Lilypie

ความเก่ง 7 ด้านของเจ้าตัวเล็กต่อเนื่องจากบล็อกเรื่อง “ค้นหาความถนัดของเจ้าตัวเล็ก” อ่านได้ที่

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=nongpoychan&month=30-09-2008&group=2&gblog=19

ขอนำบทความดีๆเรื่อง ความเก่ง 7 ด้านของเจ้าตัวเล็ก มาฝากให้อ่านกันค่ะ

ที่มา : บทความนี้คัดลอกบางตอนจากหนังสือ “ความเก่ง 7 ชนิด : ค้นหาและพัฒนาพหุปัญญาในตน” โดย ศ.ดร.อารี สัณหฉวี

ความเก่ง 7 ด้านของเจ้าตัวเล็ก

1. ความเก่งด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

เป็นความสามารถในการใช้ถ้อยคำ คนเกงด้านภาษาสูง ได้แก่ นักหนังสือพิมพ์ นักเล่านิทาน กวี นักกฎหมาย ความเก่งด้านภาษานี้เองที่ผลิตผลงานละครของเช็กส์เปียร์ มหากาพย์โอดิชชีและนิทานอาหรับราตรี บุคคลที่เก่งหรือฉลาด้านนี้จะใช้คำพูดในทางบันเทิง ในการโต้เถียง ในการสั่งสอนและมักจะชอบเล่นกับเสียงของภาษา เช่น คำพ้องเสียง คำปริศนา เกมภาษา บุคคลเหล่านี้จะมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน เป็นนักอ่าน นักเขียน เขียนหนังสือได้ดี และจับใจความสำคัญของสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆได้ชัดเจน

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านภาษา

1. ชวนเจ้าตัวเล็กเล่นเกมภาษา เช่น อักษรไขว้ สแครบเบิล อนาแกรม
2. บันทึกคำพูดของเจ้าตัวเล็กลงเทปและลองเปิดให้ฟัง
3. พาเจ้าตัวเล็กไปอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือที่ร้านหนังสือสม่ำเสมอ
4. ฝึกพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
5. เปิดเทปการเล่านิทานให้เจ้าตัวเล็กฟัง


2. ความเก่งด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

เป็นความสามารถทางด้านจำนวนตัวเลขและเหตุผล คนเก่งด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักบัญชี นักจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ใช้ปัญญาด้านนี้ในการคิดค้นแคลคูลัส นักวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ใช้ปัญญาด้านนี้ในการคิดสร้างทฤษฎีสัมพันธภาพ (theory of relativity) ลักษณะของคนเก่งมีปัญญาสูงด้านนี้จะเห็นความสามารถในการให้เหตุผล การจัดลำดับและการคิดหาสาเหตุและผลลัพธ์ การสร้างสมมติฐาน การค้นหารูปแบบ แบบแผน และชอบใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผล

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์

1. เล่นเกมคณิตศาสตร์ เกมลับสมอง
2. เรียนการใช้ลูกคิด เครื่องคิดเลข
3. ฝึกคิดเลขในใจบ่อยๆ
4. ซื้อชุดวิทยาศาสตร์มาทดลอง
5. ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือศูนย์วิทยาศาสตร์ต่างๆ
6. ดูสารคดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
7. ซื้อกล้องส่องทางไกล กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ความเก่งด้านมิติ (Spatial Intelligence)

คนที่เก่งด้านมิตสูงจะเก่งด้านการคิดเป็นรูปภาพ สามารถมองเห็นโลกในรูปของภาพและสามารถจำลองสร้างภาพนั้นๆได้ คนที่เก่งด้านนี้ ได้แก่ สถาปนิก นักถ่ายรูป ศิลปิน นักบิน วิศวกรช่างกล ผู้ที่สร้างพีระมิดในอียิปต์มีปัญญาทางด้านนี้สูงมากทีเดียว คนที่มีปัญญาสูงด้านนี้ ได้แก่ โธมัส เอดิสัน (Thomas Edison) ปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) นักวาดภาพปาโบลและแอนเซล อดัมส์ (Ansel Adam) ผู้ที่มีปัญญาสูงด้านนี้จะมีความไวในการดูมาก สามารถมองเห็นรายละเอียดและจำลองภาพไว้ในสมองได้ดีจนสามารถเขียนหรือวาดออกมาได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการมองสิ่งต่างๆได้ทั้ง 3 มิติมากกว่าบุคคลอื่น

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านมิติ

1. เล่นเกมภาพตัดต่อและปริศนาภาพ
2. ฝึกให้เจ้าตัวเล็กถ่ายรูปหรือภาพต่างๆ
3. พาเจ้าตัวเล็กศึกษาธรรมชาติด้วยการท่องเที่ยวป่า สวนสาธารณะ ทะเล ฯลฯ
4. สมัครเรียนวาดเขียน งานปั้น ถ่ายภาพ ฯลฯ
5. เล่นประกอบหุ่นจำลอง 3 มิติ


4. ความเก่งด้านดนตรี (Musical Intelligence)

ลักษณะของคนเก่งด้านดนตรีสูง คือ ความสามารถและชื่นชมในเสียงทำนองจังหวะและสามารถผลิตเสียงทำนองจังหวะได้ดี คนเก่งมีปัญญาสูงด้านดนตรี เช่น บาค (Bach) เบโทเฟน (Beethoven) บราห์ม (Brahms) ตลอดจนนักเล่นดนตรีชาวบาหลี นักร้องเล่าเรื่องมหากาพย์ปกรณัมชาวยูโกสลาเวีย คนที่เก่งมีปัญญาสูงด้านดนตรีจะมีหูที่ไวต่อเสียงและสามารถร้องเพลงได้ถูกทำนอง จับจังหวะดนตรีและสามารถแยกเสียงดนตรีต่างๆได้ดี

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านดนตรี

1. ปล่อยให้เจ้าตัวเล็กร้องเพลงดังๆ
2. เล่นเกมทายชื่อเพลงหรือดนตรีต่างๆ
3. พาเจ้าตัวเล็กไปชมคอนเสิร์ตและการแสดงดนตรี
4. ซื้อเครื่องดนตรีอิเลคโทนมาฝึกเล่นเพลงง่ายๆ
5. ซื้ออุปกรณ์ประเภทเคาะหรือตีให้เจ้าตัวเล็กเล่น
6. ฝึกฟังเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงฝีเท้าสัตว์ เสียงนก เสียงเครื่องซักผ้า ฯลฯ
5. ความเก่งด้านร่างกาย-การเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

ได้แก่ ความสามารถพิเศษในการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายและในการใช้มือเพื่อจัดกระทำสิ่งของ บุคคลที่เก่งมีปัญญาสูงในด้านนี้ ได้แก่ นักกีฬา นักประดิษฐ์หัตถกรรม ช่างเครื่องยนต์ ศัลยแพทย์ นักแสดงตลก ชาลี แชปลิน ก็มีความสามารถสูงด้านนี้โดยสามารถใช้ร่างกายแสดงล้อเลียน ผู้ที่สามารถงานด้านงานไม้ งานตัดเย็บเสื้อผ้า นักประดิษฐ์หุ่น นักว่ายน้ำ นักเต้นรำก็เป็นผู้มีความสามารถด้านร่างกายประเภทนี้

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านร่างกาย-การเคลื่อนไหว

1. สมัครเรียนกีฬาชนิดเล่นคนเดียว เช่น ว่ายน้ำ กอล์ฟ เทนนิส ยิมนาสติก
2. สมัครเรียนศิลปะการต่อสู้ เช่น ยูโด คาราเต้
3. ฝึกให้เจ้าตัวเล็กออกกำลังกายสม่ำเสมอ
4. ร่วมกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและการสัมผัส


6. ความเก่งด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

ได้แก่ ความสามารถพิเศษในการทำงานกับผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น สามารถที่จะรับรู้อารมณ์ ความคิดความปรารถนาของคนอื่น ผู้นำท่องเที่ยว ผู้บริหารบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆจำเป็นต้องมีปัญญาด้านนี้ คนที่มีปัญญาสูงด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นผู้ที่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น มีความรับผิดชอบทางสังคมสูง ตัวอย่างเช่น มหาตมะคานธี แต่บางคนก็อาจจะนำความฉลาดด้านนี้ไปใช้ควบคุมปลุกปั่นเหมือนอย่างมาคิอาเวลลี (Machiavelli) โดยทั่วไปบุคคลที่เก่งหรือฉลาดด้านนี้เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง เป็นนักประสานเสียง นักไกล่เกลี่ย นักสร้างเครือข่ายและเป็นครูได้ดี

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านมนุษยสัมพันธ์

1. จัดงานสังสรรค์และเชิญเพื่อนใหม่ที่เจ้าตัวเล็กยังไม่รู้จักดีมาร่วมงาน
2. จัดให้มีประชุมในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ
3. พาเจ้าตัวเล็กไปเที่ยวสวนสาธารณะ ร้านหนังสือ ให้ได้พูดคุยกับคนแปลกหน้า
7. ความเก่งในการรู้จิตใจของตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

ผู้ที่เก่งหรือมีปัญญาสูงด้านนี้จะเป็นผู้ที่ประเมินและเข้าใจอารมณ์ของตนเองได้ดี สามารถแยกสภาพจิตและอารมณ์ของตนเองและนำความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของตนเองไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดี บุคลลที่เก่งและมีปัญญาสูงด้านนี้ ได้แก่ พระ นักสอนศาสนา นักแนะแนว นักธุรกิจที่ดำเนินกิจการของตนเอง บุคคลเหล่านี้จะชอบคิดไตร่ตรอง ชอบนั่งสมาธิ ชอบคิดค้นคว้าเรื่องทางด้านจิตใจและอีกลักษณะหนึ่งของผู้มีปัญญาสูงด้านนี้มักเป็นผู้ที่พึ่งตนเอง ชอบอิสระ มีวินัยในตนเอง และไม่ชอบทำงานกับผู้อื่น ชอบทำงานตามลำพัง

วิธีในการส่งเสริมและพัฒนาความเก่งด้านตนเอง

1. ฝึกสมาธิ
2. ส่งเสริมให้เรียนทักษะใหม่ๆ เช่น ภาษาต่างประเทศ หรือทักษะที่สนใจ เช่น วาดรูป
3. ให้ทำกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเองให้กับเจ้าตัวเล็กทุกวัน
4. ให้ทำในสิ่งที่เจ้าตัวเล็กโปรดปรานหรือพึงใจอย่างน้อยวันละครั้ง


คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตดูแล้วจะพบว่า เจ้าตัวเล็กมีความเก่งเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวหรืออาจถึงสองด้าน หรือบางท่านอาจมีความเก่งทั้ง 7 ด้านอยู่ในตัว และยิ่งไปกว่านั้นก็คือเด็กทุกคนสามารถพัฒนาความเก่งทั้ง 7 ด้านนี้จนถึงระดับใช้การได้แม้จะไม่ถึงขั้นเลอเลิศเป็นอัจฉริยะ


อย่างไรก็ตามบางคนอาจมีปัญญาสูงโด่งด้านใดด้านเดียว ในขณะที่ปัญญาด้านอื่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปกติ เช่น ตัวละครในเรื่อง Rainman ซึ่งสร้างจากชีวิตจริง ตัวเอกในเรื่องนี้มีปัญญาสูงมากทางด้านคณิตศาสตร์แต่ไม่สามารถดูแลตนเองได้


คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาอยู่ระหว่างบุคคลธรรมดาและปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญในปัญญาด้านต่างๆบอกว่า คนเราจะมีระดับปัญญาสูงในบางด้าน มีระดับปัญญาปานกลางในบางด้าน และบางด้านก็อาจจะด้อยความสามารถจนอาจก่อนให้เกิดความยากลำบากในชีวิต แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจก็คือ เราทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาให้สุกใสได้ในแต่ละด้าน ชาวนา พ่อแม่ นักวาด ช่างเครื่องยนต์ พ่อค้า ก็มีสิทธิใช้คำว่า “ปัญญา” หรือความเก่งในสาขาความสามารถของตนทัดเทียมกับ “ปัญญา” ของนักกฎหมาย ศัลยแพทย์ ทฤษฎีพหุปัญญาจะสร้างภาพความสามารถของมนุษย์ที่หลากหลายให้ทุกคนสามารถเป็นผู้ชนะในชีวิต 

Create Date : 29 กันยายน 2551
7 comments
Last Update : 30 กันยายน 2551 13:36:04 น.
Counter : 381 Pageviews.

 

มาเจิมหน้านี้ก็ได้ เดี๋ยวว่างจะมาอ่านอีกที ขอบคุณจ้า สำหรับบทความดี ๆ ที่มาแบ่งปันกัน

 

โดย: iamlek IP: 58.136.126.73 30 กันยายน 2551 10:13:36 น.  

 

มาตามอ่านบทความดี ๆ จ๊ะ

มาขำพลด้วย555

 

โดย: แม่น้องโฟล์ค IP: 118.173.249.21 30 กันยายน 2551 10:26:33 น.  

 

ดีใจกะพี่เล็กด้วยนะจ๊ะที่อาทิตย์นี้ได้เจิมซะที

 

โดย: ซูเนกะ 30 กันยายน 2551 10:29:55 น.  

 

 

โดย: สาวพิษณุโลก** 30 กันยายน 2551 12:00:34 น.  

 

ขอบคุณนะค๊าที่แบ่งปัน บทความดีๆแบบนี้ค่ะ

จะขอ copy เก็บไว้ด้วยนะค่ะ

 

โดย: ปลายดินสอ 30 กันยายน 2551 14:49:42 น.  

 

ได้ความรู้ดีค่ะ งานนี้เค้าจัดถึงวันที่เท่าไหร่ค่ะ

 

โดย: แม่พลอย (mere ) 7 ตุลาคม 2551 10:57:36 น.  

 

ดีเลอร์สาวสวย ต้องที่คาสิโน 111player ที่นี่ที่เดียว คลิ๊ก https://www.111player.com

 

โดย: you IP: 157.7.205.214 3 สิงหาคม 2557 8:09:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


ซูเนกะ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
จากที่ไม่เคยชอบการจดบันทึกแต่ลูกทำให้แม่สร้างบล็อกนี้ขึ้นมาได้ ลูกรู้มั๊ยว่าแม่มีความสุขมากเลยนะกับการได้เก็บความทรงจำที่ดีมากมายเกี่ยวกับตัวหนู ดวงใจของแม่
Group Blog
 
 
กันยายน 2551
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
29 กันยายน 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ซูเนกะ's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.