รวมโค้ดที่ใช้ตกแต่งบล็อค (Update 13-04-2010)
Create Date : 16 สิงหาคม 2550
Last Update : 29 กุมภาพันธ์ 2555 19:00:12 น. 42 comments
Counter : 14011 Pageviews.

 
ลบพื้นหลังและลบกรอบสีขาว


<style>table {background-color: transparent;border-style: none;border-spacing: none;}td {border: none;border-color: none;background: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:33:39 น.  

 
เปลี่ยนรูปพื้นหลัง


<style>body{background-attachment: fixed;background-image:url(URL ของรูป);}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:36:08 น.  

 
เปลี่ยนสีและแบบ Font


<style>body, ul, li, p{font:bold MS Sans Serif;font-size:10pt;color:โค้ดสี;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:38:05 น.  

 
เปลี่ยนตัวหนังสือให้ใหญ่และ Font


<style>p b font {font:bold 13px MS Sans Serif;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:39:50 น.  

 
เปลี่ยนสี Link


<style>A:link{color:โค้ดสี Link;text-decoration:none;}
A:visited{color:โค้ดสีที่คลิกแล้ว;text-decoration:none}
A:hover{color:โค้ดสีที่ลากผ่าน;text-decoration: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:43:19 น.  

 
เปลี่ยน Bullet (จุดกลมๆที่อยู่หน้า Group Blog)


<style>ul{list-style: ;list-style-image: url(URL ของรูป);}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:44:47 น.  

 
เปลี่ยน Title Bar (แถบสีฟ้าที่อยู่บนและล่างสุด)


<script language="Javascript">
var tt = 0;
var FMess = new Array("ข้อความที่ 1","ข้อความที่ 2","ข้อความที่ 3")
function FTitle()
{
document.title = FMess[tt]
tt = (tt < (FMess.length -1)) ? tt + 1 : 0;
setTimeout('FTitle()',700);
}
FTitle();
</script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:47:42 น.  

 
ทำให้รูปไม่มีกรอบ


<style>img {border: none;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:49:40 น.  

 
เปลี่ยน Cursor


<body style="cursor:url(URL ของรูป ไฟล์ .ani หรือ .cur)">


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:51:38 น.  

 
เปลี่ยนสี Scrollbar (แถบลากขึ้นลงด้านขวามือ)


<STYLE> body { scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-3d-light-color:โค้ดสี; scrollbar-arrow-color:โค้ดสี; scrollbar-base-color:โค้ดสี; scrollbar-dark-shadow-color:โค้ดสี; scrollbar-face-color:โค้ดสี; scrollbar-highlight-color:โค้ดสี; scrollbar-track-color:โค้ดสี; scrollbar-shadow-color:โค้ดสี; }</STYLE>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:15:54:44 น.  

 
จำนวนผู้ชมออนไลน์


<script type="text/javascript" src="//fastonlineusers.com/on4.php?d=URL บล็อคของคุณ"></script> : Users Online


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:04:42 น.  

 
ใส่รูปภาพ


<img src="URL ของรูป" "border=0">


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:06:29 น.  

 
ใส่รูปภาพพร้อมคำพูด


<img src="URL ของรูป" alt="ข้อความที่ต้องการ">


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:08:56 น.  

 
ส่งอีเมล์


<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ">ส่งอีเมล์</a>

หรือใส่รูป

<a href="mailto:ที่อยู่อีเมล์ของคุณ"><img src="URL ของรูป"></a>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:18:26 น.  

 
เปลี่ยน Logo Bloggang


<script>document.images[0].src="URL ของรูป"; document.images[0].width =0 ; document.images[0].height =0</script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:19:56 น.  

 
ทำ Link


<a href ="URL Link">ข้อความที่ต้องการ</a>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:22:04 น.  

 
ทำ Link เปิดหน้าใหม่


<a href =URL Link target=_blank>ข้อความที่ต้องการ</a>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:24:46 น.  

 
ทำรูปให้กับ Link


<a href="URL Link"><img src="URL ของรูป"></a>

ทำรูปให้กับ Link (เปิดหน้าใหม่)


<a href="URL Link" target=_blank><img src="URL ของรูป"></a>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:29:51 น.  

 
ทำกรอบรอบๆบล็อค


<script language="JavaScript1.2">
if (document.all)
document.body.style.cssText="border:10 ridge โค้ดสี"
</script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:36:41 น.  

 
ข้อความต้อนรับ


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
alert("ข้อความที่จะทักทาย")
// End -->
</script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:38:09 น.  

 
ข้อความบอกลา


<Script Language="VBScript"> Sub Window_onUnLoad() alert("ข้อความที่ต้องการ") End Sub </Script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:39:59 น.  

 
ใส่เพลง Real Player ram, rm


<OBJECT ID=video1 CLASSID="clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-0020AFBBCCFA" HEIGHT=70 WIDTH=300>
<PARAM NAME="controls" VALUE="ControlPanel,StatusBar">
<PARAM NAME="console" VALUE="Clip1">
<PARAM NAME="autostart" VALUE="true หรือ false">
<PARAM NAME="src" VALUE="URL เพลง">
<EMBED SRC="URL เพลง" type="audio/x-pn-realaudio-plugin" CONSOLE="Clip1" CONTROLS="ControlPanel,StatusBar" HEIGHT=70 WIDTH=300 AUTOSTART=false>
</OBJECT>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:43:30 น.  

 
ใส่เพลง wma, wmv, mp3


มี Console เปิด - ปิด

<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3" HEIGHT="40" WIDTH="170" AUTOSTART="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>

ไม่มี Console เปิด - ปิด

<EMBED SRC="URL เพลง wma, wmv, mp3"HIDDEN="true" AUTOSTART="true" LOOP="true" VOLUME="50%" MASTERSOUND></EMBED>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:49:06 น.  

 
ใส่ไฟล์ .css


<link rel="stylesheet" href="URL ของ ไฟล์ .css" type="text/css">


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:54:15 น.  

 
เปลี่ยนสีตัวหนังสือ


<font color="โค้ดสี">ข้อความที่ต้องการ</font>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:55:48 น.  

 
ลูกเล่นเมื่อเปลี่ยน Webpage


<Meta http-equiv="Page-Enter" content="RevealTrans (Duration=3, Transition=23)">
<Meta http-equiv="Page-Exit" content="RevealTrans (Duration=2, Transition=23)">


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:16:59:54 น.  

 
จำนวนผู้ชมทั้งหมด


<center><script src="//fastwebcounter.com/secure.php?s=ใส่ URL บล็อค ของคุณที่นี่ค่ะ"></script></center>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:17:25:30 น.  

 
กรอบนับ Comment โดยคุณ กึ่งยิงกึ่งผ่าน


<script>HTML = document.body.innerHTML; CommentCount = 0; var reg = new RegExp("-- Comment", "gm"); while(reg.test(HTML)) CommentCount++; CommentCount--; for(i=1; i<=CommentCount; i++){ originalHtml = document.getElementById( i ).innerHTML; beforeHtml = '<fieldset style="border:โค้ดสี double 3px; padding:20"> <legend align=center><img src=URL ของรูป> Comment No. ' + i + ' <img src=URL ของรูป> </font></legend>';document.getElementById( i ).innerHTML = beforeHtml + originalHtml;}</script>


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:17:31:05 น.  

 
โค้ด กลับขึ้นข้างบนของ Page


<center><a href="#top">TOP</a></center>

ลองกดทดสอบที่นี่ค่ะ


โดย: Paradijs วันที่: 16 สิงหาคม 2550 เวลา:18:08:54 น.  

 
ส่งหลังไมค์


<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'> ส่งหลังไมค์ที่นี่</a>

หรือใส่รูป

<a href ="URL หลังไมค์" target='_blank'><img src="URL ของรูป" border=0></a>


โดย: Paradijs วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:14:02:22 น.  

 
ใส่เพลง swf


<object id="mediaplayer" height="45" width="170" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components" viewastext><param name="url"value="URL เพลง swf"><param name="autostart" value="ture"></object>


โดย: Paradijs วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:14:06:32 น.  

 
โค้ดทำกรอบและเปลี่ยนคำให้กับ Submit และ Reset


<script>
document.forms.reply.Submit.value = "Submit";
document.forms.reply.Reset.value = "Reset";
document.forms.reply.Submit.style.width = 100;
document.forms.reply.Reset.style.width = 100;
document.forms.reply.Submit.style.height = 30;
document.forms.reply.Reset.style.height = 30;
document.forms.reply.Submit.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Reset.style.backgroundColor = "black";
document.forms.reply.Submit.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.color = "#e65c7c";
document.forms.reply.Submit.style.border = "3px double #e65c7c";
document.forms.reply.Reset.style.border = "3px double #e65c7c";
</script>

Submit = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Submit
Reset = เปลี่ยนเป็นคำที่ต้องการแทน Reset
100 = ความยาวของกรอบ
30 = ความสูงของกรอบ
black = สีพื้นหลังที่ต้องการ
#e65c7c = สีตัวอักษรที่ต้องการ
3px double #e65c7c = ขนาด, ชนิด, และสีกรอบที่ต้องการ
ชนิดกรอบจะมี solid, inset, outset, groove, ridge, dashed, dotted, หรือ double


โดย: Paradijs วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:19:58:59 น.  

 
โค้ดเชคข้อความหลังไมค์

ต้อง Login ที่ Bloggang ก่อนค่ะ ถึงจะเชคข้อความหลังไมค์ได้


<a href ="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank>เชคข้อความหลังไมค์</a>

หรือใส่รูป

<a href="//www.pantip.com/cafe/krazip/index.php" target=_blank><img src="URL ของรูปที่ต้องการ" border="0"></a>


โดย: Paradijs วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:20:44:25 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง Rss Feedโดย: Paradijs วันที่: 8 เมษายน 2551 เวลา:16:07:09 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง My FriendFlockโดย: Paradijs วันที่: 28 เมษายน 2551 เวลา:19:04:14 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปตรง ฝากข้อความหลังไมค์โดย: Paradijs วันที่: 28 เมษายน 2551 เวลา:19:04:51 น.  

 

ใส่รูปให้กล่อง Comment


<style>textarea{ width: 300; height: 200; background: url(URL ของรูป); color: โค้ดสีเวลาพิมพ์; font-family : MS Sans Serif; font-size: 14pt; }</style>


โดย: Paradijs วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:15:17:48 น.  

 
เปลี่ยนรูปหัวใจ (Login ท้ายชื่อใน Comment)โดย: Paradijs วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:15:20:08 น.  

 
เปลี่ยน Now Hereโดย: Paradijs วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:15:20:30 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปถังขยะ ( ลบ Comment, ลบ Blog )
โดย: Paradijs วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:15:25:19 น.  

 
โค้ดเปลี่ยนรูปกระดาษ ปากกา ( แก้ไข Blog )
โดย: Paradijs วันที่: 15 ธันวาคม 2551 เวลา:15:25:56 น.  

 
โค้ดป้องกันการยืดของหน้าบล็อค


<style>div.comment{overflow: auto; width: 400px; height: auto;}</style>


โดย: Paradijs วันที่: 22 ธันวาคม 2551 เวลา:19:04:30 น.  

Paradijs
Location :

Thailand ◕‿◕

Netherlands

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 28 คน [?]
Group Blog
 
 
สิงหาคม 2550
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
16 สิงหาคม 2550
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Paradijs's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.