ตุลาคม 2551

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
ปฏิทินงานประกวดกล้วยไม้ปี 2552

วันที่ 29 ธ.ค. 52
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี 52 ครบรอบ 32 ปี ของสมาคมกล้วยไม้แคทลียา และชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย
ณ บริเวณ บริษัทบางกอกฟลาวเวอร์เออร์เซ็นเตอร์ จำกัด ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอเชีย ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ พ.อ.คำรณ ภิญโญพันธ์ โทร. 085-260-3128
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 29 ธ.ค. 52


วันที่ 18 ธ.ค. - 20 ธ.ค. 52
งานวันกล้วยไม้บานในอุทยาน ร. 2
ณ บริเวณอุทยานพระราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประธานชมรมกล้วยไม้สมุทรสงคราม คุณบันลือ จงวัฒนา โทร. 087-043-8898
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 18 ธ.ค. 52


วันที่ 11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. 52
งานสวนอัมพรเกษตรแฟร์
ณ วังสวนกุหลาบ เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสุวรรณ หิรัญวุฒิกุล โทร. 081-751-1747
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 11 ธ.ค.52


วันที่ 9 ธ.ค. - 13 ธ.ค. 52
งาน 35 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร แม่โจ้
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดร.มานพ แก้วกำเนิด โทร. 053-492017, ผศ.ดร.สห ตุลพงศ์ โทร. 081-881-1327, อาจารย์โสภณ มงคลวัจน์ โทร. 081-568-3585
รับลงทะเบียนสิ่งประกวดกล้วยไม้วันที่ 9 ธ.ค.52 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 9 ธ.ค.52 เวลา 13.00 - 16.00 น.


วันที่ 4 ธ.ค. - 10 ธ.ค. 52
งานกล้วยไม้ Expo เกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 1
ณ บริเวณริมสระพระพิรุณ ฝั่งคณะศิลปกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ การจัดสวนกล้วยไม้ การอบรมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ การออกร้านจำหน่ายสินค้าไม้ดอกไม้ประดับ
ส่งไม้เข้าประกวดวันที่ 4 ธ.ค. 52 เวลา 09:00-12:00 น.
ตัดสินการประกวดวันที่ 4 ธ.ค. 52 เวลา 13:30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ประสงค์ ตันพิชัย โทรศัพท์ 081-986-4141 หรือภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ โทร 034-281-081
//www.kps.ku.ac.th/newkps51/kasetfair52.phpวันที่ 3 ธ.ค. - 7 ธ.ค. 52
งานธันวาพฤกษาชาติ 2009
ณ สวนสามพรานโรสการ์เด้นท์ อ.สามพราน จ. นครปฐม
งานประจำปีของพฤกษาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นายกสมาคมพฤกษชาติฯ คุณสุวรรณ หิรัญวรวุฒิกุล โทร. 081-751-1747, คุณตระกูล เตชะเจริญสุขจีระ โทร. 081-814-5972, คุณสุวิทชัย แสงเทียน โทร. 081-401-2923
รับลงทะเบียนสิ่งประกวดทุกประเภทวันที่ 3 ธ.ค.52 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 3 ธ.ค.52 เวลา 14.00 - 16.00 น.


วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 52
งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9
ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 กรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9 นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ที่ชนะการประกวด พวงมาลัยมือ ภาชนะที่สานด้วยใบตอง กระทง ร้านสายใจไทย จำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน การแสดงความสามารถของสุนัข การแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พยากรณ์โชคชะตา สวนสนุก การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมูลนิธิฯ
ที่มา : //thai.tourismthailand.org/festival-event/grand-content-5499.html


วันที่ 29 พ.ย. - 10 ธ.ค. 52
งานราชพฤกษ์รวมใจภักดิ์รักพ่อหลวง
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ์ราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 29 พ.ย. 52 ตัดสินไม้ประกวด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 081-818-1776 และคุณตระกูล เตชะเจริญสุขจีระ 081-814-5972


วันที่ 28 พ.ย - 6 ธ.ค. 52
งานมหกรรมร้อยพรรณพฤกษา
ณ ตลาดอ่างศิลา ทางเข้าอ่างศิลา จ.ชลบุรี
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ ชวนชม บอนสี เฟริน มีการแสดงทิวลิปมาจากเมืองนอก พร้อมทั้งการออกร้านขายไม้ดอกไม้ประดับ
รับไม้เข้าประกวดวันที่ 28 พ.ย. 52
รับไม้ประกวดคืนวันที่ 4 ธ.ค. 52
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณชัยวัฒน์ วิทยาธรรัตน์ 081-664-6666


วันที่ 27 พ.ย - 3 ธ.ค. 52
งานเกษตรกรภาคเหนือ ครั้งที่ 6
เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชืยงใหม่ จ.เชียงใหม่
ติดต่อ: จำหน่ายสินค้าและบริการ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-4090-92 ต่อ 11, 15-16 (ในเวลาราชการเท่านั้น) หรือ 081-9808894
ที่มา : //web.agri.cmu.ac.th/kasetfair52/


วันที่ 26 พ.ย - 29 พ.ย. 52
งานมหกรรมสินค้าเกษตรไทย คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2
ณ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ อำเภอ ศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันเวลาจัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน 2552
วันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 เปิดระหว่างเวลา 11.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 เปิดระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น.
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 14 โซน ได้แก่
โซน A คลินิกเกษตร เติมความรู้ แก้ปัญหาเกษตรกร
โซน B ไหว้พระขอพรปีใหม่ และวัฒนธรรมไทย
โซน C สวนดอกไม้ เรือนกล้วยไม้
โซน D เรือนไทย “ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร”
โซน E ร้านค้าเกษตรกร สินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก
โซน F รายการและกิจกรรมจาก Farm Channel
โซน G ตลาดน้ำ … วิถีไทยในสายน้ำ
โซน H แปลงสาธิตการเกษตร เรือนเทคโนโลยีการเกษตร
โซน I สวนพันธุ์ไม้หอก พันธุ์ไม้แปลก พันธุ์ไม้หายาก
โซน J ร้านเครื่องจักรกลการเกษตรและแปลงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร
โซน K กิจกรรมศิลปินดารา รายการโทรทัศน์ และโมเดิร์นไนน์ ทีวี
โซน L ศูนย์อาหาร
โซน M ตลาดพันธุ์ไม้ราคาถูกจากทั่วประเทศ
โซน N สัตว์เศรษฐกิจ พืชเศรษฐกิจ ลงทุนน้อยเห็นผลเร็ว
สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 02 275 0046 ต่อ 481 , 482
สำหรับผู้ที่สนใจจะจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน “คนไทยหัวใจเกษตร ครั้งที่ 2” สามารถสอบถามรายละเอียดและติดต่อจองบูธ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ได้ที่ โทรศัพท์ 02 - 275 - 0046 ต่อ 506 หรือ 083 – 602 – 9355 และ 081 – 296 - 6677


วันที่ 26 พ.ย - 29 พ.ย. 52
งานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่ 23 มหัศจรรย์พรรณไม้ เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ
จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ
กิจกรรมภายในงานพบกับนิทรรศการดอกไม้หลากสายพันธุ์ ตระการตา พร้อมชมสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุง การแข่งขันประกวดสวนหย่อม การแข่งขันประกวดหมวกดอกไม้ เอ็กซ์คลูซีฟคอนเสิร์ตโดยศิลปินวงนูโว หยั่งรู้อนาคตกับหมอดูชื่อดังหลากหลายสาขา จิบน้ำชากลางสวนสวยเคล้าเสียงเพลงไพเราะจาก โก้ มิสเตอร์แซกแมน และกิจกรรมเพื่อการกุศลอีกมากมาย
จำหน่ายบัตรเข้าชมงาน ผู้ใหญ่ในราคาท่านละ 100 บาท เด็กราคา 50 บาท นักเรียนในเครื่องแบบที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะ (ไม่น้อยกว่า 10 คน) ราคา 20 บาท ทั้งนี้จะนำรายได้จากการจัดงานมอบให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อเป็นการสนับสนุนการศีกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สนใจสามรถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2253 0123 ต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ


วันที่ 25 พ.ย - 29 พ.ย. 52
งานประกวดและอนุรักษ์กล้วยไม้ งานเกษตรแฟร์ปากช่อง 2552
ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) หลักกิโลเมตรที่ 155 ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ปากช่อง ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถาบันอินทีย์จันทรสถิตย์ เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพีชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการประกวดกล้วยไม้
25 พ.ย. 52 8:00 - 12:00 น. รับลงทะเบียนกล้วยไม้
และเวลา 14:00 ตัดสินการประกวด
26 พ.ย. 52 9:00 น. อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์มอบรางวัลยอดเยี่ยมของงาน และแต่ละประเภท
27-28 พ.ย. 52 เปิดให้ประชาชนเข้าชมกล้วยไม้
29 พ.ย. 52 14:00 น. รับรางวัลแต่ละชุด และเวลา 15:00 น. รับกล้วยไม้คืน


วันที่ 14 พ.ย - 22 พ.ย. 52
งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมผู้ปลูกเลี้ยงแวนด้าและแอสโคเซ็นด้า
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผอ.สมเด็จ โภชนจันทร์ โทร. 081-821-2397
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้ 14 พ.ย. 2552


วันที่ 27 ต.ค - 1 พ.ย. 52
งานบ้านและสวนแฟร์
ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดสวนแนวตั้ง การประกวดจัดดอกไม้ในกรอบรูป การประกวดพรรณไม้ เช่น เฟิน สับปะรดสี กล้วยไม้ แคคตัส ไม้อวบน้ำ
วันที่ 27 ต.ค. 52 ประกวดเฟิน, สับปะรดสี
วันที่ 29 ต.ค. 52 ประกวดกล้วยไม้, แคคตัสและไม้อวบน้ำ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4120, 4315, 4189 และติดต่อจองพื้นที่ โทร 0-2422-9999 ต่อ 4252, 4265


วันที่ 23 ต.ค. 52
งานประกวดกล้วยไม้ของสมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
ณ สวนสัตว์ลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี


วันที่ 17 ต.ค - 25 ต.ค. 52
ประกวดกล้วยไม้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ณ บริเวณสำนักงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี (ถึงเขาเขียว ก่อนถึงสวนเสือศรีราชา)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณเอกธนา รัตนกมลกุล โทร. 081-940-7427
ตัดสินการประกวดกล้วยไม้วันที่ 18 ต.ค. 2552


วันที่ 25 ก.ย - 4 ต.ค. 52
งานเดอะมอลล์พฤกษาสยาม ครั้งที่ 8
ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ บอนสี ชวนชม ลิ้นมังกร พืชกินแมลง บอนไซ โป๊ยเซียน อโกลนีมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด โทร 0-2310-1828, 0-2310-1431 เกี่ยวกับการจองพื้นที่ โทร 0-2310-1928, 0-2310-1546


วันที่ 9 ก.ย - 20 ก.ย. 52
มหัสจรรย์พันธุ์ไม้งาม
ณ. ลาน ALVE PARK ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จ.ปทุมธานี
ชมรมชวนชม ไทยโซโค ขอเชิญร่วมงาน มหัสจรรย์พันธุ์ไม้งาม
ประกวดชวนชม โชว์ชวนชมและกล้วยไม้นานาชนิด
มีการโชว์กล้วยไม้


วันที่ 4 ก.ย - 6 ก.ย. 52
งานวันกล้วยไม้ โคราช 2552
ณ ลานอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รับไม้ประกวด 5 ก.ย. 2552 ช่วงเช้า
ตัดสินประกวด 5 ก.ย. 2552
รับไม้กลับ 6 ก.ย. 2552
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานสมาคมกล้วยไม้โคราช โทร 08-1265-4713, 08-1265-6768, 08-1547-2745 หรือที่ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร 0-4421-3666, 0-4421-3030 ทุกวันในเวลาราชการ


วันที่ 3 ก.ย - 6 ก.ย. 52
งานสืบสานตำนานเกษตร หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร ครั้งที่ 2
ณ สถานวิจัยสิทธิพร กฤดากร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บ้านบางเบิด ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ โทร 08-1868-2022, 0-3281-7236
กิจกรรมภายในงาน
3 ก.ย. 52 การจัดประกวดกล้วยไม้ โดยสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรีนายอำพล เสนาณรงค์
4 ก.ย. 52 การสัมมนาเรื่องทิศทางปาล์มน้ำมันของไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน วิทยากรจากม.เกษตรศาสตร์ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตร
5 ก.ย. 52 การแข่งขันเปตอง แข่งขันลิง-กังขึ้นต้นมะพร้าว
6 ก.ย. 52 การประกวดนกกรงหัวจุก ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรีนายอำพล เสนาณรงค์
มีการออกร้านจำหน่วยสินค้า OTOP สินค้าชุมชม สินค้าจากหน่วยงานม.เกษตรศาสตร์ สินค้าธงฟ้า ร้านพันธุ์ไม้ ร้านกล้วยไม้ ฯลฯ


วันที่ 16 ส.ค - 18 ส.ค. 52
งานกล้วยไม้งามวันวิทยาศาสตร์-ราชภัฎอุดรธานีวิชาการ
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้, การจัดจำหน่ายกล้วยไม้ และวันที่ 17 ส.ค. 52 มีการทัวร์ประเทศลาวราคาถูก
วันที่ 16 ส.ค. 52 เวลา 9:00-13:30 น. ลงทะเบียนรับไม้ประกวด
วันที่ 16 ส.ค. 52 เวลา 13:30-15:00 น. ตัดสินไม้ประกวด
วันที่ 16 ส.ค. 52 เวลา 15:00-16:00 น. พิธีเปิดงานกล้วยไม้วันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันที่ 16 ส.ค. 52 เวลา 16:00-19:00 น. เปิดให้เข้าชมกล้วยไม้
วันที่ 17 ส.ค. 52 เวลา 8:30-19:00 น. เปิดให้เข้าชมกล้วยไม้
วันที่ 18 ส.ค. 52 เวลา 8:30-16:00 น. เปิดให้เข้าชมกล้วยไม้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมชาย ชุมพลกุลวงศ์ โทร 086-4750549
ที่มา : คุณ TEE.KU51 เรือนกล้วยไม้
//www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8042098/J8042098.html


วันที่ 15 ส.ค - 23 ส.ค. 52
งานทักษิณวิชาการ - เกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-งาน วสก. วิชาการ
-งานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 5 (พิธีเปิดงานวันที่ 15 สิงหาคม 2552 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
-การสัมมนาทางวิชาการ การประกวด การสาธิต และแข่งขันทักษะด้านการเกษตรวิทยาการสุขภาพวิทยาศาสตร์
-การออกร้านจำหน่ายหนังสือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตร และสินค้า OTOP ระดับประเทศ
-การแข่งขันประชันมโนราห์ การประกวดหนังตะลุงและวงดนตรีลูกทุ่งนักเรียน
-การแสดงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมหรสพทุกคืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ 074- 673232 หรือ 074- 442660 หรือ 074- 609600 ต่อ 7207


วันที่ 14 ส.ค - 23 ส.ค. 52
งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 17 เกษตรช่วยชาติ และสิ่งแวดล้อม
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร การประมง ธุรกิจเกษตร การพัฒนาชนบท การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของหน่วยงานราชการและเอกชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร 074-286-060วันที่ 11 ส.ค - 16 ส.ค. 52
งานสีสันพรรณไม้เทิดไท้บรมราชินีนาถ และมหกรรมกล้วยแห่งชาติ
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดพรรณไม้ อาทิเช่นกล้วยไม้ ชวนชม อโกลมีนา โกสน โป๊ยเซียน บอนสี ลิ้นมังกร สับปะรดสี พืชกินแมลง และประกวดผลิตผลกล้วย ต้นกล้วย


วันที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 52
งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7
ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร อ. เมือง จ.พิษณุโลก
วันที่ 1 ส.ค. 52 เวลา 9:00-20:00 น. ประกวดกล้วยไม้ ได้แก่สกุลแวนด้า หวาย แคทลียา แอสโคเซนด้า และ อื่นๆ
วันที่ 1 ส.ค. 52 เวลา 13.00 – 16.00 น. การอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ฯ (ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท) ห้อง AG 2109
วันที่ 2 ส.ค. 52 เวลา 09.00 – 20.00 น. เปิดให้ประชาชนเข้าชมกล้วยไม้
ท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรม กรุณาส่งแบบตอบรับ ได้ที่
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 055-962710, 055-962718 โทรสาร 055-962709 หรือ ลงทะเบียนหน้างาน
ที่มา : //conf.agi.nu.ac.th/webagi7/


วันที่ 24 ก.ค. - 2 ส.ค. 52
งานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 17 ประจำปี 2552
ณ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับ (ไม้ดอกเมืองร้อน) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร กิจกรรมการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ จำนวน 12 ประเภท เช่น กล้วยไม้รองเท้านารี กล้วยไม้สกุลแคทลียาและใกล้เคียง กล้วยไม้สกุลแอสโคแซนด้า เป็นต้น
การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ แก้วกาญจนา บอนสี เฟิร์น เฮลิโกเนีย และหน้าวัว (กระถาง)
การประกวดไม้เด่นหน้าโชว์ การสาธิตการจัดโชว์แจกันดอกไม้สดและแห้งรูปแบบต่างๆ การออกร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้ พืชเศรษฐกิจ สินค้าวิสาหกิจชุมชน และการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมือง


วันที่ 24 ก.ค. - 26 ก.ค. 52
งานแสดงนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ (Thailand International Orchids Innovation Show (TIOIS))
ณ Hall 8 อาคารอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เวลา 10:00 - 21:00 น.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
-ชมสุดยอดนวัตกรรมกล้วยไม้ไทยและนานาชาติ ในเรื่องพันธุ์ใหม่ ระบบการผลิต อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ในทศวรรษหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้
-ชมการจัดกล้วยไม้ในโอกาสต่างๆ
-ชมการประกวดกล้วยไม้ หลากหลายสายพันธุ์
-การสัมมนา และเจรจาธุรกิจงานนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ
-เจรจาธุรกิจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-มีการจำหน่ายผลผลิตกล้วยไม้หลากชนิดที่สวยงาม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับชนิดอื่นๆ พร้อมกับเลือกซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการเกษตรอื่นๆ กว่า 100 บูธ
ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนการจัดนิทรรศการติดต่อคุณจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ โทร 0-2579-9547
ในส่วนการประชุมสัมมนาติดต่อคุณสมภูมิ พรรณอภัยพงศ์ โทร 0-2940-6106 สำนักบริหารงานการจัดงานนวัตกรรมกล้วยไม้นานาชาติ E-mail : tiois@doae.go.th
ในส่วนการประกวดกล้วยไม้ และการจำหน่ายสินค้าติดต่อคุณประโยชน์ ตันพิชัย โทร 08-5160-0927 สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


วันที่ 14 ก.ค. - 17 ก.ค. 52
งานมหกรรมโรงเรียนปาลม์น้ำมันและยางพาราแฟร์ 2009
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่
มีการประกวดกล้วยไม้ ซึ่งลงทะเบียนรับไม้วันที่ 14 ก.ค. 52 เวลา 8:00-12:00 น. และตัดสินไม้ประกวดเวลา 13:00-15:00 น.
เข้าชมงานได้ทุกวัน เวลา 8:00-20:00 น.
ที่มา : คุณลิงเลจากเรือนกล้วยไม้
//www.pantip.com/cafe/jatujak/topic/J8038548/J8038548.html


เดือนก.ค. 52
จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพกล้วยไม้แก่ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และผู้สนใจ
...โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร...

วันพุธที่ 1 ก.ค. 52 - วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 52 การผลิตกล้วยไม้สายพันธุ์แท้และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดย คุณนิพนน์ ตำนานทอง และคุณมานิต ใจฉกรรณ์ รับจำนวน 50 คน

วันพฤหัสที่ 23 ก.ค. 52 เทคนิคการใช้เครื่องพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชข้อง โดย คุณดำรง เวชกิจ กรมวิชาการเกษตร รับจำนวน 100 คน

การจัดอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สำรองที่นั่งได้เบอร์ 02-4291298-9

ที่มา : //aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 5 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 52
Bangkok Royal Orchid Paradise 2009
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 0-2940-6578, ดร.เศรฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 081-813-1776


เดือนมิ.ย. 52
จัดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพกล้วยไม้แก่ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และผู้สนใจ
...โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร...
วันพฤหัสที่ 11 มิ.ย. 52 การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ โดยดร.ครรชิต ธรรมศิริ รับจำนวน 100 คน

วันพุธที่ 17 มิ.ย. 52 - วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 52 การผลิตกล้วยไม้รากอากาศ
(กล้วยไม้สกุลแวนด้า เข็ม ฯลฯ) โดย คุณจิตติ รัตนเพียรชัย รับจำนวน 50 คน (มีดูงานสวนด้วย)

วันพุธที่ 24 มิ.ย. 52 เทคโนโลยียืดอายุกล้วยไม้ เพื่อการส่งออก โดย ศาสตราจาร์ ดร.สายชล เกตุสา ม.เกษตร รับจำนวน 50 คน

การจัดอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สำรองที่นั่งได้เบอร์ 02-4291298-9

ที่มา : //aopdh03.doae.go.th/


วันที่ 29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 52
งานเกษตรปราจีนบุรี ครั้งที่ 45 ประจำปี 2552
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
กิจกรรมภายในงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีมมากมาย อาทิ การประกวดผลไม้คุณภาพ และหน่อไม้ไผ่ตง ประกวดไม้ดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ผล การประกวด หน่อไม้ใหญ่ ผลไม้ยักษ์ ผักยาว
รวมถึง การแสดงคอนเสิร์ตรักชาติ และการแสดงมหกรรมดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นานาชนิด ของจังหวัดปราจีนบุรี
ท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
โทร 037-217871-4 ได้ในวันและเวลาราชการ


วันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 52
การประกวดกล้วยไม้ครั้งที่ 1 ปี 2552
ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (บึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 08-9124-4531


วันที่ 22 พ.ค. - 31 พ.ค. 52
งานทุเรียนนนท์ และล่องเรือไหว้พระ 9 วัด ประจำปี 2552 ครั้งที่ 3
ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
มีการประกวดทุเรียนนนท์ จำหน่ายทุเรียนนานาพันธุ์ สินค้า OTOP และไม้ดอกไม้ประดับ
จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 081-398-5806, 081-337-6754


วันที่ 16 พ.ค. - 24 พ.ค. 52
งานพฤกษาสยาม ครั้งที่ 8
ณ เอ็ม ซี ซี ฮอล์ล ชั้น 4 เดอะมอล์ลบางกะปิ ถนนลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
จัดโดยเดอะมอลล์กรุ๊ป และกรมส่งเสริมการเกษตร
ขอเชิญชมมหกรรมพรรณไม้งานตระการตา หรรษาทุกครอบครัว
และการประกวดพรรณไม้ อาทิกล้วยไม้ ชวนชม ไม้ด่าง แก้วกาญจนา โป๊ยเซียน บอนไซ บอนสี โกสน
(ไม่เก็บค่าเข้าชมงาน)


วันที่ 9 พ.ค. - 15 พ.ค. 52
งานมหกรรมเกษตร พิษณุโลก เมืองสารพันพฤกษา ครั้งที่ 3
ณ บริเวณหน้าพิพิธภันฑ์เรือนแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองพิษณุโลก
มีการประกวดกล้วยไม้ และโป๊ยเซียน และมีการจัดนิทรรศการด้านไม้ดอกไม้ประดับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณปฐมาภรณ์ รินมุกดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก โทร 055-258-816 ต่อ 109


วันที่ 8 พ.ค. - 17 พ.ค. 52
งานพฤกษานนท์ ปี 52
ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
มีกิจกรรมการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ จำหน่ายสินค้า OTOP
การประกวดสวนหย่อม สวนถาด ชวนชม บอนสี โกสน อโกลนีมา ไม้ด่าง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โทร 02-589-2134, 02-591-6928


วันที่ 8 พ.ค. - 11 พ.ค. 52
งานเอื้องกุหลาบเหลืองโคราช บานที่...ลานย่าโม
ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ชมกล้วยไม้เอื้องกุหลาบเหลืองโคราช กล้วยไม้ประจำถิ่นของโคราช และกล้วยไม้อีกหลากหลายสายพันธุ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณเฟิน 081-547-2745


วันที่ 29 เม.ย. - 3 พ.ค. 52 (เลื่อนวัน)
พระราชวังสวย กล้วยไม้งาม นครปฐม 2552
ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนครปฐม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่สำนักงานเกษตร นครปฐม 0-3425-9612-3,0-3425-3992


วันที่ 23 เม.ย. - 27 เม.ย. 52
งานกล้วยไม้บานที่จันทบุรี ปี 2552
ณ สวนเทิดพระเกรียติ 60 พรรษา มหาราชินี (หน้าร้านเจนาเชย) ถ.เลียบขอบอ่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี
จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันทบุรี
การประกวดและตัดสินกล้วยไม้ วันที่ 25 เม.ย. 52
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-861-3682, 081-578-6582วันที่ 4 เม.ย. - 15 เม.ย. 52
งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 39 ปี 2552
ณ สนามโรงเรียนพุทธโสธร อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายมะม่วง พันธุ์ไม้ผล พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และของดีเมืองแปดริ้ว
มีการประกวดมะม่วง มะพร้าวอ่อน ไข่ไก่ ปลากัด และผลผลิตแปรรูปมะม่วง


วันที่ 3 เม.ย. - 5 เม.ย. 52
งานไม้ดอกไม้ประดับ โชว์ของดี "สับปะรดเมืองภูเก็ต"
ณ บริเวณถนนนริศร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร ประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักปลอดสารพิษ ไข่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และการประกวดผลผลิตทางการเกษตร
งานจะจัดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน โดยเริ่มวันที่ 3-5 เม.ย. 52 เป็นสัปดาห์แรก


วันที่ 2 เม.ย. - 7 เม.ย. 52
ตะพงพฤกษาครั้งที่ 2
ณ บริเวณตลาดกลางผลไม้กระพง อ.เมือง จ.ระยอง
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงไม้ดอกไม้ประดับ และการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณนก 081-577-9222


วันที่ 22 มี.ค. - 29 มี.ค. 52
งานเหลืองตรังบาน
ณ.สวนสาธารณะ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐฯ อ.เมือง จ.ตรัง
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้


วันที่ 19 มี.ค. - 22 มี.ค. 52
งานโชว์ต้นไม้ที่ The Crystal ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา กทม.
มีกล้วยไม้โสมเสาวลี และต้นบอนไซ ราคากว่า 3 ล้านบาท


วันที่ 14 มี.ค. - 22 มี.ค. 52
มหกรรมชวนชมและไม้ดอกไม้ประดับ
ณ บริเวณลานจอดรถ Home pro อ.เมือง จ.ระยอง
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ
วันที่ 16-19 ม๊งค. 52 มีการประกวดกล้วยไม้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณเล็ก 081-750-7952


วันที่ 13 มี.ค. - 21 มี.ค. 52
งานเกษตรของดีอำเภอบ้านแพ้ว และงานปิดทองหลวงพ่อโตวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประจำปี 2552
ณ บริเวณหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดกล้วยไม้ 7 ประเภท และประกวดผลไม้ต่างๆ 12 ประเภท และนิทรรศการงานเกษตรสินค้า OTOP


วันที่ 13 มี.ค. - 15 มี.ค. 52
มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ และของดีองครักษ์
ณ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณปรีชา 083-548-9644


วันที่ 4 มี.ค. - 13 มี.ค. 52
งานขาวพังงา ครั้งที่ 1
ณ บริเวณริมเขื่อนคลองพังงา จ.พังงา
การประกวดกล้วยไม้ เริ่มวันที่ 7 มี.ค. 52
จัดโดยนักอนุรักษ์กล้วยไม้จากทั่วประเทศ เพื่อร่วมชื่นชมความงดงามกล้วยไม้รองเท้านารีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ซึ่งพบเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพังงา ตัวแทนชมรมกล้วยไม้จากทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดง และประกวดกล้วยไม้


วันที่ 3 มี.ค. - 14 มี.ค. 52
งานกาชาด และของดีเมืองอุทัยธานี
ณ จ.อุทัยธานี


วันที่ 28 ก.พ. - 8 มี.ค. 52
งานพรรณไม้ซอยช้างตระการตา อร่ามฟ้าเมืองนนท์
ณ ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับซอยช้าง ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
กิจกรรมในงานมีการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ประกวดนกรงหัวจุก และมีการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


วันที่ 16 ก.พ. - 22 ก.พ. 52
มหกรรมพรรมไม้งามแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ครั้งที่ 1
ณ บริเวณสนามกีฬาโกษาปาน (ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) หรือสนามมวย (ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี)
กิจกรรมภายในงานมีการประกวดพรรณไม้งาม 8 ชนิด ได้แก่กล้วยไม้, บอนไซ, ชวนชม, แก้วกาญจนา, โป๊ยเซียน, โกสน, ไม้แปลก ไม้ด่าง และลิ้นมังกร การจัดสวน และการออกร้านจำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ
วันที่ 16 ก.พ. 52 มีการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 17 ก.พ. 52 มีการประกวดโป๊ยเซียน
วันที่ 19 ก.พ. 52 มีการประกวดโกสน
วันที่ 20 ก.พ. 52 มีการประกวดลิ้นมังกร, ไม้แปลก-ไม้ด่าง
วันที่ 21 ก.พ. 52 มีการประกวดชวนชม, แก้วกาญจนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณบรรเทิง คำน้อย โทร 081-757-0384, คุณพลกนก โชคชัย โทร 084-098-7828


วันที่ 12 ก.พ. -14 ก.พ. 52
งานเหลืองกระบี่บาน ครั้งที่ 6
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกระบี่


วันที่ 11 ก.พ. -15 ก.พ. 52
งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ ๘
ณ ลานต้นไม้หลังพระพิรุณ มหาวิทยาลัยราชมงคงตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี
วันเสาร์ที่ 14 ก.พ. 52 รับลงทะเบียนกล้วยไม้ที่เข้าประกวด และตัดสินกล้วยไม้ที่เข้าประกวด
วันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. 52 เปิดให้ประชาชนเข้าชมการประกวด


วันที่ 9 ก.พ. 52
งานประกวดกล้วยไม้ประจำปี 2552 จังหวัดราชบุรี
ณ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี


วันที่ 7 ก.พ. - 31 มี.ค. 52
งานทิวลิป ทูยู
ณ บริษัท ยูแอน์วี อินเตอร์ – เทรด จำกัด ซอยแจ้งวัฒนะ 28 จังหวัดนนทบุรี
สัมผัสความงามของดอกทิวลิป และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ซึ่งปลูกและอนุบาลในกรีนเฮ้าส์ภายในบริษัท ยูแอน์วี อินเตอร์ – เทรด จำกัด เปิดให้ชมวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 13.00 – 18.00 น. และวันศุกร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น, สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 962 0747 และ 02 584 0878 (เรื่องและภาพ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


วันที่ 7 ก.พ. - 15 ก.พ. 52
งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2552
ณ อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


วันที่ 6 ก.พ. - 15 ก.พ. 52
งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552
ณ สนามศาลากลางจังหวัดชัยนาท
จัดโดยชมรมกล้วยไม้ชัยนาทร่วมกับจังหวัดชัยนาท
จัดประกวดกล้วยไม้ เพื่อให้คนชัยนาทเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกและเป็นอาชีพได้ในที่สุด สำหรับประเภทกล้วยไม้ที่ประกวด ได้แก่ กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลแอสโคแซนด้า สกุลแคทลียา สกุลหวาย สกุลรองเท้านารี สกุลซิมบีเดียม สกุลฟาแลนน๊อฟซิส กล้วยไม้พันธุ์แท้ กล้วยไม้ลูกผสม สกุลอแรคนิสม๊อคคาร่าและรีแนนเธอร่า กล้วยไม้ดิน และกล้วยไม้สกุลช้าง
ผู้สนใจสามารถส่งกล้วยไม้เข้าประกวดได้ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ เต็นท์กล้วยไม้บริเวณถนนพรหมประเสริฐ (หน้าศาลากลางจังหวัดหลังใหม่) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 08 9856 2542


วันที่ 6 ก.พ. - 8 ก.พ. 52
งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2552
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด เชิงสะพานนวรัฐ และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่
ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ ได้แก่ ชมขบวนแห่ ขบวนพาเหรด ขบวนรถบุปผาชาต จากบริเวณหน้าสถานีรถไฟ ผ่านสะพานนวรัฐไปสู่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ชมนิทรรศการ การออกร้านผลผลิตทางการเกษตร การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กล้วยไม้สกุลต่างๆ โป้ยเซียน ชวนชม แองโกลนิมา บอนสี แคคตัส เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-248-604
(เรื่องและภาพ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)


วันที่ 31 ม.ค. 52
งานเทศการอาหาร ผลไม้ และของดีนครปฐม ครั้งที่ 24 ประจำปี 2552
ณ. องค์ประปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
กิจกรรมในงานมีการประกวดกล้วยไม้ และการออกร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ของดีของจ.นครปฐม
สอบถามรายละเอียดการประกวดได้ที่ คุณเฉลิมชัย 081-744-6572, คุณธนะ 084-322-2722, คุณวสันต์ 087-931-0757 และคุณวิชาญ 081-633-8502


วันที่ 30 ม.ค. - 7 ก.พ. 52
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2552
ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ


วันที่ 23 ม.ค. - 2 ก.พ. 52
งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2552
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วันที่ 17 ม.ค. - 25 ม.ค. 52
งานช้างชนช้าง ครั้งที่ 3
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
ชมนิทรรศการกล้วยไม้, การประกวด และจัดแสดงกล้วยไม้, การประกวดสวนหย่อม, การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


วันที่ 16 ม.ค. - 25 ม.ค. 52
งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 3
ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
วันที่ 15 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดกล้วยไม้
วันที่ 16 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดสวนหย่อม
วันที่ 17 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดชวนชม, โกสน
วันที่ 18 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดแก้วกาญจนา
วันที่ 19 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิง, เฟิร์น
วันที่ 20 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดไม้ตัดดอก และกล้วยไม้หมู่
วันที่ 23 ม.ค. 52 ตัดสินการประกวดไม้แปลก และหายาก


วันที่ 15 ม.ค. - 17 ม.ค. 52
งานมหกรรมเกษตรกาฬสินธุ์
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 8 ม.ค. - 12 ม.ค. 52
งานเกษตรสุรนารี 52
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 8 ม.ค. 52 รับกล้วยไม้เข้าประกวด และตัดสินการประกวด
วันที่ 8 ม.ค. - 10 ม.ค. 52 เปิดให้ประชาชมเข้าชม เวลา 10:00 -18:00 น.
วันที่ 11 ม.ค. 52 เวลา 10:00 -16:00 น. เปิดให้ประชาชมเข้าชม และเวลา 16:00 น. เป็นต้นไปรับรางวัล พร้อมรับสิ่งประกวดคืน


วันที่ -31 ธ.ค. - 5 ม.ค. 52
งานประกวดกล้วยไม้ขอนแก่น
ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ประกวดกล้วยไม้วันที่ 3-4 ม.ค. 52 กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย


วันที่ 27 ธ.ค. - 5 ม.ค. 52
งานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
ณ บริเวณหาดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประกวดพันธุ์ไม้งาม การประกวดการจัดตกแต่งสวนดอกไม้ การจัดแสดงดอกไม้งามนานาชนิด และกิจกรรมการประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม ฯลฯCreate Date : 21 ตุลาคม 2551
Last Update : 25 พฤศจิกายน 2552 17:37:38 น.
Counter : 1776 Pageviews.

23 comments
  
ขอเพิ่มคับ

งานประกวดกล้วยไม้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552

ที่วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี

โดย: asdjass IP: 202.44.135.35 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:13:29:52 น.
  
ขอบคุณค่ะ คุณ Asdjass
ถ้ามีอะไรเพิ่มเติม แนะนำได้ค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:1:16:01 น.
  
ขอเพิ่มอีกงานค่ะได้ข่าวว่าจะมีประกวดกล้วยไม้ที่พระราชวังสนามจันทร์นครปฐม ประมาณ 3-7 เม.ย.52
มีประชาสัมพันธงานเมื่อไหร่จะนั่งยันนอนยันอีกครั้งค่ะ..
โดย: birdnotwing IP: 61.7.141.170 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:14:42:52 น.
  
งานประกวดกล้วยไม้ เหลืองตรัง วันที่ 25 -29 มีนาคมครับ

ลองไปดูกัน
โดย: Majik IP: 58.10.90.69 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:11:50 น.
  
งานที่สนามจันทร์นี่ จะยืนยันกันเมื่อไหร่ครับ...อยากไปดูจังใกล้บ้าน ติดต่อใครได้บ้างนี่ ชมรมมาด้วยเปล่านี่
โดย: Dance IP: 58.10.90.69 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:16:30 น.
  
ที่พุทธมณฑล มีหรือเปล่า เดือน มีนาคม ปี2552
โดย: kraikob IP: 117.47.64.139 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:58:51 น.
  
ขอบคุณทุกท่าน สำหรับข่าวงานประกวด เดี๋ยวจะไปหารายละเอียดมาลงเพิ่มเติมค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:8:11:13 น.
  
ผมได้โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บอกว่าปีนี้พุทธมณฑลไม่จัดงานครับ
โดย: orchid IP: 202.176.95.75 วันที่: 1 มีนาคม 2552 เวลา:15:34:31 น.
  
มีงานโชว์ต้นไม้ที่ The Crystal ย่านรามอินทรา

วันที่ 19-22 มี.ค.นี้
มีกล้วยไม้โสมเสาวลี และต้นบอนไซ ราคากว่า 3 ล้านบาทน่ะ
โดย: Dance IP: 58.10.90.234 วันที่: 6 มีนาคม 2552 เวลา:19:29:02 น.
  
ขอบคุณค่ะ วันนี้มี Update งานเพิ่มหลายงานเลยค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:19:29:31 น.
  
ได้ไปร่วมงานประกวดกล้วยไม้จังหวัดตรังเป็นปีแรกดูโดยรวมก็โอนะเพราะมีการประกวดกล้วยไม้,ปลา,หมา,แมว หลากหลายดีไม่น่าเบื่อ เต็ม 10 ให้ 7.5 ค่ะ
โดย: คนใต้ IP: 118.175.208.150 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:23:59:51 น.
  
ใครรู้ข่าวงานประกวดโคกระบือที่ใหนล่วงหน้า เมลล์มาบอกผมบ้างอยากไปออกบูซแสดงสินค้าเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงแบบมือถือครับ เพื่อพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน อย่าลืมเมลล์มาบอกบ้างนะครับพี่น้องครับ suntary@hotmail.com อีเมลล์ผมครับขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย: suntary@hotmail.com IP: 124.121.73.55 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:12:40:25 น.
  
ถึงคุณคนใต้ เอารูปมาโชว์บ้างก็ดีนะคะ จะได้ตามไปดู...

ถึงคุณ suntary@hotmail.com จะลองหาให้นะคะ เท่าที่รู้ก็มีงานเมืองชล กับเมืองเพชรค่ะ...
โดย: LoveMom วันที่: 7 เมษายน 2552 เวลา:13:19:24 น.
  
อยากทราบงานแสดงสินค้าเกษตร ปี52 ว่ามีที่ไหนบ้างครับ มีสินค้าจะนำไปจำหน่าย
ติดต่อกลับด้วยนะครับ

วิธาน
081-8105911
Fax 034-811417
lapin.co.ltd@hotmail.com
โดย: Withan IP: 203.155.186.111 วันที่: 13 เมษายน 2552 เวลา:10:07:47 น.
  
55555555555555555555555555555555
โดย: b IP: 10.0.0.15, 118.172.36.136 วันที่: 29 กรกฎาคม 2552 เวลา:11:28:22 น.
  
11 - 16 ส.ค. 2552 "งานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครัง้ที่ 3 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ เขตจตุจักร รับไม้เข้าประกวดวันที่ 9 - 10 ตัดสินวันที่ 10 ส.ค.
โดย: nok IP: 210.246.80.67 วันที่: 6 สิงหาคม 2552 เวลา:9:44:45 น.
  
ขอบคุณค่ะ คุณ Nok
ช่วงนี้ Update ช้าไปหน่อย...งานยุ่งง่ะ... ตอนนี้ Update งานเพิ่มให้แล้วค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 12 สิงหาคม 2552 เวลา:0:56:57 น.
  
อยากทราบปฏิทินการประกวดกล้วยไม้ของทั้งปีเลยค่ะจะได้เตรียมตัว และเตรียมการเดินทางได้ถูก ชอบกล้วยไม้มากๆ
โดย: kp. IP: 124.121.67.71 วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:10:16:22 น.
  
ดูของปี 2551 เป็นแนวทางก็ได้ค่ะ ส่วนใหญ่งานจะจัดเป็นประจำปีอยู่แล้วค่ะ แต่อาจจะเปลี่ยนวันได้ค่ะ ใกล้ๆ จะ Update ให้ทราบค่ะ
โดย: LoveMom วันที่: 28 สิงหาคม 2552 เวลา:16:02:32 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: ปิยะแก้วกุดั่น IP: 113.53.192.33 วันที่: 6 ตุลาคม 2552 เวลา:23:27:53 น.
  
ขอบคุณค่ะ จะได้จัดคิวเดินสายถูก
โดย: sunnyorchids วันที่: 26 ตุลาคม 2552 เวลา:17:03:25 น.
  
เดินนิดเดียวเอง
โดย: 123 IP: 118.174.44.13 วันที่: 10 ธันวาคม 2552 เวลา:17:13:16 น.
  
ไม่ทราบว่าจะขอแก้ link ในหน้า https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=orchid-rus อย่างไร พอดีทำ link ผิดเข้าไปนะครับ

ที่ถูกต้องคือ //www.kasetorganic.com/เกษตรสุรนารี-55-แฟร์.html

ขอบคุณมาก
โดย: kasetorganic IP: 101.109.251.206 วันที่: 11 กันยายน 2556 เวลา:15:48:13 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

LoveMom
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]ด้วยความรัก ...... ในกล้วยไม้ ......
จึงก่อเกิดตำนาน ..... เพื่อสิ่งที่รัก .....
ริเริ่ม ..... เสาะแสวงหา ..... สะสม ....
หัดเลี้ยง .... หัดปลูก .... หัดศึกษา ....
อดทน .... และทนอด .... เพื่อสิ่งที่เรารัก
เพื่อให้ได้มายัง .... " ความสุขในชีวิต "

ด้วยรัก ..... Orchid-R-Us