Group Blog
มิถุนายน 2555

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
20 มิถุนายน 2555
การบ้านครั้งที่ 1
1.จงอธิบายกระบวนการทำงานขององค์กรธุรกิจ 
ตอบ การดำเนินงานขององค์กรต้องมี ระบบจัดการข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพปัจจุบันองค์กรใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล
การจัดตั้งองค์กรสามารถจำแนกประเภทตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรได้หลายประเภท ได้แก่ องค์กรของภาครัฐ องค์กรสาธรรณชน สมาคมการค้า องค์กรด้านกฎหมาย องค์กรทางการเมือง องค์กรการกุศล องค์กรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรธุรกิจ 
องค์กรธุรกิจ คือ หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะขององค์กรที่มีกระบวนการทำงานโดยการนำเอาทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คน เงิน วัตถุดิบ เครื่องมือ ที่ดิน พลังงาน สิ่งอำนวยความสะดวกและข้อมูล ไปทำการประมวลผลด้วยกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การตลาด การขาย การเงินและการจัดการงานบุคคล เพื่อให้ได้ผลผลิตออกมาในรูปแบบของสินค้าและบริการโดยมีระบบ "ระบบสารสนเทศ" ชาวยสนับสนุนการดำเนินงานและมีการบริหารเป็นตัวควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้โดยต้องคำนึงถึงและตอบสนองต่อองค์ประกอบภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้ถือหุ้น คู่แข่งขัน สถาบันราชการ สหภาพแรงงาน องค์กรภาครัฐ และสังคม 


2.จงระบุถึงสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ Smiley
ตอบ 1.สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.สภาพแวดล้อมเฉพาะด้าน ได้แก่ ลูกค้า ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ตัวแทนจำหน่าย คู่แข่งขัน ผู้วางกฎระเบียบ และผู้ถือหุ้น


3.จงอธิบายถึงความสำคัญของหน้าที่ทางธุรกิจอต่ละประเภท Smiley
ตอบ หน้าที่ขององค์กรธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่หลัก 6 ประการคือ 
1.หน้าที่ด้านการวางแผนและการจัดการ
2.หน้าที่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3.หน้าที่ด้านการจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลัง
4.หน้าที่ด้านการผลิต
5.หน้าที่ด้านการขายและการตลาด
6.หน้าที่ด้านการเงินและการบัญชี


4.จงบอกส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศ Smiley
ตอบ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ
2.กิจกรรมของระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยทรัพยากรที่สำคัญอยู่ 4 ประการ คือ
1.ทรัพยากรบุคคล
2.ทรัพยากรฮาร์ดแวร์
3.ทรัพยากรซอฟต์แวร์
4.ทรัพยากรข้อมูล
กิจกรรมของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ประการ คือ
1.การนำเข้าข้อมูล
2.การประมวลผลข้อมูล
3.การแสดงสารสนเทศ
4.การเก็บรักษาข้อมูลหรือสารสนเทศ
5.การควบคุมกระบวนการทำงาน


5.จงอธิบายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน Smiley
ตอบ ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่ทำการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศด้วยกระบวนการนำเข้าข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลสารสนเทศ เก็บรักษาข้อมูลและสารสนเทศ และการควบคุมกระบวนการทำงานของระบบ โดยมีทรัพยากรบุคคล ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เป็นเครื่องมือจัดสนับสนุนกระบวนการทำงานของระบบ
ระบบสารสนเทศมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ระบบสารสนเทศบางชนิดทำได้ง่ายด้วยมือโดยใช้เครื่องมือง่ายๆ ได้แก่ ดินสอ ปากกา กระดาษ เครื่องคิดเลข และเครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น ส่วนระบบสารสนเทศบางชนิดต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับการประมวลผลทรัพยากรข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีคุณภาพดี


6.จงอธิบายถึงความสำคัญของสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ Smiley
ตอบ องค์กรธุรกิจไม่เพียงแต่ใช้สารสนเทศเพื่อเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังนำระบบสารสนเทศมาช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิตและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าสารสนเทศมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจพอสรุปได้ดังนี้
1.เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า
3.พัฒนาระบบและยกระดับผลิตภัณฑ์
4.เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
5.ดึงดูดลูกค้าไว้และกีดกันคู่แข่งขัน
6.สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
7.เพิ่มรายได้ด้วยการนำผลผลิตทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศออกจำหน่าย


7.จงจำแนกประเภทของระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Smiley
ตอบ ประเภทของระบบสารสนเทศ ได้แก่
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3.ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนทั้งการปฏิบัติงานและการจัดการ
4.ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
5.ระบบสารสนเทศธุรกิจCreate Date : 20 มิถุนายน 2555
Last Update : 20 มิถุนายน 2555 11:31:31 น.
Counter : 462 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

แป้งร่ำแก้มป่อง
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]น่ารักอ๊า

src=https://www.bloggang.com/data/praewkwun/picture/1138516499.gif border=0>