คณะทำงานชมรมฯ เริ่มต้น - ปัจจุบัน

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

"..ยาเสพติดนั้นคือพิษ อย่ามัวคิดลองยา
อนาคตเหมือนถูกฆ่า หากยาบ้าเข้าครอบงำ.."


แนะนำคณะทำงานชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น
ต้านภัยยาเสพติด 2011

ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสในชนบท
ให้ห่างไกลยาเสพติดและภารกิจต้านภัยยาเสพติดทุกรูปแบบ

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

คณะทำงาน ชมรมฯประธานที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ
นาวาเอก สันติ ภานุศุภวิมลประธานชมรมฯ
นาวาตรีสมชาย บ่ายกระโทก
หน.แผนกธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ กองทัพเรือ
somchainavy_a@hotmail.comที่ปรึกษาชมรมฯ
นายวิเชียร จันทแสง
ครูชำนาญการ ร.ร.สวนกุหลาบ รังสิต
sweeteye_junior1@hotmail.com
รองประธานชมรมฯ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
คุณอุดร ปัญญา หรืออั๋น อิ่มอุ่น
bravo@chaiyo.com


รองประธานชมรมฯ ฝ่ายสหโภชน์
เรือตรี สายันห์  เทียนกระจ่าง
dayyear2547@hotmail.com
หน.คณะทำงานชมรมฯ
พันจ่าเอก สมศักดิ์ รักษ์เดชา หรือ
นายชาวเล  รักษ์ชายเลน
นายริมเขื่อน  โคตรรักษ์ความจริงใจ
surarak07@hotmail.com
พันจ่าเอก ปรีชา มาลีเทศ
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายจัดหาทุนพันจ่าเอก กิตติชัย ท้วมสากล
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายจัดหาทุน


คุณกังวาน สายสีนวล
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายจัดหาทุนคุณจุฑารัตน์ ชไนเดอร์
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายจัดหาทุุน
พันจ่าเอก ประกิต  เรืองกุล
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายกีฬา


เด่น ช่างก่อ
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายกีฬา

จิ๋ว ตะขบทีม
jajivjang@hotmail.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายบันเทิงและบ้าบอพันจ่าเอก เกรียงศักดิ์  มีศรี
kriangsak35@hotmail.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายบันเทิงและบ้าบอพันจ่าเอก หญิง พรเพ็ญ โศจินันท์
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายบันเทิง
จ่าสิบโท สิรภพ  จันทริภูพล (โก๋ ตองกอ)
siraphopj@hotmail.co.th

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย


ส.ต.ท. พัฒพงษ์ วงค์แก้ว
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย


ส.อ.นิพนธ์ กาญจนาลิขิต
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
ครอบครัวอุปการสังข์
พันจ่าเอก สุเทพ อุปการสังข์ + คุณวรรณ และน้องตะวัน
sutep.u@chaiyo.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายภาพถ่ายกิจกรรม


จ่าเอก สุเมธ อุปการสังข์
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายภาพถ่ายกิจกรรม


สุรวัฒน์ สิงหกุมพล
surawats@gmail.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายภาพถ่ายกิจกรรม


พันจ่าเอก ชัยฤทธิ์ ผิวเผือก
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายภาพถ่ายกิจกรรมอ.ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ (อ.ต๋อม)
t21968@hotmail.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายปฏิคม
yaya พญาไท 3
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายพยาบาล


คุณนงนุช ผิวเผือก
คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายพยาบาลครูเบญฯ อิ่มอุ่น
ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
benpniu@hotmail.com

คณะทำงานชมรมฯ ฝ่ายธุรการ


ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

ขอบคุณมากมาย สำหรับพี่น้องผองเพื่อน
และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านที่กรุณาสนับสนุนทุกๆภารกิจเพื่อน้องฯครับผม

โครงการ 1 "ห้องสมุดเพื่อน้อง" เริ่มโครงการ 2 ต.ค. 2553

ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
เสร็จสิ้นสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
3 ธ.ค 2554ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 2 "โรงอาหารเพื่อน้อง" 6 พ.ค. 2554

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวหลวง
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมายิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 3 กิจกรรมประจำปี
"เพื่อน้องอิ่มอุ่น ต้านภัยยาเสพติด" 25 มิ.ย. 2554


ณ โรงเรียนบ้านสะพานหิน
ต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมายิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 4 กิจกรรมนอกรอบ
แบบ Mini Project ครับ
มอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆบนดอย
กับกิจกรรม "รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว เพื่อน้องบนดอย" 19 พ.ย. 2554


ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานียิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 5 กิจกรรมประจำปี
"เพื่อน้องอิ่มอุ่น ต้านภัยยาเสพติด" 11 ส.ค. 2555


ณ โรงเรียนบ้านน้ำทรัพย์
ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 6 กิจกรรมนอกรอบ
มอบความอบอุ่นให้กับเด็กๆบนภูเขาสูง
"รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว เพื่อน้องบนดอย" 19 ม.ค. 2556


ณ ที่พักเรียนบ้านคลองเสลา
ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 7 กิจกรรมประจำปี
"เพื่อน้องอิ่มอุ่น ต้านภัยยาเสพติด" 20 ก.ค. 2556


ณ โรงเรียนสินแร่สยาม
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 8
"รวมน้ำใจสู้ภัยหนาว เพื่อน้องบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี" 
18 ม.ค. 2557

ณ โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

โครงการ 9
กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
และสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโรงเรียนและโรงอาหาร

30 ส.ค. 2557

ณ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม


"สร้างกุศลบุญใดไม่เทียบด้วย ทำบุญช่วยทางด้านการศึกษา

เป็นการสร้างเด็กดีมีปัญญา ล้ำเลิศกว่าการสร้างสิ่งใดๆ "ยิ้ม ยิ้ม ยิ้มCreate Date : 14 มีนาคม 2555
Last Update : 4 ธันวาคม 2557 5:45:06 น.
Counter : 5247 Pageviews.

29 comments
  
สำหรับสมาชิกชมรมฯ ท่านใดที่ต้องการเปลี่ยนรูปถ่ายที่หล่อกว่านี้ กรุณาแจ้งและส่งรูปของท่านมาที่เมล์ของชมรมได้เลยนะครับ pniu2011@hotmail.com หรือ surarak07@hotmail.com จะจัดการให้ในโอกาสแรกครับ
โดย: ชาวเล (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 2 เมษายน 2555 เวลา:8:39:45 น.
  
หวัดดีครับ รู้สึกหลายๆ คนคุ้นๆ ว่าเจอที่ไหนซักแห่ง ขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับ
โดย: ดาวอังคาร จัดการคนชั่ว IP: 171.7.175.177 วันที่: 20 เมษายน 2555 เวลา:14:03:58 น.
  
สวัสดีครับทุกท่าน ตกลง ปีนี้จะไปแจกของกันเมื่อไรครับ
โดย: k IP: 103.3.66.19 วันที่: 26 เมษายน 2555 เวลา:14:08:36 น.
  
เรียน ท่านดาวอังคารและทุกท่าน
ที่คุ้นๆก็ไม่น่าจะสงสัยครับ ส่วนมากเป็นอดีตชุด ปจว/ปขส.ของฐานทัพเรื่อกรุงเทพครับ ก็จัดงานระลึกถึงกันและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมปีล่ะสองสามครั้งครับ ปีนี้จัดที่แก่งกระจาน จว.เพชรบุรีครับ
สำหรับรายละเอียดดูได้ในเฟสบุ๊ค เร็วๆ นี้ครับ
โดย: ชาวเล (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 27 เมษายน 2555 เวลา:17:54:59 น.
  
เป็นไงบ้างคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยอย่ลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะ
โดย: ซุปเปอร์โมเดล IP: 110.49.235.181 วันที่: 4 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:36:27 น.
  
ขอบคุณครับ ปีนี้มาร่วมกิจกรรมกันหรือเปล่าครับคุณหมอบี
โดย: ชาวเล IP: 27.130.115.249 วันที่: 11 พฤษภาคม 2555 เวลา:15:10:35 น.
  
อยากไปอีกจังเลยมีกิจกรรมอีกเมื่ิอไหร่บอกด้วยค่ะ
โดย: เด็กดี IP: 223.205.244.42 วันที่: 13 พฤษภาคม 2555 เวลา:11:41:48 น.
  
สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่นทุกคน ช่วงนี้ฝนเริ่มจะตกแล้วใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับ สบายดีกันทุกคนหรื่อเปล่าครับ ช่วงนี้ไม่ได้เจอพี่ตองกอ ว่างๆ เชิญมาสังสรรค์ที่บ้านด้วยนะครับ สูตรการทำปลาช่อนต้มหัวปลีกล้วยของพี่สายันต์ อร่อยมากครับเอาไปลองทำแล้ว เรื่องผ้าป่าไปถึงไหนแล้วรบกวนพี่จิ๋ว พี่ชาวเลแจ้งให้ทราบด้วยครับ
โดย: อั๋น บราโว่ IP: 171.96.29.169 วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:16:55:00 น.
  
หวัดดีครับพี่น้อง ขอเชิญร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อการศึกษาด้วยกันนะครับ ปี่นี้จังหวัดเพชรบุรี หากใครมีความประสงค์ร่วมกิจกรรมหรือร่วมบริจาค ติดต่อได้นะครับ ตามเบอร์ข้างบนนะครับ
สร้างบุญกับการศึกษา
กุศลแรงจิง ๆ ครับ
โดย: เทพไชโย IP: 103.3.66.19 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:12:10:27 น.
  
เรียน อั๋น บราโว่ (อิ่มอุ่น) สำหรับเรื่องผ้าป่าสมทบทุนสร้างกันสาดอาคารเรียน รร.บ้านน้ำทรัพย์ตอนนี้กำหนดวันสมทบทุนเป็นวันที่ 28 ก.ค.55 ครับ ส่วนกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด,จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ฯลฯ จะจัดกันกันเสาร์ที่ 11 ส.ค. 55 ไปฉลองกันสาดและก็จัดกิิจกรรมไปด้วยเลยสำหรับเอกสาร น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าพี่จะจัดส่งไปให้ครับ
โดย: ชาวเล IP: 27.130.141.7 วันที่: 18 พฤษภาคม 2555 เวลา:13:16:03 น.
  
มีกิจกรรมแบบนี้ก็ดีน่ะค่ะ อน่าจะมีคนแบบนี้เยอะ ๆ ๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยน่ะค่ะ
โดย: โบว์ IP: 110.164.71.242 วันที่: 27 กรกฎาคม 2555 เวลา:10:21:09 น.
  
อน่า...ครับ ขอบคุณน้องโบว์ที่กรุณาเป็นกำลังใจครับ ขอบคุณมากมาย เราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปี ครับ ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราชาวไทยทุกคนครับ
โดย: ชาวเล (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 30 กรกฎาคม 2555 เวลา:9:06:55 น.
  
สำหรับคณะกรรมการชมรมฯ มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเพื่อความเหมาะสมในเร็วๆ นี้ครับ
โดย: ชาวเล IP: 27.130.118.144 วันที่: 6 กันยายน 2555 เวลา:11:29:36 น.
  
ลุงคะหนูว่าชมรมของลุง หนูขอให้สำเร็ส
โดย: kunchai1975 IP: 103.3.66.19 วันที่: 9 ตุลาคม 2555 เวลา:7:40:58 น.
  
ลุงศักดิ์จำหนูได้ไหม หนูขอให้ชมรมเพื่อน้องอิมอุ้น เป็นที่รักของทุกคน
โดย: บิว IP: 103.3.66.19 วันที่: 9 ตุลาคม 2555 เวลา:7:45:13 น.
  
เรียน หนูบิว ชมรมที่ต้านภัยยาเสพติด และทำประโยชน์เพื่อเด็กๆ ที่ห่างไกล ถ้าไม่เป็นที่รักของใคร ก็น่าจะเป็นพวกขี้อิจฉา หรือเป็นพวกที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สั่งสอน เห็นแก่ได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละครับ ที่นี่มีแต่ความจริงใจ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญครับ หนูรู้จักชื่อลุงๆก็ดีใจครับที่ยังจำได้ แต่ลุงจำหนูไม่ได้ไม่ว่ากันนะครับ ต้องแนะนำตัวว่ารู้จักกันที่กิจกรรมไหนอย่างไรครับ ว่างๆ ก็เข้าไปดูในเฟสบุ๊คได้ครับ ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านภัยยาเสพติด 2011 ครับ
โดย: ชาวเล (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 9 ตุลาคม 2555 เวลา:9:58:07 น.
  
เรียน พี่น้องชาวเพื่อน้องอิ่มอุ่นทุกท่านครับ
ตามที่ได้เกริ่นไว้ครับ เพื่อความเหมาะสมมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง สมาชิกในชมรม ฯ หลายตำแหน่ง ด้านบนนะครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ ขอบคุณที่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านภัยยาเสพติด ของพวกเราเป็นอย่างดี ต้นปี สัปดาห์ที่สามมีกิจกรรมสู้ภัยหนาว ที่จว.อุทัยธานี กันนะครับ ดูรายละเอียดกันได้ที่บล็อก และก็เฟสบุ๊คของชมรมครับ แล้วไว้เจอกันวันจัดกิจกรรมครับผม
โดย: ชาวเล (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:11:41 น.
  
ฝากแจ้งหัวหน้าคณะทำงาน ช่วยเปลี่ยนรูปประจำตัวหน่อยเหอะ
โดย: เทพไชโย IP: 125.24.66.215 วันที่: 24 มิถุนายน 2556 เวลา:17:46:23 น.
  
มานหล่อบาดใจ เกินช่ายม่าย บาวเตป ฮาๆๆ
โดย: เพื่อน้องอิ่มอุ่น วันที่: 28 มิถุนายน 2556 เวลา:8:14:18 น.
  
ชอบจังเลยอยากไปบ้างจังลุงศัก
โดย: บิว IP: 101.109.243.252 วันที่: 7 กรกฎาคม 2556 เวลา:20:25:36 น.
  
อยากเข้าชมรมนี้จัง ต้องทำยังงัยบ้างจ๊ะ เห็นมีมานานแล้ว เพิ่งได้เข้ามาดูก็วันนี้เอง รู้สึกเป็นอะไรที่สร้างสรรและให้ความอบอุ่นแก่เด็ก ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากสังคมในเมือง ช่างเลือกสถานที่แล้วไปหาจากไหน ถึงรู้ว่ามีสถานที่กันดารแบบนี้
โดย: ลูกประดู่อีกช่อ IP: 182.52.196.138 วันที่: 11 กรกฎาคม 2556 เวลา:21:32:38 น.
  
แจ้งเปลี่ยนนามสกุล จาก ทรรศนีย์ แผลงสูงเนิน เป็น ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ
โดย: ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ IP: 202.28.118.121 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:11:36:38 น.
  
งานนี้สนุกมาก และขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกขณะที่ไปร่ททว านต้านภัยหนาวในครั้งนี้มาณ.ที่นี้ด้วย
จากแว่น ฮีโน่
โดย: แว่น ฮีโน่ IP: 49.230.177.248 วันที่: 20 มกราคม 2557 เวลา:17:05:51 น.
  
เดือน สิงหาคม พบกันครับ
โดย: kriang IP: 1.10.195.221 วันที่: 21 มิถุนายน 2557 เวลา:16:30:25 น.
  
รับทราบทุกกรณีครับ สำหรับทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล อยากทำกุศลร่วมกัน แจ้งความประสงค์ไว้ในนี้ได้เลยครับ จะติดต่อกลับไปในโอกาสแรกครับ มาด้วยใจแล้วไปด้วยกันครับ กิจกรรมครั้งต่อไป กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่นต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใน 30 ส.ค. 57 แล้วพบกันครับ
โดย: เพื่อน้องอิ่มอุ่น วันที่: 30 มิถุนายน 2557 เวลา:16:29:14 น.
  
เชิญร่วมกิจกรรมสู้ภัยหนาวเพื่อน้องบ้านหาดงิ้ว อไทรโยค จ.กาญจนบุรี ใน 17 มค. 58 ติดตามได้ใน เฟสบุ๊ค //www.facebook.com/pheaunongimun ขอบคุณครับผม
โดย: ชมรมเพื่อน้องอิ่มอุ่น (เพื่อน้องอิ่มอุ่น ) วันที่: 4 ธันวาคม 2557 เวลา:8:23:57 น.
  
กิจกรรมฯ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ใน 26 พ.ย. 59 เรียนเชิญร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
โดย: เพื่อน้องอิ่มอุ่น วันที่: 5 ตุลาคม 2559 เวลา:5:14:10 น.
  
คิดถึงทุกคนเพิ่งจัดกิจกรรมผ่านมา3วันเองคิดถึงแล้ว5555
เมื่อไหร่จะปีหน้าไวๆนะอยากจัดอีก
โดย: ยุ้ย IP: 171.6.205.203 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา:20:44:53 น.
  
1 กค.60 นี้ กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย (คุรุประชาสรรค์) ต.กุดติ้ง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ครับผม
โดย: เพื่อน้องอิ่มอุ่น วันที่: 20 มิถุนายน 2560 เวลา:23:53:19 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

เพื่อน้องอิ่มอุ่น
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ร่วมด้วยช่วยกัน.."มากมาจากน้อย ร้อยมาจากหนึ่ง" แบ่งปันน้ำใจให้เด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อให้น้องๆ ได้อิ่มและอุ่น ตลอดไป!!
>
มีนาคม 2555

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31