Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being.

But his spirit will forever be the foundation of Apple. 6 October 2011

<<
มกราคม 2555
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
23 มกราคม 2555

เหตุการณ์ รศ. 112 (6)แผนที่แสดงป้อมต่างๆ ที่เมืองสมุทรปราการและแนวทางรถไฟสายปากน้ำ

4 กรกฎาคม พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนิน
เป็นการลับที่ปากน้ำเจ้าพระยาโดยรถไฟพิเศษไปทอดพระเนตรป้อมเสือซ่อนเล็บ
แล้วเสด็จไปทอดพระเนตรป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งมีทหารประจำอยู่ 600 คน
ปืนกรุปได้วางที่แล้วได้เรียกทหารขึ้นประจำป้อมทดลองดูทหารทำได้พรักพร้อม
แล้วเสด็จไปตรวจเรือที่จมตั้งแต่ฟากตะวันออกจนถึงเรือแดง

การจมเรือทำไปมากแล้วแต่ยังไม่พอขาดเรือลำเลียงอีก 4 ลำ
เรือที่จมนั้นกระแสน้ำพัดเชี่ยวพาเรือเคลื่อนที่ไปห่างจากจุดที่หมายไว้
แล้วมาตรวจทางฟากตะวันตกตรงมุมป้อมแนวนี้ปักไม้หลักแพต้นหนึ่งเป็นขาทราย
ค้ำด้วยอีกสองต้น ไม้เหล่านี้ปักลงดิน 8 ศอกขัดด้วยโซ่ดูเป็นการแน่นหนาดี

ทรงมีพระราชดำรัสว่าอย่าว่าแต่จะจมเรือหรือจะทำเขื่อนเพียงเท่านี้เลย อย่างไร
เรือของเขาก็คงที่ทำลงนี้พอเป็นสังเขปสำหรับที่จะห้ามถ้าขืนดันเข้ามาก็ต้องยิงกันเท่านั้น
แล้วเสด็จมาจอดที่ริมช่องทางเดินเรือลองระเบิดตอร์ปิโดขนาดเล็กซึ่งทำที่กรุงเทพหนึ่งลูก
ปรากฏว่าเป็นผลดีมีอำนาจมากจากนั้นไปตรวจเรือบรรจุตอร์ปิโดที่บรรจุเสร็จแล้ว 7 ลูก
จากนั้นได้เสด็จขึ้นเรือฟิลลาเสวยกลางวันแล้วเสด็จขึ้นรถไฟกลับกรุงเทพ

5 กรกฎาคม พ.ศ.2436 นายนาวาเอกแมคเคลาด์ ผู้บังคับการเรือพาลลาส ได้ติดต่อ
พระยาชลยุทธโยธินทร์ขอเรือกลไฟเล็กลำหนึ่งเพื่อเดินทางกลับไปเรือพาลลาส
ซึ่งจอดอยู่นอกสันดอนเรือพาลลาสจะย้ายไปจอดที่เกาะสีชังและขอพักบนเกาะสีชัง
เพื่อให้ทหารที่เจ็บป่วยได้ขึ้นพักบนเขา ขอส่งทหารจำพวกสัญญาณไปประจำที่เสาธงเกาะสีชัง

กับขอน้ำจืดสำหรับหม้อน้ำ หากมีข่าวการเคลื่อนไหวของฝรั่งเศสก็ขอทราบด้วย
และจะได้มาจอดอยู่ที่นอกสันดอนอีก เมื่อพระยาชลยุทธโยธินทร์นำความขึ้นกราบบังคมทูล
ก็ทรงอนุญาตตามที่ผู้บังคับการเรือพาลลาสร้องขอมา และกำหนดว่าจะให้เรือจำเริญ
ซึ่งจะกลับจากเกาะกงในอีก 2 - 3 วัน ลากเรือโป๊ะบรรทุกน้ำจากกรุงเทพไปส่งให้

7 กรกฎาคม พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จพระราชดำเนินเป็นการลับ
ตรวจป้อมแผลงไฟฟ้าที่เมืองนครเขื่อนขันธ์ ปรากฏว่าปืนกรุปสำหรับจะยิงสลุตรับ
เจ้าชายออสเตรียจัดไว้พร้อมแล้ว ทรงเห็นว่าป้อมนี้มีทางปืนดีและเป็นที่แคบ
สามารถใช้ตอร์ปิโดได้ถนัด มีรับสั่งให้จัดการวางตอร์ปิโดไว้ด้วย

9 กรกฎาคม พ.ศ.2436 พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์มีหนังสือกราบบังคมทูลว่า
ควรจัดเตรียมป้อมวิชัยประสิทธิ์เตรียมไว้รับข้าศึกอีกป้อมหนึ่ง
ทรงมีพระราชดำริว่าจะหมดเปลืองการใช้จ่ายมากไป
ให้แต่เพียงถากถางบริเวณป้อมและกะที่จะตั้งปืนเท่านั้น
ภาพลายเส้นโคร้งสร้างป้อมปีกกา

10 กรกฎาคม พ.ศ.2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลายพระหัตถ์ถึง
พระยาชลยุทธโยธินทร์ ความว่า กำหนดเรือรบฝรั่งเศสจะเข้าในวันที่ 13 กรกฎาคม
และฝ่ายเราไม่ยอมนั้น ให้พระยาชลยุทธโยธินทร์คิดวางตอร์ปิโดเสียให้เต็มช่อง
ถ้าเข้ามาเมื่อไรจำเป็นที่จะต้องระเบิด อย่าให้ต้องรอคำสั่งอีกเลยและถ้าเขายิงก่อนแล้วเราต้องยิง

กรมยุทธนาธิการกราบบังคมทูลว่าให้จัดทหารสำหรับรักษาพระนคร
แบ่งออกเป็น 4 กอง คือภายในกำแพงพระนคร 1 กอง อยู่ที่ตำบลปทุมวัน 1 กอง
ที่ตำบลบางรัก 1 กอง และที่ฝั่งธนบุรี 1 กอง พระยาสุรศักดิ์มนตรี ขอรับอาสาเรียก
ทหารเก่าที่เคยไปราชการทัพคราวปราบฮ่อด้วยกัน จำนวนกว่าหนึ่งพันคนมาสมทบ

ม.ปาวีได้ออกหนังสือทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ
เสนาบดีว่าการต่างประเทศ ความว่ารัฐบาลฝรั่งเศสขอให้แจ้งว่าการที่รัฐบาลอังกฤษ
ได้ส่งเรือรบหลายลำเข้ามาในกรุงเทพ อ้างว่ามีเหตุจำเป็นจะให้มาป้องกันรักษาคนในบังคับอังกฤษ
เหตุนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจึงตั้งใจจะกระทำตามบ้าง โดยจะส่งเรือรบสองลำคือโคแมตและแองดองสตังค์

ให้เข้ามาอยู่ร่วมกับเรือลูแตงที่กรุงเทพ จะเดินทางมาถึงสันดอนในวันที่ 15 กรกฎาคม
จึงขอได้โปรดมีคำสั่งให้มีนำร่องคอยไว้สำหรับเรือรบสองลำนี้

เสนาบดีว่าการต่างประเทศของไทยได้มีหนังสือถึง ม.ปาวี ความว่า จนถึงเวลานี้
รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้รับคำแจ้งความจากรัฐบาลอังกฤษเลยว่า
จะให้เรือรบเข้ามาถึงกรุงเทพ สมุทรปราการ หรือที่แห่งใดแห่งหนึ่งในลำน้ำเจ้าพระยา
นอกจากเรือสวิฟท์ที่จอดอยู่ที่หน้าสถานฑูตอังกฤษ เหมือนกับเรือลูแตงที่จอดอยู่ที่หน้าสถานฑูตฝรั่งเศส

เรือลูแตงได้กำหนดว่าจะกลับออกไปเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2436 ครั้นถึงกำหนด
จะกลับออกไปแล้วก็หาไปไม่ กลับได้รับคำสั่งให้รออยู่ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งมาอีกภายหลัง
จึงเห็นว่า ถ้าเรือลูแตงกลับไปจากกรุงเทพ เรือรบลำอื่น ๆ ก็จะคงไม่อยู่ที่นี่ต่อไป
และความยุ่งยากก็คงจะสงบเรียบร้อยเป็นปกติดังเดิม ตามเหตุที่กล่าวข้างต้น
ท่านคงจะมีโทรเลขบอกไปยังแม่ทัพเรือ ชี้ให้เห็นว่าเหตุที่จะให้เรือรบเข้ามานั้นไม่มีเสียแล้ว

11 กรกฎาคมพ.ศ. 2436 มีพระบรมราชโองการถึงพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์
ผู้บัญชาการทหารเรือเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เรือรบฝรั่งเศสแล่นเข้ามากรุงเทพฯ เป็นเด็ดขาด

ม.ปาวี ได้มีหนังสือทูลเสนาบดีการต่างประเทศของไทยความว่า
ได้แจ้งข้อความไปยังรัฐบาลฝรั่งเศสและแม่ทัพเรือแล้วว่ารัฐบาลของสยามได้คัดค้าน
ไม่ยอมให้เรือรบเข้ามาในลำแม่น้ำเจ้าพระยา และได้แจ้งไปด้วยว่าให้จอดอยู่ที่สมุทรปราการ
รอคอยจนกว่าจะได้รับตำตอบมา และ จึงขอโปรดให้เข้าเฝ้าในเวลาพรุ่งนี้ตามที่จะทรงกำหนด

เสนาบดีว่าการต่างประเทศของไทยมีหนังสือถึง ม.ปาวีความว่ายินดีจะพบ ม.ปาวี
ในวันพรุ่งนี้เวลาย่ำค่ำและข้อคัดค้านที่ไม่ยอมให้เรือแองดองสตังค์ล่วงสันดอนเข้ามานั้น
ย่อมเป็นข้อคัดค้านตลอดทั่วไป เนื่องจากไม่มีเรือรบอังกฤษลำใดนอกจากเรือสวิฟท์อยู่
เหตุที่ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสส่งเรือแองดองสตังค์ และเรือโกเมตเข้ามานั้นย่อมเสียไป
 

Create Date : 23 มกราคม 2555
4 comments
Last Update : 23 มกราคม 2555 16:31:11 น.
Counter : 1717 Pageviews.

 

เจิมทันค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 24 มกราคม 2555 15:13:24 น.  

 

เพิ่งเคยรู้ว่า ฝ่ายเรามีแม้กระทั่งตอร์ปิโด ที่ทำเองที่กรุงเทพฯก็คราวนี้ล่ะครับ

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้นะครับ

แวะไปเยี่ยมเยียนกันได้ที่ blog ใหม่ของผมที่ wordpress ครับ

 

โดย: NATSKI13 24 มกราคม 2555 15:40:39 น.  

 

เมื่อ 14 มค. ไปป้อมพระจุลฯ ที่แหลมฟ้าผ่ามาพอดีเลยค่ะ
คุณสามีกับเพื่อนๆ ร่วมรุ่นราชโอรส 04-05-06 จัดงานไหว้ครูและเลี้ยงรุ่นกันที่นั่น
มีศิษย์เก่าท่านหนึ่งเป็นเสนาธิการทหารเรือ (เกษียนแล้ว แต่ยังมีบารมีมาก)
ขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ในการเข้าชมในห้องนิทรรศการใต้พระบรมรูปฯ
พร้อมบรรยายเหตุการณ์ รศ.112 ให้ฟัง มีวิดีโอให้ชมเรียบร้อย
แล้วนำชมป้อมปืนเสือหมอบกับเรือหลวง แม่กลองที่อยู่บนฝั่ง
จากนั้นก็ไหว้ครูและรับประทานอาหารร่วมกัน ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึงบ่าย 2 โมง

ถ่ายภาพมาเยอะแยะ ยังไม่ได้จัดเรียบเรียงเลยค่ะ
ช่วงนี้ไม่ว่างเลย เพราะน้องหมาที่บ้านไม่สบาย ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
พาไปหาหมอ เสียค่ายาและอื่นๆ ไปสี่พันกว่าบาท ตอนนี้พอเดินกระย่องกระแย่งได้แล้วค่ะ
เธออายุ 15 ปีแล้วค่ะ ถ้าเป็นคนก็หง่อมแล้วนะคะ
รักเธอมาก ขอดูแลเธอก่อน ว่างแล้วจะมาอัพบล็อกให้ชมค่ะ

อ้อ..ไปทัวร์อยุธยามาแล้วด้วยนะคะ ถ่ายภาพฝาผนังวัดประดู่ทรงธรรมมาเยอะเลย
รออีกนิด จะลงบล็อกให้เช่นกันค่ะ

คุ้มมากค่ะ งานนี้ (ไม่อยู่บ้านทั้งวัน น้องหมางอน จนไม่สบายหนัก)

 

โดย: addsiripun 24 มกราคม 2555 17:53:35 น.  

 

บ้านอยู่ใกล้ป้อมพระจุลฯ ค่ะ เคยไปหนึ่งครั้ง วันหลังจะเข้าไปชมเป็นงานเป็นการค่ะ

ป้อมต่่างๆ แถวนี้ เคยดูจากรายการพินิจนครค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 22 กุมภาพันธ์ 2556 17:14:11 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


ผู้ชายในสายลมหนาว
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 20 คน [?]
New Comments
[Add ผู้ชายในสายลมหนาว's blog to your web]