สิงหาคม 2550

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
ชวนเที่ยวเมืองนครฯค่ะตราประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นรูปพระบรมธาตุเจดีย์มีรูปสัตว์ ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถึง เมือง 12 นักษัตร จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 มีทั้งหมด 12 เมือง


ความหมายจังหวัด นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
ใช้อักษรย่อจังหวัด นศ.
ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกราชพฤกษ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อ ต้นแซะ ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mellettia atropurpurea
นกประจำจังหวัด ชื่อ นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird)


เพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเชื้อชาติไทยพำนักทางปักษ์ใต
ตั้งนครสุนทรสง่ามาแต่ไร ปัญญาไวฉลาดเฉลียวเชี่ยวปฏิภาณ
เคยมีชื่อเด่นชัดในประวัติศาสตร์ สืบทายาทตระกูลใหญ่เกียรติไพศาล
มีพระธาตุขวัญเมืองเรืองสักการ ตามตำนานชาติไทยได้มีมา
จนบัดนี้ก็ยังมีความดีเด่น สมที่เป็นเมืองสำคัญอันสุดหา
สมเป็นด่านด้านใต้ใกล้คงคา พึงรักษาเกียรติไว้คู่ไทยเทอญ"


คำขวัญประจำเมือง นครศรีธรรมราช
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด


คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองประวัติศาสตร์
พระธาตุทองคำ
ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
แร่ธาตุอุดม
เครื่องถมสามกษัตริย์
มากวัดมากศิลป์
ครบสิ้นกุ้งปู
เมืองประวัติศาสตร์
หมายถึง นครศรีธรรมราชเป็นดินแดนที่มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย มาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์และพัฒนาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นมาเป็นลำดับ ดังเห็นได้จากการ ขุดค้น ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีทั้งเครื่องมือหินและกลองมโหระทึก โบราณสถานบ้านโม คลานและเขาคาซึ่งปรากฏร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ พบศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยอายุ พุทธศตวรรษที่ 11 ที่มีข้อความบูชาพระศิวะ และจากศิลาจารึกวัดเสมาเมือง พ.ศ. 1318 แสดงให้ เห็นว่านครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัย ในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยอาณาจักร ตามพรลิงค์ ภายใต้การปกครองของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช นครศรีธรรมราชเจริญสูงสุด มี อำนาจปกครองครอบคลุมหัวเมืองรายรอบถึงสิบสองเมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนักษัตร นครศรีธรรมราชจึงเป็นรัฐใหญ่ศูนย์กลางการปกครองและศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

"ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"ศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยและศิลาจารึกวัดมเหยงค์ จารึกหลักที่ 21

พระธาตุทองคำ
หมายถึง พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่บรรจุพระบรม สารีริกธาตุ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พระบรมธาตุเจดีย์องค์นี้มีขนาด ใหญ่ และสูงสง่ายิ่ง ส่วนปลียอดของพระบรมธาตุ มีแผ่นทองคำปิดประดับตกแต่ง มีน้ำหนักถึง 800 ชั่ง เย็บร้อยรัดไว้ด้วยเส้นด้ายทองคำประดับอัญมนีมีค่านานาชนิด กลีบบัวคว่ำบัวหงายที่รอง รับปลียอดทองคำยังหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองคำล้ำค่า “ปลียอดทองคำ” ส่วนบนสุดจึงเป็นส่วนสำคัญที่ ทำให้องค์พระบรมธาตุเจดีย์งามสง่ายิ่งขึ้น


ภาพนี้ถ่ายตอนใกล้ค่ำค่ะ..ประมาณปลายปีที่แล้ว

(มีภาพถ่ายส่วนบนสุดของพระธาตุอยู่ด้วยค่ะ หาเจอจะเอามาให้ชมนะคะ คิดว่าคนนครเองบางคนก็อาจยังไม่เคยเห็นค่ะ)
ชื่นฉ่ำธรรมชาติ
หมายถึง นครศรีธรรมราชมีทั้งลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และ ชายฝั่งทะเล จึงมีธรรมชาติที่สวยงามให้ชื่นชม ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ป่าไม้ยังคงไว้ซึ่ง ความสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำมีน้ำตกอันงดงาม เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกในเขียว น้ำตกสี่ขีด มีถ้ำเขาวังทองที่มีก้อนหินลูกน้อยหน่า ชื่นชมธรรมชาติตลอดแนวชายทะเลมีทั้งหาดทรายขาว ป่าโกงกาง เกาะ อ่าว แหลม และแก่งหิน มีชายหาดที่สวยงาม เช่น หาดหินงาม และหาดในเพลา


น้ำตกกรุงชิงและหาดในเพลา

แร่ธาตุอุดม
หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุชนิดต่าง ๆ มีทั้งยิปชั่ม ซึ่งเป็นแร่ที่มีมูลค่ามากที่สุดในนครศรีธรรมราช พบมากในอำเภอทุ่งใหญ่และฉวาง แหล่งแร่ ดีบุกพบในหลายอำเภอใช้ประโยชน์ในการทำภาชนะบรรจุอาหาร สีทาบ้าน ทำแก้วเนื้อทึบ แร่ วุลแฟรมพบบริเวณเดียวกับแร่ดีบุก ใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีแร่อื่น ๆ อีก เช่น พลวง แบไรท์ ดินขาว เหล็ก บอลเคลย์


เครื่องถมสามกษัตริย์
เครื่องถม หมายถึง เครื่องถมของนครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงมา ตั้งแต่สมัยอยุธยา เครื่องราชูปโภคทั้งหลายล้วนแต่เป็นเครื่องถมจากนครศรีธรรมราช ถมนครมี ทั้งถมเงินและถมทอง ประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทขันน้ำพานรอง กรอบรูป ถาด ตลับแป้ง ตลับบุหรี่ กระเป๋าถือสตรี เข็มกลัด กำไล และอื่น ๆ สามกษัตริย์ หมายถึง สายสร้อยสาม กษัตริย์ ประกอบด้วยทอง นาค และเงิน จัดเป็นเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ของ นครศรีธรรมราช


มากวัดมากศิลป์
มากวัด หมายถึง นครศรีธรรมราชมีวัดมากกว่า 600 วัด มากศิลป์ หมายถึง ศิลปหัตถกรรมของนครศรีธรรมราชมีมากกว่าจังหวัดอื่นในภาคใต้ มีทั้งแกะสลักไม้ แกะหนัง จักสานย่านลิเพา สานพัดใบพ้อ สานเสื่อกระจูด ทำเครื่องปั้นดินเผา เครื่องถมเงินและ ถมทองและเครื่องประดับเงินครบสิ้นกุ้งปู
หมายถึง นครศรีธรรมราชอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นอู่ ข้าวอู่น้ำอาหารการกินของนครศรีธรรมราชจึงมีทุกฤดูกาล มีทั้งทำนาข้าว สวนผลไม้ อาหาร ทะเลสดทุกชนิด

**ขอบคุณเนื้อหาและภาพบางส่วนจากเวปต่างๆค่ะปล.เตรียมพบกับ Group Blog ใหม่ใน Blog ปางหวัน เร็วๆนี้ค่ะ


เผื่อจะมีคนสงสัยว่าลุงวิต้าเป็นใคร มาจากไหน
ปางหวันขอแนะนำลุงวิต้าให้เพื่อนรู้จักคร่าวๆก็แล้วกันค่ะ
ลุงวิต้าเป็นชายธรรมดาๆคนนึง รักเสียงเพลง
มีดนตรีในหัวใจ ชอบร้องเพลง และเสียงหล่อ หุหุ
คุยสนุก มีอารมณ์ขัน ( เอิ๊ก อิ เอิ๊ก ๆ เป็นไก่เลยค่ะ)
แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้
คอยพบกับลุงวิต้าตัวจริงเสียงจริงเร็วๆนี้นะคะ

ลุงวิต้าจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ผ่านมา เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะ
ขอฝากลุงวิต้าด้วยนะคะ ลุงทานไม่จุหรอกค่ะ..555

รู้จัก แล้วจะรักเอง.....ก๊ากก


Create Date : 17 สิงหาคม 2550
Last Update : 19 สิงหาคม 2550 22:17:19 น.
Counter : 1937 Pageviews.

68 comments
  
มาหาความรู้เรื่องนครศรีธรรมราชค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:21:32:45 น.
  
ยังไม่เคยไปจังหวัดนี้เลย
อ่านแล้วทำให้รู้เรื่องราวของจังหวัดนี้นะคะ ดีจัง
โดย: กลม_กลม_Girl วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:21:50:48 น.
  อ่านแล้วคิดถึง
อยากไปอีกค่ะ
เป็นเมืองที่ดี.มีความสุขเสมอเมื่อได้ไปโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:21:59:55 น.
  
เคยไปบ้านเด็กชายนครนศรีธรรมราช/ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการฯแล้วก็หน่วยงานอะไรแถวสิชล..นอนที่ รร.Twin Lotus ได้ยาสีฟันดอกบัวคู่มาทุก trip....
ได้ขึ้นไปห่มผ้าบนพระธาตุด้วย..
เคยนั่งรถเมล์หลายๆแถว+มีไกด์เป็น อจ.มาอธิบายเวลารถไปถึงสถานที่ต่างๆได้ประโยชน์มากค่ะ
แต่ไปช่วงก่อนท่านขุนพันธ์ฯเสียนะ..
เลยไม่ได้จตุคามมาเก็บไว้
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:22:16:42 น.
  
น้องไปบ่อยนะ ที่นครศรีฯ

แต่รู้สึกเจ็บที่ใจมั๊ก...มากเลยคะ
ที่ไปซื้อ "กั้ง" มาทำอาหารแล้ว
กิน "ยาก" อย่างแรง...

แต่เมืองนี้อุดมไปด้วยอาหารทะเลสด ๆ อร่อยด้วยคะ...ชอบ ชอบ ชอบ

คิดถึงนะพี่ปางหวัน
โดย: อนันตลัย วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:22:28:59 น.
  
เจ๋งมากเดือนเต็มดวง
ลุงวิต้าเองคับ
โดย: wita_snr@hotmail.com IP: 58.9.47.169 วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:22:39:49 น.
  
อยากไปนะคะ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ อ่า

เพลงเข้ากับบรรยากาศนะคะ
โดย: Malee30 วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:22:59:13 น.
  
รูปวัดพระธาตุใช่มะ...ดาวตกสามดวงเบ้อเร่อ...

สบายดีแล้วใช่ไหมเอ่ย
คิดถึงนะ
โดย: ชิงดวง วันที่: 17 สิงหาคม 2550 เวลา:23:34:13 น.
  
เข้านอนยังคะราตรีสวัสดิ์นะคะ
โดย: wa (yoja ) วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:0:10:06 น.
  
สวัสดีครับผม..มาเที่ยวเมืองนครด้วยคนครับ..

ตอนเด็กๆผมอยู่ที่ทุ่งสงครับผม..ก็มีโอกาสเค้าไปที่ตัวเมืองนครบ่อยๆ ก็ไปเที่ยววัดนี่ล่ะ..ชอบดูตรงยอดเจดีย์สวยดีครับ...

เสร็จจากนั่นก็ไปกินขนมจีน..ที่ร้านแถวฝั่งตรงข้ามวัดนี่ล่ะ อร่อยเชียว นึกแล้วอยากกินขึ้นมาเลยครับ

เพลงเพราะถูกใจจริงๆครับผม...
โดย: pompier วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:0:17:35 น.
  
โดย: wa (yoja ) วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:0:25:32 น.
  
มาเที่ยวเมืองครด้วยคนจ้า

เรื่องซิกม่าเอื้องเองไปงั้นๆ แหล่ะ
ในซีเอฟมีตั้งเกือบ 100 รูป
แต่ที่ใช้ได้ก็ไม่กี่ภาพเพราะ

มื๊ดมืด
โดย: เอื้องศาลา วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:9:41:14 น.
  
อย่าลืมนะคะemoemo

พรุ่งนี้เรามีนัดไปลงประชามติกันค่ะemoemo
โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:10:33:45 น.
  
ผมก็มีเพื่อนคนนึงเป็นคนคร มันยังช่วนไปเที่ยวบ้านมันเลย ข้อมูลละเอียดดีครับ

พรุ่งนี้อย่าลืม ไปลงประชามติ นะครับ
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:17:15:58 น.
  
ลืมไป ภาพแรกใช้เทคนิคอะไรเหรอครับ ภาพสวยดี
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:17:16:50 น.
  
เพียงแค่เหงาสวัสดีค่ะคุณเพียงยินดีค่ะยินดี พรุ่งนี้ไม่ลืมนัดหมายอย่างแน่นอนค่ะ..

กลม_กลม_Girlถ้ามีเวลาลองหาโอกาสมาเยือนดูนะคะ ไม่แน่อาจชอบก็ได้ค่ะ

มัชชารดีใจค่ะที่คุณดีชอบ และมีความสุขเมื่อมาเมืองคอน..อย่าลืมมาบ่อยๆนะคะ

เริงฤดีนะสวัสดีค่ะคุณเริงฤดี ไว้มาเยือนอีกสิคะ คราวนี้นอกจากจะได้ยาสีฟันดอกบัวคู่ ก็ต้องได้จตุคามไปเก็บไว้แน่ๆค่ะ..

อนันตลัยน้องอนันตลัยจ๊ะ..คราวหน้าพี่ว่าทางที่ดีเปลี่ยนจากกั๊งเป็นกุ้งดีกว่า...คำว่า "ยาก" อย่างแรง จะได้เปลี่ยนเป็น "ง่าย" อย่างแรง..อิอิ.. มานครเมื่อไหร่บอกนะจะพาไปกินกั๊ง เอ๊ยยย กินกุ้ง..

wita ขอบคุณค่ะลุงวิต้า

Malee30 คุณฝน ไว้พาน้องกรานต์และพ่อบ้านมาเที่ยวสิคะ ..ถ้ามีโอกาส


ชิงดวง วัดพระธาตุถูกต้องแล้วจ้า ตอนแรกจะเอาภาพให้เหมาะกะดาวตกแต่ภาพจะใหญ่ไปเดี๋ยวโหลดช้าเลยได้อย่างที่เห็นนี่แหละจ้า ตอนนี้สบายดีขอบคุณมากที่ถามไถ่ คิดถึงเหมือนกันนิ

yoja สวัสดีค่ะคุณวา ขอบคุณที่แวะมาทักทายกันค่ะ คุณวาสบายดีแล้วนะคะ

pompier สวัสดีค่ะ ร้านขนมจีนที่ว่าคงหมายถึงร้านขนมจีนเมืองคอน(หรือป่าว) มีร้านเดียว เค้าจะเขียนป้ายบอกว่าไม่มีสาขา..555 ตอนโตไม่ทราบได้กลับมานครบ้างป่าวคะ ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะ ขอ บอก

เอื้องศาลา คุณเอื้องปางหวันว่าคุณเอื้องทำได้ดีแล้วค่ะ ดีกว่าปางหวันหลายเท่าเลยทีเดียว

toor36 อย่างนี้คุณต่อก็มาเที่ยวนครได้อย่างสบายเนาะ พรุ่งนี้ไม่ลืมเด็ดขาดค่ะ ลงประชามติ ส่วนภาพ ใช้โปรแกรม photoImpact ทำเอาอะค่ะ....


โดย: ปางหวัน วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:18:43:35 น.
  
มารับทราบรายละเอียดความหมายของคำด้วยคนครับ เพิ่งรู้ความหมายเอาวันนี้นี่เอง ดีจัง ปางหวัน
โดย: เขาพนม วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:19:42:01 น.
  
สวัสดีค่ะลุงเขา อย่างลุงเขาคงคุ้ยเคยกะเมืองคอนเป็นอย่างดี ใช่มั๊ยคะ..
โดย: ปางหวัน วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:20:42:39 น.
  
- หมอกหนาอย่างนี้ก็ใช่ว่าหนาวจนทนไม่ไหว หนาวแค่นิดหน่อยเองครับ ประมาณ 12 องศา เท่านั้นเอง
- เมืองนครเหรอ พื้นที่ท่องเที่ยวก็พอรู้อยู่ครับ พาปางหวันเที่ยวได้ไม่มีหลง ขอบอก เอิ๊กๆ
โดย: เขาพนม วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:21:08:09 น.
  
เหอๆๆ ไมมันกลับตาลปัตรเยี่ยงนี้
ปางหวันเป็นคนนครแท้ๆแต่ถ้าให้พาเที่ยว
แหะๆๆ ไม่รับรองเรื่องหลงค่ะลุงเขา....

อืมม..แต่ถ้าจะให้รับรองคงรับรองว่า 70เปอร์เซ็นหลง...แน่ๆ..555
โดย: ปางหวัน วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:21:16:57 น.
  
เพิ่งพาคอมฯกลับจากโรงซ่อมของหมอล่าเหิ้น กลับมาถึงก็งงอยู่พักใหญ่กับการตั้งค่า ADSL ที่ต้องลงใหม่

มารับทราบความหมายของเมืองคอนฯ ด้วยคน
โดย: ลุงแมว วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:21:17:48 น.
  
จังหวัดนี้เคยแต่แวะผ่านบ้าง ยังไม่เคยได้เที่ยวจริงจัง

ถ้ามีโอกาสคงได้ไปทำความรู้จักอย่างจริงจังสักที
โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:21:47:05 น.
  
ดีจังค่ะ วันนี้ได้มารู้ประวัติเมืองคอนด้วยคนนะคะ เคยไปเที่ยวมาหนหนึ่ง เพราะมีเพื่อนสนิทอยู่นะคะ แต่ยังเที่ยวไม่ทั่วเลยค่ะ

โดย: shnkitty วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:22:04:05 น.
  
พี่แมว มีพี่ล่าเหิ้นอยู่ทั้งคนจะไปกลัวอะไร จริงมั๊ยคะ ใกล้หมอซะขนาดนั้น...

ยินดีต้อนรับคุณยุ้ยมาทำความรู้จักนครอย่างจริงจังในอนาคตค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณแจงไว้กลับจากเมกาเมื่อไหร่มาเที่ยวสิคะ...มีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยยิ่งดีเลยค่ะ
โดย: ปางหวัน วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:22:13:48 น.
  
เวลาที่เราอยู่คนเดียว

เราก็ชอบบอกว่าตัวเองเหงาเสมอ

ชอบที่จะมองเหม่ออกนอกหน้าต่าง

มองไปอย่างไร้จุดหมาย

แต่เราไม่รู้หรอก

ว่าขณะเดียวกันที่เราเหงา

เรากำลังสบตากับสายตานับล้านดวง

ที่เขาต่างมองเหม่อออกนอกหน้าต่าง

อย่างไร้จุดหมายเพราะความเหงา..เช่นเรา

.
.

นำมาปลอบใจคุณปางหวันโดยเฉพาะค่ะ
โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:22:45:10 น.
  
น่าเที่ยวจริงๆค่ะ
นครศรีธรรมราช คนเมืองพระต้องใจดีแน่ๆเลย วันไหนมีโอกาสไปเที่ยวจะขอให้สาวเมืองพระพาเที่ยวดีกว่า

++จริงๆเวลาถ่ายรูป เราชอบใช้ Mode AV มากกว่าค่ะ สะดวกดี ปรับค่า F แล้วกล้องก็ปรับ Speed Shutter ให้ด้วย แต่ก็อยากลองถ่าย Mode M ดูบ้าง ที่หุ่นขี้ผึ้งเข้าไปเราลองใช้ Mode P ดูก่อน แล้วดูที่กล้องว่ามันปรับค่าอะไรให้เท่าไหร่ คราวนี้ก็ลองเอาค่านั้นมาปรับใน Mode M

เทคนิคของเราอาจจะออกมั่วๆหน่อยอ่ะค่ะ

โดย: เยี่ยมรุ้ง วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:22:50:34 น.
  
ไปเที่ยวเมืองนครฯกะคุณ ปางหวันด้วยค่ะ
เคยไปครั้งหนึ่งค่ะ แต่นานมากๆแล้ว สนุกมากค่ะ
จะหาโอกาสไปเที่ยวอีกค่ะ อาหารอร่อยชอบมากๆค่ะ.
มีความสุขมากๆนะค่ะ คุณปางหวัน
โดย: whitelady วันที่: 18 สิงหาคม 2550 เวลา:23:03:38 น.
  
....วันนี้

อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ

รับหรือไม่รับ ร่างรัฐธรรมนูญ 2550 นะคะ

สิทธิ์ อยู่ในมือเราแล้วค่ะ..
โดย: โสดในซอย วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:9:25:39 น.
  
คิดถึงปางหวันมากๆเลย...
เด๋วไปลงประชามติแล้วนะจ้ะ..
เพื่อนบ้านเมืองของเรา..

ช่วงนี้ปรับปรุงบล็อกใหม่..
เอาบล็อกปางหวันกะลุงแมว..
ไว้ที่..กรอบแนะนำ บล็อกถ่ายภาพด้วยจ้ะ..

แล้วถ่ายภาพสวยๆมาอวดกันอีกนะ
แล้วจะมาเยี่ยมใหม่จ้ะ..
*ชอบเพลงนี้มากๆเลย*
โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:9:47:34 น.
  
ปางหวัน ทำ เฟรนบ๊อก หายไป?

ลืมปิด สริป อะไรหรือเปล่าจ้ะ..

ข้างล่างกล่องแชตเลยหายหมดเลย...???
โดย: นู๋ญ่า (kayook ) วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:9:51:27 น.
  
ไปเที่ยวนครด้วย

เคยไปเเต่วัดพระธาตุ ทะเล น้ำตกไม่เคยไปเลยอ่า

จำได้ว่ากับข้าวเผ็ดมากเลย อิ่มน้ำเลย เหอๆ

โดย: วาฬอันดามัน วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:12:06:29 น.
  
มารู้จักเมืองนครค่ะ...
สบายดีนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ
โดย: My name is h-n-u-n-a วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:12:42:41 น.
  
ขอบคุณค่ะคุณยุ้ยสำหรับข้อความสวยๆที่นำมาปลอบใจ...เหงาบ้างคงไม่เป็นไรว่ามั๊ยคะ

ได้เลยค่ะคุณเยี่ยมรุ้งจะได้หลงด้วยกัน...อิอิ ล้อเล่นนะไม่ต้องกลัวไม่หลง ถึงหลงก็หลงไม่ไกลหรอกค่ะ ไว้เอาเทคนิคคุณเยี่ยมรุ้งไปใช้บ้างดีกว่า เป็นความคิดที่ดีเลย ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณไวท์ ว่างเมื่อไหร่ก็มานะคะ ชาวนครยินดีต้อนรับผู้มาเยือนเสมอค่ะ

วันนี้ปางหวันไปใช้สิทธิ์มาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณวี....สิทธิ์ของเรา เราต้องใช้ เนอะ

สวัสดีจ้านู๋ญ่า ขอบคุณมากๆเลยจ่ะ แต่ปางหวันฝีมือไม่เอาถ่านเลยอะ อายจังผิดกับอาจารร์แมว 555 รายนั้นไม่ต้องพูดถึงรู้ๆกันอยู่ล่ะ ตอนนี้บล็อกเข้าสู่ปกติแล้วเป็นเพราะนู๋ญ่แท้ๆ ขอยกความดีครั้งนี้ให้นู๋ญ่าไปเลยจ้า...ขอบคุณที่ทำให้คิดได้..(โง่อยู่ตั้งนานแน่ะ) ขอบคุณจริงๆ

สวัสดีค่ะคุณเปา ปางหวันก็เป็นบ่อยค่ะ ทานอะไรเผ็ดก็มักจะอิ่มเร็ว ไม่ใช่อิ่มอะไรหรอกค่ะอิ่มน้ำ เหมือนกัน...555 แต่ก็รู้กันว่าคนใต้ส่วนใหญ่มักจะชอบทานเผ็ด

สวัสดีค่ะคุณหนูนา ปางหวันสบายดีค่ะ รักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะ
โดย: ปางหวัน วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:15:09:48 น.
  
วันนี้ชวนไปเที่ยวบ้าน ถ้าไปจริงแล้วต้องพาเที่ยว เลี้ยงขนมนะเออ


มาแอบรอลุงวีต้าด้วยคน ( ชื่อน่ากินจัง งี้ต้องอ่านแล้วไปนอนเป่าครับ )
โดย: pilok วันที่: 19 สิงหาคม 2550 เวลา:22:52:52 น.
  
ตามมาดูด้วย

เก่งจริงนะตัวแค่เนี๊ย

เมื่อไหร่จะสอนน้าเขียนบล๊อกทีละ
โดย: น้าเครา IP: 58.147.116.243 วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:1:15:24 น.
  
ทดสอบ....ทดสอบ.....
ยังคิดถึงกันอยู่นะ

เวลาในซีบ็อกยังไม่อัพเดทน่ะ (ช้าไป 7 ชั่วโมง)
เอ..รึว่าต้องไปตั้งเวลาเอง

วันนี้ปางหวันไปทำงานรึป่าว เราได้หยุดอีก 1 วัน มีงานมากมายที่เก็บเอาไว้ทำวันนี้ แล้วมันจะได้ทำไหมหนอ..

เดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะ
โดย: ชิงดวง วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:7:43:20 น.
  
ดูประวัติเมืองคอน ได้รู้จักดอกไม้,ต้นไม้และนกประจำจังหวัดรวมถึงเพลงประจำ นศ.แล้วทำใหคิดถึงบ้านเราตลอดเวลา เมืองคอนเมืองแห่ง..พระราชาผู้ทรงธรรม
..ไม่มีดินผืนใดให้เราอยู่ เท่ากับดินที่เราถือกำเนิด
โดย: แอนแดนใต้ IP: 58.181.145.220 วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:10:47:12 น.
  
สวัสดีคะปางหวัน

สบายดีไหมคะ

เราสบายดีคะ

ยังไม่เคยไป เมืองคอน (เรียกถูกไหมคะ) เลยคะ

อยากไปเที่ยวจัง
โดย: เป็นกำลังใจให้คุณ วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:12:01:14 น.
  
แหม นึกถึงหนุ่มนครฯคนรักเก่าขึ้นมาเลยเชียวค่ะ
โดย: ยิปซีสีน้ำเงิน วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:12:03:40 น.
  


สวัสดี น้องปางหวัน ลูกหลาน พระยารัษฎาเมืองคนดี
ก๊อเป็นอันว่าผ่านพ้นไปสำหรับการทำหน้าที่ อย่างแรก คือการไป vote รับหรือไม่รับ ร่าง ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ ที่ให้สิทธิคนไทยทั้งประเทศ
. ไม่บ่อยนักที่เราจะได้สิทธิเช่นนิ้น่าจะเป็น นิมิตของการเป็นประชาธิปไตย ที่สมบูรณ์แบบ จะรับ หรือไม่รับเป็นสิทธิส่วนตัวไม่อยากเอามาวิจารณ์ น๊ะครับ.
ขั้น ต่อไปก๊อเป็นขั้นตอนต่อไปคือการใช้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งเลือกบุคคลเข้าไปเป็นเจ้าเป็นนายเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ดีเลยสักคนเอาเป็นว่าเลือกคนเลวน้อยที่สุดเอาไว้เป็นปากเสียงแทนเราก๊อแล้วกันน๊ะ.
เรามาจับมือกันเถอะน๊ะ.. อยากให้เมืองไทยเราเป็นบ้านเมืองที่สอาดใจไม่มีการทุจริตกินบ้านโกงเมือง
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆที่นำมาฝากกัน ...มันมีค่ามากเลย ....ระลึกถึง น้อง ปางหวัน มากๆครับ . บ้านเมืองน่าอยู่จริงๆ น้องที่ทำงานที่มาบรรจุอยู่ที่กรุงเทพได้มีอายุราชการแค่ปีเดียวก๊อยังต้องรีบแจ้นขอยายตัวเองกลับ นคร เพราะว่ากรุงเทพไม่ใช่ที่ของเขา.. เขารัก นคร บ้านเกิดเป็นที่สุด...
โดย: พี่ป๊อด วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:16:30:20 น.
  
ปลุกใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพลงนี้

รักเธอเหมือนกันค่ะ
รักเธอประเทศไทยโดย: ปางหวัน 20 สิงหาคม 2550 16:40:38 น.
^
^
^

ฝากรักยิ้มน้อย ๆ แต่รักนาน ๆ ด้วยนะคะปางหวัน
ปล. ไปเป็นนางเอกนิยายเมื่อไหร่ ไม่เห็นรู้เรื่องเลย

https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=sodnaisoi

พอดีติดตามบล็อคของคุณโสดในสอยอยู่นะคะ
ก็เลยเห็นปางหวันไปเป็นนางเอกอยุ่ อิอิ

โดย: เป็นกำลังใจให้คุณ วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:16:56:48 น.
  
เรื่องเลี้ยงขนมสบายมากเลยป๊อก อย่างป๊อกจะกินได้มากสักเท่าไหร่กันเชียว....ใช่มะ ส่วนลุงวิต้ารอได้ แต่ถ้ารอกิน พี่ว่า กินเท่าไหร่ก็คงไม่หมดง่ายๆหรอกจ้า (เพราะอะไรคงไม่ต้องบอกน๊า....อิอิ) ดื่มวิต้าแล้วไปนอนซะ....555 เข้ากับโฆษณาเลยเนาะ

ด้วยความยินดีอย่างแรงค่ะน้าเครา ถ้าอยากให้ช่วยและคิดว่าปางหวันสามารถช่วยด้วย เอ๊ยย ช่วยได้ ก็เต็มใจอยู่แล้วนิ

อีกไม่ช้าก็นาน ปางหวันว่าคงเข้าสู่ภาวะปกติแหละชิงดวง...ว่ามั๊ยจ๊ะ วันนี้ทำงานค่ะ เกิดมาเป็นคนขยันทำไงได้ล่ะ ...555(พูดออกมาได้ไงเนี่ย) งานที่เก็บไว้ทำวันนี้ อย่าทำให้หมดเสียล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีงานทำแล้วแย่เลยนิ ทดสอบ ๆ คิดถึงเช่นกันจ้า

สวัสดีค่ะคุณแอน ถูกต้องแล้วจ้า อยากให้คุณแอนฟังเพลง สำนักรักบ้านเกิดจังเลยค่ะ คิดว่าน่าจะชอบ ไงลองฟังดูนะจ๊ะ ตาม ลิงค์ด้านล่างเลยจ้า
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=pangvun&month=06-2007&date=24&group=6&gblog=15

ปางหวันสบายดีค่ะคุณยิ้ม ขอบคุณมากค่ะที่ถามไถ่ ถ้าพอมีเวลาว่างก็มาเที่ยวเมืองคอนนะคะ...ยินดีต้อนรับทุกเมื่อค่ะ

คุณยิบซี สวัสดีค่ะ...อ่านแล้วยิ้ม...มีคนรักเก่าเป็นหนุ่มนครด้วย...อิอิ
โดย: ปางหวัน วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:17:16:05 น.
  
อบช.สบายดีเหรอ
โดย: เขาพนม วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:19:12:13 น.
  
อัพบล็อกแล้ว(นิดเดียวเอง บล็อกไม่ค่อยจะเดินแฮะ) เอาเป็นว่าขึ้นหน้าใหม่มาอย่าให้คน(บางคน)เขาว่าได้ ว่าดองนาน 555 และ 556
โดย: ลุงแมว วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:21:48:35 น.
  ฝันดีเช่นกันค่ะ
ถ้าฝันถึงดี.จะน่ารักมากๆๆๆๆ อิอิ

เบื่อบางแสนของดี.หรือยัง
วันนี้ดี.ก็ไปมาอีกรอบล่ะค่ะ
มีเหตุสงสัย ประกอบกับว่างๆ เหงาๆเลยไปกัน

เดี๋ยวจะอัพเรื่องที่สงสัยอีกรอบ
แต่ต้องลงเรื่องบางแสนอีกรอบนี่นา

เบื่อหรือยังคะ
โดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:22:03:08 น.
  
ดีใจใช่มั๊ย มีคนทำงานเป็นเพื่อนวันนี้

ว่าแต่วันนี้ทำงานสนุกและมีความสุขมั๊ยคะ
โดย: หยุ่ยยุ้ย วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:22:12:34 น.
  
เห็นคุณปางไปบ่นๆ ไรในบล๊อกลุงแมว...อิๆ
เลยตามมาราตรีสวัสดิ์ค่ะ ฝันดีนะคะ
อ้อ..คุณปาง ข้างบนนั่นลุงแมวใบ้หวยเหรอคะ งวดหน้า ไม่ 555 ก็ 556 ล่ะงานนี้
โดย: My name is h-n-u-n-a วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:22:57:06 น.
  

สวัสดีค่ะพี่ป๊อด ถ้าเป็นตัวปางหวันเองก็คงทำแบบน้องเค้าค่ะ คิดว่า กทม.ไม่ใช่ที่ของตัวเองเหมือนกัน ชอบอยู่แบบนี้มากกว่า อาจไม่ทันสมัยเท่าแต่สบายใจกว่าเยอะเลยค่ะ แค่ไปอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน อยากกลับนครไวๆ...

สวัสดีค่ะคุณยิ้มได้สิคะ รักยิ้มน้อย ๆ แต่รักนาน ๆ สบายมากค่ะ ส่วนเรื่อง(นำชื่อ)ไปเป็นนางเอกนิยายได้รับเกียรติจากคุณวี(โสดในซอย)อะค่ะ....เป็นปลื้มจริงๆ

อบช.สบายดีค่ะลุงเขา รายนั้นสบายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน (คุ้นๆเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่าง อิอิ)

นิดเดียวก็ยังดีค่ะพี่แมว 557…

ไม่เบื่อหรอกค่ะคุณดี เห็นบางแสนแล้วคิดถึงอดีต...วันวานยังหวานอยู่

ดีใจสิคะคุณยุ้ย ดีใจมากๆด้วย... วันนี้ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขเหมือนเมื่อวานนะคะ

สวัสดีค่ะคุณหนูนา ลุงแมวแกชอบใบ้ห้วยอะคะ แต่ก็มีแค่สองอย่างเอง 555 และ 556 เมื่อไหร่จะใบ้เลขอื่นบ้างก็ไม่รู้ค่ะ... (ไงก็ฝากด้วยนะคะอาจารย์แมว..557)


โดย: ปางหวัน IP: 222.123.141.56 วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:7:33:05 น.
  
คุณปางหวันคะ มาชวนไปขี่จักรยานนะคะ
โดย: ยิปซีสีน้ำเงิน วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:9:11:58 น.
  
เมื่อเช้าคุณปางหวันไปเยี่ยม

กำลังอัพตอน 2 อยู่ค่ะ

ถ้ามีเวลาลองไปอ่านดูนะคะemoemo
โดย: เพียงแค่เหงา วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:10:22:43 น.
  
ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยค่ะ
อ่านแล้วรู้สึกอยากไปเที่ยวนครฯขึ้นมาเลยอ่ะค่ะ
อยู่ใกล้ๆนี่เอง ก็เคยไปมาบ้างนะคะ อย่างทุ่งสง
สิชล อ.เมือง แต่ก็ไม่ได้เที่ยวทั่งถึงนัก
เคยไปฝึกงานที่กะปางด้วยค่ะ เรียกว่าไปกิน ไปนอน
อยู่ที่นั่นหลายเดือนทีเดียว
โดย: เราสองคน (ฝากเธอ ) วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:11:59:12 น.
  

ขอบคุณมากค่ะสาวตาคม..แวะหาด้วยความคิดถึงเช่นกันค่ะ
บล๊อกสวยจังเลยค่ะ.เราชอบสีนี้นะค่ะ
มีความสุขเสมอนะค่ะ

มีคำคมมาฝากค่ะ
ในโลกนี้กรงไก่เขาใส่ไว้ จะนำไปแล่เนื้อไม่เหลือหลอ
จิกกันเองในกรงได้ลงคอ เฝ้าตั้งข้อรบกันฉันนึกกลัวเอยฯ
นานาจิตตังค่ะ...เราต้องไม่เห็นแก่ตัวเราจะไม่เหมือนไก่

วันนี้แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ค่ะ
ครึ่งหนึ่งขอความมืดมิดของดวงจันทร์
แต่ใจหนึ่งของความสดชื่นในวันพระ
เราตั้งจิตนะโมน้อม..
ถวายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมน้อมนำใจให้เป็นสุข
พระสงฆ์เจ้าตัวแทนศาสนา..
อนุโมทนาบุญมายัง..กัลยาณมิตร..ผู้แสนประเสริฐค่ะ


โดย: catt.&.cattleya.. วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:23:06:05 น.
  
สวัสดีครับปางหวัน วันนี้โอกาศดีได้เข้ามาทักทาน อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อยู่จังหวัดไหรครับฝากถาม เขาพนมด้วยครับ รูปสวยมากอยากไปจัง เขาพนมมีรูปสวยๆเชิญไปโพส nakhontoday.com บ้างนะครับ ขอบคุณครับ
โดย: บก.เอก นครทูเดย์.คอม IP: 124.157.218.186 วันที่: 21 สิงหาคม 2550 เวลา:23:51:17 น.
  
เป็นฮงงงง หลายเด้!!!

คลิกไปคลิกมา...อ้าว หลุดผลุบเข้ามาได้ไงหว่า???

ถือโอกาวซาหวัดดี เด้อ......ปางหวัน

........

ปล. เพ่ง BG นานๆ แล้วตาลาย มึนตึ๊บ เลย นิ

โดย: นายหลูมตูม..ฮิ ฮิ IP: 125.24.107.117 วันที่: 22 สิงหาคม 2550 เวลา:10:09:14 น.
  
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาทักทายกันค่ะ
โดย: ปางหวัน วันที่: 23 สิงหาคม 2550 เวลา:17:00:42 น.
  
ประทับใจมากครับอยากดูอย่างอื่นบ้างครับ
โดย: บอย DRUMS MER IP: 203.172.219.33 วันที่: 10 กันยายน 2550 เวลา:18:47:41 น.
  
เราก็คนนครฯ กลับบ้านแล้วจะต้องไหว้พระบรมธาตุทุกครั้ง ขอเชิญเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองนคร ไปสักการะพระธาตุและท่านท้าวจตุคาม มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ เยอะมาก ถ้าชอบท่องเที่ยวแบบธรรมชาติก็มีโฮมสเตย์ให้พักด้วย....แล้วเจอกันนะค๊ะ
โดย: มายา ม.รังสิต IP: 61.90.250.14 วันที่: 2 เมษายน 2551 เวลา:14:28:50 น.
  
สวยมากโดย: monnut IP: 118.174.97.5 วันที่: 22 เมษายน 2551 เวลา:11:37:30 น.
  
ที่จริงบีบีเป้นคนกรุงเทพแต่บีบีก็ชอบที่นี่มากเลยค่ะบีบีพุดภาษาใต้ได้ไม่ค่อยถนัดพูดได้แต่คำว่าแลอย่างเดียวค่ะคงไม่ถือสาบีบีนะ
โดย: บีบี IP: 61.19.67.157 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:10:13 น.
  
ใครอยากพูดกับบีบีส่งมาทางนี้นะบีบมีเรื่องเล่าตั้งมากมายแนะ
โดย: บีบี IP: 61.19.67.157 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:14:31 น.
  
ขอเพลงในเวฟนี้ได้เปล่าเพราะมากๆๆเลย
โดย: เด็กสิชล IP: 119.42.64.237 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:13:52:35 น.
  
ขอเพลงในเวฟนี้ได้เปล่าเพราะมากๆๆเลย
โดย: เด็กสิชล IP: 119.42.64.237 วันที่: 8 มิถุนายน 2551 เวลา:13:52:36 น.
  
เนื้อหาดีมากเหมาะสมที่จะเรียนรู้เป็นอย่างดี แต่น่าจะลดเนื้อหาลงบ้าง
โดย: ต้น IP: 61.7.241.30 วันที่: 8 สิงหาคม 2551 เวลา:13:46:09 น.
  
น่ารักนะมาย
โดย: นัท IP: 203.114.114.219 วันที่: 8 กันยายน 2551 เวลา:11:05:29 น.
  
คิดถึงบ้านอยากกลับบ้านจังเลย เห็นแล้วคิดถึงบ้านจัง
อยากกินไต้ปลา ทำงัยดีที่กรุงเทพไม่หรอยเลย
โดย: โซนี้ ณ นครศรีธรรมราช IP: 124.121.55.239 วันที่: 10 เมษายน 2552 เวลา:1:39:11 น.
  
อยากไปเที่ยวมั่งจัง
โดย: น้ำ IP: 118.175.218.199 วันที่: 9 กันยายน 2552 เวลา:11:38:27 น.
  
นวดเพื่อสุขภาพ นนทรีสปา ถ.เอกนคร จ.นครศรีธรรมราช Welcome to Nontree spa Massage and relaxation.

นวดแผนไทย ชม. 150 บาท
นวดเท้า 1.30 ชม. 250 บาท (น้ำมันนวดเท้าอย่างดี)
นวดน้ำมัน 1.30 ชม. 500 บาท (ใช้น้ำมันหอมอโรมา)
อบสมุนไพรสดครั้งละ 50 บาท

สปาผิวขาวใส 1 ชุด ประกอบด้วย 1.ขัดตัวด้วยครีมสครับ2.อบสมุนไพรสด 3.ผลัดเซลล์ผิดด้วยเอนไซม์ผลไม้ 4.นวดครีมน้ำนมวิตามิน 5.อาบน้ำแร่ 6.เปลี่ยนสีผิวสีขนไม่เปลี่ยน 7.โลชั่นบำรุงผิวขาวใส ราคา 1,500 บาท (ห้องแยกสวนตัวผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีคุณภาพ) ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง

สปาหน้า 1.น้ำนมล้างหน้าสูตรมิคเบอรี่ 2.ขัดหน้าครีมไมโครบีด 3.นวดหน้าครีมอัลมอลด์และมะนาว 4.อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน และเลเซอร์กระตุ้นคลอลาเจน 5.มาร์คเจลบำรุงหลายสูตรเลือกได้ เย็นๆสบายผ่อนคลายผิว 6.โทนเนอร์กระชับรูขุมขน 7.บำรุงหน้าน้ำนำข้าวและกันแดด ราคา 500 บาท ประมาณ 1 ชั่วโมง

นวดสลายไขมัน ใช้ครีมนวดของ บอดี้เซฟ เอเชี่ยนไลท์ ได้ผลจริง
โปรโมชั่น 10 ชม. 5,000 บาท แถมกระชับสัดส่วนด้วยเครือง 3 ครั้ง
ทดลองนวด 1 ชม. 600 บาท

คอร์ทนวดกระชับทรวงอก 10 ครั้ง 3,500 บาท แถว สปาหน้า 1 ชุดฟรี

ร้านตั้งอยู่ ถ.เอกนคร หลังคาร์ฟู นนทรีสปาติดกับร้านหมอฟัน เยื้องๆกับร้านกาแฟปั้นแป้ง ว่างๆ แวะมาอุดหนุนกันนะค่ะ

Welcome to Nontree spa Massage.

Thai massage 1hr. 150 THB.
Foot massage 1.30hr 250 THB.
Thai oil massage 1.30hr. 500 THB.

Spa relaxation and healthy skin 7 step 1,500 THB.

Face massage 7 step 1 hr. 500 THB.

Massage breakdown of fat 1 hr. 600 THB.

Breast Firming Massage 1 hr. 400 THB

Location.
Eknakhon Street.
Opposite Punpang cafe.
Nakhonsrithammarad.


โดย: นวดเพื่อสุขภาพ นนทรีสปา ถ.เอกนคร จ.นครศรีธรรมราช Welcome to Nontree spa Massage and relaxation. IP: 117.47.81.133 วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:16:35:21 น.
  
หมายรู้อีกเขียนไรนิ
โดย: เอมมี จาริต้า IP: 115.67.66.24 วันที่: 2 ธันวาคม 2553 เวลา:19:06:51 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

Valentine's Monthปางหวัน
Location :
นครศรีธรรมราช  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]นครศรีรรมราช นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
MY VIP Friend