ตุลาคม 2552

 
 
 
 
13
15
17
27
28
29
30
 
26 ตุลาคม 2552
All Blog
รำไทยพิชิตปวด

เมื่อเส้นประสาทบาดเจ็บ
เส้นประสาทเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทจากตัวรับรู้ความรู้สึกที่อยู่ตามผิวหนัง ข้อต่อ และอวัยวะต่างๆ ส่งไปยังสมองเพื่อให้ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไร ขณะเดียวกันก็ยังทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทสั่งการจากสมองหรือไขสันหลัง ลงมายังกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานในการขยับเขยื้อนร่างกายและแขนขา

หากเส้นประสาทมีปัญหาและทำงานบกพร่องไป เช่น เส้นประสาทฉีกขาด ถูกกดทับ หรือมีการอักเสบ ติดเชื้อ ย่อมส่งผลต่อการทำงานของเส้นประสาทนั้นๆ

อย่างหนักสุดคือรับรู้สึกไม่ได้ หรือกล้ามเนื้อไม่ทำงาน อาจรู้สึกเจ็บปวดมากจนทนไม่ได้
อาการเบาหน่อยคือการรับรู้สึกลดลง และ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ซึ่งความผิดปกติของระบบประสาทจะส่งผลต่อการทำงานและการดำรงชีวิต นอกจากนั้น หากพิจารณาการวางตัวของเส้นประสาท ยังพบว่าเส้นประสาทมีการวางตัวที่ยาวมากจากคอหรือหลังไปสู่แขนหรือขา ตามแต่กล้ามเนื้อหรือผิวหนังที่เส้นประสาทเหล่านั้นไปเลี้ยง เมื่อเกิดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทจะมีการตึงรั้ง ส่งผลให้ขยับเขยื้อนร่างกายแล้วรู้สึกตึง แขนขาเหยียดได้ไม่เต็มที่
รำไทยกับความตึงตัวของเส้นประสาท

จากการที่เส้นประสาทมีการตึงรั้งตัว ทำให้มีผู้ที่คิดค้นวิธีการตรวจและรักษาจากประเทศออสเตรเลีย ด้วยการขยับเขยื้อนเส้นประสาทให้เส้นประสาทมีการขยับตัวไปมา และยืดเส้นประสาท เพื่อลดการตึงตัว โดยการจัดท่าอาศัยความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์จัดท่าให้เส้นประสาทอยู่ในท่าที่ตึง แต่ไม่ตึงมากจนเกินไป และได้แนะนำท่าบริหารออกกำลังกายด้วยการเต้นแบบนกฟลามิงโกของทวีปแอฟริกา
แต่จากที่ผู้เขียนวิเคราะห์ท่าเต้นและท่าตรวจความตึงของเส้นประสาท พบว่ามีส่วนคล้ายกับท่ารำของรำไทยมาก เช่น ท่ายูงฟ้อนหาง ท่าล่อแก้ว และ ท่าชะนีร่ายไม้ จะมีผลต่อการขยับและยืดเส้นประสาทมีเดียน

ท่ารำยั่ว จะมีผลต่อการขยับและยืดเส้นประสาทเรเดียล

ท่าสอดสร้อยมาลาและท่าพรหมสี่หน้า มือที่อยู่ด้านบนจะมีผลต่อการขยับและยืดเส้นประสาทอัลนา

ทางคณะของผู้เขียน อาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา ได้ทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่า การรำไทยมีส่วนช่วยลดอาการตึงตัวของเส้นประสาทหรือไม่ โดยทำการวิจัยตั้งแต่การสำรวจในผู้ที่รำไทยเป็นประจำ พบว่าผู้ที่รำไทยจะมีการตึงตัวของเส้นประสาทน้อยกว่า หรือไม่ตึงเลย และเมื่อทำการทดลองให้รำไทยในผู้ที่ทำงานในสำนักงานต่างๆพบว่ารำไทยมีส่วนช่วยทำให้เส้นประสาทลดการตึงตัวลงอย่างชัดเจน
การทดลองใช้รำไทยกับผู้ป่วยที่มีอาการของเส้นประสาทอักเสบที่ถูกกดทับบริเวณข้อมือ ที่มีอาการระดับน้อยถึงปานกลาง ได้ผลออกมาอย่างชัดเจนว่าความตึงตัวของเส้นประสาทลดลง การรับรู้สึกสัมผัสดีขึ้น กำลังกล้ามเนื้อดีขึ้น ผู้ป่วยรู้สึกพอใจกับผลที่ได้จากการรำ

อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้จากการรำเป็นส่วนประกอบเสริมจากการรักษาเท่านั้น เพราะหากไม่ทำการลดการกดทับ อาการอักเสบก็สามารถกลับมาเป็นอีกได้ทุกเมื่อ
ที่สำคัญคือการรำนั้นต้องพอเหมาะ เพราะหากรำมากไป ก็เปรียบเสมือนการกินยาเกินขนาด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้ว การรำอาจไม่สามารถช่วยได้ หรืออาจกระตุ้นทำให้เกิดอาการเพิ่มขึ้น ดังนั้นต้องมีการพิจารณาเวลาและความรุนแรงของการรำให้เหมาะสม


รำไทยแค่ไหนถึงดีในเบื้องต้น ท่ารำไทยที่ได้กล่าวถึงเป็นท่าที่ส่งผลต่อการยืดตัวของเส้นประสาทมากที่สุด แต่หากต้องมาคอยจดจำท่ารำหรือระมัดระวังเรื่องท่ารำมากเกินไป อาจทำให้การรำไม่สนุกหรือเกร็งเกินไป ผู้เขียนขอแนะนำอย่างง่ายๆ ดังนี้

♦ ให้ใช้ท่ารำวงที่เราใช้กันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะท่าของผู้หญิงที่มีลักษณะคล้ายท่าสอดสร้อยมาลา และอาจเพิ่มเติมด้วยท่าจีบมือไปข้างหลัง ในลักษณะคล้ายท่ายูงฟ้อนหาง ก็เป็นท่าที่เพียงพอต่อการยืดเส้นประสาทแล้ว

♦ การรำแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที การรำบ่อยๆจะดีกว่าการรำครั้งละนานๆ

♦ ขณะที่รำให้มีความรู้สึกตึงของแขนเพียงเล็กน้อย อย่าฝืนว่ายิ่งตึงยิ่งดี เพราะการรำมีผลต่อการยืดเส้นประสาทโดยตรง อาจทำให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมของเส้นประสาทได้

♦ หากรำแล้วมีอาการชาหรือเจ็บเพิ่มขึ้น ให้หยุดรำสักครู่ ถ้าอาการหายไปทันทีที่หยุดรำ ให้รำต่อได้ แต่ถ้าต้องพักสักครู่หนึ่ง (ประมาณ 1 นาที) ให้ลดความรุนแรงของการรำ คือรำโดยไม่ให้รู้สึกตึง และลดเวลาของการรำลงด้วย

♦ ทำการรำทุกวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ อาการตึงจะค่อยๆดีขึ้น

♦ การรำไทยนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอยู่ในระดับน้อย ถึงปานกลาง หากอาการที่เป็นอยู่หนักมาก (คือทำงานเบาๆ ก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการ) ควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาให้เฉพาะเจาะจงกับอาการที่เป็นอยู่ เพราะการรำไทยอาจกระตุ้น ทำ ให้อาการแย่ลงได้ ซึ่งสังเกตได้จาก เมื่อรำแล้ว อาการชา หรือเจ็บจะมากขึ้น พักสักครู่อาการก็ยังไม่ดีขึ้น จนต้องทำการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การประคบเย็น อาการถึงดีขึ้น ถ้ามีอาการในลักษณะนี้ บ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าการรำไทยยังไม่เหมาะสมกับตัวคุณผู้เขียนเคยให้การรำเป็นส่วนหนึ่งของท่าออกกำลังกายของพนักงานตามสำนักงาน และโรงงาน ที่มีอาการและไม่มีอาการของการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พบว่าเมื่อออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน ท่าออกกำลังกายดังกล่าวสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บของพนักงานลงได้

ดังนั้น อาจจัดให้รำไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งของพนักงานระหว่างพัก เพื่อลดและป้องกันปัญหาการบาดเจ็บจากการทำงานที่เกิดกับพนักงานได้


นักเขียนหมอชาวบ้าน: ดร.คีรินท์ เมฆโหราขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก หมอชาวบ้านCreate Date : 26 ตุลาคม 2552
Last Update : 26 ตุลาคม 2552 5:26:53 น.
Counter : 2958 Pageviews.

18 comments
  
สวัสดีค่ะ
วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศจากกดจุดมาเป็นรำไทย บ้าง

ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพดีนะคะ
โดย: pimpagee วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:5:30:38 น.
  
น่าสนใจมากเลยครับ ต้องไปหัดรำมั่งดีกว่า
โดย: คุณพีทคุง (ลายปากกา ) วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:6:56:05 น.
  
ดีค่ะ หาอีกหลายๆท่านะคะ จะเข้ามาเยี่ยมอีก
โดย: เดือน IP: 125.25.93.62 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา:21:33:20 น.
  
ดีจร้k
โดย: fern IP: 180.180.21.241 วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:20:34:38 น.
  
เพลงเพราะดีคะ แต่ขอภาพท่ารำให้ชมมากกว่านี้หน่อยนะค๊า ^_^
โดย: สตรี IP: 124.120.17.184 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:18:55:20 น.
  
ดีมากคะ รูปสวยค่ะ ได้ความรู้ด้วย
โดย: ชิง IP: 180.180.68.219 วันที่: 24 เมษายน 2553 เวลา:9:39:45 น.
  
ขอบคุณมากค่ะมีประโยชน์มากเลย
โดย: ข้าว IP: 183.89.81.252 วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:14:36 น.
  
muito boa informação.


Parabéns!

Mel
//dancasdobrasil.blogspot.com
//mellborba.blogspot.com
โดย: mel IP: 187.90.3.16 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:03:23 น.
  
แย่มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
โดย: ่้่้่้เด IP: 192.168.2.71, 110.164.22.112 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:20:04 น.
  
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้
โดย: แพรวา IP: 182.232.211.92 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:49:45 น.
  
ซับซ้อนจริงอะไรจริง...
การรำมีอะไรมากกว่าที่คิดนะเนี่ย
โดย: ชื่อไม่สำคัญ...ว่ามั้ย? IP: 110.164.44.177 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:9:59:19 น.
  
น่ารักดี
โดย: เเจ้ง IP: 192.168.0.14, 110.164.158.82 วันที่: 2 มกราคม 2554 เวลา:15:28:44 น.
  
เม้ลลลล
โดย: คนน่ารัก IP: 223.205.139.99 วันที่: 8 มกราคม 2554 เวลา:16:27:29 น.
  
ดีคะสอนรำไทยอยู่แล้ว
โดย: ครูแดง IP: 118.174.104.91 วันที่: 8 พฤษภาคม 2554 เวลา:19:44:08 น.
  
so nice
โดย: touk IP: 119.42.122.82 วันที่: 25 พฤษภาคม 2554 เวลา:21:45:01 น.
  
ดีมากค่ะความรู้ใหม่ขอนำไปใช้หน่อยนะคะ
โดย: wisuku IP: 124.122.193.149 วันที่: 2 สิงหาคม 2554 เวลา:20:54:58 น.
  
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้

โดย: waraporn IP: 124.63.11.5 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา:7:08:50 น.
  
ดีค่ะ เป็นประโยชน์นะคะ
โดย: Leklai IP: 101.51.39.35 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:9:05:38 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

pimpagee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]Smile...Small...Smooth...Smart...

counter
สร้าง Playlist ของคุณได้ที่นี่
New Comments