All online news
การบูรณาการสาร PSP จากเห็ดเกลียวเมฆของแพทย์แผนจีนในการสู้มะเร็งร้ายในปัจจุบันเมื่อมะเร็งกลายเป็นปัญหาหลักในวงการสาธารณสุขทั้งไทยและเทศจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขไทย พบว่า มะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ
1 ของไทยต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี ในปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง61,082 ราย หรือเฉลี่ยนาทีละเกือบ 7 รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเช่นเดียวกับในประเทศจีนที่มะเร็งก็จัดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประเทศอย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนนั้น เป็นประเทศที่มีประวัติมายาวนานโดยเฉพาะประวัติทางการแพทย์แผนจีนนั้นพบว่ามีมายาวนานกว่า 2,000 ปี โดยในระยะเวลาที่ยาวนานนั้นได้มีการค้นพบศาสตร์ต่างๆมากมายทั้งเรื่องของการฝังเข็ม ทุยนาและที่จะขาดไปไม่ได้คือเรื่องของสมุนไพรจีนซึ่งมีการค้นพบว่ามีประโยชน์และใช้กันมายาวนานกว่า 1,000 ปี ไม่ว่าจะเป็นโสม ถั่งเช่าเห็ดหลินจือ เห็ดเกลียวเมฆ หรือเห็ดอวิ๋นจือ เป็นต้น 

โดยในปัจจุบันเพื่อให้สมุนไพรจีนนั้นได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากนานาประเทศทางการจีนจึงได้มีการคัดเลือกสมุนไพรที่มีประโยชน์เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรจีนให้สามารถใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตรงนี้เองที่ทำให้สมุนไพรจีนต่างๆโดยเฉพาะเห็ดเกลียวเมฆ หรือเห็ดอวิ๋นจือเข้ามามีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศจีนโดยมีผลวิจัยทางคลีนิกรองรับ และเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ

สาร PSP คือสารสกัดจากไมซีเลี่ยมชั้นในสุดของเห็ดเกลียวเมฆหรือเห็ดอวิ๋นจือสายพันธ์COV-1 ถูกค้นพบโดยศาสตราจารย์ คิว วาย หยางซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ในปี พ.ศ. 2530 ในการวิจัยดังกล่าว นอกจากจะค้นพบสาร PSPแล้ว ยังพบว่า สาร PSP มีคุณสมบัติในการช่วยปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นนอกจากการวิจัยข้างต้นนี้ ยังได้มีการนำสารสกัด PSP ไปศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยผู้เชียวชาญในหลายสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็งในหลายประเทศทำให้มีงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการอย่างแพร่หลายซึ่งนอกจากการทดลองในสัตว์ทดลองแล้ว ยังมีผลการศึกษาทดลองในคนโดยมีกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในปี 2534 จำนวน 485 ราย และในปี 2540จำนวน 650 รายและทำการศึกษาทางคลินิกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จากหลายสถาบันแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติในการช่วยลดผลข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งอันเกิดจากการให้เคมีบำบัดและการฉายรังสีรักษาและยังเป็นความหวังใหม่ในการต่อสู้กับมะเร็ง เพราะมีการศึกษาที่พบว่าสาร PSPอาจทำให้เซลล์มะเร็งเล็กลง จนถึงยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้

จากงานประชุมวิชาการเรื่องการบูรณาการของการแพทย์แผนจีนด้วยPSPควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษานั้นพบว่า แพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้วิธีการรักษามะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตก ซึ่งจะรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัดและรังสีรักษา หรืออาจจะใช้ทั้งสามวิธีร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือกำจัดออกไปจากร่างกายเพราะมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ สามารถแพร่กระจายกลายพันธุ์ได้แต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะใช้การรักษาด้วยการบำบัดและรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่คำนึงถึงว่ามะเร็งจะอยู่ในร่างกายหรือไม่คือมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีสมดุลของร่างกาย เรียกว่าปรับสมดุลของหยิน – หยาง เพิ่มพลังซี่ในร่างกายบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้น โดยควบคุมการขยายตัวของก้อนเนื้อร้าย และเสริมสุขภาพทั่วไปให้ดีขึ้นตลอดจนเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยการใช้สมุนไพรหลายชนิด

เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยในงานประชุมทางวิชาการเรื่อง“การบูรณาการระหว่างสารสกัด PSP จากเห็ดเกลียวเมฆ(เห็ดอวิ๋นจือ) ร่วมกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง”จัดโดย กลุ่มบริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ร่วมกับ อินทิเกรทเต็ด ไชนีสเมทดิซิน จำกัด (ไอซีเอ็ม) ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ความรู้ด้วยกันหลายท่านท่านแรกคือคุณแองเจล่าคอลลิงวูด ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Integrated Chinese Medicine Holdings ประเทศฮ่องกง ได้มีการกล่าวถึงความพิเศษของสารสกัด PSPอย่างน่าสนใจว่า สาร PSP หรือสารโพลีแซคคาไรเปบไทด์จากเห็ดเกลียวเมฆนั้นมาจากสายพันธุ์ที่ดีที่สุดคือ สายพันธุ์ COV-1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์พิเศษที่มีการแยกออกมาจากที่มีอยู่ทั้งหมดมากกว่า80 สายพันธุ์ และพัฒนาวิธีสกัดสารด้วยเทคนิคเฉพาะจนได้สารสำคัญชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า PSP ซึ่งได้มีการวิจัยพบว่ามีคุณสมบัติในการช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้ดีขึ้นและเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายพ่ายแพ้ต่อเซลล์ร้ายในร่างกายเช่น มะเร็ง หรือโรคติดเชื้ออื่นๆซึ่งปัจจุบันมีการใช้แพร่หลายในกลุ่มคนที่ต้องการเพิ่มเกราะคุ้มกันสุขภาพทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา,อังกฤษ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง, ไต้หวัน, สิงคโปร์, มาเลเซีย,นิวซีแลนด์ รวมทั้งในประเทศไทย

“สารPSP นอกจากจะช่วยในการบำรุงสุขภาพ ยังสามารถใช้ร่วมกับยารักษามะเร็งแผนปัจจุบัน ตลอดจนรังสีรักษาตามแบบแผนปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรกิริยาใดๆ ระหว่างกัน ทำให้ช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ จากการรักษาด้วยยาคีโม เช่น คลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และนอนไม่หลับ ให้ลดน้อยลง จึงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น”คุณแองเจล่ากล่าวด้านศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ วู นักวิจัยจากภาควิชาชีวเคมีและชีวโมเลกุลแห่งสถาบันนิวยอร์ค เมดิคัล คอลเลจ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยปกติการรักษาโรคมะเร็งในแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์ทางเลือกอื่นๆยังไม่มียาตัวไหนที่ต้านมะเร็งได้ 100% ดังนั้น จึงมีการวิจัยและพัฒนาสารใหม่ๆออกมามากมาย เพราะมุ่งหวังว่าจะสามารถช่วยให้คนไข้มะเร็งมีโอกาสหายขาดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสารสกัด PSPนั้นจัดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านอกจากจะช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาในแผนปัจจุบันของผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วยังอาจช่วยให้เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กลง ลดจำนวนลง และลดความเสี่ยงในการเป็นซ้ำหรือเกิดการแพร่กระจายของมะเร็งได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตโดยเฉพาะในมะเร็งเต้านม มะเร็งกระเพาะ มะเร็งปอดมะเร็งหลอดอาหารรวมไปถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาว”ส่วนศาสตราจารย์ดร. ลี ฟู หมิน ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านภูมิคุ้มกันวิทยา และเนื้องอก (Immunology& Oucology) จากสถาบัน IAG Health Sciences Medical Center ประเทศสิงคโปร์ผู้มีประสบการณ์ในการใช้สาร PSP มายาวนานกว่า 10 ปี ได้เล่าถึงกรณีศึกษาของการรักษามะเร็งเต้านม โดยการแพทย์แผนใหม่ควบคู่ไปกับการใช้สารPSP ว่า “มีคนไข้ชื่อนางฉินป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้านซ้าย ได้รักษาจนก้อนมะเร็งนั้นหายไป แต่ผ่านไป 6 ปีจึงพบว่ามะเร็งลุกลามไปที่ปอดด้านซ้าย และคนไข้สูงอายุมากจนไม่สามารถผ่าตัดได้อีกแพทย์จึงให้การรักษาโดยเคมีบำบัดและฉายรังสี พร้อมกับการให้สารสกัด “PSP” เพิ่มเติม เมื่อผ่านไป 3 เดือนพบว่าไม่เกิดผลข้างเคียงจากการรับเคมีบำบัดและเมื่อผ่านไป 10 เดือนพบว่าก้อนมะเร็งนั้นมีขนาดเล็กลง และร่างกายคนไข้พร้อมเข้ารับการผ่าตัดแพทย์ผู้รักษาจึงตัดสินใจผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออก หลังจากนั้น 6ปีคนไข้ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกติ”
โดยศาสตราจารย์ ดร. ลี ฟู หมิน ยังได้ให้ข้อมูลการศึกษาเรื่องการบูรณาการของการแพทย์แผนจีนด้วยสารสกัดPSPควบคู่กับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษานั้นด้วยว่าแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่ ใช้วิธีการรักษามะเร็งด้วยศาสตร์การแพทย์แผนตะวันตกซึ่งจะรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา หรืออาจจะใช้ทั้งสามวิธีร่วมกันโดยมีเป้าหมายคือกำจัดเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายเพราะมะเร็งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ สามารถแพร่กระจายกลายพันธุ์ได้แต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนจะใช้การรักษาด้วยการบำบัดและรักษาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่ามะเร็งจะอยู่ในร่างกายหรือไม่คือมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยมีสมดุลของร่างกาย เรียกว่าปรับสมดุลของหยิน – หยาง เพิ่มพลังซี่ในร่างกายบำรุงเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้น โดยควบคุมการขยายตัวของก้อนเนื้อร้ายและเสริมสุขภาพทั่วไปให้ดีขึ้นตลอดจนเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยการใช้สารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด เช่น สารสกัด PSPเป็นต้น


“ในทางการแพทย์แผนจีน การนำสารสกัดจากเห็ดเกลียวเมฆมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง แพทย์จะตรวจสุขภาพของผู้ป่วย และวินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะใดต้องใช้ปริมาณสาร PSPในปริมาณเท่าใด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการและสุขภาพของผู้ป่วย แต่การใช้PSP กับผู้ป่วยมะเร็งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย9 เดือน ถึงปีครึ่ง เพื่อป้องกันการกลับมาของเซลล์มะเร็งหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษาแล้ว” ศาสตราจารย์ ดร. ลี ฟู หมินกล่าว
*****************************************************


หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.bd-healthcare.com
Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2557
Last Update : 4 กุมภาพันธ์ 2557 10:45:31 น. 0 comments
Counter : 864 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

Numwaan_S
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 4 คน [?]
อะไรที่เคยมองข้ามมันไป สุขใดที่มีคงน้อยเกินไป
ผ่านมาไม่เคยเข้าใจ แต่วันนี้มันเปลี่ยนไป
เพียงวันที่ได้พบเธอ~

Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
 
4 กุมภาพันธ์ 2557
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add Numwaan_S's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.