Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2548
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
13 กรกฏาคม 2548
 
All Blogs
 
ใครอยากเก่งข้อสอบ อังกฤษ ลองมาอ่านดูๆๆๆ


การทำข้อสอบ Reading Passages จาก//www.geocities.com/eng4ent/t5.htmlในการทำข้อสอบ Reading และ Cloze Test ที่แน่นอนที่สุดนักเรียนต้องรู้ศัพท์ในระดับหนึ่งที่ นักเรียนม.ปลายควร ทราบที่สำคัญ
คนอ่านเก่ง - นักคาดการณ์ :
กล้าคิด กล้าเดาโดยใช้เหตุผล

โดยทั่วไปธรรมชาติของนักเรียนหรือนักพูดที่ชำนาญการจะใช้ประโยคแรกในการจูงใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังติดตามฉะนั้น Paragraph แรก และประโยคแรก จึงมักเป็นประโยคกุญแจเปิดสู่เนื้อหาต่อไป

อย่าแปลเป็นตัวๆ

1. การแปลแบบทื่อๆ เหมือนภาพสี่เหลี่ยมแบนๆ

2. การแปลพร้อมความหมายแฝง เหมือนภาพสี่เหลี่ยม 2 มิติ

3. ถ้าการแปลนั้นประกอบด้วยการตีความแบบนักวิเคราะห์ เหมือนภาพสี่เหลี่ยม 3 มิติ

ระหว่างแปล พยายามวงคำที่เราคิดว่าเป็น Key Word โดยสังเกตได้จากเนื้อเรื่องที่อ่านจะสนับสนุนคำๆ นั้น

วิเคราะห์แนวคำถามข้อสอบ Reading Passages

ใน Reading Passages แต่ละเรื่องแม้ว่าจะมีคำถามหลายข้อ แต่สามารถจัดหมวดหมู่ที่ผู้ออกข้อสอบต้องการประเมิน ความรู้เราได้กว้างๆ 5 หัวข้อ

1. Main Idea : คำถามที่ถามถึงความคิดหลักของประโยคหรือบางทีถามถึงชื่อเรื่อง Title ทุกครั้งที่อ่านเนื้อเรื่องจึงต้อง หมั่นหา key word หรือ คำ วลี หรือประโยคซ้ำๆ กรุณาอย่าลืมความสำคัญของ paragraph แรกโดยเฉพาะประโยคแรกซึ่งมักจะ สื่อความคิดหลักของเนื้อเรื่องให้กับผู้อ่าน

2. Reference : การอ้างอิง ข้อสอบมักจะถามว่า "he", "she", "it" (line 1) refers to... อ้างถึงอะไร วิธีการตอบคำถาม นี้คือให้เราถาม ตัวเองว่า Pronoun (สรรพนาม) นั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ถ้าเป็นเอกพจน์ให้นักเรียนกวาดสายตาไปประโยค ข้างหน้าและหานามเอกพจน์ ที่ใกล้ Pronoun มากที่สุด ถ้ามี 2 ตัวใกล้ๆ กันให้นำมาพิจารณาแปลดูว่าคำให้ประโยคมีความหมาย ดีกว่ากันให้เลือกคำนั้น

3. Inference : การสรุป ในการอ่านขั้นวิเคราะห์หรือสรุปความนั้น นักเรียนที่แปลศัพท์เก่งอย่างเดียวใช่ว่าจะแปลข้อความ นั้นๆ รู้เรื่อง แต่เรา ต้อง ฝึกคิดใช้สามัญสำนึกหรือ common sense ในการคาดเดา หัดอ่าน หัดแปล หัดเดา โดยฝึกจากบทอ่าน ภาษาไทย เมื่อฟังผู้ใดพูดอะไรก็ หัดคาด เดาว่า ประโยค ต่อไปจะเป็นอะไร เมื่อฝึกอ่านเองก็ฝึกคิดว่าย่อหน้าต่อไปผู้เขียนต้องการ พูดอะไร คาดเดา ถูกบ้างผิดบ้างไม่ต้องหมด กำลังใจ แต่เรา จะค่อยๆ เริ่มเรียนรู้ มิใช่ เพราะเราขาดทักษะหรือการฝึกฝน เปรียบเหมือนมีด เนื้อดีแต่ไม่หมั่นลับ พอซื้อหนังสือรวมเฉลยข้อสอบเอนทรานซ์มาอ่าน ทำถูกก็ดีใจ แต่ไม่ทราบว่าอาจตอบ ถูกโดยบังเอิญก็ได้ เพราะเรากำลังอ่านเพื่อไป check choice อย่างเดียว ฉะนั้นในการสรุปความเราควรฝึกสรุป ทุกย่อหน้า แม้ว่า ข้อสอบไม่ได้ถาม ก็ตาม เช่นเดียวกัน Pronoun นักเรียนควรฝึกหาว่า Pronoun นั้นๆ หมายถึงคำไหน เมื่อเราฝึกจนเคยชินเราจะ อ่านบทความ เข้าใจอย่างรู้จริง

4. Detail : รายละเอียด ข้อสอบส่วนใหญ่จะวัดความจำกับความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ตามหลักการออกข้อสอบ ข้อสอบวัด รายละเอียดเป็นข้อ- สอบที่จัดว่าง่าย เช่น คำถามจะวัดความเข้าใจในเนื้อเรื่องว่า อะไร ที่ไหน อย่างไร ใคร ข้อสอบวัดรายละเอียดเป็น ข้อสอบที่ยากเมื่อถูกจำกัดด้วย เวลาและยิ่งอยู่ ู่ในการวัด ผลการเรียน ต่อในสถาบันอุดมศึกษา เราจะมีความกังวลทำให้จำอะไรไม ่ค่อยได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องฝึกทำ ข้อสอบ มากๆ วิธีที่ช่วยให้ ้เราประหยัด เวลาและอ่านอย่างมีจุดหมายได้ดีที่สุด คือ การอ่าน คำถามพร้อมขีดเส้นใต้คำที่สำคัญๆ ก่อนอ่านเนื้อเรื่อง ข้อสำคัญ คือในการฝึกอ่านเบื้องต้น เราไม่ควรจำกัดเวลาตัวเอง ควรรู้จริงโดย การหาประธานหากริยาแท้ให้ได้ หา Pronoun ได้ รู้จักใช้คำเชื่อม หรือคำสันธานเป็น ตัวชี้แนะ รู้จักสรุปในแต่ละ ย่อหน้า รู้จัก เชื่อมโยง ข้อสรุปในแต่ละย่อหน้า ควรฝึกจนชำนาญ แล้วจึงเริ่มจับเวลาในการอ่าน อย่าลืมว่าทำข้อสอบเก่งอย่างเดียวไม่พอต้อง เร็วด้วย เราจึง ควรใช้ ปากกาหรือดินสอขีดเขียนในเนื้อเรื่องเพื่อง่ายต่อการย้อน กลับมาอ่านใหม่ และควรใส่เลขหน้าข้อคำถามลงใน เนื้อเรื่องเพื่อเป็นการรักษาเวลา

5. Vocabulary in context : คำศัพท์ที่ปรากฏในบริบทหรือข้อความข้างเคียง คำศัพท์ที่อยู่ในข้อสอบ ผู้ออกข้อสอบ มิได้เจตนา วัดความสามารถในการจำคำศัพท์ของเรา หากแต่ต้องการดูความสามารถในการอ่านว่า เราสามารถใช้ข้อความข้างเคียง มาตัดสินความหมายของคำนั้นๆ ได้ไหม เพราะนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องมีทักษะในการตีความของคำศัพท์เมื่อเรา อ่าน ตำราภาษาอังกฤษ (text) ฉะนั้นจึงเห็นว่าคนที่อาจเรียนอังกฤษไม่เก่งแต่เวลาอ่านกลับเข้าใจได้มากกว่า คนที่แม่นทั้งไวยากรณ ์และ คำศัพท์ เพราะคนผู้นั้นมีความรู้เก่าหรือภูมิหลัง (background) ในเรื่องที่อ่านนั้นๆ จึงคาดการณ์หรือคาดเดาได้ง่ายดายกว่า

ฉะนั้นอย่ามองว่าข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยยาก เพียงแต่เราต้องเรียนให้ถูกวิธีตั้งแต่แรก การเรียนภาษาอังกฤษต้องค่อยๆ สะสม ฝึกปรือ มีความสนใจใฝ่รู้มิใช่จะสอบที่ก็มานั่งอ่านที ภาษาอังกฤษก็จะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนและมีกฏเกณฑ์มากมาย ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงเวลาเรา เรียนภาษาไทย เราพู้ภาษาไทยได้โดยไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ก่อน การเรียนแบบธรรมชาติเช่นนี้เรียกว่า การเรียนแบบค่อยๆ รับเข้ามาโดยโยงเข้ากับประสบการณ์จริง (acquisition) มิใช่เป็นการเรียนแบบในห้องเรียน (learning) ที่ขาดแรงจูงใจให้อยากใฝ่เรียนใฝ่รู้ทันทีที่ออกนอกห้อง

เทคนิคการอ่านเพื่อทำข้อสอบในเวลาที่กำหนด

1. อ่านหัวเรื่องที่ผู้เขียนให้มา และจดจำไว้ว่าหัวเรื่องที่ทำให้เราทราบว่าเรากำลังจะอ่านเรื่องอะไร

2. อ่านคำถามและ choice แรกพร้อมขีดเส้นใต้คำที่เราคิดว่าสำคัญ โดยคำนึงถึงการรักษาเวลา ยิ่งเราจำคำถามได้แม่นยำเท่าไร เมื่อนักเรียนอ่านในเนื้อเรื่อง เราก็จะพบคำที่ปรากฏอยู่ในคำถามซึ่งทำให้เราสามารถกลับมาตอบคำถามได้ทันที คำถามข้อแรกๆ จะอยู่ในย่อหน้าแรกๆ คำถามกลางๆ จะอยู่ในย่อหน้ากลางๆ ส่วนคำถามท้ายๆ จะอยู่ในย่อหน้าท้ายๆ การอ่าน คำถามและ choice แรกจะทำให้เราสรุปความคิดกว้างๆ ได้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร

3. เขียนเลขข้อคำถามลงในเนื้อเรื่อง หรือหน้าย่อหน้าที่คำถามนั้นถามถึงเพื่อเป็นการทำข้อสอบให้ได้ทันเวลา

4. จำไว้ว่าภาษามีความฟุ่มเฟื่อย ซ้ำๆ เราจึงไม่จำเป็นจะต้องแปลให้ได้ทุกคำ ในระหว่างอ่านควรนำความรู้พื้นฐานทั่วไปมาใช้ในการ พยากรณ์เนื้อเรื่องหรือฝึกสวมบทบาทว่าถ้าเราเป็นผู้เขียนเราต้องการสื่ออะรให้ผู้อ่านรับทราบ

5. ย่อหน้าแรกและประโยคแรกสำคัญมากและมักจะเป็น main idea หรือความคิดหลักของเรื่อง (แต่ไม่แน่เสมอไป) เมื่ออ่านเสร็จ ให้ลองฝึกสวมบทบาทดูว่าถ้าเราเป็นผู้เขียนเราจะเขียนหรือสื่ออะไรให้ผู้อ่าน เรื่องบางเรื่องสามารถใช้สามัญสำนึก ( common sense ) แต่งเรื่องเองได้ แต่เราถูกฝึกให้แปลมากกว่าให้วิเคราะห์จะทำให้เราสะดุดอยู่ในขั้นพยายามแปลโดยไม่นำความรู้พื้นฐาน ของเรามาใช้

6. สรุปแต่ละย่อหน้าและเชื่อมโยงแต่ละย่อหน้าเข้าด้วยกันจะเห็นว่าคำถามเกี่ยวกับ main idea ( ความคิดหลักของเรื่อง) และ purpose ( วัตถุประสงค์ในการเขียนเรื่อง ) จะหาได้ถ้านักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความคิดหลักในแต่ละย่อหน้า เข้าด้วยกัน

7. ทุกครั้งที่พบคำสรรพนาม ( pronoun ) ต้องฝึกนิสัยคอยถามตัวเองว่าคำสรรพนามนี้หมายถึง ( refer to ) อะไรโดยตอบคำถาม ก่อนว่าคำสรรพนามนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ ถ้าคำสรรพนามนี้เป็นเอกพจน์ ให้กวาดสายตาไปประโยคที่นำหน้ามาก่อนและหา คำเอกพจน์ที่ใกล้คำสรรพนามนั้นมากที่สุด ถ้ามีตัวเดียวก็นำมาตัวเดียว ถ้ามี 2 ตัวให้นำมาพิจารณาด้วยการแปลดูว่าตัวไหน เหมาะสมมากกว่ากัน

8. คำใดปรากฏซ้ำๆ มักจะมีความสำคัญหรือไม่ก็เป็น main idea ของย่อหน้านั้นๆ หรือของเรื่องนั้นๆCreate Date : 13 กรกฎาคม 2548
Last Update : 13 กรกฎาคม 2548 22:47:15 น. 52 comments
Counter : 1356 Pageviews.

 
แล้วธิ ลองไปทำดูยัง

เปนไงมั่ง

งงเปนไก่ตาแตกป่าวว


โดย: นู๋เปนลิงบ๊องส์แสนซน (idexying ) วันที่: 14 กรกฎาคม 2548 เวลา:18:36:11 น.  

 
ขอบคุณค่ะ
จะเอาไปลองทำดู

อยากได้ข้อแนะนำการทำข้อสอบเลขให้ผ่านมากกว่า
จะสอบเลขอยู่แล้วง่า ฮือๆๆ เศร้า


โดย: Nu~Nim วันที่: 16 กรกฎาคม 2548 เวลา:21:31:49 น.  

 
เด็กโง่ eng มารายงานตัวค่ะ

ฝันดีนะค่ะ


โดย: โลกส่วนตัว วันที่: 25 กรกฎาคม 2548 เวลา:23:31:34 น.  

 
ทักทายแงบ

นู๋เปนลิงบ๊องส์แสนซน (idexying )
เราไม่งงหรอก "เรียนจบที่อังกฤษ เอนท์ติดที่ฮอลแลน์ มีแฟนที่คูเวต และเป็นเอดส์ที่ประเทศไทย "แหอะๆ เอามาจาก เดอะเบรน งับ

Nu~Nim
เลขผมยังเอาตัวไม่รอดเลย เหอะๆ ตกอีกละ

โลกส่วนตัว
เด๋วก้อเก่งเองงับ


โดย: news_tp วันที่: 31 กรกฎาคม 2548 เวลา:19:07:44 น.  

 
มาเม้นในรอบ 10 ปี 55 มีประโยชน์มากเอาไปใช้ได้เยอะเลยในข้อสอบ ent'


โดย: chavs IP: 203.151.140.122 วันที่: 8 สิงหาคม 2548 เวลา:20:38:27 น.  

 
เฮ้ย กะทิสด ขอบใจนะ- -* เบื่อมากๆ ตอนนี้กำลังจะโดนงานทับตาย ไปทำงานก่อนดีกว่า

ขบอคุณสำหรับเว็บ


โดย: ดลคับ IP: 203.118.105.48 วันที่: 14 สิงหาคม 2548 เวลา:17:25:25 น.  

 
โง่อังกฤษ เหมือนกัน
แต่ก็พอถูไถไปได้นะคะ
ขอเป็นศิษย์สักคนได้รึป่าวละคะ


โดย: *-*topiw*-* วันที่: 26 ตุลาคม 2548 เวลา:10:16:30 น.  

 


โดย: IP: 203.113.76.10 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:55:55 น.  

 Thanks

ขอบคุณน่ะ


โดย: ... IP: 58.147.8.17 วันที่: 22 กรกฎาคม 2549 เวลา:17:30:30 น.  

 
จะเอาไปลองทำดูน่าจะได้ผล


โดย: วงอเมส IP: 203.172.166.19 วันที่: 26 กรกฎาคม 2549 เวลา:13:33:00 น.  

 


โดย: การ์ตูน IP: 203.113.55.198 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2549 เวลา:21:04:06 น.  

 
เป็นวิชาที่ไม่ถนัดเลยมากๆๆ จึงเป็นปัญหาในการทำข้อสอบอังกฤษมาก ยังไงก็จะขอไปลองทำดูเพื่อจะดีขึ้นบ้าง


โดย: หวาน IP: 203.188.14.204 วันที่: 1 มิถุนายน 2550 เวลา:12:59:55 น.  

 
อยากดูข้อสอบอังกฤษของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคะเข้าหาได้ที่www.ไหนคะcommentอ่านแล้วสนุกดีคะทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีแล้วคะ


โดย: ชารีพันธ์ IP: 61.7.128.2 วันที่: 4 สิงหาคม 2550 เวลา:11:55:50 น.  

 
25136


โดย: 555 IP: 125.26.119.65 วันที่: 7 กันยายน 2550 เวลา:13:11:05 น.  

 
น้อยจังเลย ขอวลีแปลกๆมั่งจิคับ


โดย: 5555 IP: 124.157.182.36 วันที่: 11 กันยายน 2550 เวลา:19:58:11 น.  

 
การที่คนเราจะเก่งในเรื่องใดๆนั้น คนๆนั้นต้องมีความกะตือลือร้นนั้นเรื่องนั้นๆมีความอดทนมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะอ่านและเขียนและฝึกพูดเ่่ท่านี้เราก็จะเก่งเหมือนกับคนที่ว่าเก่งๆ


โดย: ตี๋เล็ก IP: 203.150.119.47 วันที่: 3 ตุลาคม 2550 เวลา:10:57:03 น.  

 
อยากเก่งต้องขยันนะครับ


โดย: ฮูโต๋ IP: 203.150.119.47 วันที่: 3 ตุลาคม 2550 เวลา:10:58:56 น.  

 
ไม่อยากจะนึกอนาคต อย่าทำในวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ


โดย: princess IP: 203.113.81.7 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา:16:55:11 น.  

 
ดีใจมากเลยค่ะที่มีเว็บนี้


โดย: อิง IP: 124.120.247.8 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:17:57:58 น.  

 


โดย: ด.ช.ณัฐวุฒิ แสงอรุณ IP: 203.172.216.139 วันที่: 18 ธันวาคม 2550 เวลา:10:56:23 น.  

 
คิคิ ...................เปงเวบที่ดีมักๆเลยครับอยากฬห้น้องๆมาเข้าจังเลย


โดย: ด.ช.อนุกูล อำมาตย์มณี IP: 222.123.70.123 วันที่: 21 ธันวาคม 2550 เวลา:19:51:02 น.  

 
นoil


โดย: เด้กโง IP: 125.27.216.106 วันที่: 25 ธันวาคม 2550 เวลา:12:20:53 น.  

 
ง่ายมาก


โดย: นัท IP: 118.172.11.33 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:13:40 น.  

 
ดี


โดย: ฉัตรชัย อินสอน IP: 203.113.41.135 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:17:47:49 น.  

 


โดย: เ IP: 222.123.190.8 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:30:27 น.  

 


โดย: 5 IP: 222.123.190.8 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:33:49 น.  

 
8934


โดย: 5 IP: 222.123.190.8 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:14:35:46 น.  

 emo/emo5.gif>


โดย: ด่า IP: 116.58.231.242 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:6:34:20 น.  

 
ป่านชอบเรียนภาษาอังกฤษเเละคณิต เพราะมันยากมา.............................................................ก


โดย: ป่าน IP: 58.147.49.233 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:15:46:26 น.  

 


โดย: น่ารัก IP: 58.147.49.233 วันที่: 13 มีนาคม 2551 เวลา:15:47:55 น.  

 
ดีมากค่ะ


โดย: เจี๊ยบ IP: 118.173.1.33 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:11:26 น.  

 
มันไม่ง่ายอย่างที่คิดจริงๆ ก็ดีค่ะ


โดย: น้องวิว IP: 118.173.1.33 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:13:33 น.  

 
สุดยอด มันยอดมาก
สุดยอด มันยอดเยี่ยม


โดย: แตง IP: 118.173.1.33 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:27:25 น.  

 
การมีเว็บอย่างนี้ทำให้คนเหมาสนใจภาษามากขึ้น


โดย: อินทราณี IP: 61.7.167.129 วันที่: 17 กรกฎาคม 2551 เวลา:14:48:53 น.  

 
ขอบคุณนะคะที่แนะนำวิธีดีๆให้ ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดีๆ คิดว่าช่วยได้เยอะเลยนะค่ะ


โดย: น้องเบลล์ IP: 61.91.163.103 วันที่: 11 สิงหาคม 2551 เวลา:20:09:49 น.  

 
ขอบคุณที่ให้ความรู้


โดย: พชร IP: 118.172.117.167 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:19:01:21 น.  

 
เจ๋งดีเเต่ไม่รู้เรื่องครับ


โดย: ซายน IP: 203.209.127.116 วันที่: 19 ธันวาคม 2551 เวลา:18:43:48 น.  

 
อยากลองทำค่ะ


โดย: ตอง IP: 58.9.160.178 วันที่: 10 มกราคม 2552 เวลา:21:44:05 น.  

 


อยากลองทํามากค่ะ

เจ๋งดีค่ะ


โดย: เดียร์ IP: 125.25.99.194 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:16:26:36 น.  

 
อยากลองทำข้อสอบครับ


โดย: อภิสิทธิ์ IP: 125.26.65.244 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:47:46 น.  

 
อยากทำลองทำข้อสอบ


โดย: Boy IP: 125.26.65.244 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:50:56 น.  

 
อยากทำบ้างครับ


โดย: ตัวT IP: 125.26.65.244 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:9:52:49 น.  

 
จะลองเอาไปใช้ค่ะ

พี่คงจะเรียนเก่งนะเนี่ย

สุดยอดด

^^

ขอบคุณนะค่ะสำหรับคำแนะนำ


โดย: belle IP: 203.209.125.49 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:08:59 น.  

 
Thank you very much!!

That can help me a lot!!


โดย: EquinoX IP: 125.25.135.58 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:15:03 น.  

 
ขอบคุณประเจ้าที่ทำให้คุณมาให้ความรู้แก่พวกผม จะไม่ลืมบุญคุณเลยละครับ...อิอิ
- -* เมลล์นะครับ rangsimon-bom@hotmail.com


โดย: รังสิมันต์ ไชยชนะ-rangsimon-bom@hotmail IP: 117.47.84.27 วันที่: 8 มีนาคม 2552 เวลา:17:27:45 น.  

 
ขอบคุณคับ
จะลองทำดูคับ


คับ


โดย: tee IP: 117.47.122.86 วันที่: 30 มีนาคม 2552 เวลา:14:49:48 น.  

 

จิ๊บๆมีกลอนเด็ดกว่านี้อีก

นะโมนะโม อุ๊กอิ๊ก ใครมีกิ๊ก ขอให้แฟนจับได้

ถ้าเผยแพร่แฟนจะไม่มีกิ๊กโดย: 11 IP: 202.149.25.241 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:17:54:19 น.  

 
ม่ายรุอาราย กะ ภาษาเร้ย


โดย: mizz222 IP: 113.53.93.195 วันที่: 19 ตุลาคม 2552 เวลา:10:28:32 น.  

 
ชอบเรียนวิชานี้
แต่ไม่อยากไปแข่ง
เวลามีแข่งอังกฤษทีรัย
อาจารย์ส่งไปตลอด
แต่เราไม่อยากไป
ทำงัยดี
บอกหน่อยจิ


โดย: ปาล์ม IP: 119.31.104.53 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:29:39 น.  

 
thx

very much


โดย: ดอกอ้อ IP: 202.28.45.20 วันที่: 19 มกราคม 2553 เวลา:22:58:04 น.  

 
55+


โดย: 55 IP: 117.47.228.92 วันที่: 1 เมษายน 2553 เวลา:13:23:46 น.  

 
คัยเป็นคนทัมบล้อกนี้อ่า


โดย: Namwan IP: 112.142.233.69 วันที่: 28 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:32:52 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

news_tp
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add news_tp's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.