"ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพนมสารคาม" ศีล และ ธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ
Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
17 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
"ผลแห่งการฟังธรรม"&"สังเวชนียสถาน"

ธรรมะวันอาทิตย์ช่อง ๗ สี

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๖.๐๐ น.

มีแนวคิด และมุมมอง มานำเสนอ เรื่อง เกี่ยวกับ

“ผลแห่งการฟังธรรม”

โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

เจ้าอาวาสวัด ประยูรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร,

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

…………………………………………………..

ขอความเจริญ ความสุขสวัสดี จงมีต่อท่านผู้ฟังทุกท่าน

หลายคนตั้งข้อสงสัยว่า

“เราฟังธรรมไปทำไม”

ตอบว่า ถ้าฟังเฉย ๆ ไม่จด ไม่จำ ไม่นำมาทำ

ก็ไม่มีประโยชน์

การฟังธรรม จะได้ประโยชน์จะต้องตั้งใจฟัง แล้ว

จดจำ แล้ว นำมา ปฏิบัติ ทั้ง กาย วาจา ใจทันที

จึงจะได้ประโยชน์ จากการฟัง ธรรม นั้น

เช่น เมื่อท้อแท้ ใจ นึกถึง ธรรม

วิริเยนะ ทุกขะมัดเจติ – คนล่วงทุกข์ได้ เพราะ ความเพียร

นำมาปฏิบัติ ขยันหมั่นเพียร ต่อสู้กับ

สาเหตุที่ทำให้ ท้อแท้ ก็จะพ้นทุกข์ได้

อีก ตัวอย่างหนึ่ง อาตมา ต้องนั่งรถแท็กซี่ จากวัดประยูร

ไปวัดมหาธาตุ เพื่อสอนธรรมะ เป็นประจำมีอยู่ครั้งหนึ่ง

คุยกับคน ขับแท็กซี่ เขาขับแท็กซี่ มา ๒๗ ปี มีความสุขดี

ดับทุกข์ได้ ด้วยการสอนใจตนเอง

เขา เคยทำงานเป็นลูกจ้าง ขับรถ ในมหาวิทยาลัย

พบว่า คนเรียนมาก ทุกข์มาก ผมบอก อาจารย์ให้สอน

ให้ทุกคน มีความสุข แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ จึงลาออก

ผมจะให้สอนว่า พยัญชนะไทย ตัวไหนที่ ชั่ว ตัวไหนที่ ดี

ตัวที่ ชั่ว ๓ ตัว คือ ล , ก , ล คือ โลภ โกรธ หลง

ตัวที่ ดี ๓ ตัว คือ พ , ห , ช

เพื่อนแท็กซี่ บ่นเรื่อง ของแพง น้ำมันแพง รายได้ลดลง

ผมไม่บ่น ใช้ พ. คือ พอเพียง

มีน้อยใช้น้อย ใช้ความพอเพียง มีความสุขได้

เพื่อนแท็กซี่เมื่อถูกต่อราคา โกรธ ไล่ผู้โดยสาร ลง

ส่วนผมใช้ ห. คือ ให้ ถ้าผู้โดยสารขอลด ก็ลดให้บ้าง

ไม่โกรธ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ยอมให้ บ้าง

พอดีรถแท็กซี่ มาติดไฟแดง ที่สนามหลวง ไฟเขียว แล้ว

ถูกคนขับรถข้างหลัง บีบแตร ไล่ คนอื่น โกรธ

แต่ ผมจะไม่โกรธ ใช้ ช. คือ ช่างเถอะ

ขับรถต่อไปตามปกติ

เมื่อถึงวัดมหาธาตุ ค่ารถ ๕๐ บาทอาตมา ให้ ๖๐ บาท

เขาก็รับแค่ ๕๐บาท สมัยนั้นเงิน ๑๐ บาทมีค่ามาก

อาตมาบอกว่า ให้เพิ่ม ๑๐ บาท เป็นค่ากัณฑ์เทศ ที่สอน

ธรรมะ ดี ๆ ให้อาตมานำไปสอนได้

เขาบอกว่า เขา ใช้ พ. คือ รู้จักพอเพียงขอเพียง ๕๐ บาท

ธรรมะ ใดๆ ก็ไร้ค่า ถ้าไม่รู้จักนำเอามาใช้สอนตัวเอง.........................................................................พระมหาวุฒิชัย วชิระเมธี (ว.วชิระเมธี)

วัดเบญจมบพิตรดุลิตวนาราม มหาวรวิหาร กรุงเทพ

ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย

7/9-18 อาคารอมรินทร์เทรนนิ่ง ซอย อรุณอมรินทร์ 39

ถนน อรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

//www.vimuttayalaya.net/default.aspx

……………………………………………………

มีคำถามจากทางบ้านว่า

สังเวชนียสถาน หมายถึงอะไร

อาตมา เพิ่งกลับจากการจาริกแสวงบุญ ที่อินเดีย

ได้พาญาติโยมไป ดู สังเวชนียสถาน คนไทย ได้ฟัง

ก็แปล สังเวช ว่า น่าสงสาร

เข้าใจว่า สถานที่ เพื่อสงสาร พระพุทธเจ้า

อาตมาว่า เข้าใจ ผิด สังเวช ไม่ได้แปลว่า สงสาร แต่

สังเวช แปลว่า เตือนใจให้ไม่ประมาท เตือนใจให้ทำดี

สังเวชนียสถาน มี ๔ สถานที่ คือ

สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน

วันนี้ ได้ไปเห็น ที่ดับขันธ์ มีแต่พระพุทธรูป นอนราบ

กับพื้นดิน ไม่มีเกียรติยศ ทำให้ผู้มาเห็นกลั้นน้ำตาไม่ได้

ไม่เหมือนบุคคลสำคัญอื่น ๆ ที่มีการประกอบเกียรติยศ

เห็นกุฏิ พระพุทธเจ้า ที่เล็ก ๆ ทำให้นึกถึง ว่า

เราอยู่กุฏิ อย่างหรูหรา เกินพระพุทธเจ้า

พ่อของเรา เกิดกลางดิน นิพพานกลางดิน

อยู่อย่างต่ำ แต่ทำอย่างสูง ทำให้เป็นแบบอย่าง

ผู้ที่จะมาทำประโยชน์ให้ประเทศ ต้องอยู่ง่าย ไม่มีพิธีรีตอง

เพื่อสะดวก ต่อการทำงาน

ไปเห็นแม่น้ำเนรัญชรา ที่ทรงลงสรงสนานก่อนตรัสรู้

เหลือ แต่หาดทรายล้วน ๆ ไม่มีน้ำ นี่ คือ

ความไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

วันนี้เรายิ่งใหญ่ สักวันหนึ่ง ไม่ยิ่งใหญ่ ก็อย่าตกใจ

นึกถึง เมื่อครั้งที่ พระโพธิสัตว์ มาลอยถาดอธิษฐานตรัสรู้

มีถาดทอง ๓ ใบ อยู่ใต้พื้นน้ำ จากพระโพธิสัตว์ ๓ พระองค์

เมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ ลอยถาดทอง อธิษฐาน ว่า

ถ้าพระองค์จะตรัสรู้ ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ำขึ้นไป

ถาดทองได้ลอยทวนน้ำ และจมลงซ้อนถาดทอง ๓ ใบ

เกิดเสียงดัง ปลุกให้พญากาละนาคราช ที่นอนอยู่ใน

เมืองบาดาลตื่นขึ้น ก็อุทานว่า มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น

เมื่อวานก็มี วันนี้ก็มีอีก มีทุกวัน มาตรัสรู้ แล้วก็นอนต่อ

เป็นปริศนาธรรม ว่า เมื่อได้รู้แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าตรัสรู้

ก็ไม่สนใจ นอนต่อ เปรียบได้กับ

ผู้ที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแต่ไม่นำพุทธศาสนามา ใช้

ยังคงแสวงหาความสุข ทางโลกต่อไป

สุดท้ายนี้ ขอถามว่า

เราเป็นพญานาคราช ขี้เซา ตัวนั้น หรือ เปล่า................................

รับฟังเนื้อหาคำเทศน์ทั้งหมดได้ทาง

เวบบ์กระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปร่วมจัดประเภทสื่อ

โดยเข้าเวบบ์ ข้างล่าง แล้วเลือก

ช่อง ๗ วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เวลา ๖.๐๐ น.ที่

//www.me.in.th/live/

Create Date : 17 พฤษภาคม 2552
Last Update : 17 พฤษภาคม 2552 16:24:59 น. 1 comments
Counter : 405 Pageviews.

 


โดย: maxpal วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:21:11:42 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

panomsarakham
Location :
ฉะเชิงเทรา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
นายแพทย์สำเริง ไตรติลานันท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมชุมชน
แพทย์ครอบครัว ร.พ.พนมสารคาม และ
ร.พ.สร้างเสริมสุขภาพ ต.เขาหินซ้อน
ประธาน"ชมรมจริยธรรม ร.พ.พนมสารคาม"
..................................................

เธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะกลายเป็นความประพฤติของเธอ จงระวังความประพฤติของเธอเพราะความประพฤติของเธอจะกลายเป็นความเคยชินของเธอ จงระวังความเคยชินของเธอเพราะความเคยชินของเธอจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอเธอ จงระวังอุปนิสัยของเธอเพราะอุปนิสัยของเธอจะกำหนดชะตาชีวิตของเธอชั่วชีวิต....หลวงพ่อชา
Friends' blogs
[Add panomsarakham's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.