Group Blog
 
 
มิถุนายน 2553
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
9 มิถุนายน 2553
 
All Blogs
 
เขื่อนเจ้าพระยา หลวงพ่อใหญ่ สวนนกชัยนาท หลวงพ่อธรรมจักร


เขื่อนเจ้าพระยา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เขื่อนเจ้าพระยา เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ตำบลบางหลวง อำเภอ
สรรพยา จังหวัดชัยนาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิด
เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

เขื่อนเจ้าพระยามีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 237.50 เมตร
สูง 16.5 เมตร ติดตั้งบานประตูเหล็กรูปโค้งสูง 7.50 เมตร มีช่องระบายให้น้ำ
ไหลผ่านขนาดกว้าง 12.50 เมตร จำนวน 16 ช่อง ประตูน้ำสำหรับเรือสัญจร
ติดกับเขื่อนด้านขวากว้าง 14 เมตร ยาว 170.50 เมตร เรือขนาดใหญ่
สามารถผ่านเข้าออกได้ บนสันเขื่อนมีสะพานกว้าง 7 เมตร รับรถน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน 20 ตัน และมีทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินสร้างบนคันกั้นน้ำซ้าย
มือเหนือเขื่อนเจ้าพระยา กว้าง 10 เมตร ยาว 1,000 เมตร เพื่อช่วยระบายน้ำ
เมื่อเกิดอุทกภัย อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนสูงสุดประมาณ 3,300
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่การปล่อยน้ำจะควบคุมให้อยู่ในระดับไม่เกิน
2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อมิให้กระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ทัศนียภาพรอบเขื่อนสวยงาม ช่วงเดือนมกราคมในบริเวณแม่น้ำเหนือเขื่อน
จะมีฝูงนกเป็ดน้ำนับหมื่นมาอาศัยหากิน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ด้านการ
ชลประทาน การทดน้ำเพื่อการเกษตร โดยระบายน้ำจากแม่น้ำในภาคเหนือสู่
ภาคกลางและอ่าวไทย ส่งน้ำไปในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางเข้าคลองส่งน้ำ
สายใหญ่รวม 5 สาย คือ แม่น้ำน้อย แม่น้ำสุพรรณบุรี (ท่าจีน) คลองมะขาม
เฒ่า-อู่ทอง คลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองชัยนาท-อยุธยา และยังใช้ผลิต
ไฟฟ้าสำหรับจ่ายในจังหวัดอุโมงค์ปลา ท้องฟ้าจำลอง
หลวงพ่อธรรมจักร วัดธรรมามูลวรวิหาร"หลวงพ่อธรรมจักร" เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง
ชัยนาท ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเชิงเขา วัดธรรมามูลวรวิหาร ต.ธรรมมูล
อ.เมือง จ.ชัยนาท

เป็นศิลปะประยุกต์ช่างสมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับ
สมัยอยุธยา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ประทับยืนบนฐาน
ดอกบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ สูง
ประมาณ 4.50 เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย "ธรรมจักร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระพุทธรูปองค์นี้

สำหรับประวัติหลวงพ่อธรรมจักร ไม่พบหลักฐานทางประวัติอย่างแน่ชัด
มีเพียงตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีผู้พบพระพุทธรูปลอยตามแม่น้ำ
เจ้าพระยา พร้อมกันถึง 3 องค์ ได้แก่
หลวงพ่อโสธร (วัดโสธรวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา)
หลวงพ่อวัดบ้านแหลม (วัดบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม)
และหลวงพ่อธรรมจักร (วัดธรรมามูลวรวิหาร จ.ชัยนาท)
บ้างกล่าวว่ามีพระพุทธรูปอีกองค์ คือ หลวงพ่อวัดไร่ขิง ลอยตามมาด้วย

แต่สำหรับหลวงพ่อธรรมจักร เมื่อลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร
ปรากฏว่าได้ลอยวนเวียนอยู่บริเวณหน้าวัดแห่งนี้

พระภิกษุและชาวบ้าน จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัด โดยนำเชือกพร้อม
ด้ายสายสิญจน์ผูกกับพระพุทธรูป แต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ กระทั่งตกเย็น
จึงแยกย้ายกลับ โดยวางแผนจะมาดึงในวันรุ่งขึ้น


พอถึงรุ่งเช้า ชาวบ้านต่างหาพระพุทธรูปไม่พบ ต่างคิดว่าพระพุทธรูปได้หลุด
ลอยน้ำไปแล้ว จึงแยกย้ายกันกลับ ปรากฏว่าในขณะนั้นได้มีผู้พบเห็น
พระพุทธรูปองค์ที่ลอยน้ำได้มาประดิษฐานปิดทางเข้าประตูวิหารวัดธรรมามูล
เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง จึงได้เรียกชาวบ้านที่อยู่ด้านล่างให้ขึ้นไปดู


ชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างต่อเติมพระวิหารออกมาอีกช่วงหนึ่ง
รวมเป็น 3 ช่วง


จากคำบอกเล่า เมื่อองค์หลวงพ่อประดิษฐ์อยู่ได้ 3 วัน ก็ได้หายไปจากพระ
วิหาร และกลับมาประดิษฐานดังเดิมโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งมีโคลนและ
จอกแหนติดเปื้อนมาด้วย ชาวบ้านจึงได้นำโซ่มาล่ามผูกไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้
หลวงพ่อหายไปอีก


ต่อมา มีคนต่างถิ่นล่องแพมาจากทางเหนือ เพื่อตามหาพระพุทธรูป เมื่อมาถึงท่าน้ำหน้าวัดธรรมามูล ได้พบพระพุทธรูปที่ตามหาอยู่ ขณะนั้นเป็นช่วงพลบค่ำ ชายผู้นั้นจึงได้ขออาศัยนอนอยู่ที่วัด เพื่อรอเวลาอัญเชิญองค์หลวงพ่อกลับ ณ วัดแห่งเดิม

ชายคนนั้น ได้ฝันว่า หลวงพ่อไม่ขอกลับไปด้วย จะขออยู่ที่วัดแห่งนี้

ครั้นรุ่งเช้า จึงได้กราบลาท่านสมภารเดินทางกลับบ้าน และได้ขอถอดเอา "จักร" ที่ฝ่าพระหัตถ์องค์หลวงพ่อกลับไป

นับแต่นั้นมาหลวงพ่อธรรมจักรก็ไม่หายไปไหนอีก ชาวบ้านจึงได้นำโซ่ที่ล่ามออกและได้ร่วมกันสร้าง "จักร" ขึ้นใหม่และจัดให้มีงานสมโภชต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบัน

ร.ศ.120, 125 และ 127 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาสักการะหลวงพ่อธรรมจักร ถึง 3 ครั้ง ดังมีข้อความปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ ประพาสต้นมีพระราชหัตถเลขาฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม ร.ศ.120 ถึง กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ ตามความว่า

"เวลาเช้า 3 โมงเศษ ถึงวัดธรรมามูล ขึ้นเขามีราษฎรอยู่มาก พระวิหารใหญ่หลังคาพังทลายลงทั้งแถบ จำเป็นต้องปฏิสังขรณ์ เมื่อนมัสการพระแจกเสมาราษฎรแล้วลงเรือเดินทางต่อมาอีก"

อนึ่ง ในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมานั้น สันนิษฐานว่า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ตามเสด็จมาด้วย โดยพบแผ่นจารึกหินอ่อนที่ด้านบนเสาต้นกลางของซุ้มบันไดที่ติดกับลานพระวิหารหลวงพ่อธรรมจักร จารึกเกี่ยวกับวัน เดือน ปี และบุคคลที่บริจาค โดยปรากฏเป็นพระนามแรก ทรงบริจาคเงินจำนวน 200 บาท

บุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งที่ได้ตามเสด็จมานมัสการ คือ สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยมีพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือสาสน์สมเด็จ ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2481 เป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ความตอนหนึ่งว่า

"เมื่อปีแรก หม่อมฉันเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ.2453 ขึ้นไปตรวจราชการหัวเมืองเหนือเมื่อฤดูน้ำ ได้พระราชทานกฐินหลวงไปทอดที่ วัดธรรมมามูลด้วย หม่อมฉันไปพักแรมอยู่ที่ชัยนาท รุ่งเช้าออกจากเมืองชัยนาทขึ้นไปบนเขาธรรมมามูล"

ทั้งนี้ วัดธรรมามูลวรวิหาร จัดงานประเพณีนมัสการปิดทองหลวงพ่อธรรมจักร อันเป็นงานประจำปี กำหนดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ ในเดือน 6 ระหว่างขึ้น 4-8 ค่ำ และเดือน 11 ระหว่าง แรม 4-8 ค่ำ รวมครั้งละ 5 วัน 5 คืน

ส่วนการเดินทางนมัสการองค์หลวงพ่อธรรมจักร สามารถใช้เส้นทางตามถนนพหลโยธินสายเก่า ชัยนาท-นครสวรรค์ เลยสี่แยกแขวงการทางชัยนาท ประมาณ 8 กิโลเมตร จะแลเห็นเขาธรรมามูลอยู่ทางซ้ายมือ มีป้ายชื่อวัดแสดงอยู่ ให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนข้ามเขาอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร

ที่มา : //pui-jatukarmramathep.tarad.com


Create Date : 09 มิถุนายน 2553
Last Update : 4 กันยายน 2555 23:41:22 น. 122 comments
Counter : 3042 Pageviews.

 
..แวะมาเยี่ยม..ขอบคุณมากสำหรับคำอวยพร..

สวัสดีจ้ะ..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:4:23:51 น.  

 
อยู่ใกล้ๆ บ้านแม่เลยค่ะ ไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ย


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:6:07:43 น.  

 
ตามมบ้านนี้มาเที่ยว ชัยนาท ด้วยคนค่ะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:7:24:22 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:8:03:59 น.  

 


โดย: nuyect วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:8:07:57 น.  

 
มาไหว้หลวงพ่อด้วยนะคะ

รูปงามมากค่ะ และดูวัดร่มรื่นจัง

ติดกับเขื่อนด้วยหร๋อค่ะ ยังไม่เคยไปเลย

ขอบคุณที่นำภาพดีดีมากให้ชมนะคะ:))


โดย: APPLEAIR วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:02:57 น.  

 
แวะมาไหว้หลวงพ่อด้วยคนครับ

ภาพสวยกันเลยทีเดียว


โดย: นายหัวเด่น วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:05:45 น.  

 
ทักทายยามเช้าครับ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: pragoong วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:17:40 น.  

 
แวะมาขอพรหลวงพ่อด้วยคนค่ะ


โดย: NucH (sa-bye-sa-bye TEAM ) วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:22:44 น.  

 
...................สวัสดียามสาย จร้า.........................

ดาวเพิ่งกลับบ้านมาค่ะ ถึงตอนตี4 ง่วงนอนมากเลย

พอเห็นบันไดยาวๆ หมดแรงเลย 555 ................

ปลาตัวใหญ่ๆ เป็นปลาอะไรเหรอค่ะ


โดย: ดอยวิน วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:24:33 น.  

 

คนชัยนาทแวะมาทักทายคะ..มาทำงานกรุงเทพนานมากๆๆ..เขื่อนเจ้าพระยาและดูสวยงาม..สวยนกก็สดใสน่าเที่ยวมากคะ...สมัยวัยรุ่นมาเดินเล่นที่เขื่อนบ่อยคะ..มาเยี่ยมบล๊กนี้เหมือนได้ระลึกถึงอดีตความหลัง..ขอบคุณคะที่ทำให้ชัยนาทน่าไปเยือน


โดย: รุ่งฤดี วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:31:12 น.  

 
แวะมาเที่ยวด้วยครับ สวนนกไม่เคยแวะเที่ยวเลย


โดย: ชายเอ ทุ่งรังสิต วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:33:22 น.  

 
ตามไปเที่ยวด้วยคนนะไม่ได้ไปนานแล้ว...ถ่ายรูปมาสวยจังบรรยากาศดีมากเลย...ไปที่ไหนๆก้อเอามาลงให้ดูอีกนะ....ขอบคุณมากเลยจ้า


โดย: nat IP: 192.168.21.51, 58.147.71.25 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:33:33 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

พี่อุ้มขำที่มาจ๊ะ
โค้ดยาวกี่บรรทัดล่ะนั่น อิอิอิ 8 บรรทัด
ภาพสวยจีะภาพสวย
แหล่ม


โดย: อุ้มสี วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:9:51:36 น.  

 
ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฎฺฐํ
ชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด

ขอให้มีความสุขกับชีวิตที่อุดมด้วยปัญญา ตลอดไป..นะคะเส้นทางนี้ ปอป้าไปบ่อยมาก..ค่ะ
แต่ไปกี่ที ๆ ก็ชอบทุกที..อิ อิ

ภาพสวยมาก..ค่ะ แถมด้วยเพลงเข้ากั๊น..เข้ากัน

โดย: พรหมญาณี วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:10:03:07 น.  

 
ปีนี้ น้ำแห้งไปเยอะป่าวอ่ะ

ปล.ไปฝากรูป คิดค่าฝากนะ


โดย: ชิโยจัง วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:10:16:14 น.  

 


เที่ยวหลายที่จัง
ยังไม่เคยไปชัยนาทเลย
ชอบภาพพระพุทธรูป ถ่ายสวยจังโดย: ภูเพยีย วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:10:44:08 น.  

 
...

ไปชัยนาท เที่ยวเขื่อนไหว้พระ
เที่ยวสวนนก แล้วอย่าลืมชิมส้มโอขาวแตงกวาด้วยนะคะ

คิดถึงชัยนาทจัง ...โดย: lastmoon วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:11:51:56 น.  

 
อาทิตย์นี้ก็จะไปไหว้หลวงพ่อคะ แล้วจะเอาข้าวต้มมัดมาฝากนะคะ อิอิ


โดย: สาวชนบท วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:14:16 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะคุณจ๋า
แต่ยังไม่ได้ตามไปเที่ยวด้วยเลย
ใกล้บ่ายแล้ว งานรอเพียบเลย
เดี๋ยวคืนนี้ปายแวะมาอ่านนะคะ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:44:49 น.  

 
คุ้มเลยค่ะ


โดย: ฮันเจฮุน วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:51:32 น.  

 
สวัสดีค่ะ

แหม ข้อมูลแน่นเอี๊ยดเลย

ชัยนาทเคยแต่ขับรถผ่าน วันหลังต้องแวะมั่งแล้วสิ


โดย: อ้อ (sandseasun ) วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:12:54:12 น.  

 
ทักทายสวัสดียามบ่ายครับ
ได้แวะดูแค่สวนนชัยนาทเองครับ ที่อื่นๆ ไม่ได้แวะเที่ยวชมเลย ช่วงนี้ไมได้ขับรถกลับบ้านด้วย สงสัยจะอีกนานเลยกว่าจะได้แวะไปอีก


โดย: ถปรร วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:13:18:35 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวังมีเที่ยวด้วยคนนะครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:13:43:55 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ ^-^
เป็นอีกหนึ่งสถานที่...ที่ไม่ควรผ่านไปแล้วผ่านเลย


โดย: อรุณสวัสดิ์ที่รัก วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:13:54:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเม้นท์ที่บล็อคสาธุ ตอน 2 เดือนก็เพิ่งพาสาธุไปเยี่ยมย่าที่สุพรรณมาหล่ะ

อยากถามว่ารูปemotion ทำยังคะ


โดย: taewna วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:14:14:56 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่ แต่แค่กำลังใจก็มากเกินพอแล้วค่ะ ยิ่งได้รู้นะว่าจะได้แหกปากตอนเย็นหลังเลิกงาน ยิ้มหน้าบานเลย เดี๋ยวปุ๊เตรียมคิดเพลงก่อนนะ ว่าจะร้องเพลงอะไรดี


โดย: blog pu วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:14:20:13 น.  

 
แวะมาพักสายตาตอนบ่ายแก่ค่ะ

น่าไปนะคะ


โดย: ผู้หญิงของกาลเวลา วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:14:46:44 น.  

 
เคยไปสวนนกมาแล้วเหมือนกันค่ะ แต่ศูนย์วิทยาศาสตร์จำลองยังไม่เคยไป ไว้โอกาสหน้าต้องขอตามรอยไปบ้างแล้ว


โดย: Kaokrabi Deawdaay IP: 114.128.32.158 วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:15:15:36 น.  

 
มิตาฝาดไปป่าวคะ มาบ้านนี้แล้วเห็นผีทหารลอยไปลอยมา


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:16:38:47 น.  

 
ชิโย ก็ไม่มี ลงโปรแกรมแล้ว ก็อ่านไม่ได้

เหอออ ไว้รอ คนมาตอบ ว่าแต่จะมีมาตอบ ป่าวไม่รู้


โดย: ชิโยจัง วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:17:00:00 น.  

 
ขวัญก็เพิ่งไปสวนนกชัยนาทมาเหมือนกันค่ะ...
พารุ่นน้องไปสมัครสอบรับราชการ อบจ.ที่นั่น
พี่ชายแซงหน้า..อัพบล็อกไปซะเเล้ว....
แต่ไม่เป็นไรได้ไหว้พระด้วย...ขวัญไม่ได้ไหว้พระ
ที่ชัยนาทไปไหว้ที่สิงห์บุรีกับอุทัยแทน...
ไว้จะมาชวนไปเที่ยวด้วยกันนะคะ


โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:17:40:40 น.  

 
กลับบ้านเมื่อไหร่จะหาโอกาสไปไหว้หลวงพ่อธรรมจักรบ้าง
วัดธรรมมูลอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร แต่ไม่เคยไปเลย


โดย: The Best of Me วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:18:22:55 น.  

 
เย็นนี้กินอะไรจ๊ะ

ลาไปนอนแล้วนะ ง่วงมากๆ


โดย: ดอยวิน วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:32:27 น.  

 
สวนนกชัยนาทเคยไปเมื่อนานมาเเล้วครับจำได้ๆ
ชอบนกยูงของที่นั้นดูเชื่องดีๆ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:19:49:13 น.  

 


ปลื้มจัง ที่บล็อคนี้อวยพรวันเกิดให้ค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:20:50:06 น.  

 
ทักทายยามค่ำค่ะ
ตื่นยังคะ

ปีนี้น้ำที่เขื่อนคงน้อยน่าดู

ดีจังได้ไปเที่ยวตั้งหลายที่แน่ะ

กี้ทำแต่งานๆๆๆยังไม่ได้ไปไหนเลย

โดย: เก็บดาวที่ราวฟ้า วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:09:22 น.  

 
ชัยนาท

จังหวัดที่เป็นทาผานตลอด...ไม่เคยจงใจไปซ้ากที


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:15:26 น.  

 
มาสวัสดี ตอนดึกๆๆครับ


โดย: ชายเอ ทุ่งรังสิต วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:33:09 น.  

 
แวะมาบอกเจ้าของบล็อกว่า...หลับฝันดีนะคะ


โดย: cd2lucky วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:21:50:00 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะ

หลับฝันดีนะคะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 9 มิถุนายน 2553 เวลา:22:52:02 น.  

 
แวะเข้ามาชมภาพ แต่เพลงใน blog นี้ ยังไม่เคยได้ยิน
ดนตรีวังเวงเชียว


โดย: ความคุ้นเคยที่หายไป วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:6:34:22 น.  

 
สวัสดีจ๊ะ....โอ้ย...รูปสวยจัง...น่าไปเที่ยวจัง...ชัยนาท.....


โดย: Calla Lily วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:7:22:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ ..

มาชวนไปเที่ยวไร่พริกมั่งค่ะ ^^


โดย: star_paradise วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:7:54:27 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ตอนสายค่ะ
แวะมากินต้มจืดตำลึงด้วยกันไหม
ได้เวลาทำงานแล้ว ฮุย เล่ ฮุย สู้ๆ จร้า


โดย: ดอยวิน วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:8:01:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:8:10:47 น.  

 


เอาเหรียญไปเปรียบเทียบขนาดให้ดูค่ะ ว่าดอกใหญ่แค่ไหน


โดย: จีนี่ในกระจกแก้ว วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:8:37:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วก็ไปเที่ยวมาเหมือนกันค่ะที่สวนนก


โดย: ปาณฟ้า วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:8:49:56 น.  

 
สงสัยเพราะมีคนมาห่มผ้าให้...ขวัญหลับสนิทและฝันดีด้วยค่ะ..ตื่นเช้ามาสดใส..ทั้งที่..ฟ้าหม่น

ขอบคุณนะคะ


โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:9:00:16 น.  

 


โดย: พรหมญาณี วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:9:26:43 น.  

 
จะพยายามค่ะพี่

ฟ้าหม่นมากๆ

เหมือนจะร้องไห้แต่กลั้นเอาไว้

พี่ก็เหมือนกันนะคะ
มีความสุขตลอดวันนะคะ


โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:10:12:20 น.  

 
แวะไปเยี่ยมเยือนบล๊อกกันบ่อยๆ...แวะมาขอบคุณนะคะ..ยินดีต้อนรับแวะมาที่บล๊อกได้เสมอนะคะ


โดย: รุ่งฤดี วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:12:13:04 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยงค่ะคุณจ๋า
ว๊าว...กล่องคอมเมนท์น่าเจริญตาเจริญใจ
และเจริญอาหาร หุหุ


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:12:19:32 น.  

 
เห็นถามไว้หลายวันก้เกรงใจค่ะ
วันธรรมดาเจ้าของบล็อกงานเข้าค่ะ
เข้าจนไม่สามารถมาวิ่งเล่นได้สะดวก เหอๆๆ


โดย: biotech_girl วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:12:21:25 น.  

 
บ่ายๆแบบนี้ทำอะไรดีครับ แอบงีบดีกว่า


โดย: Don't try this at home. วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:13:12:06 น.  

 
สวัสดีวันสีส้มจร้า มีความสุขมั่ก ๆ น้า ^_^


โดย: หนุ่มน้อยแห่งลุ่มแม่น้ำบางปะกง วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:13:35:51 น.  

 
แวะมาเที่ยวชัยนาทและขอพรหลวงพ่อด้วยคนค่ะ อิอิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:14:05:35 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

ทักทายยามบ่ายครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:14:28:44 น.  

 
ที่เห็นในแบล็คกราวน์ ไม่ใช่พระเอกนะ
เป็นแฟนเก่า...


โดย: ชิโยจัง วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:15:05:47 น.  

 
พี่อยากไปดูสวนนก ได้แต่ผ่านๆค่ะ
ไว้มีโอกาสต้องแวะไป
เพลงประกอบเข้ากับเรื่องราวเลยนะคะ
สุพรรณพี่ไปบ่อย แล้วก็หลงบ่อย จากบ้านไปสุพรรณใกล้นิดเดียว
พี่อยู่ตะเข็ปชายแดน สามจังหวัด5555


แอมอร


โดย: peeamp วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:15:08:57 น.  

 
ดนตรีไทยบ้านนี้เนี่ยเสียงกระหึมครื้นเครงจริงๆ

เพราะกว่าเพลงไททานิกอีกอะ...


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:17:45:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะพี่ อะไรจะเกิดก็ต้องให้เกิดค่ะ


โดย: blog pu วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:19:28:04 น.  

 
วันนี้กลับบ้านเร็วแต่คาดว่าจะนอนดึกค่ะ
พรุ่งนี้มีสอบ
เผลอแป๊บเดียว สอบตั้งสองวิชาแล้ว
ตามไม่ทันจริงๆ
แต่ก็เเหมือนกันจะได้จบไวๆเนอะ

ฝันดีนะคะ


โดย: ผู้หญิงของกาลเวลา วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:24:57 น.  

 


ลืมบอกไปค่ะ ...
ไหว้ครูตั้งแต่พฤหัสที่แล้ว ..

เร็วกว่าชาวบ้านเค้าเสมอค่ะ


โดย: star_paradise วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:20:43:47 น.  

 
คุณพี่ดูบอลหรือป่าวครับ พรุ่งนี้จะได้ดูกันแล้ว
ตื่นเต้นๆ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:34:17 น.  

 
ขำคอมเม้นล่าสุดอะค่ะโดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:22:37:29 น.  

 
อ๋ที่เม้นว่านั่นลูกพี่หรือเปล่าอะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:23:07:46 น.  

 
ไม่ใช่หรอกเป็นลูกพี่ลูกน้อง

ญาติห่างๆ
โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 10 มิถุนายน 2553 เวลา:23:27:12 น.  

 
ฝันดีนะคะคุณจ๋า


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:1:33:46 น.  

 
จขบ คงชอบเที่ยวแบบไทยๆ เห็นแล้วดีใจค่ะที่มีคนแบบนี้หลงเหลืออยู่ใน ปทท อิอิ ผึ้งเองก็ชอบอะไรที่เป็นไทยๆ เครื่องตกแต่งบ้าน ก็ชอบแบบ ยุคเก่าๆ อะไรที่คลาสสิคนิดๆ ดูสวยและมีรายละเอียดกว่าของใช้ ปัจจุบันค่ะ แอบทึ่งกับรูปปลา รูปที่สอง น่ากลัวจัง ปลาอะไรเหรอคะ ไม่เคยเห็นเลยค่ะ

ดีใจที่ได้รู้จักค่ะ keep contact with you naka


โดย: ผึ้ง IP: 81.246.131.103 วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:1:43:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:6:06:48 น.  

 
โอ้โห้เพลงเข้าบรรยากาศจังเลย อิ อิ
ทานข้าวเช้าด้วยนะคะ เพื่ออนาคต ดีจริงๆน้า


โดย: ดอยวิน วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:7:24:15 น.  

 


ขอเกาะกระแสบอลโลกด้วยคน..นะคะ
อินทรีย์เหล็ก...สู้ สู้


โดย: พรหมญาณี วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:8:11:12 น.  

 
คุณคือผู้ถูกเลือก
ผู้ที่ไม่ได้ถูกเลือกละ...

.
.
.


ผมอ่านประโยคนี้แล้วนึกถึงการเมืองครับพี่ 5555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:8:31:17 น.  

 


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:8:34:49 น.  

 
ทักทายกันวันศุกร์ค่ะ

โหฟุตบอลโลกฟีเวอร์ด้วย


โดย: เก็บดาวที่ราวฟ้า วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:10:20:07 น.  

 เริ่มวันนี้แล้วสินะครับ บอลโลก เชียร์ทีมไหนดีโดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:10:29:11 น.  

 
แวะมาขอบคุณค่ะ คุณเศษเสี้ยว

ปีนี้เป็นปีแรกที่มีคนอวยพรวันเกิดให้เยอะขนาดนี้โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:11:42:30 น.  

 
ย่าสาธุ อยู่เดิมบางคับ ตอนนี้สาธุลงรูปใหม่แล้ว อย่าลืมมาเยี่ยมนะคับ


โดย: สาธุ (taewna ) วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:12:24:57 น.  

 
สวัสดีวันพระค่ะ....
มาชวนสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตามกำลังค่ะ


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:13:14:47 น.  

 
sโหยวว
หมาน้อยชื่อ เจ้ายอดธงค่ะ คอยนำทางและคอยดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีเลยนะนั่น
น้อยตัวที่จะไปถึงยอดเขาได้ แต่เจ้ายอดธงเค้าเก่งค่ะ อิอิ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:13:25:11 น.  

 
แ อ บ อู้งานมาแล้ว อิ อิ
พรุ่งนี้วันหยุดไปเที่ยวไหนรึเปล่าค่ะ


โดย: ดอยวิน วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:14:15:56 น.  

 
ในก่องคอมเม้นท์เนี่ย มีทั้งผีเสื้อ ทั้งบอลโลกเลยอ่ะ 555+


โดย: แม่อ้วนคนสวย วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:17:33:33 น.  

 
อยากไปสวนนกชัยนาทจังค่ะ

ของจริงน่าเที่ยวมั้ยคะ?


มาเก๊านี่..เรายังเที่ยวไม่ครบดีหรอกนะคะ มีบางสถานที่ที่ยังพลาดไปเหมือนกัน แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:20:41:54 น.  

 
หวัดดีค่ะ ไม่ได้แวะมาหาตั้งนาน คิดถึงค่ะ
พอดีช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้าบล้อคเลย
วันนี้มีโอกาสรีบมาอย่างเร็ว กลัวไม่ทันทริปไหว้พระค่ะ อิอิ

วันนี้โบเอาส้มตำมาฝาก หลังจากที่ทานลูกชุบเบื่อแล้ว อิอิ น่าทานมั๊ยคะ
โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:22:11:34 น.  

 
สวัสดีค่ะ...ขอตามไปเที่ยวชัยนาทด้วยนะคะ ไม่ได้ไปมานานแล้ว มาขอดูความเปลี่ยนแปลงหน่อยค่ะ


โดย: nootikky วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:22:29:12 น.  

 
ด้วความห่วงใย จากกรมสุขภาพจิต(เสีย)

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: เก็บดาวที่ราวฟ้า วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:22:33:14 น.  

 
WOW!! กระแสฟุตบอลโลกมาแรง...

แวะมาทักทายยามดึกค่ะ...GOD BLESS.....


โดย: แป้งหมี่กะปอเปี๊ยะ วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:22:53:35 น.  

 
ผลบอลคู่แรกผมขอทำนายว่า เสมอกับ1-1ครับ
อ้าว...เรามาตอบตอนเขาแข่งเสร็จเเล้วนิ เหอๆ


โดย: Don't try this at home. วันที่: 11 มิถุนายน 2553 เวลา:23:17:31 น.  

 
สวัสดีค๊าพี่ซา


เด๋วมาอ่านน๊า คืนนี้มะรู้ดูบอลอ่ะป่าวฝานดีนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:1:29:44 น.  

 
มาวางระเบิดมั่ง

กรั่กๆๆๆ


โดย: star_paradise วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:7:06:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

เพลงในบล้อกเพราะนี้ดังจังเลยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:8:11:48 น.  

 
โอ๊วววว ฟีเวอร์บอลโลก น่าดู ฮ่าๆๆ


โดย: ชิโยจัง วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:8:20:27 น.  

 

คืนนี้เชียร์ทีมฟ้า-ขาว Argentina ค่ะโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:8:48:03 น.  

 


ทักทายยามเช้าจ้าาา.....

แต่ตอนนี้แดดจ้าเลย สายแล้วนี่นา

GOD BLESS.....


โดย: แป้งหมี่กะปอเปี๊ยะ วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:9:57:17 น.  

 
มาดูงาน เที่ยวไทย ที่เมืองทอง แวะมาให้กำลังใจเราแสดงหน่อยนะ


โดย: OxyMan วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:10:25:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ..

เมื่อคืนดูบอลนัดเปิดสนามค่ะ..

ดูได้แต่คู่แรกเจ้าภาพเสมอค่ะ..

คู่ที่2 ฝรั่งเศสมาดูข่าวช่วงเช้าค่ะ..

ได้เห็นมือเก่งของฝรั่งเจอรี่ อองเดร

แต่ก็ได้แค่เสมอกะอูรุกวัยเนอะ..


คืนนี้อ้อมแอ้มเชียร์อังกฤษค่ะ

คงต้องนอนก่อนแล้วตื่นมาดูทีหลัง

อาจจะงัวเงียไปทำบุญบ้านคุณแคทตอนเช้านะค่ะ


ดูบอลได้แต่อย่าเล่นพนันนะค่ะ

เดี๋ยวบ้านจะหายแว๊บไปกับบอลค่ะโดย: อ้อมแอ้มเองค่ะ (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:10:31:42 น.  

 
คืนนี้เชียร์ใครค่ะ...


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:13:24:45 น.  

 

เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง

วันนี้ติดภารกิจกำลังจะออกทัวร์ ฯ..

มาทักทาย ๆ นะครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:13:44:51 น.  

 


โห...เพลงเข้ากั๊นเข้ากันค่ะ
วันนี้วันหยุดแล้วค่ะ วิ่งเล่นได้สบายใจ


โดย: biotech_girl วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:14:34:55 น.  

 
สวัสดีครับคุณเศษเสี้ยว ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวตลาดโบราณบางพลีด้วยกันนะครับ ทริปนี้ดื้อเล็กไปคนเดียว ส่วนดื้อใหญ่ไปเที่ยวกับคุณยายอีกที่นึงครับ

จังหวัดชัยนาท มีสถานที่น่าเที่ยวเยอะดีนะครับ อยากไปเที่ยวช่วงที่มีงานหุ่นฟางนก ดูน่าจะอลังการดีนะครับ แต่ไม่รู้ว่าปีนี้มีงานไปหรือยัง

ปล. บล็อกนี้เพื่อนเยอะมากเลยนะครับ comment เป็นร้อยความเห็นเลยทีเดียว น่าปลื้มแทนเจ้าของบล็อกจริงๆ ครับ


โดย: NET-MANIA วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:17:25:08 น.  

 
แวะมาทักทายพี่ชายค่ะ
คืนนี้อย่าดึกนักนะคะ

เด๋วอเมริกากับฝรั่งเศสจะทำเหตุ

ให้ไปชัยนาทไม่ไหว

ฝันดีค่ะพี่ชาย


โดย: ในความอ่อนไหว วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:21:49:36 น.  

 
ผมกำลังว่าจะดูบอล
มาดามกระชับพื้นที่ขอทีวีคืน
เพื่อไปดูละครแล้วครับ แหะๆๆๆๆ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:21:50:19 น.  

 
มาขอบคุณที่ไปบอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:21:57:20 น.  

 
คืนนี้เชียร์ทีมไรดีคะ


โดย: เก็บดาวที่ราวฟ้า วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:23:39:48 น.  

 
สวัสดีค๊าพี่ซา

มาเที่ยวชมเขื่อนเจ้าพระยาด้วยค่ะ
แอบเห็นที่บ้านครายน๊ว่าจะไปชัยนาท คริ

เที่ยวอย่างมีความสุข เดินทางปลอดภัยฝันดี....นะค่ะ

ปล...โหยยยกล่องเม้นท์อินซาเตอร์ซะไม่มีเรย
น่ารักมั๊กๆ หุหุ


โดย: mastana วันที่: 12 มิถุนายน 2553 เวลา:23:59:23 น.  

 
ขอโทษด้วยนะคะมาดึกแล้ว รอเชียร์บอลนะคะ
คืนนี้ อเมริกา เตะกับ อังกฤษ ถึงแม้ว่า อเมริกาไม่มี
ชื่อเสียงเรื่อง soccer แต่ก็พี่อรก็ยังเชียร์อยู่ดี
พรุ่งนี้พี่อรต้องดินทางแต่เช้าไปต่างจังหวัดซะด้วย แต่ไม่เป็น ทนได้คะ

ชอบรูปในกล่อง comment จังเลยคะ เก๋มากเลย

พี่อรยังไม่เคยไปเที่ยวเขื่อนเจ้าพระยาเลย สวนนกก็ไม่เคย เฉิ่ม จริงๆทั้งๆที่ใกล้กรุงเทพผ่านชัยนาท
หลายครั้งแต่ก็ไม่เคยแวะซะที

มาแล้วไปดูก่อนนะคะ


โดย: cengorn วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:1:27:26 น.  

 
ว้าย ๆๆ แค่ 3 นาทีครึ่ง อังกฤษยิงไปแล้ว โดย stephen Gerrard นำอเมริกาแล้ว แง้ๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: cengorn วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:1:40:05 น.  

 
ปายแวะมาราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณจ๋า ฝันดีน๊า


โดย: คนที่ใช่ ในวันที่ผิด วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:2:03:16 น.  

 
ทักทายยามเช้าครับ
ไม่รู้ตื่นหรือยัง


โดย: pragoong วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:7:02:28 น.  

 
ได้บรรยากาศไปหมด...โดย: ไกลเกินใจสายเกินแก้ วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:8:58:34 น.  

 

ชาวเอเชีย ก็ต้องเชียร์เอเชียด้วยกันทริปนี้ดีจังพไปเที่ยวจั้งหลายทีโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:11:03:43 น.  

 
สวัสดีตอนบ่ายค่ะ

คืนนี้เชียร์บอลกัน

อยากดูเยอรมัน

แต่.....ไม่รู้จะไหวหรือป่าว

เพราะ...มีภารกิจต้องมาเดินจงกรมตอนตีสี่


โดย: นุ่มณอ่อนนุช วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:13:39:30 น.  

 
สวัสดีคะ

แวะมาทักทายและขอตามไปเที่ยวด้วยคนคะ
ปล.แต่ดอกบานเช้าไม่มีกลิ่นหอมเหมือนบานเย็นคะ


โดย: Violeta Lady วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:14:00:04 น.  

 
แวะมาเยี่ยมเยียนแวะมาทักทายค่ะ


โดย: นาฬิกาสีชมพู วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:18:47:32 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

เชียร์เยอรมันกันเน๊าะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:19:57:56 น.  

 
แค่เห็นจำนวนขั้นบันไดที่จะไปนมัสการวิหารพระนาค พี่ก็ขาสั่นแล้วค่ะ สั่นถอยเลยล่ะ

ขอบคุณที่เอาเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะคะ


โดย: แม่ปุ้มปุ้ย วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:20:16:03 น.  

 
555 มาชวนผิดคนซะแล้ว ชวนไผ่ดูบอลเนี๊ยะนะ เหอะๆๆ ไม่เอาค่ะ เรื่องนี้ขอบาย ดึกเกิน ดูแล้วเปลืองเวลาชาร์จแบ็ตให้ตัวเอง ยิ่งไม่ค่อยได้พักผ่อนอยู่

ยังไงก็ดูเป็นกีฬาขำ ๆ อย่าพนันนะตัวเอง เดี๋ยวได้กินแกลบ จุ๊บๆ


โดย: คมไผ่ วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:20:42:43 น.  

 
หวัดดีค่ะ

พี่เชียร์เยอรมันนะ


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:20:59:00 น.  

 

เชียร์เยอรมันด้ยวคนนะคะคืนนี้
แต่นอนเชียร์แล้วกัน
มันเตะกันดึกดื่นค่อนคืนเหลือเกิน

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 13 มิถุนายน 2553 เวลา:22:26:47 น.  

 
ภาพสวยแถมข้อมูลเพียบ เยี่ยมเหมือนเคย


โดย: Ezy-SeaHill วันที่: 14 มิถุนายน 2553 เวลา:0:54:56 น.  

 
SNBBET.com ผู้ให้บริการเว็บไซต์เล่นคาสิโนออนไลน์และพนันกีฬาออนไลน์ ที่มี สมาชิก เล่นมากที่สุด
snbbet.com เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ เล่นคาสิโนออนไลน์และแทงบอลออนไลน์ โดยทางเรามี
ทีมงานมืออาชีพ และมากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการพนันออนไลน์ SNBBET.COMเราคือศูนย์
บริการคาสิโนชั้นนำ ซึ่งทางเราได้คัดสรรที่ได้มาตราฐานและ เป็นที่เชื่อถือของนักเล่นคาสิโนออนไลน์
ให้ท่านได้สัมผัสกับการเล่นคาสิ โนที่แท้จริงกับบริการพนันออนไลน์ที่หลากหลายอาทิเช่น ไพ่บาคาร่า
รูเล็ต ไฮโลว์ กำถั่ว เกมส์สล็อตออนไลน์ แทงหวยออนไลน์และพนันกีฬา อื่นๆอีกมากมายเราคือตัวแทน
ผู้ให้บริการตรงจากคาสิโนออนไลน์ชั้นนำ มีบริการเกมส์คาสิโนออนไลน์ให้ท่านได้เลือกเล่นมากมายซึ่ง
ล้วนแต่เป็นเกมส์ที่ได้รับความนิยมและคัดสรรค์เป็นอย่างดีจากคาสิโน ชั้นนำทั่วโลก เรายึดมั่น ชื่อสัตย์
กับลูกค้าทุกท่าน ทุกท่านคือลูกค้า VIP สำหรับเรา มีคาสิโนไว้บริการมากมายเช่น GClub, Royal1688,
Ruby888, Holiday-Palace,Genting Crown,Reddragon88,Princess Crown และน้องใหม่มาแรง GoldClub Slot
ซึ่งแต่ละคาสิโนออนไลน์ได้รับความเชื่อถือด้านความซื่อตรง มั่นคงเรื่องระบบ รูปแบบเกมส์เพลิดเพลิน
ตื่นเต้น เร้าใจ ทำให้ท่านได้ลุ้นระทึกทุกเกมส์การเล่นเสมือนได้เข้าไปนั่งเล่นจริงที่คาสิโน โดยท่านไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางให้เหน็ดเหนื่อย เล่นได้โทรมาขอถอนเงินสดกับเราได้ทันที เรามีทีมงาน Call Center มืออาชีพ
ไว้คอยบริการท่านตลอด 24 ชม.นอกจากนี้แล้วเรายังมีบริการ SportBook ออนไลน์จากหลายค่ายยอดนิยม
ไว้บริการท่าน เช่น SBOBET , IBCBET , STSBET , WINNINGFT ซึ่งแต่ละค่ายมีกีฬามากมายให้ท่านได้
เลือกเดิมพันเช่น ฟุตบอล,บาสเกตบอล,ชกมวย,เทนนิส ทำให้ท่านได้สามารถแทงพนันกีฬาแทงบอล ดูผลบอล
กับ Web Site ชั้นนำด้วยความมั่นคงเล่นได้รับเงินสดกับเราได้ทันที Tel. 082-888-8740-9,084-888-8570-9
//www.snbbet.com
//ruby888.snbbet.com
//gclub.snbbet.com
//royal1688.snbbet.com
//reddragon.snbbet.com
//holiday-palace.snbbet.com
//genting-crown.snbbet.com
//savanvegas.snbbet.com
//htv999.snbbet.com
//princess-crown.snbbet.com
//snbbet.com/viva3388.html
//snbbet.com/viva9988.html
//1scasino.snbbet.com
//sbobet.xxx
//ibcbet.snbbet.com
//m8bet.snbbet.com
//winningft.snbbet.com
//goldclubslot.snbbet.com
//www.snbbet.com/viva3388.html
//www.snbbet.com/viva9988.html
//www.lottoonline.xxx
//www.snbbet.com/clo88.html


โดย: snbbet.com IP: 27.116.62.66 วันที่: 6 มิถุนายน 2556 เวลา:11:10:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

สองแผ่นดิน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 47 คน [?]
...
เก็บรูปมาแบ่งปัน
รูปภาพ ทั้งหลายที่ปรากฏใน blog นี้
ยินยอมให้ท่านที่ต้องการ
นำไปใช้ได้
ที่ไม่หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Friends' blogs
[Add สองแผ่นดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.