Group Blog
 
 
กรกฏาคม 2550
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
11 กรกฏาคม 2550
 
All Blogs
 
อิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคมอิทธิพลของสื่อกับวิกฤตของสังคม
ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งของสังคมและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ นับได้ว่าสื่อมวลชนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอและเป็นตัวอีกตัวแปรหนึ่งที่จะกำหนดทิศทางของปัญหานั้นๆ ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนเทียบทุกด้าน

เพราะสื่อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงต้องบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่น การชมรายการข่าวทางทีวีทุกเช้า การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือไม่ก็เล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งบางคนก็อาจจะใช้บริการรับข่าวสารทาง SMS สื่อจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกและการตัดสินใจที่สำคัญของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากปัจจัยดังกล่าวนี่เองอิทธิพลของสื่อจึงย่อมที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองหรือแม้แต่ในสังคมชนบทก็ตาม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งทางที่ดีขึ้นและทางที่แย่ลง และสิ่งสำคัญสื่อคือสิ่งที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อทุกๆ คนในสังคมไม่ว่าจะเด็ก วัยรุ่น หรือจะจนกระทั่งผู้ใหญ่

อิทธิพลของสื่อที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจากจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม เนื่องมาจากความพยายามในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย โดยผ่านสื่อเข้าทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต

สื่อจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิต่อการดำเนินชีวิต และนำพาไปสู่ปัญหาและผลกระทบหลาย ๆ ด้านของชีวิตแบบเดิมๆ ของสังคมไทยให้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งล้วนมาจากการรับสื่อและอิทธิพลสื่อยังทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงคราม ภาพยนตร์หรือละครที่มีเนื้อหารุนแรง ต่อสู้กัน ส่งผลให้เด็กและคนที่รับสื่อจินตนาการตามและเกิดการเลียนแบบ

เห็นได้บ่อยครั้งจากการที่เด็กหรือคนที่ก่ออาชญากรรมหลายคดี โดยบอกว่าเลียนแบบมาจากหนัง จากสื่อต่างๆ แม้กระทั้งการแต่งกายตามแฟชั่นของวัยรุ่น การก่ออาชญากรรม การก่อม็อบ การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยขณะนี้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากอิทธิพลของสื่อ

ปัจจุบันสื่อมวลชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้าไปมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา บางสิ่งก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่บางสิ่งก็ค่อยๆจางหายไปทีละเล็กทีละน้อย จนหมดไปในที่สุด เช่น การที่ประเทศก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อการทำให้

วัฒนธรรมของการติดต่อสื่อสารด้วยเขียนจดหมายกลายตัวเลือกที่สองสำหรับทุกคน เพราะวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท สังคมเมืองและสังคมชนบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารเป็นตัวเลือกแรกสำหรับคน

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตคนเมืองและคนชนบทอย่างปฏิเสธไม่ได้ ทุกคนต่างต้องการที่จะมีไว้ครอบครอง ซึ่งต่างกับอดีตมันคือสิ่งที่ไม่จำเป็น แต่ปัจจุบันนี้ถ้าสังเกตกันจะเห็นว่ามันกลายเป็นปัจจัยที่ห้าในการดำเนินชีวิตไปเสียแล้ว ซึ่งผลมาจากใช้อิทธิพลของสื่อในการโน้มน้าวคนให้คล้อยตามหรือเห็นดีงามกับวัฒนธรรมใหม่ที่เกิดขึ้น

ความวุ่นวายในสังคมไทยทุกวันนี้ อิทธิพลข้องสื่อก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าด้านการเมือง เศรษฐกิจ สื่อล้วนกลายเป็นปัจจัยสำคัญและบ่อยครั้งที่สื่อกลายเป็นประเด็นสำคัญของปัญหานั้นๆ เช่นการนำเสนอข่าวท่ามกลางวิกฤตของสังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางด้านความคิดและต้องการเอาชนะ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางภาคใต้ที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทหาร ตำรวจ ชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม ทำให้ประชาชนและผู้บริสุทธิ์หลายคนต้องสังเวยเสียชีวิต จนทำให้หลายๆ คนอดที่จะคำถามไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยของเรา ทำไมเหตุการณ์ในภาคใต้นับวันจะรุนแรงและไม่มีทีท่าที่ยุติ

บางครั้งทำให้รู้สึกว่าราวกับว่าภาคใต้ของเราตกอยู่ภาวะสงคราม ซึ่งก็ไม่ต่างกับสถานการณ์ทางการเมืองเช่นกัน ที่มีแต่ความขัดแย้ง การแบ่งแยกขั้วและการเลือกข้าง นับวันเหตุการณ์เริ่มที่จะบานปลายขึ้นทุกวัน ทำให้มีเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นเป็นรายวัน

นับตั้งแต่ก่อนและมีการทำรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 จนถึงวันพิพากษาของตุลาการรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ให้ยุบพรรคไทยรักไทยและยังมีการตัดสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ส่วนพรรคประชาธิปัตย์คู่กรณีไม่มีความผิด

จากสภาพวิกฤตความขัดแย้งที่กำลังในบ้านเมือง รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบัน สื่อเป็นตัวแปรสำคัญที่จะโน้มน้าวคนในสังคมให้เกิดความคิดเห็นที่ตรงกัน เพราะสื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก และต้องทำบทบาทในการสะท้อนความเป็นไปในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และเป็นธรรม และละเอียดอ่อนเราะบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนในสังคมCreate Date : 11 กรกฎาคม 2550
Last Update : 16 สิงหาคม 2550 2:22:47 น. 16 comments
Counter : 9603 Pageviews.

 


โดย: โสมรัศมี วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:7:30:49 น.  

 
ก็สื่อเป็นตัวกลางในการส่งสาร

สารใดที่ถูกสื่อ ใส่สี กรอกหู ทุกวัน

การรับรู้ของคน เหมือนโดนตอกย้ำบางเรื่องว่าเป็นปกติของสังคม
วันก่อน อึ่งไปเพราะหลานพูดมา
ว่า
" ถ้าอยากดัง ต้องไปนอนอ่านหนังสือพิมพ์บนถนน "
" ถ้าอยากดัง เด่นก็หัดขัดรถเร็ว ๆ เดียวก็ดังมีแต่คนพูดถึง "

ฟังแล้วอึ่ง จะแก้ความเข้าใจตรงนี้อย่างไรในเมื่อสื่อพูดข่าว แต่ไม่เน้นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ควรไม่เหมาะ

ข่าวที่ไม่ดี ออกมาทุกวัน เด็ก ๆ จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ดี รู้แต่ว่าดัง แน่ ๆ


โดย: sysee วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:13:26 น.  

 
ขยันจัง


โดย: aimejung วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:13:01:18 น.  

 
เสียดายที่สื่อไม่ตระหนักในสิ่งเหล่านี้เลย


โดย: floral_flory วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:18:36 น.  

 
ถูกต้อง...สื่อสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่าง รวมทั้งความคิดและทัศนคติ ถ้าสื่อเสนอสิ่งดีทุกอย่างก็จะดีตาม แต่ถ้าเมื่อใดสื่อนำเสนอในทางที่ไม่ดี บ้านเมืองก็จะไม่มีวันสงบสุขมีแต่ความวุ่นวาย อยากให้เอาแต่สิ่งดีๆมานำเสนอ มิใช่เสนอแต่ในทางแง่ลบ....


โดย: junaka วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:24:10 น.  

 
เห็นด้วยครับ สื่อเป็นตัวแปรสำคัญของสังคม


โดย: โรมรัน (zikou ) วันที่: 12 กรกฎาคม 2550 เวลา:21:30:03 น.  

 
หากสื่อมีอิทธิพล...

แล้วคนล่ะควรจะมีอะไร?


โดย: reaction วันที่: 13 กรกฎาคม 2550 เวลา:22:29:50 น.  

 
สื่อที่ดีต้องเห็นโอกาส(ที่ดี)ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติ...ใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขสังคม...


โดย: ภูผาเดียวดาย (peanka ) วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:28:48 น.  

 
เข้ามาตรวจสอบ
พรุ่งนี้....
จะมาร่วม "ปะทะสังสรรค์"
ทางความคิดค่ะ


โดย: คุณครูตัวกลม IP: 203.131.217.2 วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:9:39:12 น.  

 
ความเห็นที่เป็น "นามธรรม"
จะปรากฎ....
เป็นรูปธรรมเด่นชัด
ให้คนอ่านนึกภาพคล้อยตาม
ด้วย "ตัวอย่าง"
จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ปรากฎการณ์ที่สะท้อนสังคม
จากหนึ่งปัจจัยคือ "อิทธิพลสื่อ"

ปล.ปรับอีกหน่อย เพิ่มอีกนิด โดยยกตัวอย่างให้เห็น แค่นี้ความคิดของเราจะชัดเจนแจ่มแจ้งค่ะ


โดย: คุณครูตัวกลม IP: 203.131.217.2 วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:15:41:50 น.  

 
เป็นกระทู้ที่โดนใจมากครับ
สื่อมีผลกับชีวิตเรามากๆอย่างที่เราไม่รู้ตัวจริงๆครับ
เมื่อก่อนเรื่องเซ็กเป็นเรื่องหลังแต่งงาน
เดี๋ยวนี้ถ้ามีก่อนก็คงไม่เห็นแปลก เพราะละครทุกเรื่องก็มีเซ็กเ็ป็นตัวนำพา ส่วนการแต่งงานเป็นตอนจบ

เมื่อก่อนการกินเหล้าอาจไม่ใช่สิ่งที่ดูดี
ปัจจุบัน ใครถือขวดสีเขียว ถือว่ามีคลาส

ผู้หญิงตบกันเมื่อก่อนว่าน่าเกลียด เดี็ยวนี้ว่า แน่

อย่างไรก็ตามถ้ามีคนถามทุกคนพร้อมตอบว่า
เราโตแล้วสื่อจะมีผลได้อย่างไร

แต่ผมเชื่อว่า

มี


โดย: เด็กผู้ชายที่ไม่แตะบอลตอนกลางวัน (kanapo ) วันที่: 14 กรกฎาคม 2550 เวลา:16:13:24 น.  

 
ตอนนี้สังคม กำลัง เอาสระ เ-
มาอยู่หน้า สื่อ แล้วเอา ม.ม้า
ตามหลัง
เฮ้อ! เพื่อนเอ้ย เรากะลังแย่ว่ะ


โดย: note IP: 124.121.174.192 วันที่: 15 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:46:24 น.  

 
เน€เธžเธฅเธ‡เธ™เธตเน‰เธ„เธงเธฒเธกเธซเธกเธฒเธขเธ”เธตเน€เธ™เธญเธฐ


โดย: Cutetetsu วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:11:12:13 น.  

 
สื่อให้ผลทั้งด้านลบและด้านบวก
การเข้าถึงสื่อรวดเร็วเกินไปสำหรับผู้ที่ไม่รู้จักวิเคราะห์ นั่นก็คืออันตรายมากสำหรับวัยรุ่นที่มีวุฒิภาวะยังไม่ดีพอ
สื่อก็จะเป็นการทำลาย บทบาทของคนในสังคมต้องช่วยดูแลอีกด้านหนึ่งสำหรับสื่อของวัยรุ่น ต้งมีกรอบ มีการจัดระเบียบบ้าง การนำเสนอสื่อควรนำเสนอหลายๆด้านหลายๆฝ่ายเพื่อความยุติธรรมในสิทธิการออกความคิดเห็นของบุคคล ให้มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่อ การนำเสนอสื่อต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาประกอบให้ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจของผู้รับสื่อว่าจะเชื่อในข่าวสารนั้นหรือไม่ ผู้สื่อสารควรมีความรับผิดชอบต่อสื่อของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยจึงจะดี

.............................................
มาเยี่ยมค่ะ บทความของท่านมีประโยชน์ต่อคนอ่านมากค่ะ


โดย: botanichuman วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:18:05:01 น.  

 
เห็นด้วยที่สื่อมีอิทธิพลจริงด้วยนะ


โดย: Teddy BearZa IP: 58.9.121.208 วันที่: 16 กรกฎาคม 2550 เวลา:19:00:42 น.  

 
ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับน่ะครับ...คงยากที่จะปฎิเสธกับสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่...แต่สุดท้ายมันต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแน่นอน...โดยเฉพาะกฎกติกาเรื่องจรรยาบรรณของสื่อต้องมี...บทลงโทษต้องชัดเจน...โดยเฉพาะการบิดเบือนข้อเท็จจริง...ต้องใช้เวลาครับ...ทุกอย่างต้องถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแน่นอน...ถึงแม้วันนี้สื่อจะวิ่งลงคลองก็ตามที...ผมเชื่อแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น...


โดย: 4444 IP: 125.26.38.199 วันที่: 31 กรกฎาคม 2550 เวลา:0:23:25 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

กล่องความทรงจำ
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

อดีตคือ...ความทรงจำที่สวยงาม...@ อัศวินม้าไม้


จำนวนผู้เยี่ยมชม ท่าน
เวลาเยี่ยมชม

วินาที

Friends' blogs
[Add กล่องความทรงจำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.