ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

สืบเนื่องจากการเป็นคนเชียงใหม่

และทางเหนือก็มีความเชื่อสำหรับพุทธศาสนิกชนอยู่อย่างหนึ่งว่า

ถ้ามีโอกาส ควรได้ไปไหว้พระธาตุ ประจำปีเกิดของตนเองซักครั้ง

ซึ่งในสมัยก่อน อาณาจักรล้านนา ล้านช้าง และพม่า

ต่างเป็นแว่นแคว้นที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมใกล้ชิดกันมาก่อน

จึงมีการกำหนดให้มีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดขึ้น

อันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพื่อให้คนแต่ละเมืองที่อยู่ในเขตวัฒนธรรมเดียวกัน

มีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิดนั่นเอง

........................................................................................................


ก่อนอื่น ก็คงต้องมาอธิบายว่า พระธาตุประจำปีเกิด ของทั้ง 12 ปี ก่อน

เพื่อให้เพื่อนๆ ที่ไม่เคยทราบความเป็นมา ได้รู้กันหน่อยนะครับ

ซึ่งข้อความส่วนใหญ่ ผมได้ยกมาจากเวปไซด์

//www.ezytrip.com/travelsearch/north/index-bhrathat.htm

นะครับ ขอขอบคุณเวปไซด์ดังกล่าวด้วยครับ


หลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พุทธศาสนิกชนต่างก็ให้ความสำคัญต่อ พระบรมสารีริกธาตุ หรือ กระดูกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมักจะเรียกกันสั้น ๆ ว่า พระบรมธาตุ หรือ พระธาตุ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก เป็นเศษส่วนจากพระวรกายที่เหลืออยู่ไม่มากนัก จึงทำให้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี

ในสมัยโบราณ มีการประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ใต้เนินดินรูปครึ่งวงกลม แล้วปักฉัตรไว้ด้านบน เพื่อยกย่องและแสดงเกียรติยศของผู้ตายตามธรรมเนียมอินเดียโบราณ ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศก ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขุดและแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุออกไปบูชายังเมืองต่าง ๆ ทำให้มีการสร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุขึ้นทั่วไป โดยมีรูปแบบแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น

สถูปเจดีย์สำคัญของบ้านเมืองต่าง ๆ ล้วนได้รับการอธิบายว่าเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุ ฉะนั้นบางครั้งจึงนิยมเรียกสถูปเจดีย์เหล่านั้นว่า พระธาตุ ซึ่งหมายถึง พระบรมธาตุซึ่งบรรจุอยู่ภายในสถูปเจดีย์นั่นเอง

ดังนั้น การไหว้สถูปเจดีย์ ไม่ว่าจะมีรูปทรงงดงามแปลกพิศดารเพียงใดก็ตาม แต่หัวใจของการไหว้ที่แท้จริงแล้ว ก็คือ การกราบ พระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าที่บรรจุอยู่ภายในสิ่งก่อสร้างเหล่านั้น ดังนั้น การสักการะจึงควรกระทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลศตัณหา และที่สำคัญ ต้องระลึกเสมอว่า พระบรมธาตุไม่ใช่ผู้บันดาลสิ่งต่าง ๆ จึงไม่ควรขอสิ่งใดนอกจากสวัสดิมงคล
ทำไมต้องห้ามผู้หญิงขึ้นบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์

เนื่องจากในสมัยโบราณนิยมบรรจุพระบรมธาตุไว้ในกรุที่อยู่ใต้เจดีย์ เมื่อมีความเชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จากการมีรอบเดือน ทำให้มีข้อห้ามไม่ให้ผู้หญิงอยู่เหนือพระบรมธาตุ แม้ในระยะผิวดินด้านบนก็ตาม ไม่เช่นนั้น จะทำให้พระบรมธาตุเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และไม่แสดงปาฏิหาริย์อีกต่อไป

การห้ามไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปบริเวณรอบพระธาตุเจดีย์นั้น เป็นข้อปฏิบัติที่เข้าใจกันดีในหมู่ชาวล้านนา ป้ายที่ติดไว้ตามศาสนสถานสำคัญ ๆ ของชาวล้านนา จึงมีไว้เตือนคนต่างถิ่นให้ทราบและปฏิบัติ


.......................................................................................................

ผมจึงมีความคิดว่าอยากจะหาโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดต่างๆ

ให้ครบทั้ง 12 นักษัตร ให้ได้ก่อนที่สังขารนี้จะเดินทางไม่ไหว.........

ซึ่งตอนนี้ก็ได้หาเวลาที่ว่างจากการทำงาน หรือแว่บโดยไม่บอกกล่าว

ไปแวะโน่นแวะนี่มาแล้ว 6 ที่ด้วยกัน

ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น

โดยจะเอารูปที่ได้ถ่ายไว้ ในสถานที่ที่ได้มีโอกาสไปมาแล้ว มาลงประกอบด้วย

ส่วนอีก 6 ที่ ที่เหลือ วางแผนไว้ว่าจะต้องไปให้ครบก่อนสิ้นปี 50 นี้

.......................................................................................................

1. พระธาตุศรีจอมทอง
พระธาตุประจำผู้เกิดปีชวด
ประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปปราสาท ตั้งอยู่ท่ามกลางพระวิหารของวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่.......................................................................................................

2. พระธาตุลำปางหลวง
พระธาตุประจำผู้เกิดปีฉลู
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุลำปางหลวง บ้านลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
.......................................................................................................

3.พระธาตุช่อแฮ
พระธาตุประจำผู้เกิดปีขาล
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่.......................................................................................................

4.พระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุประจำผู้เกิดปีเถาะ
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ต.ฝายแก้ว กิ่งอ.ภูเพียง จ.น่าน.......................................................................................................

5.พระพุทธสิหิงค์ หรือพระธาตุวัดพระสิงห์
พระธาตุประจำผู้เกิดปีมะโรง
ตั้งอยู่ในวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.......................................................................................................

6.เจดีย์พุทธคยา หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดเจ็ดยอด หรือ พุทธคยาจำลอง วัดวังก์วิเวการาม
พระธาตุประจำผู้เกิดปีมะเส็ง
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อยู่ในวัดมหาโพธาราม หรือวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่.......................................................................................................

7.พระเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า
พระธาตุประจำผู้เกิดปีมะเมีย
ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง ทางตอนใต้ของประเทศพม่า

.......................................................................................................

8.พระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุประจำผู้เกิดปีมะแม
ตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่.......................................................................................................

9.พระธาตุพนม
พระธาตุประจำผู้เกิดปีวอก
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

.......................................................................................................

10.พระธาตุหริภุญชัย
พระธาตุประจำผู้เกิดปีระกา
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน.......................................................................................................

11.พระเจดีย์จุฬามณี หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์วัดเกตุการาม
พระธาตุประจำผู้เกิดปีจอ
เจดีย์จุฬามณี ประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
พระธาตุอินทร์แขวน(เมืองไจติโย ประเทศพม่า) ตั้งอยู่บนก้อนหินสูง 5.5 เมตร ใต้พระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ โดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะข้ามเข้าไปกราบและปิดทองถึงองค์พระธาตุได้
เจดีย์วัดเกตุการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

.......................................................................................................

12.พระธาตุดอยตุง
พระธาตุประจำผู้เกิดปีกุญ (กุน)
ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย.......................................................................................................

ส่วนถ้าได้ไปที่ไหนเพิ่ม ผมก็คงทยอยมาอัพเดทรูปเพิ่มให้นะครับ
 

Create Date : 24 สิงหาคม 2550
5 comments
Last Update : 17 กันยายน 2550 13:03:27 น.
Counter : 2702 Pageviews.

 

ไปมาแร้วบางที่ค่ะ
แต่ปีเกิดตัวเองเนี่ย ไปวัดชุมพลคีรีแทนค่ะ แต่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่
คงต้องเก็บเงินไปไว้พระธาตุชเวดากองแล้วหล่ะค่ะ

แวะมาทักทายนะคะ

 

โดย: trashy 24 สิงหาคม 2550 15:25:29 น.  

 

แย่เลยเกิดปีจอทำงัยดีหล่ะ พระเจดีย์จะฬามณีอยู่บนสวรรค์คงต้องตายก่อนถึงจะได้ไปไหว้ แล้วถ้าตายแล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์อีกทำงัยคะ

 

โดย: โสนบ้านนา 24 สิงหาคม 2550 15:34:23 น.  

 

ยินดีต้อนรับทั้ง 2 คนครับ คุณ trashy คุณโสนบ้านนา...


.......................................................................

ทัวร์ไปพม่า มีหลายที่นะครับ ถ้า 3 วัน 2 คืน ก็หมื่นกว่าบาท ไม่เกิน 2 หมื่น

ช่วงนี้มีงานท่องเที่ยวที่ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ ถึงวันที่ 26 ส.ค. ถ้าอยู่กทม. ก็ลองไปดูสิครับ

....

คุณโสนบ้านนา ไปพระธาตุอินทร์แขวน ที่พม่าแทนก็ได้ครับ

 

โดย: กระบี่ไร้เงา 24 สิงหาคม 2550 15:41:24 น.  

 

ไปไหว้มาแล้วค่า สองรอบแล้วด้วย เย่

 

โดย: โสมรัศมี 24 สิงหาคม 2550 18:42:32 น.  

 

มาเพิ่มรูปนะครับ ของ

พระธาตุช่อแฮ(3)

พระธาตุแช่แห้ง(4)

และพระธาตุดอยตุง(12)

................................

แต่เสียดายนิดๆ ที่ พระธาตุช่อแฮ กับพระธาตุดอยตุง

ผมไม่สามารถถ่ายภาพพระธาตุได้ เนื่องจากตอนนี้

กำลังบูรณะอยู่ครับ

... ไม่เป็นไร ไว้เสร็จแล้วไปใหม่ก็ได้ ...

 

โดย: กระบี่ไร้เงา 17 กันยายน 2550 13:05:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


กระบี่ไร้เงา
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2550
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
24 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add กระบี่ไร้เงา's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.