กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินคืนรถคันแรก 1 ต.ค. นี้

กรมบัญชีกลาง จ่ายเงินคืนรถคันแรก 1 ต.ค. นี้

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการเตรียมการคืนเงินตามโครงการรถยนต์คันแรกว่า ตอนนี้ในข้อมูลจากกรมสรรพสามิตพบว่า ในช่วงเดือนกันยายน มีประชาชนที่จะได้รับเงินคืนในโครงการดังกล่าว ประมาณ 50 คน แต่สำหรับงบเบิกจ่ายที่คืนเงินนั้น ทางกรมสรรพสามิตได้ตั้งงบไว้ในปี2556 ทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาท ทำให้การจ่ายเงินคืนครั้งแรกจะทำได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายเงินคืนนั้น ทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าธนาคารกรุงไทย หลังจากนั้นทางธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยที่กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ผู้รับเงินทราบทางเอสเอ็มเอสอีกที สำหรับการโอนเงินนั้น กรมบัญชีกลางจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ครั้งต่อเดือน คือ ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือน ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมสรรพสามิต ซึ่งหากผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับเงินก็สามารถแจ้งปัญหามาที่คอลเซ็นเตอร์ของกรมฯ เพื่อประสานงานกับกรมสรรพสามิตและกรมการขนส่งทางบกต่อไป

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ติดตามเงินคืน ถ้าหากพบว่าประชาชนคนไหนไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์คืนเงิน เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนมือก่อน 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ด้วย

ข่าวจาก //www.mthai.com


wwwnoproblemcashcom payday loans up to 1000
wwwicashloanscom payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom payday loans up to 1000
wwwtiptopcashcom payday loans up to 1000
wwwepaydaycom payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom payday loans up to 1000
www100dayloanscom payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom payday loans up to 1000
wwwninjacashcom payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom payday loans up to 1000
wwwpeachypaydaycom payday loans up to 1000
www noproblemcash com payday loans up to 1000
www icashloans com payday loans up to 1000
www viewmyloan com payday loans up to 1000
www tiptopcash com payday loans up to 1000
www epayday com payday loans up to 1000
www 100dayloans com payday loans up to 1000
www myfastercash com payday loans up to 1000
www paydayoneclick com payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com payday loans up to 1000
www cashstoponline com payday loans up to 1000
www ninjacash com payday loans up to 1000
www topratedpayday com payday loans up to 1000
www peachypayday com payday loans up to 1000
noproblemcashcom payday loans up to 1000
viewmyloancom payday loans up to 1000
tiptopcashcom payday loans up to 1000
epaydaycom payday loans up to 1000
houradvancecom payday loans up to 1000
myfastercashcom payday loans up to 1000
paydayoneclickcom payday loans up to 1000
seasonscashadvancecom payday loans up to 1000
cashstoponlinecom payday loans up to 1000
peachypaydaycom payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom apply payday loans up to 1000
wwwtiptopcashcom apply payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom apply payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom apply payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom apply payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom apply payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom apply payday loans up to 1000
wwwninjacashcom apply payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom apply payday loans up to 1000
wwwpeachypaydaycom apply payday loans up to 1000
www noproblemcash com apply payday loans up to 1000
www icashloans com apply payday loans up to 1000
www viewmyloan com apply payday loans up to 1000
www epayday com apply payday loans up to 1000
www houradvance com apply payday loans up to 1000
www 100dayloans com apply payday loans up to 1000
www myfastercash com apply payday loans up to 1000
www paydayoneclick com apply payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com apply payday loans up to 1000
www cashstoponline com apply payday loans up to 1000
www ninjacash com apply payday loans up to 1000
www topratedpayday com apply payday loans up to 1000
www peachypayday com apply payday loans up to 1000
noproblemcashcom apply payday loans up to 1000
icashloanscom apply payday loans up to 1000
viewmyloancom apply payday loans up to 1000
tiptopcashcom apply payday loans up to 1000
epaydaycom apply payday loans up to 1000
houradvancecom apply payday loans up to 1000
100dayloanscom apply payday loans up to 1000
myfastercashcom apply payday loans up to 1000
paydayoneclickcom apply payday loans up to 1000
seasonscashadvancecom apply payday loans up to 1000
cashstoponlinecom apply payday loans up to 1000
ninjacashcom apply payday loans up to 1000
topratedpaydaycom apply payday loans up to 1000
peachypaydaycom apply payday loans up to 1000
wwwnoproblemcashcom sign in payday loans up to 1000
wwwicashloanscom sign in payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom sign in payday loans up to 1000
wwwtiptopcashcom sign in payday loans up to 1000
wwwepaydaycom sign in payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom sign in payday loans up to 1000
www100dayloanscom sign in payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom sign in payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom sign in payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom sign in payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom sign in payday loans up to 1000
wwwninjacashcom sign in payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom sign in payday loans up to 1000
wwwpeachypaydaycom sign in payday loans up to 1000
www noproblemcash com sign in payday loans up to 1000
www icashloans com sign in payday loans up to 1000
www viewmyloan com sign in payday loans up to 1000
www tiptopcash com sign in payday loans up to 1000
www epayday com sign in payday loans up to 1000
www houradvance com sign in payday loans up to 1000
www 100dayloans com sign in payday loans up to 1000
www myfastercash com sign in payday loans up to 1000
www paydayoneclick com sign in payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com sign in payday loans up to 1000
www cashstoponline com sign in payday loans up to 1000
www ninjacash com sign in payday loans up to 1000
www topratedpayday com sign in payday loans up to 1000
www peachypayday com sign in payday loans up to 1000
noproblemcashcom sign in payday loans up to 1000
icashloanscom sign in payday loans up to 1000
viewmyloancom sign in payday loans up to 1000
tiptopcashcom sign in payday loans up to 1000
epaydaycom sign in payday loans up to 1000
houradvancecom sign in payday loans up to 1000
100dayloanscom sign in payday loans up to 1000
myfastercashcom sign in payday loans up to 1000
paydayoneclickcom sign in payday loans up to 1000
cashstoponlinecom sign in payday loans up to 1000
ninjacashcom sign in payday loans up to 1000
topratedpaydaycom sign in payday loans up to 1000
peachypaydaycom sign in payday loans up to 1000
wwwnoproblemcashcom sign up payday loans up to 1000
wwwicashloanscom sign up payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom sign up payday loans up to 1000
wwwtiptopcashcom sign up payday loans up to 1000
wwwepaydaycom sign up payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom sign up payday loans up to 1000
www100dayloanscom sign up payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom sign up payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom sign up payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom sign up payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom sign up payday loans up to 1000
wwwninjacashcom sign up payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom sign up payday loans up to 1000
wwwpeachypaydaycom sign up payday loans up to 1000
www icashloans com sign up payday loans up to 1000
www viewmyloan com sign up payday loans up to 1000
www tiptopcash com sign up payday loans up to 1000
www epayday com sign up payday loans up to 1000
www houradvance com sign up payday loans up to 1000
www 100dayloans com sign up payday loans up to 1000
www myfastercash com sign up payday loans up to 1000
www paydayoneclick com sign up payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com sign up payday loans up to 1000
www cashstoponline com sign up payday loans up to 1000
www ninjacash com sign up payday loans up to 1000
www topratedpayday com sign up payday loans up to 1000
www peachypayday com sign up payday loans up to 1000
noproblemcashcom sign up payday loans up to 1000
viewmyloancom sign up payday loans up to 1000
tiptopcashcom sign up payday loans up to 1000
houradvancecom sign up payday loans up to 1000
100dayloanscom sign up payday loans up to 1000
myfastercashcom sign up payday loans up to 1000
paydayoneclickcom sign up payday loans up to 1000
cashstoponlinecom sign up payday loans up to 1000
ninjacashcom sign up payday loans up to 1000
topratedpaydaycom sign up payday loans up to 1000
peachypaydaycom sign up payday loans up to 1000
wwwnoproblemcashcom review payday loans up to 1000
wwwicashloanscom review payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom review payday loans up to 1000
wwwepaydaycom review payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom review payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom review payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom review payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom review payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom review payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom review payday loans up to 1000
wwwpeachypaydaycom review payday loans up to 1000
www noproblemcash com review payday loans up to 1000
www icashloans com review payday loans up to 1000
www viewmyloan com review payday loans up to 1000
www tiptopcash com review payday loans up to 1000
www epayday com review payday loans up to 1000
www houradvance com review payday loans up to 1000
www 100dayloans com review payday loans up to 1000
www myfastercash com review payday loans up to 1000
www paydayoneclick com review payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com review payday loans up to 1000
www cashstoponline com review payday loans up to 1000
www ninjacash com review payday loans up to 1000
www topratedpayday com review payday loans up to 1000
www peachypayday com review payday loans up to 1000
noproblemcashcom review payday loans up to 1000
icashloanscom review payday loans up to 1000
viewmyloancom review payday loans up to 1000
tiptopcashcom review payday loans up to 1000
houradvancecom review payday loans up to 1000
100dayloanscom review payday loans up to 1000
myfastercashcom review payday loans up to 1000
paydayoneclickcom review payday loans up to 1000
seasonscashadvancecom review payday loans up to 1000
cashstoponlinecom review payday loans up to 1000
ninjacashcom review payday loans up to 1000
topratedpaydaycom review payday loans up to 1000
peachypaydaycom review payday loans up to 1000
wwwnoproblemcashcom payday loan payday loans up to 1000
wwwviewmyloancom payday loan payday loans up to 1000
wwwtiptopcashcom payday loan payday loans up to 1000
wwwepaydaycom payday loan payday loans up to 1000
wwwhouradvancecom payday loan payday loans up to 1000
www100dayloanscom payday loan payday loans up to 1000
wwwmyfastercashcom payday loan payday loans up to 1000
wwwpaydayoneclickcom payday loan payday loans up to 1000
wwwseasonscashadvancecom payday loan payday loans up to 1000
wwwcashstoponlinecom payday loan payday loans up to 1000
wwwninjacashcom payday loan payday loans up to 1000
wwwtopratedpaydaycom payday loan payday loans up to 1000
www noproblemcash com payday loan payday loans up to 1000
www icashloans com payday loan payday loans up to 1000
www viewmyloan com payday loan payday loans up to 1000
www tiptopcash com payday loan payday loans up to 1000
www epayday com payday loan payday loans up to 1000
www houradvance com payday loan payday loans up to 1000
www 100dayloans com payday loan payday loans up to 1000
www seasonscashadvance com payday loan payday loans up to 1000
www cashstoponline com payday loan payday loans up to 1000
www ninjacash com payday loan payday loans up to 1000
www topratedpayday com payday loan payday loans up to 1000
www peachypayday com payday loan payday loans up to 1000
icashloanscom payday loan payday loans up to 1000
tiptopcashcom payday loan payday loans up to 1000
epaydaycom payday loan payday loans up to 1000
100dayloanscom payday loan payday loans up to 1000
myfastercashcom payday loan payday loans up to 1000
paydayoneclickcom payday loan payday loans up to 1000
seasonscashadvancecom payday loan payday loans up to 1000
cashstoponlinecom payday loan payday loans up to 1000
ninjacashcom payday loan payday loans up to 1000
topratedpaydaycom payday loan payday loans up to 1000
Create Date : 10 กันยายน 2555
Last Update : 10 กันยายน 2555 13:29:05 น.
Counter : 1161 Pageviews.

0 comments

sinbkk
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]กันยายน 2555

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog