้แจ้งแพทย์ว่าขาดยาก่อนมาตรวจ 2 สัปดาห์ กรณีนี้หากผู้นี้ไม่ได้แจ้งเภสัชกรว่าไม่ได้รับประทานยา แล้วกลับไปพร้อมกับรับประทานยาตัวใหม่ที่แพทย์ให้ ก็อาจทำให้ความดันโลหิตของเขาต่ำลงมากกว่าปกติจนเกิดผลเสียต่อร่างกายก็เป็นได้ หรือหากคิดอีกมุมหนึ่งหากผู้นี้หยุดรักษาไปเลยจะเกิดอะไรขึ้น คนที่มีความดันโลหิตสูงมากเนื่องจากขาดการควบคุม อาจก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ไตวาย หัวใจโต ตามมาภายหลังอีกมากมาย


ทีนี้คงพอเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าระยะเวลาในการรักษามีความสำคัญเพียงไร การใจร้อนฝืนคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรนอกจากจะทำให้เสียเงินเสียทองมากขึ้น บางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยทีเดียว


จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าการพิจารณาชนิดของยาเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่าระยะเวลาในการรักษาควรเป็นเท่าไหร่ ต้องดูชนิดของโรค ความรุนแรงของโรค และการออกฤทธิ์ของยาที่ใช้รักษาร่วมด้วย อย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งกลุ่มยาตามระยะเวลาในการรักษาง่ายๆ ได้ดังนี้1. ยาที่ใช้เฉพาะเวลามีอาการ เพื่อบรรเทาอาการ
ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้เมื่อมีอาการ เมื่อหายแล้วหรืออาการดีขึ้นสามารถหยุดใช้ยาได้ โดยที่ไม่มีผลเสียใดๆ ทางกลับกันหากใช้ต่อเนื่องอาจก่อให้เกิดผลเสีย


ตัวอย่างยากลุ่มนี้ ได้แก่ ยาบรรเทาอาการปวด ยาลดไข้ ยาลดน้ำมูก ยาแก้ไอ ยาบรรเทาอาการคัดจมูก ยาพ่นรักษาโรคหืดบางตัว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ยาลดอาการอักเสบของข้อ กระดูก หรือกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ และยานอนหลับ เป็นต้น


2. ยาที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด
ยากลุ่มนี้เป็นยาที่ต้องใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาอาจเริ่มตั้งแต่เป็นสัปดาห์ เป็นเดือน ไปจนถึงเป็นปี ยากลุ่มนี้ระยะเวลานับว่ามีความสำคัญและเป็นตัวบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการขจัดเชื้อโรค หรือการควบคุมโรค ดังนั้นเมื่อได้รับยากลุ่มนี้เภสัชกรจะแนะนำว่า “ควรใช้ยาติดต่อกันทุกวันจนยาหมด” หรือ “ใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา....ตามที่แพทย์สั่ง”


ตัวอย่างยาในกลุ่มนี้ ได้แก่ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หรือยาแก้อักเสบ (ยารักษาคออักเสบ ปอดอักเสบ วัณโรค หรือแผลฝีหนอง) ยาฆ่าเชื้อรา ยารักษาแผลในทางเดินอาหาร ยารักษาข้ออักเสบเรื้อรังบางชนิด ยากันชัก ยารักษาอาการทางจิตเวช และยารักษาโรคเกี่ยวกับต่อมธัยรอยด์บางชนิด เป็นต้น


3. ยาต้องใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ยาที่ต้องใช้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มักเป็นยาที่ต้องใช้กับโรคเรื้อรังที่ต้องใช้ยาเพื่อควบคุมอาการ ไม่สามารถหยุดยาได้ แม้ว่าจะไม่มีอาการใดแล้วก็ตาม เนื่องจากจะทำให้โรคกำเริบขึ้น หรือประสิทธิภาพในควบคุมโรคลดลง ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนจากโรคนั้นๆ เพิ่มขึ้น โรคเรื้อรังต่างๆ ที่ต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคเลือดบางชนิด และโรคหัวใจบางชนิด เป็นต้นอย่างไรก็ตามกรณีศึกษา และการแบ่งกลุ่มดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพคร่าวๆ เท่านั้น คงยังมิสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งหมด เนื่องจากในความเป็นจริงยาตัวเดียวกัน ผู้ใช้ยาบางรายอาจต้องใช้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่บางรายอาจใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นวัตถุประสงค์หลักของบทความนี้เพียงอยากจะเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของระยะเวลาในการใช้ยาเท่านั้น ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพการรักษาสูงสุดอันจะเกิดกับตัวท่าน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร ไม่ควรใช้วิธีคาดเดาเอาเอง

ที่มาข้อมูล :นิตยสาร Health Today
Create Date : 11 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 11 พฤศจิกายน 2551 6:34:33 น.
Counter : 1617 Pageviews.

3 comments
  
มีประโยชน์จังเลยค่ะ
ตอนไม่สบาย หรือปวดศรีษะก็จะทานยาแก้ปวดจนรู้สึกดีขึ้นค่ะ แต่บางครั้งปวดถี่ๆก็ทานบ่อยกลัวจะดื้่อยาเหมือนกันน่ะค่ะ..
..ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้เรื่องการใช้ยาท่ีนำมาฝากกันนะคะ..
โดย: tiktoth วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:02:11 น.
  
โดย: สาวพิษณุโลก** วันที่: 11 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:22:34 น.
  
ดีจัง
โดย: มส IP: 124.121.85.99 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:56:43 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthpimpagee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]Smile...Small...Smooth...Smart...

counter
สร้าง Playlist ของคุณได้ที่นี่
New Comments