ตุลาคม 2550

 
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
30
31
 
 
All Blog
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก(เกษตรพอเพียง)
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก


ขั้นตอนการเลี้ยงมี 4 ขั้นตอน

1. การจัดเตรียมบ่อ

ขุดบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ก้น 1 เมตร จัดทำขอบบ่อให้มีระดับเดียวกัน ปูผ้าพลาสติกสีดำกันน้ำซึม

2. การปรับสภาพน้ำในบ่อปลา

เปิดน้ำใส่บ่อจนเต็มจากนั้นใส่จุลินทรีย์ EM จำนวน 1 ลิตร ผสมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม และ

แร่แม๊กนีเซียม จำนวน 3 กิโลกรัม ทิ้งไว้ 5 – 7 วัน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำและลดการเน่าเสียของน้ำ จากนั้นก็ปล่อยปลาลงเลี้ยงได้

3. ปลาดุกที่เลี้ยงใช้ พันธุ์บิ๊กอุย ขนาดยาว 5 – 7 ซม. จำนวน 1,000 – 2,0000 ตัว เลี้ยงประมาณ

2 – 3 เดือน ก็สามารถจับบริโภคได้

4. การทำอาหารปลาดุก

ส่วนผสม

1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย

2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย

3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม

4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม

5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร

6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม

7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร

วิธีทำ

1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน

2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง

3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและน้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร

คลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

เกร็ดความรู้

1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อป้องกันปลาดิ้นและ

ทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต

2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันตักใส่ใน

ถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ

3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ปลากิน สัก

2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี

4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา

5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะเล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะกินอาหารต่อและไม่หนี้

ข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก
ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่
ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่าย
ระยะเวลาเลี้ยงสั้น
เลี้ยงง่าย อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี
บริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่าย

การเลือกสถานที่สร้างบ่อ
อยู่ใกล้บ้าน
อยู่ที่ร่มหรือมีหลังคา
มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก


การสร้างบ่อ
วิธีที่ 1
ขุดลงไปในดิน


วิธีที่ 2
ยกคันบ่อขึ้น


การสร้างบ่อการเตรียมน้ำ
น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำในแหล่งน้ำลำคลองสามารถใช้เลี้ยงปลาได้
น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยงปลาได้


การเลี้ยง (1)
1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง
ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป
ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดูหนาวเพราะปลามีความต้านทานต่อโรคต่ำ
2. อัตราการเลี้ยง
ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว/ตารางเมตร
3. การปล่อยปลา
แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลงบ่อ

ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม.แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมีระดับสูงสุด 30-50 ซม.

การดูแลรักษา

หลังคาบัง แดด ฝน


. การให้อาหารปลา
เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็กและบุบพอแตกสำหรับปลาเล็ก
อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้
ตัวปลวก แมลงเม่าและแมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลากิน
ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น

6. การถ่ายเทน้ำ
ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย
ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3
เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้
การใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ
ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บ่อพลาสติก


ต้นทุน
ค่าพลาสติกปูพื้นบ่อ (PVC # 3.5x 6 ม.) 500 บาท
ค่าอาหารเม็ด (เลี้ยงนาน 3 เดือน #30 กก. ) 500 บาท
ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด 1 นิ้ว 500 ตัว) 500 บาท
รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,500 บาทการจับปลา
เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม/ตัว
อัตรารอดประมาณ 80-90 %
ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก/บ่อ
คิดเป็นมูลค่า (กก. ละ 30 บาท) 900-1,500 บาทการทำอาหารปลาดุก
ส่วนผสม

1. รำละเอียด 2 กระสอบปุ๋ย
2. กากมะพร้าว 1 กระสอบปุ๋ย
3. ปลาป่น 6 กิโลกรัม
4. กากถั่วเหลือง 6 กิโลกรัม
5. จุลินทรีย์ EM 1 ลิตร
6. กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม
7. น้ำมันพืช 1 – 2 ลิตร

วิธีทำ

1. นำส่วนผสมข้อ 1 1 กระสอบ ข้อ 2,3,4 คลุกให้เข้ากัน
2. นำส่วนผสม ข้อ 5,6 ผสมน้ำ 20 ลิตร เพื่อคลุกเคล้าส่วนผสม ข้อ 1 หมักไว้ 12 ชั่วโมง
3. นำส่วนผสมที่หมักไว้ในข้อ 1,2 ผสมกับรำละเอียด 1 กระสอบและน้ำมันพืช 1 – 2 ลิตรคลุกเคล้านำเข้าเครื่องอัดเม็ดผึ่งแดด 2 วัน เก็บไว้ได้ 2 เดือน

เกร็ดความรู้

1. การซื้อพันธุ์ปลาก่อนการเคลื่อนย้ายให้ปลาอดอาหาร 1 – 2 วัน เพื่อป้องกันปลาดิ้นและทำให้ปลาไส้ขาดเวลาเลี้ยงปลาจะไม่โต
2. การเคลื่อนย้ายปลาให้เตรียม น้ำมันพืช 30 ซีซี : เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ คนให้เข้ากันตักใส่ในถุงหรือที่มีพันธุ์ปลา อยู่ประมาณ 1 ช้อนชา เพื่อป้องกันปลาบาดเจ็บ
3. การป้องกันปลาหนีจากบ่อเวลาฝนตก ใช่วิธีหากมีฝนตกให้หว่านอาหารให้ปลากิน สัก 2 – 3 ครั้ง เพื่อหลอกว่าเวลาฝนตกจะได้กินอาหารแล้วปลาจะไม่หนี
4. การเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ดูดน้ำออก 1 ส่วน ใน 3 ส่วน และนำน้ำที่ใส่ใหม่ให้ทำเป็นละอองฝอยโดยใช้สายยางเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่ปลา
5. การจับปลาเพื่อบริโภคโดยใช้วิธีใช้สายยางฉีดน้ำเหมือนกับฝนตกปลาจะเล่นน้ำจากนั้นใช้สวิงตักปลา ที่เล่นน้ำทันที ปลาจะไม่รู้สึกถึงอันตรายและจะกินอาหารต่อและไม่หนี้

ข้อดีของการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติก

-ใช้พื้นที่เลี้ยงน้อย สามารถเลี้ยงได้ทุกที่
-ก่อสร้างบ่อเลี้ยงได้ง่าย
-ระยะเวลาเลี้ยงสั้น
-เลี้ยงง่าย อดทนต่อสภาพน้ำได้ดี
-บริโภคเองในครัวเรือน และมีเหลือจำหน่าย

การเลือกสถานที่สร้างบ่อ

-อยู่ใกล้บ้าน
-อยู่ที่ร่มหรือมีหลังคา
-มีแหล่งน้ำสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำได้สะดวก

การเตรียมน้ำ
-น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำในแหล่งน้ำลำคลองสามารถใช้เลี้ยงปลาได้
-น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยงปลาได้


การเลี้ยง (1)

1. ขนาดปลาที่จะนำมาเลี้ยง
ปลาที่เริ่มเลี้ยงยาวตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป
ไม่ควรนำปลามาเลี้ยงในฤดูหนาวเพราะปลามีความต้านทานต่อโรคต่ำ

2. อัตราการเลี้ยง
ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว/ตารางเมตร

3. การปล่อยปลา
แช่ถุงลูกปลาไว้ในบ่อเลี้ยง 30 นาที จึงค่อยๆ ปล่อยลงบ่อ

ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม.แล้วค่อยเพิ่มระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ อาทิตย์ จนมีระดับสูงสุด 30-50 ซม.

การให้อาหารปลา
เริ่มแรกให้อาหารเม็ดเล็กและบุบพอแตกสำหรับปลาเล็ก
อาหารสดพวกเศษเนื้อ สับให้ปลากินได้
ตัวปลวก แมลงเม่าและแมลงอื่น ๆ โปรยให้ปลากิน
ให้อาหารเป็นเวลา วันละ 2 มื้อ เช้า - เย็น

6. การถ่ายเทน้ำ
ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำเมื่อน้ำเริ่มเสีย
ไม่ควรถ่ายน้ำออกหมด เหลือน้ำเก่าไว้ 2/3
เปลี่ยนถ่ายน้ำหลังให้อาหารแล้วไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
น้ำที่ถ่ายออกสามารถนำไปรดพืชผักได้


ต้นทุน
ค่าพลาสติกปูพื้นบ่อ (PVC # 3.5x 6 ม.) 500 บาท
ค่าอาหารเม็ด (เลี้ยงนาน 3 เดือน #30 กก. ) 500 บาท
ค่าพันธุ์ปลาดุก (ขนาด 1 นิ้ว 500 ตัว) 500 บาท
รวมทั้งสิ้น ประมาณ 1,500 บาท

การจับปลา
เลี้ยง 3-4 เดือน ได้ปลาขนาด 100-200 กรัม/ตัว
อัตรารอดประมาณ 80-90 %
ได้ผลผลิตปลา ประมาณ 30-50 กก/บ่อ
คิดเป็นมูลค่า (กก. ละ 30 บาท) 900-1,500 บาท

การผสมเทียมปลาดุก

Create Date : 09 ตุลาคม 2550
Last Update : 29 สิงหาคม 2553 19:08:18 น.
Counter : 160998 Pageviews.

460 comments
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เอามาฝากกันนะคะ กำลังมองหาข้อมูลว่าจะไปทำอะไรในสวนดีค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
โดย: นักเดินทางพเนจร (นักเดินทางพเนจร ) วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:10:28:31 น.
  
เปลี่ยนจากการปลูกเฟิร์น มาเลี้ยงปลาดุกแล้วหรอ...

ใจดำ ไม่ไปเยี่ยมเราที่บล๊อกบ้างเลย
โดย: YingPla วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:12:49:01 น.
  
ไหนๆบอกวิธี ขั้นตอนเต็มที่ซะขนาดนี้ ไว้พี่จะไปขอละกัน อิอิ ไม่มีพื้นที่ให้ทำอ่า
โดย: นกหวาน วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:15:46:52 น.
  
โอ..นัองเอ็ม
มีฟาม..รู้หลายด้านจังเลย ไม่ธรรมดานะเนี่ย
อิ..อิ คิดถึงเพื่อนๆจัง พอลุกมาแว็บๆ .. มานั่งเล่น COM ได้น่ะ ..
โดย: เง็กเอ็ง IP: 124.157.148.184 วันที่: 9 ตุลาคม 2550 เวลา:16:37:07 น.
  
โห..พี่เจี๊ยบ ระวังนะคับ หายดียัง เเล้วลูกเป็นไงบ้าง ยังอุตส่ามาเยี่ยมกัยอิอิ ขอบคุณมากๆ
โดย: binlaman วันที่: 10 ตุลาคม 2550 เวลา:13:38:23 น.
  
โดย: - - IP: 222.123.246.59 วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:20:05:41 น.
  
ตอนนี้กำลังฝึกเลี้ยง ตอนทำใหม่ ๆ เหนื่อยมาก แต่ตอนนี้ปลาโต หายเหนื่อยแล้วครับ และมีความสุขใจดีด้วย แล้วเราก็รักปลาทุกตัวจนไม่อยากจับมันไปแกง
โดย: ธีระศักดิ์ IP: 125.27.175.74 วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:12:46:14 น.
  
อออคับผมยังไม่มีเวลาทำเลยคับบ่อปลา ตอนนี้ก็กำลังศึกษาว่าจะลองเลี้ยงสัก บ่อนึงคับ
โดย: binlaman วันที่: 25 ตุลาคม 2550 เวลา:20:42:07 น.
  
พลาสติกปูพื้นบ่อหาชื้อได้ที่ไหน ถ้าบ้านอยู่แถวกระทุ่มแบน พุทธมลฑลสาย 4
ช่วยบอกที ขอบคุณมากค่ะ
โดย: yoko IP: 202.149.97.194 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:18:09:17 น.
  
ร้านเกษตรทั่วไปน่าจะมีนะคับ ลองไปถามหาดู ว่า พลาสติกใช้เลี้ยงปลา
โดย: binlaman IP: 203.113.76.10 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:13:44 น.
  
สวัสดีครับ...
ผมขอถามเพิ่มเติมหน่อยน๊ะครับ..
เรื่องการเตรียมน้ำน่ะครับ...

การเตรียมน้ำ
น้ำบาดาล น้ำบ่อ น้ำในแหล่งน้ำลำคลองสามารถใช้เลี้ยงปลาได้
น้ำประปาต้องทิ้งน้ำไว้ 3 วัน ก่อนถึงจะนำมาเลี้ยงปลาได้ ??

ช่วงแรกที่ปล่อย ให้เติมน้ำลงบ่อมีความสูงประมาณ 10 ซม.แล้วค่อยเพิ่ม ??

อยากถามว่า.เราเอาน้ำปะปาปล่อยเข้าบ่อแล้วปล่อยไว้ 3 วันหรอครับถึงเอาปลามาลงบ่อได้...หรือครับรบกวนผู้รู้ด้วยครับ..ขอบคุณครับ


โดย: บัติ IP: 125.26.178.168 วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:6:22:54 น.
  
น้ำประปามันอาจเป็นกรด-ด่าง เราต้องทำไห้มันเป็นกลาง ทิ้งไว้4-5วันหรือเติมเกลือลงไปเพื่อทำให้น้ำเป็นกลาง หรือผู้รู้ท่านใด รู้เเจ่ม ช่วยมาตอบด้วยนะคับ
โดย: binlaman IP: 203.113.76.10 วันที่: 8 ธันวาคม 2550 เวลา:16:47:14 น.
  
่มีประโยชน์สำหรับคนที่จะเลี้ยงปลาดุกมาก
โดย: พัทลุง IP: 125.27.50.24 วันที่: 11 ธันวาคม 2550 เวลา:10:39:15 น.
  
คุณมากเลยนะคะ
โดย: IryNnA IP: 58.9.103.27 วันที่: 12 ธันวาคม 2550 เวลา:23:26:30 น.
  
เรารักในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญกำลังจะเลี้ยงปลากะลังหาข้อมูลอยู่
โดย: อ้อม IP: 222.123.225.63 วันที่: 15 ธันวาคม 2550 เวลา:10:57:07 น.
  
โดย: 111 IP: 203.146.133.32 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:11:16:05 น.
  
อยากเลี้ยงปลามังจัง
โดย: Aone IP: 58.137.46.209 วันที่: 22 ธันวาคม 2550 เวลา:7:42:41 น.
  
อย่าก ให้มี รูปมากๆ ไม่อย่ากอ่าน
โดย: ศราวุธ โง่นแน่น IP: 202.149.24.129 วันที่: 29 ธันวาคม 2550 เวลา:12:16:01 น.
  
โดย: บอล IP: 125.24.138.231 วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:11:02:13 น.
  
ขอบคุณครับที่เอาความรู้ดีๆมาให้
โดย: อ๊อฟ IP: 61.7.175.45 วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:14:39:15 น.
  
อย่ากได้เบอร์ไว้มีปัญหาจะได้โทรไป
โดย: อ๊อฟ IP: 61.7.175.45 วันที่: 3 มกราคม 2551 เวลา:14:42:58 น.
  
โดย: กิก IP: 203.172.199.254 วันที่: 10 มกราคม 2551 เวลา:10:39:23 น.
  
ผมอยากทำเกษตรหลายอย่างในเนื้อที่ 1 งาน จะทำอะไรได้บ้างครับ
โดย: จี๊ด IP: 202.149.24.129 วันที่: 17 มกราคม 2551 เวลา:10:18:12 น.
  
อยากเลี้ยงบ้างจังอ่ะ
โดย: ... IP: 203.130.145.67 วันที่: 22 มกราคม 2551 เวลา:19:12:15 น.
  
ได้ความรู้มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จากการอ่าน
โดย: คนรักปลา IP: 202.129.37.132 วันที่: 24 มกราคม 2551 เวลา:15:35:36 น.
  
สุดยอดไปเลยลูกอีนา 555555555555555555
โดย: ponlawat IP: 125.27.238.53 วันที่: 25 มกราคม 2551 เวลา:9:52:46 น.
  
โดย: ออท IP: 117.47.86.13 วันที่: 26 มกราคม 2551 เวลา:16:09:15 น.
  
โดย: 1 IP: 203.172.149.146 วันที่: 30 มกราคม 2551 เวลา:13:29:27 น.
  
นิภากร
โดย: นิภากร IP: 117.47.9.247 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:56:52 น.
  
และปลาจะโตไหม
โดย: สุดสวย IP: 125.25.70.39 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:44:55 น.
  
และปลาไม่ตายเหรอ
โดย: สุดสวย IP: 125.25.70.39 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:9:45:50 น.
  
โดย: นางสุจิน ยอดทอง IP: 118.173.55.9 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:12:50:22 น.
  
โดย: ออมสิน IP: 124.120.86.100 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:15:28 น.
  
เลี้ยงปลาไว้กินนะ
โดย: ปลา IP: 118.173.55.249 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:32:21 น.
  
ผมกินปลาจน
โดย: เกอร์ IP: 118.173.55.249 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:35:55 น.
  
หนูอย่าจับปลา
โดย: น้องฝ้าย IP: 118.173.55.249 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:40:12 น.
  
โครงการ “อยู่ดีมีสุข”

“วินปลาดุก” สนองต่อนโยบายรัฐบาลในโครงการ “อยู่ดีมีสุข”
และต้องการผู้ร่วมธุรกิจที่

1. ต้องการและสนใจเลี้ยงปลาดุก รายบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โครงการฯ ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่
2. สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ตั้งแต่ 5,000 ตัวขึ้นไป
3. ต้องการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนจับปลาขายได้ ซึ่งใช้ประสบการณ์และวิชาการผสมผสานกัน พร้อมเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างกำไรแต่ละรอบการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี
2. มีการทำสัญญารับซื้อคืนเมื่อปลาโต โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องตลาด
3. มีการประกันราคาในการซื้อคืนล่วงหน้า ลดความกังวลและความเสี่ยงในการลงทุน
4. มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการเลี้ยงดู การจัดการบ่อ การตลาด ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสรร (วิน)
สายด่วน Hotline 086-9112450
E-mail : sirisunputthikul@hotmail.com
โดย: วิน IP: 118.172.57.133 วันที่: 3 มีนาคม 2551 เวลา:9:08:51 น.
  
ถ้าเราทำบ่อเล็กไปจะทำอย่างใรครับ
โดย: เกษตรน้อย IP: 203.121.135.149 วันที่: 11 มีนาคม 2551 เวลา:1:33:06 น.
  
บ่อเล็กก็ใส่ปลาลดจำนวนลงอีกละคับ
โดย: binlaman IP: 118.174.88.36 วันที่: 16 มีนาคม 2551 เวลา:10:20:32 น.
  
ดีมาก, น่าสนใจดี
โดย: นก IP: 118.174.13.14 วันที่: 16 เมษายน 2551 เวลา:15:20:46 น.
  
โดย: น้องแนน IP: 58.9.68.164 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:21:20:47 น.
  
เลี้ยงเยอะจะรวยมั้ย
โดย: ตุ๊บเท่ง IP: 58.9.68.164 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:21:22:08 น.
  
ทุนสำหรับค่าอาหารปลา500พอจริงเหรอค่ะแล้วถ้าไม่ทำอาหารปลาแต่ไปซื้ออาหารเม็ดมาอย่างใหนจะถูกและดีกว่ากัน ถ้าทำเองก็ถอดใจตรงที่..เข้าเครื่องอัดเม็ดนี่ละค่าต้องซื้อมันอีกใช่มั๊ยค่ะ
โดย: tuktuk IP: 125.24.89.64 วันที่: 24 เมษายน 2551 เวลา:20:24:03 น.
  
ซื้ออาหารปลาที่ตลาด500พอหรือเปล่าครับ
โดย: พนัส IP: 202.149.24.161 วันที่: 30 เมษายน 2551 เวลา:23:18:39 น.
  
รุ่นแรกจับเป็นอาหารหรือจำหน่ายบ่อยังใช้เลี้ยงรุ่นต่อไปได้มั้ยครับ
โดย: kk IP: 125.25.182.64 วันที่: 2 พฤษภาคม 2551 เวลา:15:28:43 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: พิพัฒพล IP: 58.8.108.74 วันที่: 7 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:34:42 น.
  
พกพะกะก
โดย: สวย IP: 222.123.20.188 วันที่: 20 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:55:35 น.
  
ขอบคุณมากครับ ผมกำลังหาวิธีเลี้ยงอยู่
โดย: ชัย IP: 118.173.0.29 วันที่: 21 พฤษภาคม 2551 เวลา:17:59:17 น.
  
สนใจอยากเลี้ยงปลาดุกต้องเตรียมอะไรบ้างคะหาซื้อพันธุ์ปลาได้ที่ไหน (บ้านอยู่แถวๆปทุมฯ
โดย: pim IP: 222.123.73.89 วันที่: 27 พฤษภาคม 2551 เวลา:12:29:04 น.
  
ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุก
โดย: ตามอส IP: 61.7.159.171 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:37:36 น.
  
เอ่อ อ่านดูแล้วเห็นบอกว่า ต้นทุน 1500
เลี้ยง 3-4 เดือน คิดเป็นมูลค่า 900-1500
แล้วจะได้กำไรหรอครับ
คือผมคิดจะเลี้ยงขายอ่ะครับ
โดย: จะเลี้ยงขาย IP: 124.121.127.203 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:8:31:53 น.
  
ได้ความรู้..ขอบคุณครับ
โดย: กัณฐ์ ชารี IP: 203.113.28.138 วันที่: 5 มิถุนายน 2551 เวลา:15:12:27 น.
  
ผมอยากใด้พลาสติกปูพื้น
หาซื้อใด้ที่ใหนครับ
surachais@cuel.co.th
02-500-1203 ผมอยู่บาง
นาตราด
โดย: สุรชัย IP: 203.170.144.1 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:16:27:01 น.
  
ดีมากคับ
โดย: สิงห์ดำ IP: 202.149.25.233 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:22:10:59 น.
  
พวกพลาสติกมีทั่วไปตามร้านเกษตรคับ ถามดูได้ ราคาประมาณ 6เมตร 200บาทได้คับ
โดย: binlaman วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:18:15:44 น.
  
เคยเลี้ยงเหมือนกันคับแต่ตลาดแขบมากราคาก็ถูก อาหารก็แพง แถมตลาดก็น้อย เลี้ยงน้อยก็ขายไม่ได้ เขาต้องการจำนวนมาก ชุมชนก็พากันเลี้ยงน้อย น่าจะมีกลุ่มหรือเครือข่ายกระจายทุกอำเภอ ตำบล
กระจายทุกหมู่ ไม่มีหน่วยงานไหนมาอบรมเลย
ถ้ามีก็ติดต่อมาด้วย อบต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี
จากโก้ ม. เกษตร
โดย: โก้ ม. เกษตร IP: 203.172.183.41 วันที่: 10 มิถุนายน 2551 เวลา:18:35:41 น.
  
ตอนนี้ กศน. ปากช่อง ได้จัดทำโครงการเกษตรพอเพียง มีการเลี้ยงปลาดุกและทำแปลงเกษตร ธนาคารโคโรจนนิล ธนาคารไก่ชน
โดย: ภรณ์ IP: 125.24.94.34 วันที่: 16 มิถุนายน 2551 เวลา:12:24:36 น.
  
ผมก็ชอบเลี้ยงนะ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรึเปล่า เพิ่งเลี้ยงมาได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้ว โตเร็วมาก
โดย: ปุ๊ บ้านเมา IP: 202.28.62.245 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:19:45:49 น.
  
ทำไงถึงจาส่งข้อความทั้งหมดให้เพื่อนทางเมลได้ค่ะ
โดย: งง IP: 118.173.80.232 วันที่: 17 มิถุนายน 2551 เวลา:21:00:58 น.
  
ก๊อปปี้ลิ้ง ส่งให้เค้าเเทนสิคับ
โดย: binlaman วันที่: 20 มิถุนายน 2551 เวลา:11:11:04 น.
  
ดีจังเล้ย
โดย: นก IP: 203.113.18.94 วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:12:20:09 น.
  
ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล
โดย: คนน่ารัก IP: 125.26.164.206 วันที่: 27 มิถุนายน 2551 เวลา:14:17:31 น.
  
ดีครับเป็นแหล่งความรู้ที่ดีมาก เลบครับ
โดย: ลูกผาเมือง IP: 124.157.224.251 วันที่: 13 กรกฎาคม 2551 เวลา:20:59:21 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุกจัง
โดย: กาน IP: 125.26.197.254 วันที่: 14 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:38:35 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุกจัง
โดย: แซม IP: 58.10.128.136 วันที่: 15 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:56:22 น.
  
สาร้ร้ส
โดย: มสาสาว IP: 222.123.24.240 วันที่: 19 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:57:43 น.
  
ทดลองเลี้ยงแล้วได้ผลจริง
โดย: นัท IP: 203.158.160.4 วันที่: 21 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:26:26 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุกแต่ไม่รู้จะทำยังไงให้ได้กำไรดี
โดย: เหมือนฝัน IP: 58.147.46.73 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:54:46 น.
  
ผมก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ปลามันตายหมด
โดย: กบ IP: 125.26.203.41 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:13:40:04 น.
  
gfgfgvgv
โดย: gcgcg IP: 222.123.82.11 วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:16:02 น.
  
รักปลาดุกนะนะนะนะนะ 555
โดย: gcgcg IP: 222.123.82.11 วันที่: 26 กรกฎาคม 2551 เวลา:11:18:55 น.
  
ผมชอบเลี้ยงปลาดุกครับ พอเพียงมากๆเลย..ครับ
โดย: แก๊งน้ำอัดลม ต.ค.ด. IP: 203.172.199.254 วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:13:25:20 น.
  
ขอบคุณที่ใคแนะนำครับ ผมจะลองไปทำดูครับ
โดย: นาย ณัฐะนัย คงสงค์ IP: 61.19.73.45 วันที่: 13 สิงหาคม 2551 เวลา:13:12:57 น.
  
ทำไปทำไม

ดูรายรับดิ

ขาดทุน

โดย: สิทธิกร IP: 125.24.75.79 วันที่: 14 สิงหาคม 2551 เวลา:16:30:39 น.
  
ดูไปแล้ว
ก็น่าเลี้ยง
ดีประหยัด
ด้วยคับ
โดย: เด็กพอเพียง IP: 202.143.161.54 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:8:43:59 น.
  
ต้นทุน 1,500(ไม่รวมค่าแรง)

ขายได้ 900-1,500

แล้วได้ตรงใหน
โดย: ปากยูฯ IP: 118.173.179.201 วันที่: 19 สิงหาคม 2551 เวลา:12:41:58 น.
  
อยากเลี้ยงบ้าง แต่ก็กลัวไม่ได้กำไร เพรามีภาระต้องรับผิดชอบ
โดย: non IP: 58.136.75.238 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:10:59:39 น.
  
อยากเลี้ยงบ้าง แต่ก็กลัวไม่ได้กำไร เพรามีภาระต้องรับผิดชอบ
โดย: non IP: 58.136.75.238 วันที่: 25 สิงหาคม 2551 เวลา:13:29:28 น.
  
เหล้าคือน้ำประปา กัญชาคือพืชไร่ บุหรี่คือยาแก้ไอ ลมหายใจคือเธอ
โดย: ต๋อง IP: 202.41.167.246 วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:12:29:31 น.
  
ขอบคุณคับ.
โดย: ทีเด็ด IP: 58.8.119.111 วันที่: 11 กันยายน 2551 เวลา:0:22:22 น.
  
ก็เป็นสาระที่น่ารู้มากเลย..............กอบกุน....ก๊าบบบบบบบบบบบบ
โดย: ต้อม/เอ๋ IP: 125.26.119.151 วันที่: 14 กันยายน 2551 เวลา:15:33:59 น.
  
อย่าจับมันเลยสงสารx]k
โดย: rose. IP: 124.157.235.160 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:18:47:03 น.
  
ดุพำเพี่เตพีเพตคี่ยนรรน่ร่เเอยนดยยยตำด่ร
โดย: รทาขา IP: 58.10.170.54 วันที่: 17 กันยายน 2551 เวลา:12:49:57 น.
  
จากที่อ่านข้อมูลข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าการเลี้ยงปลานั้นจะขาดทุนนะค่ะสำหรับการเลี้ยงในครั้งแรก แต่ครั้งที่สองก็พอจะเห็นกำไรบ้าง ประมาณหนึ่ง จากที่ดิฉันได้ศึกษาการเลี้ยงปลาแบบการใช้ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษกิจพอเพียง นั้น จะดีกว่าไหม เพราะไม่ต้องซื้ออาหารปลา แต่ดิฉันยังหาซื้อพลาสติกปูพื้นปูไม่ได้เลยค่ะ ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ (ตอนนี้ทำงานอยู่กรุงเทพ อีกประมาณสิ้นปีนี้จะกลับไปอยู่ที่ลำปางรบกวนช่วยกาตลาดซื้อพลาสติกให้หน่อยนะค่ะ ขอบคุณคะ)
โดย: อัน IP: 58.8.158.168 วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:22:17:22 น.
  
ดีมาก
โดย: มหา อุตมะขันเงิน IP: 203.151.36.226 วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:13:56:50 น.
  
เอริ๊กๆ ๆ พี่กร๊าฟโผ่มขุดแล้วพี่ใส่น้ำแล้วแต่ยังไม่ได้เอาปลามาปล่อยอะกัฟ
พี่แล้วถ้าเราเอาปลารุ่นแรกขายหมดแล้วจะเลี้ยงรุ่นต่อไปได้เลยรึเปา
แล้วโผม่จะเอาปลามาปล่อยตอนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยปลามานจะตายอะเปาอ่าก็ที่พี่บอกว่าปลาหน้าหนาวมานไม่ทน????
โดย: ^AoTaToM^ IP: 118.174.164.222 วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:1:47:32 น.
  
รับซื้อปลาดุกเยอะ ราคาดี สนใจติดต่อ 083-1589625
โดย: meng IP: 115.67.17.4 วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:20:58:06 น.
  
ผมเริ่มเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกโดยขุดบ่อขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. ลึก 1 ม. เริ่มขุดประมาณวันที่ 22 ก.ย.51 ที่ผ่านมา โดยใช้พลาสติกยางปูพื้นขนาด 6ม.x4ม. โดยผมศึกษาและใช้ข้อมูลแหล่งเดียวกันกับเวปนี้ จากข้อมูลในเวปนี้ผมใคร่ขอ Comment (ให้ดูรูปใต้ข้อความการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ่อ
ปลูกพืชผักสวนครัวรอบๆ บ่อพลาสติก) ถ้าทำบ่อตามนี้จะมีปัญหาตรงที่เวลาฝนตกหนัก น้ำฝนจะชะหน้าดินและฝุ่นที่ผิวดิน ตกลงไปในบ่อ เพราะว่าถ้าดูจากรูปจะไม่มีอะไรกั้นตรงขอบบ่อทั้ง 4 ด้าน วิธีนี้อาจจะใช้กับดินปากบ่อที่อยู่ตัวแล้ว แต่ผมเชื่อว่าจะอย่างไรเสีย น้ำก็ไหลลงบ่อปลาอยู่ดี ซึ่งผมโดนมาแล้วเต็ม ๆเลย ส่งผลให้ปลาตายเกือบ 200 ตัว ต้องแก้ไขด้วยการเอากระสอบทรายมากั้นขอบบ่อทั้ง 4 ด้าน กั้นไม่ให้ฝุ่นบนผิวดินเวลาโดนฝนไม่ให้ไหลไปในบ่อ เพราะจะทำให้น้ำเป็นสีขุ่นและไม่มีออกซิเจนในบ่อ สุดท้ายปลาก็ตาย หลังจากที่ผมแก้ปัญหานี้โดยการสูบน้ำที่มีปัญหาออกจากบ่อ และล้างฝุ่นดินในบ่อจนสะอาดแล้ว ก็ฉีดน้ำประปาลงไปในบ่ออีกครั้ง และก็ใน EM ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทิ้งไว้ 3-5 วัน และนำปลาปล่อยลงบ่ออีกครั้ง คราวนี้ปลาจะไม่มีการตายเกิดขึ้น เพราะเราควบคุมเรื่องน้ำได้แล้วนั่นเอง ผมเริ่มปล่อยปลาลงบ่อเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2551 ซึ่งผมเองก็เป็นเกษตรมือใหม่ และเพิ่งเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกเป็นครั้งแรก ณ ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว เพราะปลาไม่ตายและค่อนข้างโตไว
- ขอตอบคำถามเกี่ยวกับแหล่งซื้อผ้ายางปูบ่อปลา ให้ใช้ google พิมพ์คำว่า ผ้ายางปูบ่อปลา ท่านจะเจอคำตอบได้โดยง่ายดาย
- หากท่านใดสงสัยผมยินดีให้คำแนะนำได้ครับ เมล์มาที่ nikom_5099@hotmail.com ผมมีรูปภาพตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันให้ดูเป็นหลักฐานแทนคำอธิบายได้
- ผมเลี้ยงในกทม ครับ ซึ่งไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
- กรณีท่านเลี้ยงเป็นครั้งแรก (เลี้ยงในบ่อพลาสติก) ขอแนะนำเรื่องคันบ่อ ต้องกันน้ำและฝุ่นดินลงในบ่อ อันนี้สำคัญมาก ๆ
- การเลี้ยงครั้งแรกในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ใช้งบประมาณ 1,500 บาท มากกว่าอย่างแน่นอน
โดย: nikomk IP: 203.170.144.1 วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:13:51:17 น.
  
คือว่าราคาทุนกับขายมันเท่ากันเลยอะ น่าจะมีกำไรสักหน่อยนะ
โดย: คนบ้า IP: 125.25.98.12 วันที่: 17 ตุลาคม 2551 เวลา:17:11:15 น.
  
มีกำไรเเน่นอนคับหายห่วง
โดย: binlaman IP: 117.47.178.53 วันที่: 19 ตุลาคม 2551 เวลา:20:25:42 น.
  
เสียดายจังโพสรูปไม่ได้ อยากจะเอารูปมาให้ดู
โดย: nikomk IP: 203.170.144.1 วันที่: 20 ตุลาคม 2551 เวลา:9:54:50 น.
  
เป็นสาระที่น่ารู้มาก ขอบคุณคับ.
โดย: anusorn15 IP: 202.149.24.161 วันที่: 23 ตุลาคม 2551 เวลา:21:05:14 น.
  
สวัสดีค่ะ...
ดีใจมากค่ะที่เปิดมาเจอกำลังจะหาข้อมูลอยู่พอดีเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงปลา...แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าจะเลี้ยงปลาอะไรดี...บ้านอยู่ที่นครศรีธรรมราชค่ะอยากเลี้ยงแต่ยังไม่มีความรู้และประสบการณ์เรื่องนี้เลยค่ะ...ที่บ้านมีบ่อขุดไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้ว ว่างอยู่ไม่ได้ทำอะไร บ่อมีขนาด กว้าง*ยาว 5*10 เมตร โดยประมาณ ใหญ่พอดู รบกวนช่วยแนะนำหน่อยน่ะค่ะ...ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ sarvduen5285@hotmail.com
โดย: duen IP: 61.7.188.128 วันที่: 28 ตุลาคม 2551 เวลา:12:10:31 น.
  
เลี้ยงไม่ขาดทุนครับ
ถ้าพิจารณา ตุนทุน จะมีต้นทุนคงที่ กับต้นทุนผันแปรนะครับ

ต้นทุนคงที่ เช่น พื้นที่ของเรา พลาสติกที่ใช้ครับ

ต้นทุนผันแปร เช่น พันธ์ปลา ค่าแรง ค่าอาหารปลา ค่าน้ำ ค่า EM

มาดูกันครับ

ค่าพื้นที่เราใช้ได้ตลอดครับ ไม่มีขาดทุน

ค่าพลาสติกอายุการใช้งานน่าจะหลายปีนะครับ ปลาดุกเลี้ยง 3 เดือน น่าจะใช้พลาสติกได้หลายครั้งครับ

ส่วนต้นทุนผันแปร คิดแล้วหักลบกับราคาขายปลาดุก หรือเอาไว้กินเองไม่ต้องเสียตังค์ค่ากับข้าว ถ้าเหลือก็ขายได้ครับ

หรือนำมาทำปลาดุกแดดเดียวขายได้ดีสดครับ เก็บได้นาน อร่อยด้วยครับ

เลี้ยงต่อเนื่องกัน กำไรแน่นอนครับ

อยู่อย่างพอเพียง เกิดอาหารโลกวิกฤต เราก็มีปลาดุกกินไม่อดตายครับ
โดย: พอเพียง IP: 202.12.73.18 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:13:49:47 น.
  
ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลค่ะ

เป็นประโยชน์มากมาย
โดย: kanomhwan IP: 118.173.130.54 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:11:30 น.
  
ไม่มีขาดทุนคับ เลี้ยงดู บ่ก็ทำง่ายๆๆ ไม่ยุ่งยาก เหลือกินก็ไว้ขายคับ ปลาดุกเลี้ยงง่ายนะคับ
โดย: binlaman IP: 117.47.177.88 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา:9:43:50 น.
  
อธิบายวิธีการเลี้ยงปลาผสมผสาน หรือ เกษตรผสมผสาน
โดย: sreymom IP: 202.143.140.94 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:35:17 น.
  
ผมขุดบ่อไว้แล้วสองบ่อ แต่ยังหาลูกปลาดุกไม่ได้ครับไม่ทราบว่าลูกปลาหาซื้อได้ที่ไหนผมอยู่อยุธยาครับมีใครช่วยแนะนำได้บ้างครับ ผมทดลองทำอาหารเองและได้นำไปให้ปลานิลที่เลี้องไว้ได้ผลลดต้นทุนได้มากเลยครับผมใช้ไส้ไก่รำละเอียดใบกระถินกากมะพร้าวอีเอ็มผสมแล้วอัดเม็ด ตากแห้งเป็นอาหารจมน้ำใช้ได้ผลครับ
โดย: ton IP: 125.25.201.156 วันที่: 12 พฤศจิกายน 2551 เวลา:23:28:04 น.
  
ton เจ๋งมากกกกมาบอกด้วยทำไงอาหารปลา
โดย: binlaman วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:5:04:51 น.
  
สูตรอาหาร
สิ่งแรกที่พวกเราจะคิดทำอาหารสำเร็จรูปขึ้นใช้เองนั้น คือ จะต้องรู้ว่าตนเองต้องการใช้สูตรอาหารใดเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเองสูตรอาหารที่ดีมีข้อสังเกตดังนี้
1. ทำให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตเร็ว แข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคดี
2. ทำให้สัตว์น้ำมีอัตราการแลกเนื้อที่ดี และอัตรารอดสูง
3. วัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้สามารถจัดซื้อหาได้ง่าย ราคาถูก และสะดวกต่อการเก็บรักษา
ตัวอย่างวิธีทำ
1.นำใบกระถิน 2 kgบดผสมกับ em 1 ลิตรแล้วหมักทิ้งไว้ สิบนาที
2.บดไส้ไก่ 10 kgผสมกับ em 1 ลิตร
3.นำรำละเอียด กับ กากมะพร้าวแห้งอย่างละ10 kgนำมาผสมให้เข้ากัน
4.นำไส้ไก่ที่บดแล้วกับรำและกากมะพร้าวและใบกระถินมาผสมกันโดยใช้ em เป็นส่วนผสมให้เข้ากันไม่ต้องแห้งหรือเปียกมาก
5.นำทุกอย่างที่ผสมแล้วมาเข้าเครื่องบดเนื้ออัดเป็นเส้น แล้วนำไปตากแดด สองแดดพอแห้งเก็บใว้ให้อาหารปลาจะใด้อาหารทั้งหมดประมาณ ถัง20ลิตร4ถัง ถ้าอยากให้ปลาอ้วนก็ให้เยาะๆหน่อย
แต่ระวังจะอวก
โดย: ton IP: 125.25.240.101 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:13:21 น.
  
ขอบคุณคุณต้นมากคับ ความรู้มากเลย จะได้ทำบ้างอิอิ ประหยัดค่าอาหารได้เยอะคับ

จดเลยคับสูตรนี้ เอาไปทำกัน
โดย: binlaman IP: 222.123.143.221 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา:12:40:14 น.
  
เนื้อหาดีมากเลยค่ะ
โดย: สาวบ้านนอก IP: 125.26.146.129 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:41:24 น.
  
เหม่ เดวคิดค่าโฆษณา คุณ นพซะเลยอิอิอิ ใครหาซือ้ไม่ได้ก็โทรไป ละกันคับ
โดย: binlaman IP: 117.47.181.112 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2551 เวลา:10:46:42 น.
  
วิธีการขุดบ่อปลาคับ
โดย: binlaman วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:11:53 น.
  
ผสมเทียมปลาดุก
โดย: binlaman วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:14:51 น.
  
อยากสอบถามว่า ระหว่างรอยต่อของพลาสติกเราจะใช้อะไรติด กาวหรือคะ หรือมีระบุกาวพิเศษหรือเปล่าคะ

มีพลาสติกแบบไม่ต้องต่อไหมคะ ซื้อที่ไหนอะ
โดย: ตา IP: 58.8.178.238 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2551 เวลา:17:34:58 น.
  
ผมก็พึ่งเห็นในวีดีโอเหมือน ปกติจะใช้พลาสติกเเผ่นใหญ่ทีเดว เเต่รอยต่อผมไม่เเน่ใจเหมือนกันทำไง ใครรู้บอกหน่อยคับ
โดย: binlaman IP: 222.123.178.44 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2551 เวลา:7:24:33 น.
  
แล้วพลาสติกผืนใหญ่ นี่ซื้อจากไหน ราคาเท่าไหร่คะ มีแบ่งขายไหมคะ
โดย: ตา IP: 58.8.242.21 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:22:26 น.
  
ขอบคุณมาก มาก สำหรับคำตอบ เพราะตอนนี้ติดปัญหาเรื่องไม่รู้จะหาซื้อพลาสติกที่ไหนนี่แหละ ขอบคุณมาก มาก แล้วจะไปอุดหนุนนะคะ
โดย: ตา IP: 58.8.176.10 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:16:33:59 น.
  
เหม่ เดียวคิดค่าโฆษณาพี่จิตราเสียนิ 555 - -* อิอิ


ใครต้องการพลาสติกก็โทรไปนะคับ เดียวเค้าลดให้ซือ้เยอะๆๆอิอิ
โดย: binlaman IP: 222.123.45.148 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:19:44:08 น.
  
ไม่อยากจะบอกเลย ว่าเราคนถามหาพลาสติก เราก็ชื่อ จิตรา อะ

แบบว่าแอบงง อะ ซื้อปลีกจะได้อะป่าวอะพี่จิตรา

จากจิตรา เหมือนกัน
โดย: ตา IP: 58.8.176.10 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:50:13 น.
  
ขอโทษอีกครั้งนะคะ ที่ต้องตอบผ่านทางนี้ สงสัยต้องเสียค่าโฆษณาแล้วมั้งคะเนี่ย.. )

ที่ร้านมีขายปลีกค่ะ มีทั้งสีขาว,สีดำ
สีขาวเมตรละ 50 บาท กว้าง 2.5เมตร หนา 0.20มิลค่ะ ใช้เครื่องซีลหรือเตารีดนาบเอาค่ะ ไว้สอนวิธีได้นะคะไม่ต้องลงทุน

ส่วนสีดำเป็นพีอีกว้าง 1.80เมตร หนา 0.25มิล เมตรละ 60 บาทค่ะ (ใช้กาวทาได้ค่ะ)

คุณ Binlamen คะ ขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสในการแจกแจงรายละเอียดพลาสติกนะคะ เพราะจากที่เปิดเวปมาส่วนมากชอบขายแพงๆ ทั้งนั้น ในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึง จึงไม่อยากให้เขาซื้อของแพงๆไปใช้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ
โดย: จิตรา IP: 58.9.84.76 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา:21:25:02 น.
  
ครับคุณจิตรา ที่มาเเนะนำเรื่องพลาสติกคับ


โดย: binlaman IP: 117.47.176.14 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:07:41 น.
  
โทรไปสอบถามมาแล้ว 3.5x6 ราคา 630 บาท
โดย: ตา IP: 202.91.23.4 วันที่: 2 ธันวาคม 2551 เวลา:14:50:32 น.
  
ออ คับคุณตา ลองถามค่าส่งพี่ จิตราดูด้วยเท่าไร
โดย: binlaman วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:11:20:31 น.
  
ครับคุณจิตรา

ใครหาพลาสติกไม่ได้ก็ลองโทรคุยคุณ จิตราดูคับ
อิอิ
โดย: binlaman วันที่: 3 ธันวาคม 2551 เวลา:23:17:29 น.
  
อยากสอบถามคะ พลาสติก LDPE กับ PVC ต่างกันอย่างไรคะ
โดย: ตา IP: 58.8.176.186 วันที่: 5 ธันวาคม 2551 เวลา:20:53:29 น.
  
ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบค่ะ

ขออธิบายคร่าวๆนะคะ
LDPE เหนียวและทุนต่อแสงแดดกว่า แต่ไม่ค่อยมีใครทำเท่าไหร่ เพราะไม่ค่อยมีใครมีเครื่องผลิตหน้ากว้างค่ะ เวลาการเชื่อมจะต้องใช้ความร้อนในการเชื่อมเท่านั้น เครื่องเชื่อมราคาเป็นแสน แต่ไม่ใช้ก็ได้ ใช่เตารีดแทนมีเทคนิคนิดหน่อยค่ะ

ส่วน PVC หาได้ทั่วไป และส่วนมากกว้างเพียง 2 เมตรเท่านั้นค่ะ สามารถเอากาว ทาติดได้ ไม่ต้องใช้เครื่องเชื่อม จึงทำให้มีการซื้อ PVC มากกว่าค่ะ

แต่ไม่ว่า LDPE หรื PVC ก็มีขายทั้งสองอย่างเลยค่ะ
โดย: จิตรา IP: 58.9.87.45 วันที่: 6 ธันวาคม 2551 เวลา:22:56:49 น.
  
...ที่เชียงรายจะหาซื้อพันธุ์ปลาดุกได้ที่ใหนครับ
...บอกเป็นเวบไซด์ได้ยิ่งดีครับ
...ซื้อในปริมาณเยอะครับ
...ขอบคุณมากครับ(อยากเลี้ยงมากครับ)
โดย: cold IP: 125.134.135.171 วันที่: 13 ธันวาคม 2551 เวลา:8:44:50 น.
  
ออ ผมไม่ทราบเหมือนกันคับ
โดย: binlaman IP: 114.128.73.150 วันที่: 14 ธันวาคม 2551 เวลา:15:35:50 น.
  
ผมอยู่ระยองครับขุดบ่อแล้วแต่หาซื้อลูกปลาไม่ได้ ไม่ทราบว่าที่ใหนมีขายบ้างครับ...ราคาเท่าใหร
โดย: ตุ้ย IP: 202.149.25.238 วันที่: 30 ธันวาคม 2551 เวลา:16:53:29 น.
  
คุณตุ้ย อันนี้ผมก้ไม่ทราบเหมือนกันคับ ผมว่า ลองติดต่อเกษตรอำเภอดู
โดย: binlaman IP: 117.47.179.223 วันที่: 2 มกราคม 2552 เวลา:22:21:41 น.
  
ช่วงนี้หน้าหนาว อาจจะหาลูกปลาดุกยาก เพราะเขาไม่นิยมเพาะในหน้าหนาว เนื่องจากลูกปลาจะไม่ค่อยกินอาหาร เลยหาซื้อยาก
กรมประมงที่บ้านเราบอกว่าช่วงนี้ไม่มีขาย
จะให้มาซื้ออีกทีตอน มีนา เมษา นู้นแหนะ
โดย: ตา IP: 58.8.178.128 วันที่: 7 มกราคม 2552 เวลา:22:07:37 น.
  
ราคาทุน และขายได้กำไรแค่ 200 บาท เสียเวลา 3-4 เดือน คุ้มตรงไหนครับนี่
โดย: เพ IP: 203.148.187.139 วันที่: 9 มกราคม 2552 เวลา:10:36:57 น.
  
เสียเวลา เสียเงิน อยู่เฉยๆดีกว่า
โดย: MAN.U IP: 202.183.217.201 วันที่: 22 มกราคม 2552 เวลา:13:13:24 น.
  
ถ้าคิดจะทำแค่เล่นๆ และดู ต้นทุนหักกับรายได้ครั้งแรกเฉยๆ ยังไงก็ขาดทุน ทุกคนคิดได้ แต่ถ้าทำไปเรื่อยๆ หลายๆ ครั้งถามว่าต้นทุนตัวที่คงที่ เราก็ไม่ต้องเสียแล้ว จะมีก็แต่ต้นทุนที่ผันแปรแค่นั้น ซึ่งก็น้อยกว่ารายได้ที่เขาคำนวณไว้ให้ดู ทำไมถึงจะไม่มีกำไร
ลองคิดกันดูดีๆ แต่ที่สำคัญต้องไม่ใช่ทำเล่นๆ ทำทิ้งทำขว้าง ก็ใส่ใจกับมันอย่างน้อยมันก็เป็นรายได้ประจำของบางคน หรือรายได้พิเศษของบางคนได้อีกเหมือนกันน่ะ
โดย: มองให้ไกลๆ หน่อยซิ IP: 58.10.170.25 วันที่: 30 มกราคม 2552 เวลา:15:42:58 น.
  
อ่อค่ะที่โรงเรียนหนูก็เลี้ยงเหมือนกันค่ะเลี้ยงไว้ทำอาหารกลางวันรับประทานเอง ค่ะประหยัดดี
โดย: นาว IP: 125.26.106.106 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:17:10 น.
  
คนไทยไม่เคยแพ้ใครเลยนะค่ะ
เก่งมากมากเลยค่ะ
สุ้สุ้ต่อไปนะค่ะ
โดย: คนสวย IP: 118.175.156.11 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:16:13 น.
  
ขอบคุณมากที่เเวะมาชมกัน ไว้ว่างๆๆๆๆจะมาอัพใหม่นะคับ
โดย: binlaman IP: 222.123.180.50 วันที่: 2 มีนาคม 2552 เวลา:9:46:48 น.
  
หยุดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการเลี้ยงปลาดุก กับ วินฟาร์มปลาดุกลำพูนครับ

ปัญหาต่างๆในช่วงนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เราพร้อมจะแบ่งปันท่านคือโอกาสที่จะสร้างเม็ดเงินใหม่ และรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำ โดยไม่ต้องกังวลใดๆเลย โดยการเลี้ยงปลาดุกเพื่อการค้ากับเรา(รับเฉพาะผู้ที่อยู่เขตภาคเหนือนะครับ)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนจับปลาขายได้ ซึ่งใช้ประสบการณ์และวิชาการผสมผสานกัน พร้อมเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างกำไรแต่ละรอบการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี
2. มีการทำสัญญารับซื้อคืนเมื่อปลาโต โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องตลาด
3. มีการประกันราคาในการซื้อคืนล่วงหน้า ลดความกังวลและความเสี่ยงในการลงทุน
4. มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการเลี้ยงดู การจัดการบ่อ การตลาด ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสรร (วิน)
สายด่วน Hotline 086-9112450
E-mail : sirisunputthikul@hotmail.com
โดย: อ้อ IP: 113.53.21.100 วันที่: 20 มีนาคม 2552 เวลา:19:19:19 น.
  

เยี่ยมมาก


โดย: ลูกยอด IP: 118.173.206.86 วันที่: 23 มีนาคม 2552 เวลา:22:02:00 น.
  
มันอยู่ที่ความพอเพียงและอดทนครับ อย่างคุณอย่างลงทุนเยอะๆเพื่อให้ได้กำไรที่มากและระยะเวลาที่คุ้ม ค่าใช้จ่ายลงทุนก็เยอะแค่คิดคุณก็ขี้เกียจแล้วกับคุณเริ่มที่ละน้อยๆ แต่รอระยะเวลา คุณก็จะมีปลาขายและกำไรแต่ต้องใช้ความอดทน อยากผมอะไม่ได้ทำบ่อพลาสติกหรอก แต่บ่อดิน 1 ไร่ ปล่อยไป 5000 ตัวตอนนี้ ก็ ปี กว่าแหละ จับขายทุกเดือนเอาแค่พอค่าใช้จ่ายสบาย แถมมันยังขยายพันธุ์เยอะด้วย ตอนนี้เลยว่าจะวิดบ่อใหม่ ว่ากำไรไม่ตำกว่า 30000 อิอิ ถ้ามีความอดทนนะ ได้ตัวอย่าง จากข้างบ้านอะ เขาเลี้ยงเป็ด 10 ตัว ผู้ 2 เมีย 8 เลี้ยง 1 ปี มีเป็น 200 กว่าตัว ถ้าผมคิดก็คงจะลงมากๆเอากำไรมาก แต่เรื่องง่ายๆ ที่ประหยัดแหละกำไรดีกลับคิดไม่ได้
โดย: คนบ้า IP: 113.53.170.81 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:2:36:13 น.
  
โดย: นภาพร IP: 115.67.109.96 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:23:22:37 น.
  
เพิ่งหัดเลี้ยงได้5วัน50ตัว ถูกใจข้อคิดของคุณคนบ้าจัง
โดย: บอลลูน IP: 202.28.21.4 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:9:11:36 น.
  
เพิ่งเริ่มเลี้ยงหมือนกันค่ะปลาโตเร็วมาก
โดย: พอใจ IP: 119.31.108.165 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:15:55:54 น.
  
เลี้ยงได้25วัน5250ตัวกินอาหารไป40กก.มากหรือน้อยไปตอนนี้ปลาหนัก100ตัว/กก.ใครก็ได้ช่วยตอบที
โดย: พอใจ ระยอง IP: 119.31.109.37 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:16:11:09 น.
  
ที่ว่า 40 กก.อะหมายถึงอาหารสำเร็จรูปหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ถ็ถือว่าเยอะครับแต่ยังไม่มากเท่าไรถ้าเลี้ยงอย่างงี้ระยะยาวขาดทุนครับ แล้วเป็นปลาอะไรเหรอครับ ปลากินพืชก็สบายหน่อยหา จอกแหน ผักกระเฉด ผักบุ้งมาทิ้ง ให้ปลากินเป็นอาหารเสริมยามไม่มีหัวอาหาร
โดย: คนบ้า IP: 113.53.166.108 วันที่: 10 เมษายน 2552 เวลา:1:05:38 น.
  
ปลาหนวดขาดแล้วตายเป็นเพราะอะไรครับ เลี้ยงในบ่อปูน สนใจเลี้ยงในบ่อพลาสติกแต่หาอุปกรณ์ไม่ได้อยู่พิดโลกนะ ไครมีสูตรทำEMดีดีรบกวนบอกบ้างซิครับ
โดย: บอลลูน IP: 61.19.231.4 วันที่: 20 เมษายน 2552 เวลา:17:13:01 น.
  
ขอบคุณ คุณคนบ้ามากเลยนะคะที่ช่วยตอบเลี้ยงปลาดุกค่ะตอนนี้ปลาได้45วันกินอาหารไป115กก.คาดว่าอีก2เดือนจับขาย
โดย: พอใจ ระยอง IP: 119.31.65.40 วันที่: 21 เมษายน 2552 เวลา:8:36:58 น.
  
บุญลาภฟาร์ม จำหน่าย พันธุ์ปลาดุก

081-3057577
ส่งทุกที่ - มีทุกพันธุ์
โดย: บุญลาภฟาร์ม IP: 117.47.157.194 วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:10:40:42 น.
  
//classified.sanook.com/item/4905928

เชิญดู รูปบุญลาภฟาร์ม ตาม Link
โดย: บุญลาภฟาร์ม IP: 117.47.157.194 วันที่: 24 เมษายน 2552 เวลา:10:45:19 น.
  
ลองเลี้ยงแล้ว ครับ
โดย: กล้วยหอม IP: 114.128.241.228 วันที่: 18 พฤษภาคม 2552 เวลา:22:41:33 น.
  
รับซื้อปลาดุกบิ๊กอุย/รัสเซีย จำนวนมาก
สนใจติดต่อ 0856691234 (หนึ่ง)
โดย: หนึ่ง IP: 192.168.1.109, 112.142.59.116 วันที่: 28 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:16:46 น.
  
การเลี้ยงปลาดุกมีสาระมาก
โดย: ลาว IP: 125.26.200.188 วันที่: 29 พฤษภาคม 2552 เวลา:9:42:00 น.
  
ถามคุณ พอใจ ระยอง ขายปลาแล้วอย่าลืมมาบอก..แบ่งความรู้บ้างนะว่า กำไรเท่าไหร่ อยากรู้จัง ใกล้จับขายแล้วนิ วันที่ 21 มิถุนายน 2552 คงตังค์เต็มเป๋าแน่เลย อิอิ ผมลองเลี้ยง100 ตัวเอง อยากเลี้ยงเหมือนคุณบ้างจังแต่ยังมิกล้า แล้วอย่าลืมนะแบ่งความรู้บ้าง อิอิ(ขอบคุณล่วงหน้า ที่จะสละเวลาที่มีค่าของคุณมาแบ่งความรู้ครับ)
โดย: กล้วยหอม IP: 117.47.163.33 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:18:58:31 น.
  
ถามคุณ..binlaman หน่อยครับ ผมมีบ่อปูน ก.2เมตร ย.4เมตร ส.1.80เมตร ถามว่าจะเลี้ยงปลาดุกได้กี่ตัวครับ หรือใครก็ได้ผู้ที่รู้จริง ครับ(ขอบคุณ มากๆครับ)
โดย: กล้วยหอม IP: 117.47.163.33 วันที่: 30 พฤษภาคม 2552 เวลา:19:23:23 น.
  
ขอบคุณสำหรับสาระดีๆ และจะนำไปประฏิบัติตาม
โดย: เสกสิทธิ์ IP: 220.71.238.237 วันที่: 8 มิถุนายน 2552 เวลา:19:20:17 น.
  
ไม่มีอะไรครับอยากบอกอีเมล์ Ayabrea11@hotmail.com แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับ อิอิ กำลังเรียนพัฒนาชุมชนอยู่
โดย: คนบ้า IP: 222.123.217.217 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:1:04:49 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุก
โดย: เดฟคับ IP: 118.175.22.162 วันที่: 16 มิถุนายน 2552 เวลา:13:22:54 น.
  
งายจัง
โดย: นุ้ย IP: 192.168.212.223, 222.123.222.210 วันที่: 17 มิถุนายน 2552 เวลา:14:17:09 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: เบิดร์ พนักงานทางด่วน IP: 125.25.218.72 วันที่: 20 มิถุนายน 2552 เวลา:23:41:21 น.
  
121/2
โดย: เอเลี่ยน IP: 61.7.144.135 วันที่: 22 มิถุนายน 2552 เวลา:13:04:36 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรุที่ให้ครับ
โดย: กร IP: 172.37.1.56, 61.7.142.75 วันที่: 23 มิถุนายน 2552 เวลา:11:09:01 น.
  
ดีจริงๆๆ ได้ความรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจ
โดย: นพดล คงคาลัย IP: 110.49.29.204 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:54:48 น.
  
ผมอยากเลี้ยงมากเลย กำลังหาข้อมูลเยอะ ๆ จะได้ไม่มีปัญหา ตอนเลี้ยงครับ
โดย: พี่จ่า IP: 114.128.182.249 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:20:56 น.
  
ดีครับเป็นประโยชน์มากเลยครับ
ดีมากขอบคุณครับ
โดย: สมนึก IP: 115.67.212.69 วันที่: 14 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:48:31 น.
  
ผมเข้ามาดูเพื่อน ๆ เรื่องปลาดุก เมื่อวันอาทิตย์ ได้ความรู้มากมาย วันนี้ผมขุดบ่อเสร็จแล้วครับ กำลังจะทดลองดูสัก 500 ตัว บ่อ ก้วาง 3 ยาว 6 ม. ลงปลาเพิ่มได้อีกไหม ( เชียงใหม่ครับ)
โดย: พี่จ่า IP: 114.128.211.87 วันที่: 16 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:14:03 น.
  
ตอบ คุณกล้วยหอม ยังจับไม่หมดค่ะทยอยขายอยู่ปลาดุกขนาดไม่เท่ากันแต่ได้ค่าบ่อคืนแล้วลงทุนค่าบ่อ1ไป7500บ.ส่วนที่เหลือก็นำไปซื้ออาหารมาหมุนเวียนอีกทีไม่ต้องควักทุนตัวเอง ย่างขายเองด้วยขายส่งและขายปลีกอีกต่างหากตอนนี้บ่อ2เริ่มเลี้ยงได้เดือนกว่าๆแล้ว
โดย: พอใจ ระยอง IP: 110.49.138.9 วันที่: 18 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:00:41 น.
  
สวัสดีครับทุกคนผมขอแจมด้วยนะ การเลี้ยงปลาดุกในอ่างพลาสติกกับบ่อชีเมนอันไหนได้ผลผลิตดีกว่าครับ
แล้วพลาสติขายกันในราคาเมตรละเท่าไหร่ครับ
โดย: สายลม IP: 58.137.63.202 วันที่: 19 กรกฎาคม 2552 เวลา:1:08:37 น.
  
หวัดดีคับผมอยากเลี้ยงปลาดุกจังคับแต่ผมทำบอไม่เป็นจะทำยังไงดีคับผมอยากได้คำปรึกษามากคับและอยากได้คนรู้วิธีทำด้วยคับ(มอส)
โดย: mos IP: 125.27.84.211 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:25:13 น.
  
ดีคับเพื่อนๆผมชื่อมอสผมพึ่งเคยเข้ามาเเช็ดครั้งแรกผมอยากมีเพื่องคุยจังคับแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามาแช็ดเลย(อ้อวิธีการทำบ่อปลามีประโยชน์มากเลยคับ)
โดย: mos IP: 125.27.84.211 วันที่: 21 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:34:01 น.
  
ขอบคุฌค่ะเเต่ไม่รู้จะสำเร็จมั้ย
โดย: โมเมล์ IP: 192.168.1.85, 203.172.197.82 วันที่: 22 กรกฎาคม 2552 เวลา:10:02:15 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูล จะไปสอนนักเรียนให้พอเพียง
โดย: ครูแนว IP: 110.49.191.77 วันที่: 27 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:48:45 น.
  
เยี่ยมมาก ปกติเราทำงานประจำเงินเดือนหมื่นนิดๆ แต่ที่บ้านมีที่เยอะ ใกล้น้ำด้วย เลยลองเลี้ยงปลาดุกดู
บ่อซีเมนต์ 2*4 เมตร สามบ่อ ปล่อยบ่อละ 700ตัว ตอนนี้เลี้ยงมาเดือนกว่าแล้ว ยังงัยจะถ่ายรูปมาให้ดูนะ ใครมีตลาด หรือรู้จักคนรับซื้อ พ่อค้าแม่ค้า ตลาดปลาในภาคอิสาน(ร้อยเอ็ด) ช่วยบอกกันด้วยนะครับ ถ้าสำเร็จจะทำเชิงพาณิชย์ครับ Ong_spatar@hotmail.com
อัตราการรอดสูง ใช้อาหารเม็ดเบทราโก เปลี่ยนน้ำตามสภาพ กำลังทดลองใช้ EM น้ำหมักชีวภาพ และการใช้ปั๊มอ็อกซิเจนครับ ต่อไปจะขุดบ่อดิน ลองเลี้ยงดูครับ
โดย: โอ่ง IP: 112.142.14.130 วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:21:37:00 น.
  
เดเเฝทอรเจเวทวงท
โดย: เยาเ IP: 58.147.68.81 วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:13:32:15 น.
  
บ่อกว้าง 1เมตร ยาว2เมตร ลึก1เมตร
เป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยปลา1000-2000ตัว
มันเยอะเกินไป เลี้ยง3-4เดือนไม่มีวันโตทันจับหรอกครับ

บอกตรงๆนะเต็มที่ผมให้ ปล่อยปลาได้500ตัว ถือว่าเยอะมากๆสุดๆแล้วกับบ่อขนาดนี้

อย่าโลภครับ ปล่อยปลาต้องดูขนาดบ่อด้วย ข้อมูลที่เขียนไม่ถูกต้องนะครับ จริงๆแล้วอัตราส่วนจริงอยู่ที่
อัตราการเลี้ยง
ปล่อยลูกปลาในอัตรา 50 – 70 ตัว/ตารางเมตร ...ตรงนี้ที่เค้าเขียนไว้ข้างต้นถือว่าถูกต้องแล้วครับหรือจะมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามากจนเกินไป ปลาจะแน่นและไม่โตครับ

(ข้อมูล เอามาตัดต่อยังไง ขอให้ตรวจให้ดีด้วยนะครับ ว่ามันถูกต้องไหม เป็นจริงได้ไหม)
โดย: อย่ามั่วครับ IP: 124.120.237.202 วันที่: 30 กรกฎาคม 2552 เวลา:22:42:55 น.
  
มั่วไม่มั่ว ต้องลองทำครับ อย่าเอาแต่เห่า
ของผม บ่อละ 8 ตารางเมตร ปล่อย 700 ตัว อย่าคิดว่ามันจะอยู่ให้คุณทั้ง 700 ตัวนะ มันตายเป็นร้อยนะครับ เหลือไม่เกิน 600 ตัว ก็เฉลี่ย ...rep บนเขียนหนังสือได้คงหารเลขเป็นล่ะนะ ส่วนที่เหลือก็ขึ้นกับการจัดการ ระบบน้ำ อาหาร การควบคุมโรค ผมแค่ทำเป็นไกด์ เผื่อมันเวิร์ค หาตลาดได้ จะลองขยายดู มันผิดตรงไหน
learning by doing
ถ้าไม่ได้หมายถึงกระทู้ผม ขออภัยด้วยนะครับ
แหม เลือดขึ้นหน้า
โดย: โอ่ง IP: 113.53.174.156 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:00:47 น.
  
ตรัสสสสสสส
โดย: โอ่ง IP: 114.128.193.184 วันที่: 31 กรกฎาคม 2552 เวลา:18:08:19 น.
  
ดา
โดย: ธี IP: 192.168.1.28, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:08:47 น.
  
ตอนนี้ราคาปลาที่จะลงบ่อ ตัวเท่าไหร่แล้วครับ ผมอยากทราบขนาดปลาเท่า หัวแม่มือนะครับ อัตราการรอดสุงกว่า และ ระยะเวลาเลี้ยงสั้นกว่าอีกด้วย ใครรู้ช่วยบอกหน่อย
โดย: พี่จ่า IP: 61.7.169.7 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:09:39 น.
  
สนุกมาก
โดย: เอ IP: 192.168.1.22, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:24:13 น.
  
หมีจ๋า...

หวัดดีนะจ้า

ทามไรอยุหรา
โดย: ToMoMo IP: 192.168.1.24, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:27:11 น.
  
ปอจ๋า....
ทามไมมีราย
โดย: kenta IP: 192.168.1.23, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:27:19 น.
  
ป่าวนิ

ก้อทามงานอยุอ่ะ

โดย: ToMoMo IP: 192.168.1.24, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:28:46 น.
  
สวัสดี
โดย: หก IP: 192.168.1.21, 202.143.182.130 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:10:29:07 น.
  
สวัสดีค่ะ

ตอนนี้ดิฉันกำลังทดลองเลี้ยงปลาดุอยู่ค่ะ ตอนนี้ปลาอายุได้ประมาณ 2 เดือนกว่าแล้ว

ต้องการหาตลาดขายค่ะ และอยากชื้อลูกปลาดุกมาเลี้ยงอีกค่ะ จะหาได้ที่ไหนค่ะ (ราคาลูกปลาดุกที่ซื้อได้ 0.75-1 บาท ต้องการจำนวนเยอะค่า)

ติดต่อ 0812889200
โดย: PP IP: 203.146.5.60 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:14:31:26 น.
  
หวัดดี คุณพี่จ่า ราคาปลาขนาด3-4นิ้วอยู่ที่30-55สตางค์ หาได้แถวฉะเชิงเทรา
โดย: พอใจ ระยอง IP: 119.31.21.33 วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:12:37:01 น.
  
อยากทราบว่าพลาสติกที่ทนควรหนาเท่าไรคะ
โดย: มัฐนา IP: 112.142.216.134 วันที่: 7 สิงหาคม 2552 เวลา:16:27:11 น.
  
ถามคุณ..binlaman หน่อยครับ ผมมีบ่อปูน ก.2เมตร ย.4เมตร ส.1.80เมตร ถามว่าจะเลี้ยงปลาดุกได้กี่ตัวครับ หรือใครก็ได้ผู้ที่รู้จริง ครับ(ขอบคุณ มากๆครับ)

ตอบคุณ กล้วยหอม
บ่อถือว่ามีความสูงดีครับ เมื่อเทียบกับ ขนาดกว้าง ยาว
ปล่อยไปซัก800ตัว ครับ
ในความคิดผม ควรปล่อยประมาณ500ตัว แต่เผื่อมันมีตายมั้ง ก็เลยบอกว่าปล่อย800ไปเถอะครับ โชคดีคร๊าบบ
โดย: ตั้ม IP: 124.120.232.35 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:1:10:16 น.
  
พลาสติกที่คุมบ่อ แบบวิธีข้างต้นบางไปนะครับ
ถ้าจะเลี้ยงควร ซื้อแบบหนาไปเลย(ที่ใช้คุมหลังรถสิบล้ออ่ะ) จะคุ้มค่ากว่านะครับ ใช้ไปเถอะครับ เหนียวมาก ทนทาน ใช้ได้นาน ถ้าหนูไม่กัดซะก่อนนะ แหะๆ
โดย: ตั้ม IP: 124.120.232.35 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:1:17:04 น.
  
เลียงมานานแล้ว

ไม่ยากขนาดนี้หรอก
โดย: บาจอร์จ IP: 114.128.216.97 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:18:48:17 น.
  
คุณโอ่งที่เลี้ยงอยู่ อัตราปล่อยปลาดีแล้วครับ
หมักน้ำEM+กากน้ำตาล+น้ำเปล่า และหาพวกผักบุ้งหรือหยวกกล้วยหั่น หมักไว้ประมาณ15วัน ขึ้นไป เอามาใส่บ่อ จะช่วยให้น้ำดี
ถ้าหมดใช้กากน้ำตาล+น้ำเปล่าในการ ขยายEM ครับ

จะเห็นว่าปลาดุก มันกินเก่ง ให้อาหารเท่าไหร่ มันก็กิน
เหตุที่ทำให้น้ำเสีย มาจากจุดนี้ครับ เพราะปลาดุกเป็นปลาที่ เมื่อกินแล้ว เมื่อมันอิ่ม มันจะครายอาหารออกมา ตะกอนอาหารจึงตกสู่ก้นบ่อ ทำให้น้ำเสียครับ

เมื่อน้ำเกิดอาการมีก๊าซขึ้น น้ำไม่ดีแล้ว ใช้ปูนขาวหรือน้ำหมักEM เอามาใส่ในบ่อ จะช่วยให้สภาพน้ำดีขึ้นครับ

โดย: ตั้ม IP: 124.120.245.131 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:22:42:58 น.
  
อัตราเฉลี่ย ในการปล่อยปลา 1ไร่/ปลา3000-5000ตัว
ปลาทุกชนิด จะใช้อัตรานี้เป็นหลัก

แต่เมื่อ ใส่ปลาเยอะกว่านี้ ซัก10000ตัว เราก็ต้องทำใจไว้ก่อน ว่าการเจริญเติบโต ระยะเวลาก็จะเพิ่มมากขึ้น เพราะปลามันแน่น และปลาจะโตไม่เท่ากัน

ผมยกตัวอย่างให้ดูนะ
บ่อ1ไร่ ปล่อยปลา5000ตัว ตีซะเหลือ3000ตัว เลี้ยงนาน 4เดือน ได้ขนาด3-4ตัว/โล จับขาย กิโลกรัมละ32บาท
3000หาร3 *32 = 32000

บ่อ1ไร่ ปล่อยปลา10000ตัว ตีซะเหลือ7000ตัว เลี้ยงนาน 6เดือน ได้ขนาด5-6ตัว/โล จับขาย กิโลกรัมละ32บาท
7000หาร6 *24 = 28000

หมายเหตุ ปลา3-4 ตัว/โล ราคาขาย กิโลกรัมละ32บาท
ปลา5-7หรือ8 ตัว/โล ราคาขาย กิโลกรัมละ24บาท

ยกตัวอย่างก่อนแค่นี้นะครับ เด๋วจะงง กัน จะเห็นว่าปล่อยปลาน้อยไม่ใช้ว่า จะได้เงินน้อย เสมอไปนะครับ
ปล่อยปลาแน่นไป ปลามักไม่โตนะครับ ค่าอาหารอาจบานปายอีกด้วยครับ

โดย: ตั้ม IP: 124.120.245.131 วันที่: 10 สิงหาคม 2552 เวลา:23:00:39 น.
  
เลี้ยงขายทำไง d
โดย: it IP: 192.168.36.80, 202.29.20.36 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:11:31:03 น.
  
ตอนนี้เลี้ยงปลาดุกรัสเซีย 500 ตัว ได้อาทิตย์แล้ว โตไวมาก ทดลองเลี้ยงดู ราคาดุกรัสเซียเท่าไหร่แล้วครับ ผมจะลงปลาผสมรัสเซีย บิ๊กอุย บ่อเดียวกันเลยจะได้ไหม บอกหน่อย
โดย: พี่จ่า IP: 61.7.175.135 วันที่: 11 สิงหาคม 2552 เวลา:21:47:24 น.
  
เลี้ยงรวมกันได้ครับพี่จ่า
แต่ไม่นิยมเลี้ยงรวมกันมากครับ เพราะ ราคาซื้อ และ ราคาขาย ปลาดุกรัสเซียจะมีราคาถูกกว่าปลาดุกบิ๊กอุยครับ ตอนจับขายต้องมาคัดแยกอีก ถ้าเลี้ยงเยอะๆจะลำบากตอนจับขายครับ
เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย3ตัว/โล ราคา 32บาท ปลาดุกรัสเซียจะประมาณ 27บาท ครับ ประมาณนี้

ผมไม่แน่ใจว่าราคาขายส่งปลาดุกรัสเซียอยู่ที่เท่าไหร่ เพราะตอนนี้ไม่ได้เลี้ยงครับ หาที่ส่งยากครับ
แต่ถ้ามีตลาดส่งก็น่าเลี้ยงครับเพราะมันโตเร็ว
โดย: ตั้ม IP: 124.120.243.213 วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:15:07:11 น.
  
เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกมา4 เดือนแล้ว เริ่มจับขายปลีกไปบ้างแล้ว แต่มาช่วงหลังมีความรู้สึกว่าปลาไม่ใหญ่ขึ้นเลยกลับตัวเล็กลงเหมือนตอนเลี้ยงช่วงเดือนที่2 อยากทราบวิธีแก้ไข
โดย: แอน IP: 118.173.115.162 วันที่: 20 สิงหาคม 2552 เวลา:13:17:38 น.
  
ผมเลี้ยงปลาดุกลงปลาเมื่อ 5 ส.ค ตอนนี้โตเร็วมากครับ แต่ว่าอาหารปลา 1 กระสอบ ผมว่ามันจะไม่พอฃะแล้ว ช่วยบอกสัดส่วนการให้อาหารหน่อย ปลา 500 ตัว
โดย: พี่จ่า IP: 61.7.177.116 วันที่: 22 สิงหาคม 2552 เวลา:9:50:56 น.
  
อันนี้ ลองอ่านข้างบนดูคับหรือรอผู้รู้มาบอก
โดย: binlaman วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:11:17:57 น.
  
ผมอยู่ข้างบ่อน้ำไหลผ่านจาลองเลี้ยงในกาชัง
ไม่ทราบว่าจะดีกว่าขุดบ่อรึเปล่าครับแล้วควร
เลี้ยงปลาที่ขนาดเท่าไหร่ถึงจามีโอกาศรอดมากกว่านะครับ
ขอให้พี่ ที่พอทราบช่วยให้รายระเอียดด้วยนะครับ

ทุนมาน้อยนะครับขอบคุณครับ
โดย: ใหม่ IP: 111.84.61.56 วันที่: 24 สิงหาคม 2552 เวลา:22:06:47 น.
  
เป้นวิธีที่ไม่ยากเกินไป ผมกำลังหาอยู่พอดี ขอบคุณครับ
โดย: สัม IP: 125.27.107.106 วันที่: 1 กันยายน 2552 เวลา:11:00:54 น.
  
-อยากทราบว่าเราจะหาซื้อพันธุ์ปลาได้ที่ไหนบ้าง
โดย: จ่าโอ๋ IP: 210.246.192.36 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:16:00:32 น.
  
จำหน่ายพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย และเห็ดโคนญี่ปุ่น ราคาแสนถูก พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ฟาร์มเล็ก ๆ อยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี สนใจติดต่อ เหมียว – 085-353-2793 (ปลาดุก) , ช้าง – 081-930-2001 (เห็ด)
โดย: เหมียว,ช้าง IP: 124.120.134.240 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:10:21:50 น.
  
สรุปแล้วราคาคุ้มทุนหรือปล่าว ลงทุนเท่าไร ขายได้กำไรเท่าไร กันแน่ หรือว่าแล้วแต่ดวง
โดย: โท IP: 172.24.3.52, 203.155.220.236 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:12:48:45 น.
  
ผมเบื่อกรุงเพ อยากกลับไปบ้านเกิด(ร้อยเอ็ด) ทำเกษตรยังจะดีกว่า ขอข้อมูลที่ละเอียด และปรึกษาได้ให้ผมหน่อยนะครับ ที่ aumpol@hotmail.com ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
โดย: โท IP: 172.24.3.52, 203.155.220.236 วันที่: 14 กันยายน 2552 เวลา:12:50:49 น.
  
บ่อ2X4ลึก2เมตรควรปลาเท่าไหร่ครับ
โดย: โจ้X1 IP: 192.168.0.127, 61.7.174.222 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:11:55:48 น.
  
ปลาดุกสามารถเลี้ยงในกระชังได้หรือปล่าวค่ะ คุณตั้ม และเราสามารถคลดค่าอาหารมันได้หรือปล่าว มีวิธีทําอย่างไรค่ะ จากครูคนจน
โดย: ครูจิ๊ด IP: 192.168.0.127, 61.7.174.222 วันที่: 15 กันยายน 2552 เวลา:12:05:34 น.
  
สุดยอด..
ขอบคุณครับ..จะลองไปเลี้ยงดู
โดย: jojo IP: 203.146.113.231 วันที่: 18 กันยายน 2552 เวลา:16:21:38 น.
  
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

“วินปลาดุก” สนองต่อนโยบายรัฐบาลในโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียง”
และต้องการผู้ร่วมธุรกิจที่

1. ต้องการและสนใจเลี้ยงปลาดุก รายบุคคล กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
โครงการฯ ที่มีภูมิลำเนาในเขตจังหวัดลำพูน และเชียงใหม่
2. สามารถเลี้ยงปลาดุกได้ตั้งแต่ 10,000 ตัวขึ้นไป
3. ต้องการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัว

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
1. มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นจนจับปลาขายได้ ซึ่งใช้ประสบการณ์และวิชาการผสมผสานกัน พร้อมเทคนิคการลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างกำไรแต่ละรอบการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี
2. มีการทำสัญญารับซื้อคืนเมื่อปลาโต โดยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องตลาด
3. มีการประกันราคาในการซื้อคืนล่วงหน้า ลดความกังวลและความเสี่ยงในการลงทุน
4. มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลตลอดระยะเวลาโครงการ โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องการเลี้ยงดู การจัดการบ่อ การตลาด ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรสรร (วิน)

วินฟาร์มปลา ลำพูน

สายด่วน Hotline 086-9112450
E-mail : sirisunputthikul@hotmail.com
โดย: วิน IP: 119.42.79.169 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:13:50:03 น.
  
ผมอยู่เชียงใหม่ กำลังคิดจะเลี้ยงปลา

พอดีบ่อเป็นบ่อเพาะพันธ์ปลาคราฟ ส่งญีปุ๋นเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ทำแล้ว

บ่อประมาณ 200 ตารางวา ลึก 1 เมตร ด้านข้างรอมรอบด้วยปูนและพื้นเป็นดิน

ถ้าทำจริงๆจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนครับ ผมจะเอาปูแดงไคโตซานให้กินด้วย
โดย: ชัย IP: 112.142.6.248 วันที่: 23 กันยายน 2552 เวลา:20:14:44 น.
  
เอ่อ คิดค่าโฆษณา ด้วย ดี มะเนียะ เหอๆๆ
โดย: binlaman วันที่: 25 กันยายน 2552 เวลา:21:33:25 น.
  
ผมมีมะม่วงโชคอนันเยอะมากเป็นตันๆมีใครรับซื้อในจํานวนมากบ้างครับ
โดย: t.com IP: 192.168.4.110, 125.25.207.169 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:8:59:37 น.
  
ลำปางซื้อพลาสติกที่คลังนำมันเลี้ยวไปสถานีรถไฟมีสองข้างทางกว้าง3.6มฺ เมตรละ60-90 เลือกใหทนแสงuvจะดี ซื้อเป็นม้วนจะดีกว่า50เมตรประมาณ1500-1900 ซื้อน้อยระวังเป็นรู
โดย: จ่าโอ๋2 IP: 202.149.25.235 วันที่: 5 ตุลาคม 2552 เวลา:22:29:16 น.
  
ปลาดุกเป็นโรคแก้ป้ญหาอย่างไรดีครับ
โดย: เอก IP: 114.128.124.149 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:13:07:12 น.
  
ลองหาข้อมูลโรคปลาดุกเเละวิธีรักษาในอินเตอร์เนตดูหรือไปซื้อยาที่ร้านเกษตรก็ได้บอกอาการปลาให้เค้า
โดย: binlaman วันที่: 9 ตุลาคม 2552 เวลา:11:41:35 น.
  
ผมเลี้ยงปลาดุกมาประมาณ6เดือนแล้วจับขายไปบ้างแล้ว แต่มาช่วงหลัง ๆ ต้องถ่ายน้ำในบ่อปลาบ่อยมาขึ้น ถ่ายน้ำวันเว้นวัน ทำให้ปลาไม่กินอาหารเลยไม่โตเท่าที่ควร อยู่ประมาณ 5-6 ตัว/ก.ก. อยากทราบวิธีการบำบัดน้ำเสียในบ่อปลา (บ่อพลาสติก ) ผ้าพลาสติก ใช้ได้ครั้งเดียวเพราะเวลาปลากระโดดแล้วไปโดนผ้าพลาสติก ทำให้ขาด
โดย: บอย IP: 118.173.117.8 วันที่: 15 ตุลาคม 2552 เวลา:16:18:44 น.
  
ถ้ารอยต่อของพลาสติกทากาวไม่ดีหรือ พลาสติกรั่วแล้วน้ำม้นจะไม่หมดหรือไง ยังนี้ก็ต้องเติมน้ำบ่อยๆซิคับ
โดย: กาขาว IP: 125.25.129.10 วันที่: 17 ตุลาคม 2552 เวลา:20:20:37 น.
  
หนูอายุแค่21 แต่เบื่อทำงานในเมืองอยากกลับบ้านไปทำนาแล้ว และจะเลี้ยงปลาดุกค่า อยากถามว่าเลี้ยงในท่อปูนกัลเลี้บงแบบบ่อที่ปูพลาสติกอันไหนดีกว่ากันค่ะ แล้วปลาที่เลี้ยงจะมีกลิ่นไหม
Add ตอบที่ lekze_749@hotmailนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: เล็กน้อย IP: 119.42.81.212 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:22:18 น.
  
บ่อพลาสติกต้นทุนต่ำกว่าเยอะคับ
ปลาไม่มีกลิ่น เราต้องใส่อีเอม
โดย: binlaman วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:41:15 น.
  
เพิ่งเริ่มเลี้ยงปลาดุกเหมือนกัน ทำเป็นอาชีพเสริมเผื่อวันข้างหน้าไม่มีงานทำ อยากรู้ว่าจะมีวิธีการลดต้นทุนอาหารของปลายังงัยดี ขอบคุณมากนะจ๊ะ
โดย: ponny IP: 125.27.240.86 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:31:18 น.
  
ดีดีคับดีๆๆ พอเพียง
โดย: sunyakas IP: 10.0.0.52, 118.175.21.227 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:20:28 น.
  
ผมอยากรู้ว่าถ้าเลีย้งปลานิลได้ไหมครับแล้วเลี้ยงบ่อซีเมลได้ไหมครับแล้วบ่อหนึ่งเลี้ยงกีตัวครับควรใช้บ่อก้วางเท้าไร่ครับสูงเท้าไร่ครับผมอย่ากเลี้ยงช้วยตอบไน่อยครับ
โดย: ณรงค์ IP: 61.90.32.107 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:22:29:17 น.
  
แผ่นพลาสติกสามารถเลี้ยงปลานิลได้ไหมครับผมอยากเลี้ยงกลานิลครับไครรู้ช้วยตอบที่ครับหรือโทรบอกผมหน่อยครับผมอยากไปเลี้ยงหลาที่บ้านครับ0897223273
โดย: ณรงค์ IP: 61.90.32.107 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:0:02:47 น.
  
เลี้ยงได้หมดเหละครับไม่ว่าปลาไร เเต่จนวนต่อบ่อ เเตกต่างกันไป
โดย: binlaman วันที่: 12 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:08:33 น.
  
ต้องปล่อยปลาไม่หน่าแน่นจนเกินไปทำให้โตช้า และเป็นโรคง่าย การเลี้ยงในวงปูน ก็ดีเพราะสะดวกควรเริ่มในปริมาณน้อยๆ และศึกษาผลกำไร กับ ต้นทุน แล้วค่อยขยายจำนวนวงปูนตามปริมาณกำไรที่อยากได้ ถ้าขาดทุนก็ไม่ควรทำเลี้ยงไว้รัปทานในครัวเรือนดีกว่า การเปลี่ยนน้ำไม่ต้องเอาน้ำเก่าออกหมดเอาเพียงครึ่งเดียวเเล้วเติมน้ำใหม่เข้าไปทำให้ปลาไม่ช๊อกน้ำโรยเกลือลงไปนิดเพื่อปรัปสภาพน้ำ การให้อาหารสดจะทำให้ปลาสีสวยน่ารับทาน การลดต้นทุน ให้ผสมอาหารใช้เองโดยใช้วัศดุที่มีอยู่ในถิ่นเป็นหลักก็จะให้ต้นทุนถูถลง
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.107, 61.7.169.201 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:47:52 น.
  
ตามที่ จาน โจ้ บอกนั่นเหละครับ จะได้กำไรเห็นๆ เเต่ผมว่าเลี้ยงยังไงก็ไม่ขาดทุน
โดย: binlaman วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา:10:49:17 น.
  
***สรุปผลการเลี้ยงที่ผ่านมาครบรอบ 1 ปี***
ปัญหาที่แท้จริงเรื่องการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกคือ เรื่องน้ำ กล่าวคือปลาดุกเป็นปลาที่มีเมือกมากและเมื่อกินอาหารอิ่มมันจะสำรอกอาหารออกมา ซึ่งมารวมกันอยู่ในบ่อ แรก ๆ น้ำในบ่อก็จะใสสะอาดดี พอเลี้ยงได้ราว 3-4 อาทิตย์
น้ำจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม และไม่ใส ครั้นเราถ่ายน้ำออกไปสัก 30% และใส่กลับเข้ามา ก็ช่วยให้น้ำไม่เสียไปมากกว่านี้ แต่น้ำก็ไม่ได้ใสสะอาดขึ้น การถ่ายน้ำเป็นการควบคุมไม่ให้นำเสียไปมากเกินการควบคุมครับ
ความเป็นจริงปลาดุกเป็นปลาที่ตายยาก อีกประการหนึ่งที่เราต้องประสบพบเจอเป็นแน่แท้ คือเมื่อเลี้ยงไปได้ราว 3-4 เดือน ช่วงนี้ปลาจะกินอาหารเยอะมาก ดังนั้นเราควรรีบจับขาย ปลาที่เลี้ยงมา 3-4 เดือนควรมีขนาด 5-7ตัว/ก.ก.
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งเราจะพบว่าปลามีขนาดไม่เท่ากัน บางตัวใหญ่บางตัวเล็ก ผมเคยถามผู้รู้เขาแนะนำมาว่า ควรคัดแยกปลาไว้ 2บ่อ บ่อที่หนึ่งใส่ปลาตัวใญ่ อีกบ่อใส่ตัวเล็ก เลี้ยงต่อไปอีก 1 เดือน แล้วจึงจับขาย
จากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงผ่านมานั้น คือ ปล่อยปลาจำนวนมากเกินไป บ่อกว้าง 3.7*7ม. ผมปล่อยปลาไป 2,000ตัว เชื่อตามกรมประมงที่เขากล่าวไว้ว่า 50-70ตัว/ตร.ม.
การที่ปล่อยปลามากส่งผลคือ เมื่อผ่านไป 3-4 เดือน ปลาจะแน่นบ่อมาก และมีขนาดใกล้เคียงกัน หาตัวใหญ่ที่ขนาด 4-5ตัว/ก.ก. ได้ยาก เมื่อเห็นว่าปลาแน่นมาก ซื้ออาหารกระสอบละ 450บาทใช้เลี้ยงราว 20 วันก็ต้องซื้ออาหารอีก เป็นอย่างนี้อยู่ราว 6-7 เดือน
ผมจึงวิดบ่อให้แห้ง และจับปลาตัวเล็กไปปล่อยในบ่อธรรมชาติ ของญาติข้างบ้าน และจำนวนหนึ่งราว 15ก.ก. ไปปล่อยสู่คลองธรรมชาติ มีการจับขายบ้างแต่ได้เงินมาไม่มากครับ
ทุกวันนี้ผมได้เอาผ้ายางออกแล้ว เลี้ยงแบบธรรมชาติ นับตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาตอนนี้ก็ประมาณ 1 ปีกว่า ๆ แล้ว ยังมีปลาดุกเหลืออยู่ในบ่อราว 100 กว่าตัว ความจริงระยะ 1 ปี ปลาดุกมันน่าจะโตมากแต่ผิดครับ ขนาดปลามันไม่ได้โตไปมากประเมินว่า 5-8ตัว/ก.ก.
ถามว่าทำไปจับออกไปก็เยอะแล้วแต่ปลายังไม่หมดบ่อ ก็เพราะมันมีการออกลูกขึ้นเองโดยธรรมชาติ เพราะเวลาผมจับปลามาทำอาหารจะเห็นว่าปลาดุกมี่ไข่ด้วยครับ

ข้อคิด : กรณีเลี้ยงเพื่อจำหน่ายต้องมีตลาดรองรับที่แน่นอนครับ และถ้าให้ดีที่สุดควรเลี้ยงในบ่อธรรมชาติที่มีน้ำตลอดปี
เพื่อเป็นกรณีศึกษาผมได้สรุปรายจ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงปลาดุก มาไว้ให้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจครับ
มีรูปภาพประกอบทั้งหมด หากมีใครสงสัยก็สง Mail มาที่ nikom_5099@hotmail.com
ผมได้ลงมือทำอย่างจริงจังและเอาใจใส่ อาหารก็ซื้อทั้งหมด ซึ่งมองในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วจะขาดทุนในระยะแรก การเลี้ยงปลาดุกนั้นไม่ยากเกินไป อยากให้ผู้สนใจลงมือทำเองถ้ามีโอกาส----โครงการต่อไปคือเลี้ยงปลาแรด----
ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา:15:56:17 น.
  
ลงทุนเลี้ยงปลาดุก 1500 บาท 3 เดือนได้ 30-50 โล ๆ ละ 30 บาท ได้ 1500 บาท ขาดทุนคับทำ ทำไม ไม่รู้ นอนเชย ๆ ดีกว่า
โดย: เอก IP: 222.123.160.188 วันที่: 2 ธันวาคม 2552 เวลา:17:58:19 น.
  
ครั้งแรกอาจขาดทุนอยู่บ้าง แต่ถ้าเราเลี้ยงต่อไปเรื่อย ๆ จะมีกำไรครับผม เพราะมีต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร มาเกี่ยวข้อง เลี้ยงครั้งเดียวแล้วเลิก ไม่ต้องเลี้ยงปลาดุกหรอกครับ เลี้ยงอะไรก็ขาดทุนทั้งนั้นแหละครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:10:38:37 น.
  
อย่างที่คุณ nikomk บอกครับ ถูกต้อง ทุกอย่างต้องมีการลงทุน คุณนอนเฉยๆคุณก็ต้องลงทุน หายใจ
โดย: binlaman วันที่: 3 ธันวาคม 2552 เวลา:23:54:31 น.
  
ถุงพสาสติก ที่รองบ่อแล้วถ้าม้นขาดหรือรั่วละ นำจะไม่หมดหรือไร ต้องเติมน้ำอยู่บ่อยๆ ซิครับ
โดย: กาขาว IP: 125.25.119.209 วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:0:06:50 น.
  
ความที่คุณกาขาวกล่าวมา ที่ผมใช้ไม่ใช่ถุงพลาวติกหรอกครับ เขาเรียกว่า "ผ้าใบพีวีซีเคลือบลามิเนต 2 ด้าน หนา 200 ไมครอน ที่ขอบทั้ง 4 ด้านมีตาไก่ทุก ๆ 90 ซ.ม. กันน้ำ 100% อายุการใช้งานทนกว่าผ้าใบทั่วไป 3 เท่า" ผมเคยเจอกรณีผ้าใบรั่วเป็นรูขนาดเล็ก น้ำในบ่อจะไมรั่วผ่านได้ง่าย เพราะได้ผ้ายางจะมีดินคอยกันอยู่ ถ้ารั่วถึงขนาดต้องเติมน้ำบ่อย ๆ บางทีอาจเลือกผ้ายางผิดสเป็ค ที่เคยเจอผ้ายางที่เป็นสีดำเหมือนถุงขยะ แบบนั้นขาดและรั่วได้ง่าย อย่าไปใช้ครับ ที่ผมกล่าวมานั้นมีสีน้ำทะเล สวยงามและทนทาน ใช้แบบนี้รับรองกันน้ำได้ 100% แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า น้ำมันก็ต้องมีการระเหยไปบ้าง ตามธรรมชาติ หากต้องการติดต่อมาได้ครับ nikom_5099@hotmail.com
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:11:37:15 น.
  
คือผมอยากทราบอายุการใช้งานของผ้าปูรองพื้นบ่อนะครับ ว่าอายุการใช้งานประมาณกี่ปีครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
โดย: น้องเอ็ก IP: 125.25.96.47 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:10:56:01 น.
  
ถ้าโดยรวมน่าจะ 2-3ปี หรืออาจมากกว่า ปัจจัยที่สำคัญคือสภาพการใช้งานครับ ส่วนที่โดนแดดอาจจะเสื่อมสภาพเร็วกว่า ส่วนที่จมอยู่ในน้ำครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 7 ธันวาคม 2552 เวลา:13:11:51 น.
  
ผมชอบข้อมูลนี้มาก
โดย: รักชาติ IP: 58.8.41.136 วันที่: 9 ธันวาคม 2552 เวลา:17:01:35 น.
  
ผมอยู่กำแพงเพชรครับ ทดลองเลี้ยงปลาดุกคนขายว่ารัสเซียบ่อมีขนาด 5x10 เมตร 2 บ่อ บ่อละ 2600 ตัว ท่านผู้รู้คิดว่าพอดีใหมครับ ซื้อลูกปลา 5-7 เซนติเมตร เลี้ยงมาประมาณ 17 วัน กินอาหารประมาณ 3 กระสอบ + EMไม่มากใช่ใหมครับอยากขอคำแนะนำสักหน่อย เพราะว่าหากพอมีกำไรจะขยายบ่ออีกหลายๆบ่อ คิดอยากทำอาหารปลาเองแต่ไม่รู้ที่ซื้อปลาป่น+กากถัวเหลืองหาได้ที่ใหนใกล้ๆรบกวนขอคำแนะนำอีกทีครับ
โดย: คลองสมุ๋ยไต้ IP: 202.149.25.241 วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:20:51:49 น.
  
ปลาป่นซื้อที่ร้านขายอาหารสัตว์1200บาท60โล กากถั่วก็ถั่วเหลืองต้มสุกนั้นเเละ ซื้อที่ร้านขายพืชไร่ ควรใช้ปลายข้าวต้มสุกด้วย49โล400บาท ทุกราคาต่อ1กระสอบ ผสมอาหารครั้งละ50โล ลดจํานวนสูตรลงมาให้หาร2ในสูตร100โล ทุกๆ2อาทิตย์ผสมวิตามินc ลงในอาหารปลาจะกินเก่งโตไว 3000ตัวก็ได้แต่ต้องให้อาหารถึงๆ เช้า เย็น พอ ดุกรัสเซียไม่ต้องอัดอาหาร มันเป็นพันธ์ใหญ่อยู่แล้ว จะเซฟอาหารได้ วัศดุที่เป็นพืชต้องต้มให้สุก อาหารเหลือให้พึ่งลมให้เเห้ง
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.107, 125.25.207.96 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:9:18:32 น.
  
ขอขอบคุณท่าน จาน โจ้ มากเลยครับที่ให้ข้อมูลอย่างดี ผมขอถามท่านจาร โจ้ หากว่ายึดเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพเลยลงทุนเยอะๆ หลายๆบ่อ ท่านว่าดีไหม จะมีคนซื้อปลาหรือเปล่า ตอนนี้ที่เลี้ยงอยู่หากโตใด้ที่จะไปขายที่ไหนดีครับ อยากขายยกบ่อ จะได้เอารุนใหม่มาลง แบบว่าชอบเลี้ยงปลา และอยากได้ตังค์
โดย: คลองสมุ๋ยไต้ IP: 202.149.25.235 วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:20:12:41 น.
  
คลองสมุ๋ยไต้ น่าลงทุน ได้กำไรอยู่เเล้ว ให้ดีอาหารเราทำเองด้วยรับลอง มีเเต่รับตัง หึหึหึ
โดย: binlaman วันที่: 11 ธันวาคม 2552 เวลา:22:29:56 น.
  
ท่านคลองสมุ๋ยไต้ ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือตลาดครับ ถ้าหาแหล่งรับซื้อได้ ทุกอย่างก็ไปได้สวยครับ ยิ่งทำอาหารเองด้วย ประหยัดได้มากครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:14:45:11 น.
  
ผมอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร อยากลองเลี้ยงไอ่ดุกมัง
เดี๋ยวจะทำบ่อในบ้านเนียแหละ ได้ประสบ การ์ณเยอะมากในนี้ อยากลองเลี้ยง ปกติชอบเลี้ยงปลามาตลอด
แต่ไม่ได้เลี้ยงไว้ทำกำไรนะ เลี้ยงเล่นไว้ดูสวยงาม
ว่าจะ ทำบ่อกว้าง1.5ม.ยาว2.5ลึก1ม. และจะผล่อยปลา สัก120ตัว แถม เรลเทวอีก10ตัว ไทเกอร์10
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะขาดทุนหรือได้กำไร ไม่สน อย่างน้อยได้ประสบการณ์ ได้ลองสิ่งที่อยากทำ ยังไงก็ไม่เหลว แน่
ขอบคุณ ทั้ง อาจาร์ยและเกจิ ที่ให้ความรู้
โดย: ตีนโต IP: 124.122.188.203 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:2:26:34 น.
  
คูณตีนโต มีหลักความคิดคล้ายกับผมครับ ที่ผมได้ทำผ่านมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ก็เพราะว่าถ้าไม่ได้ลงมือทำ มัวอ่านแต่ทฤษฎี มันจะไม่เข้าถึงเป้าหมายครับ เรื่องขาดทุนหรือได้กำไร บางครั้งมันก็อยู่นอกกฎเกณฑ์ ที่ผมเลี้ยงปลาทุกวันนี้ ก็ถือว่าเราได้ความสบายใจ เพลิดเพลินดี ได้ดูปลา มุมมองของผม เลี้ยงปลาแรดดำและแรดเผือก เราก็ได้ในแง่ความสวยงาม และเมื่อโตขึ้นมาก็ใช้กินหรือขายได้ด้วย
การเราได้ลงมือทำ แค่นี้ก็ได้กำไรแล้วครับ คือกำไรชีวิต บางคนไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเดียว กลัวขาดทุนอยู่ร่ำไป...
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 18 ธันวาคม 2552 เวลา:16:57:08 น.
  
หายไปไหนกันหมด
โดย: ตีนโต IP: 124.122.116.85 วันที่: 22 ธันวาคม 2552 เวลา:23:54:18 น.
  
ไม่ได้มาเยี่ยมหลายวัน แถวบ้านสัญญานไม่ค่อยจะมี ขอบคุณมากทุกท่านที่ให้คำแนะนำ แล้วจะมาเยี่ยมบ่อยๆ คร๊าบกระผม
โดย: คลองสมุ๋ยไต้ IP: 202.149.25.234 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:21:31:55 น.
  
เยี่ยมด้วย
โดย: ตีนโต IP: 124.121.219.31 วันที่: 24 ธันวาคม 2552 เวลา:22:56:59 น.
  
ครับ ขอบคุณมากๆ ปีใหม่ ขอให้โชคดีทุกท่าน
โดย: binlaman วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:16:44:21 น.
  
ขอให้ทุกท่าน เดินทางไปไหน ขอให้เดินทางถึงจุดหมายทุกท่าน กลับบ้านปล่อยภัยทุกคน พวกเราชาวคนรักปลา จงเจริญ คิดไรสมปารถนา ขอบคุณคับ โอมเพียง......
ปลาโตกันไวไวนะคับ
โดย: ตีนโต IP: 124.121.220.112 วันที่: 26 ธันวาคม 2552 เวลา:22:22:14 น.
  
บ่อกว้าง2ม ยาว3 ลึก2ฟุต ผล่อยปลากี่ตัวดี
และทีสำคัญอยากรู้ทมากเลยว่าน้ำในบ่อกี่ลิตร
โดย: *-* IP: 124.120.196.132 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:1:56:40 น.
  
ต้องการเลี้ยงปลาอะไรดีครับ
เมื่อรู้ความต้องการแล้ว ก็หาคำตอบได้ไม่ยากครับ
ที่นี่มีผู้รู้เยอะ.

3,657.6 ลิตร
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:8:20:45 น.
  
โห ตอบไวดีจังเลย ยังไงขอขอบคุณก่อนเลยคับคุณ nikomk ผมว่าจะเลี้ยงปลาดุกอะคับ พึ่งทำบ่อปูนเส็ด
และผมปล่อยปลาสักกี่ตัว กำลังดี คับตอนนี้แช่ต้นกล้วยสับไว้4ต้นแน่ แถวบ้านหาซื้อวัตถุดิบเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาดุกได้ง่ายมาก อ่านกระทู้ในนี้น่าจะได้ความรู้มากกว่าขั้นพื้นฐานเยอะมากเลย คับ ไม่มีที่เอารูปลงให้ดูเลยทำไงอะคับ
///ยังไงขอบคุณมากนะ นาย nikomk///
โดย: *-* IP: 124.120.203.132 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:23:13:25 น.
  
ปลาดุกได้ 50-70 ตัว/ตร.ม.
หรือ 300 ตัว ก็น่าจะเหมาะสมครับ ปล่อยมากเดียวปลาจะโตช้า น้อยดีกว่าครับ จากที่ผมเลี้ยงมาแล้วปล่อยน้อย ปลาจะโตได้ดีกว่าครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 6 มกราคม 2553 เวลา:8:40:59 น.
  
คับ ขอบคุณนาย nikomk
ขอมูล ได้ไวดังใจเลยคับ
ไงผมสงสัยอะไร จะถามใหม่นะคับ
โดย: *-* IP: 124.120.204.48 วันที่: 6 มกราคม 2553 เวลา:16:11:49 น.
  
งานนี้แหละคับ ซัก350ตัว รอดเหลือซะ300น่าจะได้60-70โล คงจะได้มัง ส่วนปลาดุกแถวบ้านน่าจะโล55บาท
งานนี้น่าจะรับ ค่าขนมเพิ่ม แถมยังมีค่า อาทิตย์จากแม่อีก สิ้นเดือน งานนี้รับแหละ
โดย: *-* IP: 124.122.154.108 วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:15:27:58 น.
  
บอกเเล้วเลี้ยงปลาดุกไม่ขาดทุนดอกกกกกก
โดย: binlaman วันที่: 7 มกราคม 2553 เวลา:23:15:36 น.
  
อ่านมาตั้งแต่ปี2550จนถึงปี2553...ก้อมีแต่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลย...ไงก้อข้ออวยพรปีใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆถ้วนๆหน้านะคร้าบจะเลี้ยงอะไรก้อให้สำเร็จกันทุกท่าน....ผมเดินผ่านมาเลยเข้ามาเยี่ยมอ่ะครับ
แต่ตลอด1ปีนี้ในช่วงที่จะเข้าหน้าหนาวผมว่าหน้าจะเอาปลานิลสายพันธุ์จิตรดามาเลี้ยงนะจะทนต่อสภาพอากาศหนาวได้ดีแต่ที่สำคัญยังหาพันธุ์มาปล่อยไม่ได้เลยอ่ะ..555
ต้องเป็นสมาชิกของซีพีเค๊าถึงจะให้พันธุ์มาราคาปลาก้อดีนะทนด้วยเลี้ยงสลับกันไปไม่จำเจดีโดยเฉพาะใกล้ๆหน้าเทศกาศปลานิลปลาทับทิมจะมีราคาสูงหน่อย
...แต่กระทู้นี้เป็นเรื่องปลาดุ๊กนี่ อิอิ.....โทดทีนะ
อ่านๆอยู่ไม่มีใครถามเรื่องการเชื่องต่อผ้าพลาสติกเลยอ่ะครับอยากทราบว่าเค๊าเชื่อมต่อโดยกาวหรือว่าวางทับซ้อนกันเฉยๆอ่ะครับถ้าทับซ้อนกันควรทับกันกี่เซนต์ครับหรือถ้าใช้กาวเป็นตัวเชื่อมต่อจะใช้กาวอะไร
**พอดีผ่านมาก้ออยากให้คุยกันหลากหลายสายพันธุ์ปลาน่ะก้ออย่าโกรธกันเลยนะครับ**
โดย: คนเดินถนน IP: 125.26.45.186 วันที่: 8 มกราคม 2553 เวลา:12:41:04 น.
  
- นายคับ*-*ปลาที่เลี้ยงรวมกับปลาดุกได้ดีไม่มีผลเสียต่อกัน คือปลาไรดี คับ.......
- ปลาที่เลี้ยงด้วยกันได้ดีไม่มีผลเสียต่อกัน (ปลาอื่นๆ)ที่ไม่ใช่ปลาดุก
โดย: ตีนโต IP: 124.122.78.85 วันที่: 9 มกราคม 2553 เวลา:1:45:20 น.
  
อย่าบอกว่า ปลาช่อนกับปลานิลนะ
โดย: *-* IP: 124.120.198.13 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:1:02:11 น.
  
ชนิดของปลา ซึ่งถ้าจำแนกตามตามนิสัยของการกินอาหารปลาสามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.ปลาประเภทกินพืช ได้แก่ ปลาจีน ปลาหมอตาล ปลาตะเพียนขาว ปลาแรด ปลาไน ปลานิล ปลาจำพวกนี้ชอบกินอาหารที่เป็นพืช เช่น รำ ปลายข้าว แหนเป้ด เศษผัก หญ้าขน

ปลาประเภทนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 พวก คือ พวกที่กินพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาแรด ปลาสลิด ปลาเฉา ปลาตะเพียน และพวกปลากินพืชขนาดเล็ก ได้แก่ ปลาเล่ง ปลาซ่ง ปลาหมอตาล ปลานวลจันทร์น้ำจืด ปลายี่สกเทศ

2.ปลาประเภทกินเนื้อ ได้แก่ ปลาดุก ปลาบู่ ปลาช่อน สามารถแบ่งได้เป็น 3 พวก คือ พวกที่กินสัตว์ที่ตายแล้ว แต่ยังไม่เน่าเปื่อย เช่น ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย ปลาสวาย พวกที่กินแมลงเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาไน ปลาหมอไทย ปลาเสือตอ

พวกที่กินเนื้อหรือลูกปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้แก่ ปลาช่อน ปลาสะกุป ปลาไหลนา ปลาชะโด

3.ปลาประเภทกินตะไคร่น้ำ ปลาชนิดนี้จะกินตะไคร่น้ำ สาหร่าย และพืชสีเขียวเล็กๆ ได้แก่ ปลาลิ่น ปลาซ่ง ปลาสลิด ปลายี่สก

4.ปลาประเภทกินเนื้อและพืช ได้แก่ ปลาสวาย ปลายี่สก ปลาเทโพ

โดย: binlaman วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:13:51:21 น.
  
ในพืชทุกชนิด จะมีสารตัวหนึ่งทําให้ปลาไม่โต ต้องทําลายโดยการทําให้สุกคับ อย่าให้รําดิบปลายข้าวดิบ วิตามินซีถูกแดดไม่ได้ ต้องผึ่งลม พอปลาโตให้ลดปลาป่นลงเพราะปลาโตจะไม่ต้องการโปรตีนมากและจะทําให้อาหารถูกลงรัสเซียจับ36บาทบิ๊กอุย47บาทหน้าบ่อนะครับ ราคาแล้วเเต่ท้องที่ ผมอยู่อุตรดิตถ์ราคาคงไม่ต่างจาก กําเเพง เท่าไหร่ จับหมดบ่อจะราคานี้ครับ ทําเป็นการค้าได้ ต้องเลี้ยงเป็นรุ่น เช่น ปล่อย1000 เลี้ยง1เดือนปล่อยอีก1000 เลี้ยงอีก1เดือนปล่อยอีก1000 ปลารุ่นแรกขายได้แล้วเงินจะไม่ขาดมือผมว่ากําไรครับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.0.109, 61.7.175.115 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:17:16:50 น.
  
ถามถึงพี่ //จานโจ้ ค๊าบ..//.
แล้วที่เวลา วิดบ่อ จับปลาขายจะทำอย่าไงอะคับ เมื่อเราปล่อยเป็นรุ่นๆเดือนละรุ่น ผมสงสัยคับ เพื่อผมขอสูตรนี้ไปลองมัง น่าได้ผลผลิต ไว้พอสมควร นะคับพี่
โดย: ตีนโต IP: 124.122.78.96 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:18:42:25 น.
  
อ๋อ หมายถึงบ่อปูน ใช่ไหมคับ
ที่เวลาเราท่ายน้ำปลา เราก็คัดรุ่นคัดไซล์ใหญ่จำหน่อยก่อน ใช่ไหมคับ
ผมสงสัย คิดว่าบ่อดินพื้นที่เยอะๆ
โดย: ตีนโต IP: 124.122.78.96 วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:18:46:45 น.
  
เลี้ยงให้อาหารดีๆเดี๋ยวก็โตครับ บ่อก็ใส่ อีเอ็ม บ้าง ช่วยปรับน้ำ
โดย: binlaman วันที่: 10 มกราคม 2553 เวลา:21:21:54 น.
  
ถ้าน้ำในบ่อที่เลี้ยงเริ่มข้นมาก ก็ถ่ายออกสัก 30% ครับ แล้วค่อยเติมน้ำใหม่กลับเข้าไป ไม่แนะนำให้ถ่ายน้ำออกจนแห้ง เพราะถ้าทำเช่นนี้ปลาจะช็อค และไม่กินอาหารอยู่หลายวัน หวังว่าคุณ เท้าโต เอ้ย...ตีนโต คงประสบความสำเร็จ ขอเอาใจช่วยครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:16:37:56 น.
  
ตอนนี้ผมทำอาหารเองสำเร็จแล้ว จ่ายอาหารที่ผมทำเอง 3 Kg.แล้วอาหารตลาด 1 Kg.ให้ปลากินทุกวันๆละ 2 เวลา แล้วอาหารที่เราทำขึ้นมาเองปลากินแล้วจะใช้เวลามากกว่าปลาที่เราซื้ออาหารตลาดไหม กว่าจะใด้ขาย เรียนท่านอาจารย์ ปลากินแล้วจะมีผลข้างเคียงไหมครับใครเป็นผู้รับรองว่าอาหารสูตรนี้กินแล้วปลาจะโตเร็วช่วยบอกผมหน่อย คร๊าบกระผม
โดย: คลองสมุ๋ยไต้ IP: 202.149.25.235 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:20:44:54 น.
  
ผมไม่ได้ท่ายน้ำ ผมหมายถึงที่พี่ คิดเห็นของ จาน โจ้เมื่อวันที่10มกราคม53เวลา5โมงอะ คับ
ผมเลยสงสัย ที่เวลาเราเลี้ยงไปได้1เดือนเดือนที่2ให้เราปล่อยปลาชุด2ต่อเลยคับ เป็นรุ่นๆเท่ากับ3เดือนเราปล่อยไป3000ตัวแล้วใช่ไหมคับ ผมหมายถึงตอนจับขายคับจะทำอย่างไง วิธีนี้น่าได้ผลผลิดไว้เลย อยากรู้วิธีคับ..
โดย: ถึงพี่ nikomk IP: 124.120.199.9 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:5:11:55 น.
  
ตามความเข้าใจของผม จานโจ้ คงหมายถึง เราต้องมีบ่อ 3 บ่อ กล่าวคือ บ่อที่ 1 เมื่อเลี้ยงได้ครบ 1 เดือน ก็เริ่มลงมือเลี้ยงบ่อที่ 2 และเมื่อเลี้ยงบ่อที่ 2 ได้ครบ 1 เดือนก็ เริ่มปล่อยปลาในบ่อที่ 3 ครับ ไม่ได้หมายถึงบ่อ 1 บ่อ แล้วใส่ปลาเพิ่มลงไปเรื่อย ๆ คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:9:02:28 น.
  
nikomk ถูกต้อง หมายถึง เลี้ยงหลายบ่อ เเต่ลงปลาต่างเวลา จะได้ไม่ต้องจับทีเดียว
โดย: binlaman วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:22:01:18 น.
  
พี่ // nikomk // ผมว่าพี่จานโจ้น่าจะหมายถึงการเลี้ยงเป็นรุ่นๆในบ่อเดียว คือคงเป็นบ่อปูน พอเลี้ยงได้อายุเหมาะสมตามตลาดต้องการ ก็คัดรุ่นแรก จำหน่ายก่อน หรือผมเข้าใจคำถามผิดมั้ง แต่มาคิดรวมๆแล้ว ความน่าจะเป็นก็น่าจะแบบที่บอก ที่สำคัญบ่อต้องมีขนาดกว้างรองรับปลาได้ถึง3000ตัวและผมว่าถ้ามี3บ่อจริง ทำไมไม่ปล่อยไปที่เดียวพร้อมกัน บ่อละ1000ตัว3บ่อ3000เลยอะคับ จริงไหม.คับ
+ ยังไง รอ.รอ. พี่จานโจ้ มาตอบความสงสัยให้ น้องๆ ค๊าบ..
โดย: ตีนโต ค๊าบ IP: 124.120.208.169 วันที่: 12 มกราคม 2553 เวลา:22:09:05 น.
  
ไม่หลับไม่นอน รอลุ้น
โดย: ตีนโต IP: 124.120.208.169 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:1:13:45 น.
  
ทำไมไม่ปล่อยไปที่เดียวพร้อมกัน บ่อละ1000ตัว3บ่อ3000เลยอะคับ จริงไหม.คับ?
สำหรับคำถามนี้ ขออธิบายแทน จานโจ้ ไปก่อนละกัน
ก่อนอื่นผมขอทำการอธิบายเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่าทำไม ถึงไม่ปล่อยไปทีเดียวพร้อมกัน
ตัวอย่างในที่นี้มี่ 3 บ่อ
บ่อที่ 1 ----1/1/53 ปล่อยปลา ---- 31/3/53 จับปลา
บ่อที่ 2 ----1/2/53 ปล่อยปลา ---- 30/4/53 จับปลา
บ่อที่ 3 ----1/3/53 ปล่อยปลา ---- 31/5/53 จับปลา

สรุป
สิ้นเดือน มีนาคม----จับปลาขายได้เงิน พอสิ้นเดือน เมษายน----จับปลาขายได้เงิน และเมื่อสิ้นเดือน พฤษภาคม ----บปลาขายได้เงิน

นั่นคือที่มาของคำว่า "ปลารุ่นแรกขายได้แล้วเงินจะไม่ขาดมือผมว่ากําไรครับ"

ถ้าเราเลี้ยงพร้อมกันทีเดียวทั้ง 3 บ่อ ก็ได้เงินทีเดียว อย่างนี้ได้เงินไม่ต่อเนื่องครับผม ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับ แต่ ต้องมองในแง่ เศรษฐศาสตร์ เพราะเราทำเพื่อการค้ามิใช่หรือ?
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:8:38:04 น.
  
ใช่ค๊าบ วิธีนี้ดีค๊าบ เงินไม่ขาดมือ มีรายได้ทุกเดือน และมีปลาส่งจำหน่ายทุกเดือน ถ้าปล่อยไปที่เดียวพร้อมกัน3เดือนก็ได้ขายที่ ยังงี้มันก็ไม่มีรายได้ทุกๆเดือน เพราะสิ้นเดือนมีค่าใช้จ่ายเยอะ ถูกค๊าบ
-แต่ถ้าพี่เขาไม่ได้หมายถึงวิธีผมและผมเสนอที่มีบ่อเพียงบ่อเดียว
แต่ก็สามารถทำแบบที่ผมบอกไปได้คือ..อย่างเช่น
ถ้าเรามีบ่อพลาสติกเพียง1บ่อกว้าง3ยาว3ลึก1เมตรสมมุติ
เราปล่อยปลาเดือนมกราคมปล่อยไป200ตัว
และเดือนกุมภาปล่อยไปอีก200ตัว
และมีนาปล่อยไปอีก200ตัว
พอถึงเดือนเมษาจับเดือนปลาเดือนมกราขาย
และเดือนพฤกษาจับเดือนกุมภาขาย
และเดือนมิถุนาจับปลาเดือนมีนาขายพร้อมลงปลาเพิ่มไปอีก200ตัว
โดยที่เรามีบ่อแค่บ่อเดียวพอเพียงกับเศรษฐ์กิจ พื้นที่น้อยๆๆบ่อพลาสติกก็ได้บ่อปูนก็ดีตามกัวข้อหระทู้บอกและถ้าเรามี3บ่อจริงก็เอาวิธีผมคูณ3ไปเลย...ต้องเอาผลผลิดคูณ3ไปเลยนะ555. สิ้นเดือน บานตะไท ละงานนี้
โดย: ตีนโต IP: 124.120.199.110 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:23:34:30 น.
  
และตอนปล่อยปลาไปแล้วชุดแรกเดือนมกราคมในบ่อที่1 และอีก2บ่อที่เหลือล่ะมันก็อยู่ในเดือนมกรา นะค๊าบพี่
บ่อ2บ่อ3ในเดือนมกราคมและเดือนกุมภา ปล่อยไว้ทำอะไรค๊าบ ?
อ๋อ 2เดือนที่เหลือไว้ทำนาเลยคับ พอเดือนมีนา ค่อยปล่อยปลาตามที่ว่า งั้นมี3บ่อทำไม จริงนะค๊าบ
โดย: ตีนโต IP: 124.120.199.110 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:23:48:56 น.
  
ชัดเจน กูรูมาอธิบายให้
โดย: binlaman วันที่: 14 มกราคม 2553 เวลา:16:06:10 น.
  
กรุณาสุภาพด้วยครับ การที่จะลบคอมเม้นถือเป็นสิทธิ์ของเว็บมาสเตอร์ ดูความเมาะสม
โดย: binlaman วันที่: 17 มกราคม 2553 เวลา:11:57:11 น.
  
ผมขอโทดที่คับ ทุกคนที่เข้ามาอ่านและได้เห็น โทดจริงๆ
โดย: ตีนโตค๊าบ IP: 124.120.198.90 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:0:26:45 น.
  
ผม ขอโทษ คับ โทดจริงๆ
จากใจ เพราะนายตอบกลับมา อืมดูมีเหตุผลหน่อย สุภาพดี ตอนแรกผมก็แค่จะเอาชนะ ด้วยเหตุผลของผมเองเท่านั้น ขอบคุณ
โดย: เรียกผมว่า พระเจ้า IP: 124.120.198.90 วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:0:31:01 น.
  
****ทำดีได้ดีเสมอ *****


เดือนหน้ากะว่าจะเลี้ยงสักบ่อหน่อย ไว้กินช่วงสงกรานต์ หึหึ
โดย: binlaman วันที่: 18 มกราคม 2553 เวลา:7:51:16 น.
  
ถ้าเรา ปล่อย3000เราจะจับขายได้ที่เดียวแล้วค่าใช้จ่ายระหว่างรอปลาโตเราจะมี และต้องลุ้นว่าปลาจะเป็นอะไรเกิดตายเยอะก็ม้วนเสื่อกลับบ้านในที่เดียว ในหลักการต้องมีความต่อเนื่องถ้าจะทำเป็นการค้า1เงินต้องไม่ขาดมือ1.1เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเราทำเป็นอาชีพ1.2เพื่อใช้ในการเลี้ยงปลา1.3ฉุกเฉิน2ลงปลาเป็นรุ่นๆ2.1มีสินค้าส่งตลอด2.2ลดเปอร์เช็นการเสี่ยงในการขาดทุน2.3ในเเต่ละเดือนราคาปลาไม่เท่ากันช่วงที่ปลากำไรดีเราก็รวยคับ3ต้องดูว่าปลาธรรมชาติออกช่วงในมากราคาปลาจะต่ำ4คนจับปลาก็คือเอเย่นจับปลานั้นเเละคับ เช่น เขาจับเดือนนี้มีจับ เดือนหน้ามาไม่มี่ให้จับเขาก็ไม่มาแล้วคับ 5การทำการใหญ่ใจต้องเย็น ได้กำไรเยอะก็ขาดทุนเยอะได้เหมือนกันถ้าทำอย่างที่ผมเเนะนำผมว่ากำไรคับ อาหารปลาเล็กโปรตีน35 ถ้าโปรตีนถึงโตเเน่นอนคับ ผมเคยเห็นเขาเอามันสัปปะหรั่งผสมปลาป่นอย่างเดียวเลี้ยงมันมันยังโตเอาๆๆ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวนมากมั่นใจตัวเองหน่อยคับ เรื่องบ่อนี้ถ้ามี1บ่อทำกระชังในบ่อก้ได้คับจับก็ง่ายเเค่ยกกระชัง ถ้าทำบ่อ3บ่อก็ได้วิธีการทำบ่อก็เเบบเว็บมาสเตอร์นั้นอธิบายไว้อย่างละเอียดนั้นละคับ บ่อปูนก็3วงนั้นเเละคับเล็กใหญ่เเล้วเเต่กำลังคับ ที่ผมเเนะนำเเบบนี้ก็ต้องการให้คุณมีเงินใช้ทุกเดือนไม่ต้องรอ3เดือนถึงจะได้ใช้เงินคับ อย่างนี้ถึงจะเรียกธุรกิจคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 61.7.174.210 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:47:24 น.
  
เรื่องปลาเเตกไชร้ค่อยมาคุยกันวันหลังนะครับ
โดย: จาน โจ้ IP: 61.7.174.210 วันที่: 20 มกราคม 2553 เวลา:20:54:58 น.
  
ขอบคุณคับ จานโจ้
ผมดูดดวงมาเขาบอกว่า สิ้นเดือน เมษา ถึงปีหน้า บูมคับ
ก็เลยคิดว่า ไม่หน้าเกี่ยวกับดวงมั้งคับ น่าจะเกี่ยวกับความคิดดีดี ของจานโจ้เลยพัฒนาธุรกิจ ต่างๆได้ดีขึ้นด้วย อิอิ
โดย: ตีนโต IP: 124.120.209.76 วันที่: 21 มกราคม 2553 เวลา:0:19:01 น.
  
ขอนำความรู้ไปแนะนำเกษตรต่ออีกครั้งนะคะ
โดย: โอค IP: 112.142.11.33 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:10:18:04 น.
  
การลงปลารุ่น2จะมีเเต่ทุนผันเเปรคือพันธ์ปลากับค่าอาหารเเละยา(หมายถึงได้ขายไปบ้างเเล้ว)ส่วนทุนคงที่จะไม่มีเเล้ว(ค่าบ่อ) จะทำให้คุณดูเเลง่ายขึ้นเเละเริ่มเห็นกำไรคับความเก่งก็จะตามมาด้วย(เเม้ เลี้ยงมาตั้ง3รุ่นแล้วนี้)ปัญหาต่อไปก็ตามมา คือปลาไม่ขนาดเดียวกัน เขาเรียกว่าปลาเเตกไซร้เป็นผลต่อราคาคับ(เช่นจับ40บาท-1โล ตัวที่ได้ขนาดก็โลละ40ไป เเต่ตัวที่ไม่ได้ขนาดไม่ใช่จับราคาเดียวกันนะคับราคาก็จะลดลงไป35บ้าง30บ้าง ก็เขาเป็นพ่อค้านี้คับ พวกนี้เป็นทุนนิยม เงินเป็นหลัก )การเลี้ยงปลาไม่ให้เเตกไซร้นั้นทำได้ดังนี้ง่ายๆ1ถ้าเลี้ยงอาหารเม็ดให้หว่านให้ทั่วบ่อ7เปอร์เซ็นของน้ำหนักปลา(ปลา100โลให้อาหาร7โล)อันนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจด้วยนะคับ ลองหว่านเเต่น้อยก่อนถ้ากินหมดในเวลา5-10นาทีค่อยหว่านใหม่จนปลาอิ่มหรือไม่กินอาหารเเล้วสังเกตุจากอาหารให้เหลือติตนิดหน่อย 2ถ้าเลี้ยงอาหารทำเองต้องกำหนดจุดให้อาหารคับยิ่งมากจุดยิ่งดีให้ทั่วบ่อและกำหนดเวลาให้เเน่นอนเช่น เช้า-เย็นให้อาหารจุดไหนก็ให้จุดเดิมตลอดนะครับ ไม่ต้องให้ทั้งวันเพราะปลาดุกจะคายอาหารเเละกินอาหารใหม่ได้ตลอดทั้งวันคับเพราะมันชอบ จะทำให้น้ำเสียโดยใช้เหตุ ช่วงนี้จะห่างคอมหน่อยนะคับเเต่จะหมั่นเข้ามาดู
โดย: จาน โจ้ IP: 119.42.123.27 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:18:56:45 น.
  
คือเราต้องมีบ่อกี่บ่อคับ ในการลงเป็นรุ่นๆ

โดย: *-*-*-*-* IP: 203.144.144.165 วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:1:57:59 น.
  
ลงสัก 3 บ่อก็ได้ทุนน้อยๆ

ถ้าจะทำอาชีพจริงๆ ลงหลายบ่อเลย

>>>ข้อมูลตามจานโจ้บอก ลองอ่านดู
โดย: binlaman วันที่: 28 มกราคม 2553 เวลา:20:29:31 น.
  
ถึง..binlaman.
ผมว่านะ แค่3บ่อก็พอที่แล้ว มีไปมากกว่า3ทำไมอะคับ ผมว่า ความหมายของ//จานโจ้//บอกมา เพราะเราแค่ลงสลับกันเลี้ยง3เดือนมี3บ่อพอวิดขึ้นก็เลี้ยงต่อ และมีมากหลายๆบ่อไป..
-(1) สมมุติมี 6บ่อเลย เราก็ขุดติดกันไปให้เหลือ3บ่อ เพื่อให้บ่อใหญ่ขึ้นและผลผลิตก็มากขึ้นด้วย /ต่อครั้ง ใช่นะ และไม่เสียเวลา เพราะจะทำงานใหญ่ใจต้องถึง
-(2) สมมุตินะ มี10กว่าบ่อ อะสัก12บ่อ ที่ว่ามีหลายๆ เราจะเลี้ยงปลาดุก หมดเลย12บ่อเลยหรอ งั้นทั้งปี มีปลาดุกขายตลอดปี ก็จริง เหมือนมี3บ่อ แหละคับ ไม่ต่างกันและเอาที่เหลืออีก9บ่อไปทำยังอื่นมังเหอะ เวบมาสเตอร์ ได้ประโยชน์ดีด้วย
บอกแล้ว ทฤษฎี อย่างเดียวมันไม่ได้จริงๆ ต้องลองทำเองดูและจะรู้ว่า ฉีกทฤษฎีทิ้งไปเลย
เข้าใจแล้วลงฉีกทิ้งแล้วลงมือเลย และปัญหาที่ตามมาจะเข้าใจมากกว่าทฤษฎี จริงๆนะ บินลาแมน
โดย: จีนโต IP: 203.144.144.164 วันที่: 31 มกราคม 2553 เวลา:1:53:08 น.
  
อย่ามาปวนนะครับ ไม่งั้นผมบล๊อคให้หมด
โดย: binlaman วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:09:06 น.
  
คุณ binlaman ทำถูกต้องแล้วครับ
อย่าลืมว่า ยังมีผู้สนใจที่เข้ามาอ่านมูลจาก Blog นี้อยู่เรื่อย ๆ เวลาอ่านเจอข้อความที่ไม่สุภาพ และไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับผู้สนใจ ควร Bloked ไปเลยครับ การแสดงความคิดเห็น ควรอยู่ในกรอบและเรื่องราวของการเลี้ยงปลาดุก อย่างน้อยผมก็ได้ใช้ประโชยน์จากข้อมูลแห่งนี้ และได้ลงมือทำมาแล้ว blog นี้ ถือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีครับ ควรควบคุมให้อยู่ในกำเกณฑ์ต่อไปครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:32:14 น.
  
อย่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ นะคับ 3บ่อนั้นเเละคับจะใหญ่จะน้อยก็ว่ากันไป จับเเล้วก็ลงใหม่ ควรทําจากเล็กไปก่อน อย่าใจใหญ่เจ็บเเล้ว เจ็บหนักนะคับ ผมเคยโดนมาก่อนเเต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเเล้ว
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.0.124, 61.7.173.48 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:26:25 น.
  
เรียนถามจานโจ้ครับ (ขออภัยที่ไม่ใช่เรื่องการเลี้ยงปลาดุก) คือว่าขณะนี้ผมเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติก บ่อกว้าง 3.6 ม. ยาว 7 ม. ลึก 80 ซ.ม. เริ่มปล่อยปลาทับทิมรุ่นแรกจำนวน 15 ตัว เมื่อวันที่ 19/12/52 ปลาตายไปจำนวน 3 ตัว ขนาดปลายาว 3-5 ซ.ม. ในบ่อนี้ได้เลี้ยงปลาแรดไว้ก่อนแล้วจำนวน 10 ตัว และปล่อยเพิ่มอีก 40 ตัว แต่ตายไปเกือบหมด เมื่อเห็นว่าปลาแรดตายมากแต่ปลาทับทิมไม่ตาย ผมเลยไปซื้อปลาทับทิมและปล่อยเพิ่มลงไปอีก 2 รุ่น เป็นดังนี้
- วันที่ 2/1/53 ปล่อยปลาทับทิมอีก 38 ตัว ตาย 7 ตัว
- วันที่ 31/1/53 ปล่อยปลาทับทิมอีก 60 ตัว ตาย 10 ตัว
รวมในบ่อมีปลาทับทิมประมาณ 93 ตัว (อาจมีตายเพิ่มอีก)
ดังที่กล่าวมา ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอัตราการปล่อยปลาทับทิม อยากทราบว่าอัตราการปล่อยที่เหมาะสมคือกี่ตัวต่อตารางเมตรครับ ผมค้นหาเจอมีผู้เลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติกใช้อัตราการปล่อย 30 ตัว/ตร.ม. ขณะนี้ปลาทับทิมรุ่นที่หนึ่งก็โตพอสมควร โดยมีความยาวประมาณ 8-10ซ.ม. โดยที่ใช้เวลาเลี้ยงมาแล้ว 1เดือนกับ 20 วัน เหตุผลที่ผมปล่อยปลาจำนวนไม่มากเนื่องมาจาก ช่วงสิ้นปีหาพันธุ์ปลาได้ยากซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาว ซึ่งปัจจุบันเริ่มหาพันธุ์ปลาได้ง่ายขึ้น ก็เลี้ยงครั้งนี้สำหรับผมถือเป็นการทดลอง เพราะหลายกระแส ได้มองว่าปลาทับทิมหรือปลาแรดไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในบ่อพลาสติก ปลาโตช้า
ถ้าจานโจ้ หรือท่านไหนที่ผ่านมาอ่าน หรือเคยลองเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติกมาแล้ว ช่วยแชร์ข้อมูลกันบ้างครับ ว่าผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง ในบ่อที่ผมเลี้ยงไว้ เมื่อครบ 4 เดือนผมจะมารายงานให้ทราบว่า ได้น้ำหนัก 6-8ขีดต่อตัวหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่ได้ ก็จะได้คำตอบว่า ไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในบ่อพลาสติก.
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:12:59:18 น.
  
การเลี้ยงทัมทิมนั้นน้ำต้องลึกครับ อย่างน้อย2 เมตรอัตรตราการปล่อย3*3เมตรอยู่ที่700ตัวคับ บ่อของน้องตื้นไปหน่อย ถ้าขนาดบ่อของน้องถ้าขุดลึก2.5เมตรปล่อยซัก1000 ตัวก็น่าจะดี ปล่อยเยอะไม่ใช่จะโตไวนะคับมันจะเเย่งกันเเคระเลี้ยงน้อยๆปลาจะใหญ่เร็วขายได้ราคา(ปลาน้อยจะขายได้ในราคาต่ำ) ควรใช้เวลา4เดือนในการเลี้ยงต่อรุ่น ทับทิมเขาจะเล่นไซร์6-7-8-9 ขีดจะไม่เล่นตัวเป็นโล (เพราะเป็นปลาโต๊ะจีน) ถ้าเลยกิโลขายได้ เเต่อืดหน่อยส่วนมากใช้ในร้านอาหาร ตอนปลาเล้กโปรตีนอย่างน้อย30%ใช้เลี้ยงนะคับ พันธ์ปลาสำคัญมาก ถ้าปลาใส้ขาดก็เลี้ยงเท่าไหร่ก็ตัวเท่าเดิม ถ้าพันธ์ปลาดี ตอนเด็กเลี้ยงโปรตีนถึง โตเเน่นอนคับ ไม่ต้องกลัว ผมเเนะนำนะคับเลี้ยงปลาดุกไปเเละเลี้ยงทับทิมเล่นซักบ่อ จับดุกขายไปเรื่อยๆ มีเศษอาหารอะไรก็โยนให้ทับทิมไม่ต้องกะให้มันโต ให้มันโตตามอัตภาพ เหมือนหยอดกระปุกออมสินนั้นเเละคับ น่าจะ7-8เดือน น้องจะมีเงินก้อนโตเเน่นอน 1000โลก็น่าจะ 50000-60000 ได้ (จากการขายปลาทับทิมนะคับ จะได้ไม่ต้องถามว่ามาจากไหน อิๆๆ) ขอให้โชคดีคับ จานโจ้
โดย: จาน โจ้ IP: 119.42.123.217 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:58:11 น.
  
- ก่อนอื่นขอต้องขอขอบคุณจานโจ้ ที่มาตอบครับ ผมยังมีข้อสงสัยเพิ่มครับ ที่จานโจ้บอกว่า "ตอนปลาเล็กโปรตีนอย่างน้อย30%ใช้เลี้ยงนะคับ" ไม่ทราบว่าโปรตีนที่ว่านี้ หาซื้อจากที่ไหนครับ เวลานี้ผมใช้เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปครับ เป็นอาหารปลากินพืช และเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปซื้อหนอนนก มาให้ปลากินแรก ๆ ปลาจะไม่กิน พอผ่านไปสักพัก ปลาจะแย่งกันกินเลยครับ แต่ราคาหนอนนกนี่จัดว่าแพงเลยครับ 3 ขีด 100 บาท ผมคิดว่าถ้าเราให้อาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากอาหารเม็ดบ้างน่าจะดี เคยใส่แหนลงไป ประมาณ 1-2 วันปลาก็กินหมดครับ
ที่จานโจ้แนะนำว่าถ้าขุดบ่อลึก2.5เมตร ผมก็เคยคิดครับ เพราะว่าถ้าได้บ่อลึกขนาดนี้ คงไม่ต้องปูด้วยพลาสติกอีกต่อไป แต่คิดไปคิดมา คงเป็นงานใหญ่พอสมควร เพราะแค่บ่อลึกขนาดนี้ ตอนขุดบ่อเล่นเอาผมปวดเมื่อยไปหลายวันครับ ยังไงก็จะพยายามเลี้ยงปลาชุดนี้ไปให้ดีเท่าที่จะทำได้ครับ แม้นว่าบ่อจะตื้นไปสักนิด เป็นเพราะว่าครั้งแรกที่ขุดตั้งใจเลี้ยงปลาดุกครับ แต่ยังมีอีกบ่อขนาดกว้าง 2ม.ยาว 4 ม.ลึก 1ม. เป็นบ่อดิน เวลานี้ไม่ได้เลี้ยงปลาเพราะน้ำแห้งหมด ถ้าเลี้ยงปลาก็คงปูผ้ายางอีกเช่นเดิม เพราะบ่อดินมันจะไม่เก็บน้ำในหน้าแล้ง สิ่งที่บ่อพลาสติกดีกว่าบ่อดินก็คือเก็บน้ำได้ดีกว่า ไม่รั่ว และเลี้ยงได้ตลอดปีครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:04:18 น.
  
ปลาดุกชอบน้ำตื้นคับยิ่งตื้นยิ่งโตไว บ่อของน้องเหมาะกับปลาดุกคับ ในทางกลับกันทับทิม ตะเพียน เเรด นิล ยิ่งลึกยิ่งดี ถ้าใช้หนอนนก เลี้ยงก็เจ๊งซิคับ ดูข้างถุงหัวอาหารซิคับโปรตีนจะเขียนบอกไว้ว่ากี่% ตอน1เดือนเเรกต้อง30%ห้ามน้อยกว่านี้ไม่งั้นปลาไม่โตนะคับเพราะโปรตีนปลาเล็กจะใช้เยอะ ถ้าไม่มีใช้อาหารดุกก็ได้คับ เพราะอาหารดุกมันโปรตีนเกิน30%อยู่เเล้ว ถ้าบ่อตื้นขี้เกียจขุดก็ปล่อยปลาน้อยๆปลาก็โตได้เหมือนกันคับ คิดถึงขนาดปากของปลากับขนาดของอาหารด้วยนะคับ ถ้าใหญ่ไปบดให้มันรับรองโตชัวว์ 1000000%
โดย: จาน โจ้ IP: 61.7.168.89 วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:38:10 น.
  
รับทราบครับ ถ้างั้นบ่อกว้าง 2ม.ยาว 4 ม.ลึก 1ม. ที่ว่างอยู่ตอนนี้ เลี้ยงแบบใช้สูตร จานโจ้ ที่ว่าไว้ คือ "ตอน1เดือนเเรกโปรตีนต้อง30%" พันธุ์ปลาสำคัญมาก ถ้าปลาใส้ขาดก็เลี้ยงเท่าไหร่ก็ตัวเท่าเดิม ขอให้จานโจ้ ช่วยแนะนำการเลือกพันธุ์ปลาครับ ว่าจะเลือกอย่างไรเพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดี (ที่กล่าวมานี้ ยังคงเป็นเรื่องปลาทับทิมอยู่นะครับ)
- บ่อนี้ควรปล่อยกี่ตัวครับที่เหมาะสมและไม่มากเกินไป
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:9:20:42 น.
  
350-400 ตัวถ้าทัมทิมชัวว์ต้องของcpคับ เเต่พวกนี้ก็จะหวงหน่อย จะปล่อยให้เเต่ฟามใหญ่ๆ พันธุ์ปลาต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยความไว้ใจกันกับที่เพาะว่ามีคนเอาไป แล้วเลี้ยงโตไหมแล้วไปถามคนที่เขาเอาไปว่าเลี้ยงแล้วโตจริงหรือเปล่าน้องก็จะได้พันธุ์ที่ชัวว์คับ โปรตีนกับปลาเล็กสำคัญมากมันจะช่วยในการเติบโต พอเดือนที่2ก็ลดโปรตีนลงค่าอาหารก็จะถูกลง เพราะค่าอาหารจะถูกจะเเพงก็อยู่ที่โปรตีนนี้เเละคับ น้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญในการโต ถ้าเป็นด่างอ่อนๆปลาก็โตเร็วคับ เลี้ยงด้วยต้องศึกษาตามไปด้วย ตายกี่ตัวปลามีอาการอย่างนี้เเก้อย่างไรเเละจดนะคับ พอรุ่นที่2ผมว่าน้องเป็นเซียนเเน่นอน
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.132, 125.25.204.207 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:20:28:20 น.
  
ขอบคุณจานโจ้มากครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมโทรไปสอบถามพันธุ์ปลาจากฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา เขาบอกว่ามีปลาราคาตัวละ 5 บาท ฟาร์มปลาเจ้านี้ผมเคยไปซื้อปลาดุกมาเลี้ยง ก็เติบโตดีครับ พันธุ์ปลาของเขาเชื่อถือได้ครับ ภายในเดือนนี้ผมคงลงมือปล่อยปลาในบ่อนี้ครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:8:41:38 น.
  
ได้ความรู้เพิ่มอีก ขอบคุณ จานโจ้
โดย: binlaman วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:19:26:20 น.
  
แจ้งความคืบหน้าครับ จานโจ้ครับเมื่อวาน ผมได้ปล่อยปลาทับทิมลงบ่อแล้วครับ พันธุ์ปลาที่ได้มามี 2 ขนาดครับ ขนาดยาวประมาณ 4-5 ซ.ม.ตัวละ 2 บาท ได้มา 100 ตัวปล่อยลงบ่อเล็ก(กว้าง 2ม.ยาว 4 ม.ลึก 1ม.) ตัวปลาจะออกสีขาวมุก อีกขนาดยาวประมาณ 8-9 ซ.ม.ตัวละ 5 บาท ได้มา 100 ตัวปล่อยลงบ่อใหญ่(กว้าง 3.6 ม.ยาว 7 ม.ลึก 0.8ม.)ตัวปลาจะออกสีส้มครับ ใช้อาหารปลาดุกเล็กเลี้ยงครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:10:13:11 น.
  
ขอบคุณ หลายๆ..............เด้อ
โดย: ฮานาฟี IP: 180.180.119.29 วันที่: 7 มีนาคม 2553 เวลา:20:49:55 น.
  
เลี้ยงได้ครบ 2 อาทิตย์แล้วครับ
บ่อเล็ก ตาย 7 ตัว จาก 100 ตัว
บ่อใหญ่ ตาย 3 ตัว จาก 100 ตัว(ปลาไซด์พิเศษ)
ต้องใช้ปั๊มตีฟองอากาศช่วย เพราะถ้าไม่ใช้น้ำจะเป็นสีเขียว
ปลาชอบมาว่ายน้ำตรงฟองอากาศ
จากที่เลี้ยงทับทิมรุ่นที่ผ่านมา สังเกตว่าปลาทับทิม ถ้ายังไม่ครบ 1 เดือน จะมีปลาตายอยู่บ้าง แต่เมื่อครบ 1เดือนผ่านไป ปลาจะไม่ตายแล้ว
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 8 มีนาคม 2553 เวลา:16:01:13 น.
  
ธรรมดาครับช่วงเล็กๆปลาไม่เเข็งเเรง มีตายบ้าง พอสักพักปรับตัวได้ โต เร็วเลย
โดย: binlaman วันที่: 10 มีนาคม 2553 เวลา:15:59:29 น.
  
ขาวมุก อนุบาลในกระชัง ส้มเเดงอนุบาลในบ่อดินคับ สีมันต่างกันเมื่ออนุบาลกันคนละที่ ทุก2อาทิตย์ ผสมวิตะมินcให้มันจะได้เจริญอาหาร เเมนยูจงเจริญ4-0 ขั้นเทพ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.130, 61.7.175.130 วันที่: 12 มีนาคม 2553 เวลา:20:07:28 น.
  
ขอบคุณจานโจ้ ให้คำเเนะนำ
โดย: binlaman วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:19:00:21 น.
  
วิตามินซี ดังที่จานโจ้กล่าวไว้ หาซื้อได้ตามร้านขายอาหารปลาหรือไม่ โปรดชี้เป้าหมายด้วยครับ จักขอบพระคุณยิ่ง
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 16 มีนาคม 2553 เวลา:8:07:09 น.
  
ร้านขายอาหารส้ตว์ ค้บ 180 บาท เป็นพรีมิก ถูกกว่านี้ก็มีคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 114.128.6.196 วันที่: 18 มีนาคม 2553 เวลา:18:49:50 น.
  
หวัดดีครับ ผมเป็นน้องใหม่ ในวงการปลาดุก อยากทราบปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้พี่ ๆ ช่วยตอบหน่อยนะครับ คือตอนนี้ ผมเลี้ยงปลาดุกอยุ่สามบ่อ ๆ ละ 5000 ตัว ตอนนี้ได้ 5 สัปดาห์ แล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำ 7 วันครั้ง ปัญหามีอยู่ว่า ตอนเปลี้ยนน้ำออก ปลามันจะคายอาหารออกมาเยอะพอสมควร ไม่รุ้มันตกใจ หรือเป็นอะไรเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำ เอาน้ำออก 1ส่วน 2 อย่างนี้จะมีปัญหาต่อการเจริญเติบโตของปลาไหมครับ ช่วยไขหน่อยนะครับ ขอบพระคุณครับ
โดย: น้องใหม่ IP: 112.142.118.251 วันที่: 20 มีนาคม 2553 เวลา:15:19:17 น.
  
จากที่ผมเลี้ยงนั้น เวลาที่ถ่ายน้ำออกให้ถ่ายออกเพี่ยง 30% ครับ ถ้าถ่ายน้ำออกมากเกิน ปลาจะช็อค และไม่กินอาหารอยู่หลายวันครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 22 มีนาคม 2553 เวลา:11:42:48 น.
  
ปลาตัวโตไม่เท่ากัน ทำยังไงครับที่จะทำให้มันตัวเท่ากันให้มากที่สุดครับ ผู้รู้ช่วยบอกที
ส่วนปลาที่โตช้า เราคัดเลี้ยงอีกบ่อหนึ่ง สักหนึ่งเดือนมันจะโตพอจำหน่ายได้ใหม สัก 5 ตัวโลเนียะ
โดย: น้องใหม่ IP: 222.123.30.191 วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:15:21:26 น.
  
ตัวเล็กๆมักหลบอยู่ก้นบ่อครับเเย่งกินอาหารไม่ทัน ต้องเลี้ยงปริมาณพอดีกับขนาดบ่อ
โดย: binlaman วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:18:46:15 น.
  
ผมเลี้ยงปลาดุกขนาดบ่อ กว้าง 3 ยาว 6 มี 3บ่อ ลงปลาไปบ่อละ 5000 แน่นไปหรือเปล่าพี่ (บ่อซีเมนต์)
โดย: น้องใหม่ IP: 114.128.183.13 วันที่: 28 มีนาคม 2553 เวลา:14:56:31 น.
  
ผมเคยเลี้ยงปลาดุกบ่อพลาสติก กว้าง 3.6 ยาว 7 ลึก 0.75ม.
ปล่อยปลา 2000 ตัว ซึ่งคิดว่าไม่มาก พอเลี้ยงไปสัก 3 เดือน ปลาจะแน่นมาก ๆ ต้องสูบน้ำออก แล้วจับปลาตัวเล็ก ไปปล่อยสู่บ่อธรรมชาติ เมื่อคราวที่ผมเลี้ยงนั้น หาขนาด 5 ตัวโลยาก ส่วนมาก จะมีขนาด 7-10ตัวโล เรื่องขนาดปลาตัวเล็กผม ต้องจับแยกไปเลี้ยงอีกบ่อครับ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด การเลี้ยงปลาจำนวนมาก นั้น เป็นไปตามที่จานโจ้เคยกล่าวเอาไว้คือ มันแย่งกันเล็ก ซึ่งตัวมันจะใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือเล็กพอ ๆ กัน มองด้วยสายตายาก ส่วนตัวที่โตเด่นชัดกว่าตัวอื่น จะมีไม่ถึง 5% ผมเลี้ยงลากยาวเป็นปี ก็ไม่ได้ขนาด 5 ตัวโล ทั้ง ๆ ที่ให้อาหารเม็ดตลอดการเลี้ยง ให้อาหารเช้า - เย็น ตลอดต่อเนื่อง ขอสรุปที่ได้จากการเลี้ยงครั้งนั้นคือ อย่าปล่อยปลาให้แน่น ยิ่งปล่อยไม่แน่นแล้ว ปลาจะโตไว มาก ๆ มาตรฐานของปลาดุกที่เลี้ยงขาย ควรอยู่ที่ 3-5ตัว/โล และควรเลี้ยงไม่เกิน 3-5เดือน
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 29 มีนาคม 2553 เวลา:11:29:01 น.
  
ทําอย่างไทย จากใหญ่ไปเล็ก ทําอย่างเจ็ก จากเล็กไปใหญ่ อิ อิ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.0.115, 61.7.175.32 วันที่: 31 มีนาคม 2553 เวลา:18:11:53 น.
  
เคยเห็นเค้าเลี้ยงในตุ่มน้ำครับ ก็เลี้ยงได้หลายตัวเหมือนกันเลี้ยงเเบบกินเอง ลองดูครับ
โดย: binlaman วันที่: 5 เมษายน 2553 เวลา:19:06:29 น.
  
ขอบคุณพี่nik มากคับที่ให้ความรู้มือใหม่อย่างกระผม ตอนนี้มีอีกเรื่องรบกวนถาม ปลาที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้ อายุได้ 55วันพอดีเลย อยากรู้ว่าปลาที่เลี้ยงอายุประมาณนี้ ขนาดที่เขาได้กัน หรือ ขนาดปกติมันสักเท่าไหร่คับ ผมจะได้เปรียบเทียบกับปลาและบันทึกไว้นะคับจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
โดย: น้องใหม่ IP: 114.128.8.8 วันที่: 12 เมษายน 2553 เวลา:16:27:41 น.
  
ที่ผมเคยเลี้ยงนั้น ได้เคยลองจับปลามาชั่งน้ำหนักเมื่อเลี้ยงได้ 4 เดือน ได้นำหนัก 1.5ขีด/ตัว (ประมาณ 7ตัว/1ก.ก.) อันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพบ่อและปัจจัยการเลี้ยง บางคนเลี้ยง 3 เดือนก็ได้ปลา 5ตัว/โล ถ้าพูดถึงการเลี้ยงในบ่อพลาสติก ระยะเวลาการเลี้ยง 3 เดือน ขนาดน้ำหนักปลา ยังไม่สามารถจับขายได้ เอาเป็นว่า 4เดือนลองจับปลามาเช็คขนาดดูว่า ปลาโดยส่วนใหญ่ได้กี่ตัวโล ถ้าให้เหมาะสม ควรอยู่ที่ 5-7ตัวโล ทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัวครับ ขึ้นอยู่ความแน่นของปลาที่เลี้ยง สภาพน้ำ การให้อาหาร และการดูแล เอาใจใส่ ถ้าเราทำตามขั้นตอนกระทูนี้ เชื่อว่าสำเร็จแน่นอนครับผม
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:9:11:56 น.
  
มันก้ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวอยุ่เเล้วครับเราก็เอามาดัดเเปลง เพิ่มเติม เสริมอาหารต่างๆได้ อยู่ที่เราดุเเล เอาใจใส่ คิด ค้นต่างๆครับ
โดย: binlaman วันที่: 19 เมษายน 2553 เวลา:11:28:45 น.
  
ปลาทับทิมที่เลี้ยงในบ่อพลาสติก จนถึงวันนี้เลี้ยงได้ 4 เดือนแล้ว จากการสังเกต ขนาดลำตัวมีคกว้างประมาณ 4-5ซ.ม. จึงได้ข้อสรุปว่า ปลาทับทิมถ้าหากเลี้ยงในบ่อพลาสติก จะโตช้ากว่า เลี้ยงในกระชัง ที่มีน้ำลึก และถ้าให้ดีควรมีน้ำไหลผ่าน (สภาพการเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติกนั้น ให้อาหารเม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น มีการใช้ปั๊มออกซิเจนในบ่อ ตั้งเวลาเปิด-ปิด อัตโนมัติ คาดว่าต้องใช้เวลานานนับปี ถึงจะได้ขนาดปลาที่เหมาะกับการบริโภค) จึงแจ้งมาให้ผู้สนใจที่คิดจะเลี้ยงปลาทับทิมในบ่อพลาสติก ได้รับทราบกันทั่วถึง กล่าวโดยสรุปว่า ปลาดุกเหมาะสมที่สุดสำหรับเลี้ยงในบ่อพลาสติก.
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 23 เมษายน 2553 เวลา:15:11:22 น.
  
สวัสดีครับ ผมเริ่มจะเลี้ยง ขอบคุณสำหรับความรู้ที่แต่ละท่าน post มา ผมเลี้ยงในบ่อซีเมนต์กลม 16บ่อ บ่อละ 50- 60 ตัว ปัญหาตอนนี้ คือ บ่อ ขนาด 100*50 หาไม่ได้เลย
มีแต่ 100*33 ผมเลยต้อง เอาอีก อัน ที่สูง 33 มา เสริมกันปลาออกจะบ่อ แล้วใส่น้ำให้สูง 33 ที่บ่อล่าง แบบนี้ใช้ได้ไหม แต่ต้นทุนสูง ใครมี
ที่ขาย บ่อกลม 100*50 บอกหน่อยครับ ต่อไปจะขยายอีก ผมอยู่แถวบางแค 0884901332
โดย: จบวิศวะไฟฟ้ามาเลี้ยงปลาดุกดีกว่า IP: 125.24.81.201 วันที่: 28 เมษายน 2553 เวลา:11:00:53 น.
  
เลี้ยงปลาดุกเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งครับ ขอเเค่เราขยัน ไม่ขี้เกียจ ไม่จนเเน่นอนครับ รู้จักพอเพียง ตามพ่อหลวงเราครับ
โดย: binlaman วันที่: 30 เมษายน 2553 เวลา:8:22:58 น.
  
ปลาทับทิมไม่เหมาะกับบ่อพลาสติกเเน่นอน การเลี้ยงปลาในวงปูนต้องทําน้ำหมักเพื่อที่ปลาจะได้โตเร็วไม่เหม็นคาวเเละไม่น็อกน้ำการลดต้นทุนเป็นกำไรจะได้ผลดีคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.105, 61.7.173.231 วันที่: 3 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:03:00 น.
  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผมเปลี่ยนน้ำบ่อปลาทับทิมซึ่งเลี้ยงครบ 2 เดือน ได้จับปลาและวัดขนาดมีความยาว 17 ซ.ม.กว้าง 6 ซ.ม. ส่วนบ่อที่เลี้ยง 4 เดือนลำตัวปลามีความยาว 24 ซ.ม.กว้าง 8 ซ.ม. คงเลี้ยงต่อไปครับ เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 6 พฤษภาคม 2553 เวลา:9:06:03 น.
  
เอาใจช่วยทุกคนนะคับ คิดจะเลี้ยงเหมือนกัน ศึกษาข้อมูลอยู่
โดย: ningfireman IP: 114.128.62.59 วันที่: 12 พฤษภาคม 2553 เวลา:22:57:09 น.
  
สวัสดีวันเสาร์ครับ จารย์นิค จารย์โจ้ ผมมีปัญหาเกี่ยวกับอาหารปลา คือว่าตอนนี้ผมให้อาหารปลา 10000ต้ว 4วัน1กระสอบ ไม่รวมอาหารที่หาเอง เลยคิดอยากทำอาหารเองบ้าง ที่เขาว่าใช้เคร่องบดหมูให้อาหารออกมาเป็นเส้นนั้นทำได้จริงหรือครับ ผมลองทำเล่นๆมันไม่เห็นออก ออกมาแต่น้ำและกากย่อยเอง บอกวิธีทำหน่อยสิครับ
โดย: น้องใหม่ IP: 112.142.116.155 วันที่: 15 พฤษภาคม 2553 เวลา:12:27:16 น.
  
ถึงนิคมก่อนนะคับ ชอบที่มีความเเน่วเเน่ ปลาทับทิมเป็นพวกไส้สั้นการให้อาหารบ่อยแต่ให้ในปริมาณน้อยจะได้ผลดีกว่า ส่วนน้องใหม่การผสมอาหารเองต้องใช้สารเหนียวคับ หาซื้อได้ตามร้นอาหารสัตว์ประมาณ100กว่าบาท ต้องหาสูตรอาหารสัตว์ก่อนไปขอได้ที่ประมงจังหวัดนั้น พรีคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 118.172.169.213 วันที่: 18 พฤษภาคม 2553 เวลา:17:57:46 น.
  
ขอบคุณครับจานโจ้ สำหรับการให้คำแนะนำที่ดีเสมอมา หลังจากที่เปลี่ยนน้ำแล้ว สังเกตว่าปลาทับทิมกินอาหารเก่งขึ้น และว่ายน้ำวนเวียนไปมา น้ำฟุ้งกระจาย สำหรับการให้อาหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือ เช้า-เย็น เช้าคือเวลาประมาณ 6 โมงกว่า ๆ ก่อนมาทำงาน เย็นคือหลัง 6 โมงเย็น วันนี้ก็ครบ 3 เดือน พอดี สำหรับบ่อนี้ ประเมินขนาดน้ำหนักแล้วคิดว่าประมาณ 4ตัว/โล หลังจากจับปลาชุดนี้แล้ว คิดว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงในลำดับต่อไปคือ ความลึกของบ่อ ผมว่าหากทำบ่อให้บ่อความลึกเท่าที่จานโจ้เคยแนะนำเอาไว้ เชื่อว่าปลาจะเติบโตได้ดีว่า และอาจใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่นานมาก มีอะไรคืบหน้าจะรายงานมาเป็นระยะครับ
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 21 พฤษภาคม 2553 เวลา:11:33:59 น.
  
ตอนนี้ทำอาหารเองสำเร็จแล้วครับ ใช้เครื่องบดหมูแบบมือหมุน ตอนแรกที่ทำไม่ได้เพราะว่าผมคำนวนสูตรปริมาณการผสมผิดไปครับ ขอบคุณผู้รู้ที่ให้คำแนะนำมานะครับ ผมมีคำถามอย่นิดหนึ่ง อยากจะถามเกี่ยวกับพวกยา วิตามินจะใส่ผสมลงไปในอาหารได้เลยหรือเปล่าครับช่วยบอกผมหน่อยครับ (อยู่เชียงใหม่)
โดย: น้องใหม่ IP: 172.168.1.85, 119.42.76.30 วันที่: 25 พฤษภาคม 2553 เวลา:19:42:45 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุกไว้ขายครับ อยากได้ข้อมูล และพี่เลี้ยงครับ ใครช่วยได้ช่วยที อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ 0864598438 oat.jc@hotmail.com
โดย: canaun IP: 125.26.226.210 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:08:40 น.
  
ข้อมูลเลี้ยงปลาดุกอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่มีใครช่วยได้ นอกจากเราต้องลงมือทำเอง แล้วมาคุยกันว่า มีปัญหาอะไรบ้าง ประเด็นการเลี้ยงขายนั้น เราต้องมีประสบการณ์มาพอสมควรเลี้ยงถึงจะคิดเลี้ยงขาย ไม่ใช่ว่า อยู่ ๆ นึกจะมาเลี้ยงปลาดุกขาย ถ้ามันง่ายแบบนั้น ป่านนี้คนเขาคงคิดทำแบบนี้กันหมดแล้ว เมื่อลงมือทำและตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่า ทำอย่างไรให้ปลาดุกมีขนาดใกล้เคียงกัน ขายที่ไหนได้ราคาดี อาหารทำอย่างไรให้ลดต้นทุน เมื่อได้คำตอบเหล่านี้แล้ว เขาก็เรียกว่าประสบความสำเร็จครับผม.
โดย: nikomk IP: 203.146.150.134 วันที่: 27 พฤษภาคม 2553 เวลา:13:20:24 น.
  
ยานี้ต้องให้กินตามอาการไม่ต้องผสมในอาหาร ก่อนปล่อยต้องเเช่ยาออกซี่5นาทีปล่อยปลาได้ซัก1วันกผสมออกซี่ให้กินติตต่อกัน3-5วันแล้วถึงให้อาหารตามปรกติออกซี่เททร้าไซครินกับยาเหลืองตัวเดียวกัน139บาท3กรัมต่ออาหาร1ก.ก วิตามินในที่นี้หมายถึงวิตามินซี ต้องผสมร่วมกับพรีมิกอาหารเสริมพวกนี้เขาเรียกสารผสมล่วงหน้าสมชื่อมันเลยต้องผสมก่อนกับส่วนผสมที่มีความเเห้งเช่นปลาป่น รำ คนให้เข้ากันก่อนนำไปผสมกับส่วนผสมอื่นต่อไปวิตามินซี200พีมิก79บาทคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.21, 58.147.41.207 วันที่: 28 พฤษภาคม 2553 เวลา:10:12:08 น.
  
ขอบคุณ จานโจ้ครับที่ให้รายละเอียด หายไปนานไม่ค่อยมีเวลาหน้าคอมสักเท่าไหร่เลย (ลูกยังเล็กครับ)
โดย: น้องใหม่ IP: 110.164.164.125 วันที่: 28 มิถุนายน 2553 เวลา:20:57:28 น.
  
ไม่เข้าใจเพราะเลี้ยงไม่เป็น
โดย: มิ้นท์ ระยองค่ะ IP: 180.180.90.122 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:06:23 น.
  
ผมจะทำสัมนาแต่ไม่มีเปเปอร์ภาษาอังกฤษคับผมชอบเรื่องนี้มากคับ
โดย: ภัส IP: 118.175.78.37 วันที่: 1 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:32:44 น.
  
สวัสดีครับทุกคนครับ ช่วงนี้ขายปลาดุกรุ่นแรกเกือบหมดแล้วครับ เหลือแต่ตัวเล็ก 7ตัว โล ยังไม่ขาย บ่อแรกปล่อยลูกปลารุ่นสองแล้ว ได้2อาทิตย์ กะว่าจะทำหมุนเวียนมีปลาขายตอลดเหมือนที่จานโจ้เคยบอกไว้นะครับ แต่จะลดจำนวนปลาให้น้อยลง 2000ตัว/บ่อก็พอ จะได้มีคุณภาพ นะครับ คืบหน้ายังงัยจะมาบอกเล่าอีกทีนะครับ
โดย: น้องใหม่ IP: 124.157.139.184 วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:54:40 น.
  
สวัสดีค่ะทุกๆคน ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ ที่อาทิตย์นี้เพิ่งได้มีการเริ่มต้นทำบ่อซีเมนต์ในการเลี้ยงปลาดุกอุ๋ย ครั้งแรกในชีวิตค่ะ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเจอทุกๆท่าน ได้ให้ความรู้ในการเลี้ยงปลาดุก ได้ความรู้และดีมากๆ เลยค่ะ แต่มีหนึ่งคำถามค่ะ ดิฉันทำบ่อ กว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร ไม่ทราบว่าควรจะปล่อยปลาลงเลี้ยงกี่ตัวดีค่ะ ถึงจะไม่แน่นบ่อ และปลาโตได้เต็มที่ค่ะ ช่วยให้คำตอบด้วยนะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: คาร์วัท IP: 125.26.178.139 วันที่: 17 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:20:38 น.
  
2000ครับจากความลีก 50เซนหรือครี่งเมตร ช่วงแรกใส่น้ำ30เซนก่อนในช่วงปลาเล็กปล่อยปลาไหม่เลี้ยง1เดือนค่อยขยับเป็น50เซน บ่อซีเมนต์ต้องตัตต้นกล้วยเเช่กำจัดพิษปูนก่อน 2000นี้ในเชิงการค้านะคับถ้าเลี้ยงไว้กินก็ลดลงมา300-400ได้2000ในบ่อปูนนี้กินอาหารกะจายเลยละ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.24 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:44:12 น.
  
ขอขอบพระคุณมากค่ะ จานโจ้ ดิฉันอยากที่จะเลี้ยงใว้ขายนะค่ะ คือขอรบกวนอีกหนึ่งคำถามนะค่ะ คนที่เขาต้องการที่จะขายลูกปลาให้นะค่ะ เขาแนะนำให้นำ น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำเพื่อแช่บ่อปูนก่อนนำปลามาปล่อยนะค่ะ ไม่ทราบว่าได้ผลเช่นเดียวกัน กับนำต้นกล้วยมาแช่หรือเปล่าค่ะ
โดย: คาร์วัท IP: 125.26.170.103 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:00:10 น.
  
ต้นกล้วยนี้ละคับไม่ต้องเปลืองตังได้ผลเเน่นนอนตั้งเเต่โบราณ
โดย: จาน โจ้ IP: 117.47.143.153 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:16:32 น.
  
ขอบคุณมากค่ะจานโจ้ วันนี้ก็ได้ทำการนำต้นกล้วย 5 ต้น มาหั่นและแช่ในอ่างเลี้ยงปลาเรียบร้อยแล้วค่ะ อาทิตย์หน้าคงปล่อยปลาดุก ลงบ่อได้แล้วค่ะ เดี๋ยวจะส่งรูปมาให้ดูนะค่ะ
โดย: คาร์วัท IP: 125.26.163.234 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:15:16 น.
  
ถึงคุณที่เริ่มเลี้ยงคับ การเลี้ยงปลาในบ่อปูนขนาดใหญ่ ต้องดูแลเรื่องน้ำให้ดีนะคับ เดี่ยวน้ำไม่พอใช้
โดย: น้องใหม่ IP: 110.164.230.83 วันที่: 23 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:57:19 น.
  
พรุ่งนี้จะไปขุดบ่อบ้านแม่แล้ว เอาแบบพอเพียงก่อนตามต้นตำหรับ
ถามคุณโจ้
เรื่องน้ำต้องปรับสภาพอย่างไรบ้าง
ดูอย่างไรว่าต้องถ่ายน้ำและเท่าไร
เป็นกรดด่างของน้ำประมาณเท่าไร
โดย: อ็อด IP: 183.89.191.245 วันที่: 13 สิงหาคม 2553 เวลา:9:10:18 น.
  
มันมีชุดวัดค่าphความเป็นกรดเป็นด่างอยู่คับคงจะหลายตังอยู่เหมือนกันให้มันเป็นกลางหรือด่างอ่อนๆปลาก็จะโตดีคับการปรัปสภาพน้ำต้องใช้ปูนขาวในกรณีที่เป็นกรดมากเเต่ถ้าเป็นด่างมากเเก้ยากคับการถ่ายน้ำ2ใน3จำนวนน้ำทั้งหมดเพื่อไม่ให้น็อกดูเอาคับว่าควรเปลี่ยนหรือยังใช้ความช่างสังเกตุ ผมว่าคุณเลี้ยงพอเพียงไม่ต้องไปซื้อพีหงพีเหสหรอกคับ พักน้ำประปาทิ้งไว้ซัก4วันก็เลี้ยงได้เเล้ว ผมเลี้ยงในกะชังเลยไม่มีปัญหาเท่าไรในเรื่องน้ำ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 118.172.170.53 วันที่: 14 สิงหาคม 2553 เวลา:10:14:59 น.
  
ขอบคุณ จาน โจ้ ให้คำเเนะนำดีๆ ผมก็ว่าจะเลี้ยงเหมือนกัน ว่าจะเลี้ยงในตุ่ม ไม่ก็บ่อซีเมน เเต่ค่าอาหารหลายตัง เหอๆ
โดย: binlaman วันที่: 18 สิงหาคม 2553 เวลา:10:54:26 น.
  
ผมพึ่งทดลองเลี้ยงครับ

ถ้ายังไงแนะนำด้วยครับ
โดย: aof IP: 118.172.223.29 วันที่: 21 สิงหาคม 2553 เวลา:14:09:00 น.
  
ตอนนี้บ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา น้ำสีเขียวมากเลยค่ะ ไม่ทราบว่าดีหรือเปล่าค่ะ
โดย: คาร์วัท IP: 125.26.214.27 วันที่: 22 สิงหาคม 2553 เวลา:21:26:24 น.
  
ไม่ดีคับ ตอนขายจะราคาตกเพราะมีกลิ่นอย่าปล่อยให้เขียวเเละมีกลิ่นมากเรื่องอาหารอย่าให้จนเหลือส่วนมากพวกเลี้ยงอาหารสำเร็จจะขาดทุนคับเพราะกินกะจายเรื่องอาหารถามbinlamanดูเพราะมีเขียนไว้ข้างต้นจะช่วยคุณได้มากถ้าอยากเพิ่มมูลค่าปลาบิ๊กอุยในบ่อให้นำดินปลวกมาใส่ในบ่อบ้างจะทำให้ปลามีสีเหลืองสวยขายได้ราคาเเละน่าซื้อ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 58.147.41.82 วันที่: 23 สิงหาคม 2553 เวลา:9:38:13 น.
  
ขอบคุณมากค่ะจานโจ้ รบกวนช่วยบอกหน่อยได้ไหมค่ะว่าควรจะทำยังไงดีกับอาหารของปลาดุก หรือว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะ รบกวนช่วยบอกทีค่ะ ตอนนี้ซื้ออาหาร 1 ถุง 20 กิโลกรัม390 บาทแพงมากๆๆ ค่ะ รบกวนชายบอกหน่อยนะค่ะ ขอขอบพระคุณมากค่ะ
โดย: คาร์วัท IP: 125.26.216.140 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:17:23:47 น.
  
ถ้าเลี้ยงปลามาก คุณควรหาวิธีการจัดการเรื่องอาหารให้ดีอย่างของผมที่เลี้ยงตอนนี้แทบไม่ต้องใช้อาหารสำเร็จรูปเลย เพราะทำอาหารเองได้โดยวิธีง่าย ๆ และมีแหล่งที่มีเศษอาหารอยู่ ผมจะให้อาหารสำเร็จรูปดุกเล็กแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเอง นอกนั้นก็ใช้อาหารทำเอง และเศษอาหารหมักemขยาย 1วัน ก็ให้ปลากิน ปลาโตไว แข็งแรงไม่มีโรคเลย ตอนนี้มี 5000กว่าตัวขายได้ทุกเดือนครับ
โดย: น้องใหม่ IP: 124.157.142.203 วันที่: 29 สิงหาคม 2553 เวลา:12:21:07 น.
  
อาหารของคุณถูกมากอาหารปลาทำอย่างคุณน้องใหม่ถูกต้องเเล้วคับต้องหาเเหล่งอาหารราคาถูกบ้างค่อยๆรู้ไปคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 58.147.41.97 วันที่: 31 สิงหาคม 2553 เวลา:14:44:56 น.
  
คือพื้นที่ไม่เรียบอ่าครับ มีหิน เอาออกไม่ได้
จะปูผ้าพลาสติก ได้ไหม เอาไม่ออกจริงครับหิน ใหญ่มาก
โดย: สวนเรี่ยมทอง IP: 118.172.245.223 วันที่: 1 กันยายน 2553 เวลา:14:13:34 น.
  
หลงเข้ามาครับ แต่ต้องขอบพระคุณเจ้าของblog มากๆเลยครับเพราะที่นี่มีแต่ความรู้จากท่านที่มีประสพการณ์ตรงล้วนๆ ความรู้ที่ได้จากที่นี่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดและจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะครับ
โดย: แมว27 IP: 192.168.1.85, 119.42.83.89 วันที่: 1 กันยายน 2553 เวลา:14:56:09 น.
  
สวัสดีครับเพื่อน เชียงใหม่ฝนตกทั้งวันเลยครับไม่ได้ไปไหนเลย ให้อาหารปลาก็ต้องลดปริมาณลง ความกดอากาศตำ่ ปลาดุกจะลอยคอ เพราะอ๊อกในน้ำน้อยนะครับ เลยต้องอยู่หน้าคอมทั้งวัน
โดย: น้องใหม่ IP: 117.47.218.187 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:20:57:58 น.
  
อาหารของคาร์วัทเทียบกับตามท้องตลาดนับว่าคุณคาร์วัทซื้ออาหารได้ถูกนะคับปลาเล็กอัดอาหารเต็มที่เลยคับไม่เปลือง1.5เดือนให้อาหารสมทบเเล้วให้อาหารเม็ดอีกเล็กน้อยก็จะช่วยได้คับสูตรอาหารได้ตอบไปเเล้วหาอ่านเอานะคับน้องใหม่ผมก็เคยไปอยู่เชียงใหม่มาเเล้ว2ปีหน้าหนาวทรมานมากผมดื่มเบียร์ร้องคาราเกือบทุกวันเเบบเเก้หนาวนะ อะๆ มีโอกาสผมก็จะขึ้นไปเที่ยวอีกคือเพื่อนยังอยู่ที่นั้นเยอะ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 118.172.164.171 วันที่: 3 กันยายน 2553 เวลา:13:43:24 น.
  
อยากเลี้ยงปลาดุก บิ๊กอุย ในกระชัง อยากทราบว่าควรใช้อวนกระชังขนาดความถี่ของตาอวน กี่เมตรดี ความลึกของกระชุงควรลึกกี่เชนต์ และขนาดของเส้นด้ายกระชังควรเป็นเส้นด้ายเบอร์อะไรค่ะ

ผมต้องการทำกระชุงปลามาแขวนเลี้ยงในสระน้ำขนาดกวางประมาณ 8 เมตร ยาวประมาณ 300 เมตร น้ำลึกประมาณ 4 เมตร


การปล่อยปลาเลี้ยงในกระชังควรปล่อยตารางเมตรละกี่ตัว

ผมมีความคิดว่าจะซื้ออวนมาเย็บเป็นกระชังเอง เพื่อจะได้ความกว้าง ยาว ลึก ตามความเหมาะสมตามประเภทของปลา และเหมาะสมกับขนาดขอสระน้ำ


รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
โดย: ลุงกับป้าอิ๊ด IP: 202.143.146.4 วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:11:49:32 น.
  
เย็บเองน่าจะถูกดีคับ2*2*2ปล่อย500ตัวน่าจะกำลังดีให้เหลือส่วนที่ลงน้ำ1.5เมตรผมไม่เคยเย็บกะชังเองผมมีคนเย็บให้คับไม่ทราบลุงอยู่จังหวัดไรคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.133 วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:9:45:11 น.
  
อยู่จังหวัดจันทบุรี คับ ไม่เข้าใจคำตอบคำ ขอให้ตอบชัดเจนกว่านี้ได้ไหมคับ
โดย: ลุงกับป้าอี๊ด จันทบุรี IP: 202.143.146.4 วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:16:40:12 น.
  
เรื่องด้ายดูเองเลยนะคับ ใช้ขนาดตาที่กลางๆให้เหมาะกับขนาดปลาที่เราจะเลี้ยง ในช่วงปลาเล็กเราต้องมีกะชังอนุบาลใช้หรี่เขียวเย็บเป็นกะชังซ้อนในกะชังจริงเลี้ยงพอซัก1เดือนดูว่าปลาใหญ่ไม่รอดกะชังก็เอากะชังอนุบาลออกคับเรื่องด้ายเรื่องตาอวนนี้ไม่ต้องเครียดหรอกคับดูความเเข็งแรงเป็นหลักอายุการใช้งานเเละก็เงินประมาณว่ากะชังนอกเป็นตาอวนกะชังในเป็นหรี่เขียวถูกเงิน100%คับกว้าง2ม.ยาว2.ลึก2ม.ผมมีกะชังใหญ่4ม.ปลาไม่ค่อยโตเข้าใจว่ามันมีพื้นที่เยอะมันว่ายน้ำเล่นเปลืองพลังงานทำให้มันไม่โตคับ2*2*2นี้ผมเลี้ยง2เดือนโตเท่ากะชังใหญ่เลยคับผมก็เลยสรุปว่าเมื่อมีพื้นที่น้อยมันก็ไม่ได้ใช้พลังงานทำให้มันโตเร็วคับเมื่อมีพื้นที่เยอะลุงก็ทำเยอะลูกหน่อยหรือจะใช้วิธีอื่นก็ได้คับเเต่ใช่วิธีนี้จะได้ผลคุ้มค่าต่อตารางเมตรสูงคับเวลาเเขวนกะชังลึก2ม.ให้อยู่บน0.5ม.ให้อยู่ในน้ำ1.5ม.รวม2ม.พอดีไม่งงนะคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.187 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:10:32:19 น.
  
สวัสดีครับจานโจ้ ปลาทับทิมเลี้ยงได้ครบ 7 เดือนแล้วครับ ผลปรากฎว่า ปลาขนาดตัวโตสุดเท่าฝ่ามือ และยังมีขนาดเล็กกว่านี้อีกปะปนกันไป ผมอยากถามจานโจ้ว่า ถ้าเราเลี้ยงต่อไปเรื่อย ๆ ปลาจะโตไปมากกว่านี้ไหมครับ หรือว่ามันจะไม่โตไปกว่านี้แล้ว บ่อนี้เลี้ยงปลาแรดอยู่ก่อนด้วยซึ่งเมื่อเลี้ยงครบ 7 เดือน ผมวิดบ่อเมื่อเดือน มิ.ย. พบว่าปลามีขนาดโตใหญกว่าฝ่ามือ น่าจะมีขนาด 6-8ขีด คิดว่าปลาทับทิมไม่เหมาะสม และโตช้าในบ่อพสาติก เรื่องคุณภาพอาหารเม็ด ถ้าลองเอาของคุณภาพดี ๆ จะมีผลในเรื่องความโตของปลาแค่ไหนครับ
โดย: nikom IP: 115.87.209.161 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:13:06:33 น.
  
ขอบคุณ จาน โจ้ มาช่วยตอบปัญหาครับ
โดย: binlaman วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:19:37:01 น.
  
มันคงไม่โตเเล้วคับทับทิมนี้4เดือนนี้7-8ขีดเกือบโลเเล้วคับถ้าเลี้ยงมากเดือนกว่านี้ไม่ใช่เเล้วคับองค์ประกอบมันเยอะมันจึงเหมาะกับกะชังเเม่น้ำมากกว่าน้ำไหลอาหารถึงห้ามทำให้มันตกใจไม่เกี่ยวกับราคาอาหารหรอกคับเเค่เราจัดโภชนาการให้ตรงตามวัยก็โตคับมันอาจจะยากเเต่ถ้าเราเข้าใจมันๆก็ง่ายคับขนาดมันโตจนตัวเป็นกิโลสวะมาชนกะชังมันยังตายยกกะชังเลยน้องลองคิดเล่นๆโลละ70กะชังหนึ่งมี700-800โลประมาณว่าใจเสาะเลียงยากเเคน้องเลี้ยงรอดก็โอเคระดับหนึ่งเเล้วคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.214 วันที่: 12 กันยายน 2553 เวลา:10:26:08 น.
  
ขอบคุณครับจานโจ้ที่มาตอบ เรื่องปลาทับทิมที่ผมได้ข้อมูลจากคนรู้จัก แกเลี้ยงในบ่อน้ำไหลผ่าน สภาพแวดล้อมดี แกบอกว่าปลาไม่โตขนาดไม่ถึงฝ่ามือเลี้ยงเกิน 4 เดือน แต่อีกรายหนึ่งอันนี้ผมไปซื้อปลาที่บ่อของเขา เป็นบ่อดิน กั้นเป็นกระชัง น้ำนิ่ง เลี้ยง 4 เดือน ขนาด บางตัว 1ก.ก. ส่วนใหญ่ 6-8ขีดต่อตัว บ่อนี้เขาจัดการดี มีการจ้างคนมาดูแลเรื่องให้อาหาร สรุปว่าเลี้ยงปลาทับทิม ไม่จำเป้นต้องมีน้ำไหลผ่าน ปลาก็โตได้ มันอยู่ที่การจัดการของเราเป็นสำคัญ โดยที่บ่อเลี้ยงต้องมีความลึกเกิน 2 ม.
โดย: nikom IP: 58.8.157.6 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:10:17:18 น.
  
ขอเป็นสมาชิกด้วยคนนะคะ เพิ่งเริ่มเลี้ยงเมื่อวานนี้เอง ยังไม่เจอปัญหา แต่มาล้วงข้อมูลก่อนค่ะ หวังว่าจะไปได้ดี สู้สู้ค่ะ
โดย: น้อย IP: 172.168.1.184, 119.42.123.82 วันที่: 13 กันยายน 2553 เวลา:13:56:32 น.
  
ขอเป็นสมาชิกเพิ่มอีกคนด้วยนะค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเมือนกันที่เลี้ยงปลาดุก ก็รู้เรื่องราวจากที่นี่เหมือกัน ตอนนี้ลงได้เกือบ 2 อาทิตย์แล้วค่ะลงไป 900 กว่าตัว ตายบ้างนิดหน่อย แต่ว่าหฯเลี้ยงในโอ่งนำนะค่ะเพราะว่าโอ่งที่บ้านมีเกือบ 20 ลูกแต่ว่าตอนนี้ใช้แค่ 4 ลูกก่อนค่ะกะว่าจะลงเป็นเดือน เดือนละ 500 ตัว ยังไม่เจอปัญหา ปลาโตดี กินอาหารเก่ง
โดย: มิน IP: 118.175.60.38 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:13:29:04 น.
  
ช่วยบอกข้อบ่งชี้ให้มินหน่อยนะค่ะว่าปลาดุกอุย และปลาดุกรัสเซียมีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
โดย: มิน IP: 118.175.60.38 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:13:51:35 น.
  
ดุกรัสเซียปลายครีบจะเเดงคับดุกอุยกะโหลกมนบิ๊กอุยตอนเล็กเล็กจะมีจุดสีขาวเล็กเรียงข้างลำตัวเเนวขวางจนถึงปลายหางครีบจะดำเทาคับรัสเซียกับบิ๊กอุยกะโหลกจะเหมือนกันเป็นมงกุฎ3เเชกเหมือนกันรายละเอียดคร่าวๆนะคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.225 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:14:26:22 น.
  
เดี๋ยวนี้ท่านผู้หญิงก็หันมาทำเรื่องอย่างนี้กันเยอะขึ้นนะครับดีมากๆๆเลยครับ พี่น้อง
โดย: น้องใหม่ IP: 180.180.179.135 วันที่: 15 กันยายน 2553 เวลา:20:14:06 น.
  
ดีอะ
โดย: เนย IP: 125.27.93.22 วันที่: 18 กันยายน 2553 เวลา:21:00:02 น.
  
ดีจริงๆสิครับ เพราะจะได้มีเวลาบ่นคนที่บ้านน้อยลง..พูดเล่นครับ ตอนนี้ปลาผมมี 3 บ่อ ออกพรรษานี้มีคนจองแล้วครับพี่น้อง
โดย: น้องใหม่ IP: 180.183.118.248 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:23:53:24 น.
  
มันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ ก้อมั่ยรู้จะทำไรดี งานก้อมีประจำ โอ่งก็ว่างเลยหาประสบการณ์ดีๆใส่ตัวบ้างลองผิดลองถูกได้นี่คะ ส่วนเรื่องบ่นไม่มีเวลาบ่นค่ะมีแต่งานอ่างเดียวคะ
โดย: มิน IP: 124.157.243.203 วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:18:37:14 น.
  
เขาบอกว่าถ้าใส่ อีเอ็มแล้วน้ำจะเป็นสีเขียว พอน้ำเขียวแล้ว 10วันถ่ายน้ำครั้งนึง เวลานำมากิน ปลาจะมีกลิ่นเหม็นจริงรึป่าวค่ะ รึว่าไม่จริง แล้วถ้าจริงจะทำไงดี และจะขายไม่ได้ราคา
โดย: มิน IP: 124.157.243.203 วันที่: 21 กันยายน 2553 เวลา:18:41:49 น.
  
น้ำเขียวในโอ่งไม่จำเป็นหรอกคับน้ำเขียวนี้จำเป็นสำหรับบ่อดินในการสร้างอาหารหมั่นดูเเลคุณภาพน้ำเเค่นี้ปลาเราก็ไม่มีกลิ่นเเล้วอาหารอย่าให้จนเหลือค่อยๆศึกษาไปคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.4.127, 124.157.210.33 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:8:16:09 น.
  
ใครอยู่เชียงใหม่บ้าง พอจะรู้ตลาดปลาดุกว่าราคาดีไหม
โดย: เอ IP: 110.164.43.155 วันที่: 23 กันยายน 2553 เวลา:11:23:18 น.
  
ขอขอบคุณนะค่ะที่ให้ความรู้ และกำลังศึกษาหาความรู้พิ่มเติมจากที่มีอยู่ ตอนนี้ปลาโตขึ้นเยอะเลยค่ะ พอครบ 1 เดือนแล้วการตายของปลาจะไม่มีให้เห็นเลย ตอนนี้กำลังทำน้ำหมัก และก็ทำ EM ใช้เอง เพื่อเป็นการศึกษาด้วย และก็ลงปลาเพิ่มออีกในทุกๆเดือนก่อนที่จะใกล้ฤดูหนาวกะว่าจะให้ปลาโตทันก่อนที่จะถึงฤดูการนี้เพื่อที่ปลาจะได้ไม่ช๊อคง่ายและตายเร็วค่ะ ขอบคุณน๊ะคาะที่ให้ความรู้ พอเอาไปใช้แล้วได้ผลดีเกินคาดเลยThank so much-***
โดย: มิน IP: 203.113.20.245 วันที่: 26 กันยายน 2553 เวลา:13:27:14 น.
  
ที่เชียงใหม่ ราคาปลาบิ๊กอุยส่ง 40 บาท รัสเซียส่ง 38 บาท นี่คือราคาเฉลี่ยปลา 4 ถึง 5 ตัวโลนะครับ
โดย: น้องใหม่ IP: 110.164.212.167 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:15:11:08 น.
  
และแล้วก็เจอปัญหา ก็คือว่าทำไมน้ำมันดำแล้วก็เหม็นเร็วมากๆ คือว่าเลี้ยงแบบใช้พลาสติกไม่ถึงอาทิตย์น้ำดำแล้วก็เหม็นๆ มาก ใช้ Em แล้วนะ แนะนำด้วยจ้ะ
โดย: น้อย ลำปาง IP: 172.168.1.184, 119.42.122.199 วันที่: 27 กันยายน 2553 เวลา:17:27:44 น.
  
ให้อาหารเยอะเกินไปเช้า-เย็นก็พอควรมีระยะการให้อาหาร8ชั่วโมงคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 118.172.169.103 วันที่: 29 กันยายน 2553 เวลา:10:53:54 น.
  
ปลาแน่นไปหรือเปล่า ครับคุณน้อย
โดย: น้องใหม่ IP: 117.47.123.229 วันที่: 1 ตุลาคม 2553 เวลา:21:32:03 น.
  
ชอบคำจานโจ้คำหนึ่งที่เคยกล่าวเอาไว้คือ "ปล่อยปลาแน่น มันจะแย่งกันเล็ก" ซึ่งผมได้พิสูจน์แล้ว เป็นดังที่ตานโจ้กล่าวไว้ทุกประการ. หากเลี้ยงปลาชนิดใดก็ตาม ต้องตระหนักถึงจุดนี้ให้มาก ๆ
โดย: nikom IP: 115.87.214.240 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:15:58:41 น.
  
เเถวบ้านโล 60 น่าเลี้ยงมากๆ
โดย: binlaman วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:18:55:45 น.
  
คุณ น้องใหม่ ขอเบอร์โทร หน่อยได้ป่าวคับ
พอดีอยู่เชียงใหม่อ่ะคับ อยากเลี้ยงปลาดุก ว่าจะขอคำแนะนำหน่อยอ่ะคับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.173.5 วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:21:12:38 น.
  
สมาชิกเราเพิ่มขึ้นนะคับ ดีคับ อบอุ่นๆ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.184 วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:17:43:42 น.
  
คนขายปลาแนะนำว่าให้เลิกใช้บ่อพลาสติก เพราะว่าน้ำเสียเร็วกว่าบ่อปูน ส่วนเรื่องอาหารปลาก็ไม่ให้เยอะนะคะ บ่อปลากว้างประมาณ 1เมตร ยาวประมาณ 3 เมตร มีปลา 500 ตัวค่ะ
น้ำในบ่อประมาณ 4 วัน ก็เหม็นเน่าแล้วค่ะ
โดย: น้อย ลำปาง IP: 172.168.1.184, 61.7.173.240 วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:11:06:57 น.
  
ถ้าเลิกบ่อพลาสติก ดูมันก็ไม่เข้ากับ (เกษตรพอเพียง) ซิครับ คุณน้อยลองใช้จุลอินทรีย์ EM ใส่ลงในบ่อครับ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ช่วยให้น้ำในบ่อสะอาดและไม่มีกลิ่น ผมเลี้ยงบ่อพลาสติก บ่อกว้าง 2ม. ยาว 4ม. ลึก 1ม. ปล่อยปลาดุก 600ตัว กว่าน้ำจะมีสีน้ำตาลเข้ม ใช้เวลาเป็นเดือนครับ แต่น้ำในบ่อไม่มีกลิ่นครับ ข้อเสียคือขุ่นคลั่ก มองไม่ค่อยเห็นตัวปลา ณ ปัจจุบันบ่อนี้ผมกำลังเลี้ยงปลาแรดอยู่ครับ เพิ่งลงปลาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ปรับปรุงบ่อนี้ โดยใช้ถังกรองนอกบ่อ ตั้ง Timer สั่งเปิด-ปิด ปั๊มน้ำเข้าถังกรอง อยู่ระหว่างทดลอง แต่เบื้องต้น น้ำในบ่อสะอาดขึ้น เศษอาหารหรือของเสียตกค้างถูกปั๊มดูดมาติดอยู่ที่ใยแก้วในถังกรอง แค่ถอดใยแก้วมาล้างง่าย ๆ ครับ แต่ก็แลกด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้น คุ้มค่ากับการไม่ต้องเปลี่ยนน้ำในบ่อ ปลาโตไวขึ้น นี่เป็นการบำบัดน้ำเสียในบ่อพลาสติกอีกวิธีหนึ่งครับผม
โดย: nikom IP: 58.8.98.114 วันที่: 13 ตุลาคม 2553 เวลา:10:53:57 น.
  
อยากได้แผนธุระกิจ การเลี้ยงปลาดุก หรือ ตัวอย่าง ที่เคยเลี้ยงก็ได้คับ
ประมาณว่า เลี้ยงปลา 5000 ตัว ใช้อาหารทั้งหมดกี่กระสอบ? แล้วหักลบกับ รายได้ ค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไรประมาณเท่าไร? น่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือ ป่าว แนะนำหน่อนะคับ
ขอบคุณมากๆ นะคับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.175.33 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:13:58:03 น.
  
ขอบคุณค่ะ คุณนิคม ปกติใส่ EM ครั้งเดียว
จะลองใส่ให้บ่อยครั้งขึ้น แต่ระบบกรองขอเป็นกรองกับทรายได้มั้ย (ก็เกษตรพอเพียงงัยคะ)
ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบค่ะ
โดย: น้อย ลำปาง IP: 172.168.1.184, 119.42.123.187 วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:16:33:47 น.
  
ขอบคุณมากนะค่ะที่ให้ความรู้เพิ่มเติม
โดย: มะปราง IP: 1.46.11.155 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:8:43:11 น.
  
อยากได้แผนธุระกิจ การเลี้ยงปลาดุก หรือ ตัวอย่าง ที่เคยเลี้ยงก็ได้คับ
ประมาณว่า เลี้ยงปลา 5000 ตัว ใช้อาหารทั้งหมดกี่กระสอบ? แล้วหักลบกับ รายได้ ค่าใช้จ่ายแล้วจะได้กำไรประมาณเท่าไร? น่าเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือ ป่าว แนะนำหน่อย
อยากรู้จริงๆ นะคับ ขอผู้รู้ตอบหน่อยนะครับ
ขอบคุณมากๆล่วงหน้านะครับ
โดย: Super Rookie IP: 110.77.136.148 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:21:24:03 น.
  
ราคาอาหาร ราคาปลา ค่าขนส่ง ราคารับซื้อล้วนเป็นต้นทุนผันเเปร ในเเต่ละท้องทื่จะไม่เหมือนกันเขียนยากคับถ้าจะเอาสูตรสำเร็จเลย
โดย: จาน โจ้ IP: 110.164.158.18 วันที่: 19 ตุลาคม 2553 เวลา:16:03:33 น.
  
น้องต้องสำรวจตลาดก่อนราคาปลาในตลาดลูกปลาที่จะนำมาเลี้ยงราคาอาหารเเถวบ้านระยะเวลาเลี้ยงเเล้วลองคิดคร่าวๆดูว่าจะเลี้ยงดีไหมถ้าจะเลี้ยงเเบบอาหารเม็ดอย่างเดียวนอนอยู่บ้านดีกว่าคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.44 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:10:30:10 น.
  
ราคาปลามีตัวล่ะ1บาท และ2บาทคับ อาหารอยู่ที่420คับ มีร่องลำไย ว่างอยู่ที่สวนลำพูนกะว่าจะลองเอาปลาดุกไปเลี้ยงจะพอมีรายได้ไหมคับ ขนาดบ่อ กว้าง4 เมตร ยาว 100-200 เมตร บ่อแบบนี้เลี้ยงได้ไหมคับ หรือว่า จะปล่อยว่างไว้แบบเดิมดีคับ แนะนำหน่อยคับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.177.192 วันที่: 20 ตุลาคม 2553 เวลา:17:37:37 น.
  
ถ้าเลี้ยงเพื่อขายเอากำไร ต้องทำอาหารเองเท่านั้นครับ ถึงจะมีกำไร แต่ถ้าซื้ออาหารเม็ดสำเร็จรูปเพื่อเลี้ยง ก็จบเห่ครับ เพราะปลาดุกเมื่อเลี้ยงได้ 3 เดือนกว่า จะกินอาหารจุมาก อาหารกระสอบละ 420-480 บาท เลี้ยงได้แค่ 15 วันก็หมดแล้ว (เลี้ยงปลาดุกประมาณ 2000 ตัว) ถ้าจะเลี้ยงก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติ ให้มันหาอาหารเอง เราให้บ้าง แบบนี้ก็ประหยัดดี แต่อาจใช้เวลานาน ปลาก็อาจไม่โต บ่อที่กล่าวมาก็ไม่ใช้เล็ก ๆ ขนาด 400/800 ตร.ม. สรุปนอนอยู่บ้านดีสุดครับ...
โดย: nikom IP: 115.87.203.131 วันที่: 21 ตุลาคม 2553 เวลา:9:03:44 น.
  
ขอบคุณมากๆ นะคับ สำหรับคำแนะนำ ว่าจะลองเลี้ยงแบบ ธรรมชาติ ดู เลี้ยง เท่าไรดีคับ 5000 ตัวได้ไหมคับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.169.162 วันที่: 24 ตุลาคม 2553 เวลา:18:39:19 น.
  
ไม่ทราบว่าบ่อนี้มีความลึกกี่เมตรครับ และเก็บน้ำได้ทั้งปีหรือไม่ ผมว่าควรเลี้ยงในปริมาณไม่มากก่อนในครั้งแรก เพื่อถ้าผิดพลาดอะไรจะได้ไม่เสียหายมาก หลังจากเลี้ยงรอบแรกจบ ค่อยมาประเมินกันต่อไปว่าคุ้มหรือไม่ การเลี้ยงมากเกินไปในครั้งแรก ย่อมไม่เป็นผลดีนัก ควรเริ่มจากน้อยไปมาก อัตราการปล่อยปลาที่เหมาะสมลองอ่านดูข้างบนครับ เขาจะบอกไว้ว่าปลากี่ตัวต่อ 1 ตารางเมตร ขอให้ประสบความสำเร็จครับ
โดย: nikom IP: 58.8.67.188 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:8:16:22 น.
  
ขอบคุณมากนะครับ สำหรับคำแนะนำ ความลึกของบ่อ น่าจะประมาณ 2 เมตรครับ สำหรับน้ำ มีตลอดทั้งปีครับ จริงๆว่าจะลองทำอาหารปลาตามสูตร แล้วใช้เครืองบดเนื้อ ทำดู น่าจะใช้ได้นะครับ แล้วอาหารที่ทำเอง จะให้ตอนปลามีอายุประมาณเท่าไรดีครับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.170.241 วันที่: 25 ตุลาคม 2553 เวลา:19:31:08 น.
  
ตอนที่ปลาโตหรือช่วงเกิน 3 เดือนครับ
โดย: nikom IP: 115.87.236.46 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:8:59:53 น.
  
ผมใคร่ขอแนะนำเพิ่มเติมเพื่อไปพิจาราณาดูในเรื่องของบ่อ ถ้าบ่อธรรมชาติเวลารับจับปลาต้องวิดบ่อ หรือจะใช้วิธีอื่นใดก็ตาม อยากให้ทำเป็นกระชังกั้นรอบพื้นที่ที่เราต้องการเลี้ยง เวลาต้องการจับปลาแค่ยกกระชังก็จับได้สะดวก แต่ก็แลกด้วยการลงทุนที่เพิ่มขึ้น แบบกระชังนี้ผมเคยไปดูที่เขาเลี้ยงปลาก็โตดีครับ ในส่วนรายละเอียดของกระชัง จานโจได้อธิบายไว้ชัดเจนแล้วครับ ลองศึกษาดู
โดย: nikom IP: 115.87.236.46 วันที่: 26 ตุลาคม 2553 เวลา:9:04:27 น.
  
ขอบคุณมากนะครับ ยังไงผมจะลองทำตามคำแนะนำดูนะครับ
โดย: Super Rookie IP: 61.7.170.40 วันที่: 27 ตุลาคม 2553 เวลา:10:33:27 น.
  
ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าหนิงสนใจเรื่องการเลี้ยงปลาดุกเป็นอาชีพอย่างมาก
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำให้สำเร็จและได้กำไรรึเปล่า
ตอนนี้หนิงอยู่ชลบุรี..กำลังคิดอยู่ว่าทางบ้านมีที่ทางอยู่ที่นครนายกเลยอยากจะกลับไปเลี้ยงปลาดุกอยู่ที่นั้นมากกว่าการเป็นลูกจ้างคนอื่นอยู่ที่นี่
เลยอยากจะถามว่าหนิงเป็นผู้หญิงอ่ะจะเลี้ยงปลาดุกแบบไหนดี ในบ่อพลาสติกหรือบ่อปูนซีเมนต์ดี แล้วถ้าจะขอข้อมูลการเลี้ยงปลาดุกแบบละเอียดที่สุดอ่ะ เช่น พันธุ์ปลาแบบไหน ดูปลายังไง เลี้ยงยังไง ราคาต้นทุนโดยประมาณเท่าไร อะไรแบบเนี้ย จะได้มั๊ยมีเว็บไซด์ไหนหรือที่ไหนแนะนำมั๊ยคะ ก่อนการลงทุนแบบจริงจัง
จะรอคำตอบนะคะ nungning520@gmai.com
โดย: nungning IP: 113.53.65.219 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:49:02 น.
  
เช็ค Mail ด้วยครับ คุณหนิง
โดย: nikom IP: 58.8.231.40 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:53:52 น.
  
ดูรายระเอียดจากข้างบนจะช่วยน้องได้เยอะเดี๋ยวนี้หญิงเก่งเยอะตั้งใจจริงก็สำเร็จเป็นกำลังใจให้คับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 110.164.132.225 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:57:42 น.
  
เลี้ยงปลามาครบ 2 เดือนแล้ว น้ำหนักประมาณ 7 ตัว/กก. ไม่ทราบว่าโตไวรึว่าโตช้าคะ
โดย: น้อย ลำปาง IP: 172.168.1.104, 110.77.143.95 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:39:13 น.
  
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานครับ
โดย: nikom IP: 58.8.199.89 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:41:28 น.
  
ผมพึ่งลงไปบ้านนานครนายกมาคับสนับสนุนเต็มที่เลยคับเเหล่งอาหารถูกๆเเถวนครนายกเยอะไม่มีตลาดผมลงไปจับให้ก็ได้คับ3-4ตัวโลนะคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 58.147.41.93 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:16:20 น.
  
เลี้ยงปลาดุกกำไรดีครับ
โดย: binlaman วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:14:55 น.
  
ตอนนี้ลองเอาต้นไม้น้ำลงในบ่อ แล้วใส่ดินลงไปด้วย น้ำขุ่นมากๆ ไม่รู้ว่าจะมีผลอะไรกับปลามั้ยคะ พอดีว่าลูกค้าที่ซื้อปลาเค้าอยากให้เหมือนปลานา เค้าแนะนำมาค่ะ ขอความคิดเห็นด้วยค่ะ
โดย: น้อยลำปาง IP: 172.168.1.104, 61.7.177.35 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:29:40 น.
  
ดินปลวกใส่กะบะให้มันไซร้เล่นคับให้อาหารสดมันด้วยจะทำให้ตัวเหลืองสวย
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.47, 110.164.132.161 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:39:15 น.
  
แล้วปัญหาน้ำขุ่นละคะจานโจ้ มีผลกับปลามั้ยคะ
โดย: น้อยลำปาง IP: 172.168.1.104, 119.42.122.85 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:54:30 น.
  
ใช่อาหารสดอยางเดียวก็ได้คับควบคุมปริมาณเอามีจำนวนเยอะไม่คับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.23, 118.172.171.11 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:06:59 น.
  
มีขนาด 2-3 เดือน 500 ตัว และมีตัวเล็กเลี้ยงในบ่อซีเมนต์อีก 300 กำลังทดลองเลี้ยงดูค่ะ ถ้าเวิร์คก็จะออกไปทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มตัวค่ะ ตอนนี้ทำงานอยู่ค่ะ
โดย: น้อย IP: 172.168.1.104, 61.7.173.124 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:48:38 น.
  
ถึงจานโจครับ ปลาทับทิมผมที่เลี้ยงมันนานเกิน Over Due แล้ว จนเกือบยอมแพ้เพราะความโตช้าปลา ขาดกำลังใจไปบ้าง
หลังจากที่วิดบ่อเมื่อ 18 ก.ย.53 จับตัวเล็กออก เอาตัวที่ผมคิดว่ามันใหญ่ในตอนนั้นไว้ เพื่อเลี้ยงต่อ และเลี้ยงมาเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้
เมื่อ 23 ต.ค. 53 ผมมีการปรับปรุง System ของบ่อ เชื่อไหมครับว่าขนาดปลาทุกวันนี้ มีขนาด 6-8 ขีดอาจมีถึงโลต่อตัว ถึงแม้ว่า มันจะโตไม่ทันการณ์เสียแล้ว
แต่อย่าลืมนะครับว่า ผมเลี้ยงในบ่อผ้ายาง ไม่ใช่เลี้ยงในกระชัง อย่างที่เกจิทั้งหลายบอกว่า เลี้ยงแบบผมปลาจะไม่โต ผมพบว่า ปลาทับทิมที่เขาเลี้ยงกัน 4 เดือน
แล้วได้ขนาด 6-8 นั้น ถามว่า ทุกคนที่เลี้ยงได้ขนาดนั้นกันทั้งหมดหรือ ผมว่าไม่ทั้งหมดนะ มันมีองค์ประกอบเดียวจะมาเล่าให้ฟัง ว่ามีอะไรบ้าง เท่าที่ผมทราบบ้างคนเลี้ยงในบ่อ
ดิน น้ำไหลผ่าน เลี้ยงลากยาวเป็นปี ปลาโตยังไม่ถึง 4 ขีด เลยครับ ความจริงพันธุ์ปลาที่ผมได้มา คนขายเขาบอกเลยว่า ทับทิมโตช้า เลี้ยงเป็นปีนะถึงจะโตและจับได้
ดังที่ทราบเมื่อปลาทับทิมที่ไม่ทำหมัน มันออกลูกออกหลานมาให้เชยชม อยู่เรื่อย ๆ ขนาดปลาเมื่อตอนผมเลี้ยงครบ 4 เดือนมีขนาดเท่ากับเครื่องคิดเลขรุ่น Casio FX-4500
คำกล่าวที่ผมได้ยินบ่อย ๆ เมื่อคนเขาเห็นปลาทับทิมที่ผมเลี้ยงในบ่อผ้ายาง เขาบอกว่าเลี้ยงต่อไปอีกเป็นปี ปลามันก็ไม่โตหร้อก เลี้ยงบ่อแบบนี้ปลาไมาโต bla bla....
เขาถึงบอกไม่หมดงัยว่า ทีมาของปลาเป็นเช่นไร ที่เลี้ยง 4 เดือน เขามีกระบวนการนับ กันอยู่ ถามว่าเลี้ยงยาวแบบผมมันโตจริงแต่ใช้เวลาเกิน 4 เดือน ถ้าคิดอัตราแลกเนื่อก็อาจได้น้อย หรือว่าขาดทุนในทางตัวเลข แต่ผมคิดสวนกลับ เลี้ยงเอาสนุก แต่ตั้งใจเลี้ยงลี้ย
เมื่อปลาโต เราก็แอบภูมิใจที่ทำได้ ได้ทั้งความเพลิดเพลิน เหมือนคนเลี้ยงปลาคาร์ฟ ค่าทำบ่อก็ล่อไปเป็นแสนแล้ว ไหนค่าไฟอีก เขายังเลี้ยงกันได้ ก็เพราะความชอบนั่นเอง
โดย: nikom IP: 58.8.118.204 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:04:33 น.
  
คำว่าเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติกแล้วปลาไม่โต มีสาเหตุ พอจะสรุปได้ดังนี้ครับ
1. คนเลี้ยงดูแลบริหารจัดการไม่ดี
2. พันธุ์ปลาไม่ดี
3. สภาพน้ำในบ่อเลี้ยงไม่ดี
4. ทำเลเลี้ยงไม่ดี
5. คนเลี้ยงใจร้อนอยากให้ปลาโตเร็วเกินไป โดยไม่คำนึงถึงเวลา
6. อื่น ๆ


ขออภัยท่านทั้งหลาย เรื่องราวของผมที่ไม่เกี่ยวปลาดุก แต่ว่าในบ่อทับทิมก็มีดุกปนอยู่ด้วย ประมาณ 30 ตัว ซึ่งโตไวเหมือนโกหก แต่ผมไม่ชอบเลี้ยงตรงที่ มันทำให้น้ำขุ่นเร็ว
อีกอย่างปลามันกินอาหารเก่งมาก จะเลี้ยงเพื่อสนุก มันไม่สนุดกตรงนี้แหละครับ
แต่ก็เอาใจช่วยท่านทั้งหลายที่เลี้ยงปลาดุก คงสำเร็จกันทุก ๆ ท่าน ลดต้นทุน ก้มีกำไรเองและครับ โชคดีครับ
สุดท้ายต้องขอขอบคุณจานโจ้ด้วยความจริงใจ ที่มักให้คำแนะนำที่ดีเสมอ
โดย: nikom IP: 58.8.118.204 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:07:15 น.
  
นิคมเป็นคนที่เเน่วเเน่มากผมเชื่อว่าน้องจะต้องประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างเเน่นอนปลาเมื่อออกลูกจะหยุดการเจริญเติบโตคับบ้างที่3ขีดมันก็ออกลูกเเล้วเขาถึงชอบปลาหมันหรือปลาเเปลงเพศไงคับพันธ์จึงสำคัญมักๆ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.32, 118.172.154.21 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:16:44 น.
  
ขอบคุณครับสำหรับกำลังใจ จากจานโจ้

เมื่อวานสูบน้ำออกเปลี่ยนน้ำบ่อปลาครับ
ขนาดปลา 3 ตัว/ก.ก.
ราคาขาย ก.ก. ละ 80 บาท
เมื่อวานขายไป 6 ตัว หรือ 2 ก.ก. ได้เงินมา 180 บาท

เป้าหมายในการวิดบ่อเมื่อวาน ไม่ได้ต้องการจับปลามาขายครับ
แค่ต้องการเปลี่ยนน้ำในบ่อเฉยๆ แต่มีคนเขา need จะซื้อปลา
มีหลายคน ต้องการซื้อ แต่ตัดสินใจขายไปให้ 2 คน
เพราะเป้าหมายผมที่เลี้ยงคืออยากให้มันมีขนาดที่โตกว่านี้
คือควรได้น้ำหนัก 1-2 ตัว/โล แต่ไซด์เมื่อวานลูกค้าพอใจ ก็ถือว่าจบ
ยังเหลือปลาในบ่ออีกประมาณ 54 ตัว โครงการขยายบ่อยังมีต่อไป
โปรดติดตามความคือหน้า.....
โดย: nikom IP: 58.8.189.202 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:03:32 น.
  
เมื่อวานผมสูบน้ำออกไม่หมด เหลือน้ำในบ่อประมาณ 1 ฟุต ทับทิมตัวใหญ่มีแน่นอนครับ แต่ตักไม่ติด มันโดดหนีไปได้ แต่ยืนยันว่า 2 ตัวโล ก็น่าจะมีครับ
โครงนี้ผมต้องปรับปรุงอะไรบ้าง
1. ต้องเลี้ยงด้วยระยะที่สั้นลงกว่านี้ อาจใช้เวลา 4-5เดือนควรได้ปลาที่มีขนาด 6-8ขีด/ตัว
2. ควรมีระบบการบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
3. ปรับชั่วโมงการทำงานของปั๊มบ่อกรองและปั๊มลม ลดจำนวนชั่วโมงต่อวันลงมาอีก
4. ขยายบ่อให้มีความกว้างและลึกมากกว่าเดิม
5. อื่น ๆ

ปัญหาและอุปสรรคมันทั้งหลายมันเป็นตัวพิสูจน์คนเรา ดังเช่นสุภาษิตที่กล่าวไว้ “ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน”
คนเราท้อได้ แต่อย่าถอย.
โดย: nikom IP: 58.8.189.202 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:06:34 น.
  
แก้ไขคำผิดครับ
ราคาขาย ก.ก. ละ 80 บาท
เมื่อวานขายไป 6 ตัว หรือ 2 ก.ก. ได้เงินมา 180 บาท

ที่ถูกต้องคือ หรือ 2 ก.ก. ได้เงินมา 160 บาท
ครับผม


โดย: nikom IP: 58.8.189.202 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:54:39 น.
  
ดีคร่า ทักทายนะค่ะ
โดย: www.24hotcasino.com IP: 61.19.66.216 วันที่: 11 มกราคม 2554 เวลา:16:05:50 น.
  
คงประสบความสําเร็จกันถ้วนหน้าเเล้วนะคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.41, 110.164.132.227 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:44:24 น.
  
ถึงจานโจ้ครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30/1/54 ผมจับปลาทับทิมขายแล้วครับ ขนาดปลา 2 ตัว/1ก.ก. มีปลานิลปนอยู่หลายตัวด้วยครับ ขนาดก็ใกล้เคียงกันครับ ได้เงินมาหลายร้อยครับ พอเป็นค่าอาหารครับ ช่วงนี้กำลังปรับปรุงบ่อ เอาให้ลึกกว่าเดิม แต่ยังคงแนวเดิม คือบ่อพลาสติกครับ แนวทางการเลี้ยงของผมก็คือ ทดลองไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้เลี้ยงเพื่อการค้า 100% ต้องมีสักวันที่มีจุดลงตัว หรืออาจไม่มีก็สุดแล้วแต่ครับ มีความสุขที่ได้ทำ ถ้าเสร็จแล้วจะมารายงานความคืบหน้าให้ทราบครับ
โดย: nikomk IP: 58.8.186.112 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:47:25 น.
  
ไม่ได้เข้ามานาน บล๊อคสวยนะคะ ตอนนี้เริ่มทำอาหารปลาเองแล้วค่ะ แต่มีปัญหาว่า ถ้าเราไม่ซื้อเครื่องอัดเม็ด เรามีวิธีทำยังงัยดีคะ ทุกวันนี้ก็ตากแห้งแล้วก็เกลี่ยๆ ไว้ แต่อยากให้มันเป็นเม็ดๆ พอจะมีวิธีมั้ยคะ
โดย: น้อย ลำปาง IP: 172.168.1.104, 61.7.170.42 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:58:31 น.
  
หัวข้อ การเลี้ยงปลาดุกนี้ ผ่านไปเร็วเนอะ 5 ปีเเล้ว คนเข้ามาอ่านเยอะมากกกกกกกกกกกก

ขอให้ทุกท่านเเค่รู้จักพอเพียง พออยู่ คิดว่าคงจะไม่มีหนี้สิน ครับ
โดย: binlaman วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:17:10 น.
  
ดีคับดี
โดย: จาน โจ้ IP: 118.172.212.156 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:07:09 น.
  
ตอนนี้เปิดเเผงปลาเเล้วคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 118.172.225.243 วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:6:33:28 น.
  
รับจับปลาดุกบิ๊กอุยขนาด 3 - 4 ตัวโลให้ราคาอิงตลาดกลางกรุงเทพ ( จังหวัดที่ใกล้ๆอุตรดิตถ์ ยิ่งสุโขทัยได้ยิ่งดี ) รีบติดต่อมานะครับ และตอนนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาดุก ( ใช้เลี้ยงปลากดได้ )
เบอร์ 1 ราคา 440 โปรตีน 32 % เบอร์ 2 ราคา 430 โปรตีน 30% เบอร์ 3 ราคา 420 โปรตีน 25 %
สนใจสอบถาม จานโจ้
โดย: จานโจ้ IP: 125.25.205.38 วันที่: 25 เมษายน 2554 เวลา:10:02:26 น.
  
กำลังศึกษาอยู่ค่ะ อยากเลี้ยงบ้างหารายได้พิเศษ
โดย: อ้อย IP: 110.171.45.40 วันที่: 30 เมษายน 2554 เวลา:21:19:56 น.
  
ไม่ทราบถ้าเลี้ยงที่ลำปางจะมี พ่อค้า แม่ค้ามารับซื้อมั้ยครับ
โดย: มือใหม่หัดเลี้ยง IP: 223.206.15.198 วันที่: 6 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:07:50 น.
  
อ.อะไรคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 192.168.1.41, 118.172.175.80 วันที่: 19 พฤษภาคม 2554 เวลา:15:24:39 น.
  
ผมกำรังศึกษาเรื้องการเลี้ยงปลาอยู่ครับ แล้วจะกลับไปเลี้ยงที่บ้าน
โดย: น็อต IP: 182.52.76.15 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:13:33:40 น.
  
สวัสดีจานโจ้ครับ มีเรื่องสอบถามเกี่ยวลูกปลาทับทิมครับ
คือว่าปลาทับทับทิม ที่ผมเลี้ยงนั้น ออกลูกมาจำนวนหลายร้อยตัว ผมแยกออกมาไว้เฉพาะลูกปลา
ออกมาแล้วประมาณ เดือนกว่า ๆ ขนาดน้ำหนักตอนนี้ประมาณตัวละ 0.6g/ตัว มีคำถามว่า เราต้องเอาลูกปลาให้ได้ขนาดไหน เพื่อ
ที่จะนำไปเลี้ยงต่อในกระชัง โดยให้ได้ปลาขนาด 5-7 ขีด ในระยะเลา 4 เดือน
(หมายเหตุ : ปัจจุบันผมปรับปรุงบ่อโดยขุดลึก 1.50ม. กว้าง 4 ม. ยาว 8ม. มีระบบบำบัดน้ำ น้ำในบ่อนี้จะใส ไม่เป็นสีเขียวเหมือนของเดิม
ปลาในบ่อโดยรวมกินอาหารเก่งขึ้น ว่ายน้ำปราดเปรียว น้ำฟุ้งกระจาย เวลาให้อาหาร และจะกินอาหารหมดทุกครั้งที่เอาอาหารให้กิน)
***บ่อใหม่นั้นยังคงเป็นบ่อพลาสติกครับ***
โดย: nikomk IP: 58.8.164.21 วันที่: 6 มิถุนายน 2554 เวลา:16:39:14 น.
  
ทับทิมต้องทําเป็นปลาหมันคับใช้ฮอโมนเเปลงเพศปลาให้เป็นตัวผู้ให้หมดตอนออกจากไข่ประมาณ5วันตัวผู้จะโตเร็วกว่าตัวเมียเเละเมือปลาไข่จะหยุดการเจริญเติบโตการที่จะนําปลาลงกระชังต้องดูขนาดตากะชังที่เราใช้ไม่ให้ปลาลอดได้ก็ใช้ได้คับไม่ตายตัวการให้อาหารก็มีส่วนสําคัญให้น้อยๆเเต่ถี่ทุกๆ4-5ชั่วโมงก็โตเร็วคับ(เฉพาะนิล-ทับทิม)ปลาเล็กใช้โปรตีนสูงๆนะคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 180.183.176.236 วันที่: 11 มิถุนายน 2554 เวลา:17:07:25 น.
  
ขอขอบคุณจานโจ้สำหรับข้อมูลครับผม
โดย: nikomk IP: 58.8.78.127 วันที่: 15 มิถุนายน 2554 เวลา:9:19:37 น.
  
//www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=40782.msg911596

ภาพบ่อปลาครับ
โดย: nikomk IP: 58.8.115.112 วันที่: 27 มิถุนายน 2554 เวลา:9:28:59 น.
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ ขอให้ท่านประแต่ความสุข ความเจริญครับ
โดย: dow IP: 101.108.202.16 วันที่: 21 สิงหาคม 2554 เวลา:18:32:41 น.
  
ขอบคุณสําหรับความรู้
โดย: k-lo IP: 125.26.133.193 วันที่: 3 กันยายน 2554 เวลา:8:22:19 น.
  
ไม่มีใครตอบ ทุน 1500 ได้ 1500 กำไรต้องไหน ค่าแรงอีก เวลาอีก ทำทำไมเนี่ย
โดย: วี IP: 118.174.44.221 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:20:02:01 น.
  
ขอบคุณสำหรับความรู้ ขอบคุณครับ
GPS Black Friday|Breville BJE200XL|Black Friday Bowflex
โดย: birdfriday วันที่: 30 กันยายน 2554 เวลา:9:42:28 น.
  
ขอบคุณครับ เขียนดีนะครับ
ติดตามอยู่นะครับ เดี๋ยววันหลังจะตามมาอ่านใหม่ bookmark ไว้ละ :D
วันนี้พอก่อน วันละนิด จิตแจ่มใส่ :D
_________________________________________________________________________________


cheap halloween costumes | homemade halloween costumes | adult halloween costumesโดย: lafaellcross วันที่: 13 ตุลาคม 2554 เวลา:4:32:17 น.
  
ขอบคุณคร้าบที่มีน้ำใจเขียนให้อ่าน
ไปละครับ


__________________________________________
halloween costume ideas | discount halloween costumes | cheap halloween costumes | cheap halloween costumes | halloween costumes for girls | girl halloween costumes | kids halloween costumes | black friday gps | black friday laptop | black friday lcd tvโดย: lafaellcross วันที่: 21 ตุลาคม 2554 เวลา:12:50:35 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Halloween Costumes Couples | Couples Halloween Costumes | Costumes for Halloween
โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 31 ตุลาคม 2554 เวลา:21:52:42 น.
  
Thank you for great articcles.
i love you.
See you again.


__________________________________________
Best of watches swiss army watches | Cheap Watches zenith defy xtreme | Best home theater home theater systems | Discount home theather home theater speaker systems |โดย: lafaellcross วันที่: 5 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:28:01 น.
  
ราคาอาหารกับราคาปามันบิดเบือนการทำกำไรต้องอาศัยความเก่งเฉพาะตัวคับ
โดย: จาน โจ้ IP: 183.88.8.110 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:32:09 น.
  
โดย: ขอบคุณมากครับ (solodano ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:09:26 น.
  
โดย: SaZmi (solodano ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2554 เวลา:18:18:27 น.
  
Thanks for the great article. I hope to be back to read it again. Please write to me so I like this article. I feel much better and more knowledgeable. Thank you.
Samsung Smart TV 2011 30 Inch Lcd Tv Smart Tv 42 inch lcd smart tv 50 inch lcd and led samsung smart tvs for 2011 deals on smart tvs
โดย: couples (AIRRO01 ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา:15:35:30 น.
  
Thanks for this great article and if you have enough free time to visit my blog. You write very well, I'll read it.
Mitsubishi Projection TV   Mitsubishi Projection TV   Mitsubishi DLP 3D TV   Mitsubishi 60 Inch TV   Mitsubishi 65 Inch TV   Mitsubishi 73 Inch TV   Mitsubishi 75 Inch TV   Mitsubishi 82 Inch TV   Mitsubishi 92 Inch TV
โดย: Mitsubishi Tv (AIRRO01 ) วันที่: 3 ธันวาคม 2554 เวลา:16:37:09 น.
  
ได้ประโยชน์จริง ๆครับ

Web hosting, domain, vps, a href="//www.domainhost360.com" rel="dofollow" target="_blank">hosting
โดย: ประวัติศาสตร์ไทย (ถ้าไม่ซ้ำเอาชื่อนี้ ) วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:12:41:50 น.
  
โดย: ถ้าไม่ซ้ำเอาชื่อนี้ วันที่: 9 ธันวาคม 2554 เวลา:12:42:57 น.
  
โดย: peter125 (steven1064 ) วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:12:05:34 น.
  
โดย: peter125 (steven1064 ) วันที่: 2 มกราคม 2555 เวลา:12:06:09 น.
  
สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ข่าวสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหรือแนะนำให้รู้จักชุมชนของท่าน เพียงแค่ ลงทะเบียน เป็นสามาชิกกับ porpeangnetwork ก็จะสามารถสร้างเครือข่ายพอเพียงกับเราได้ทันที พลังงานชุมชน พลังคุณ//www.porpeangnetwork.com/
โดย: นิติรันต์ IP: 192.168.1.228, 180.183.65.114 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:21:43:30 น.
  
//www.porpeangnetwork.com/สื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ข่าวสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนหรือแนะนำให้รู้จักชุมชนของท่าน เพียงแค่ ลงทะเบียน เป็นสามาชิกกับ porpeangnetwork ก็จะสามารถสร้างเครือข่ายพอเพียงกับเราได้ทันที พลังงานชุมชน พลังคุณ
โดย: นิติรันต์ IP: 192.168.1.228, 180.183.68.80 วันที่: 26 มกราคม 2555 เวลา:22:02:00 น.
  
ไม่มีสิ่งที่ต้องการเลย
โดย: คนหวังดีเจ้า IP: 182.52.133.120 วันที่: 30 มกราคม 2555 เวลา:16:24:11 น.
  
โดย: Scopes (AIRRO01 ) วันที่: 31 มกราคม 2555 เวลา:13:43:02 น.
  
ออนไลน์ สินค้าเกษตร //www.deeall.com/board/forum.php
โดย: deeall IP: 180.183.149.249 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:19:46:30 น.
  
ก็ดีนะครับ
โดย: พีระผล IP: 101.109.161.185 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:18:56:26 น.
  
ขอบคุณมากครับสำหรับบทความเขียนได้เยี่ยมเลยครับ
Online Payday Loans Advance Lenders Payday Loan Online Payday Loan Direct Lender Direct Lenders for Payday Loans Direct Lender Payday Loans Direct Payday Loan Lenders Bad Credit Payday Loans
โดย: Payday Loans OnLine (AIRRO01 ) วันที่: 20 พฤษภาคม 2555 เวลา:21:55:04 น.
  
สอบถามนิดนึงครับ ว่าเวลาทำบ่อเนี่ี่ย ขุดเสร็จก่อนปูผ้ายางเอาไรรองพื้นไหม แล้วโอกาสผ้ายางจะรั่วมีไหมครับ
โดย: เพน IP: 101.109.182.77 วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:0:55:34 น.
  
อีกนิดผมดูในคลิปตอนปุผ้าพลาสติกลงไปสองผืนมันไม่ต่อกัน แล้วช่วงรอยต่อไม่กลัวน้ำซึมออกเหรอครับ...ทำยังไงเอ่ย
โดย: เพน IP: 101.109.182.77 วันที่: 14 มิถุนายน 2555 เวลา:1:05:09 น.
  
บ่อผ้ายางที่ผมทำขนาดความจุน้ำ 80ตัน และ 40 ตัน
ทั้ง 2 บ่อ ผ่านมาปีกว่าแล้ว ยังไม่รั่ว

ก่อนปูผ้ายางต้องเก็บเศษไม้ออกให้หมด ผ้ายางต้องมีความหนารับแรงดันน้ำได้ ควรใช้ผ้ายางผืนเดียว การต่อทำได้ แต่ต้องทำให้ไม่รั่ว

ยกตัวอย่าง ผ้ายางที่ อบต.แจกชาวบ้าน ให้นำไปทำบ่อปลาดุก แบบนั้น เอามาทำบ่อขนาดใหญ่ไม่ได้ ถึงได้ก็ไม่เกินปี จะรั่วเอง

เผื่อให้ภาพ ลองเข้าไปตาม link....
//www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=40782.msg1578427#msg1578427
โดย: nikomk IP: 58.8.51.254 วันที่: 12 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:06:16 น.
  
แก้ไขข้อความ

แก้จาก.. เผื่อให้ภาพ แก้เป็น.. เพื่อให้เห็นภาพ
โดย: nikomk IP: 58.8.51.254 วันที่: 12 กรกฎาคม 2555 เวลา:17:08:54 น.
  
ทำไมไม่สร้างบ่อปลาที่บนตึกละครับ
โดย: สายหล้า IP: 106.0.194.39 วันที่: 19 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:17:55 น.
  
ปกติตึกที่เขาออกแบบมันรับโหลดของตัวมันเองหนักพออยู่แล้ว ตึกที่เขามีสระว่ายน้ำเช่นพวกโรงแรมอันนั้นโอเค เขาออกแบบไว้ดีแล้ว ยังไม่เคยเห็นใครตั้งใจไปสร้างบ่อปลาบนตึกนะครับ อาจไม่คุ้ม ถ้ามีงบประมาณพอ ไปสร้างบ่อปูนจะคุ้มคว่านะครับ คุณสายหล้า.....
โดย: nikomk IP: 58.8.48.174 วันที่: 20 กรกฎาคม 2555 เวลา:8:31:00 น.
  
ขอคำปรึกษาแบบด่วนๆหน่อยครับ ผมเพิ่งลองเลี้ยงปลาดุกบ่อพลาสติกครั่งแรกปล่อยปลาไปประมาณ 600 ตัว ตอนนี้ตายไปแล้ว 20 อยากทราบการแก่ไข และวิธีการป้องกัน ไม่อยากหั้ยตายเพิ่มครับ น้องใหม่ขอคำชี้แนะครับ ขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ

ขนานบ่อ 1.7* 3.5 ลึก ผมโทรถามแม่เมื่อกี่ประมาณ 25 cm. (ช่วงนี้อากาศหนาวไม่ทราบว่าเป็นเพราะน้ำเย็นหรือป่าวครับ )


ช่วยตอยหน่อยนะครับ
โดย: อาวุธ แสงขาว IP: 203.146.37.98 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:10:23:59 น.
  
ช่วงหน้า หนาวปลาจะมีโรค ติดต่ดเยอะมาก สำหรับ ปลาดุก ถ้าปลาตาย จะมีสองอาการ ใหญ่ ๆ คือ ลอยตัวตั้งตรง เอาหนวดขึ้น แสดงถึงอาการเครียด ของปลาดุก อาการที่สองลำตัวจะมีแผลตามตัว ให้แก้ไข โดย ใข้เกลือแกง หรือเกลือที่อยู่ในครัวบ้านเรือนของเรานี่ละครับ ตามขนาดบ่อ ก็ใ้หว่านเกลือให้ทั่วบ่อ สัก 2-3 กิโลกรัม
โดย: หนุ่ย.....อุดร IP: 114.109.90.26 วันที่: 25 พฤษภาคม 2556 เวลา:16:08:45 น.
  
เชือกพลาสติก ขายเชือกไนล่อนสีดำ เชือกไนล่อนสีเขียว อวนกั้นนก เขียวขี้ม้า เชื่อกไนล่อนสีแดง เชือกไนล่อนสีฟ้า เชือกไนล่อนสีขาว เชือกไนล่อนสีเหลือง เชือกไนล่อนดำ ผลิตตามสั่ง ตัดตามความยาวที่ต้องการ บริการทั้งขายส่งและปลีก มุ้งไนล่อนฟ้า่สำหรับใช้ทำบ่อเลี้ยงปลาขนาดเล็ก และรับสั่งทำ อวนฟ้า อวนกะชังปลา และอวนประมงทุกชนิด บริการด้วยใจ สินค้าคุณภาพ จัดส่งรวดเร็ว จัดส่งทั่วประเทศ สนใจกรุณาติดต่อเรา 0892042655 เชษฐ์
โดย: เชษ IP: 114.109.102.23 วันที่: 25 มิถุนายน 2556 เวลา:18:09:22 น.
  
ได้ความรู้เยอะดีครับ ขอเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยคนนะครับ
โดย: ฺB IP: 1.0.225.22 วันที่: 17 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:39:06 น.
  
ทุน 1500
ขายได้ 1500
แล้วได้ไรอะ
โดย: D+ IP: 202.29.239.146 วันที่: 13 กันยายน 2556 เวลา:12:30:13 น.
  
หวัดดีคับผมก็เลี้ยงปลาดุกอยู่คับ เลี้ยงได้ 3 ปีแล้วแต่เลี้ยงไม่มากคับแค่ 3บ่อเอง บ่อละ300ตัวได้ขายทุกเดือน แต่ตอนี้กำลังจะเป็นรายได้หลักคับเพราะผมต้องเลี้ยงเพิ่มเป็น 1000ตัวต่อบ่อ ผมไม่นึกเลยคับว่าแค่ใช้เวลาหลังเลิกงานนิดเดียวก็ได้เงินใช้ทุกเดือน ถ้าหากท่านสนใจลองทำได้นะคับหวัดดีครับ
โดย: vut IP: 27.55.16.28 วันที่: 16 กันยายน 2557 เวลา:20:37:45 น.
  
กกก
โดย: กก IP: 49.49.185.130 วันที่: 8 ตุลาคม 2557 เวลา:11:45:07 น.
  
ข้างบนเรื่องรายได้ใส่ตัวเลขผิดนะครับ เนื้อหาเดียวกันลอกกันมาเลยผิดเหมือนกันเป๊ะ
ปลา1000 ตัว ตัวละ สามขีด(300g)
300gX1000=300kg
300kgX30B=9000B นะครับ
คนอ่านอย่าเดียว ไม่คิดตามกันเลย
โดย: gmo IP: 27.55.28.203 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา:18:52:06 น.
  
ข้อมูลดีมาก_อยากทำแบบนี้มีที่ดินพร้อมที่อยู่อาศัยรวม4ไร่/เบื่ออาชีพในเมืองอยากกลับไปสู่ชีวิตแบบรากหญ้า
โดย: นายประโสด จิ๋วทา IP: 49.229.109.110 วันที่: 11 พฤษภาคม 2559 เวลา:7:18:42 น.
  
พลาสติกปูบ่อ หนา 0.2-0.5 mm ทำจากพลาสติกประเภท LDPE ลักษณะเหนียว นิ่ม ยืดหยุ่นได้ ไม่แตกกรอบง่าย ไม่มีการรั่วซึม ทนแสงแดด UV ทนความร้อน ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ ช่วยเพิ่มผลผลิตจากการเลี้ยง อาหารไม่จมเลน สัตว์น้ำกินง่ายโตไว ปราศจากโรคภัย

ราคาตารางเมตรละ 30 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 087-7700998

website : //www.ksbproduct.com
facebook : https://www.facebook.com/pondcover/

#พลาสติกปูบ่อ
#ผ้าใบปูบ่อ
#ปูบ่อพลาสติก
โดย: ksbproduct IP: 118.175.152.196 วันที่: 4 กรกฎาคม 2559 เวลา:19:32:24 น.
  
เลี้ยงบ่อพาลสติกต้องไส่ดินในบ่อด้วยมั้ยคับ
โดย: binnasan IP: 223.24.70.208 วันที่: 19 ธันวาคม 2559 เวลา:10:50:44 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

binlaman
Location :
พัทลุง  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 11 คน [?]Fern love the life.