หมึกสีดำของไผ่สีทอง
ความโศกทั้งหลาย ย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคง ไม่ประมาท เป็นมุนี ศึกษาในทางปฏิบัติถึงมโนปฏิบัติ เป็นผู้คงที่ ระงับแล้ว มีสติทุกเมื่อ,, การไม่ทําบาปทั้งปวงหนึ่ง การยังกุศลให้ถึงพร้อมหนึง การชําระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่ง นี่แลเป้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2552
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
30 ธันวาคม 2552
 
All Blogs
 
ขอเชิญร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ขอเชิญร่วมบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เป็นเจ้าภาพปิดทองประดับเพชรองค์พระพุทธปฏิมากรณ์ (49 นิ้ว)
ณ วัดโคกอารักษ์ ต.เพี้ยะราม อ.เมือง จ.สุรินทร์


เนื่องด้วยงานบุญกฐินสามัคคี สร้างพระอุโบสถ ที่ทางคณะบุญได้ทอดถวาย ณ วัดโคกอารักษ์ ต.เพี้ยะราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมานั้น ทางคณะบุญได้พบว่าองค์พระปฏิมากรณ์ 49 นิ้ว ที่จะประดิษฐานในพระอุโบสถแห่งใหม่ขณะนี้พระฉวีทองเหลืองหมองคล้ำไม่สง่างาม อีกทั้งที่วัดยังไม่มีพระพุทธรูปปิดทองทางคณะบุญ จึงเกิดจิตศรัทธาที่จะปิดทองประดับเพชรองค์พระพุทธประธานให้ผ่องใส เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ดังเช่นในพุทธกาล

“พระนางวิสาขามหาอุบาสิกามีความสาวสวยไม่เปลี่ยนแปลง ก็เพราะว่าในชาติก่อนท่านซ่อมพระพุทธรูปที่ปรักหักพัง ทรุดโทรม คือมีผิวแตกทองลอกไปเสียแล้ว ท่านซ่อมพระพุทธรูปด้วยกุศลเจตนาจริงๆ เกิดมาชาตินี้จึงกลายเป็นคนสวย”

“มณฑกเศรษฐี ใช่แผ่นทองคำเปลวแผ่นเดียว ไปปิดใต้ถุนส้วมตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย ตายจากชาตินั้น เมียเป็นนางฟ้า ผัวเป็นเทวดา ลงมาอีกที่เป็นเศรษฐี ทีนี่ให้ทานต่อ ตายก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าใหม่ ลงมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ พอเข้าท้องแม่กลางคืน เช้าขึ้นมาพ่อมาล้างหน้า เห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคำหมด ถ้าคนอื่นหยิบ ดึงไม่ขึ้น เขาต้องการหน่อไม้ได้หน่อนั้น ต่อมาวันคลอดมีแพะทองคำตัวเท่า ช้างสารหลายร้อยตัวยืนรอบบ้าน อ้าปากมีสายไหมหย่อนลงมา ถ้าต้องการเงินดึงเงินไหล ต้องการทองดึงทองไหล ต้องการผ้าดึงผ้าไหล ฉะนั้น เมณฑกเศรษฐี จึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลเป็นปู่ นางวิสาขา ”
“นัยว่าพระเจ้ามหารถราช เสวยสมบัติ ในสักกราชาวดีนคร ท้าวท่านเป็นสัมมาทิฎฐิบุคคลคือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตรงกันข้ามกับ พระเจ้าปัญจาลราช กษัตริย์กรุงปัญจาลราชนครเป็นมิจฉาทิฎฐิบุคคล คือไม่นับถือพระพุทธศาสนา กษัตริย์ทั้งสองเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย

ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปัญจาลราชได้ส่งผ้ารัตนกัมพลผืนหนึ่งไปถวายพระเจ้ามหารถราช พระเจ้ามหารถราช ทอดพระเนตรเห็นผ้ารัตนกัมพล แล้วจึงตรัสว่าสหายเราส่งผ้าอันมีค่ามากมาให้เรา เราก็ควรจัดส่งแก้วอันประเสริฐไปให้ตอบแทนพระสหาย ดังนี้ พระเจ้ามหารถจึงคิดว่า เราจะส่งแก้วสิ่งใดหนอซึ่งมีค่ามากเหนือสิ่งอื่นใด พิจารณาแล้วเห็นว่า แก้วใดๆจะประเสริฐกว่าพุทธรัตนะย่อมไม่มีจึงตกลงใจจะส่งพุทธรัตนะไปถวาย จึงสั่งให้ช่างนำแผ่นทองคำตีเป็นแผ่นบางแล้วให้เขียนรูปพระพุทธเจ้าลงไปใน แผ่นทองคำด้วยชาตหรคุณมีขนาดองค์ประมาณ 1 ศอก แล้วสั่งให้อำมาตย์เชิญพระพุทธรูปทองนั้นลงสู่สำเภาเพื่อนำไปถวายพระเจ้าปัญ จาลราช ก่อนที่จะส่งราชทูตไป พระองค์ยกมือขึ้นประณมถวายนมัสการ โดยทรงระลึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย พระองค์มีความประสงค์จะสั่งสอนเวไนยสัตว์ในประเทศใดๆ ขอพระองค์ทรงเสด็จไปยังประเทศนั้นๆ แล้วยังประโยชน์ให้เกิด แก่สัตว์จำพวกนั้นเถิด พระเจ้าปัญจาลราชสหายของหม่อมฉันเป็นมิจฉาทิฎฐิ มีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมมิได้มีความเชื่อความเลื่อนใสในพระองค์ ถ้าพระองค์เสด็จไปยังพระนครนั้นแล้ว ขอพระองค์ได้โปรดแสดงปาฎิหาริย์ทรมานพระเจ้าปัณจาลราชให้ละซึ่งมิจฉาทิฎฐิ ด้วยเถิด" อธิษฐานเสร็จแล้วเสด็จลงน้ำประมาณพระศอ(พระพุทธเจ้าอยู่บนเรือท่านจึงลงไปใน น้ำซึ่งต่ำกว่า) เพื่อส่งรูปพระพุทธเจ้านั้นไปยังเมืองปัญจาลนคร
ในขณะนั้น บรรดาแก้วอันเกิดในมหาสมุทรมีสีต่างๆก็ผุดขึ้นจากท้องมหาสมุทรลอยอยู่เหนือ น้ำเพื่อบูชาพระพุทธรูปนั้น พื้นน้ำงามวิจิตรด้วยแก้ว 7 ประการประหนึ่งพื้นแห่งภาชนะทอง ดอกปทุมทั้งหลายก็ผุดขึ้นเหนือพื้นน้ำพญานาคทั้งหลายก็ได้พานาคบริษัทออกจาก นาคพิภพขึ้นมาสักการบูชาด้วยสุคันธมาลา เทวดาทั้งหลายก็เรี่ยราย ดอกไม้ทิพย์ลงมาจากอากาศเมื่อราชทูตไปถึงกรุงปัญจาลนครแล้ว จึงเข้าไปถวายบังคมพระเจ้าปัญจาล แล้วกราบทูลเหตุอัศจรรย์ ให้ทราบโดยตลอด ท้าวเธอทรงโสมนัสปรีดาในเครื่องบรรณาการเป็นยิ่งนัก ได้เสด็จออกพร้อมจตุรงคเสนารับสั่งให้ชาวเมืองประโคมแตรสังข์ กังสดาล เสด็จไปยังท่าน้ำ ถวายนมัสการสักการบูชา แล้วเสด็จลงไปในน้ำประมาณพระศอทอดพระเนตรเห็นพระพุทธรูปแล้วทรงยินดีทรงแสดง ตนเป็นพุทธมามกะ แล้วด้วยอำนาจความศัทธาของพระเจ้าปัญจาลราช และด้วยอำนาจอธิษฐานของพระเจ้ามหารถราช พระพุทธรูปนั้นก็ลอยขึ้นไปบนอากาศเปล่งรัศมี 6 ประการจับพื้นปฐพีตลอดจนถึงพรหมโลก กลบแสงแห่งอาทิคย์ กลบแสงรัศมีเทวดาในหมื่นโลกธาตุ ณ กาลนั้น ในคราวนั้นพระอินทร์ ได้เสด็จลงมาถวายนมัสการพร้อมด้วยเทพบริษัท มนุษย์ก็เห็นเทวดา เทวดาก็เห็นหมู่มนุษย์พระเจ้าปัญจาลราชเห็นปาฎิหาริย์เช่นนั้น ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักได้นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพระมนเทียรแล้วบูชาด้วย ประทีปธูปเทียนชวาลา ทรงแสดงองค์เป็นอุบาสก

ในเวลาต่อมาพระองค์ได้ให้ช่างแกะรูปพระพุทธเจ้าด้วยแก่นจันทน์แล้ว ประดิษฐานไว้ในศาลาไม้บุณนาคแล้วรับสั่งให้ชาวเมืองพากันมาปิดทองพระพุทธรูป ในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เป็นคนเข็ญใจในเมืองนั้น เมื่อได้ยินเสียงโฆษณาดังกล่าวแล้วตัดสินใจ อำลาลูกอำลาเมียเพื่อไปขายตัวให้เป็นทาส แล้วจะได้เงินมาซื้อทองปิดพระพุทธรูป แต่ด้วยความเห็นใจของภรรยา ภรรยาจึงยอมขายตนและลูกเป็นค่าทองพระโพธิสัตว์นำลูกเมียไปขายในตระกูลที่มั่งคั่งแล้วนำไปซื้อทองปิดพระ พุทธรูป เมื่อทองไม่พอจึงรำพึง "ใครหนอจักทำเนื้อมนุษย์ ให้เป็นทองได้ เราจักบริจาคตน "
ในครั้งนั้นท้าวสักกเทวราชได้เสด็จลงมายืนอยู่ตรงหน้า แสดงตนเป็นช่างทอง ต่อพระโพธิสัตว์ เมื่อทราบว่าช่างทองนั้นสามารถทำเนื้อให้เป็นทองได้จึงประกาศแก่เทพเทวดาขอ อาวุธเชือดเลือดเนื้อตกลงมาเมื่อได้ ศัสตราวุธแล้วพระโพธิสัตว์ก็เชือดเนื้อของตนจนตราบเท่าปิดทองสำเร็จเกิดความยินดีโสมนัส สลบลงแทบเท้าพระพุทธรูปพระอินทร์ได้เยียวยาให้หายเป็นปรกติ แล้วเป็นผู้มีกายดุจสีทอง พระอินทร์ตรัสพยากร " ท่าน จักได้เป็นพระศรีสรรเพชญ์ในอนาคต " แล้วพระอินทร์ก็กลับสู่วิมาน พระเจ้าปัญจาลราชพร้อมชาวเมือง ได้ทำการสักการบูชาแก่พระโพธิสัตว์ และแบ่งสมบัติให้พระโพธิสัตว์เป็นอันมาก ครั้นดับขันธ์แล้วพระโพธิสัตว์ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเสวยสมบัติอัน มโหฬาร ”
อีกทั้งความงดงามขององค์พระพุทธปฏิมากรที่ปิดทองประดับเพชรอย่างสวยงามวิจิตรบรรจงแล้วนั้น ยังเป็นส่วนช่วยเจริญศรัทธา แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้พบเห็น ให้เกิดปิติในบุญ ติดตาตรึงใจเป็นพุทธานุสติกรรมฐานได้โดยง่าย และเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่าย โดยทางช่างผู้ชำนาญการได้ประมาณค่าใช้จ่ายไว้ที่ 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพมหาบุญครั้งนี้ได้ที่ :
ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ ภาว์สิรี เห็นสุข บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 127-4-64419-2
กำหนดปิดรับบุญวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553พระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์พระ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง


อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป

การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศลดังนี้

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย

3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว ก็จะเลิกเว้นการจองเวร

4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย ไม่อาจเป็นภัย

5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล

6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน

7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา

8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย

9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง

10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิด จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า ปัญญาในธรรมแก่กล้า สามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

การจัดสร้างพระพุทธรูปและสิ่งพิมพ์เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้น ในงานวันเกิด งานมงคลต่าง ๆ การฉลองยศหรือตำแหน่ง การทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไปทำนองเพลง ลาวม่านแก้ว
Create Date : 30 ธันวาคม 2552
Last Update : 17 มกราคม 2553 22:18:58 น. 117 comments
Counter : 902 Pageviews.

 
แวะมาสุขสันต์วันปีใหม่นะค้าบ พรุ่งนี้ก็จะได้หยุดงานแว้ว เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัย ปีใหม่หน้าที่การงานรุ่งเรือง รายได้ดีๆ ร่ำรวย สุขภาพแข็งแรง คิดอะไรสมปรารถนาทุกประการครับ


โดย: ไม่รวยสักที วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:23:01:55 น.  

 
เคยร่วมบุญกฐินแล้ว
ก็ขอถือโอกาสร่วมบุญต่อค่ะ
ดีจังได้ทำบุญแต่ต้นปีด้วย
ขอบคุณที่นำมาบอกกันนะคะ

อนุโมทนาค่ะ พี่ไผ่


โดย: พ่อระนาด วันที่: 31 ธันวาคม 2552 เวลา:22:08:05 น.  

 
สวัสดีปีใหม่จ้า ขอให้เจริญโลก เจริญธรรมแบบหยุดไม่อยู่เลยนะจ๊ะ


โดย: khunkik IP: 125.25.91.32 วันที่: 4 มกราคม 2553 เวลา:10:50:26 น.  

 
มาเสริฟน้ำส้มคั้นตอนเช้าๆนะพี่ไผ่..
มีความสุขมากค่ะ..


โดย: ตัวp_box วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:9:30:17 น.  

 
เนื่องจากอันตัวน้องนี้งานยุ่งม๊ากกก
ขอเข้ามาแปะเอาไว้ว่ามาหาพี่ท่านที่บ้านแล้ว
สัญญาว่า คืนนี้จะอ่านก่อนสวดมนต์เข้านอนเจ้าค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:11:24:11 น.  

 
ดีจังค่ะ...ปีนี้ได้ทำบุญกันแต่ต้นปีเลย

วันนี้ก็ได้ร่วมทำบุญบวชพระไป 1 รูป..สุขใจจริงๆ ค่ะ...

งั้นขอร่วมทำบุญต่อกับคุณไผ่ด้วยแล้วกันค่ะ

รายละเอียดการโอนเงินทำบุญจะแจ้งให้ทราบอีกทีน่ะค่ะ...


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:13:01:53 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญ
และร่วมทำบุญด้วยนะคะคุณไผ่โดย: addsiripun วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:13:51:09 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ พี่ไผ่
ทานข้าวยังเอ่ย


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:14:36:08 น.  

 
โมทนาบุญค่ะคุณไผ่

เพลงเพราะดีค่ะ เรื่อยๆ….เย็นๆ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:15:31:13 น.  

 
โมทนาด้วยครับ


โดย: JohnV วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:16:44:30 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ

ถ้าโอนเงินแล้ว จะมาแจ้งให้ทราบค่ะ


โดย: zeedhama วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:17:23:24 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญด้วยคนนะคะ ^^


Happy good day. Take care. ^^


โดย: NateUnbreakable วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:17:27:51 น.  

 
แหม ก็ไปทุกทีแหล่ะ แค่ไม่ได้ฝากไรไว้
งอน งอน ว่าเค้าผิดสัญญา
จะฟ้องพี่นุ่ม


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:17:53:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

ถ้าโอนเงินให้เมื่อไหร่ จะบอกอีกทีนะค่ะ

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:18:40:15 น.  

 
อนุโมทนาค่ะคุณไผ่

ครั้งก่อนมิได้ร่วมบุญ คราวนี้หวังว่าจะได้ร่วมบุญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:20:26:05 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะโดย: พธู วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:20:58:56 น.  

 
ขออนุโมทนาบุญกับคุณไผ่และทุกๆคนที่ได้ร่วมบุญด้วยค่ะ


โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:21:37:07 น.  

 ♥ฝันดี...ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุงพี่ไผ่...♥

แวะมาตามคำเชิญค่ะ อนุโมทนาสาธุนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:22:15:53 น.  

 

แวะมาอนุโมทนาบุญด้วยจ๊ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:22:21:52 น.  

 สวัสดีค่ะ คุณไผ่
โมทนาบุญด้วยค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:2:35:14 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะโดย: Moon~JulY วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:3:42:53 น.  

 


สวัสดีเช้าวันอังคารค่ะ.....พี่ไผ่
มีความสุขทั้งวันน๊าปล.เมื่อคืนสนุกมั๊ยค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:7:08:40 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:7:18:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:7:33:10 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดียามเช้าวันอังคาร
มีความสุข สดชื่นตลอดวันนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:7:43:25 น.  

 
♥...สวัสดีวันสีชมพูคร๊า...♥
เหนื่อยนัก...ก้อพักบ้างน้า...โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:7:50:41 น.  

 
อนุโมทนาค่ะพี่ไผ่


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:8:59:58 น.  

 


หวัดดีค่ะคุณไผ่
โมทนาสาธุบุญด้วยค่ะ


โดย: มินทิวา วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:9:13:23 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่ไผ่
กินข้าวยังคะโดย: ตัวp_box วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:10:21:24 น.  

 
สวัสดีครับคุณไผ่

ขอบคุณครับ ที่นำดอกไม้สวยๆ มาฝาก

ขอให้มีความสุขเช่นเดียวกัน ทั้งวันเลยนะครับ

ทานข้าวอร่อยด้วย ทุกมือเลยนะ


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:11:09:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
ขอบคุณดอกไม้สวยๆ ค่ะ
มีความสุขสดชื่นเช่นกันค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:12:57:59 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ^_^


โดย: Beee (Beee_bu ) วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:13:01:49 น.  

 
ขอบคุณนะคะสำหรับดอกไม้สวยๆ....ในวันสบายๆ นะคะคุณไผ่
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
อนุโมทนาด้วยคนนะคะสำหรับบุญที่บอก
ขอบคุณสิ่งดีๆ...มิตรภาพดีๆ ที่มีให้เสมอค่ะ.....


โดย: ต้นอ้อ (บ้านต้นอ้อ ) วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:13:08:37 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึงก๊าบ..


โดย: maxpal วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:19:47:05 น.  

 
ฝันดีค่ะ


โดย: อาลีอา วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:20:36:00 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ อากาศยังเย็นอยู่เลย


โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:22:01:09 น.  

 
นอนหลับฝันดีนะคะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:22:47:54 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
จะให้ลูกสาวโอนเงินทำบุญค่ะ
งานยุ่ง ยายเลยไม่ค่อยได้เข้าบล็อก ขอบคุณสำหรับ
ดอกไม้ค่ะ


โดย: กัดหมอน IP: 112.142.52.206 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:0:27:54 น.  

 
อนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่ไผ่ คิดว่าน่าจะทันทำบุญกับพี่ไผ่ด้วยค่ะ ขอเช็คกับพี่สาวก่อนน่ะค่ะ นอนหลับฝันดีด้วยค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:2:13:34 น.  

 ♥...สวัสดีวันพุธสีเขียวค่ะคุณพี่ไผ่...♥


ขอใ้ห้มีความสุข...สนุกสนานนะคะ


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:5:52:30 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

สวัสดีเช้าวันพุธกลางสัปดาห์
มีความสุขกับวันดี ๆ ทุกวันนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:7:33:51 น.  

 
หนาวมั๊ย เหงามั๊ย เหนื่อยมั๊ย ยุ่งมั๊ย ........มั๊ยโดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:7:40:46 น.  

 
morning ka พี่ไผ่
วันนี้ กทม. ไม่เย็นเท่าไหร่เลยอ่ะ
ทีโน่นเป็นไงมั่ง หนาวไหม


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:8:16:29 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับพี่ไผ่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:14:13:05 น.  

 
หวัดดีคุณไผ่
หลังไมค์ ด้วยนะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:14:19:21 น.  

 
หวัดดีตอนบ่ายจ้าพี่ไผ่
วันนี้แพทยุ่งมากเลยFunny Comments

Click Here for Funny Commentsโดย: ตัวp_box วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:14:37:13 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ พี่ไผ่

มีความสุขกับการทำงานนะคะ
สบายดีมั้ย อากาศเป็นไงบ้าง
กทม.เย็นๆ นิดๆ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:14:53:24 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ...
ขอให้พระศาสนาดำรงคงอยู่ตราบ 5000 ปี
สาธุๆๆ


โดย: ไอฟ้า วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:16:26:24 น.  

 
กลับบ้านอย่างปิติอิ่มบุญ ขอให้พ่อระนาดแววไวได้บุญเสมอกันนะครับ
^
^
อนุโมทนาค่ะ พี่ไผ่
ขอผลบุญนี้ส่งผลให้งานเข้าดีมากๆ
และมีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:19:04:32 น.  

 
จับได้ล่ะสายลมที่หวังดี อิอิอิ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:19:57:05 น.  

 
ฝันดีนะคะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:09:07 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...โดย: อุ้มสี วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:20:29 น.  

 
องค์พระดูงามมากค่ะ
อยากเห็นของจริงจังท่าจะงามแน่แท้ช่วงนี้งานยุ่งมากเลยค่ะ
เลยได้แต่อัพบล็อกทิ้งไว้
ขอร่วมบุญสร้างพระด้วยนะค่ะ

ไว้คุณแคทหลังไมค์บอกนะค่ะ
โบสถ์..ดูใหญ่อลังการจังค่ะ

พระพุทธรูปต้องสง่างามมากเลย

อนุโมทนาบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:32:23 น.  

 
โมทนาบุญค่ะคุณไผ่

ช่วงนี้อากาศคงจะเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆ
เมื่อวานป้าเลยเอาซะหน่อย………

ก็แค่……มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อย และหนาวทั้งวัน
ปากจืดไม่อยากทานอะไร ตอนหัวรุ่งท้องเสีย แต่ก็แค่หนเดียว
แสบท้องเหมือนเวลาที่เป็นโรคกระเพาะ คือป้าเคยเป็นแบบแว๊บๆ พอกินยาก็หาย…..ยาก็เหลือ
เลยคว้าเจ้าที่เหลือมาใส่ปาก แถมพาราอีกเม็ด
จากนั้นนอนพักกะจะหลับ แต่ไม่ยักกะหลับ


ตกเย็นคว้ายามากินอีกมื้อ โดยเพิ่มพาราเป็น2 แล้วก็ห่มผ้านอนหลับๆตื่นๆไปเลย
ตื่นเช้าโมเมเอาเองว่า โอเคแล้วละ ไม่อยากแพ้มันหลายวันให้มันได้ใจค่ะ


คุณไผ่ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:55:52 น.  

 
ลูกค้ายังเต็มร้านอยู่เลยพี่ไผ่
วันนี้เป็นอะไรที่เพลียสุด เร่งงานที่ office เพราะมีประชุมใหญ่สามัญประจำปีอาทิตย์หน้าค่ะ

เจ้าลูกชายก็หยุดเรียน 5 วัน เพราะว่าโรงเรียนปริ๊นส์รอแยล ไข้หวัด 2009 เริ่มระบาด แผนกปฐมวัยหยุดหมด

เดือนร้อนผู้ปกครองสิคะที่นี่
ต้องเอาไปเลี้ยงที่ office ด้วย
เพราะคุณพ่อน้องเต็นท์ยังไม่กลับมาจากแบคแพคไปเวียดนาม ส่วนที่ร้านช่วงกลางวันให้คุณยายน้องเต็นท์ช่วยดูให้ค่ะ

ว๊า..เผลอบ่นให้พี่ไผ่จนได้ อิอิ
ขอบคุณนะคะที่แวะเวียนมาหาเรื่อย
ถ้าจินมาช้าไป อย่าว่ากันนะคะ
จะพยายามแวะเวียนมาเรื่อย ๆ ค่า
มาช้ายังดีกว่าไม่มาเนอะ

เห็นเม้นส์พี่ไผ่ สงสัยจาเข้านอนแล้วละซี ขอให้หลับฝันดีนะคะ กู๊ดไนท์ค่า


โดย: JinnyTent วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:21:24:32 น.  

 
ขอบคุณคุณหมึกนะจ๊ะ ที่แวะไปเยี่ยมไปเม้นต์ให้ที่บล็อก
ทั้ง ๆ ที่เจ้าของบล็อกหายต๋อมไป แฮ่... เหตุผลง่าย ๆ ก็คือ
งานรัดตัว... เดี๋ยวยังไงถ้ามีเวลาว่าง จะแอบมาเล่นอีกนะจ๊ะ
..ยิ้มแล้วยิ้มอีก..


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:02:57 น.  

 
อ๊ะ! ลืมบอกไป คิดถึงเช่นกันจ้า ..ยิ้ม..


โดย: ปลิวตามลม วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:04:35 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: i_nookae วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:29:51 น.  

 ♥...ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะคุงพี่ไผ่...♥


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:22:59:28 น.  

 
มาขอบคุณทุกความห่วงใยคะพี่ไผ่ หนูได้แต่แวะเวียนมาโดยไม่ได้เม้มท์ เอาไว้หายยุ่งแล้วจะมาป่วนเปี้ยนบ่อยๆนะคะ


โดย: tukta (tukta510 ) วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:23:02:21 น.  

 
แวะมาสวัสดี ราตรีสวัสดิ์ หลับฝันดีค่ะคุณไผ่

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: นางฟ้าในโลกไซเบอร์ วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:23:33:10 น.  

 


แวะมาเซย์กู๊ดไนท์ค่ะ
รักษาสุขภาพเด้อ


โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:0:16:26 น.  

 
..


โดย: Moon~JulY วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:0:24:13 น.  

 


แวะมาราตรีสวัสดีค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:4:07:15 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพฤหัส
มีความสุขกับการได้ทำสิ่งที่รักนะค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:7:38:19 น.  

 


หวัดดียามเช้าวันพะหัสค่ะ
มีความสุขมาก ๆ นะคะ


โดย: มินทิวา วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:7:41:48 น.  

 
สวัสดีวันพฤหัสค่ะ
ขอให้มีความสุขนะค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:7:48:30 น.  

 
หวัดดีค่าพี่ไผ่
วันนี้เย็นลงนิดหน่อย
อากาสเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกิน
ดูแลสุขภาพนะคะ วัยอย่างเราๆ เอ๊ยวัยอย่างพี่ไผ่


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:7:57:19 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ
เมื่อมาแจ้งบุญ...ก็ขอร่วมบุญด้วยค่ะ


โดย: ชีวิตมีลีลา วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:8:52:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่ไผ่

ขอบคุณที่มาส่งเข้านอน
มีความสุขกับการทำงานในวันสีส้ม สดใส นะคะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:10:07:02 น.  

 
ทานแล้วค่ะ ทานคะน้าหมูกรอบ
พี่ไผ่ล่ะทานยัง
อ้อ แล้วเหนื่อยมั้ยวันนี้
ถ้าเหนื่อยไปฟังเพลงได้น๊าา
จะได้หายเหนื่อย ที่บล๊อกเพลงน่ะค่ะ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:12:51:33 น.  

 


สวัสดีค่ะ พี่ไผ่
มีความสุขกับวันดีดีค่ะโดย: พธู วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:14:03:53 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมทุกวันค่า
ตอนนี้ถ้าทำงานหน้าคอมฯ
ก็จะฟังหลวงพ่อเณรทุกวันค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำใจ
ที่อุตส่าห์จัดหามาให้
ฮักษาสุขภาพมั่งเด้อค่ะ

โดย: ขึ้น15ค่ำ วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:21:30:05 น.  

 

OK.ค่ะ
กลับมาจาก ตจว.เมื่อไหร่
จะแวะมาทำบุยด้วยคนค่ะ
คงทันก่อนบัญชีปิดโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:23:17:57 น.  

 
สวัสดียามดึกๆค่ะ

แวะมาทักทายจร้า
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]
[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:2:21:26 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะโดย: หนูดำจำมัย วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:2:58:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ

พาพ่อไปเที่ยวทะเลมาค่ะ

สนุกดี อาหารทะเลสดอร่อยค่ะมีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:5:16:07 น.  

 


สวัสดียามเช้าค่ะคุณไผ่


โดย: redclick วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:6:25:39 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันศุกร์สดใส
มีความสุข สดชื่นตลอดวันค่ะคุณไผ่


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:7:29:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับผม.......ฝนที่ตกทางโน้น...ทำมะหนาวถึงคนทางนี้ได้เอ่ย.. ฝนหล่นบ่อ้าย...ดูแลสุขภาพน่ำเด้อ...เพราะอากาศเปลี่ยน...ระวังหิมะตกเด้อค้าเด้อ....
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: บ้านต้นอ้อ วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:7:39:02 น.  

 


สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่ไผ่
มีความสุขทั้งวันนะค่ะ
แล้วอย่าทานหมูกระทะเยอะอีกนะ เดี๋ยวง่วง
โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:8:28:33 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์ค่ะ พี่ไผ่

มีความสุขกับการทำงาน ๆ เข้าเยอะๆ จะได้มี...เยอะๆ


โดย: พ่อระนาด วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:9:52:17 น.  

 
วันนี้มีแดดนิดหน่อยค่ะ ไม่รู้ตอนบ่ายจะตกอีกมั้ย
ไม่ได้ไปขอนแก่นนานแล้ว ตั้งแต่เรียนจบมา ไปอีกไม่กี่หน ตอนนี้ห้างใหม่ขึ้นเยอะมาก ตอนเรียนน่ะ มีสองห้าง แฟร์รีฯ กับจูวีไนท์ เอไม่รู้จำผิดหรือเปล่า


โดย: redclick วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:10:16:25 น.  

 
น้องก้อนหินฯเลือกไม่ได้อ่ะค่ะ ถึงไม่อยากก็ต้องมีวัยแบบพี่ไผ่ แต่ถ้าวัยนั้นมาถึงน้องคนนี้ พี่ก็เดินเลยไปอีกไกล คริ คริ คริ แหม ถ้าถึงวัยนั้นแล้วผ่องใส เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแบบพีไผ่ ใครจะไม่อยากล่ะคะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:13:09:31 น.  

 สวัสดีวันศุกร์ค่ะคุงพี่ไผ่...


ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ...


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:15:41:59 น.  

 


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:16:10:47 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆค่ะพี่ไผ่
พรุ่งนี้วันพระมีไปสวดมนต์ค่ะ
พี่ไผ่ไม่ต้องเป็นห่วงนะค่ะ
จะตั้งใจสวดค่ะ.....โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:19:12:36 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาส่งกำลังใจให้คุณคนทำดีค่ะคุณไผ่


โดย: อุ้มสี วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:20:30:03 น.  

 
ช่วงนี้เน็ตมีปัญหาเข้ายากมาก

ไปหาเพื่อน ๆ ก็ยากมาก ๆ กว่าจะเข้าได้

นี่ก็ยังไปเยี่ยมเพื่อน ๆ ไม่ครบทุกคนเลย

วันนี้เหนื่อยจัง ที่จริงเหนื่อยมาสามวันแล้ว

อยากหลับอย่างเดียวเลย วันนี้ก็มาเยี่ยมคุณไผ่ได้คนเดียวเอง

เฮ้อจะอาบน้ำนอนแล้วล่ะ


โดย: maxpal วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:22:17:52 น.  

 
มาส่งคุณไผ่เข้านอน

คืนนี้..หลับให้สบายรวดเดียวสว่างเลยนะ

ตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า มีแรงทำงานโลด


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:22:22:50 น.  

 

สวัสดีวันพระค่ะ
คิดดี ทำดี พูดดี มองโลกในแง่ดี
ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีดี และมีความสุขนะค่ะ
ตื่นยังค่ะ...เมื่อคืนนอนกี่ทุ่มเอ่ย วันนี้อารมฌ์ไม่ค่อยปลอดโปร่งเลย ฝันไม่ดีด้วยแหละ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:7:44:33 น.  

 
โห.....ห้างขึ้นเยอะแยะไปหมด
ตอนเรียนอยู่ขอนแก่นไปเที่ยวบ่อยๆ ไปเที่ยวเมืองที่อยู่ใกล้ด้วย บ้านเชียง หนองคาย ภูกระดึง


โดย: redclick วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:10:25:50 น.  

 
แวะมาทักทายในวันหยุดจ้า


โดย: หน่อยอิง วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:11:26:44 น.  

 
แวะมาส่งคุณไผ่เข้านอนค่ะ...

ฝันดีค่ะ...


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:22:42:13 น.  

 
นอนหลับฝันดีนะคะคุณไผ่


โดย: CrackyDong วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:03:16 น.  

 
ยั่งใช่ไหมคะ ฝันดีค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:11:50 น.  

 
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์เช่นกันคะ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:16:59 น.  

 
ขอบคุณนะคะพี่ไผ่ ที่แวะเวียนหาน้องนุ่งไม่มีห่าง

วันพระวันนี้ จินทำตัวแย่มากเลยพี่ไผ่
พูดไม่ค่อยดีกับแม่ หน้าบึ้งให้ลูกค้าด้วย
วันนี้ลูกค้าเยอะมากกกกกก เหนื่อยมาก ๆ เลย

พยายามเตือนตัวเองจะพยามยามเป็นลูกที่ดี กตัญญูให้มากกว่าที่เป็น แต่บางทีอารมณ์ที่พูดจาไม่ค่อยดี มันมักวิ่งเร็วกว่าสติเรื่อยค่ะพี่ไผ่ไม่ให้หงุดหงิดใส่แม่ แต่บางทีมันรั้งอารมณ์ไม่อยู่

พอตั้งสติได้ ก็จะเสียใจ รู้สึกผิดมากๆๆๆๆ พยายามไม่อยู่ใกล้แม่เวลาที่จินรู้ว่ตัวเองกำลังร้อน บางทีไม่มีเหตุผลวันนี้หัวถึงหมอนคงสลบตามเคย ลูกชายยังไม่ยอมนอนค่ะ ยอมเค้าหน่อยเพราะว่าวันหยุดเค้า กว่าเค้าจะหลับ จินคงหลับตาม ไม่ได้สวดมนต์ตามคุณนุ่มอีกตามเคย

ราตรีสวัสดิ์ค่ะพี่ไผ่


โดย: JinnyTent วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:21:35 น.  

 


วันนี้วันพระ ขึ้น 8 ค่ำบัณฑิตคือผู้มีปัญญา มีภูมิธรรม
มีเมตตาจิตรู้ให้อภัยศัตรู คือบัณฑิตมีจิตใจสูง
ทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตร

คนประเภทดังงูเห่า คือคนไม่มีคุณธรรม
กตัญญูตากตเวทิตา..คนประเภทนี้ควรถอยห่าง


ของท่านพระพุทธทาสภิกขุ..ค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

นอนหลับฝันดีเช่นกันนะค่ะโดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:22:28 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์
หลับฝันดีนะจ๊ะ


โดย: กัหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 23 มกราคม 2553 เวลา:23:47:38 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณไผ่โดย: zeedhama วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:5:25:35 น.  

 
แวะมาทักทายอากาศสดใสค่ะ
วันนี้คุณแคทขอแดดเล็กน้อยค่ะ

ขอบคุรมิตรน่ารักคุณไผ่พลิ้วไหว..มากๆๆเลยค่ะ
มีแต่คนใจดีทำให้ค่ะสวยๆๆๆๆ

คุณแคททำไม่เป็นค่ะปวดหัวถ้าต้องค่อยๆๆเรียนรู้
ชอบเรียนลัดค่ะ

ภาพทำสวยมากค่ะ
ขอบคุณอีกครั้งนะค่ะ


วันนี้ไปไหว้พระ 9วัดค่ะ
กำลังหาที่ไหว้พระอยู่ค่ะ
ว่าจะไปหนใด..ที่ไหนนะจะทำให้ซึมซับได้

อยู่กับที่ก็ซึมซับได้ถ้าใจสงบ
แฮะๆๆๆรู้นะคิดแบบนี้ละสิระลึกถึงมิตรน่ารักแสนดีเสมอค่ะ
มีความสุขมากๆๆนะค่ะ


ปล..เพลงบรรเลงสบายใจจัง


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:8:07:25 น.  

 
สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับคุณไผ่


โดย: JohnV วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:9:54:09 น.  

 


โดย: maxpal วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:10:02:44 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
ไปค้างวัดมาค่ะ เอาบุญมาฝากนะค่ะ

พี่ไผ่...ลืมไรป่าว


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:10:34:51 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่
ที่นี่ ตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะ

ขอให้พี่มีความสุขในวันหยุดเช่นกันค่ะ


โดย: ก้อนหินในดินทราย วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:12:27:53 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:15:15:51 น.  

 โมทนาบุญค่ะคุณไผ่


ป้าแวะมาหลังจากหายหน้า หายตา หายตัว ไปหลายวัน
ด้วยเหตุผลเดิมคือ ….ต้องถนอมสุขภาพ
ประสาผู้สูงวัยค่ะ


จนแล้วจนรอดป้ายังไม่สบโอกาสไปธนาคารสักที ก็ท่องอยู่นี่แหละ
แต่จดเบอร์บัญชีไว้แล้วค่ะ ไงๆไม่ให้เลยกำหนดแน่นอนค่ะ


ตะกี้บ้านป้าฝนตกหนักมาก แต่ตอนนี้หายแล้ว
ทางนี้เป็นไงบ้าง


ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด เม็ดต่อไปก็ผิดหมด
โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:16:10:34 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะ พี่ไผ่

วันนี้งานเข้าเยอะมั้ยคะ ถ้ายังไม่เยอะขอให้เยอะๆ น๊า


โดย: พ่อระนาด วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:18:27:39 น.  

 
วันหยุดแสยยุ่งจ้าพี่ไผ่
มาส่งพี่ไผ่เข้านอนแล้วกันนะ
ฝันดีค่ะ...


โดย: ตัวp_box วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:19:37:23 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำ ขอบคุณสำหรับโปสเตอร์คะ

เหมือนโปสเตอร์ซุปเปอร์สตาร์เลยคะ


โดย: พี่นู๋อ้อ (pinuaoo2006 ) วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:19:59:52 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ คุณไผ่

วันนี้โอนเงินเข้าบัญชีแล้วนะคะ
ส่งสลิปการโอนเงินให้ทางหลังไมค์ค่ะ


โดย: zeedhama วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:20:17:41 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่

กรุณาตรวจสอบหลังไมค์ด้วยคะ


โดย: Pikake วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:20:57:59 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แวะมาส่งเข้านอนค่ะ

ขอให้หลับฝันดีนะคะ


โดย: ooy (ooybangyom ) วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:21:03:20 น.  

 
ขอบคุณ สำหรับความห่วงใยค่ะ
ราตรีสวัสดิ์นะค่ะ


โดย: กัดหมอน (กัดหมอน ) วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:23:28:42 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ไผ่ เมื่อวานวันอังคาร 26 มกราคมเวลา 07:20 น. เพื่อนหนูได้โอนเงินไปทำบุญจำนวน 700 บาท รายนามผู้บริจาค นางบุษรัสกรณ์ เบามัณณ 500 บาท,และนางสาวทับทิม ศรีใส 200 บาทค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับพี่ไผ่ด้วยค่ะ


โดย: Budratsa วันที่: 27 มกราคม 2553 เวลา:14:07:29 น.  

 
รุปบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ปิดทองประดับเพชรพระประธาน 49 นิ้ว ณ วัดโคกอารักษ์ จ.สุรินทร์


รวมยอดบุญทั้งสิ้น 75,370.00 บาท
จ่ายค่าช่าง และอุปกรณ์ 70,000.00 บาท
คงเหลือส่วนต่าง 5,370.00 บาท

ในการนี้ส่วนต่างจำนวน 5,370.00 บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทางคณะศรัทธาจะนำสมทบทุนในการหล่อพระประธานหน้าตัก 79 นิ้ว ณ วัดโคกอารักษ์ จ.สุรินทร์ ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2553 เพื่อยังมหาอานิสงค์แก่เจ้าภาพผู้ร่วมบุญทุกท่าน ทั้งนี้ได้แนบภาพขั้นตอนการทำงานมาในท้ายเอกสารนี้ ทั้งนี้ทางคณะศรัทธาใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานหล่อพระ ณ วัดโคกอารักษ์ ในวัน และเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่าน


โดย: khunkik IP: 125.25.131.93 วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:58:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

หมึกสีดำ
Location :
ขอนแก่น Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add หมึกสีดำ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.