<<
มกราคม 2558
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
29 มกราคม 2558

ไหว้ 7 พระธาตุ 4 จังหวัด แดนอีสาน /2558

โปรแกรมเดินทางไหว้ 7 พระธาตุ 4 จังหวัด  แดนอีสาน (มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น) 3 วัน 2 คืน โดยรถยนต์ส่วนตัว

วันที่ 1  (9 ม.ค.58)


06.30 น. ออกเดินทางจากนนทบุรี
13.30 น. ถึงวัดพระธาตุนาดูน  อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 
     (ระยะทางจากนนทบุรี - วัดพระธาตุนาดูน 429 กม. ใช้เวลาประมาณ 6  ชม.กว่า)

1.พระธาตุนาดูนพุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม จำลองแบบจากสถูปสำริดที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุฐานประยุกต์แบบศิลปทวาราวดี ฐานรากและโครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ผนังภายนอกพระธาตุส่วนใหญ่ทำด้วยหิน บางแห่งฉาบปูนเรียบสีขาว มีลวดลายบัวเสาบัวต่าง ๆ พร้อมจำลองแบบ พระเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ที่ขุดพบมาประดิษฐานพระธาตุและมีมารแบกปั้นเป็นแบบนูนสูงประดับที่ฐาน บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยพรรณไม้สวนสมุนไพรสวนรุกขเวช พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรีเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาและพัฒนาการของเมืองโบราณนครจำปาศรีชมความสวยงามของ พิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน จำลองบ้านผู้ไทย บ้านประมงบ้านเครื่องมือดักสัตว์ บ้านผ้าทอ และพิพิธภัณฑ์ทางศาสนา วัฒนธรรมซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

15.30 น. ถึงเจดีย์หินวัดป่ากุง หรือวัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จจ.ร้อยเอ็ด 
      (ระยะทางจากพระธารุนาดูน-เจดีย์หินวัดป่ากุง  52 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

2.เจดีย์หินวัดป่ากุง หรือ วัดประชาคมวนาราม อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด  สร้างโดยหลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์ขนาดใหญ่ทำจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เหตุที่หลวงปู่ศรี ท่านมีดำริให้สร้างพระเจดีย์หิน เนื่องจากเมื่อพ.ศ. 2531 หลวงปู่ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ เกิดความประทับใจในความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์แห่งนี้ จึงได้เล่าให้คณะศิษย์ฟัง ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 การก่อสร้างจึงเริ่มขึ้น จนกระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 มีพิธียกยอดเจดีย์ทองคำแท้หนัก 101 ขึ้นประดิษฐาน ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอยู่จุดศูนย์กลางของเจดีย์ ผนังแกะสลักเรื่องราวพระพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมทั้งประวัติของหลวงปู่ศรีและรูปบูรพาจารย์

17.00 น. ถึงพระธาตุยาคู  
(ระยะทาง  จากเจดีย์หินวัดป่ากุง- พระธาตุยาคู 61.6 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)
3.พระธาตุยาคู อ.กมลาไสย จ. กาฬสินธุ์ บูชาพระธาตุโบราณที่ชาวบ้านเชื่อกันว่า เป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ จึงเรียกกันว่า " พระธาตุยาคู " เป็นหนึ่งในโบราณสถานเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการขุดค้นพบหลักฐานต่างๆมากมายในเขตเมืองฟ้าแดดสงยาง มีหลักฐานว่าแต่ละส่วนของพระธาตุยาคู สร้างขึ้นใน 3 สมัย ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ โดยส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อ มีบันไดทางขึ้น 4 ทิศ สร้างในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาเป็นส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยม สร้างในสมัยอยุธยา ซึ่งสร้างซ้อนทับบนฐานเดิม
ส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์ รอบ ๆ องค์พระธาตุพบใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเรื่องพุทธประวัติ เนื่องด้วยเป็นสถานที่แห่งเดียวในเมืองฟ้าแดดสงยางที่ไม่ถูกทำลายโดยเมืองเชียงโสม ซึ่งเป็นฝ่ายชนะสงคราม จึงนับเป็นโบราณสถานที่ยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2479 ทุกๆ ปีในเดือนพฤษภาคม ชาวบ้านจะจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการขอฝนและนำความร่มเย็นมาสู่หมู่บ้าน

18.30 น.เข้าที่่พัก เดอะเกรช จ.กาฬสินธุ์ 
       (ระยะทางจากพระธาตุยาคู - เดอะเกรซ 21 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

19.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารเย็น ณ ร้านอุดมโภชนา ในตัวเมือง จ.กาฬสินธุ์21.00 น. พักผ่อน 

วันที่ 2  (10 ม.ค.58)

08.00 น.ทานอาหารเช้าที่ตัวเมืองกาฬสินธุ์ เช้านี้นำเสนอก๊วยจั๊บญวณ ร้านอยู่ใกล้กับโรงแรมไพบูลย์  อร่อยถูก ถ้ามาสายอาจอดกินได้ แนะนำทานขนมหวานเต้าส่วนใส่ปาท่องโก๋ด้วย09.30 น. เช็คเอาท์ออกจาก เดอะเกรซ 
11.30 น. ถึงพระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด  (ระยะทางจาก เดอะเกรซ- วัดผาน้ำทิพย์ 105 กม. ใช้เวลา 2ชั่วโมงกว่า)

4.พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม
ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จ. ร้อยเอ็ด นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ขนาดสูงและกว้างอย่างละ 101 เมตร ศิลปะแบบประยุกต์ วิจิตรสวยงามด้วยงานพุทธศิลป์ ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 3,000 ล้าน บาท ภายในองค์พระมหาเจดีย์ชัยมงคล แต่ละชั้นมีความตั้งใจตกแต่งให้เหมือนอยู่บนวิมานแดนสวรรค์

ชั้น1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่างๆ ใช้สำหรับทำพิธีทางศาสนา บำเพ็ญบุญ ประกอบด้วยรูปหล่อพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
ชั้น 2 เป็นห้องโถงสถานที่จัดการประชุม ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทย
ชั้น 3 เป็นพระอุโบสถที่ประดิษฐานรูปเหมือนสลักหินทรายของพระคณาจารย์ ปราชญ์อีสานในอดีต และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโนในจำนวน 101 องค์ 
ชั้น4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสมถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา และมีระเบียงให้เดินชมวิวทิวทัศน์บริเวณโดยรอบองค์เจดีย์ เคียงข้างทัศนียภาพเทือกเขาเป็นฉากหลังอันสวยงาม 
ชั้น5 เป็นพิพิธภัณฑสถานซึ่งจัดแสดงประวัติ พร้อมเก็บรวบรวมอัฏฐะบริขารของ พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ก้าวเดินขึ้นไปผ่านบันไดเวียน 119 ขั้น มาถึง
ชั้น 6 มีลักษณะห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัฏฐิธาตุพระอรหันต์องค์ต่างๆ

14.30 น. ถึงมหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  
   (ระยะทางจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคลฯ-วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)108 กม. ช้เวลา 2 ชม.กว่า)

5.มหาธาตุเจดีย์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ยอดเจดีย์เป็นทองคำแท้บริสุทธิ์ หนัก 30 กิโลกรัม ประดับด้วยอัญมณี-เพชร-พลอย พื้นผิวผนังโดยรอบเจดีย์เป็นทรายขัดทำเป็นรูปหนุมาน แสดงท่าต่างๆ ส่วนรอบๆ เป็นรูปเหตุการณ์สำคัญทางศาสนางานประณีตมากๆ ในพระมหาธาตุเจดีย์ มีประตูเป็นไม้แผ่นชิ้นเดียวขนาดใหญ่ ข้างในยิ่งตระการตา ผนังเป็นทรายขัดทำเป็นรูปพระอรหันต์ ส่วนยอดจะเป็นผ้าทอสีทอง ลายดอกบัว 4 แบบตรงกลางเจดีย์ เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ บรรจุอยู่ในเจดีย์แก้วเล็กๆ เรียงเป็นรูปต้นโพธิ์ ด้านหน้าเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิมิตเหล็กไหล ทั้งองค์มีเนื้อสีดำ ประทับอยู่บนฐานไม้ ส่วนรอบ ๆ ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานรายรอบเต็มไปหมด นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุโบสถไม้แบบเปิดโล่งไม่มีฝาผนังปิดกั้นก่อสร้างแบบภาคเหนือและภาคกลางผสมผสานให้กลมกลืนกัน ระเบียงปูด้วยศิลาแลงโดยรอบตัวอุโบสถทั้งหมดก่อสร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลายไทยเป็นภาพสามมิติ มีความอ่อนช้อยงดงามวิจิตรตามประตู หน้าต่าง เพดาน ภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติประกอบด้วยลายไทยเครือเถา ทิวทัศน์ป่า สรรพสัตว์นานา หน้าบรรณของอุโบสถหน้าหลัง และหลังคาด้านในจะเป็นภาพพระพุทธองค์ในปางต่างๆ

17.00 น.ถึงพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  
     (ระยะทางจากวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)- พระธาตุขามแก่น  123 กม. ใช้เวลา 2 ชม.)
6.พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง  จ. ขอนแก่น  ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอีสานอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของชื่อ "เมืองขอนแก่น"ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อานิสงส์ที่จะได้รับ "เรื่องร้ายกลายเป็นดีดุจดังแก่นขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยไม่มี หลีกลี้ห่างหาย" ภายในเจดีย์ นอกจากบรรจุ "พระอังคารของพระพุทธเจ้า"แล้ว ยังได้บรรจุ "คัมภีร์นวโลกุตตรธรรม" และคาถาสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า "บวรหคุณ" ไว้อีกด้วย
พระธาตุขามแก่น มีประวัติความเป็นมาเรื่องเล่าสืบขานกันมาช้านาน หลังจากพระยาหลังเขียว ได้ตกลงเห็นดีในการก่อสร้างพระธาตุครอบต้นมะขาม บรรจุพระอังคารของพระพุทธเจ้าไว้พร้อมด้วยเงินทอง แก้วแหวนแสนสารพัดนึก โดยทำเป็นพระพุทธรูปแทนพระองค์ เข้าบรรจุไว้ในพระธาตุนี้ เมื่อการก่อสร้างเสร็จ พระยาหลังเขียวก็จัดการสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้น บริเวณใกล้ๆกับพระธาตุนั้น มีกำแพงทั้ง 4 ทิศ ส่วนพระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ก็จัดการสร้างวัดวาอารามขึ้น คือ วิหารและพัทธสีมา เคียงคู่กับพระธาตุ เหตุการณ์เป็นดังนี้ จึงปรากฎนาม " พระธาตุขามแก่น" และเมื่อกาลเวลาล่วงเลยมา พระอรหันต์ทั้ง 9 องค์ ได้ดับขันธ์ปรินิพพานในสถานที่นี้ทุกองค์ สรีระธาตุของท่านทั้ง 9 ก็ได้บรรจุไว้ในพระธาตุองค์เล็ก ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระธาตุองค์ใหญ่ 

18.30 น.เช็คอินที่โรงแรมมันตราวี อ.เมือง จ.ขอนแก่น  และพักผ่อนตอนเย็นออกไปเดินถนนคนเดินและหาข้าวทานที่นั้น
      (ระยะทางจากพระธาตุขามแก่น - ร.ร.มันตราวี 28 กม. ใช้เวลา 30 นาที

วันที่ 3  (11 ม.ค.58)

07.00 น. ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารที่โรงแรม09.00 น.  เฃ็คเอ้าท์ 
09.10 น.  ถึงวัดพระมหาธาตุแก่นนคร  ถ.กลางเมือง  (ระยะทางจาก ร.ร.มันตราวี - พระธาตุแก่นนคร 2.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 5 นาที)

7.พระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น แห่งวัดหนองแวง อ. เมือง จ.ขอนแก่น สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น พระมหาธาตุแก่นนครเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐ ถือปูน ฐานสี่เหลี่ยมเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบภายในรวบรวมพระธรรมคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา แต่ละชั้นโดดเด่นด้วยลวดลายของบานประตู และหน้าต่างแกะสลัก บอกเล่าเรื่องราวเป็นภาพชาดก ภาพพุทธประวัติ ภาพแกะสลักรูปพรหมสิบหกชั้น สำหรับผู้ที่มีพลังกายและจิตใจมุ่งมั่นก้าวเดินไปให้ถึงในส่วนชั้นบนสุดของพระธาตุซึ่งเป็นสถานที่สำคัญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกลางบุษบก อานิสงส์ที่ได้รับสักการบูชาพระธาตุเก้าชั้น เปรียงดังบูชาองค์พระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอีกทั้งยังสามารถชมทัศนียภาพของเมืองขอนแก่นได้รอบทั้ง 4 ทิศมีหมู่บ้านล้อมรอบสามด้าน และมีบึงแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ความสวยงามของพระมหาธาตุแก่นนครยังคงอยู่ในความทรงจำของใครหลายคน

10.00 น. ออกเดินทางกลับบ้าน  มีแวะระหว่างทางเรื่อง ๆ
18.30 น. ถึงบ้านนนทบุรีอย่างปลอดภัย ...จบทริป..การเดินทางไหว้พระธาตุ

 

Create Date : 29 มกราคม 2558
9 comments
Last Update : 29 มกราคม 2558 20:40:14 น.
Counter : 4356 Pageviews.

 


Like ให้เป็นคนที่ 1
น่าตามรอยไปไหว้ทุกวัดเลยค่ะ
เป็นวัดในฝันที่ต้องไปให้ได้ในสักวันเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
ซองขาวเบอร์ 9 Home & Garden Blog ดู Blog
paerid Travel Blog ดู Blog

 

โดย: อุ้มสี 29 มกราคม 2558 21:00:29 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 30 มกราคม 2558 3:15:41 น.  

 

เป็นสถานที่ที่สวยงามมากค่ะ

 

โดย: ratree thongyam IP: 182.52.33.122 4 กุมภาพันธ์ 2558 13:18:09 น.  

 

สวยมากๆค่ะอยากไปจัง

 

โดย: เด็กหญิง นิตยา พาพล IP: 182.52.33.122 4 กุมภาพันธ์ 2558 13:19:18 น.  

 

น่าเที่ยวมากๆค่ะ

 

โดย: เด็กหญิง เบญจวรรณ ศรีสมุทร์ IP: 182.52.33.157 4 กุมภาพันธ์ 2558 13:23:53 น.  

 

อยากไปจัง

 

โดย: เด็กหญิง เบญจมาศ โคตรสมบัติ IP: 118.174.31.94 4 กุมภาพันธ์ 2558 13:25:02 น.  

 

เป็นสถานที่ ที่สวยมากๆเลยค่ะ อยากไปเที่ยวจังเลยยยยยยยยยย!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

โดย: ชลธิชา ขวัญรักษ์ IP: 182.52.33.122 4 กุมภาพันธ์ 2558 13:39:00 น.  

 

สวัสดีจ้า...

ไม่ได้เข้าบล็อกนานเลย ทริปนี้ไปไหว้พระธาตุจุใจเลยนะครับ 4 จังหวัด 7 พระธาตุ ตอนแรกนึกว่าไปหลายวัน ไม่อยากเชื่อว่า 3 วันก็เก็บได้หมด แถมแต่ละพระธาตุสวยๆทั้งนั้นเลย ไว้ต้องตามรอยบ้างแล้ว ยิ่งบอกเวลา ระยะทางให้ด้วยอย่างนี้ วางแผนได้ง่ายเลยครับ

แอบถามหน่อยที่พักทั้งกาฬสินธ์ุและขอนแก่นโอเคไหมครับ ที่กาฬสินธุ์ไม่มีอาหารเช้าให้เหมือนที่ขอนแก่นเหรอครับ เห็นอาหารเช้าที่โรงแรมขอนแก่นดูน่ากันเชียว ส่วนตัวโรงแรมดูเรียบๆทั้งสองที่แต่กิ๊บเก๋น่าพักเหมือนกันเนอะ น่าสนใจ ไว้มีเวลาจะขอรายละเอียดอีกทีนะครับ

ปล.ก๋วยจั๊บญวนน่ากินอ่ะ ร้านอุดมโภชนาก็สนใจ เห็นแล้ว หิวๆๆๆๆ

 

โดย: nongmalakor 5 กุมภาพันธ์ 2558 15:48:53 น.  

 

แวะมาหาค่ะ

 

โดย: ดา ดา 2 มิถุนายน 2558 4:21:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


paerid
Location :
นนทบุรี Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 9 คน [?]
Paerid Bloggang

[Add paerid's blog to your web]