~~ll~~~ Pattern - Angry Birds Hat - Red [นิตติ้ง] ~~~@

.


แพทเทิร์น - คิดเองโดยแกะแบบมาจากหมวกใบนี้
บิดเบี้ยวไปบ้างก็พอหยวนๆ ว่านกกำลังโกรธนะคะ
สีแดง
เหมาะสำหรับถักด้วยไม้นิตวงกลม และไม้เซ็ต
หากใช้ไม้นิตตรง กรุณาปรับวิธีการอ่านสัญลักษณ์ก่อนถักค่ะอุปกรณ์


- ไหมพรมวีนัส 4 ply สีแดง / ขาว / ดำ / เหลืองส้ม


ขนาดกลุ่มละ 12 บาท ก็น่าจะพอ
หากใช้ยี่ห้ออื่น อยากให้ลองถักวัดขนาดก่อน
เพราะเคยถักหมวกด้วยไหมดาหลา ขนาดจะใหญ่ขึ้นมาพอสมควร


- ไม้นิตวงกลม ขนาด 4 ml. ความยาวเส้นเอ็น 40 cm.
- ไม้เซ็ต ขนาด 4 ml. สำหรับลดห่วง ทำขน ปาก และหาง
- ไม้นิต ขนาด 2.75 ml. สำหรับทำคิ้ว และดวงตา
- เข็มโครเชต์เบอร์ 1
- ใยโพลิเอสเตอร์ เล็กน้อย
- เข็มเย็บไหมพรม และอุปกรณ์งานฝีมืออื่นๆ


อักษรย่อการถัก

k = นิต
p = เพิล

k2tog = ถักนิตรวบสองห่วงพร้อมกัน
p2tob = ถักเพิลรวบสองห่วงพร้อมกัน

k inc = เพิ่มหนึ่งห่วง

sl1, k1, psso = เลื่อนห่วงจากไม้ซ้ายมาไม้ขวา 1 ห่วง / นิตห่วงถัดไป / ใช้ไม้ซ้ายช้อนห่วงที่เลื่อนไว้ให้ข้ามห่วงที่นิตไว้

sl2, k1, psso = เลื่อนห่วงจากไม้ซ้ายมาไม้ขวา 2 ห่วง / นิตห่วงถัดไป / ใช้ไม้ซ้ายช้อน 2 ห่วงที่เลื่อนไว้ให้ข้ามห่วงที่นิตไว้


ตัวเลขในวงเล็บหลังแถว (ถ้ามี) แสดงจำนวนห่วงที่เหลืออยู่ในไม้วิธีถัก

ใช้ไหมเส้นเดียว หากต้องการให้หนาขึ้นอาจเพิ่มเป็นไหมสองเส้นควบ


ขอบหมวก และท้องนก


- ใช้ไหมสีขาว
- ขึ้นต้น 90 ห่วง ด้วยไม้นิตวงกลม
- ถักเชื่อมเป็นวงกลม

แถว 1 / 3 / 5 - p1 k1 สลับกันจนจบแล้ว
แถว 2 / 4 / 6 - k1 p1 สลับกันจนจบแล้ว


ตัวหมวก


- ใช้ไหมสีแดง / ขาว
- ถักต่อจากขอบหมวก แต่ถักแบบไม้นิตตรง คือพลิกกลับด้านไปมา

โดยสลับสีกันดังนี้

แถว 7 - แดง k33 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 24 ห่วง แดง k33
แถว 8 - แดง p33 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 24 ห่วง แดง p33
แถว 9 ถึง 16 - ถักตามแถว 7 สลับกับแถว 8

แถว 17 - แดง k34 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 22 ห่วง แดง k34
แถว 18 - แดง p34 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 22 ห่วง แดง p34

แถว 19 - แดง k35 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 20 ห่วง แดง k35
แถว 20 - แดง p35 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 20 ห่วง แดง p35

แถว 21 - แดง k36 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 18 ห่วง แดง k36
แถว 22 - แดง p36 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 18 ห่วง แดง p36

แถว 23 - แดง k37 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 16 ห่วง แดง k37
แถว 24 - แดง p37 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 16 ห่วง แดง p37

แถว 25 - แดง k38 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 14 ห่วง แดง k38
แถว 26 - แดง p38 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 14 ห่วง แดง p38

แถว 27 - แดง k40 ขาว ถัก p1 k1 สลับกันจนครบ 12 ห่วง แดง k40
แถว 28 - แดง p40 ขาว ถัก k1 p1 สลับกันจนครบ 12 ห่วง แดง p40


ต่อไปถักด้วยไหมสีแดงและถักเชื่อมต่อเป็นวงกลมตามเดิม

แถว 29 - 50 - k ตลอดแถว

ลดห่วง

โดยแบ่งห่วงเป็นหกช่วงๆ ละ 15 ห่วง

แถว 51 - k13 / k2tog ทำซ้ำอีก 5 ครั้ง
แถว 52 เป็นต้นไป
ลดห่วงด้วยการ k2tog ที่ 2 ห่วงสุดท้ายในแต่ละช่วงไปเรื่อยๆ
จนเหลือห่วงในไม้ 24 ห่วง

ขนนก 2 เส้น


แบ่ง 12 ห่วงใส่ไม้เซ็ตขนาด 4 ml. ที่เหลือพักไว้
ถัก k ทั้ง 12 ห่วงเป็นรูปทรงกระบอก จนได้ความยาวของขนนกตามต้องการ
แถวสุดท้าย k2tog ตลอด แล้วร้อยไหมใส่ห่วงที่เหลือ 6 ห่วง เย็บรูดปิด

ถัก k กับอีก 12 ห่วงที่เหลือด้วยวิธีการเดียวกัน เป็นขนนกเส้นที่สอง

ปาก


- ใช้ไหมสีเหลืองส้ม / ไม้เซ็ต ขนาด 4 ml.
- ขึ้นต้น 40 ห่วง
- ถักเชื่อมเป็นวงกลม

แถว 1 - 10 - k ตลอดแถว

ลดห่วง โดยแบ่งห่วงเป็นสี่ช่วงๆ ละ 10 ห่วง

แถว 11 - k8 / k2tog ทำซ้ำอีก 3 ครั้ง
ลดห่วงไปเรื่อยๆ โดย k2tog ที่สองห่วงสุดท้ายของแต่ละช่วง
จนเหลือ 4 ห่วง ร้อยไหม เย็บรูดปิดหาง

- ใช้ไหมสีดำ / ไม้เซ็ต ขนาด 4 ml.
- ขึ้นต้น 32 ห่วง
- ถักเชื่อมเป็นวงกลม

แถว 1 - 10 - k ตลอดแถว

ลดห่วง โดยแบ่งห่วงเป็นสี่ช่วงๆ ละ 8 ห่วง

แถว 11 - k6 / k2tog ทำซ้ำอีก 3 ครั้ง
ลดห่วงไปเรื่อยๆ โดย k2tog ที่สองห่วงสุดท้ายของแต่ละช่วง
จนเหลือ 4 ห่วง ร้อยไหม เย็บรูดปิดคิ้ว


- ใช้ไหมสีดำ / ไม้นิต ขนาด 2.75 ml.
- ขึ้นต้น 37 ห่วง

แถว 1 - k17 / sl2, k1, psso1 / k17 (35)
แถว 2 - p35
แถว 3 - k16 / sl2, k1, psso1 / k16 (33)
แถว 4 - p33
แถว 5 - k15 / sl2, k1, psso1 / k15 (31)

- ปลดห่วงด้าน p


ตา ถักสองชิ้น


- ใช้ไหมสีขาว ไม้นิตขนาด 2.75 ml.
- ขึ้นต้น 11 ห่วง

แถว 1 - 12 - k1 / p1 สลับจนจบแถว
แถว 13 - p2tog / k1 / p1 / k1 / p1 / k1 / p1 / k1 / p2tog (9)
แถว 14 - k1 / p1 สลับจนจบแถว
แถว 15 - p2tog / k1 / p1 / k1 / p1 / k1 / p2tog (7)
แถว 16 - k1 / p1 สลับจนจบแถว

ปลดห่วง


ตาดำ ถักสองชิ้น


- ใช้ไหมสีดำ เข็มโครเชต์
- คล้องไหมเป็นวงกลม
- โซ่ 3 เป็นหลักแรก
- พ1ค. 11 ครั้งในวงกลม
- ตัดไหม


ภาพตัวอย่างวิธีการถักตาดำชิ้นส่วนทั้งหมด ก่อนการประกอบวิธีการประกอบ


1. ใช้เข็มโครเชต์ถัก คธ. รอบดวงตาสีขาว
2. ใช้เข็มเย็บลูกตาสีดำติดกับตาสีขาว และคิ้วตามแบบ เย็บติดลงบนตัวหมวกตามตำแหน่ง

3. ใส่ใยโพลีเอสเตอร์ในปากเล็กน้อย
4. ใช้เข็มเย็บปากให้ติดบริเวณสีขาวแถวบนสุด
5. ใช้เข็มเย็บหางสีดำให้ติดกับด้านหลังตัวหมวกที่เว้นเป็นช่องไว้6. ใช้เข็มร้อยไหมพรมบริเวณขนนกสองเส้น แล้วรูด จัดแต่งให้สวยงาม
หากมีข้อสงสัยประการใด โพสต์ถามในหน้าบล็อกนี้ได้เลยนะคะ
จะพยายามตอบให้เท่าที่จะทำได้ค่ะ


ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมบล็อกเก็บงานฝีมือของโอ้โฮนะคะ
Create Date : 23 พฤษภาคม 2554
Last Update : 23 พฤษภาคม 2554 13:36:39 น. 5 comments
Counter : 1914 Pageviews.

 
เก่งจังเลยค่ะ


โดย: เจ้าเอ๋ย IP: 203.157.30.8, 203.157.30.8 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:16:40:35 น.  

 
เก่งจังเลยค่ะ แถมใจดีอีกต่างหาก


โดย: Mouybouy วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:47:12 น.  

 
น่ารักมากมากกกกก ยังถักไม้เช็ตไม่เป็นซะที ต้องหาเวลาหัดทำบ้างแล้วค่ะ เจ้าของบล๊อกเก่งมากๆเลยค่ะ


โดย: AnnsCrafts วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:23:01:22 น.  

 
ขอซื้อได้ไหม๊อ่า ชอบมากกกกกก


โดย: อ้อม IP: 58.8.187.64 วันที่: 7 มิถุนายน 2554 เวลา:21:18:08 น.  

 
เก่งมั่กกๆๆเรยค่ะ
ชอบอ่ะ


โดย: amiaim วันที่: 14 มิถุนายน 2554 เวลา:11:34:17 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

- โอ้โฮ -
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

Group Blog
 
 
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
23 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add - โอ้โฮ -'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.