Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
11 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 
วัดสระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

บุญเก่าใกล้หมด บุญใหม่ก็ไม่สร้าง
ประวัติวัดจากเว็บของทางวัดครับ//www.watsalongrua.com/historytemple_d.php
วัดสระลงเรือ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง คือ น่าจะมีอายุประมาณ 400 - 450 ปี หรือมากกว่านั้นเล็กน้อย ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรใด ๆ เกี่ยวกับวัด ดังนั้น จึงไม่ทราบชื่อเดิมของวัด ปี และบุคคลที่ก่อสร้าง หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ก็ได้แก่ โบราณวัตถุต่าง ๆ อันประกอบด้วย พระเจดีย์และพระปรางค์แบบก่ออิฐถือปูน สูงประมาณ 10 เมตร อย่างละ 1 องค์ ตั้งอยู่คู่กัน พระเจดีย์ด้านทิศใต้และพระปรางค์ด้านทิศเหนือ ซึ่งคาดว่าน่าจะจำลองมาจากวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานที่เหลืออยู่ เจดีย์ พระปรางค์

ด้านหน้าของพระเจดีย์และพระปรางค์ เดิมมีอาคารแบบก่ออิฐถือปูนขนาดประมาณ 6 X 12 เมตร อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ (ยกเว้นหลังคาที่คงเสื่อมสภาพและอันตรธานไปตามกาลเวลา) อาคารนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพระวิหารและน่าจะเป็นประธานวัตถุของวัด โดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และภายในอาคารเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย และด้านหน้าของอาคารเยื้องไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาดประมาณ 60 X 60 เมตร (ปัจจุบันขยายเป็นเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นที่ตั้งของเรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก)

หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ(พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต)ในวิหารแก้ว หน้าพระอุโบสถที่ตั้งของวัดอยู่บนที่ดอนสูง ซึ่งพาดยาวมาจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ แล้วล้อมรอบด้วยที่ราบลุ่มต่ำ ซึ่งในตอนหลังได้ใช้เป็นที่ทำนาของชาวบ้าน บริเวณใกล้เคียงก็เป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มต่ำสลับกันไปเป็นระยะ ๆ และทางทิศตะวันออกของวัดเป็นลำห้วย ซึ่งในช่วงน้ำหลากจะมีน้ำไหลลงลำน้ำจรเข้สามพัน กอรปกับวัดและชุมชนแห่งนี้ห่างจากเมืองโบราณอู่ทองเพียงประมาณ 12 - 13 กิโลเมตรเท่านั้น บริเวณนี้จึงเหมาะที่จะตั้งเป็นชุมชน และด้วยเหตุนี้ บริเวณนี้จึงมีชุมชนตั้งมาแต่โบราณ อย่างน้อยตั้งแต่สมัยในสมัยอยุธยา ดังเห็นได้จากหลักฐานประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องประดับสมัยโบราณที่เมื่อประมาณ 30 - 50 ปีก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้พบเสมอ ๆ เวลาไถไร่ไถนาของตนในบริเวณรอบ ๆ วัด และห่างจากวัดไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1 - 2 กิโลเมตร
เคยมีซากเจดีย์และอาคารก่อด้วยอิฐอย่างน้อยอีก 2 จุด ซึ่งตอนหลังได้ถูกชาวบ้านรื้อถอนและไถกลบไป
สันนิษฐานว่า เช่นเดียวกับวัดและชุมชนร่วมสมัยในพื้นที่ใกล้เคียง วัดและชุมชนเหล่านี้คงจะสูญหายไปในคราวที่พม่ายกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา เพราะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเส้นทางเดินทัพของพม่าก่อนที่จะเคลื่อนทัพผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีไปยังพระนครศรีอยุธยา ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่คงจะหลบหนีการรุกรานของกองทัพพม่า และกระจัดกระจายหรือเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่อื่น วัดสระลงเรือจึงถูกทิ้งร้างไป
วัดสระลงเรือน่าจะถูกทิ้งร้างไปประมาณ150 - 160 ปี จนกระทั่งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2470 ชาวบ้านจากถิ่นใกล้เคียงได้อพยพเข้ามาทำไร่นาและหาของป่าในบริเวณดังกล่าว ได้มาพบซากโบราณวัตถุ ชาวบ้านเห็นที่ตั้งของวัดมีความเหมาะสมที่จะเป็นชุมชน โดยเฉพาะการมีสระน้ำ จึงได้เข้ามาตั้งชุมชนบริเวณนี้อีกครั้ง และได้ช่วยกันหักร้างถางพงบริเวณซากโบราณสถานดังกล่าว เล่ากันว่าในตอนนั้น ตัวอาคารมีต้นไม้ปกคลุมหนาทึบ และต่อมาก็ได้ช่วยกันสร้างวัด นิมนต์พระมาจำพรรษา รวมทั้งได้มีการทำหลังคาใหม่ให้กับพระอุโบสถ และได้ตั้งชื่อวัดขึ้นว่า"วัดสระลองเรือ"เพราะสมัยนั้นบริเวณนี้มีต้นไม้ขนาดอยู่มากจึงมีคนมาตัดต้นไม้ขุดเรือแล้วนำไปทดลองในสระน้ำชาวบ้านจึงเรียกว่าสระลองเรือ แต่ด้วยสำเนียงการพูดที่เหน่อและห้วนสั้นทำให้เพี้ยนเป็น "สระลงเรือ"อย่างในปัจจุบัน
ต่อมา นายจำเนียร ใคร่ครวญ ซึ่งเป็นชาวบ้านสระลงเรือโดยกำเนิดแต่ได้ไปทำธุรกิจในต่างถิ่น ได้เข้ามากราบขอพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ (พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ซึ่งในปัจจุบันประทับอยู่ในวิหารแก้ว หน้าพระอุโบสถวัดสระลงเรือ หลังจากนั้นชีวิตของนายจำเนียร ใคร่ครวญ ก็ได้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการ ต่อมานายจำเนียร ใคร่ครวญจึงได้สร้าง และบูรณะวัดสระลงเรือให้เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะการสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ อนุสรณ์สถานลานเจดีย์ วิหารแก้ว เรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่ที่สุดในโลก และกำลังก่อสร้างรูปเหมือของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นไว้อีกองค์หนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า ตนได้รับพรจากหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ จึงได้ตั้งใจสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้เพื่อทดแทนแผ่นดินบ้านเกิด และทดแทนบุญคุณหลวงพ่อใหญ่องค์ดำ (พระพุทธอนันตภูมิสุคคุตโต) ที่ประทานมาให้แก่ตัวของนายจำเนียร ใคร่ครวญ และครอบครัว

ชมภาพกันหลายๆ มุมครับ


พระอุโบสถผนังพระอุโบสถเป็นภาพจิตรกรรมพุทธประวัติ และ ใต้พระอุโบสถ เป็นภาพแสดงนรก

พระราหู ความเชื่อของแต่ละบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณทางเข้าพระราหูเป็นสะพานเชื่อมถึงเรือสุพรรณหงส์พระราหู ถึง มณฑปพระบรมสารีริกธาตุกลางลำเรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายในวัด ที่ใหญ่โต คือ รูปปั้นสมเด็จโต พรหมรังสี


วันที่ไปไหว้พระ วัดสระลงเรือ ได้ไปทำบุญซื้อโลงศพบริจาคศพไร้ญาติ
ที่มูลนิธิขุนรัตนาวุธ
Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 11 กุมภาพันธ์ 2558 0:09:20 น. 107 comments
Counter : 4642 Pageviews.

 
สวัสดียามเช้าครับ

โหวต Photo blog ให้นะครับพี่
ภาพสวยมากๆ
เป็นอีกวัดที่น้่าไปเดินเที่ยวจังเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:01:04 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
เป็นเรือ ที่ สวยมากๆ ค่ะ พี่


โดย: kwan_3023 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:37:44 น.  

 
มาเดินทางไปเที่ยวด้วยคนค่ะ
พร้อมร่วมกิจกรรมเดือนแห่งความรัก
เอ้า.....แปะๆๆๆๆ อิอิ

มีความสุขในการทำงานค่ะวันนี้


โดย: fonrin วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:46:54 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:58:05 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

วัดสวยมากๆครับ ถ่ายรูปมาก็สวย ผมอยากไปบ้างเลยครับ
วัดไทยนี่สวยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:08:50 น.  

 
ตามมาเที่ยววัดด้วยคนคะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:17:30 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณเศษเสี้ยว
ภาพสวยงามมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ เลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:47:03 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณเศษเสี้ยว...

หอบหัวใจมาฝากพร้อมทั้งโหวตให้ด้วยนะคะ
ภาพสวยคมชัดเช่นเคย หัวเรืองี้แทบปาดคอขาดเลยนะคะ 555

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
**mp5** Education Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

โดย: พรหมญาณี วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:59:20 น.  

 
รูปสวยมากๆ ค่ะคุณเศษเสี้ยว


โดย: sawkitty วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:57:22 น.  

 
เคยเห็นไกล ๆ ไม่คิดว่าเป็นวัดเก่าค่ะ
วันนี้แปะใจก่อนเด้อ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:59:16 น.  

 
น่าแปลกที่เหลือแต่เจดีย์และพระปรางค์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยค่ะ
ซากหักพังอื่นๆไม่มีเก็บไว้เลยเหรอคะ ไม่เห็นจัดแสดงเลยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:03:02 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ขอบคุณนะครับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:37:35 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ซา ไปเที่ยวชมภาพวัดสระลงเรือด้วยค่ะ
ภาพแสดงในโบสถ์สวยมากค่ะ ได้ใจมากๆ แปะใจให้พี่ซาค่ะ ^^
คุณได้ทำการแปะ ♡ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 2 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: mastana วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:34:43 น.  

 
วัดใหญ่ กว้างขวาง น่าเลื่อมใสศรัทธามากๆ

โหวตเลยจ้า


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog


ขอบคุณมากๆที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้จ่อยน้อยนะคะ


โดย: anigia วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:07:26 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สวัสดียามดึกค่ะคุณเศษเสี้ยว ขอบคุณที่ไปแปะใจให้ค่ะ

ตามมาแปะให้บ้านนี้บ้างพร้อมโหวตให้กับภาพเรื่อสวยๆค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:05:15 น.  

 
ภาพสวยงามจริงๆ ครับ มีต้นงิ้ว และนรกภูมิด้วย

หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ ดูเด่นมีเอกลักษณ์ดีครับ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:03:54 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:00:58 น.  

 
วัดใหญ่มาก ภาพเยอะจริงๆ
ถ้าไปเดินดูมีสิทธิ์เหนื่อยได้แน่ๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Klaibann Blog ดู Blog
anigia Parenting Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:21:11 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:47:04 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่


ปัญหาคือ มีคนบ่น แต่สิ่งที่คนบ่น
คนก็ไม่ค่อยจะยอมแก้ไขกันนะครับพี่ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:27:41 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ซา มาส่งกำลังใจโหวตคะ ขอบคุณนะค่ะเย้ๆ ^^
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
mambymam Beauty Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mastana วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:50:42 น.  

 
แวะมาเที่ยวพร้อมแปะๆ ค่ะเช้านี้โดย: fonrin วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:10:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:13:49 น.  

 
หัวใจดวงแรก เอามาให้ประจำวันค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:35:38 น.  

 
ขอโทษคะพี่ ลบ ได้เลยคะ ก๊อปแล้วคงวางสลับกัน


โดย: blog pu วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:50:35 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog


เรือสวยสง่างามมาก แต่ไม่ค่อยมีรูปวัดมากเท่าไหร่
ชื่อก็แปลดด้งยนะคะ "วัดสระลงเรือ" ที่เพีึ้ยนมาจาก "สระลองเรือ"
หายตัวอ.ไปตัวเดียว ความหมายผิดกันคนละเรื่องเลย ภาพสวยมาก
มีนรกภูมิด้วย อยากไปกราบหลวงพ่อใหญ่องค์ดำค่ะ


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:02:07 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

วัดสวยมากค่ะคุณเศษเสี้ยว
แอบเชยว่าไม่เคยเห็นภาพวัดนี้
มาก่อนเลย น่าไปเที่ยวมากค่ะ
โดย: AppleWi วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:00:20 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:1:18:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:06:18 น.  

 
ส่งยิ้มวันศุกร์ค่ะ


โดย: fonrin วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:39:30 น.  

 
ทักทายยามเช้าคะพี่ วันนี้ไม่เอ๋ออ คะ ไม่ผิดคนแน่นอน


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:39:23 น.  

 
ขอบคุณทั้งคะแนนโหวตและหัวใจนะครับพี่

ม.5 และ ม.6 เป็นวัยรุ่นเลยนะครับ
ถึงตอนนั้นผมค่อยปรับแผนอีกที
ตอนนี้หมิงหมิงยังแค่ ป.2 ครับ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:03:39 น.  

 
มาแล้วค่าพี่เศษ

บุญไม่เคยทำ แล้วใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้า
ก็ใช่เลยค่ะ
เห็นทางเดินยาว ๆแล้วทึ่งเค้าสร้างเป็นจุดขายได้ดีเลยทีเดียวนะคะ

ต้องไปทำบุญๆ กันจิตใจจะได้ผ่องใสเดินผานทุกข์แล้วถือเป็นเรื่องจิ๊บๆค่าโหวตค่าา


ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:47:20 น.  

 
เอาหัวใจมาแปะให้ค่ะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:33:54 น.  

 
โหวตให้คุณเศษเสี้ยวค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
......................

สวัสดีวันศุกร์นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:44:02 น.  

 
เรือสุพรรณหงส์จำลองใหญ่มากค่ะ

หามุมเก็บมาได้ทั้งลำเรือจนได้นะคะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:52:48 น.  

 

เอ่อ .. หัวใจ หมด งัย ..

แต่ .. มา ด้อมๆ มองๆ แล้ว .. ไม่จ่ายอะไรเลย ..

ก็ น่าเกลียด ..


อีกอย่าง .. ของเขา ก็ งาม จริงๆ ..
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: foreverlovemom วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:05:56 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:24:09 น.  

 
โอ้โห วัดนี้นี่ อ.เต๊ะ ดูแล้วไม่ธรรมดาจริงๆ

อาคารสถานที่ งานสถาปัตยกรรมนี่ โดดเด่น โดยเฉพาะอาคารที่เป้นรูปทรงเรือสุพรรณหงส์นี่สวยงามมาก ดูแล้วน่าจะดึงดูดคนได้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับ

แต่ที่อ.เต๊ะ แปลกใจมากคือ ที่หน้าตักหลวงพ่อองค์ดำนี่ มีใครเอาวิทยุทรานซิสเตอร์มาถวายให้ท่านฟัง ตั้งหลายเครื่อง น่าจะมีเงื่อนงำอะไรสักอย่าง สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวกับ เรื่องการเสี่ยงโชคลาภ แหงๆเลยนะครับนี่ 555

ภาพสวยงามแบบนี้ อ.เต๊ะ ขออนุญาตจัดเลยนะครับ อิอิ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:44:41 น.  

 
โอ้ ยังอุตส่าห์เหลือโบราณสถานไว้ด้วย คุณเศษเสี้ยวตระเวนหาแหล่งโบราณสถานที่ไม่ค่อยมีคนไปน่าสนใจอีกแล้วครับ
วัดนี้มีศิลปะหลากหลายแต่ดูฝีมือไม่ค่อยดีว่าไหมครับ
เขาเอาอะไรไปวางบนตักหลวงพ่อองค์ดำน่ะ?

แปะใจให้เลยครับ +♥


โดย: ชีริว วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:49:11 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นภาพข้างบน แล้ว ทึ่งคนโบราณที่ก่อสร้างขึ้นมาได้

แล้วก็สังเกต เห็นชื่อ อำเภอ.... เพิ่งรู้ว่าที่กาญจนบุรีมีอำเภอ
นี้ครับ 555

แต่เห็น วัตถุ อาคารที่สร้างในปัจจุบัน ข้างบนแล้ว มันตัด
กัน ยังไงไม่รู้ซิครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:53:25 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:31:18 น.  

 
โหวตให้ภาพสวยๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ขอบคุณที่แวะฟังเพลงด้วยกันนะคะ
โดย: mambymam วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:16:10 น.  

 
สวัสดีวันแห่งความรักค่ะพี่ซา ^^
Happy Valentine’s day naka(✿◠‿◠)(◠‿◠✿)โดย: mastana วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:29:34 น.  

 
สุขสันต์วันแห่งความรักครับ


โดย: **mp5** วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:14:33 น.  

 
อยากได้วันหยุดยาวๆแล้วไปเที่ยวบ้างจังเลยครับ

แปะหัวใจให้นะคับ


โดย: PZOBRIAN วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:20:49 น.  

 


โดย: pantawan วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:33:27 น.  

 
Happy Valentine’s day มีความสุขมากๆ นะคะ คุณเศษเสี้ยว


โดย: sawkitty วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:47:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่เศษเสี้ยว ^^

หนุ่มน้อยนายแบบหน้าบึ้งเชียวค่ะ แฮ่

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:40:01 น.  

 
สวัสดีคร้าบคุณพี่

ช่อนี้สำหรับ บล้อกธรรมะโดยเฉพาะเลยนะคร้าบ 555
โดย: multiple วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:28:07 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาแปะหัวใจให้ค่ะคุณเศษเสี้ยว


โดย: AppleWi วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:19:23 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:37:32 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่


แปะหัวใจให้ด้วยเช่นกันนะครับพี่

เมื่อวานทำงาน
ตอนเย็นไปหาหมอกันสองคนกับมาดาม
เป็นหวัดทั้งคู่ครับ 5555


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:39:01 น.  

 
แปะหัวใจประจำวันยามเช้าค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:43:57 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ซา แฮ๊ปปิ้วันหยุดนะค่ะ แปะใจๆค่า
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: mastana วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:18:47 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:24:40 น.  

 
มาทักทายและส่งกำลังใจให้คุณเศษเสี้ยวด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:30:34 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ปรัซซี่ Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:01:55 น.  

 
มาแปะใจและส่งเข้านอนค่ะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:40:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ส่งความรักค่าาาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:45:46 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:51:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่

ขอบคุณครับพี่
ตอนนี้ก็ทานยากันจนมึนครับ 555
ติดจากหมิงหมิงนี่ล่ะครับ

หวัดเด็ก
แต่เวลาผู้ใหญ่ป่วย
ดูจะเป็นหนักกว่าเด็กเยอะเลยครับ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:55:57 น.  

 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เดินเที่ยวได้ทั้งวันเลยค่ะ

ยังมีโบราณสถาน วัดต่างๆ ด้วย วันเดียว ต้องจัดตารางดีๆ ค่ะ ไม่งั้น จะเป็นแบบรักพี่เสียดายน้อง แน่ๆ


ขอบคุณโหวตค่ะ คุณเศษเสี้ยว


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:07:11 น.  

 
ขอบคุณที่แปะหัวใจให้ผมนะครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:36:26 น.  

 
แวะมาทักทายช่วงใกล้เที่ยงคะพี่ ตอนนี้ปุ๊นั่งรอเวลาให้เที่ยงแล้วอ่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:41:35 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอบคุณที่แวะไปทักทายและรอติดตามทริปใหม่นะครับ
วันนี้เลยแวะมาส่งใจให้เลยครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:09:25 น.  

 
เอาหัวใจมาแปะค้าบโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:08:50 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: ก้นกะลา วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:05:50 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


มาแปะหัวใจให้เช่นกันนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:09:52 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเศษเสี้ยว

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:37:40 น.  

 
ขอบคุณทั้งคะแนนโหวตและหัวใจนะครับพี่

วันนี้ผมเขียนบล็อกตะพาบให้เข้ากับวันวาเลนไทน์
มากกว่าหัวข้อกุหลาบครับ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:10:28 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้คะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:50:55 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ก้นกะลา วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:34:20 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:57:43 น.  

 
มาแปะหัวใจให้พี่ด้วยเช่นกันนะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:16:44 น.  

 
Happy Chinese New Year 2015คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:05:54 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:01:43 น.  

 
ขอบคุณที่แปะหัวใจให้ผมนะครับพี่

ถ้าเราสามารถทวงคืนเวลาที่เสียไปได้ ก็คงจะดีนะครับ
รับรองเราได้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:17:16 น.  

 
ทักทายยามสายคะพี่

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:03:34 น.  

 
สวัสดีวันตรุษจีนค่ะพี่ซา
新正如意 新年发财ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้


โดย: mastana วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:01:59 น.  

 


โดย: pantawan วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:45:39 น.  

 
新正如意 新年发财 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
สุขสันต์วันตรุษจีน Happy Chinese New Year 2015
มั่งมีศรีสุข เฮง เฮง ตลอดปี 2558 นะครับ

ว่างๆแวะไปเที่ยวพม่าด้วยกันค๊าบบ...


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:14:22 น.  

 
จากในรูปนี่เคยไปเที่ยวอยู่หลายแห่งเลยครับ
ประเทศเราสวยไม่แพ้ประเทศอื่นจริงๆ

โหวตให้นะครับ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: PZOBRIAN วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:56:51 น.  

 
บ้านนี้ยังไม่อัพแหะ

สุขสันต์เทศกาลตรุษจีนเช่นกันครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:39:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:08:06 น.  

 
อากาศแปลกๆดีนะครับพี่
มีฝนมาเฉยเลย
ทางเหนือยังหนาวครับ

ลูกน้องผมก็เพิ่งประสบอุบัติเหตุครับ
โดนรถชน เจ็บหนักเลย

งานก็วุ่น คนก็ไม่พอครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:16:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ เมื่อววานพาซีไปไหว้พระวันตรุษจีนที่องค์พระมาค่ะ ^^


โดย: kae+aoe วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:14:54 น.  

 

ไม่ได้มา เลย ..

โทษที ..

เอาว่า .. มาช้า .. แต่ ก็มานะครับ ...
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: foreverlovemom วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:28:43 น.  

 
มาชมวัดสระลงเรือด้วยคนครับ ^^

วันนี้มีประวัติยาวนานมากๆนะครับ

พระพุทธรูปจะมีเทวดาดูแลอยู่ จึงมักศักดิ์สิทธิ์ขอพรได้ตามที่ประสงค์น่ะครับ แหะๆ

โมทนาบุญกับคุณนายจำเนียร ใคร่ครวญ ยากมากๆนะครบัที่คนธรรมดาจะสร้างวัดได้แบบนี้ ต้องมีบุญบารมี มีศรัทธามากๆเลย

โหวตภาพถ่ายให้ด้วยครับ ^^

ขอบคุณทีี่มาให้กำลังใจนะครับคุณเศษ อิอิ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:43:59 น.  

 
ทักทายยามบ่ายคะพี่

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:59:33 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:31:17 น.  

 
็Happy Chinese New year ย้อนหลังค่ะคุณเศษเสี้ยว แปะหัวใจประจำวัน


โดย: sawkitty วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:49:36 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวและคะแนนโหวตด้วยนะครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:27:59 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 1 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: คนบ้านป่า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:48:10 น.  

 
มาแปะหัวใจให้ค่ะคุณเศษเสี้ยว


โดย: AppleWi วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:08:33 น.  

 
ส่งกำลังใจไปแล้วมาส่งใจค่ะคุณเศษเสี้ยว

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:30:05 น.  

 
แปะหัวใจยามเช้าค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:12:28 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:28:02 น.  

 

ทักทายยามเช้าคะพี่ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:27:37 น.  

 
ภาพในบล็อกว่าสวยแล้ว เลื่อนลงมาเห็นภาพในกล่องคอมเม้น ยิ่งสวยยยยย

แปะใจให้นะคะ


โดย: ugly princess วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:38:37 น.  

 
แปะใจค่าา


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:06:47 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่เศษเสี้ยว ^^

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:43:24 น.  

 
คนที่ 2 สำหรับวันนี้ ครับ ..
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: foreverlovemom วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:54:42 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:43:46 น.  

 

สวัสดีคร้าบ

อ.เต๊ะ รีบมาแปะใจมัดจำไว้ก่อนเลยนะครับ

เพราะนานๆจะมีผู้ชายหลงมาที 555คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:20:11 น.  

 
คำที่ 3 แปลว่า

เสียเงิน เสียคำพูด
ยังพอหาได้

เสียน้ำใจหาอะไรมาทดแทนไม่ได้ครับพี่
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:37:46 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ เศษเสี้ยว เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:21:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#15


 
สองแผ่นดิน
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]
...
เก็บรูปมาแบ่งปัน
รูปภาพ ทั้งหลายที่ปรากฏใน blog นี้
ยินยอมให้ท่านที่ต้องการ
นำไปใช้ได้
ที่ไม่หาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Friends' blogs
[Add สองแผ่นดิน's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.