Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2552
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
25 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 

ร้อยคุณความดีกตัญญูมาก่อน บิดามารดาดั่งเทพอัปสรในแดนดิน

ร้อยคุณความดีกตัญญูมาก่อน บิดามารดาดั่งเทพอัปสรในแดนดินปุจฉา


ทำไม ศาสนาพุทธ ศาสนาอื่น ๆ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระศาสดาของทุกศาสนาถึงสอนให้เราต้องรู้จักคำว่า "กตัญญู" ?

วิสัจฉนา


ฟ้าดินให้ความสำคัญกับความกตัญญูเป็นอันดับแรก
ความกตัญญูเพียงหนึ่งคำ ทำให้ทั้งครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข
ผู้ที่มีความกตัญญูจะสามารถให้กำเนิดบุตรที่มีความกตัญญู
บุตรหลานที่กตัญญูย่อมมีสติปัญญาและคุณธรรมอันดีงาม
ความกตัญญูเป็นคุณธรรมก้าวแรกของมนุษยธรรม
บุตรที่มีความกตัญญู เมื่อจากโลกนี้ไกจะได้เป็นเทพเซียน
แต่ครั้งโบราณกาล ขุนนางที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ล้วนแต่เป็นบุตรที่มีความกตัญญู
กษัตริย์คัดเลือกขุนนางที่ดีจากผู้ที่มีความกตัญญู มีสุจริตธรรม
ให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่าทุ่มเทสุดใจ สุดกำลังความสามารถชั่วชีวิต
ความกตัญญูมิได้อยู่ที่การให้บิดารมารดาได้รับประทานอาหารที่ดีและมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่
คุณค่าแห่งกตัญญุตาธรรมอยู่ที่ความกตัญญูที่ออกจากจิตใจอันแท้จริง
การกตัญญูต่อบิดามารดา เมื่อบิดามารดาว่ากล่าวตักเตือนอย่าได้เถียงคำ
แต่น่าเสียดายยิ่งนักว่า ในโลกนี้ไม่มีผู้ใดที่รู้จักความกตัญญูอย่างแท้จริง
ถ้าสามารถย้อนจิตกลับสู่ความกตัญญู ก็สามารถคืนสู่หลักแห่งฟ้า
เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดอุปสรรค ไม่ราบรื่น ก็เพราะไม่มีความกตัญญู
หารู้ไม่ว่า ความกตัญญูนั้นสามารถดลจิตดลใจให้ฟ้าเบื้องบนซาบซึ้งใจได้
ความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมอันล้ำค่สูงส่ง ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน
การจะกตัญญูต่อบิดามารดานั้น ไม่ได้แบ่งว่าต้องเป็นหญิงหรือชาย
บุญวาสนา เกียรติยศที่ได้มาล้วนเพราะคำว่า "กตัญญู"
ฟ้าเบื้องบนจะมองบุตรที่มีความกตัญญูด้วยสายตาเอ็นดูเป็นพิเศษกว่าผู้ใด
ทุกๆ คนล้วนสามารถกตัญญูต่อบิดามารดาได้
เคารพ กตัญญูต่อบิดามารดาดั่งเคารพฟ้า
ปากของบุตรกตัญญูจะเปี่ยมด้วยคำพูดแห่งความกตัญญู
สะใภ้ที่กตัญญู ก็จะมีสีหน้าและรอยยิ้มแห่งความกตัญญู
หากได้กตัญญูต่อบิดามารดาของสามีอย่างเต็มที่
ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูและเป็นเมธีคนดีงาม
ลูกผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นกุลสตรี ต้องเริ่มต้นหัดเรื่องความกตัญญูก่อน
หลักพึ่งพาสาม คุณธรรมสี่ของสตรีนั้น ความกตัญญูมาเป็นอันดับแรก
ผู้มีความกตัญญูจะเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในชุมชนและหมู่บ้าน
หากคนในครอบครัวต่างมีความกตัญญูต่อกัน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กก็จะยินดีปรีดา เป็นสุขทั่วหน้า
บุตรกตัญญู พบใครก็จะพูดเตือนให้ผู้อื่นมีความกตัญญูด้วย
ความกตัญญูสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกล่อมเกลาจรรยา ความประพฤติของมนุษย์ให้บังเกิดความดีงาม
ขณะมีชีวิตอยู่ บุตรที่มีความกตัญญูเป็นผู้ที่มีคุณค่าสูงส่ง
แม้สิ้นชีพแล้ว ผู้กตัญญูมีชื่อเสียงจรรโลงสืบทอดชั่วกาลนาน
การมีชีวิตบนโลกนี้ อะไรฤาจะสู้แรงกตัญญูได้
ความกตัญญูสามารถดลใจฟาดินให้ซาบซึ้งได้
คัมภีร์กตัญญูและหนังสือว่าด้วยความกตัญญู ล้วนสอนให้คนเรารู้จักกตัญญู
ให้รู้กตัญญูต่อบิดามารดาและต่อบรรพบุรุษ
บิดามารดาให้กำเนิดบุตรก็เพื่อแสดงความกตัญญูนั่นเอง
ถ้าใครมีความกตัญญู ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุตรชายหญิงที่ดี
เมื่อเป็นคนหากสามารถแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาแล้ว
รุ่นบุตรของตนก็จะกตัญญูต่อตนเช่นกัน
ผู้ที่ยังไม่รู้จักกตัญญูต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าในบ้าน
เมื่อไม่กตัญญู ยามต้องอับจนลำบากก็อย่าได้โทษฟ้า
บุตรกตัญญู มีใบหน้าลักษณะแสดงความสันติ ละมุนโอบอ้อม
ผู้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาและปรองดองในพี่น้องย่อมจะมีความสุขสบายใจ
ยามบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ควรกตัญญูต่อท่านแต่กลับไม่รู้จักกตัญญู
รอจนกระทั่งบิดามารดาสิ้นแล้ว ค่อยสำนึกรู้ตัว เสียใจภายหลังก็สายเสียแล้ว
ความกตัญญูอยู่ที่ใจ มิได้อยู่ที่รูปลักษณ์เปลือกนอก
คุณค่าความกตัญญูอยู่ที่การปฏิบัติจริง ไม่ใช่อยู่ที่คำพูด
บุตรกตัญญู สามารถทำให้ครอบครัวมีความผาสุกทั่วหน้า
หากบุตรกตัญญูปกครองบ้านเมือง เหล่ามวลประชาราษฏร์ก็จะร่มเย็นเป็นสุข
พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ล้วนแต่เพราะพลานุภาพแห่งความกตัญญู
ด้วยพลานุภาพความกตัญญู ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสันติ
ผู้ที่รู้กตัญญูมิใช่อยู่ที่ความมั่งมีหรือยากจน
การเข้าใจถึงจิตใจ ความรูสึกของบิดามารดาได้ดี ก็ถือว่าเป็นบุตรกตัญญู
การมีความปรองดองในหมู่พี่น้อง ก็เป็นความกตัญญูเช่นกัน
ให้รู้ "อดทน-สละให้" สองคำนี้จะช่วยให้ความกตัญญูพร้อมสมบูรณ์
เมื่อยู่ในสภาวะที่ทุกข์ยากลำบาก ยังมีความกตัญญูนั่นแหละ จึงถือเป็นความกตัญญูอันแท้จริง
ให้มีใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดาเสมอ
ขณะที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่พร้อมหน้า ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะได้แสดงความกตัญญู
เมื่อเหลือบิดามารดาท่ว้าเหว่าเพียงคนเดียว ยิ่งต้องรู้จักกตัญญู
ด้วยเพราะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องเร่งรีบแสดงความกตัญญู
เราต้องเป็นผู้แสดงความกตัญญูต่อบิดามารดา ส่วนอายุขัยของท่านนั้นขึ้นอยู่กับฟ้าเป็นผู้กำหนด
การได้แสดงความกตัญญูในขณะที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ จึงจะถือได้ว่ามีความกตัญญูอย่าแท้จริง
หากรอจนท่านสิ้นแล้ว ค่อยมาแสดงความกตัญญูก็ไร้ความหมาย
ความกตัญญูที่สืบทอดต่อกันมาถือเป็นมรดกอันล้ำค่ายิ่งของครอบครัว
จิตกตัญญูมีความโอบอ้อมละมุน ทำให้เกิดความหวานชื่น
ลูกแพะคุกเข่าดูดนมแม่แพะ แสดงให้เห็นถึงจิตที่รู้กตัญญู
นกอีกาก็รู้จักกตัญญู โดยคาบอาหารมาป้อนให้แม่กา
หากเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้จักกตัญญู
ก็ยังสู้สัตว์เดรัจฉานไม่ได้ นับว่าน่าสงสาร น่าสมเพชจริง ๆ
ร้อยกระทำ หมื่นกุศลความดีงาม ความกตัญญูสำคัญเป็นอันดับแรก
พึงรู้คำว่า "กตัญญู" เป็นรากต้นธาร
ผู้ศรัทธาไหว้พระ ทำความดี ก็ถือว่าเป็นผู้กตัญญู
กตัญญูทำให้ได้อาศัยพระพุทธานุภาพให้ล่วงพ้นสวรรค์เก้าชั้นฟ้า
ความกตัญญูเอย ความกตัญญูอันยิ่งใหญ่
ความกตัญญูช่างยิ่งใหญ่และมีพลานุภาพไร้ขอบเขตสุดที่จะประมาณได้
ในคัมภีร์บทนี้ แต่ละประโยคไม่ห่างจากคำว่า "กตัญญู"
ถ้าห่างจากความกตัญญูแล้ว คุณธรรมสัมพันธ์ของมนุษย์จะพลิกผันวุ่นวาย
เมื่อท่องสิบจบ ได้กล่าวถึงพันคำ "กตัญญู"
ครั้นท่องร้อยจบ หมื่คำ "กตัญญู" ถ้วนพร้อม
พันจบหมื่นจบ หมั่นท่องสม่ำเสมอ
เคราะห์ภัยจะมลาย ทุกข์ยากจะสิ้นไปได้ ด้วยคัมภีร์ "ร้อยกตัญญู
 

Create Date : 25 พฤษภาคม 2552
0 comments
Last Update : 25 พฤษภาคม 2552 19:13:31 น.
Counter : 261 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


puntana
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add puntana's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.