กรกฏาคม 2552

 
 
 
13
22
23
 
 
All Blog
ริดสีดวงทวารกับเส้นลมปราณ

ได้กล่าวมาแล้วว่า "เรื่องของเส้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคจำนวนมากมาย" องค์การอนามัยโลกได้รับรองศาสตร์การรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็มปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีจำนวน ๔๓ โรค และการประชุมครั้งหลังสุดปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี ได้เพิ่มเติมชื่อโรคและอาการที่สามารถบำบัดด้วยการฝังเข็มเป็น ๖๔ โรค

เรื่องของริดสีดวงทวาร ผู้ป่วยมักมาหาแพทย์ด้วยปัญหาว่า ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสด บางครั้งคลำได้ก้อนนุ่มๆ สีคล้ำๆ ที่ทวารหนัก
ริดสีดวงทวารก็เหมือนเส้นเลือดขอด แต่เป็นเส้นเลือดขอดที่บริเวณทวารหนัก ถ้าบริเวณปากทวารคลำได้เป็นก้อนนุ่มใต้ผิวหนัง เรียกว่า ริดสีดวงทวารภายนอก ถ้าเป็นริดสีดวงทวารที่อยู่ลึกเข้าไป มักมีก้อนยื่นผ่านหูรูดทวารหนักออกมาตอนถ่ายอุจจาระ ถ้าเป็นน้อยก้อนจะหดกลับไปได้เอง ถ้าเป็นมากต้องใช้มือ ดันจึงจะกลับเข้าไป ถ้าเป็นมากกว่านั้นดันก็ไม่กลับจะทำให้รำคาญมีการเสียดสีจนกลายเป็นแผลอักเสบติดเชื้อง่าย ริดสีดวงประเภทหลังนี้ เรียกว่าริดสีดวงทวารภายใน

บางคนแบ่งง่ายๆ เป็น ๓ แบบ คือ
๑. ริดสีดวงทวารภายนอก มีอาการสำคัญคือ เหมือนมีก้อนเกะกะ รำคาญ ที่บริเวณทวารหนัก
๒. ริดสีดวงทวารภายใน มีอาการสำคัญคือ ถ่ายอุจจาระมีเลือดแดง
๓. ริดสีดวงทวารชนิดมีหัวหรือ ติ่งหัวยื่นออกมา ร่วมกับมีอาการติดเชื้อ มีการอักเสบเจ็บปวดที่ทวารหนัก

สาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดริดสีดวงทวารในทรรศนะแพทย์แผน ปัจจุบันไม่แน่ชัดแต่มักเกิดร่วมกับปัจจัยหลายอย่างที่เป็นผลให้เกิดภาวะกดดันต่อเส้นเลือดบริเวณทวารหนักนานๆ เช่น ภาวะท้องผูกเรื้อรัง ไอเรื้อรัง การตั้งครรภ์ โรคตับแข็ง ก้อนเนื้อในท้อง ต่อมลูกหมากโต มะเร็งของลำไส้ ฯลฯ

แนวทางการรักษาโดยทั่วไปถ้าไม่มีสาเหตุที่ร้ายแรงก็มุ่งเน้นไปที่การป้องกันอาการท้องผูก โดยกินผักและผลไม้มากๆ ดื่มน้ำมากๆ หรือ อาจต้องกินยาระบายเป็นครั้งคราว ถ้ามีอาการปวดอาจใช้ยาเหน็บริดสีดวง เพื่อป้องกันการอักเสบ การปวด หรือใช้วิธีแช่น้ำอุ่นผสมด่างทับทิม
รายที่เป็นมากอาจต้องใช้การฉีดหัวริดสีดวง ผูกหัวริดสีดวง หรือผ่าตัด ตามความเหมาะสม
ผู้ป่วยมาด้วยปัญหาว่าปวดหลังปวดเอว ท้องผูก ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ บริเวณขาด้านหลังและปวดน่อง เป็น ตะคริวบ่อยๆ และมีปัญหาเกี่ยวกับริดสีดวงทวาร มีเลือดออกเวลาถ่ายอุจจาระ
ถ้าพิจารณาจากรูปทางเดินของเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะซึ่งมีทางเดินจากบริเวณหัวตามาถึง ท้ายทอย ต้นคอ และมาตาม แนวไขสันหลัง ๒ เส้น ผ่านบริเวณกระเบนเหน็บและบริเวณแก้มก้นมาตามขาน่อง ด้านหลังถึงส้นและปลายเท้าด้านนอกนั้น

การเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือแนวเส้นลมปราณดังกล่าว แสดงว่าเลือด และพลังบริเวณนี้ติดขัดซึ่งอาจสืบเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่นอุบัติเหตุในอดีตที่เกิดจากการ หกล้ม รถชน หงายหลัง หรือ กระทบกระแทกจนเกิดภาวะหดเกร็งของกล้ามเนื้อรุนแรง การยืนหรือเดินมากเกินไปอิริยาบถในชีวิตประจำวัน การนั่ง หรืองอข้อเข่า การก้มยกของหนักเรื้อรัง จนมีการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อตามแนวกระเพาะปัสสาวะอย่างค่อยเป็นค่อยไป

บ่อยครั้ง ถ้าภาวะริดสีดวงระยะแรกที่ยังเป็นไม่มาก การบีบนวดหรือ ฝังเข็มคลายการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อ บริเวณเอว สะโพก ขา และน่อง สามารถบรรเทาหรือรักษาโรคริดสีดวงทวารได้ ในทางแพทย์แผนจีนถือว่าถ้าเกิดภาวะอุดกั้นเลือดและพลังก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดริดสีดวงทวาร


ดังนั้น อาการปวดเอว ปวดสะโพก ปวดกระเบนเหน็บ ปวดบริเวณเหนือข้อพับเข่า หรือปวดน่อง อาการท้องผูก อาการตะคริว อาการ ริดสีดวง บางครั้งมีความสัมพันธ์กัน อย่างใกล้ชิด การรักษาที่เส้น (ลมปราณ) ที่เกี่ยวเนื่องกันสามารถรักษา อาการได้เป็นชุด
เราจะพบว่าจุดที่รักษาท้องผูก และริดสีดวงทวารในตำราฝังเข็มมีหลายจุด เช่น

- จุดเซี่ยเหลียว
- จุดฮุ่ยหยาง
- จุดเฉิงซาน
- จุดต้าฉางซู
- จุดจื้อเปียน
- จุดเฟยหยาง
นอกจากนี้ยังมีจุดพิเศษที่เชื่อม สัมพันธ์กันระหว่างจุดที่ทวารหนักกับจุดที่อยู่บริเวณเหงือกบนด้านในแนวกลางลำตัว เรียกว่าจุดอินเจียวสามารถฝังเข็มที่จุดนี้เพื่อรักษาอาการ ริดสีดวงได้เหมือนกัน หรือรักษาที่จุดฉางเฉียว (จุดปลายกระดูกก้นกบ) ซึ่งจะสามารถปรับพลังและเลือด การหมุนเวียนรอบทวารหนัก
นอกจากนี้ยังมีจุดพิเศษที่ใช้ทางคลินิกประจำคือ จุดเอ้อไป๋ (มี ๒ จุด บนแขนด้านในข้างเอ็น ๒ เส้น เหนือข้อมือ ๔ ชุ่น

การรักษาริดสีดวงทวารด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนยังมีหลายวิธีเช่น การสะกิดจุดเลือดที่พบบริเวณเอวและหลังการใช้ยาสมุนไพรเพื่อแก้ภาวะร้อนชื้น และการเพิ่มพลังพยุงรั้ง ทำให้ริดสีดวงทวารหดกลับเข้าไป ซึ่งต้องพิจารณาประกอบเป็นรายๆไป


แต่ที่ได้กล่าวมา ต้องการชี้ให้ เห็นว่า การแก้ไขปัญหาริดสีดวงทวาร ถ้าใช้หลักการของเส้นลมปราณมาพิจารณาประกอบการรักษา จะทำให้มีมุมมอง และวิธีคิดที่กว้างขึ้นอีก ทำให้ไม่ยึดติดกับพยาธิสภาพของโรคเฉพาะส่วน แต่เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของระบบเส้นลมปราณทำให้การรักษามีสภาพองค์รวมและครอบคลุมได้รอบด้านยิ่งขึ้น

บางครั้งพบว่า การนวดเส้น คลายเส้น การฝังเข็ม สามารถบรรเทา หรือรักษาโรคริดสีดวง โดยเฉพาะใน รายที่เกี่ยวข้องกับเส้นได้ดีมาก อย่างไร ก็ตามการพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่า อาหารการกิน อุปนิสัย ภาวะสมดุลของร่างกายด้านต่างๆ ประกอบ นับว่าสำคัญไม่น้อยกว่ากัน ซึ่งบางครั้งจำเป็นต้องใช้การรักษาวิธีอื่นประกอบ หรือควรรักษาโรคแบบผสมผสานและควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในบางรายที่มีความซับซ้อนรุนแรงอาการเป็นมากแล้วจำเป็นต้องให้ การแพทย์สมัยใหม่ทำการบำบัดรักษา หรืออาจต้องทำการผ่าตัด

ผู้เขียน: นพ.วิทวัส (ภาสกิจ) วัณนาวิบูล

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก หมอชาวบ้านCreate Date : 04 กรกฎาคม 2552
Last Update : 4 กรกฎาคม 2552 6:10:32 น.
Counter : 2421 Pageviews.

12 comments
  
ขอบคุณ สำหรับข้อความดี ๆ ที่มีให้ ค่ะ
จะให้หมอนวดประจำตัว ทำให้ และส่งข่าวค่ะ
ขอบคุณอีกครั้ง
โดย: ลูกปลาน้อย IP: 203.209.102.172 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:10:07 น.
  
thank you
โดย: bbb IP: 203.209.102.172 วันที่: 4 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:11:32 น.
  
ดีมาก
โดย: แมว IP: 124.157.234.148 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:21:25:47 น.
  
อยากให้มีความละเอียดและวิธีการบำบัดด้วยตัวเองน่าจะดี
โดย: ไชยรัตน์ IP: 125.26.177.249 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:22:20:02 น.
  
คอมเมนต์ ค่ะ
โดย: นิรนาม IP: 180.183.238.137 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:43:53 น.
  
ขอบคุณสำหรับเนื้อหาดี ๆ ที่ได้อ่านค่ะ
โดย: @_@ IP: 202.176.185.136 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:48:03 น.
  
ดีค่ะความรู้ใหม่ๆ
โดย: nongnaphat IP: 92.99.171.116, 195.229.242.55 วันที่: 24 มีนาคม 2554 เวลา:3:35:43 น.
  
อยากรู้ว่ากดอย่างไรในการรักษา
โดย: 3206 IP: 127.0.0.1, 61.7.231.171 วันที่: 8 กรกฎาคม 2554 เวลา:8:38:10 น.
  
ขอบคุณข้ัอมูลทั้งหมดมีประโยขน์มาก
โดย: วงแหวนแห่งรัก IP: 171.99.204.141 วันที่: 17 ตุลาคม 2556 เวลา:0:29:51 น.
  

ขอบคุณมากครับได้ความรู้เพิ่มกำลังศึกษาเส้นแบบจีน
โดย: วีระชัย IP: 1.10.192.23 วันที่: 13 มกราคม 2557 เวลา:2:56:56 น.
  
ได้สาระความรู้มาก๐เป็นประโยชน์ขอบพระคุณครับ
โดย: สมชาย ศรีบุญ IP: 203.113.0.207 วันที่: 29 มกราคม 2558 เวลา:15:16:35 น.
  
แนะนำทานยาบรรเทาริดสีดวงทวารสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ช่วยแก้การอักเสบได้นะ
โดย: drinkdrink IP: 146.88.38.139 วันที่: 23 ธันวาคม 2558 เวลา:18:01:32 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

pimpagee
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 15 คน [?]Smile...Small...Smooth...Smart...

counter
สร้าง Playlist ของคุณได้ที่นี่
New Comments