Group Blog
 
<<
มีนาคม 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
7 มีนาคม 2556
 
All Blogs
 
"เหลือเพียง...เท่านี้"

ความเป็นไปของท่านผู้วายชนม์ ใครจะรู้ได้เล่าว่า จะสุขจะทุกข์นั้นอย่างไร การบำเพ็ญกุศลศพของท่านนั้น เป็นภารกิจที่ บุตร ภรรยา หลานๆและญาติๆ พึงกระทำตามประเพณี และเป็นการตอบแทนพระคุณให้แก่ท่านผู้จากไปเป็นครั้งสุดท้าย และเป็นธรรมดาที่บุตรหลานของท่านผู้วายชนม์และบรรดาญาติมิตรทั้งหลาย จะต้องมีความโศกาอาลัย เพราะการจากไปในครั้งนี้ เป็นการจากไปแบบธรรมดา จากไปตามกาลเวลาสิ้นสุดของสังขาร เป็นการจากไปแบบไม่มีวันกลับ การสวดพระอภิธรรมทุกบททุกตอนที่พระสวดนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดความสุขแก่ผู้วายชนม์แต่ประการใดเลย เพระท่านนั้นล่วงลับไปแล้ว ยากที่จะเป็นการรู้ว่า ท่านจะได้รับสิ่งใด แต่เป็นบทสวดที่เป็นการบอกกล่าว "ความจริง" แก่บุตรหลานที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งสิ้น เพื่อให้ได้รับรู้ว่า ผู้ที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ จะต้องดำเนินชีวิตไปในแนวทางอย่างไร พระท่านบอกว่า

ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล อกุศลธรรม และที่เป็นธรรมครึ่งๆกลางๆ ระหว่างกุศลกับอกุศล คือไม่จัดเป็นกุศลหรืออกุศล (อัพยากฤต) ธรรมใดที่เป็นกุศล ในสมัยใด กามาวจรกุศลจิตที่สหรคตด้วยโสมนัส สัมปยุคด้วยญาณเกิดขึ้น ปรารภอารมณ์ใดๆ จะเป็นรุปารมณ์ก็ดี สัททารมณ์ก็ดี คันธารมณ์ก็ดี รสารมณ์ก็ดี โผฏฐัพพารมณ์ก็ดี ธรรมารมณ์ก็ดี ในสมัยนั้น ผัสสะ ความฟุ้งซ้านย่อมมี อีกอย่างหนึ่งในสมัยนั้น ธรรมเหล่าใดแม้อื่น มีอยู่ เป็นธรรมที่ไม่มีรูป อาศัยกันและกันเกิดขึ้น ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล.

"กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา อัพฺพยากะตา ธมฺมา กตเม ธมฺมา กุสลา ยัสฺมิงฺ สมเย กามาว จรํ กุสลํ จิตฺตํ อุปฺปันนํ โหติ โสมนัสฺ สสหคตํ ญาณสัมฺปยุตฺตํ รูปารมฺมณํ วา สัทฺทารมฺมณํ วา คัณฺธารมฺมณํ วา รสารมฺมนํ วา โผฏฺฐัพฺพา รมฺมณํ วา ธมฺมา รัมฺมณํ วา ยํ ยํ วา ปนรัพฺภ ตัสฺมิงฺสมเย ผัสฺโส โหติ อวิเข โป โหติ เย วา ปน ตัสฺมิงฺ สมเย อัญฺเญปิ อัตฺถิ ปฏิจฺจ สมุปฺปันฺนา อรูปิโน ธมฺมา อิเม ธมฺมา กุสลา" ซึ่งก็เป็นการบอกกล่าวให้ทราบถึง ดีชั่ว แม้กระทั่งวาระสุดท้าย ที่เชิงตะกอน หรือเมรุก็แล้วแต่ ร่างของผู้วายชนม์ ที่นอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพ ไม่มีโอกาสรับรู้สิ่งใด พระท่านก็ยังบอกกล่าว เพื่อให้เราผู้ยังอยู่ ได้รับรู้ไว้ว่า "อนิจฺจา วต สงฺขาราอุปฺปาทวยธมฺมิโน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโขติ " ซึ่งก็หมายความว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น และเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับ เป็นสุข จนกระทั่งถึงตอนเก็บกระดูก พระท่านก็ยังบอกกล่าวอีกว่า "อะจิรํ วตยํ กาโย ปฐวิงฺ อธิเสสฺสติ ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ นิรัตถํ ว กลิงฺครํฯ" ซึ่งหมายความว่า ร่างกายนี้อีกไม่ช้าไม่นานนักก็จะถูฝังทับด้วยผืนแผ่นดิน อย่างปราศจากวิญญาณและความรู้สึก เปรียบประดุจท่อนไม้และท่อนฟืน มิอาจะทำอะไรได้

บทสวดทั้งหลายนั้น ไม่ได้อวยพรอะไรแก่ผู้วายชนม์ หรือญาติผู้วายชนม์แม้แต่น้อยเลย แต่ที่ล้วนๆ บอกให้ผู้อยู่ ได้รับทราบว่า ความจริงนั้นเป็นอย่างไร คล้ายๆจะบอกให้ทราบเป็นแนวๆว่า

“ปลงซะเถอะแม่จำเนียร”

ในช่วงก่อนที่จะดำเนินการประชุมเพลิง พิธีกรที่เจ้าภาพเชิญมา ก็จะกล่าวถึงประวัติของผู้วายชนม์ครับ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถือกำเนิด การมีครอบครัว การสร้างชีวิต มีบุตรหลานสืบสกุล ความเจริญก้าวหน้าของครอบครัวและบุตรหลาน เพื่อเป็นการย้ำเตือนครั้งสุดท้ายแก่บรรดาญาติมิตรที่เคารพรัก แล้วผมก็ได้ "กลอน" มาครับ หลายครั้ง หลายงานที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมพีธี ก็มีบทกลอนที่แตกต่างกันไป วันนี้เอามารวมๆ แล้วดัดแปลงครับ

ขึ้นขี่คอ พ่อพา สู้ชีวิต

ให้ลูกรู้ ถูกผิด คิดอ่านเขียน

ให้ลูกหมั่น ฝันใฝ่ ตั้งใจเรียน

ให้พากเพียร อย่างพ่อ หนอ ทำดู

 .

 

ชีวิตพ่อ ล่วงลับ ดับลงแล้ว

แต่ดวงแก้ว ยังผ่องใส ในใจอยู่

น้ำตาลูก ไหลหลั่ง ลงพร่างพรู

ให้พ่อรู้ พ่อลูกอยู่ ในดวงมาน

.

ทุกคำสอน ของพ่อ ลูกขอรับ

ให้ประทับ ในใจลูก ทุกคำขาน

เดินทางถูก ลูกขอ ปฏิญาณ

ให้คำมั่น จากนี้ จนชีพวาย

.

ขอจงสู่ สุคติ เถิดหนอพ่อ

กุศลก่อ พ่อสร้าง ไม่ห่างหาย

บันดานดล พ่อพ้นทุกข์ สุขสบาย

ยังที่หมาย สรวงสวรรค์ ชั้นวิมาน

..

หากชาติหน้า มีใหม่ ให้พานพบ

ขอประสบ พันผูก เป็นลูกหลาน

เพื่อตอบแทน พระคุณพ่อ หนอตราบนาน

เป็นคำขาน กราบขอ ต่อเทวา

 

พันวัตต์

๐๗๐๓๕๖

 

ขอขอบคุณ

***ปานตะวัน" ที่แนะนำการวางโค้ดเพลง
***ทุกๆมิตรภาพ ที่มอบแก่กัน ขอให้เป็นเช่นนั้น ตลอดไป
***เพลง "โลกนี้คือละคร" ศิลปิน: อรวี สัจจานนท์
***บล็อกก่อน : "อิทํเม ญาตีนํ โหตุ สุขิตาโหนฺตุ ญาตโย "

 

 

 

 
Create Date : 07 มีนาคม 2556
Last Update : 7 มีนาคม 2556 0:07:12 น. 183 comments
Counter : 4124 Pageviews.

 
อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา


โดย: Pikake วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:24:04 น.  

 
ตามที่ว่าแหละครับ
ระยะนี้ ไปงานศพบ่อยครับ


โดย: panwat วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:24:59 น.  

 
ชีวิตมนุษย์มีเท่านี้เอง
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
หลุดจากวัฏฏ ได้เมื่อไร
คือหลุดพ้นจาก สงสารโดย: Pikake วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:26:06 น.  

 
จดหมายคงไม่ล่ม เพราะบิลต่างๆ ส่งทุกเดือน ฮ่าๆๆๆ
แต่ไม่มีใครเขียน เท่านั้นเองค่ะ


โดย: Pikake วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:35:56 น.  

 
มีเท่านี้จริงๆค่ะพี่


โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:43:12 น.  

 
เป็นสิ่งแท้แน่นอนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยนะคะ


โดย: วิสกี้โซดา วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:0:54:19 น.  

 
มาอยู่ที่นี่ไปงานศพบ่อยมาก ชีวิตคนที่รู้จัก ร่วงโรยราวกับใบไม้ร่วง
เหลือไว้แต่ความอาลัย...หากทำกรรมดีไว้เยอะ พูดกับสามีเสมอว่า สักวัน..เราทั้งคู่ก็ต้องไป..ไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลัง ให้ทำใจไว้...


โดย: Maeboon วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:1:36:08 น.  

 
อ่านแล้วต้องปลงค่ะีพัน
ทำยากเหมือนกันเนาะ ยิ่งถ้าเป็นญาติมิตรเราเอง
ดูแล้วเศร้า หลีกเลี่ยงไม่ได้สักคนด้วย


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
panwat Dharma Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:3:17:44 น.  

 
ชีวิตเราก็เท่านี้ค่ะ
ไม่จากเป็นก็จากตาย
แต่เชื่อว่าคนตายก่อนสบายก่อนค่ะ
คนที่ยังอยู่ก็ใช้กรรมกันต่อไป
สักวันคงถึงวันของเราแน่นอน
ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:9:07:43 น.  

 
ความตายคือสิ่งที่ปรารถนา เมื่อไหร่มา...จะขอบคุณ


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:10:35:40 น.  

 
จากดิน คืน สู่ดิน จากธุลี คืนสู่ธุลี

สวัสดีวันสีส้มครับโดย: Sleeping_prince วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:13:13:06 น.  

 
ใช่เลย พระสวดไม่มีอะไร นอกจากให้คนไป
ร่วมงานศพ รู้ถึงความไม่เที่ยงแท้ของร่างกาย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:13:20:17 น.  

 
ชีวิดเราก็เท่านี้
สักวันก็เจอกันที่นี่ทุกคนค่ะ

สวัสดีตอนบ่ายๆค่ะคุณพันวัตต์โดย: phunsud วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:13:29:16 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามบ่าย...สวัสดีครับ

คนเราเกิดมาแล้วก็หนีไม่พ้น วัฎจักรชีวิต ที่เกิดแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตไป จนถึงวาระสุดท้าย คือ... ตาย ทุกคนครับ

ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆ ที่นำมาฝาก Like ครับ


โดย: **mp5** วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:14:22:03 น.  

 
เขียนเมื่อเรียนที่อังกฤษเมื่อปี 1995 ค่ะ...นัทว่า เขียนจากหัวใจของคนอ่อนแอที่อยากจะเข้มแข็งค่ะ


โดย: ลั่นทมขาว วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:19:20:15 น.  

 
อ่านแล้วได้อะไรหลายอย่างค่ะ
เห็นภาพเถ้ากระดูกแล้วก็คิดว่า
คนเราเกิดมามีชีวิตอยู่บนโลกตั้งหลายปี
พอตายไปก็เหลือเพียงแค่นี้เองหรือ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:20:27:57 น.  

 
สวัสดีค่าาคุณลุง

พวกหนูสบายดีค่ะ

ขอบคุณคุณลุงที่แวะไปหานะคะ

ปล. ช่วงนี้คุณลุงไปวัดไปวาบ่อยจัง อิอิ
โดย: JenNy & Tristan @ The UK วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:20:29:39 น.  

 


โดย: foreverlovemom วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:22:03:56 น.  

 
อุ้มไม่กด Like ให้ดอกค่ะ
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณพ่อค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:22:13:20 น.  

 
หวัดดีครับคุณพันฯ

สำคัญมั่นคง...คือ..ความตาย

ตอนนี้ไปงานศพ..เจ้าภาพจะเชิญไปนั่งแถวหน้าๆ

เป็นสัญญาณว่า..อีกไม่ช้าจะได้ขึ้นแท่นแล้ว 5555


โดย: Dingtech วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:22:19:04 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พัน
ยังไงทุกคนต้องเดินทางมาถึงจุดนี้

อากาศร้อนๆยกไอครีมมะม่วงมาฝากค่ะ


โดย: pantawan วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:23:25:06 น.  

 
บั้นปลายชีวิตเหมือนกันทุกคนเป็นสัจธรรมของมนุษย์จริงๆนะคะ ไม่มีใครหนีพ้น

โดย: lovereason วันที่: 7 มีนาคม 2556 เวลา:23:57:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่พันวัตต์


ดูเหมือนเรื่องความตาย
จะเป็นความจริงที่เราไม่อยากยอมรับเลยนะครับ
ทั้งที่ไม่มีใครหนีพ้นได้เลยสักคนโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:8:17:30 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์มาดูภาพและนื้อหาแล้วเศร้าใจจริงๆค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของกฏมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่เจ็บตาย แต่ก็ยังดอเศร้าใจไม่ได้ที่อยู่ๆคนที่เคยรัก เคยชอบ เคยพูดคุยได้ใกล้ชิดต้องมาจากไปอย่างไม่มีวันกลับแบบนี้แต่เมื่อถึงเวลาก็จำต้องปล่อยไปตามกฏนะคะ

กิ่งไลท์ให้เป้นคนที่ 4 ค่ะ

มีความสุขวันศุกร์ค่ะ


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:9:33:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทายยามสายๆค่ะ
มีความสุขกับวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ
โดย: ฝากเธอ วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:10:37:11 น.  

 
เป็นคำพิพากษาที่โหดร้าย ไม่มีใครหนีพ้น เศร้า


โดย: แม่หมู (แม่หมูมหัศจรรย์ ) วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:13:20:08 น.  

 More Good Evening Comments

--------------------
แวะมาทักทาย วันศุกร์ยามเย็น พรุ่งนี้คงได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เสียทีนะคะ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณพันวัตต์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:17:44:26 น.  

 
ทุกอย่างล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตามกาลเวลาค่ะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:20:26:46 น.  

 
เวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วน
ขึ้นสวรรค์ ลงนรก
สุดท้ายปลายทางคือ นิพพาน
ทักทายดึกๆครับ พี่พันวัตต์
นอนดึก ก็ซุบไก่สกัดสักขวดนะครับพี่


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 8 มีนาคม 2556 เวลา:23:29:56 น.  

 
ยกจานข้าวผัดมาเสิร์ฟพี่พัันด้วยค่ะ
มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนี้ด้วยนะคะ


โดย: anigia วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:3:14:02 น.  

 
ชีวิตต้องดำเนินต่อไปเพื่อให้ถึงฝั่งฝันค่ะ

เป็นกำลังใจให้ในทุกๆ วันของการเดินทาง


โดย: Pikake วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:12:47:41 น.  

 
สุดท้านก็เท่านี้จริงๆค่ะ

สวัสดีวันหยุดค่ะพี่พัน


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:14:43:34 น.  

 
จริงแท้แน่นอน ทุกชีวิตต้องพบ
ช้าเร็วต่างกันตามกรรม


โดย: Sao'Padlung วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:19:27:06 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์

ไปงานศพแล้วทำให้เราปลงได้เยอะเลยนะคะ

เอาดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะโดย: ดาวริมทะเล วันที่: 9 มีนาคม 2556 เวลา:19:38:34 น.  

 


คนเราสังขารไม่เที่ยงนะ่ค่ะพี่

ม๊าเองมีกระดูกของคุณตาของลูกสาวอยู่ในบ้านด้วยค่ะ เขาให้เก็บเอาไว้

ม๊าคุยกับท่านตอนไหว้พระทุกคืนเลยค่ะ


โดย: นางมารร้ายจีจี้ วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:0:09:24 น.  

 More Hello Comments

-------------------------------
สวัสดีวันนี้เป็นอีกวันที่จะได้พักผ่อนกันเต็มฯ แวะมาทัทายให้หายคิดถึงเหมือนเคย ระลึกถึงอยู่เสมอและขอบคุณในมิตรภาพที่มีให้กันมาตลอดนะคะคุณพันวัตต์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:9:17:23 น.  

 
ความเกิดมีอยู่ ความตายก็มีอยู่อย่างนั้น

......

สวัสดีครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:9:55:04 น.  

 
อนิจจัง วัตตะสังขารา จริงๆ
พักนี้เป็นไงนะ
ไม่ได้ทักทายกันเลยเรา 2 คน นี่


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:18:52:09 น.  

 


เตรียมพร้อมกับการทำงานในวันพรุ่งนี้ครับ


โดย: พันคม วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:21:30:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..

ขอบคุณมากๆค่ะ ที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้นะคะ


โดย: Nongpurch วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:10:25:27 น.  

 
สวัสดีค่ะ
วันนี้แวะมาฟังเสียงหวานๆของคุณอรวี
นักร้องคนโปรดของคุณพ่อ เลยทำให้ตัวเองปลอยชอบไปด้วย

มีความสุขกัวันเริ่มต้นสัปดาห์นะคะ


โดย: ฝากเธอ วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:12:37:39 น.  

 
แวะมาส่งพี่วัตต์ เข้านอนค่า ฝันดีนะคะโดย: นุ้ย (นารีจำศีล ) วันที่: 11 มีนาคม 2556 เวลา:22:34:01 น.  

 
ญาติผมก็เพิ่งเสียเมื่อไม่กี่วันเหมือนกัน เป็นสัจธรรมจริง ๆ ครับ

ป.ล. ขอบคุณสำหรับคำอวยพรดี ๆ ในวันเกิดผมนะครับ


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 12 มีนาคม 2556 เวลา:7:48:31 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
แวะมาเยี่ยมสบายดีนะ
อากาศร้อนมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: pantawan วันที่: 12 มีนาคม 2556 เวลา:22:19:22 น.  

 
ทักทายดึกๆครับ พี่พันวัตต์
มาชวนไป กระโดด ครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:1:08:01 น.  

 
ชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนจริงๆ นะคะพี่พันวัตต์
วันนี้เราอยู่ พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรยังไม่ทราบเลย
ขอแสดงความเสียใจย้อนหลังสำหรับการจากไปขอบคุณพ่อค่ะ

ขอบคุณที่แวะมาชมภาพจากบูดาเปสต์นะคะ
โดย: diamondsky วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:1:16:45 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์


ผมก็ยังเหลือความกลัวอยู่อีกหลายอย่างเลยล่ะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:8:30:38 น.  

 
เหลือกองเล็กๆ เหมือนๆ กันนะคะ ไม่ว่าเราจะเป็นใคร มาจากไหน หญิงหรือชาย...สุดท้ายก็เหมือนกัน


พยายามระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ วันหนึ่งเราก็ต้องมีวันนี้...
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:8:56:01 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
เดี๋ยวนี้ดองบล็อกเหรอค๊า..

คิดเหมือนคุณหนูค่ะพี่
ไม่ช้าไม่เร็วก็คงถึงวันของเราค่ะ

ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะวันนี้


โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:00:55 น.  

 ของป๋อง มาถูกใจ คนที่ 5 ค่ะ...

...


ก้อ... เข้าใจอ่ะนะคะ ว่าเกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมดา...

แต่ที่ยังร้องไห้ ทุกวี่ทุกวัน นี้ ...

ก็เพราะยังคง คิดถึง... อาลัยรัก ต่อผู้ที่จากไปอย่างเหลือเกินค่ะ...

เท่านี้จริงๆ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:10:21:03 น.  

 
เป็นกำลังใจให้นะ


โดย: Pikake วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:14:52:17 น.  

 


แหะ... แหะ...

อันนี้ ไม่เกี่ยวกะตะเองนะ...

ของป๋องทำ่ตั้งกะเมื่อคืนนี้ค่ะ...

เพิ่งเสร็จจ๊ะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:17:31:48 น.  

 
ฉันเอาดอกไม้มาฝาก ฉันมีดอกไม้มาฝากงือ งือหงื่อ...
โดย: โสมรัศมี วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:18:20:47 น.  

 
เห็นเถ้ากระดูกแล้ว ปลงจริงๆค่ะพี่พัน

คนตายไปแล้ว เหลือแต่ชื่อเสียง และความดี จริงๆ
Dinner บนตึกสูงระฟ้า ของไทย
ไบหยกสกาย
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:21:28:31 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ

นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:0:26:21 น.  

 
สวัสดียามดึกค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทาย

วันนี้...ไม่ดึกมากเท่าไร

ชินแล้ว.............ค่ะ


โดย: Pikake วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:0:41:30 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:12:02:57 น.  

 
บทกลอนข้างบนไพเราะคล้องจองกันมากเลยค่ะ น้องพันวัตต์ รวมทั้งเนื้อหาสาระก็ประทับใจ ต้องยกนิ้วให้ค่ะ

ดีใจที่เข้าไปอ่านนิยายต่อ ดองไว้หกเดือนพอดี ที่ดองก็เพราะเขียนไม่ออกและไม่มีอารมณ์จะเขียน เพราะเรื่องนี้เขียนค่อนข้างยาก ก็เลยนั่งดูนอนดูซีรีย์เกาหลีเก่าๆที่เคยดูมาแล้ว ประมาณสิบเรื่อง หลังจากนั้นก็เริ่มเขียนต่อได้ ขอบคุณที่ยังจำเรื่องได้และเข้าไปอ่าน คิดถึงน้องพันวัตต์เสมอ ไม่เคยลืมเลย (เชื่อเป่า???)


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 14 มีนาคม 2556 เวลา:15:59:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:6:17:39 น.  

 
น เตน อริโย โหติ เยน ปาณานิ หึสติ
อหึสา สพฺพปาณานํ อริโยติ ปวุจฺจติ

ถ้ายังเบียดเบียนสัตว์อยู่ บุคคลนั้นไม่นับว่าเป็นอารยชน
แต่ได้ชื่อว่าอารยชน เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง

ไปเดินสายหาหมอและทำบุญมาหลายวัน
ความเจ็บไข้ไม่ขอนำมาฝากใคร
แต่ขอนำบุญที่สำเร็จแล้วมาฝากทุกท่าน
ให้มีแต่ความสุข ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:13:00:24 น.  

 
สุขสันต์วันศุกร์นะคะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:13:37:19 น.  

 
Thinking Of You Picture Cards
Thinking Of You Pictures

**************************************
แวะมาทักทายยามบ่ายแก่ๆ ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณพันวัตต์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:15:10:42 น.  

 
ทักทายก่อนนอน หลับฝันดีนะคะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 15 มีนาคม 2556 เวลา:23:35:45 น.  

 พักผ่อนกับวันหยุดให้เต็มที่
และอย่างมีความสุข...นะขอรับ


โดย: พันคม วันที่: 16 มีนาคม 2556 เวลา:13:55:31 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่าาาาพี่พัน
วันนี้ไปพักผ่อนที่ไหนค้า


โดย: Close To Heaven วันที่: 17 มีนาคม 2556 เวลา:8:57:07 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:9:07:52 น.  

 
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่


โดย: โก ฟาร์ ฟาร์ IP: 61.90.121.117 วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:20:39:56 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
แวะมาเยี่ยม
มีผลไม้จากบล็อคมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 18 มีนาคม 2556 เวลา:22:05:18 น.  

 


ร้อนจริงๆครับ วันนี้
ไปขับเครื่องบิน แก้ร้อนกัน


โดย: panwat วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:10:26:37 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายตอนสายๆวันอังคารค่ะ
มีความสุขกับการทำงานนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
panwat Dharma Blog ดู Blog
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:10:28:53 น.  

 
น สีลพฺพตมตฺเตน พาหุสจฺเจน วา ปน
อถ วา สมาธิลาเภน วิวิตฺตสยเนน วา
ผุสามิ เนกฺขมฺมสุขํ อปุถุชฺชนเสวิตํ
ภิกฺขุ วิสฺสาสมาปาทิ อปฺปตฺโต อาสวกฺขยํ

ภิกษุเอย เพียงมีศีลาจารวัตร เพียงมีภูมิปริยัติคงแก่เรียน
เพียงพากเพียรปฏิบัติจนได้ฌาน เพียงอยู่ในสถานสงบอันสงัด
ได้รับสุขของพระอนาคามีที่สามัญชนทั่วไปไม่ได้สัมผัส
ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้หมด เธออย่าพึงนิ่งนอนใจเลย

พระพุทธวจนะนี้ สมควรที่ฆราวาสเช่นเราควรน้อมนำมาพิจารณาเนือง ๆ
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดไป...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:10:40:40 น.  

 

สวัสดียามเที่ยงครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:12:00:53 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:12:05:10 น.  

 
ขอบคุณที่แวะทักทายค่ะ

นี่หล่ะความจริงของชีวิตค่ะ


โดย: Pikake วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:12:23:09 น.  

 
สวัสดีพักเที่ยงครับ พี่พันวัตต์
อากาศร้อน แต่ใจไม่ร้อนตามครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:12:33:08 น.  

 
เห็นคุณพันออกเดินสาย นึกว่ากวาดบ้าน อิอิ
น่ารักจริงๆ มีเวลาก็ออกเยี่ยมกัน ผมต้อง
พยายามทำตามอย่างมั่ง

ร้อนมากจริงๆครับ รักษาสุขภสพด้วย


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:13:15:14 น.  

 
ร้อนจริงๆ แหละค่ะ เอาไข่ไปตากแดดท่าจะสุกอยู่หรอกเน๊อะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:15:17:05 น.  

 
มาอ่านบทบาลีและคำแปลครับผม

คนตายสอนคนเป็น ธรรมะที่สวดก็สอนคนเป็น

แต่ว่าเราฟังบาลีไม่ออกนะครับ แหะๆ

คนตายจากไปเหลือเพียงความทรงจำ

ความดีที่ท่านทำให้เรายึดถือไปปฏิบัติต่อ

แต่งกลอนได้ไพเราะมากๆเลยครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:16:03:05 น.  

 
ขอบคุณพี่พันสำหรับดอกไม้สวย ๆ นะคะ
เดี๋ยวนี้ฝีมือถ่ายรูปเจ๋งมากค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:18:34:32 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พันโดย: schnuggy วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:23:07:35 น.  

 
มนุษย์เกิดมาเพื่อตายแต่จะตายอย่างไรให้คนนับถือครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 19 มีนาคม 2556 เวลา:23:33:52 น.  

 
ทักทายยามดึกค่ะพีพัน
ดอกไม้ที่เอาไปฝากสวย สดชื่นมากค่ะ


โดย: anigia วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:0:29:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์ กิ่งมาซะดึกมากมายป่านนี้ จขบ.คงหลับไปแล้ว ชอบเพลงนี้จังฟังไม่เคยเบื่อเลยนะคะไม่ว่าใครร้องก็เพราะค่ะ

หลับฝันดีนะคะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:1:07:22 น.  

 
หลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะ ^^ไปเที่ยวที่นี่มาค่ะ สวยมากๆเลยโดย: lovereason วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:2:02:08 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..แวะมาทักทายค่ะ

ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะคะ


โดย: Nongpurch วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:12:40:04 น.  

 
อย่าว่าแต่เที่ยงวันอากาศร้อนเลยค่ะ คุณพันวัตต์ บ้านเราร้อนทั้งวันเลยนะคะ ร้อนมาก ร้อนน้อยว่ากันไป
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:12:59:02 น.  

 
สวัสดี เช้าวันพุธอันวุนวายครับโดย: Sleeping_prince วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:13:06:53 น.  

 


มาฟังเพลง...

มีไรป่าว???โดย: foreverlovemom วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:13:26:14 น.  

 อ้อ.. มีของมาฝากด้วยดีฝ่า...
โดย: foreverlovemom วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:13:49:15 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อคิด เตือนใจดี ๆ ที่นำมาบอกกล่าวค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 20 มีนาคม 2556 เวลา:14:48:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายยามค่ำค่ะ
มีความสุขการพักผ่อนนะคะ
โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 21 มีนาคม 2556 เวลา:19:28:42 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 21 มีนาคม 2556 เวลา:20:16:39 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์
ธัญแว้บเข้าบล็อกเลยรีบวิ่งมาค่ะ
ถ้าไม่มาเดี๊ยวหมดเวลา 555โดย: tanjira วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:7:34:42 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
ช่วงนี้อากาศร้อนมากกกกกกกกกกกกค่ะ
ทำเอาบุ๊งขี้เกียจ อิอิ
ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเลยค่ะ แหะๆ


โดย: Close To Heaven วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:13:17:57 น.  

 
อยสาว มลํ สมุฏฐิตํ ตทุฏฐาย ตเมว ขาทติ
เอวํ อติโธนจารินํ สานิ กมฺมนิ นยนฺติ ทุคฺคตึ

สนิมเกิดแต่เหล็กกัดกินเหล็ก ฉันใด
กรรมที่ตนทำไว้ย่อมนำคนเขลาไปทุคติ ฉันนั้น

ใช้สติปัญญาพิจารณาก่อนตัดสินใจลงมือกระทำการทุกอย่าง...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:14:21:32 น.  

 More Good Night Comments

//////////////////////////////////////
ช่วงนี้หายอีกแล้ว มีงานติดต่อกันสามวัน วันนี้พอว่างรีบแวะมาเยี่ยมเยือนกัน ราตรีสวัสดิ์นะคะคุณพันวัตต์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 22 มีนาคม 2556 เวลา:21:40:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตร

วันนี้เอาเรื่องนี้มาให้อ่าน ทำให้ปลงไปชั่วขณะค่ะ 555

คนเราอ่านแล้วซึ้ง แล้วกินใจเพียงชั่วขณะค่ะ แล้วเดี๋ยวก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม

จะคิดได้ก็ตอนสายแล้วซะเป็นส่วนมาก

บางคนจะตายจะคิดไม่ได้เลยค่ะ

แต่พูดถึงเรื่องตาย ไม่มีใครที่ไหนหนีพ้นไปได้เลยนะคะ

จะตายัวนี้ หรือพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลย

เลือกได้ก็ไม่อยากอยู่จนแก่หรอกนะคะ รู้สึกเหนื่อยมากมาย อิอิโดย: maitip@kettip วันที่: 23 มีนาคม 2556 เวลา:9:56:49 น.  

 
มาเยี่ยมพี่พันวัตต์ ไมได้มาซะนาน เกือบหาทางเข่าไม่ถูก


โดย: sawkitty วันที่: 23 มีนาคม 2556 เวลา:15:47:03 น.  

 
มาเยี่ยมพี่พันวัตต์ ไมได้มาซะนาน เกือบหาทางเข่าไม่ถูก


โดย: sawkitty วันที่: 23 มีนาคม 2556 เวลา:15:47:06 น.  

 
สวัสดีครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:9:43:37 น.  

 


สวัสดีวันจันทร์กั๊บ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:9:59:30 น.  

 
จริงจ้า


โดย: โสมรัศมี วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:13:02:00 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์ค่ะ อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆ ในวันร้อนๆ แบบนี้นะคะ จะได้สดชื่น


โดย: คมไผ่ วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:16:06:45 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
แวะมาเยี่ยม

มีข้าวเหนียวมะม่วงมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 25 มีนาคม 2556 เวลา:21:46:03 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 26 มีนาคม 2556 เวลา:20:20:59 น.  

 
ไปงานศพบ่อยๆ รักษาสุขภาพด้วยนะลุง


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:11:01:21 น.  

 


หวัดดีจ้า


โดย: Megeroo วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:14:47:20 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เขมอนันท์ Music Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Home & Gargen Blog ดู Blog
panwat Dharma Blog ดู Blog

สวัสดีค่ะ น้องพันวัตต์ที่คิดถึงอยู่เสมอ สบายดีใช่ไหมคะ ว่างๆก้แวะทักทายกันบ้างนะคะ ถ้ายังจำกันได้ ฮิฮิ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:18:33:07 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์วันนี้มาฟังเพลงโลกนี้คือละคร

เสียงหวานเจี๊ยบเลยสงสัยจะเสียงของคุณอรวีนะครับ

ฟังแล้วได้คิดว่าสุดท้ายก็

...ปิดฉากเรืองรองผุดผ่องตระการ

ครั้นแล้วไม่นานเปิดผ่านเป็นความเศร้าใจ...

ทุกคนนะครับ
โดย: วนารักษ์ วันที่: 28 มีนาคม 2556 เวลา:21:05:03 น.  

 
RIP=Rest in peace
ขอให้อยู่ในที่สงบ สบาย
(ไปที่ชอบๆ)
ความตาย เป็นการจาก/การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่
สำหรับบุคคลผู้ใกล้ชิด/คนที่เป็นที่รัก


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:9:38:27 น.  

 
มาทักทายค่ะ


โดย: Go far far ลืมล๊อคอิน IP: 115.67.69.42 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:11:36:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ
แวะมาทักทายบามบ่ายวันศุกร์ค่ะ
ขอให้มีความสุขสมกับชื่อวันนะคะ


โดย: ฝากเธอ2 วันที่: 29 มีนาคม 2556 เวลา:14:10:10 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
ช่วงนี้งานยุ่งหรือป่าว รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

อากาศร้อนมีทับทิมกรอบมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 30 มีนาคม 2556 เวลา:0:10:03 น.  

 ตาม คุณปาน มาเที่ยวบ้านนี้ค่ะ...

...

ร้อนเนอะ... พี่พัน ...

เนอะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:14:54:10 น.  

 
แวะมาทักทายวันอากาศร้อนๆค่ะคุณพันวัตต์โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 31 มีนาคม 2556 เวลา:20:57:04 น.  

 
หวัดดีค่าพี่พัน

หายจากการอัพบล็อกอีกแล้ว อิอิ
เอาหน้าปกนิตยสารสัมภาษณ์มาให้อ่านกันก่อน


:: Interview .. the blogger :: ~ JewNid ~บล็อกเกอร์คนนี้ กับเอกลักษณ์ประจำตัวที่มี
กล้อง กาแฟ และหนังสือ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:11:40:04 น.  

 


สวัสดียามค่ำครับ


โดย: ก้อนเงิน วันที่: 1 เมษายน 2556 เวลา:22:10:11 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่พันวัตต์


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:6:04:49 น.  

 
โย พาโล มญฺญตี พาลฺยํ ปณฺฑิโต วาปิ เตน โส
พาโล จ ปณฺฑิตมานี ส เว พาโลติ วุจฺจติ

คนโง่ รู้ตัวว่าโง่ ยังคล้ายเป็นบัณฑิตได้บ้าง
แต่โง่แล้วอวดฉลาด นั่นแหละเรียกว่าคนโง่แท้

เจริญศีล สมาธิ ปัญญาเนือง ๆ เพื่อขจัดอวิชชาให้สิ้น ตลอดไป...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:11:35:43 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นการเวียนวายในห้วงวัฎจักรแห่งทุกข์ครับ เป็นธรรมดาของสัตว์โลกครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 2 เมษายน 2556 เวลา:16:06:17 น.  

 
เค้าว่ากันว่า บล็อกนี้ ดองนานแล้วเลยเอาป้ายมาให้อย่างเป็นทางการ อิอิ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 3 เมษายน 2556 เวลา:16:13:02 น.  

 สวัสดีค่ะ พี่พัน...


ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2556 จนถึงวันนี้ 1 เดือน 2 วัน..

ทำ เทปธรรมะ ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว 32 บทสวดค่ะ...

บทสรรเสริญพระรัตนตรัย เป็นบทสวดที่ 31 ... และเป็นบทสวดเดียว...

ที่ไม่ได้ใส่ คำสวด ลงไป...

มีเพียง เสียงสวดไพเราะ เท่านั้นค่ะ...
.
.
.
.
.


โดย: foreverlovemom วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:12:16:25 น.  

 
"ความจริง"....


โดย: ชิโยจัง วันที่: 4 เมษายน 2556 เวลา:14:23:13 น.  

 


สวัสดียามเช้า


โดย: พันคม วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:7:35:28 น.  

 


สวัสดียามเช้า


โดย: พันคม วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:7:41:59 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 5 เมษายน 2556 เวลา:15:37:11 น.  

 


หวัดดี เพ่...

โดย: foreverlovemom วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:11:34:25 น.  

 
ความตาย มีมาคู่กับการเกิดอยุ่แล้วจ้า

เพียงอยู่คนละข้างของเหรียญ . . .

พระท่านเลยให้เราเจริญมรณานุสติอยู่เนื่องๆ

วันนีปอมมีโกโก้เย็นมาฝากพี่พันนะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 7 เมษายน 2556 เวลา:18:45:50 น.  

 
ทำไมต้องเป็น "แม่จำเนียร" ด้วย แม่จำปี จำปูน จำปา ปลงกันไม่เป็นหรือไง 555


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:16:08:58 น.  

 
สวัสดีครับพี่พันวัตต์


ผมเองก็ไม่ได้ตื่นเช้าตี 5 เหมือนก่อนแล้วล่ะครับ แหะๆๆๆ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:16:11:49 น.  

 
วิ่งตามดอกไม้สีม่วง ที่เอามาฝากค่ะ นึกว่าคุณพันวัตต์อัพบล็อก...

ไม่เป็นไรค่ะ เหมือนกันเลย ช่วงนี้ก็ห่างหายค่ะ ผลุบโผล่เพราะลูกปิดเทอม


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:16:18:56 น.  

 


สวัสดีค่ะ

ช่วงนี้อากาศร้อนถ้าฝนตกก็ยังดีนะค่ะ
แต่มันไม่ตก อิอิ รอคนมาสาดน้ำดีกว่าเนอะ

ใกล้ปีใหม่แล้วไปแอ่วไหนหรือเปล่าคะ
หายไปนาน สบายดีเนอะ น่าจะสบายดีโดย: Pikake วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:16:36:38 น.  

 
แวะมาเยี่ยม ... สวัสดีครับ

ช่วงนี้อากาศร้อมมาก ถ้าฝนมามักจะมีพายุแถมมาด้วย ...

เที่ยวสงกรานต์ให้สนุก ถ้าต้องเดินทาง ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับ


โดย: **mp5** วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:16:45:23 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:20:22:04 น.  

 
อ่านแล้วสะท้อนใจยิ่งนัก

ธรรมทั้งหลายมีความเกิดขึ้นไปเป็นธรรมดา แลย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา การยึดถือในส่ิงที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เป็นทุกข์อย่างยิ่ง...


โดย: อัสติสะ วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:21:18:39 น.  

 
สวัสดีครับคุณพัน ผมแวะเข้ามาเรื่อยแหละแต่
ไม่ได้เม้นท์หรือทักทาย แหะ ๆ เล่นดองบล๊อก
นานนี่ แต่ถ้าสังเกตผมจะทักทาย ที่เฟชของ
คุณพัน คอยทักทายโดยกดถูกใจให้นะครับ

ขอบคุณครับที่ไปให้กำลังใจที่บล๊อก... ส่วนเฟช
ผมไม่ถนัด แหม... เล่นเขียนกันสั้น ๆ ผมเป็น
ประเภท ย่อความไม่ค่อยเป็น

เลยอยู่บล๊อกประจำ แต่บางครั้งคลิกไปดูสารบัญ
บล๊อก เห็นนามปากกา กับหัวเรื่องรู้เลย ว่าเชียร์
ร้านอาหาร กับที่พัก กว่า 70 % เซ้งเหมือนกัน

แต่ก็เห็นใจเพื่อน ๆ ที่เคยเขียนบล๊อก เวลาไม่ค่อย
จะมี การเขียนบล๊อกใช้เวลาค่อนข้างเยอะ คือ
กลั่น และ กรองเยอะ แถมต้องยอดน้ำปลา ชูรส
ไม่งั้นบล๊อกมันจืดครับ 555


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:21:26:27 น.  

 
ทุกอย่างล้วนไม่แน่นอน ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติ
ความตายมันก็แค่พลิกฝ่ามือครับ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 9 เมษายน 2556 เวลา:23:39:17 น.  

 
ขอบคุณที่คิดถึงกันค่ะพี่พัน
ไม่ได้คุยทางนี้ ทางเฟสก็ยังมีนะคะ
พอตามข่าวสารกันได้บ้างเนาะโดย: anigia วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:0:36:41 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พัน
อิอิ เดาว่าก่อนหน้านี้พี่พันพาครอบครัวไปเที่ยวมาใช่ป่าวคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:0:40:54 น.  

 
คุณพันวัตน์เขียนอะไร เป็นที่ชอบใจของมดเรื่อยเลย ดีค่ะ อ่านแล้วได้ข้อคิดดีๆ บทกลอนชอบมากค่ะ

มดค่ะ


โดย: jewelmoda วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:6:49:25 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่พัน ถึงแม้พี่จะไมค่อยได้เข้าบล็อกเหมือนก่อน
แต่สะดวกเมื่อไหร่พี่ก็แวะไปเยี่ยมเยียนเสมอ
อยากบอกว่า เดี๋ยวนี้รูปถ่ายฝีมือของพี่สวยมากค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:8:35:52 น.  

 
สมคฺคานํ ตโป สุโข

ความเพียรของหมู่ชน ผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข

รู้รักสามัคคี พร้อมให้อภัยกันได้เสมอ...นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:9:27:55 น.  

 
มาชวนไปเที่ยวอินเดีย..ตอนจบค่ะ


โดย: Maeboon วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:11:16:14 น.  

 
สวัสดีค่าพี่พันวัตต์

อากาศร้อนรักษาสุขภาพนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:11:22:11 น.  

 
แวะมาทักทายกันตลอดแร่ะค่ะพี่ มีคนเมนท์ในบล็อคอยู่ไม่กี่คนนี่คะ


โดย: ชิโยจัง วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:13:01:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์
ขอบคุณสำหรับดอกไม้พร้อมหยดน้ำค่ะ
เห็นแล้วชุ่มชื่นหัวใจ ในวันที่อากาศร้อนๆค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:14:49:07 น.  

 
แวะมาทักทายยามเย็นค่ะ


โดย: คมไผ่ วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:18:19:08 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะที่แวะไปทักทาย
ที่บ้าน..ตั้งเค้ามาให้ดีใจเล่นทุกวันเลย
แต่ไม่ยักตกค่ะ แต่ก็ยังดีที่ไม่ค่อยร้อนมาก
มีความสุขกับปีใหม่ไทยนะคะ

นอนหลับฝันดีค่ะโดย: ฝากเธอ2 วันที่: 10 เมษายน 2556 เวลา:23:04:57 น.  

 
ทักทายดึกๆครับ พี่พันวัตต์
สงกรานต์นี้กลับใต้ัหรือเปล่าครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:2:03:52 น.  

 
สวัสดีค่ะ ..

แวะมาสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าค่ะ


มีโปรแกรมไปไหนหรือเปล่าค่ะ

ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ


โดย: Nongpurch วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:9:48:26 น.  

 
วันนี้ ปอป้านำธรรมะคลายร้อนมาฝาก...ค่ะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:12:37:26 น.  

 
แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะคุณพันวัตต์

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ


โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:20:02:50 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะพี่พัน . . .

ปอมมีมื้อค่ำมาฝากพี่นะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:20:13:38 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
-------------------------------------
ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณพันวัตต์


โดย: เกศสุริยง วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:21:15:35 น.  

 
สวัสดียามดึกครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 11 เมษายน 2556 เวลา:22:02:42 น.  

 


โดย: พันคม วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:12:53:18 น.  

 
สวัสดีวันปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่พันวัตต์
ขอบคุณมากๆ อีกครั้งที่แวะมาทักทายในบล็อก
บ้านเราอากาศคงร้อน ถึงเวลาเล่นน้ำ สาดน้ำสนุกสนาน ฝากเล่นน้ำเผื่อด้วยนะคะ
ส่วนเอิงจะไปงานสมาคมคนไทยในมิลาน มีจัดงานใหญ่ อาหารไทยเพียบ ไว้จะถ่ายภาพมาให้ชมกันค่ะ

โดย: diamondsky วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:16:47:51 น.  

 
สวัสดี วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: kochpon วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:18:11:13 น.  

 


มาฟังเพลง ค่ะ...

เพื่อนร่วมรุ่นนะเนี่ย...
โดย: foreverlovemom วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:19:25:16 น.  

 
คุณพันวัตต์ ธัญแวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ
ขอให้คุณพันวัตต์และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 12 เมษายน 2556 เวลา:21:04:37 น.  

 One Day Trip
ฉะเชิงเทรา
เราไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง
สุดสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:0:43:38 น.  

 
สุขสันต์สงกรานต์ครับ คุณพัน


โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:8:55:36 น.  

 


โดย: พันคม วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:9:28:15 น.  

 
ตายหมดนั่นแหละ..เป็นความจริงโดย: ปีศาจวสันต์ วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:9:45:17 น.  

 โดย: foreverlovemom วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:11:39:19 น.  

 


สงกรานต์ให้สดใส
ให้เย็นกาย . . . และเย็นใจ
ทั้งคงความเยาว์วัย
ตลอดไป . . . นานเท่านาน

สุขสันต์วันสงกรานต์จ้า พี่พัน

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...โดย: กาปอมซ่า วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:12:08:42 น.  

 

สวัสดีวันปีใหม่ไทย
ขอให้สุขใจสุขสรรและสุขขี
ทุกถ้วนหน้าทุกคนสมฤดี
ตลอดปีตลอดไปทุกคนเอย....

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:14:56:35 น.  

 สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่พัน


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:16:23:23 น.  

 
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่พันวัตต์

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: sawkitty วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:19:15:11 น.  

 


สุขสันต์วันตัวเปียกค่ะคุณพันวัตต์

จะเดินทางใกล้-ไกล ไม่ว่าจะไปที่ไหนขอให้มีแต่คนรักคอยเกื้อกูล
สะดวก สบาย และปลอดภัยนะคะ


โลกนี้คือละครจริงๆค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:19:32:58 น.  

 


สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะพี่พันวัตต์
มีความสุข สดชื่น เย็นกาย สบายใจนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:21:14:53 น.  

 
สวัสดี ปีใหม่ไทย ครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 เมษายน 2556 เวลา:22:02:34 น.  

 
หมึกแดดเดียวค่ะพี่พันโดย: schnuggy วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:15:09:50 น.  

 ปีใหม่ไทยนี้ขอให้พันวัตต์และครอบครัวโชคดี มีความสุขมาก ๆ เย็นกายเย็นใจไปทั้งปี สุขสันต์วันสงกรานต์ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 14 เมษายน 2556 เวลา:18:54:24 น.  

 พักมานานหลายวันกับชีวิต
ได้หัวหกก้นขวิดกันขวักไขว่
นั่นก็กอง,นี่อีกกอง,กองเข้าไป
ก้มหน้าทำงานใหม่...เอ้า..ใชโย

สวัสดี..ได้เวลาทำงานกันอีกแล้ว ชิมิ


โดย: พันคม วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:11:51:18 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่พันวัตต์

มีผัดซีอิ้วจากบล็อคมาฝากค่ะ
โดย: pantawan วันที่: 17 เมษายน 2556 เวลา:22:42:59 น.  

 
วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทฺธานุสาสนี

ท่านทั้งหลายจงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย
และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว
เป็นผู้พร้อมเพรียง มีความประนีประนอมกันเถิด
นี้เป็นพระพุทธานุศาสนี
มีความสุขในทุกกิจกรรมที่ได้ทำ...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 เมษายน 2556 เวลา:11:34:05 น.  

 


ฮี่... ฮี่...

ตาม ปอป้า ติดๆ มาเป็น บล็อกที่ 3 แร้ววว...

ดีใจจัง...

...

มีเพลงมาฝาก พี่พัน ค่ะ...โดย: foreverlovemom วันที่: 18 เมษายน 2556 เวลา:12:01:01 น.  

 
มาดูว่าคุณพันไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไหนครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 18 เมษายน 2556 เวลา:20:55:58 น.  

 
เอโส หิ อุตฺตริตโร ภาราวโห ธุรนฺธโร
โย ปเรสาธิปนฺนานํ สยํ สนฺธาตุมรหติ

ผู้ใดเมื่อคนอื่นล่วงเกินกันอยู่
ตนเองกลับหาทางเชื่อมเขาให้คืนดีกันได้
ผู้นั้นแล ชื่อว่าเป็นคนเอาภาระ เป็นผู้จัดธุระที่ดียอดเยี่ยม
มีความสุขกับวันแดดร้อนแรงอีกหนึ่งวัน...นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 19 เมษายน 2556 เวลา:11:45:18 น.  

 


สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์..

อากาศร้อนๆแบบนี้..

ทานไอติมกันหน่อยนะค่ะ..

มีความสุขมากๆนะค่ะ
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 เมษายน 2556 เวลา:14:59:58 น.  

 


พี่พัน... เต้นรำกัน... เร้วววว...

..
โดย: foreverlovemom วันที่: 21 เมษายน 2556 เวลา:16:22:48 น.  

 


โดย: panwat วันที่: 22 เมษายน 2556 เวลา:0:18:19 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

panwat
Location :
เพชรบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
จงมีศรัทธา
New Comments
Friends' blogs
[Add panwat's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.