Group Blog
 
<<
มีนาคม 2549
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
9 มีนาคม 2549
 
All Blogs
 

..What is MDMA?..


MDMA is most commonly known as Ecstasy or "E".

หลังเสพจะปรากฏ 3 ระยะ คือ
1. หลังเสพได้ ? ชั่วโมง จะเกิดอาการ Disorientation สับสนชื่อคน เวลา
สถานที่อยู่
2. ระยะ "rush" tingling กล้ามเนื้อกระตุก ภายใน 1 - 4 ชั่วโมง แล้วจึงลดลง
3. การเกิดปิติสุขในการที่อยู่ร่วมกัน (happy sociability) เป็นอาการเคลิบ
เคลิ้ม ไว้วางใจ รักใคร่กัน ทำให้มองว่าเป็นยาที่ปลุกอารมณ์ทางเพศให้สูง
ขึ้น ฤทธิ์จะค่อยๆสูงขึ้นอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แล้วฤทธิ์จะค่อยๆลดลง
การกระตุ้น serotonin ทำให้ร่างกายขาด serotonin จนหมดสิ้น ซึ่งผู้ป่วย
จะตกอยู่ในความทุกข์ วิตกกังวล ซึมเศร้าอย่างรุนแรง บางรายถึงกับฆ่าตัว
ตาย เพราะเศร้ามาก อาการกว่าจะดีขึ้น ต้องรอให้ร่างกายสร้าง serotonin
ขึ้นมา ซึ่งใช้เวลาหลายวัน จนถึงหลายสัปดาห์ เป็นเหตุให้ผู้เสพต้องการเสพ
ซ้ำ อีกได้


ดูรูปยาอีกันเอานะครับ


ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในการเสพยาอีมีหลายสาเหตุ คือ
1. ฤทธิ์เฉียบพลันจากตัวของยาอี ไข้สูง ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
เส้นเลือดในสมอง แตก หัวใจวาย ไข้สูง ภาวะความเป็นกรดสูงในร่างกาย
จากการใช้งานของกล้ามเนื้อมากเกินไป CPK สูง
2. ฤทธิ์เฉียบพลันจากการเสพยาหลายๆชนิด ในปาร์ตี้ยาอี จะมีการเสพยา
หลายชนิด เช่น ยาบ้า ผงขาว กัญชา โคเคน แอลกอฮอล์ ยาเค ตลอดจน
ยากล่อมประสาทต่างๆและยาอะไรอื่นๆ อีกแล้วแต่ว่าจะมีอะไรบ้าง โดย
ควบคุมการใช้ไม่ได้แต่ละตัวต่างก็ออกฤทธิ์เสริมกัน เป็นอันตรายต่อ
ร่างกายอย่างรุนแรง
3. การที่ร่างกายเสียพลังงานมากเกินไป (exhaustion) จากการเต้นรำหรือ
เคลื่อนไหวร่างกายไปมา ตลอดทั้งคืน ร่วมกับฤทธิ์เฉียบพลันของยาอีหรือ
ยาอื่นๆอีกหลายชนิด จนร่างกายทนไม่ไหวและเสียชีวิตได้
4. อันตรายจากอาการทางจิต ทำร้ายตนเอง หรือถูกผู้อื่นทำร้ายในขณะที่
เมายาทำให้รู้สึกกล้าบ้าบิ่น ควบคุมตนเองไม่ได้ เช่นกระโดดจากที่สูง
ทะเลาะหรือต่อสู้กับผู้อื่น
5. อาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง เมื่อยาอีเริ่มหมดฤทธิ์ลง (4 - 5 ชั่วโมงหลังกิน)
เนื่องจาก Serotonin ถูกใช้จนเหือดแห้งไปผู้ป่วยอาจฆ่าตัวตายหลังจากนั้น
เป็นต้นไป บางรายยังซึมเศร้าอยู่หลายวัน หรือหลายสัปดาห์

การขับถ่าย
MDMA จะถูกขับออกในรูปเดิมทางปัสสาวะ 65% และ 7% ในรูป MDA และ
ในรูปอื่นๆ อีก หลังจากที่กินยาอีไปแล้วตั้งแต่ ? - 1 ชั่วโมงขึ้นไป

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เราสามารถตรวจได้ว่ามีการเสพยาอีทางปัสสาวะ หลังกินยาอีแล้วประมาณ 1
ชั่วโมงขึ้นไป จนถึงประมาณ 3 - 4 วัน เช่นเดียวกับกลุ่มแอมเฟตามีน การ
ตรวจที่นิยมทำมี 2 วิธีคือ
* การตรวจแบบค้นหาเบื้องต้น (Screening test)
โดยมากใช้วิธี IA (Immuno assay) ซึ่งจะพบทั้ง ยาอี ยาเลิฟ และสารซึ่งแปร
สภาพจากยาอี รวมทั้งผลบวกปลอม จากยากลุ่มแอมเฟตามีน และยากลุ่มที่
ให้ผลบวกปลอมจากยาอื่นๆ อีกได้แก่ ยากลุ่ม "Sympathomimetics" , Ephedrine , Psuedoephedrine , Phynylpropanolamine ซึ่งพบในยาลด
น้ำมูก แก้ไอ และลดไข้ เป็นต้น
* การตรวจแบบยืนยัน (Confirming test)
เช่น โดยวิธี GC/MS (Gas chromatography / Mass spectrometry)
ซึ่งจะสามารถระบุว่ามีการเสพยาอีหรือไม่ และระบุสารตัวอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ทุก
ตัว เช่น ยาเลิฟ ยาเค กัญชา ผงขาว ซึ่งผู้เสพนิยมใช้ร่วมกัน กรณีที่ปัสสาวะ
เป็นกรด(pH น้อยกว่า 6)ครึ่งชีวิตของยาอีจะสั้นลงจาก 8 - 10.5 ชั่วโมงเป็น
4 - 6 ชั่วโมงและ 70% จะถูกขับถ่ายออกภายใน 24 ชั่วโมง 90% จะถูกขับ
ถ่ายออกภายใน 3-4 วันแรก สำหรบในกรณีที่ปัสสาวะเป็นด่าง (pH มากกว่า
7.5)ครึ่งชีวิตของยาอีจะยาวขึ้นโดยอยู่ระหว่าง 16 - 31 ชั่วโมง 45%จะถูกขับ
ถ่ายภายใน 24 ชั่วโมง และ 70 - 80 % จะถูกขับถ่ายภายใน 5 วัน

การบำบัดรักษา (Treatment)
*1. ระยะพิษเฉียบพลัน (Acute intoxication) หลังกินหากไม่เกิน ? ชั่วโมง
ให้ล้างท้อง ทำให้อาเจียน ให้กินยาเคลือบกระเพาะ หรือ Activated charcoal
ทำให้ปัสสาวะเป็นกรด เพื่อเร่งการขับยาอี และตัวที่เปลี่ยนแปลงไปให้เร็วขึ้น
โดยการใช้ Ascorbic acidกินครั้งละ 2 gmทุก 6 hr หรือ Ammonium
chloride 2.75 mEq/Kg เพื่อทำให้ปัสสาวะมี pH < 5
*2. ระยะพิษเรื้อรัง (Chronic intoxication)
อาการเสพติดและดื้อยา (Dependence and tolerance) การใช้ยาอีจะทำ
ให้เกิดความประทับใจ เมื่อใช้ซ้ำๆ กัน จะเกิดภาวะดื้อยา การหยุดยาจะทำ
ให้มีอาการเสพติดทางด้านจิตใจ (Psychological dependence) หงุดหงิด
ซึมเศร้า อาการคงอยู่หลายวันถึงหลายสัปดาห์ (ประมาณ 2 เดือนครึ่ง) หลัง
การบำบัดรักษาจะให้ยาต้านโรคซึมเศร้า (Antidepressants) ซึ่งทำให้มี
การเพิ่มสูงขึ้นของ Dopamine มีผลต่อทางด้าน อารมณ์ให้รู้สึกดีขึ้นทดแทน
อาการขาดยาได้ เช่น Amineptine (survector), Bromocriptine, Desipra
mine หรือ Busproprion หรือให้กลุ่มยาต้านซึมเศร้าที่ยับยั้งการดึงกลับ Serotonin
เช่น Citalopram (cipram) ,Fluoxethine (Prosac) นอกจากนี้
ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มอื่นๆก็ช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้น

ถึงแม้ยาอีจะยังไม่แพร่ระบาดมากในขณะนี้ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ
คือ ยาบ้ายังเป็นที่นิยมเสพกันอยู่ และยาอียังมีราคาแพงมาก อีกทั้งยังไม่มี
แหล่ง ผลิตในประเทศไทย แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยาบ้าเริ่มมีราคา
ลดลง จากที่เคยมีราคาเม็ดละ 120 - 200 บาท มาเป็น เม็ด ละ 50 - 80 บาท
สูตรผสมของยาบ้ามีการเปลี่ยนแปลง จนผู้เสพไม่ค่อยรู้สึกว่าดีเหมือนแต่ก่อน
ขณะเดียวกันเริ่มมีการจับกุมปาร์ตี้ยาอีอยู่ประปราย และเมื่อเวลาเป็นข่าว
ออกมา มักจะออกเป็นลักษณะว่า ผู้เสพเป็นดารา มีชื่อเสียง เป็นนักเรียนนอก
เป็นกลุ่ม "ไฮโซ" บางข่าวก็จะให้รายละเอียด ของปาร์ตี้ยาอีโดยเข้าไปพบว่า
มีเปลื้องเสื้อผ้าเคล้าเคลียกันเป็นคู่ หรือเป็นหมู่ในทำนองว่าเป็นจาก ฤทธิ์
ของยาอีที่ทำให้ผู้เสพไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชายจะมีความต้องการทางเพศสูง
และต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจ ทำให้ผู้ที่รับทราบ
ข่าว โดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีความอยากรู้ อยากลองเกิดความคิด เกิดความใฝ่ฝัน
ว่าจะหาโอกาสเสพยาอี ให้ได้ เหมือนเป็นการยกระดับตนเองสู่ความเป็น
"ไฮโซ" หรือเพราะแรงกระตุ้นทางเพศอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ได้
กล่าวมาแล้วนั้นจะเห็นว่า ยาอีมีความรุนแรงมากว่ายาบ้าหลายเท่า ถ้าหากมี
การแพร่ระบาด ของยาอีในประเทศไทยเมื่อไหร ่ย่อมจะเกิด ผลร้ายที่ตามมา
รุนแรงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งยาบ้ากำลังเป็นปัญหาอย่างหนัก จึงจำเป็น
ที่หน่วยงานทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จะต้องคอยเฝ้าระวัง ไม่ให้เกิดเหตุ
การณ์เช่นเดียวกับยาบ้าอีก ไม่เช่นนั้นแล้วทรัพยากรอันมีค่า ของชาติคือ
เยาวชนของเรา จะยิ่งต้องสูญเสียไปกับปัญหายาอี และเสพติดต่างๆอีกมาก
มาย


ที่มา: Healthcare Diagnostics
ครอบครัวและสังคมจะเป็นสุขเมื่อห่างไกลยาเสพติดนะครับ
 

Create Date : 09 มีนาคม 2549
60 comments
Last Update : 9 มีนาคม 2549 15:07:39 น.
Counter : 2238 Pageviews.

 

ยาไอ้ ยาอี พวกนี้....น่ากลัวอ่ะเนาะ เงือก

 

โดย: กุมภีน 9 มีนาคม 2549 14:48:41 น.  

 

พี่ท่านระวังจะได้ไปลองนะ อิ อิ

 

โดย: เงือกลม 9 มีนาคม 2549 15:11:02 น.  

 

อิอิ ดีที่ไม่เคยเสพอะไรเลย แม้แต่เบียร์ หรือกาแฟ แต่กาแฟเนี่ย อยากดื่มมาก แต่พี่ดื่มไม่ได้อะน้อง เงือก

 

โดย: อินทรีทองคำ 9 มีนาคม 2549 15:17:22 น.  

 

อยากเสพแต่หนุ่มๆ เอ๊ย ไม่ใช่ อยากเสพแต่สุรา แต่ตอนนี้ เป็นเด็กดีแล้วววว


 

โดย: กระจ้อน 9 มีนาคม 2549 15:44:16 น.  

 

เรื่องยาอ่ะ ผมไม่ได้เสพอยู่แล้ว
ไม่ต้องดื่มเหล้า ผมอ่ะ ก็เมาดิบได้
ไปเที่ยวคืนนึง ดื่มเหล้าแก้วเดียวเอง
เดี๋ยวขับรถแล้วตรวจแอลกอฮอล์ไม่ผ่าน
แต่ยอมรับนะ
ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
อยากลองโดนตรวจฉี่ในผับดูสักที
555

Image hosting by Photobucket

 

โดย: Marvellous Boy 9 มีนาคม 2549 16:06:59 น.  

 

ขอบคุณที่นำความรู้มาฝาก

 

โดย: พ่อพเยีย 9 มีนาคม 2549 16:07:14 น.  

 

*พวกเดียวกันเลยครับ พี่ปลา กาแฟไม่หม่ำอยู่แล้ว
และแถมถูกสั่งระงับพวกของมึนเมามาด้วย

*อิ อิ ถ้าป้าจุเสพหนุ่มๆ นะ... จะติดหนักมากกว่าพวกนี้อีก
ระวังเจอพวกโคโยตี้กับพวกเฮียๆอีกล่ะ

 

โดย: เงือกลม 9 มีนาคม 2549 16:11:21 น.  

 

บอกตามตรงว่าไม่เคยเห็นยาพวกนี้มาก่อนเลยค่ะ นี่ถ้าใครเอาไปใส่ในรถ ก็คงไม่รู้จนกว่าตำรวจจะมาเอาตัวไปนั่นแหละ
วันนี้ให้ความรู้ดีมากค่ะ ละเอียดน่าสนใจจริง ๆ จะได้คอยสังเกตและป้องระวังทั้งตนเองและคนรอบข้าง
ขอบคุณค่ะที่นำสิ่งดี ๆ มาฝาก

 

โดย: ซออู้ 9 มีนาคม 2549 16:11:37 น.  

 

 

โดย: erol 9 มีนาคม 2549 17:40:57 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะ

 

โดย: ทูน่าค่ะ 9 มีนาคม 2549 18:22:36 น.  

 

*คุณเอกคิดอะรัยน่ะ อิ อิ

*สวัสดีคุณพ่อพเยียครับ
หนังสือยังหาไม่เจอเลย

*คุณซออู้ ถ้าไม่มีลวดลายที่เม็ด
ผมก็แยกไม่ออกครับ

*เด๋วนะ จะตามไปดูเรน ด้วย

*สวัสดีครับ คุณทูน่า

 

โดย: เงือกลม 9 มีนาคม 2549 22:24:21 น.  

 

อันตรายทั้งนั้น อย่าไปลองเชียวนะ

 

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ 10 มีนาคม 2549 1:18:58 น.  

 

เพิ่งเคยเห็นหน้าตายาเป็นแบบนี้อะ

ปกติจาเห็นแบบเอามาเรียงๆกันในทีวีแล้วมีเงินมาวางเรียงด้วย

น่ากลัวมากพวกยาเสพติด

 

โดย: Sugar and spice 10 มีนาคม 2549 8:15:06 น.  

 

Have a look-see.....

//img431.imageshack.us/my.php?image=62427at.swf

 

โดย: Tinglish 10 มีนาคม 2549 8:17:15 น.  

 

โห.......มานน่ากลัวคนยังเสพอยู่ได้นะ

 

โดย: ชายคา 10 มีนาคม 2549 8:26:04 น.  

 

*ระวังอย่าให้บัดดี้ลองนะครับ ต้องคอยคุม ดูท่าจะเกเร อิ อิ

*เงินโดนเก็บ ไม่เหลือให้มาเรียงแล้วครับคุณSugarฯ

*คนขอข้าวผัดปูนี่เก่งจังครับ คุณคูทิง คิ คิ

 

โดย: เงือกลม 10 มีนาคม 2549 8:31:32 น.  

 

*นั่นสิครับ พี่ชายคา

 

โดย: เงือกลม 10 มีนาคม 2549 8:32:35 น.  

 

หวัดดีวันสุขค้าบบบบบบบบ

 

โดย: little-joe 10 มีนาคม 2549 8:46:43 น.  

 

ยา(ไอ้)อีบ้า

อร่อยรึเปล่าเนี่ยคนติดกันจัง

 

โดย: mac (Derek ) 10 มีนาคม 2549 9:59:32 น.  

 

เพิ่งเคยเห็นเช่นกัน....คุณเพื่อนบ้านเป็นเอเย่นต์จำหน่ายเหรอ....555...ไปดีก่า...แว๊บบบบบบบ

 

โดย: สเลเต 10 มีนาคม 2549 14:35:21 น.  

 

คิคิ เสพแต่กาแฟ ก็ติดงอมแงม

อย่างอื่นไม่ต้องดื่มก็เมาได้ กร้ากกกกกกก

 

โดย: กระบุงกระหนุงกระหนิง 11 มีนาคม 2549 10:50:54 น.  

 อยากฉี่สีม่วง
สงสัยต้องเอาสีไปหยดซะหน่อย
แฮะๆ


 

โดย: @opal@ 11 มีนาคม 2549 23:59:53 น.  

 

ขอบคุณสำหรับความรู้ค่ะ เคยได้ยินแต่ชื่อ แต่ไม่เคยสนใจรายละเอียดเลยค่ะเนี่ย ร้ายแรงอย่างงี้ยังจะเสพกันอีกนะ

 

โดย: Hachi_chan 12 มีนาคม 2549 3:08:47 น.  

 

น่ากลัวแท้ๆ

 

โดย: นายเบียร์ 12 มีนาคม 2549 5:35:24 น.  

 

น่ากลัวจริง ๆ นะครับ .... ท่านสันติสุข หรือ ท่านบุญชู .... อย่าไปใช้กับใครนะครับ.....

 

โดย: POL_US 12 มีนาคม 2549 6:17:26 น.  

 

มาเยี่ยมค่ะ

 

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ 12 มีนาคม 2549 18:35:03 น.  

 

โอ้โห ทำไมมันมีหลายแบบจัง มีลายกระต่ายเพล์บอยด้วยอ่า

ยาอีไม่เสพค่ะ เสพแต่ยา...คูล์ (เขียนถูกป่าวหว่า)

 

โดย: Michiyo 13 มีนาคม 2549 10:09:52 น.  

 

อิอิ เสพแต่ยาคูลท์เหมือนกันค่ะ

แจ้งจับบล็อกนี้ดีกว่า ยาเสพติดเพียบเลย

 

โดย: พลอยสีรุ้ง 13 มีนาคม 2549 10:43:04 น.  

 

*ขอบคุณนะครับ มีคนมาร่วมปาร์ตี้.. เอ้ย ..มาดูยาอี..เพียบเลย..
ช่วงนี้ขออภัย อาจจะไม่ได้ไปหาผู้ใดนะครับ หวัดก็เป็น งานก็ยุ่ง
อือ..

 

โดย: เงือกลม 13 มีนาคม 2549 12:54:15 น.  

 

เพิ่งสังเกตุว่า เพลง dream ในบล็อก นี่เข้ากับตัวจริงๆ นะ


มีคนมาเสนอขายเหมือนกัน แต่จุไม่มีเงินซื้ออ่ะ บอกมันว่า ป้ายหน้าละกัน เห็นหน้ายังงี้ กุลสตรีนะเฟ้ยยย

 

โดย: กระจ้อน 13 มีนาคม 2549 18:47:47 น.  

 

วันนี้เราเจอยาสีออกเทา ๆ มีลายหน่อย ๆ แต่มันสกปรก ตกบนพื้นถนน เราไม่กล้าเก็บ กลัวจะเป็นยาพวกนี้ เลยต้องเข้ามาดูภาพดูว่าลวดลายของยามีลายอะไรบ้าง คล้ายกับที่เราเจอหรือเปล่า แต่ก็ไม่แน่ใจ
โอ้โฮหลากหลายลวดลายจริง ๆ ค่ะ

 

โดย: ซออู้ 13 มีนาคม 2549 19:33:14 น.  

 

อ๊ากกกก อยากยา...

ป่าว..ล้อเล่นอ่ะ

 

โดย: ตี๋สีชมพู 13 มีนาคม 2549 20:27:15 น.  

 

อันตรายค่ะ

 

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ 14 มีนาคม 2549 13:20:36 น.  

 

น่าจะทำของปลอมออกมาขายบ้างนะ กินแล้วชักดิ้นชักงอตรงนั้น แล้วก็ตายไปเลย

จากนั้นก็ปล่อยข่าว ว่ามียาของปลอม ทางที่ดีควรเลิกเสพซ่ะ ... ถ้าไม่กลัวตายก็เชิญ

 

โดย: merf1970 IP: 58.9.52.248 14 มีนาคม 2549 20:19:28 น.  

 

น่ากัว น่ากัว

 

โดย: Bee1st 14 มีนาคม 2549 23:21:19 น.  

 

มาวิ่งเล่น กินยาเข้าไปเลยขยัน

 

โดย: Sugar and spice 15 มีนาคม 2549 19:36:57 น.  

 

มาเยี่ยมค่ะ แล้วคิดว่าเมื่อไรยาพวกนี้จะหมดไปจากแผ่นดินไทยสักที

 

โดย: ซออู้ 15 มีนาคม 2549 22:46:13 น.  

 

ขอบคุณที่แวะไปมาหาสู่ครับ

 

โดย: ชายคา 16 มีนาคม 2549 10:04:19 น.  

 

น้องเงือกไม่สบายทานยาหรือยังอะ เลือกเม็ดไหนจ้ะน้อง

ดูแลสุขภาพนะน้อง เป็นหวัดอย่านอนใจอะ

 

โดย: อินทรีทองคำ 16 มีนาคม 2549 11:22:59 น.  

 

แวะมาทักทายค่ะๆๆๆ สบายดีป่าวคะ

 

โดย: ทูน่าค่ะ 16 มีนาคม 2549 13:08:44 น.  

 


 

โดย: erol 16 มีนาคม 2549 14:17:06 น.  

 

ตกลงเนี่ยคุณเงือกเป็นน้าเหรอคะ นึกว่าจามาเปงลุงซะอีก

 

โดย: เพลงเสือโคร่ง 16 มีนาคม 2549 22:48:44 น.  

 


สุขสันต์วันเกิดครับ คุณคูทิง

คูทิง: มาแล้ว อย่าไปลับนะจ๊ะ สงสารคนรอมั่ง

 

โดย: Tinglish 17 มีนาคม 2549 10:55:30 น.  

 

ช่วงนี้ผมยุ่ง ไม่ค่อยมีเวลาแวะเวียนเยี่ยมเพื่อนๆ เลยนะครับ ยังไงก็ตามไปเที่ยวเสียมเรียบกันต่อได้นะครับ

 

โดย: T_Ang 17 มีนาคม 2549 23:02:00 น.  

 

แล้ว เอ็มดีเอ็มเอ นี่ย่อมาจากอะไรคะ

 

โดย: brasserie 1802 19 มีนาคม 2549 9:36:35 น.  

 

แวะมาเยี่ยมค่ะ กลัวจะไม่สบายไป ทานยาแล้วพักผ่อนด้วยนะคะ

 

โดย: ซออู้ 19 มีนาคม 2549 20:30:50 น.  

 

แวะมาเยี่ยมตอนบ่าย ๆ ครับ

 

โดย: ชายคา 20 มีนาคม 2549 13:17:21 น.  

 

เพลงจุแก้ไขแล้วนะคะ ลองเข้าไปฟังดูอีกทีนะคะ ขอบคุณค่ะ
ลิงค์
ความทรงจำ

 

โดย: กระจ้อน 20 มีนาคม 2549 18:12:18 น.  

 

 

โดย: ตี๋สีชมพู 20 มีนาคม 2549 22:54:03 น.  

 

มาเยี่ยมค่ะ นอนโรงพยาบาลนานเลยนะคะ
ฮา......555

 

โดย: ซออู้ 27 มีนาคม 2549 20:32:43 น.  

 

มาเยี่ยมเยียน และมาเก็บความรู้ค่ะ

 

โดย: The mother of 4 IP: 58.11.10.246 28 มีนาคม 2549 12:35:00 น.  

 

เจ๋งดี เราชอบหวะ
ดีๆๆ มีเรื่องน่าแบบนี้ นึกว่าจะหาไม่ได้

 

โดย: smart people IP: 203.154.93.195 7 ธันวาคม 2550 1:23:43 น.  

 

ไม่เห็นน่ากลัวเลย


สนุกดีออก _ฮ่าๆๆๆ

 

โดย: กุเอง IP: 58.8.5.11 24 กันยายน 2551 13:12:28 น.  

 

เราเคยลองหลายรอบ แต่ตนนี้ก็เลิกใช้แล้ว ตอนเล่นมันจะเบอๆๆมันๆๆแบบว่าต้องเล่นตอนเที่ยวน่ะ แล้วมันจะตึงๆอยากเต้น เราจะรู้สึกว่าเราเด่น นี่คือความรู้สึกที่คิดไปเอง ฝากด้วยใครกำลังจะลอง มันไม่ดีเลยน่ะ

 

โดย: อายไหม IP: 10.100.1.18, 124.157.241.40 21 มิถุนายน 2552 23:11:06 น.  

 

ออกจะมันส์ แต่เเฟนเราตายนี่สิ ไม่มีคัยหาไห้เล่นเลยอะ เซงมากมายคะ

เห้อ

 

โดย: ทราย IP: 112.142.42.61 29 มีนาคม 2553 4:36:29 น.  

 

ไม่มีใครเขาจะมาให้พวกคุณกินกันฟรีๆหรอกครับ เม็ดนึงเกือบ1000บาท พวกคนมีตังถึงอัพกันได้

 

โดย: บอน IP: 223.205.22.54 9 มิถุนายน 2554 20:22:10 น.  

 

ชอบมากก๊าก....มันเข้าเส้น

ไม่ได้ดูดจะขาดใจ

 

โดย: wy IP: 103.1.164.2 11 มกราคม 2555 8:03:21 น.  

 

มี ยาเสพติดขาย กันสดๆ 555555555
ยายี ยาไอซ์ ยาม้า กัญชาก็มีนะ เว้ยเห้ย
แล้วฉันจะพาไป


ช่วยผมด้วยผมสัมลัษควันจะตายอยู่ โอ็ยใครมาจุกกากมะพร้าววะ นึกว่าควันยาบ้า

 

โดย: ผู้พิชิตดงน้ำแข็ง IP: 171.4.233.189 20 เมษายน 2555 13:57:37 น.  

 

กับมาเจอกันอีกแล้วนะคับหะ
ไม่มีหมด
ยาอี เม็ดละ 6-7 ร้อยอะเอาเข้าไป
เก๊ต แผ่นละ 2100
ม้า แถว1200
กัญชา ขีดละ 1111

k ฝาละ1000.


รู้เรื่อง

 

โดย: ผู้พิชิตดงน้ำแข๊ง IP: 171.4.233.189 20 เมษายน 2555 14:00:46 น.  

 

กับมาเจอกันอีกแล้วนะคับหะ
ไม่มีหมด
ยาอี เม็ดละ 6-7 ร้อยอะเอาเข้าไป
เก๊ต แผ่นละ 2100
ม้า แถว1200
กัญชา ขีดละ 1111

k ฝาละ1000.


รู้เรื่อง

 

โดย: ผู้พิชิตดงน้ำแข๊ง IP: 171.4.233.189 20 เมษายน 2555 14:01:07 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


เงือกลม
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
สวัสดีครับ
วันเวลา ณ ที่ประเทศไทย


Friends' blogs
[Add เงือกลม's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.