งานทำบุญ "วันมหิดล " 24 กันยายน 2016 - นิวยอร์กงานทำบุญ "วันมหิดล "
24 กันยายน 2016 - นิวยอร์ก
คณะศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล
ขอเรียนเชิญมาเป็นเกียรติในงาน "วันมหิดล"
เรียน ศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน.
ณ.วัดวชิรธรรมปทีป เมาท์เวอร์นอท
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559
เวลา 10:00น.-15:00น.


 ปีนี้งานมหิดลตรงกับวันที่ 24 กัยยายน พอดีและเป็นวันครบรอบ 100 ปี
วันนี้มีคนมากัมากมาย มีกิจกรรมนาๆชนิด ต่อจากพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล
พี่ๆ เพื่อนๆ ร่วมรับประทานอาหาร มีการแสดงมายากล ร้องเพลงคาราโอเกะ และเต้นรำ
บรรยากาศอิ่มสนุกมีความสุขกันถ้วนหน้า

เชิญชมบรรยากาศวันงานกันค่ะ
มีรูปเยอะเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะ 
งานนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จัดเต็มที่เพราะทุกคนที่อยู่นิวยอร์กก็ สว.กันทั้งนั้น
การจัดงานที่ใหญ่ๆแบบนี้ต้องมีทั้งกำลังกาย กำลังใจและกำลังทรัพย์ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ไม่มีกีคนที่มีความสามารถและเสียสละเป็นผู้นำจัดงานแล้ว ปีต่อๆไปก็คงจะมาทำบูญกัน
วันมหิดล คงไม่มีกิจกรรมต่างๆเช่นวันนี้อีกแล้ว

ขอแสดงขอบตุณ 
คุณมานิดา วัฒนพรหม 
ประธานงานวันมหิดล คุณมนิดา วัฒนพรหม, คุณวชิราภรณ์  อังศุนันท์
พี่ๆ เพื่อนๆ และแขกผู้มีเกียรติ  รับประทานอาหารด้วยกัน
คุณมนิดา วัฒนพรหม 
ร้องเพลงมารช์พยาบาลคณะดนตรีไทยนำโดยครูเอ็ม ครูมอส พี่กาน ครู บี
และลูกศิษย์ของครูเอม มาให้ความบรรเทิงในงาน
วันมหิดล 
ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ


การแสดงมายากล คุณโรบิน  สุขโภคกิจ  (ลูกชายคุณพี่ ประดา สุขโภคกิจ)

พลังจิตสามารถดัดช้อนให้งอได้คุณมนิดา วัฒนพรหม  - ช่วยแจกกระเป๋าของบริษัท  Prudential  ทุกๆท่านที่มาวันนี้ 
ท่านที่สนใจซื้อประกันชีวิต กองทุน การเงินต่างๆ ปรึกษาคุณพรนิภา พงษ์วิทยาภาณุ
โทร 631 789 9015

กิจกรรมวันนี้ มีมากมาย สนุกสนานและอิ่มบุญอิมใจกันถ้วนหน้า

งานมหิดลที่ NY ได้รับเงินบริจาค $ 6000
ถวายวัดวชิรธรรมประทีป $ 1000
ที่เหลือมากกว่า $ 5000 ส่งบริจาครร.พยาบาลศิริราช
(คุณเอวอร เศวตามรณ์ ส่งข่าวมาค่ะ)***********

หลักการการเรียนรู้ของสมเด็จพระราชบิดา : สามารถน้อมนำ คำสอนของ สมเด็จพระบรมราชชนก ไว้สอนลูกหลาน เพื่อนร่วมงาน หรือลูกศิษย์ได้

๑. I do not want you to be only a doctor but I also want you to be a man.

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑ เล่าโดย ศ.นพ.อำนวย เสมรสุต ส.ก.๒๙๒๖ เข้าสวนกุหลาบฯปี ๒๔๕๘)

๒. เมืองไทยเรายังไม่มีอะไรเลย เมื่อเรียนสำเร็จแล้ว ควรพยายามคิดค้นทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้นจะได้เทียบเคียงกับต่างประเทศเขา ถ้าไม่รู้จะทำอะไรใหม่ก็ให้ศึกษาหาสิ่งธรรมดา ให้รู้ว่าคนไทยเรามีอะไรเป็นธรรมดาซึ่งเป็นมาตรฐาน
(ทรงสอนนักเรียนแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๒ เล่าโดย ศ.นพ.ฝน[ทอง] แสงสิงแก้ว แห่งหลังคาแดง สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ส.ก.๔๔๒๔ เข้าสวนกุหลาบฯปี ๒๔๖๕ และ นพ.ประพนธ์ เสรีรัตน์)

๓. True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind.

(คติพจน์ที่ทรงบันทึกไว้ที่แผ่นแรกของสมุดปฏิบัติการวิชา Bacteriology ของพระองค์ท่าน)

๔. เวลาเป็นของมีค่า เมื่อมันล่วงไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีก

ถ้าเรามีโอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์แล้ว เราไม่ใช้มันก็น่าเสียดาย

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑)


(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๑)

๕. ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน
เปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ์

(ลายพระหัตถ์ประทาน ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง นักเรียนที่ทรงจัดให้ทุนไปศึกษาแพทย์ ซึ่งต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ ม.แพทยศาสตร์ ก.สาธารณสุข คนสุดท้าย (ลำดับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒)

๖. พวกเธอทั้งหลาย การเล่นเป็นของดี การเรียนนั้นก็เป็นของดีและสำคัญ แต่การที่จะให้ดีกว่านั้น คือคนที่เรียนก็ดีและเล่นก็ดีด้วย

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ ๒)

๗. วิชาแพทย์เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

๘. หัวใจของการเรียน อยู่ที่
“ PRACTICE”
(ลายพระหัตถ์ ถึง มจ.พูนศรีเกษม เกษมศรี)

๙. เราควรให้ lab work ตรงกับ lecture course
(ลายพระหัตถ์ ถึง มจ.พูนศรีเกษม เกษมศรี เรื่องการจัดหลักสูตรเตรียมแพทย์)

๑๐. คนที่ไปถึงเมืองไหนแล้วไม่ไปดูมิวเซียม คนๆนั้นไม่ศิวิไล
(ทรงสอน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์)

๑๑. อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวยควรเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึดมั่นในอุดมคติ คือ เมตตา กรุณา

(ทรงสอนนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ ๒)

๑๒. การที่เรียนจบหลักสูตรวิชาชีพแพทย์นั้น ไม่ได้หมายความว่านักเรียนผู้นั้นได้เรียนรู้การแพทย์หมดแล้ว แต่เป็นการตรงกันข้าม การที่เรียนจบนั้นเป็นแต่เพียงขั้นหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์

(ลายพระหัตถ์ถึง ศ.เอ.จี.เอลลิส เรื่องประทานทุนสอนและค้นคว้า)

๑๓. จะเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในภายหน้าไม่ได้ นอกจากแพทย์ผู้นั้นจะรู้สึกว่าตนจะต้องยังคงเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาที่ทำการแพทย์

(ลายพระหัตถ์เรื่อง ประทานทุนสอนและค้นคว้า)

๑๔. คุณลักษณะของการเป็นแพทย์นั้นคือความเชื่อถือและไว้ใจ
๑) ท่านต้องมีความเชื่อในความสามารถของตนเอง คือความมั่นใจ
๒) ท่านต้องมีความไว้ใจระหว่างแพทย์กันเอง คือความเป็นปึกแผ่น
๓) ท่านต้องได้ความเชื่อถือจากคนไข้ของท่าน คือความไว้ใจของคณะชน

(ลายพระหัตถ์ ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับข้อ ๑๕ ถึงข้อ ๑๘)

๑๕. ขอให้ท่านถือสุภาษิตว่า “ใจเขาใจเรา” ท่านอยากได้ความสบายแก่ตัวท่านอย่างไรก็ควรพยายามให้ความสบายแก่คนไข้อย่างนั้น

(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) --
ต่อมาเป็นคติของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือภาษาบาลีที่ว่า

“อตฺตานํ อุปมํ กเร”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นท่านได้ปฏิบัติให้กับตัวท่านเอง

๑๖. แพทย์ผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่ตนทำ และพูดหลอกให้คนไข้เชื่อนั้น คือแพทย์ทุจริต

(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

๑๗. ความจริงเป็นยาอันประเสริฐ ได้ผลคือความเชื่อ ถ้าท่านหลอกคนไข้แล้ว ท่านก็ต้องรักษาเขาได้หนเดียว

(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

๑๘. ความลับของการรักษาคนไข้นั้นคือ ความรักคนไข้

(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

๑๙. ท่านควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควรมีความภาคภูมิใจในคณะของท่านและท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจแล้ว ใช้เป็นเครื่องมือหากินเท่านั้น ควรเก็บคำสอนใส่ใจ และประพฤติตาม ผู้ที่จะบำบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่างความประพฤติซึ่งจะนำมาแห่งสุขภาพ

แพทย์ที่ไม่ประพฤติตามวิธีที่ตัวเองสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจากคนไข้ได้อย่างไร

(ลายพระหัตถ์ถึงสมาชิกสโมสรแพทย์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

-จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.

คำสอนทั้ง ๑๙ ข้อความที่พบในที่ต่างๆ เหล่านี้แสดงพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกชัดเจนว่าทรงต้องพระประสงค์ที่จะให้ลูกศิษย์ของพระองค์ท่านเป็น

“แพทย์ที่ดี”

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

๑) เป็นแพทย์ที่มีความรู้วิชาแพทย์อย่างดีและทันสมัยตลอดชีวิต
๒) เป็นแพทย์ที่มีจิตสำนึกเป็นนักวิทยาศาสตร์
๓) เป็นแพทย์ที่รอบรู้หน้าที่แพทย์ ประเพณีของแพทย์และจรรยาแพทย์
๔) เป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และเสียสละเพื่อส่วนรวม
๕) เป็นบุคคลที่รู้รอบและรอบรู้เรื่องต่างๆ นอกไปจากวิชาแพทย์

**********
ขอขอบคุณภาพจากคุณ Pranee Panthuvichien
ข้อมูล และ ยูทูป จากอินเตอร์เนต


เพลง มาร์ชพยาบาล
mahidolnursingnewyorknurse
 

Create Date : 26 กันยายน 2559
6 comments
Last Update : 30 กันยายน 2559 18:42:18 น.
Counter : 1868 Pageviews.

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ทนายอ้วน Food Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Book Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Art Blog ดู Blog
comicclubs Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

 

โดย: เจ้าการะเกด 30 กันยายน 2559 20:10:49 น.  

 

ชอบงานลักษณะนี้จริงๆ ครับ เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้ทุกทีเลย

newyorknurse Klaibann Blog
+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 30 กันยายน 2559 23:56:32 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

....................................

ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 30 กันยายน 2559 23:57:58 น.  

 

newyorknurse Klaibann Blog

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 30 กันยายน 2559 23:59:40 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่น้อย
เพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงาน เลยโหวตก่อนจะหมดเวลา
เป็นที่ได้ทั้งทำบุญและได้เจอเพื่อนเก่าอีกด้วย

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 1 ตุลาคม 2559 0:16:17 น.  

 

ขอเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุณด้วยคนนะคะ สาธุ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
Max Bulliboo Klaibann Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ตุ๊กจ้ะ Topical Blog ดู Blog
ต้นกล้า อาราดิน Literature Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

 

โดย: Quel 1 ตุลาคม 2559 5:59:52 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


BlogGang Popular Award#16


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 151 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy, a time to spend time with your family and a time to be with your friends – all comes with retirement"

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ

***********

ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
26 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.