Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
23 กุมภาพันธ์ 2556
 
All Blogs
 

"อิทํเม ญาตีนํ โหตุ สุขิตาโหนฺตุ ญาตโย "

อยู่ดีๆ เพื่อนก็โทรมาชวนไปทำบุญไหว้เจ้าที่ครับ เขาจะดำเนินการก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นบนที่ดิน ปัญหามันก็คือ มันมีต้นโพธิ์ใหญ่ อยู่ 4 ต้น กับศาลพระภูมิ เก่าอีก 1 ศาล มีความจำเป็นที่จะต้องรื้อขุดขนย้าย เพราะเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย จึงได้นิมนต์พระมา 9 รูป กับอาจารย์ทางไสยศาสตร์มาดำเนินการ ผมก็มีโอกาสไปร่วมงานนั้นด้วย...พิธีการโดยทั่วไปก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็เป็นการทำบุญโดยทั่วไปครับ บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ ตามพิธีการทำบุญทั่วๆไป แต่ที่พิเศษก็คือ การอัญเชิญ รุกขเทวดาที่สถิตอยู่ที่ต้นไม้ ผมไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้ ก็มีความสงสัยอยู่หลายเรื่องเหมือนกัน ในระหว่างที่พระท่านฉันท์ภัตตาหาร ผมก็มีโอกาสได้คุยกับคุณลุงอาจารย์หมอ

ผม: คุณลุงครับ รุกขเทวดาท่านอยู่ตรงส่วนไหนของต้นโพธิ์ครับ ผมสงสัยจึงลองถามดู

คุณลุงหมอ: บนยอดของต้นไม้ใหญ่ เป็น “วิมาน” ของ “รุกขเทวดา” ซึ่งจะอยู่เป็นครอบครัวเลยนะ คุณลุงอาจารย์หมอเห็นผมสนใจจริงจึงมีคำตอบให้

ผม: แล้วในเมื่อท่านเป็นเทวดา ทำไมจึงไม่สถิตย์ ชั้นฟ้าชั้นวิมานละครับลุง ผมยิงคำถามต่อ

คุณลุงหมอ: ก็เพราะว่า “รุกขเทวดา” เป็นเพียงเทวดาชั้นต่ำเท่านั้น ไม่สามารถอยู่บนสรวงสวรรค์ได้นะสิ เป็นเทวดา มันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละ ทำบุญมากก็ได้บุญมาก ทำน้อยก็ได้น้อยลดหลั่นกันไป ส่วนที่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปเลย ก็จะเป็นพวกเร่ร่อน “โอปปาติกะ” ไงล่ะ คุณลุงอธิบายด้วยความตั้งใจ

ผม: ลุงครับ แล้วในต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้ จะมีรุกขเทวดาอยู่กันกี่ครอบครัวครับ ผมเลยป้อนคำถามต่อ

คุณลุงหมอ: ครอบครัวเดียวแหละ แต่จะมี “คันธัพพเทวดา” สถิตอยู่ด้วยนะ...เคยได้ยินไหม?

ผม: ไม่เคยครับลุง

คุณลุงหมอ: คันธัพพเทวดา คันธัพพี คันธัพโพ ก็คือ เทวดาคันธัพพะ ที่ถือกำเนิดภายใน ตาไม้ ต้นไม้ที่มีกลิ่นหอม บางทีก็ เรียกกันว่า "นางไม้" หรือ "แม่ย่านาง" บ้าง ชอบรบกวนให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ให้ เกิดเจ็บป่วย หรือทำอันตรายแก่ทรัพย์สมบัติที่นำไม้นั้นมาใช้สอย หรือนำมาปลูกบ้านเรือน คันธัพพเทวดานี้ สิงอยู่ในต้นไม้นั้นตลอดไป แม้ว่าใครจะตัดฟันไป ทำเรือ แพ บ้าน เรือน หรือเครื่องใช้สอยอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็คงสิงอยู่ในไม้นั้น คุณลุงท่านร่ายยาวเลย

ผม: ลุงครับแล้วท่านรุกขเทวดาละครับ ท่านจะไปกับต้นโพธิ์ต้นนี้ไหมครับ? ผมถามต่อ

คุณลุงหมอ: โดยตามหลักแล้ว "รุกขเทวดา" ที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ ถ้าต้นไม้นั้นตายหรือถูกตัดฟัน ก็ย้ายจากต้นไม้นั้นไปต้นไม้อื่น แต่นี่เป็นการย้ายต้นไม้ไปปลูกที่วัด เดี๋ยวลุงจะลองถามดูว่าไปหรือปล่าวนะ

ผม: อั๊ยยะ!! ผมนึกเอาในใจ

คุณลุงหมอ: ไปๆพระท่านฉันท์เสร็จแล้ว ไปกรวดน้ำกัน คุณลุงอาจารย์หมอ ชวนผมไปกรวดน้ำการกรวดน้ำ เราจะเริ่มต้นตอนที่พระท่าน สัพพี นะ แล้วต้องท่องคำบาลีด้วย ถ้าท่องไม่เป็น ให้ว่าตามลุงนะ คุณลุงอาจารย์หมอบอก พอพระท่าเริ่ม สัพพี คุณลุงก็เริ่มท่องคำบาลีทันทีครับ

"อิทํเม มาตาปิตุนํ โหตุ สุขิตาโหนฺตุ มาตาปิตโร อิทํเม ญาตีนํ โหตุ สุขิตาโหนฺตุ ญาตโย อิทํเม คุรูปัชฺฌายา จริยานํ โหนฺตุ คุรูปัชฺฌายา จริยา อิทํ สัพฺพ เทวตานํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ สัพฺเพ เทวา อิทํ สัพฺพะ เปตานํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ สัพฺเพ เปตา อิทํ สัพฺพะ เวรีนํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ สัพฺพะ เวรี อิทํ สัพฺพะ สัตฺตานํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ สัพฺเพ สัตฺตา

ผม: คุณลุงครับ...เอาคำแปลด้วยนะครับ คุณลุง ผมบอกลุงในขณะที่กำลัง เทน้ำจากคนโฑลงถ้วยที่รองรับ

คุณลุงหมอ: อืม มันก็แปลว่า....ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

.

สพฺพะ สตฺตานํ โหตุ สุขิตา โหนฺตุ สพฺเพ สตฺตา

.

อิทังเม มาตา ปิตุนัง

เอาจิตตั้ง มั่นหมาย ให้พบสุข

โหตุสุ ขิตา ว่าคลายทุกข์

ขอความสุข แด่ มาตา ปิตะโร

.

อิทังเม ญา ติ นังโหตุ

ให้บรรลุ สุขหมาย ไว้อักโข

สุขิตา โหนตุ ญาตโย

อย่าโมโห โกรธา ข้าน้อยเลย

.

อิทังเม คุรู ปัชฌายา

ขอครูบา อาจารย์ นั้นสุขเอ๋ย

ทุกประการ ที่หวัง สมดังเคย

คิด เอื้อนเอ่ย เรื่องใด สมใจปอง

.

ขอให้บุญ ประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล

บันดานดล สุขี มิหม่นหมอง

สถิตย์สรวง ห้วงสวรรค์ วิมานทอง

ในครรลอง ของสุข ทุกคราเทอญ

  ..

พันวัตต์

๒๓๐๒๕๖

ขอขอบคุณ

***ปานตะวัน" ที่แนะนำการวางโค้ดเพลง
***ทุกๆมิตรภาพ ที่มอบแก่กัน ขอให้เป็นเช่นนั้น ตลอดไป
***เพลง "รักทรมาน" ศิลปิน: อรวี สัจจานนท์
***บล็อกก่อน : "กาเลน ธมฺมสฺสวนํ เอตมฺมํ คลมตฺ ตมํ"

 

 

 
 

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2556
115 comments
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2556 11:51:59 น.
Counter : 3972 Pageviews.

 

สวัสดีคะ

อนุโมทนาบุญก่อนค่ะ

เทวดาก็ศีล 5 ค่ะ
มนุษย์ถ้ามีศีล เทวดา หรือใคร
ก็เกรงใจ เหมือนคำกล่าวว่า

กลิ่นดอกไม้หอม
แต่กลิ่นศีลย่อมหอมทวนลม

 

โดย: Pikake 23 กุมภาพันธ์ 2556 0:36:22 น.  

 

ขอบคุณครับ คุณ : Pikake

 

โดย: panwat 23 กุมภาพันธ์ 2556 0:43:49 น.  

 

กรวดน้ำบทนี้ ครบถ้วนครับ

ลุงหมอที่ตั้งศาลพระภูมิ เจ้าที่ แถวบ้านก็ต้อง
สัคเค กาเม อัญเชิญเทวดาก่อนบทอื่นครับ
นั่งทางในได้ รู้ว่าพระภูมิ เจ้าที่มาประจำอยู่ที่ศาลจริง ไม่ได้อยู่มุมใดมุมหนึ่งของพื้นที่

 

โดย: เศษเสี้ยว 23 กุมภาพันธ์ 2556 2:21:02 น.  

 

ขอบคุณสำหรับบทกรวดน้ำค่ะ
พิมพ์เก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ

 

โดย: ALDI 23 กุมภาพันธ์ 2556 5:15:55 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

คิถึงน้องพันวัตต์เสมอ หมู่นี้ไม่ค่อยได้ทักทายกันเลย น้องพันวัตต์คงสบายดีนะคะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 23 กุมภาพันธ์ 2556 8:31:17 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยครับ

 

โดย: **mp5** 23 กุมภาพันธ์ 2556 11:06:44 น.  

 

ผมเชื่อในเรื่องนี้ครับพี่
ดีกว่าไม่เชื่อในอะไร
แล้วก็ทำลายกันจนขาดความยั้งคิดครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 23 กุมภาพันธ์ 2556 11:47:18 น.  

 สวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณพันวัตต์
ขอบคุณสำหรับบทกรวดน้ำค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: jamaica 23 กุมภาพันธ์ 2556 12:08:08 น.  

 
ถูกใจ คนที่ 2 กั๊บ...

...

กลัว ห่างเหิน... วันนี้ เลย... มี แถม กั๊บ...บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
panwat Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น 

โดย: foreverlovemom 23 กุมภาพันธ์ 2556 12:13:11 น.  

 


สวัสดียามเที่ยงครับ

 

โดย: ก้อนเงิน 23 กุมภาพันธ์ 2556 12:24:56 น.  

 

ตามมาอ่านเรื่องราวที่ ไม่เชื่อ ก็อย่าลบหลู่ค่ะ . . .


มีก๋วยจั๊บญวนมาฝากพี่พันยามบ่ายค่ะ

 

โดย: กาปอมซ่า 23 กุมภาพันธ์ 2556 14:23:09 น.  

 

ขอบคุณค่ะพี่
วันนี้ขอเป็นหนี้หัวใจก่อนน๊า.. หมดโควต้าแล้วค่ะ
พี่ต้องไม่เชื่อแน่ ๆ ถ้าจะบอกว่าไม่เคยกรวดน้ำด้วยภาษาบาลีเลยค่ะ ท่องไม่เป็น อิอิ..

 

โดย: เนินน้ำ 23 กุมภาพันธ์ 2556 14:24:59 น.  

 

สวัสดียามบ่ายค่ะพี่พันวัตต์

อั๊ยยะ .. นี่ออกแนวประหลาดใจ แกมสงกาสัยหรือเปล่าคะพี่

คุณลุงหมอแกใจดีนะคะ เล่าแบบเต็มอกเต็มใจเลยเชียวค่ะ

 

โดย: PhueJa 23 กุมภาพันธ์ 2556 14:28:47 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ
เวลาพระฉัน เราก็สำรวมในการกลืนน้ำลายตามนะคะ


คันธัพพเทวดา คันธัพพี คันธัพโพ
รุกขเทวดา นางฟ้า พรหมสวรรค์ อยู่ที่ใจทั้งนั้น
ใจที่รู้ตื่น รู้คิด ด้วยสติสัมปชัญญะ
เบิกบานด้วยเป็นผู้ตื่นแล้ว

อิทัง เมสีลัง ทะศะกุศล ผลศีลผลทานของข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ ขอนางพระธรณี นางพระคงคา จงมาเป็นทิพย์พะยาน ...

 

โดย: นาถ (sirivinit ) 23 กุมภาพันธ์ 2556 14:43:16 น.  

 

รุจเทวดาเคยได้ยินค่ะ แต่คันธัพพเทวดา นี่ครั้งแรกเลย

 

โดย: Freakgirl IP: 58.8.44.165 23 กุมภาพันธ์ 2556 15:05:31 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์..

ขออนุโมทนาในสิ่งที่กระทำด้วยนะค่ะ

ทำความดีไป ไม่เสียหายหรอกค่ะ..

ขอให้มีความสุขมากๆในทุกๆวันนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 23 กุมภาพันธ์ 2556 16:01:01 น.  

 

ขออณุโมทนาบุญกับคุณพันวัตต์ด้วยค่ะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 23 กุมภาพันธ์ 2556 16:15:31 น.  

 

ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
เป็นความรู็ใหม่จริงๆ

 

โดย: เจ้าหญิงแห่งความเหงา 23 กุมภาพันธ์ 2556 17:03:01 น.  

 
ทักทายใน
วันหยุดนะครับ
สุขสันต์ ทุกๆวันครับ

 

โดย: panwat 23 กุมภาพันธ์ 2556 17:50:36 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์ ตามมาอ่านเรื่องน่ารู้ค่ะ คุณลุงท่านมีความรู้เรื่องของเทพเทวดาดีจริงๆ คุณวัตต์น่าจะสัมภาษณ์ท่านเยอะๆหน่อยนะคะ อิอิ

ไลท์ให้ก่อนะคะ หลับฝันดนีค่ะ


 

โดย: กิ่งฟ้า 23 กุมภาพันธ์ 2556 20:26:57 น.  

 

หลับฝันดีค่ะคุณวัตต์ 555 กล่องคอมเม้นท์มันมืดนะค่ะมองไม่ค่อยเห็นพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก แหะ แหะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 23 กุมภาพันธ์ 2556 20:29:17 น.  

 

ต้นไม้ใหญ่มักมีรุกขเทวดาอยู่ ความเชื่อนี้ผมก็เชื่อครับ

 

โดย: Don't try this at home. 23 กุมภาพันธ์ 2556 21:29:06 น.  

 

กลับมาแล้วค่ะ
แม่ซองฯไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกค่ะ
ที่บ้านไม่มีศาลพระภูมิ
ไม่กล้าทำด้วยกลัวทำแล้วผิด จะกลายเป็นแย่ไปค่ะ

อนุโมทนาสาธุนะคะ

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 23 กุมภาพันธ์ 2556 22:08:19 น.  

 

ขอบคุณสำหรับการแบ่งปันนะค่ะพี่ เรื่องราวแบบนี้
ไม่สามารถไปสอบถามเอากับใครๆ ก็ได้ค่ะ นอกจาก
คนที่เกี่ยวข้อง ได้ความรู้มาก็จะได้รู้เพื่อ
เอาไปเสริม ... ขอบคุณค๊า

 

โดย: JewNid 23 กุมภาพันธ์ 2556 22:12:33 น.  

 

เข้ามาร่วมฟังด้วยคนค่ะคุณพันวัตต์

ป้ายังไม่เคยฟังเลย


วันนี้เลยได้ทั้งความรู้ และได้ฟังเพลงเพราะด้วยค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 23 กุมภาพันธ์ 2556 22:18:11 น.  

 

ชาลีจำรุกขเทวดาได้ก็จากนิทานเรื่องคนตัดฟืนอ่ะค่ะ

 

โดย: sierra whiskey charlie 23 กุมภาพันธ์ 2556 22:31:01 น.  

 

สาธุค่ะ
เคยได้ยินมาบ้าง วันนี้ได้ฟังอย่างละเอียดค่ะ

เรื่องต้นไม้ใหญ่ นิคเคยเห็นพระภิกษุหยุดสวดแผ่เมตตาที่หน้าต้นโพธ์ด้วยค่ะพี่พัน
ท่านหยุดนิ่งๆสักพักนึง
พระที่เดินบิณทบาตรตอนเช้าน่ะค่ะ

กลอนวันนี้สุดยอดค่ะ ชอบจังเลย

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 23 กุมภาพันธ์ 2556 23:29:48 น.  

 

อนุโมทนาครับ

 

โดย: PAEstudio 23 กุมภาพันธ์ 2556 23:42:39 น.  

 

สวัสดีค่ะ

เนื่องจากคนที่ว่า เขา บอกเนียะไม่รู้จัก

เอาเป็นว่าถ้าเจอกับตัว นะ

กระต่ายฝึกได้ค่ะ

ตอนนี้น้ำเต้า โบตั๋น และหยก

เข้าห้องน้ำเป็นแล้วค่ะ

แต่น้ำเต้า จะเก่งที่สุด ฉลาดมากๆๆ ค่ะ

 

โดย: Pikake 24 กุมภาพันธ์ 2556 1:03:44 น.  

 


พระท่านว่า การแผ่เมตตา
ได้บุญที่สุดครับ
....................
หวังว่าคงเป็นเช่นนั้นค่ะ
..ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ..

บทความข้างบน น่าอ่านมากหลาย
แต่เช้านี้คงมิอาจอ่านได้หมด
ขออนุญาต มาอ่านอีกรอบตอนสายๆค่ะ

..อรุณสวัสดิ์ ญาติธรรมนะคะ

 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 24 กุมภาพันธ์ 2556 1:24:32 น.  

 

มาฟังด้วยคนพี่พัน
ไม่เคยรู้เหมือนกันค่ะ

ปูอบวุ้นเส้น กับกล้องใหม่ค่ะพี่

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 24 กุมภาพันธ์ 2556 4:20:20 น.  

 
More Just Cartoons Comments

----------------------------------------
วันครอบครัว อากาศดีแต่เช้า แวะมาเยี่ยมด้วยความคิดถึง หายไปเสียสามสี่วัน ยุ่งนั่นยุ่งนี่ หวังว่าคงสบายดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะคุณพันวัตต์

 

โดย: เกศสุริยง 24 กุมภาพันธ์ 2556 7:55:50 น.  

 

สิ่งที่เรามองไม่เห็น ใช่ว่า..จะไม่มี
ขอให้ท่านพี่เจริญในธรรมนะขอรับ

 

โดย: ปีศาจวสันต์ 24 กุมภาพันธ์ 2556 8:59:21 น.  

 

สวัสดีครับคุณพี่

ที่บ้านก้มีต้นไม้ใหญ่ๆแยะเหมือนกัน ไม่กล้าตัดเหมือนกันครับ
พักผ่อนมีความสุขวันหยุดนะครับ

 

โดย: multiple 24 กุมภาพันธ์ 2556 9:24:25 น.  

 

ทักทายสวัสดีครับคุณพันวัตต์

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ

 

โดย: ถปรร 24 กุมภาพันธ์ 2556 9:47:02 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พัน ในสองอาทิตย์นี้มี่เหมือนฝันไปค่ะ
เพราะไม่สบายยาวนานนอนตั้ง 2 อาทิตย์
ตื่นมายังรู้สึกงงๆลืมไปว่าตัวเองเขียนกลอนได้ อิอิ
จนบัดนี้ยังเขียนไม่ถูกเลยค่ะ คงต้องค่อยๆฟื้นอาการแล้ว
คงมีสักวันมี่เขียนได้นะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่เป็นห่วงค่ะ

 

โดย: ญามี่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 12:07:57 น.  

 

อื้มมมม เป็นความรู้ใหม่เกี่ยวกับ รุกขเทวดาเลยนะคะนี่
อิอิ ชอบเพลงอ่ะ นึกถึงวัยเด็กที่ผูกเปลยวน ใต้ต้นมะม่วง หน้าบ้าน เพลงนี้ แม่ชอบเปิดในวิทยุ
ก่อนจะได้ฟังละครผี ในวิทยุอ่ะ

 

โดย: มิลเม 24 กุมภาพันธ์ 2556 12:19:45 น.  

 

อร่อยแบบง่าย ๆ ค่ะพี่พัน
ไหน ๆ คนอร์เขาก็ให้สูตรสำเร็จมาแล้วเนาะ

สุขสันต์วันหยุดนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 24 กุมภาพันธ์ 2556 12:25:59 น.  

 

ทักทายบ่ายวันอาทิตย์
มีความสุขมากมาย
รักษาสุขภาพครับ

 

โดย: wicsir 24 กุมภาพันธ์ 2556 12:36:06 น.  

 ร้อน ๆ ค่า
มีความสุขทั้งวันนะค่า

 

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา 24 กุมภาพันธ์ 2556 13:31:30 น.  

 สวัสดียามบ่ายค่ะคุณพันวัตต์

 

โดย: jamaica 24 กุมภาพันธ์ 2556 14:38:39 น.  

 

เรื่องพวกนี้คนไม่เห็นก็พูดยากครับ แต่ปกติจะย้ายศาลก็จะมีการทำพิธีกัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นในเรื่องของความสะบายใจด้วยก็ได้

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 24 กุมภาพันธ์ 2556 15:17:32 น.  

 


คุณได้ทำการแปะ ใจอวบๆ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดียามบ่ายจ้าพี่พัน . . .

ปอมมาเสิร์ฟไอติมพร้อมแปะใจให้พี่นะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 24 กุมภาพันธ์ 2556 16:07:08 น.  

 

แวะมาทักทายยามบ่ายๆ

สุขสบายดีไหมคะ

 

โดย: gripenator 24 กุมภาพันธ์ 2556 16:09:27 น.  

 

สวัสดียามเย็นวันหยุดค่ะคุณพันวัตต์

พรุ่งนี้คงไปทำบุญที่วัดนะคะ

มีความสุขยามเย็นค่ะ


 

โดย: กิ่งฟ้า 24 กุมภาพันธ์ 2556 16:46:04 น.  

 

ขอบคุณคุณพันวัตต์มากเลยค่ะ ที่ไปอวยพรให้วา
ขอให้คุณพันวัตต์มีความสุขมากๆ เช่นกันนะคะ


 

โดย: Sweety-around-the-world 24 กุมภาพันธ์ 2556 17:19:58 น.  

 

สวัสดียามเย็น ทานข้าวเย็นหรือยังคะพี่พันวัตต์

 

โดย: sawkitty 24 กุมภาพันธ์ 2556 18:40:25 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พันวัตต์...
อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ
อ่านไปก้อรู้สึกดีด้วยมีคนโทรมาชวนไปทำความดีอ่ะ
แพมแอบอยากรู้สึกด้วยว่า ถ้าต้นไม้ตายแล้วรุกขเทวดา
จะหนีไปอยู่ต้นไม้ต้นอื่น...แต่นี่ย้ายต้นไม้ไปวัด จริงด้วยๆ
ท่านรุกขเทวดา จะย้ายตามมาด้วยรึป่าวคะนี่??? ฮรี่ๆ

มีความสุขเยอะๆ นะค่ะพี่พันวัตต์
(ปล..เชียร์แพมๆเรื่องไรอ่ะค่ะ?)

 

โดย: mastana 24 กุมภาพันธ์ 2556 19:59:23 น.  

 


สวัสดียามค่ำครับ

 

โดย: ก้อนเงิน 24 กุมภาพันธ์ 2556 20:30:51 น.  

 

มาชมมาอ่านเกี่ยวกับรุกขเทวดาครับพี่พันวัตต์

อ่านแล้วดีมากๆเลยนะครับผม อิอิ


ที่แท้นางไม้นี่เองก่อเหตุกับเรา 555++ ^^

คราวนี้เว้นไว้แต่ก็ได้เรืองดีๆมาให้เพื่อนอ่าน

ถือว่าไม่ได้เว้นก็แล้วกันนะครับผม อิอิ

 

โดย: วนารักษ์ 24 กุมภาพันธ์ 2556 20:31:15 น.  

 

สวัสดีตอนค่ำๆครับพี่

โจทย์หน้าไม่รู้ว่าจะเป็นโจทย์อะไรนะครับ อิอิอิ
ผมก็รอโจทย์อยู่ครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 24 กุมภาพันธ์ 2556 21:32:54 น.  

 

หวัดดียามค่ำครับคุณพันฯ

รู้สึกว่าจะขยันไปหว้พระทำบุฯนะครับ
โมทนาสาธุครับ....ผมเองนานๆได้ไปวัดที
เรื่องเทพเทวดาเนี่ยยังงัยๆก็ขอไหว้ไว้ก่อน
เผื่อท่านประทานพรปกปักรักษาก็อุ่นใจเนาะ
ที่สำคัญก็อย่าลืมปฏิบัติบูชาตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนควบคู่ไปด้วย

พรุ่งนี้วันมาฆบูชา...ขอให้บุญรักษาครับคุณพันฯ

 

โดย: Dingtech 24 กุมภาพันธ์ 2556 21:48:48 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พัน
ขออนุโมทนาด้วยนะคะ

สุขสันต์วันหยุด
มีอาหารมาฝากค่ะ 

โดย: pantawan 24 กุมภาพันธ์ 2556 23:59:59 น.  

 

_/\\_อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
เรื่องรุกขเทวดา ผีสางนางไม้ เสาตกน้ำมัน
ถือเป็นความเชื่อ ที่สืบสานมาช้านานนะคะ
แต่จำได้ว่าในเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่
จริงๆแล้วไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนา
แต่มาได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ทุกวันนี้กลายเป็นว่าส่วนใหญ่ใครปลูกบ้าน
ก็จะต้องตั้งศาลพระภูมิด้วยนะคะคุณพันวัตต์

แต่ที่บ้านตุ๊กตาที่เมืองไทยไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิเลยค่ะ

 

โดย: เกลือหนึ่งกำน้อย 25 กุมภาพันธ์ 2556 0:38:03 น.  

 

เอาหัวใจมาแปะให้ขอรับ..

 

โดย: ปีศาจวสันต์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 3:22:20 น.  

 

แวะเอาหัวใจมาฝากยามเช้าค่ะ

 

โดย: sawkitty 25 กุมภาพันธ์ 2556 7:25:40 น.  

 

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณพันวัตต์ สาธุคะ
สุขสันต์วันหยุดอีกวันค่ะคุณพันวัตต์
เรื่องแบบนี้เค้าว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ

 

โดย: phunsud 25 กุมภาพันธ์ 2556 9:20:17 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะที่เขียนเรื่องราวนี้ให้อ่าน
เพิ่งรู้เรื่องราวโดยละเอียดของรุกขเมวดาก็วันนี้เอง
อ่านแล้วก็นึก อั๊ยยะ ! ในใจเหมือนกันค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าเทวดาก็มีการแบ่งชนชั้นวรรณะด้วย
ก็เป็นความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่ ฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะคะ

มีความสุขกับวันหยุดพักผ่อนอีก 1 วันค่ะ

 

โดย: ฝากเธอ 25 กุมภาพันธ์ 2556 11:27:35 น.  

 


ในบทสวด..ชุมนุมเทวดา
จะมีคำว่า..ยักขะคันธัพพะนาคา..ฯลฯ
ความหมาย..ทั้งบรรดา ยักษ์ คนธรรพ์ และนาคา..ฯลฯ
.................
แต่สิ่งที่ท่านนำมาแบ่งปันนั้น
มีมุมกว้างออกไป ซึ่งเป็นความรู้ใหม่
น่าสนใจศึกษา เอาไว้บ้าง
เพราะ..ความเชื่อ และ ความจริง
ล้วนมีที่มา ที่ไปเสมอ

..........ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันกันนะคะ
........................
ปล..สรุปแล้ว
ครอบครัวท่านรุกขเทวดาฯ
ยอมไปสถิตที่วัดหรือเปล่าค่ะ..???
โปรดขยายความด้วนคร๊าบบบบ


 

โดย: ขึ้น15ค่ำ 25 กุมภาพันธ์ 2556 12:15:33 น.  

 

สวัสดีคะ

วันมาฆบูชา ไปทำบุญเพิ่งกลับมา

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

 

โดย: Pikake 25 กุมภาพันธ์ 2556 12:30:38 น.  

 

โยคา เว ชายเต ภูริ อโยคา ภูริสงฺขฺโย
เอตํ เทวธา ปถํ ญตฺวา ภวาย วิภวาย จ
ตถาตฺตานํ นิเวเสยฺย ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ

ปัญญาเกิดมีได้เพราะความเพียร เสื่อมไปเพราะไม่พากเพียร
เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้ว
ควรทำตนให้ดำรงอยู่โดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญ

หมั่นพากเพียรเพื่อความสำเร็จในทุกสัมมาที่ปรารถนาตลอดไป...นะคะอนุโมทนาบุึญด้วย...ค่ะ

หนึ่งไลค์....ค่ะ

 

โดย: พรหมญาณี 25 กุมภาพันธ์ 2556 14:19:28 น.  

 

อนุโมทนาบุญกับพี่พันด้วยจ้า . . .

พร้อมส่งขนมยามเย็นนะคะ

 

โดย: กาปอมซ่า 25 กุมภาพันธ์ 2556 18:05:24 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ


สุขสันต์วันพระใหญ่ค่า

 

โดย: โสมรัศมี 25 กุมภาพันธ์ 2556 19:01:26 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณพันวัตต์

วันนี้มีเวลาได้เข้ามาอ่าน สิ่งดีๆ ที่เคยสงสัย แต่ไม่มีคำตอบค่ะ
ถูกใจ เอาไปเลยค๊า หัวใจดวงสุดท้ายของวันนี้ค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 25 กุมภาพันธ์ 2556 19:14:32 น.  

 

มาอ่านความรู้+ความเชื่อซึ่งคงช่วยให้สบายใจ
เวลาจะทำอะไรที่อาจเป็นการรบกวนผู้อื่น
ทำได้ก็ดีนะครับ บ้านเราก็เชื่อเรื่องนี้เช่นกัน

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 25 กุมภาพันธ์ 2556 20:03:34 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะพี่พันวัตต์ แปะหัวใจให้สวยงามเหมือน
ดวงจันทร์ค่ำคืนเลย++นอนหลับฝันดีค่ะ+++++

 

โดย: mastana 25 กุมภาพันธ์ 2556 23:34:33 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พันวัตต์

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
ขอบคุณสำหรับบทกรวดน้ำค่ะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 26 กุมภาพันธ์ 2556 2:13:41 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณพันวัตต์ แวะมาทักทายในวันแรกของการทำงาน มีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะค่ะ แปะุหัวใจให้ 1 ดวงด้วย

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: KeRiDa 26 กุมภาพันธ์ 2556 8:18:34 น.  

 

สวัสดีค่ะ วิสกี้แวะมาเยี่ยมหลังจากหายจากบล๊อกไปนานเลยค่ะ ต้องขอบคุณมากๆ นะคะที่ไปทักทายและยังจำวิสกี้ได้อยู่ ดีใจใจังเลยค่ะ

 

โดย: วิสกี้โซดา 26 กุมภาพันธ์ 2556 9:45:00 น.  

 
แวะมาเยี่ยมงัย...

กลัวพี่พัน... ลืม...


 

โดย: foreverlovemom 26 กุมภาพันธ์ 2556 9:52:50 น.  

 

สวัสดีคะ

เมื่อวานมาฆบูชา

ไม่ทราบว่าไปทำบุญที่ไหนหรือเปล่า

เมื่อวานที่วัดคนเยอะมากๆ

เบียดๆ กันทำบุญเชียวค่ะ

 

โดย: Pikake 26 กุมภาพันธ์ 2556 13:04:57 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พันวัตต์
ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่พี่แวะมาทักทายน้อยตลอดๆ น้องซิไม่ค่อยได้เข้ามาที่นี่เลย
ว่าแต่ยังไม่ทราบคำตอบเลยค่ะ ว่าท่านรุกขเทวดาท่านอยู่ที่ต้นเดิม หรือต้นอื่น อยากรู้เหมือนกันค่ะ

 

โดย: ภูผา กะ วาริน 26 กุมภาพันธ์ 2556 13:24:37 น.  

 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่แวะเยือนบล็อก

ตามมาบ้านนี้เลยได้ความรู้เพิ่่ม

ส่วนตัวเชื่อ แต่ไม่ลบหลู่และไม่งมงาย

ตัวอย่างเช่น

คุณพ่อเปรยขึ้นมาว่า "คนไทยงมงายจังเลยนะ เชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง ดูซิถ้าวัดไหนมีเกจิอาจารย์ มีของขลังดังทุกราย ถ้าวัดไหนไม่มี ไม่ดังเลยเนอะ"

คุณลูกก็พูดขึ้นมาว่า " พ่อ ความเชื่อเหล่านี้มิได้พึ่งเกิดขึ้นนา แต่เกิดก่อนที่พระพุทธเจ้าเกิด ก็เลยทำให้ฝังรากหยั่งลึก ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการคิดแบบเชิงวิชาการ เชิงปัญญา ผู้คนก็ต้องอาศัยเทวดาฟ้าดินคุ้มครองตน ทั้งเรื่องทำมาหากินและชีวิต เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ แต่ก็ทำให้เราเห็นรูปแบบอารยธรรมที่ส่งผ่านมาในแต่ละรุ่น"

อีกตัวอย่าง
วันหนึ่งคุณแม่ก็เอ่ยปากว่า "ลูกพาแม่ไปหาหมอหน่อยซิ" แบบนี้ไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า หมอที่ไปหา กลับกลายเป็นหมอดูนั่งทางใน รักษาโรค

เมื่อกลับมาถึงบ้าน คุณลูกก็เลยบอกว่า "แม่หมอดูที่เก่งมีหลักการอยู่ไม่กี่อย่าง แม่จำไว้นะ

หนึ่ง เค้าจะศึกษาท่าทางของแต่ละคน

สอง ลักษณะแต่ละคนที่แสดงออกทำให้รู้ว่ากำลังกังวลใจเรื่องไหน (หลักจิตวิทยาง่าย ๆ )

สาม ไม่ต้องถามวันเดือนปีเกิด ก็ทายถูก

สี่ โรคที่เป็นแล้วไม่หาย ไม่ได้แปลว่าแค่โรคเวรโรคกรรม แต่มันคือโรคใจล้วน ๆ เค้าก็แค่ให้กำลังใจเรา ให้เราสบายใจกลับไป ตอบแทนกับเงินที่เราจะให้เค้า

ห้า เมื่อคน ๆ นั้นรู้สึกดี ย่อมมีการกลับมาอีกครั้ง ดังนั้นเค้าจะไม่เรียกราคา แต่บอกว่าขอค่าครู แล้วแต่ศรัทธา นั้นคือกุศโลบาย

เอ่อ เขียนมาเขียนไป ชวนให้รู้สึกอยากเก็บเอาไว้ในบล็อกตัวเองซะงั้น 555

โดยส่วนตัว พ่อไม่เชื่อเรื่องทางนี้เลย เพราะท่านปฎิบัติมาทางแนวสายปัญญา ส่วนแม่เชื่อมาก เพราะท่านปฎิบัติมาทางสายอิทธิฤทธิ์ ส่่วนตัวเองเห็นทั้งสองด้าน แต่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายให้คุณให้โทษคนละแบบ ขึ้นกับผู้นำมาใช้


อย่างบ้านตัวเอง แม่ถามว่า "จะให้ใครตั้งเสาเอก เสาโท "

เราตอบแม่ไปว่า "เรานี่หล่ะตั้ง ในฐานะเจ้าของบ้าน เราย่อมคิดดีกับบ้านเราอยู่แล้ว ศีลเราก็พอมีถึงจะไม่มากมาย แต่ก็ดีกว่าให้คนอื่นมาตั้ง"

อันนี้แม่ยอมรับได้

แม่ถามอีกว่า "แล้วศาลพระพรหมหล่ะ จะย้ายที่ จะให้ใครมาย้าย"

เราก็ตอบแม่ว่า "อันนี้ต้องเชิญผู้รู้นะแม่ เพราะพระพรหมตั้งมากว่า 30 ปีแล้ว ไม่รู้ป่านนี้ เทวดาสถิตย์อยู่เท่าไหร่ไปแล้ว แม่จะเรียกใครก็เรียกเถอะ"

อัยย่ะ มาบ่นอะไรบ้านคนอื่นเนี่ย ว่าแล้วรีบจร รี หนีกลับบ้านตัวเองดีกว่า ^^

 

โดย: oa (rosebay ) 26 กุมภาพันธ์ 2556 13:30:28 น.  

 


แวะมากด Like ให้เป็นคนที่ 9
พร้อมหัวใจอีก 1 ดวง
เข้ามาอ่านบล็อกลุงได้รู้เรื่องเทวดาขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะ
แหล่มค่ะแหล่ม

 

โดย: อุ้มสี 26 กุมภาพันธ์ 2556 14:44:35 น.  

 

ได้อ่านความเชื่อเรื่องรุกขเทวดาอย่างละเอียดเลยครับ
พี่พันวัตต์บันทึกไว้ละเอียดจริงๆ

 

โดย: ชีริว 26 กุมภาพันธ์ 2556 15:18:44 น.  

 

เอาหัวใจมาแปะให้ 1 ดวงคะ ลืมก๊อบ แป่ว

อ่านแล้วมีประโยชน์มากเลยคะคุณพันวัต

อ้อ พาชิมอาหารไทยภาคฉลองวาเลนไทน์ด้วยคะ

 

โดย: We Are FroM BeLGiUM 26 กุมภาพันธ์ 2556 17:24:47 น.  

 

ความเชื่อ...เชื่อไว้ไม่เสียหลายนะคะ

เพิ่งทราบโดยละเอียดว่าเป็นแบบนี้...


ขอบคุณค่ะคุณพันวัตต์ 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 26 กุมภาพันธ์ 2556 17:27:03 น.  

 

สวัสดียามเย็นครับพี่

 

โดย: เป็ดสวรรค์ 26 กุมภาพันธ์ 2556 18:26:08 น.  

 

มาแปะหัวใจให้ครับ

 

โดย: ปีศาจวสันต์ 26 กุมภาพันธ์ 2556 21:29:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ๋ค่ะ คุณพันวัตต์ แวะมาทักทายเช่นเคย สบายดีนะค่ะ

 

โดย: KeRiDa 27 กุมภาพันธ์ 2556 8:32:05 น.  

 

น่าสนใจจังเลยค่ะ ได้ความรู้เรื่องรุกขเทวดาเยอะเลย เคยได้ยินเหมือนกันค่ะว่าเทวดามีหลายระดับ ไม่ต้องถึงขั้นเป็นเทวดา ขอแค่อย่าตกนรกก็พอแล้ว แหะๆ

 

โดย: ประกายพรึก 27 กุมภาพันธ์ 2556 10:42:23 น.  

 

มาทักทายยามค่ำ หลังมื้ออาหารค่ะพี่

 

โดย: sawkitty 27 กุมภาพันธ์ 2556 19:30:00 น.  

 

แปะหัวใจให้ด้วย ^^

 

โดย: sawkitty 27 กุมภาพันธ์ 2556 19:32:52 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ หัวใจ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

------------------------------------

ปอมมาแปะใจให้พี่พันจ้า

 

โดย: กาปอมซ่า 27 กุมภาพันธ์ 2556 19:41:36 น.  

 

แว่บมาทักทายครับท่าน

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 27 กุมภาพันธ์ 2556 21:25:59 น.  

 

ข้าวเหนียวทรงเครื่องจ๊าพี่พัน 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 28 กุมภาพันธ์ 2556 2:56:29 น.  

 

สหสฺสมปิ เจ วาจา อนตฺถปทสญฺหิตา
เอกํ อตฺถปทฺ เสยฺโย ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ

คำพูดที่เหลวใหลไร้ประโยชน์ตั้งพันคำ
ก็เทียบคำพูดที่มีประโยชน์คำเดียวไม่ได้
เพราะฟังแล้วทำให้ใจสงบ

พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ตลอดไป...นะคะ 

โดย: พรหมญาณี 28 กุมภาพันธ์ 2556 10:09:37 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่พันที่มี่อยู่ยัง12-14 องศาเลยไม่อาจเรียกว่าร้อน
มี่ยังสวมสามสี่ชิ้นอยู่เลย แถมฝนลงปรอยๆด้วย
ทำให้สุขภาพยากดีสิค่ะ เอาเถิดเรามากินข้าวเย็นให้อิ่มอร่อยดีกว่าค่ะ

 

โดย: ญามี่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 18:13:13 น.  

 


สวัสดียามค่ำครับ

 

โดย: ก้อนเงิน 28 กุมภาพันธ์ 2556 19:57:48 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ หัวใจ ให้กับคุณ panwat เรียบร้อยแล้วนะคะ

สวัสดีค่ะพี่พัน
แวะมาแปะใจให้นะคะ


 

โดย: pantawan 28 กุมภาพันธ์ 2556 20:25:16 น.  

 

ล็อกอินของเพื่อนๆมีที่ไปที่มายังไงกันบ้าง
และชื่นชอบล็อกอินไหนเป็นพิเศษ
บล็อกนี้ เราเปิดกว้าง เพื่อคุณ ^^

 

โดย: Rinsa Yoyolive 1 มีนาคม 2556 1:06:53 น.  

 

ขอบคุณสำหรับใจค่าพี่พัน
เค้าเลิกแปะกันแล้ว เสียดายเนาะ

ฝันดีค่ะพี่

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 1 มีนาคม 2556 3:25:45 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณพันวัตต์ แวะมาทักทายเช่นเคย เพลงเพราะมากเลยจ้า

 

โดย: KeRiDa 1 มีนาคม 2556 8:53:51 น.  

 

ถือศีล 5 ได้ ก็เป็น เทวดา ^ ^

สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับ ขอบพระคุณที่แวะไปเยี่ยมที่บล๊อกครับ

 

โดย: Sleeping_prince 1 มีนาคม 2556 10:13:42 น.  

 

แวะ..มาเยี่ยมค่ะ
หนูไม่สบาย ไม่มีแรงแซวหรอกนะคะ

 

โดย: go far far 1 มีนาคม 2556 23:05:54 น.  

 

สวัสดีตอนดึกๆครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มีนาคม 2556 23:22:20 น.  

 

สวัสดีคะ

วันนี้มาเร็วจัง

นอนไม่ดีกแล้วสินะ

ปล...ถูกหวยไหมค่ะงวดนี้

ซื้อ 38 ออก 37 เห่อ

 

โดย: Pikake 1 มีนาคม 2556 23:29:29 น.  

 

เพิ่งมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยียนอีกครั้งค่ะ คราวนี้อ่านเพลินเชียว (ทุกทีง่วงๆ งงๆ...สงสัยอาจเพราะเพิ่งอาบน้ำเลยสดชื่นขึ้นมาหน่อย ปกติตอนนี้พลังงานหดหายใกล้หลับแล้ว อิอิ)

บทสวดบทนี้สำหรับไผ่ใช้สวดหลังสวดมนต์จบทุกคืนแหละค่ะ แผ่เมตตาแบบครอบคลุมเลย ทำให้จิตใจสบายก่อนเข้านอน...ว่าแล้วก็...ราตรีสวัสดิ์นะคะ

 

โดย: คมไผ่ 1 มีนาคม 2556 23:32:43 น.  

 
More Blessings Comments

-------------------
หลับฝันดีคุณพระคุ้มครองให้มีความสุขนะคะคุณพันวัตต์

 

โดย: เกศสุริยง 3 มีนาคม 2556 20:39:59 น.  

 

ผมเองไม่ค่อยรู้เรื่องรุกขเทวดากับต้นไม้เท่าไหร่
พอเข้ามาอ่านได้ความรู้เรื่องทำบุญด้วย ขอบคุณครับ
ที่ผมทราบมา ต้นโพธิ์นี่อึดพอสมควรเลย
ขุดย้ายไปที่วัดน่าจะยืนต้นต่อได้สบาย ๆ

 

โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก 3 มีนาคม 2556 20:57:47 น.  

 
ไม่ค่อยว่างค่ะ...

ทำ Youtube...

ดอดมาเยี่ยมเฉยๆ..

ไปแระะะะ...


 

โดย: foreverlovemom 4 มีนาคม 2556 9:38:03 น.  

 

สวัสดีค่ะ
เพิ่งได้ยินเพลงประกอบบล็อก
เพราะดีค่ะ เนื้อเพลงโดนๆใครแถวนี้ก็ไม่รู้สิคะ

มีความสุขกับการทำงานวันแรกของสัปดาห์ค่ะ


 

โดย: ฝากเธอ 4 มีนาคม 2556 12:29:28 น.  

 

โย จ วสฺสสตํ ชีเว ทุสฺสีโล อสมาหิโต เอกาหํ
ชีวิตํ เสยฺโย สีลวนฺตสฺส ฌายิโน

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง ถึงจะเป็นอยู่ตั้งร้อยปี
ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่า

หมั่นรักษาศีลเพื่อความเจริญในชีวิตตลอดไป...นะคะเมื่อวันอาทิตย์ไปทำบุญมา ๒ วัด
วัดหลวงพ่อโสธร กับ วัดพนมพนาวาส
นำบุญกุศลและความคิดถึงมาฝาก...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 4 มีนาคม 2556 13:39:55 น.  

 

คุณพัน เก่งจัง เขียน คำบาลี หรือสันสกฤต แหะ ๆ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเท่าใด

ส่วนมาก เวลาปฏิบัติธรรมเสร็จ จะพูดเป็นภาษาไทย
เพราะมีความเชื่ออยู่ว่า วิญญานต่าง ๆ รู้ภาษาไทย
ดีเหมือนเราครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 4 มีนาคม 2556 14:27:39 น.  

 

ขอบคุณค่าพี่พัน

 

โดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ 5 มีนาคม 2556 0:44:22 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะ คุณพันวัตต์ ช่วงนี้ฝนตกเกือบจะุทุกวัน รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ

 

โดย: KeRiDa 5 มีนาคม 2556 8:06:20 น.  

 

สวัสดียสมเช้าค่ะ

ยกมาให้ถึงบ้านเลย 1 ชาม
มีความสุขกับวันทำงานวันนี้นะคะ

 

โดย: ฝากเธอ 5 มีนาคม 2556 9:42:30 น.  

 

น เวทา สมฺปรายาย น ชาติ นปิ พนฺธวา สกญฺจ สีลสํสุทฺธํ สมฺปรายสุขาวหํ

เวทมนต์ ชาติกำเนิด พวกพ้อง นำสุขมาให้ในสัมปรายภพไม่ได้
ส่วนศีลของตนที่บริสุทธิ์ดีแล้ว จึงนำสุขมาให้ในสัมปรายภพได้ปอป้าจะเดินทางไปเชียงใหม่พรุ่งนี้เช้าและจะกลับมาวันที่ ๙
จากนั้นจะต้องติดภารกิจเดินสายหาหมออีก ๒-๓ วัน
พบกันอีกครั้งประมาณวันที่ ๑๒ หรือ ๑๔...นะคะ

 

โดย: พรหมญาณี 5 มีนาคม 2556 11:14:31 น.  

 แวะมาทักทายก่อนอาหารเที่ยงค่ะคุณพันวัตต์

 

โดย: jamaica 5 มีนาคม 2556 11:16:33 น.  

 


ชายทะเล ชายหาด ปราณบุรี
และรีสอร์ทที่หลายคนกำลังจับตามองในขณะนี้
ปราณบุรี คาบาน่า รีสอร์ทกับนักรีวิวภูธร RinSa YoyoLive เจ้าเดิม อิอิ


 

โดย: Rinsa Yoyolive 6 มีนาคม 2556 0:49:02 น.  

 

เชือเรื่องเทวดาอยู่เหมือนกัน เรื่องแบบนี้เห็นด้วยตาไม่ได้ ถึงไม่เชื่อยังไงก็ไม่ควรลบหลู่ค่ะ

ขอบคุณสำหรับบทสวดมนต์และแผ่เมตตาด้วยนะคะ

 

โดย: haiku 6 มีนาคม 2556 10:07:22 น.  

 

มาเยี่ยมเยียนค่ะพี่พัน
ร้อยกว่าเม้นท์แล้ว ยังไม่อัพบล้อกใหม่เหรอค๊า..

 

โดย: เนินน้ำ 6 มีนาคม 2556 14:24:53 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณกพันวัตต์
สบายดีนะคะวันนี้


 

โดย: Sweety-around-the-world 6 มีนาคม 2556 14:49:18 น.  

 

สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ

เห็นสายดีก็ดีใจ ถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้มาทักทายค่ะ

ต่างคนต่างยุ่งนะคะ 555

ยังไงก็ดูแลสุขภาพค่ะ

 

โดย: maitip@kettip 6 มีนาคม 2556 15:19:55 น.  

 

สวัสดีคะ

หายไปนานเลย

สบายดีไหมเอ่ย

ยังไงค่ำคืนนี้หลับฝันดีนะ

 

โดย: Pikake 6 มีนาคม 2556 22:10:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


panwat
Location :
เพชรบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
จงมีศรัทธา
New Comments
Friends' blogs
[Add panwat's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.