All online news
โรซ่าเดินหน้าฉลองความสำเร็จโครงการ โรซ่า ซีเอสอาร์ “โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี”โรซ่าเดินหน้าฉลองความสำเร็จโครงการโรซ่า ซีเอสอาร์
“โฮมฮัก รักลูกหลานโภชนาการดี” ผลักดัน 4 โรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นายสุวิทย์วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์โรซ่าและไฮคิวนำทัพจิตอาสากิจกรรม โรซ่า ฟันนี่ เฮลท์ตี้ทริป ปีที่ 4 ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จให้แก่โรงเรียนบ้านดงดารา จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโนนสูงวิทยา จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) และโรงเรียนถิ่นทอนเหนือจังหวัดหนองคาย โรงเรียนในโครงการ โรซ่า ซีเอสอาร์ “โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี”โดยได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางโภชนาการพร้อมช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืนในแถบภาคอีสานตอนบนโดยจิตอาสาทุกท่านได้มีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงส่งมอบความสุขและร่วมทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆในโครงการฯ

โครงการ โรซ่า ซีเอสอาร์ฯมีแนวคิดมุ่งมั่นที่จะสร้างให้เด็กมีปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญด้านภาวะโภชนาการที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะโดยส่งเสริมให้เด็กบริโภคผักอย่างน้อยมื้อละ 4 ช้อนกินข้าว เพื่อลดปัญหาโภชนาการในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบนและช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย มุ่งสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน

โดยบทบาทตลอด 10ปีในการดำเนินโครงการนี้คือ การเข้าไปขับเคลื่อนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรซ่าซีเอสอาร์ “โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี” ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 19 ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อาทิ สิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยโรงเรียน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเจริญเติบโตสมวัยด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้อำนวยการอาจารย์ นักเรียนแกนนำ และแม่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงเรียนเติมสิ่งที่ขาดและหนุนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

นายสุวิทย์ วังพัฒนมงคลผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า “ เริ่มจากการมองว่าจะให้อะไรกับสังคมไม่ได้มองว่าเราอยากจะให้อะไรกับเขา หรือโครงการนี้มองในสิ่งที่เขาขาดอยู่และนำสิ่งที่ขาดไปให้เขา โดยลักษณะของโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขคือ การเข้าไปหนุนเสริมองค์ความรู้ เสริมสร้างทัศนะคติและแรงบันดาลใจให้คณะอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรโดยเร็ว”

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการโรซ่า ซีเอสอาร์ฯ ทำให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจำนวน5 โรงเรียน จากกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจำนวน อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 โรงเรียนแห่งแรกในจังหวัดหนองคายที่ได้รับรางวัลฯ และ 4 โรงเรียนล่าสุดคือโรงเรียนบ้านดงดารา จังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโนนสูงวิทยา จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) และโรงเรียนถิ่นทอนเหนือจังหวัดหนองคายด.ช. เอกสิทธิ์ จงหาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) จังหวัดหนองคาย กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรทำให้น้องๆ และเพื่อนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น มีห้องน้ำที่สะอาดมีน้ำดื่มที่สะอาด ทุกๆ คนให้ความใส่ใจในการทำความสะอาดห้องเรียนและสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนพอโรงเรียนได้รับรางวัลก็เป็นความภูมิใจของพวกเราทุกคนด้วย
ด.ญ. ปริฉัตร ใจขาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) จังหวัดหนองคาย กล่าวว่าภูมิใจมากที่โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากโรงเรียนที่มีเด็กอ้วนกลายเป็นเด็กที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ น้องๆ มีฟันผุน้องลง ซึ่งตนเองมีส่วนช่วยโครงงานลดจำนวนเด็กอ้วนในทุกๆ วันเวลาประมาณบ่าย 3 โมง ตนเองจะช่วยคุณครูเรียกน้องๆที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ มาออกกำลังกาย และช่วยรณรงค์เรื่องการแปรงฟันให้กับเด็กนักเรียนนอกจากนี้ยังรู้สึกดีใจที่โรซ่าเข้ามาทำกิจกรรมดีๆ แบบนี้ในโรงเรียนอยากให้มาทุกปี ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณโรซ่าสำหรับความรู้ดีๆ แบบนี้
หนึ่งในจิตอาสารุ่นเยาว์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด.ญ. ฐานิดา ประเสริฐชัย (น้องพราว) อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนราชิบน กล่าวว่า ตนเองได้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงอธิบายความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้พี่ๆเพื่อนและน้องๆ ต่างโรงเรียนได้รับรู้ น้องพราวรู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบความรู้และแบ่งปันความสุขและเสียงหัวเราะให้กับทุกคน
สำหรับนางสาวเปรมพลอยวิชัยดิษฐ์ (เปรี้ยว) อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ประทับใจมากที่ได้เข้ามาเป็นจิตอาสาช่วยดูแลน้องๆร่วมสร้างความสุข เสียงหัวเราะ และทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ ความรู้สึกเมื่อยามน้องๆเข้ามากอดและมองเปรี้ยวด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความสุขทำให้ตนเองรู้สึกประทับใจกับช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก

นอกจากความสำเร็จของโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนแล้ว โครงการโรซ่า ซีเอสอาร์ “โฮมฮัก รักลูกหลาน โภชนาการดี” ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่แถบภาคอีสานตอนบนที่เข้าร่วมโครงการฯก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตการแสดงต้อนรับจากน้องๆ


อ้อมกอดจากพี่ๆจิตอาสา


ดินแดน Roza Playland และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ


Roza Playland


Roza Playland


ชาว Roza Funny Healthy Trip ปีที่ 4 ร่วมทำอาหารกลางวันให้น้องๆ


ชาคริต - วุ้นเส้น ทำอาหารให้น้องๆ


อิ่มอร่อยกับมื้อกลางวันของพี่ๆชาวโรซ่า
บุกไร่มะเขือเทศ


รวมพลชาว Roza Funny Healthy Trip ปีที่ 4Create Date : 28 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:26:09 น. 0 comments
Counter : 1778 Pageviews.

Numwaan_S
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
อะไรที่เคยมองข้ามมันไป สุขใดที่มีคงน้อยเกินไป
ผ่านมาไม่เคยเข้าใจ แต่วันนี้มันเปลี่ยนไป
เพียงวันที่ได้พบเธอ~

Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
 
28 กุมภาพันธ์ 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Numwaan_S's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.