Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2552
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
3 สิงหาคม 2552
 
All Blogs
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสกับชาว Dutch ที่เมืองไทยเอกสารของฝ่ายชาย- สูติบัตร

- ทะเบียนบ้าน (ซึ่งจะระบุสถานภาพสมรสในนั้นด้วย)

- หนังสือรับรองการทำงาน

ทั้งหมดนี้ไปขอได้ที่อำเภอ (Gemeente)

โดยนำ Passport หรือ ID Card ไปด้วย

แล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าจะมาขอใบรับรองโสด


ในกรณีที่คุณไม่ได้เกิด ณ เมืองที่คุณอยู่

คุณต้องไปขอสูติบัตร ณ เมืองที่คุณเกิด

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณไม่จำเป็นต้องไปด้วยตัวเอง

โดยสามารถส่งจดหมายไปได้


อย่างเช่นกรณีของสามีเรา

เกิดที่ Maastricht แต่ย้ายไปอยู่ Schagen ตั้งแต่ 2 ขวบ

ก็ยื่นเรื่องขอสูติบัตรทางจดหมาย โดยส่งเป็นแฟกซ์ไป

แล้วก็โทรตามเรื่อง ซึ่งกว่าจะได้รับสูติบัตรทางจดหมายก็ประมาณ 5 วัน


จากนั้นก็นำไปรับรองที่ Den Haag ที่ Ministerie van Buitenlandse Zaken

Telephone: +31 70 3486486

Fax: + 31 70 3484848และเมื่อมาถึงเมืองไทย

ก็เอาทั้ง 3 ใบนั้นไปที่สถานทูตเพื่อออกใบรับรองโสดภาษาอังกฤษ

เจ้าหน้าที่สถานทูตถามหา Passport ของฝ่ายหญิงด้วย

เพราะเขาจะพิมพ์ชื่อ นามสกุลฝ่ายหญิงลงในใบรับรองโสด

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้กรอกเอกสาร เสร็จแล้วก็นั่งรอประมาณ 1 ชม.

เสียเงินประมาณ 30 EURO (เราเสียไป 1,430 บาท)


จากนั้นก็นำไปแปลและรับรองที่กงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 3 เปิดรับเอกสารถึง 15:30ครั้งแรกเราไปจ้างเขาแปล ที่ร้านแปลตรง 7-11 เสียไป 400 บาท

เขาขอตัวสำเนาของใบรับรองโสด ฉะนั้นจึงควรถ่ายเอกสารติดไปด้วย


เราไม่ได้เช็คใบรับรองโสดที่ได้มาจากสถานทูตเลยว่ามันพิมพ์ผิด

เลยต้องไปขอใหม่ที่สถานทูต แล้วก็แปลเองเลย

เซ็นต์ชื่อตรงผู้แปล แล้วก็ยื่นรับรอง

ยื่นเอกสารแบบด่วน ได้รับภายในวันที่ยื่น เราเสียไป 800 บาท


ก่อนที่จะยื่นรับรองเอกสาร เราต้องกรอกแบบฟอร์มก่อน

ซึ่งเขาจะมีโต๊ะตรวจเอกสารก่อนกดบัตรคิว

เราสามารถขอเอกสารกรอกแบบฟอร์มได้ตรงนั้นและเมื่อได้รับเอกสารที่รับรองมาแล้ว

ก็สามารถนำไปจดทะเบียนสมรสได้เลย

เราเลือกไปจดที่สำนักงานเขตบางรัก เนื่องจากว่า

เจ้าหน้าที่ที่เขตนี้มีประสบการณ์ในการจดทะเบียนให้กับชาวต่างชาติเมื่อไปถึงสำนักงานเขต จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารฝ่ายหญิง คือ

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน


เอกสารฝ่ายชาย คือ

- Passport ตัวจริง

- สำเนา Passport พร้อมหน้า stamp ที่เข้าออกเมืองไทยครั้งล่าสุด

- ใบรับรองโสดที่รับรองแล้วจากกงสุลเป็นภาษาไทย


เอกสารประมาณนี้ ดีที่เราถ่ายเอกสารทุกอย่างไปอย่างน้อยก็อย่างละ 3-4 ใบ


จากนั้นก็กรอกแบบฟอร์ม แล้วก็รอคิวจดทะเบียนสมรส

ถือเป็นอันเสร็จพิธีการจดทะเบียนสมรส

จากนั้นก็นำใบคร.2, 3 ไปถ่ายเอกสารเผื่อไว้สักหน่อย

แล้วก็นำไปแปลและรับรองที่กงสุลและสถานทูต

เอกสารส่วนนี้เราก็แปลเอง โดยที่เว็บไซต์ของกงสุลจะมีแบบฟอร์มให้

แต่เราก็ได้ตัวอย่างมาจากพี่เดือนและเพื่อนของน้องที่รู้จักอีกทีหนึ่งกรณีถ้าแปลเอกสารเอง

ควรนำไฟล์ติดตัวไปด้วย เพราะอาจต้องมีแก้ไข

เขาจะมีห้องพร้อมคอมพิวเตอร์และพริ้นท์เตอร์ไว้ให้


ขนาดเราลอกของพี่เดือนที่จ้างเขาแปล

เรายังโดนให้ไปแก้เอกสารเลย สรุปว่าทุกครั้งที่เราแปลเองว่างั้นเถอะ
HUWELIJKS PROCEDURE NAAR THAIS RECHT

Volgend eerst enige algemene informatie:


Een huwelijk tussen een Nederlands onderdaan en een Thais onderdaan in Thailand kan slechts worden voltrokken op een Thais gemeentehuis (Amphur). Daarvoor heeft U een huwelijksbevoegdheid verklaring ( “Certificate of Capacity to Contract Marriage” ) van de Nederlandse Ambassade te Bangkok nodig.

Voor het voltrekken van een huwelijk in Nederland raden wij U aan bij betreffende Nederlandse gemeente informatie over de procedure op te vragen.

De benodigde documenten voor een ‘Certificate of Capacity to Contract Marriage’ zijn:

Benodigde documentatie van een Nederlands onderdaan: NL-1 Een volledig ingevuld aanvraagformulier “Certificate of Capacity to Contract Marriage”
NL-2 Een uittreksel uit het geboorteregister, verstrekt door de gemeente van uw geboorteplaats;
NL-3 Een uittreksel uit het bevolkings- of persoonsregister, met vermelding van uw burgerlijke staat, verstrekt door de gemeente van uw woonplaats;
NL-4 Een uittreksel uit het huwelijksregister, indien een eerder huwelijk door echtscheiding of overlijden is ontbonden;
NL-5 Een werkgeversverklaring met vermelding van uw beroep en jaarinkomen, dan wel een bewijs dat u een pensioen of uitkering geniet;
NL-6 Een geldig Nederlands paspoort.

Benodigde documentatie van een Thais onderdaan:

TH-1 Een geldig Thais paspoort of (vertaald en gelegaliseerd) Thais identiteitsbewijs van de Thaise huwelijkspartner.

Bij een huwelijk tussen twee Nederlanders in Thailand dienen beide huwelijks kandidaten elk een ‘Certificate of Capacity to Contract Marriage’ aan te vragen en is naast de documenten onder NL-1, 2, 3, 4 en 6, additioneel benodigd:
NL-7 Een huwelijksbevoegdheidsverklaring, verstrekt door de gemeente van uw woonplaats.

Let op:
Ten tijde van de aanvraag van een Certificate of Capacity to Contract Marriage mogen de Nederlandse documenten NL 3, 5 en 7 beslist niet ouder zijn dan 6 maanden.

(Aan de inhoud van deze informatie kunt U geen rechten ontleden.)

De procedure in aan te raden stappen:

1) Verzamel de Nederlandse documenten. Mocht U buiten Nederland woonachtig zijn dan kunt U familie, vrienden of andere derden machtigen de benodigde documenten bij Uw gemeente op te vragen. Mocht U over niemand kunnen beschikken dan kunt U de betreffende gemeentes rechtstreeks benaderen. Houd U wel rekening met te betalen leges.

2) Overleg alle documenten bij Uw aanvraag voor een huwelijksbevoegdheid verklaring ("Certificate of Capacity to Contract Marriage") op de Nederlandse Ambassade te Bangkok.

3) Na het verkrijgen van de huwelijksbevoegdheid verklaring ("Certificate of Capacity to Contract Marriage") bij de Nederlandse Ambassade, dient U dit te vertalen naar het Thais, en te worden gewaarmerkt door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken.

4) Hierna kan op een Thais gemeentehuis (Amphur) het huwelijk voltrokken worden. Sommige Thaise gemeentehuizen verwachten dat U een Thais/Engels sprekende (onafhankelijke) getuige meebrengt. Mocht U niemand kennen dan is in sommige gevallen een medewerker op het gemeentehuis bereid als getuige op te treden.

5) Nadat het huwelijk is voltrokken zal de "Amphur" aan U een huwelijks certificaat verstrekken, genaamd "Kor Ror 3". Dit certificaat is voor het Nederlands huwelijksrecht onvoldoende. Het is daarom van belang dat U tevens een kopie van het Thaise huwelijksregister opvraagt. U krijgt dit niet automatisch van de Thaise gemeente. Dit is genaamd "Kor Ror 2 " of "Kor Ror 4". Ook deze uittreksels en afschriften mogen niet ouder zijn dan zes maanden bij registratie in Nederland.

6) De Thaise huwelijksdocumenten dienen te worden vertaald naar het Engels en gewaarmerkt door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Ambassade te Bangkok. Zonder de legalisatie procedure worden huwelijks documenten door de Nederlandse gemeenten en instanties niet geaccepteerd.

7) Met de vertaalde en gelegaliseerde documenten kunt U Uw huwelijk bij Uw gemeente registreren. Mocht U niet in Nederland woonachtig zijn dan kunt U zich wenden tot de gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken, Bureau Bijzondere Akten. Postbus 12 620, 2500 DL Den Haag. Tel. (+31) 070-353 3145 / 2820 / 2816 / 2813 Inschrijving in Den Haag is niet verplicht.


ที่มาภาษา Dutch : จากเอกสารสถานทูตและ
//www.thai-info.net/netherlands/huwelijk.htm
 

Create Date : 03 สิงหาคม 2552
51 comments
Last Update : 8 เมษายน 2553 16:05:41 น.
Counter : 7463 Pageviews.

 

โอ้เอกสารช่างมากมาย อ่านมาตาลายเลยคะ ขอบคุณที่แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันนะคะ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังจะแต่งงานกับคนดัตช์คะ เพื่อนสนิทของดิฉันก็แต่งงานกับคนดัตช์คะ ทั้งสองพบกันที่เมืองไทยแบบว่าทำงานด้วยกันนายกับเลขานะคะ แต่งงานมาเป็นสิบปีแล้วแต่เพิ่งจะจดทะเบียนสมรสทั้งทีไทยและเนเธอร์แลนด์ ส่วนตัวดิฉันเองจดทะเบียนเฉพาะที่อังกฤษ ไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย บัตรประชาชนและพาสปอร์ตยังเป็นนางสาวอยู่เลยคะ

 

โดย: tanya tanya 4 สิงหาคม 2552 1:48:44 น.  

 

ข้อมูลละเอียดดีมากเลยค่ะ แต่เสียดายแต่งกับคนอิตาลีไปแล้ว อิอิ ขอบคุณที่แวะไปเยียมน่ะค่ะ

 

โดย: นิกกี้ (N_silk ) 4 สิงหาคม 2552 18:12:52 น.  

 

สวัสดีค่ะแวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: kobnon 7 สิงหาคม 2552 15:03:07 น.  

 

แวะมาทักทายครับ
ไปอยู่โน่นเมื่อไรอย่าลืมเล่าเรื่องขี่จักรยานให้ฟังบ้างนะครับ

 

โดย: bicycleman 10 สิงหาคม 2552 13:37:38 น.  

 

ละเอียดยิบค๊าา ขอบคุณนะคะ เผื่อแต่งม๊าง แต่ขอเวลาไปหาแฟนชาวดัชก่อน(อันนี้เรื่องใหญ่)

 

โดย: YraY_Tong 12 สิงหาคม 2552 6:43:59 น.  

 

i want to do that because i have bf from Holland also,thank you for about details,very nice

 

โดย: Jain IP: 119.42.93.218 12 สิงหาคม 2552 20:29:31 น.  

 

ตอนที่พี่มลไปจดทะเบียน พี่มลไปจดอำเภอแถวบ้านพี่ เขาไม่เข้าใจอะไรเลย เจ้าหน้าที่บอก ทำไมเอกสารมันเยอะนักนะ แกยังแซวเลย ถ้า หย่า กัน ไม่ต้องมาที่นี่น่ะ
แต่ตอนนี้เขาให้สิทธิ ใช้ นางสาว น่ะ จะไปเปลี่ยนอยู่ อิซามี บอก เปลี่ยนนามสกุล เลยดีมั้ย อุ๊ย หย่าให้ถึงขนาดนั้นเลย

 

โดย: มล (เดินทางรอบโลก ) 14 สิงหาคม 2552 17:57:56 น.  

 

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมที่บล็อกนะคะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

 

โดย: Oops! a daisy 14 สิงหาคม 2552 22:23:00 น.  

 

ข้อมูลแน่นเปี๊ยะเลยค่ะ แวะมาทักทายค่ะ ขอบคุณที่มาเยี่ยมบล๊อกนะคะ

 

โดย: numfah 15 สิงหาคม 2552 3:20:39 น.  

 

ขอบคุณี่แวะมาอวยพรวันเกิดค่า

มีความสุขมากๆ เช่นกันนะค๊า

 

โดย: คีตอักษรา 17 สิงหาคม 2552 1:40:39 น.  

 

โอ้วว สมรสแล้วววว ดีใจด้วยนะคะ
สบายดีไหมเอ่ย จำเราได้หรือเปล่า >.<

 

โดย: undersweetsky 19 สิงหาคม 2552 17:02:30 น.  

 

กรี้ดด ภาษา dutch ยากมากมาย (น้องบอกมาอีกที)
ขอเป็นกำลังใจก้อนโตๆให้นะคะ

ส่งข่าวกันบ้างนะคะ จุ๊บๆๆๆ

 

โดย: undersweetsky 19 สิงหาคม 2552 17:35:12 น.  

 

สวัสดีค่ะ เห็นเอกสารแล้วจ๊ากเลยค่ะ

แสดงความยินดีด้วยน่ะค่ะ
ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: MrGiggle 21 สิงหาคม 2552 8:00:02 น.  

 

ชีวิตจริงเพิ่งเริ่มต้นครับ
อย่างไรเสียชีวิตต้องไปได้ด้วยดีเสมอ
หากเรามีมุมมองที่ดีต่อชีวิต

ขอให้มีความสุขกับชีวิตครอบครัวครับ

 

โดย: bicycleman 21 สิงหาคม 2552 17:52:52 น.  

 

แค่เห็นรายการก็ร้องจ๊ากแล้วค่ะ ทำไมมันเยอะขนาดนี้

ยินดีด้วยนะคะ

ปล. ชอบมาก ใบรับรองโสด ว่างๆ พิมพ์มาเล่นๆ ดีกว่า ท่าทางจะโสดอีกนาน อิอิ

 

โดย: pocha_t 21 สิงหาคม 2552 22:08:58 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่เข้าไปเยี่ยมเยียนกัน

 

โดย: kapaeng_83 22 สิงหาคม 2552 11:01:54 น.  

 

แวะมาเยี่ยม blog ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ว่าทำไมคุณอารีรัตน์ให้รายละเอียดดีมากเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

 

โดย: Flower in the sun IP: 118.172.182.152 24 สิงหาคม 2552 23:28:24 น.  

 

ถึงคุณ Flower in the sun ค่ะ

ตัวอย่างคำถามที่เจ้าหน้าที่จะถามเวลาสัมภาษณ์วีซ่า ดูได้จากบล็อก My Trip to Netherlands 2009 นะคะ แล้วเลือกดู All Blogs ด้านซ้ายมือ ล่างสุด (เลื่อนลงมา) จนเห็นว่า Netherlands Visa - วีซ่าเนเธอร์แลนด์นะคะ

 

โดย: อารีรัตน์ 25 สิงหาคม 2552 7:50:42 น.  

 

แต่ละขั้นตอน ต้องใช้ความอดทนและกำลังใจนะคะเก่งว่า เฮ้ออ เห็นแล้วก็นึกถึงตัวเอง เก่งไม่ชอบความยุ่งยากใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ต้องทำ เพราะว่า รักเค้าไปแล้ว น้ำเน่าพอไหมคะ ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจนะคะ สู้ๆค่ะ

 

โดย: เก่ง (keng_toshi ) 25 สิงหาคม 2552 15:08:23 น.  

 

มาแสดงความยินดีค่ะ และมาขอบคุณที่ไปเยี่ยมบ้านค่ะ

 

โดย: Thairabian 29 สิงหาคม 2552 22:33:48 น.  

 

ลดลงไปหกขีด แต่พอเสาร์อาทิตย์นี้ เหมือนจะขึ้นมา๖กก.เลยอ่ะ เศร้า

 

โดย: abneez 30 สิงหาคม 2552 20:33:44 น.  

 

ขอแสดงความยินดีค่ะ

 

โดย: latenight_lovesong 31 สิงหาคม 2552 7:13:45 น.  

 

ดีจัง รายละเอียดยิบ ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ ด้วย สบายดีนะค่ะ

 

โดย: Nokske 2 กันยายน 2552 2:42:39 น.  

 

โชคดีจัง พอดีแต่งกับหนุ่มสวิสไปแล้ว
เลยไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย อิ อิ

 

โดย: edelweiss 18 กันยายน 2552 1:19:45 น.  

 

สวัสดีค่ะ ใช่แล้วแหละ เพลงบล็อกก่อนหน้าที่บ้านเรา มีเพลงหนึ่งเป็น OST.Shrek 1 ค่ะ

แหะ ๆ แวะมาทักทายกันเรื่องในบล็อกไม่รู้อะไรกับเขาหรอก

 

โดย: prunelle la belle femme 21 กันยายน 2552 0:27:21 น.  

 

ขอโทษนะคะ กำลังจะเดินทางไปพบครอบครัวแฟนที่Netherlands เดินทางวันที่ 28 ตุลาคม 52 กลับมาเมืองไทย วันที่ 24 มกราคม 53 ทั้งหมด 89 วัน ถ้าจะเตรียมเอกสารไปจดทะเบียนสมรสที่นั่นเลย ได้หรือเปล่าค่ะ ? ต้องทำอย่างไรบ้าง เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะคะ

 

โดย: kungpomwong@yahoo.com IP: 58.9.54.130 22 กันยายน 2552 21:21:01 น.  

 

หวัดดีจ้ะ สบายดีป่าว?

 

โดย: undersweetsky 26 กันยายน 2552 1:09:04 น.  

 

ขอโทษนะคะ คือ กับแฟนยังไม่แต่งงานกัน แต่จะจดทะเบียนสมรสกันก่อนได้ไหม เพผื่อว่าจะได้ทำวีซ่าไดง่ายขึ้น ช่วยตอบด้วยนะค่ะจะเป็น พระคุณอย่างยิ่ง

 

โดย: tassaneeya_kob@yahoo.co.th IP: 115.67.117.244 16 ธันวาคม 2552 18:49:41 น.  

 

ก็เข้ามาศึกษาเรื่องแต่งกะชาวดัช อยู่แหละ ทำมายถึงเอกสารเยอะจัง จดที่เมืองไทยหรือ ที่ฮอลแลนด์ดีน่ะ

 

โดย: chach IP: 124.122.117.89 27 พฤศจิกายน 2553 23:59:07 น.  

 

สวัสดีคุณ chach ค่ะ

ถ้าจะจดที่เนเธอร์แลนด์ จะต้องใช้เวลานานหลายอาทิตย์หน่อยอ่ะนะคะ
ฉะนั้นถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวและกะว่าจะไปจดทะเบียน คุณก็ควรจะต้องขอวีซ่าไปเต็มที่เลยคือ 90 วันค่ะ

หลาย ๆ คนแนะนำว่าจดทะเบียนที่เนเธอร์แลนด์ดีกว่าค่ะ เท่าที่ฟัง ๆ มาอ่ะนะคะ

แต่ว่าไม่ว่าจะจดที่ไหน เอกสารก็จะต่างกันไม่มากหรอกค่ะ

 

โดย: อารีรัตน์ 28 พฤศจิกายน 2553 3:00:16 น.  

 

อยากไปเที่ยว่ เนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะคะ แต่ โห เอกสารเพียบ ทำไงดี อยากปรึกษาขอหลังไมค์ได้ป่าวคะ

yindee_ben@hotmail.com

 

โดย: ben IP: 124.122.198.25 16 ตุลาคม 2554 21:46:08 น.  

 

thanks a lot for the details

 

โดย: sweety IP: 110.168.63.152 20 ธันวาคม 2554 22:55:14 น.  

 

สวัสดีค่ะ

หนูอยู่ที่ฮอลแลนด์แล้วอยากจะจดทะเบียนที่เมืองไทยเลยอยากจะรบกวนสอบถามเรื่องจดทะเบียนที่เมืองไทยแบบละเอียดเลยได้ไหมค่ะ อยากรู้ว่ายุ่งยากไหม ใช้เวลานานไหม
หนูขอความกรุณาช่วยตอบทาง email ( hahanana@hotmail.com) ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

นู๋ปุ้ย

 

โดย: นู๋ปุ้ย IP: 78.27.0.81 18 มีนาคม 2555 20:20:05 น.  

 

เธ„เธทเธญเธ•เธญเธ™เธ™เธตเน‰เธกเธตเธ›เธฑเธเธซเธฒเธ„เนˆเธฐเธงเนˆเธฒ เธ—เธฒเธ‡เน‚เธ™เน‰เธ™เน€เธ‚เธฒเธšเธญเธเธงเนˆเธฒเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธ‚เธญเธ‡เธเนˆเธฒเธขเธซเธเธดเธ‡ เธ„เธทเธญเธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธ‚เธญเธ‡เน€เธฃเธฒเนƒเธซเน‰เธชเนˆเธ‡เน„เธ›เธ—เธฒเธ‡เน‚เธ™เน‰เธ™เธ”เน‰เธงเธข เธ„เธทเธญเนƒเธšเน€เธเธดเธ” เธšเธฑเธ•เธฃเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™ เธ—เธฐเน€เธšเธตเธขเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธชเนˆเธ‡เน„เธ›เธ—เธตเนˆเธฎเธญเธฅเนเธฅเธ™เธ”เนŒเธเนˆเธญเธ™ เนเธŸเธ™เธ–เธถเธ‡เธˆเธฐเน„เธ”เน‰เน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธฃเธฑเธšเธฃเธญเธ‡เน‚เธชเธ”เธ„เนˆเธฐ

เธŠเนˆเธงเธขเนเธ™เธฐเธ™เธณเธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ เน€เธžเธฃเธฒเธฐเธงเธตเธ‹เนˆเธฒเธˆเธฐเธซเธกเธ” เธงเธฑเธ™เธ—เธตเนˆ 25 july 12 เนเธฅเน‰เธงเธเน‡เน€เธ„เธฃเธตเธขเธ”เธกเธฒเธเน† เธ”เน‰เธงเธขเธ„เนˆเธฐ

เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธกเธฒเธเธ„เนˆเธฐ
เธžเธดเธกเธžเนŒ

 

โดย: เธžเธดเธกเธžเนŒ IP: 118.173.188.91 7 กรกฎาคม 2555 22:16:49 น.  

 

คุณพิมพ์คะ

ข้อความของคุณพิมพ์มันอ่านไม่ออกค่ะ มันต้อง Encoding ก่อนค่ะ

เอกสารที่เขาบอกว่าต้องส่งไป ส่งไปที่ไหนคะ แล้วจะใช้เพื่อจดทะเบียนสมรสเหรอคะ จะจดที่เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมคะ

ถ้าจะมาจดที่เนเธอร์แลนด์นะคะ ใช้แค่ใบรับรองโสดเท่านั้น ส่วนสูติบัตรนั้นไม่มั่นใจ อยากให้ชัวร์ต้องถามที่อำเภอที่ฝ่ายชายมีทะเบียนบ้านอยู่ค่ะ

ยังไงรบกวนส่งอีเมลมาคุยดีกว่านะคะ เพราะเราไม่มีเวลาเข้ามาที่บล็อกเลยค่ะช่วงนี้

alexchocball@yahoo.com

 

โดย: อารีรัตน์ 9 กรกฎาคม 2555 23:47:07 น.  

 

หวัดดีค่ะ พอดีเพิ่งแต่งานกับแฟนเมื่อเดือนก่อนหนะจ่ะ และแฟนก็อยู่บ้านเมืองไทยจะกลับทีก็ไปต่อวีซ่าหนะจ่ะ แต่กำลังจะจดทะเบียนฯ ที่ไทย จากที่อ่านมาคือต้องให้แฟนไปดำเนินการด้านเอกสารของเขามาก่อน พอจะเข้าใจจ่ะ เพราะคุณอารีรัตน์ บอกมาได้เข้าใจและละเอียดมาก ชอบมากเลยค่ะ แต่
อยากทราบนิดหนึงอ่ะค่ะ *ว่าเมื่อเราแต่งงานจดทะเบียนกันกับชาวดัตษ์แล้ว เราจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างไหมค่ะ ที่ประเทศของสามีหนะค่ะ หรือเมื่อเราเปลี่ยนนามสกุลแล้วเราจะเสียสิทธิอะไรที่ไทยไหมค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: Uma Tarachan IP: 101.51.110.201 19 กรกฎาคม 2555 2:40:35 น.  

 

สวัสดีคุณ Uma Tarachan ค่ะ


พอดียุ่ง ๆ ค่ะ เลยไม่ได้เข้ามาเช็คคอมเม้นท์เลยค่ะ
รบกวนช่วยอีเมลมาได้ไหมคะ เพราะเราจะเช็คอีเมลบ่อยกว่าที่บล็อคค่ะ

alexchocball@yahoo.com

 

โดย: อารีรัตน์ 3 สิงหาคม 2555 23:34:37 น.  

 

มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ หาอยู่นานว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณมากนะคะ
ตอนนี้เอกสารจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วรอไปจดทะเบียนที่อำเภออย่างเดียวค่ะ แต่มีคำถามเพิ่มเติมค่ะว่า หลังจากที่จดทะเบียนแล้ว นำใบ คร.2 , 3 ไปแปลเป็นภาษาอะไรคะ
แล้วหลังจากที่ไปรับรองที่กรมการกงสุลและสถานฑูต NL แล้ว ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอีกคะ...ขอบคุณค่ะ

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 202.29.93.2 15 กุมภาพันธ์ 2556 15:26:08 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณอารีรัตน์
ดิฉันรบกวนสอบถามเรื่องสิทธิได้รับเงินบำนาญตกทอดกรณีคู่ครองเสียชีวิตการจดทะเบียนแบบใดจึงมีสิทธิได้รับ และต้องจดทะเบียนอย่างน้อยกี่ปีค่ะ

burgerlijk huwelijk การจดทะเบียนสมรส
geregistreerd partner การจดทะเบียนพาร์ทเนอร์
samenleving contract การทำสัญญาอยู่ด้วยกัน

 

โดย: jan IP: 81.207.213.236 22 กุมภาพันธ์ 2556 19:41:30 น.  

 

ตอบคุณกรรณิการ์ค่ะ

นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ทั้ง 2 ใบ
จากนั้นนำไปรับรองที่กงสุล แจ้งวัฒนะ และจึงค่อยไปรับรองที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ ที่กรุงเทพฯ ค่ะ

และเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองที่ ก็ให้ฝ่ายชายนำกลับไปเนเธอร์แลนด์เพื่อยื่นที่ Gemeente ของตนเองค่ะ

 

โดย: อารีรัตน์ 26 กุมภาพันธ์ 2556 2:03:32 น.  

 

ตอบคุณ jan ค่ะ


ขอตอบตามที่เราทราบและจากประสบการณ์ของตนเองนะคะ

ไม่ว่าคุณจะจดฯ กันหรือไม่ก็ตาม ก็มีสิทธิ์ได้เงินบำนาญเช่นกันค่ะ ถ้าเขาไปทำสัญญาที่ Notaris

แต่กรณีที่จดทะเบียนสมรสกันนั้น เงินบำนาญจะตกอยู่กับคู่สมรสโดยอัตโนมัติค่ะ ไม่ว่าจะแต่งงานกันกี่ปีก็ตาม

แต่ถ้าหากว่ามีการไปทำสัญญาที่ Notaris ไว้ว่า เงินบำนาญจะไม่มีใครได้ไป อะไร ยังไง อันนี้ก็ไม่มีใครได้เงินบำนาญไปค่ะ

ไม่ทราบว่างงไหมคะ

เอาเป็นว่า มันสำคัญที่การทำสัญญากับ Notaris อ่ะค่ะ แต่หากไม่มีการทำสัญญาใด ๆ เลย ไม่ว่าจะก่อนแต่งหรือหลังแต่ง เงินบำนาญก็จะตกเป็นของคู่สมรสโดยอัตโนมัติค่ะ เมื่อคู่สมรสเสียชีวิต

เท่าที่ทราบนะคะ geregistreerd partner ก็มีสิทธิ์จะได้บำนาญเช่นเดียวกันกับการจดทะเบียนสมรสค่ะ

เงินบำนาญของฝ่ายชายจะตกเป็นของฝ่ายหญิงก็ต่อเมื่อฝ่ายชายเสียชีวิตแล้วค่ะ

และหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการจดทะเบียนฯ มาก่อนหน้านี้ และไม่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับเงินบำนาญไว้หลังจากการหย่าร้างครั้งก่อนหน้า เงินบำนาญก็จะต้องแบ่งให้กับภรรยาหรือพาร์ทเนอร์คนเก่าทุกคนตามสัดส่วนนะคะ

แต่หากว่าฝ่ายชายทำสัญญาไว้ว่า ทั้ง 2 ฝ่ายไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวกับเงินบำนาญของกันและกัน แบบนี้ เงินบำนาญของฝ่ายชายก็จะตกอยู่กับพาร์ทเนอร์คนปัจจุบันคนเดียวค่ะ


ขอยกตัวอย่างกรณีของเราเองนะคะ :

เราทำงานเป็นช่วง ๆ ค่ะ ฉะนั้นเราก็จะมีเงินบำนาญสะสมไว้ ซึ่งก็ตามระยะเวลาที่เราทำงานอ่ะค่ะ ซึ่งไม่มากเลย เพราะเราทำงานไม่นานค่ะ

พอตอนเราหย่า ทั้งเราและอดีตสามีตกลงกันว่า ต่างฝ่ายต่างไม่มีสิทธิ์ยุ่งเกี่ยวในเงินบำนาญของกันและกันค่ะเมื่อตายไป โดยมีการเซ็นต์ชื่อลงในหนังสือเรียบร้อยค่ะ

 

โดย: อารีรัตน์ 26 กุมภาพันธ์ 2556 2:25:57 น.  

 

blog มีประโยชน์มากค่ะมาอยู่ฮอลแลนด์หกเดือนด้วย MVV ค่ะกำลังจะกลับไปจดทะเบียนที่เมืองไทยค่ะ แต่อยากสอบถามเพื่อความแน่ใจค่ะ ว่าต้องใช้ใบรับรองการทำงานด้วยเหลอคะ

 

โดย: sa IP: 62.131.23.175 28 เมษายน 2556 5:55:04 น.  

 

ตอบคุณ sa ค่ะ

ถ้าอยู่ที่เนฯ ทำไมไม่จดฯ ที่เนฯ หล่ะคะ ง่ายและสะดวกกว่ากันเยอะค่ะ

เราเองพอจดฯ ที่ไทยแล้วมาอยู่ที่เนฯ จนหย่าเสร็จเรียบร้อยที่เนฯ ถึงได้รู้ว่า ไม่น่าจดฯ ที่ไทยเลย เพราะตอนหย่ายุ่งยาก วุ่นวายพอสมควรค่ะ

 

โดย: อารีรัตน์ 30 เมษายน 2556 0:42:31 น.  

 

ตอนแรกก็จะจดที่นี่ค่ะ คือตังใจว่าจะแต่ง 2 พค. แล้วทำเรื่องไม่ทัน เพราญาติเมืองไทยจะมาด้วย เค้ามาได้ช่วงนั้น พอเรื่องไม่ทันก็เลยยรอไปแต่งที่ไทยเลย ยังบอกแฟนว่าเอกสารยุ่งยากหน่อยไม่เป็นไร เดียวค่อยจ้างเค้าทำค่ะ

 

โดย: sa IP: 62.131.23.175 4 พฤษภาคม 2556 22:49:06 น.  

 

ต้องนำใบ คร.2 ,3 ไปแปลเป็นภาษาดัตซ์และรับรองแค่ 2 ฉบับ ใช่ไหมคะ
พอดีกำลังจะจดทะเบียนที่ไทย แต่ไม่รู้ว่าหลังจากจดแล้วต้องทำอย่างไรต่อค่ะ
แล้วบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของเราต้องใช้ด้วยหรือไม่คะ รบกวนขอรายละเอียดด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 202.28.213.130 7 พฤษภาคม 2556 15:30:52 น.  

 

ขอโทษด้วยค่ะ คุณอารีรัตน์ได้ตอบไปแล้ว พอดีไม่ได้อ่านค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 202.28.213.130 7 พฤษภาคม 2556 16:47:03 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอารีรัตน์
แขกรบกวนถามอีกครั้งค่ะ
1. ค่ารับรองเอกสารที่สถานฑูตNL ฉบับละเท่าไหร่ พอจะทราบไหมคะ
2. เอกสารที่รับรองแล้วมีอายุ 6 เดือน และแฟนยังไม่ได้กลับไป NL ทางสถานฑูตมีบริการแจ้งเรื่องไปยัง Gemeente ให้ด้วยหรือไม่คะ
ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 202.28.213.130 27 พฤษภาคม 2556 16:11:38 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณกรรณิการ์

1. ต้องตรวจสอบอัตราล่าสุดที่ป้ายหน้าสถานทูตดูนะคะ หรือไม่ก็ถามจนท.สถานทูตดูก็ได้ค่ะ

2. เท่าที่ทราบ ไม่มีนะคะ ต้องนำกลับไปยื่นเองค่ะ แต่ว่าแฟนคุณอยู่ไทยถึง 6 เดือนเลยเหรอคะ ถ้าอย่างนั้นก็ยังไม่ต้องไปแปลและรับรองสิคะ เอาไว้ทำตอนใกล้กลับอ่ะค่ะ จะได้ไม่หมดอายุ

 

โดย: อารีรัตน์ 27 พฤษภาคม 2556 23:32:42 น.  

 

ขอบคุณค่ะคุณอารีรัตน์ เพิ่งไปจดทะเบียนมาค่ะ ตอนนี้แฟนทำงานอยู่ที่เมืองไทย ยังไม่ได้กลับฮอลแลนด์ค่ะ ตอนแรกเข้าใจว่าหลังจากจดทะเบียนแล้วให้ดำเนินการแจ้งภาย 60 - 90 วัน
ถ้าไม่สามารถส่งไปรษณีย์ไปได้ ก็คงต้องรอให้แฟนกลับไปแจ้งเองดีกว่าค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะ

 

โดย: กรรณิการ์ IP: 202.29.93.2 5 มิถุนายน 2556 12:06:09 น.  

 

สวัสดีค่ะ คุณอารีรัตย์
อยากรบกวนถามว่า ถ้าเราจดทะเบียนที่เมืองไทยแล้ว หลังจากนั้นเราต้องไปแจ้งกับทางอำเภอที่สามีอยู่ไหมค่ะ ว่าได้จดทะเบียนที่เมืองไทย

 

โดย: เพชร IP: 94.23.252.21 3 ตุลาคม 2557 23:45:02 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณเพชร

เมื่อเราจดทะเบียนฯ เรียบร้อยแล้ว ก็นำเอกสารคร.2, 3 ไปแปลและรับรองที่กงสุลฯ และที่สถานทูตเนฯ จากนั้นก็ให้ฝ่ายชายนำกลับไปยื่นที่ทางอำเภอของฝ่ายชายที่เนฯ นะคะ เพื่อเป็นการบันทึกสถานภาพของฝ่ายชายค่ะ

 

โดย: อารีรัตน์ 27 ตุลาคม 2557 5:02:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อารีรัตน์
Location :
N/A Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
เปิดอ่านได้ทุก Group Blog เลยนะคะ ไม่หวงค่ะ
เพราะตั้งใจเขียน Blog มาเพื่อให้ทุกคนอ่าน
เผื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นบ้าง
เลยอยากแบ่งปันเรื่องราวให้รับรู้กันค่ะภาพใด ๆ ในบล็อกนี้ หากต้องการนำไปใช้
กรุณาช่วยขออนุญาตเจ้าของบล็อกก่อนนะคะ
ขอบคุณค่ะ
New Comments
Friends' blogs
[Add อารีรัตน์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.