*ขอบคุณ..ที่ผ่านมาให้กำลังใจกัน*
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
2 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา (มอหินขาว)
มาวหินขอ...มอหินขาว....


ไม่ต้องง..ว่าทำไมเป็น อช.ภูแลนคา....
เอ่อ...รึจะงงต่อไปดีหว่า...เพราะไอ้กระผมก็ไม่รู้เหมือนกัน....

อ่ะ...งั๊น...ก็ต้องถามอากู๋...
เพราะอากู๋แสนรู้.....
อากู๋บอกว่า....

อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่
ตำบลบ้านหัน ตำบลสระโพนทอง ตำบลโนนกอก ตำบลซับสีทอง
ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกุดชุมแสง ตำบลคูเมือง
อำเภอหนองบัวแดง ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก่งค้อ ตำบลห้วยต้อน
อำเภอเมืองชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
สภาพป่าเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบไปด้วยแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด
มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ป่าหินงามจันทร์แดง
ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ผากล้วยไม้ น้ำตกตาดหินดาด น้ำตกตาดโตน
ถ้ำพระ ผาเก้ง ผาแพ เป็นต้น และการเดินทางเข้าไปเที่ยวชมก็สะดวก
มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒๕,๓๑๒.๕๐ ไร่ความเป็นมา : สภาพพื้นที่ป่าที่กำหนดเป็นเขตป่าอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๗ มีนาคม ๒๕๓๕
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศเหนือ
และป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคาด้านทิศใต้ของท้องที่อำเภอเมือง
อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวแดง และอำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ ๒๒๖๒/๒๕๓๙
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ ได้ให้นายสุรชัย นายจำเริญ
เจ้าพนักงานป่าไม้ ๕ ส่วนอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดโตน
ให้ไปดำเนินการสำรวจ เบื้องต้นป่าสงวนดังกล่าว
เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้เข้าไปประสานงานกับทางจังหวัด ชัยภูมิ
และจากการสำรวจเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ ประชาชน
และรวมถึงหน่วยงานป่าไม้ประจำจังหวัดชัยภูมิ และป่าไม้เขตนครราชสีมาที่เกี่ยวข้องอุทยานแห่งชาติตาดโตน โดยหัวหน้าชุดสำรวจและศึกษา
ได้ส่งข้อมูลการรายงานการสำรวจดังกล่าว
ให้สำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิทราบและพิจารณา
ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติตาดโตน ที่ กษ๐๗๑๒.๓๒๐/๘๙
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ ซึ่งสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นพ้องกับเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติตาดโตน
และได้นำเรื่องราวเสนอคณะอนุกรรมการป้องกันการ ลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้
ประจำจังหวัดชัยภูมิ เพื่อพิจารณาต่อไป ตามหนังสือสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ
ที่ ชย. ๐๐๐๙.๒/๗๒๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๙ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๓๙
ของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้
พิจารณาเห็นชอบในการกำหนดประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์บางส่วน
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๙๒,๕๐๐ ไร่
เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือกองอุทยานแห่งชาติ
ที่ กษ. ๐๗๑๒/พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๙
ได้มีมติเห็นชอบและให้การสนับสนุนที่กรมป่าไม้จะประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์ดังกล่าว
เป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร็ว และมีมติแนวความคิดเห็นตรงกัน
โดยให้ชื่อหน่วยงานใหม่นี้ว่า “อุทยานแห่งชาติภูแลนคา”
ด้วยเหตุผลที่ว่าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่นี้
ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูแลนคา และเป็นที่รู้จักกันดีของประชาชนโดยทั่วไป
ซึ่งนายสถิตย์ สวินทร อธิบดีกรมป่าไม้ อนุมัติให้ใช้ชื่อ
“อุทยานแห่งชาติภูแลนคา” เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐
ต่อมาปี ๒๕๕๐ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ
และป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ในท้องที่ตำบลบ้านหัน ตำบลสระโพนทอง
ตำบลโนนกอก ตำบลซับสีทอง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์
ตำบลกุดชุมแสง ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลท่ามะไฟหวาน
อำเภอแก่งค้อ ตำบลห้วยต้อน อำเภอเมืองชัยภูมิ ตำบลภูแลนคา
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ประมาณ ๒๐๐.๕๐ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๑๒๕,๓๑๒.๕๐ ไร่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๗ ก
ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ ๑๐๘ ของประเทศ
อ่ะ...สาระกันท่วมหูแระ...
มาไร้สาระกันต่อ...


มาทำไมล่ะที่นี่..อช.ภูแลนคา..แห่งนี้...

ก็...มานอน..พี่ที่เป็นผู้นำทัวร์ครานี้
หมายใจไว้ว่า
จะมานอนดูดาวที่มอหินขาว....

แต่....เฮ้อ...พอมีแต่..แล้วมานก็ต้องมีเหตุชิมิ...
อืม....แต่...ฟ้าไม่เป็นใจ...เมฆคล้ำดำทะมึน ปกคลุมท้องฟ้า..ทั้งยามสายัณห์
และอุสาสาง..กระทั่งแม้แต่ราตรีกาล...

มืดครึ้มไปหมด...เฮ้อ...เซ็งใจ...

ฟ้าเน่าๆ...อารมณ์ในการเก็บภาพมานก็หดหาย..
เพราะถ่ายมามานก็จะมีแต่อึมครึม..มัวซัว...
แต่ก็ดี..ที่ฝนไม่ตกรดหัว...
รอดตัวไป...
(สงสัยตัวแล้งไปเยือน...ขนาดฝนตั้งเค้า..มานยังไม่ตก..)


อ่ะ...ปิดท้ายด้วยภาพนี้แล้วกัน...
แอบไปขโมยของพี่อั๋นมา...ของพี่เขามีภาพนี้...พี่เขาตื่นมาถ่ายตอนเที่ยงคืน..ฟ้ากระจ่างแล้ว...
ส่วนไอ้กระผม....
นอนเป็นตายอยู่ในเต้นท์....ส่วนของไอ้กระผมมีภาพนี้...

ไอ้กระผมแอบสตอนิดนึง...ใส่พระจันทร์ให้..ดวงโต๊..โต..
ให้รูปของพี่เขาไป....

มันก็ออกมาตอแหลได้ใจ..แบบนี้....
Create Date : 02 กรกฎาคม 2553
Last Update : 2 กรกฎาคม 2553 10:02:24 น. 15 comments
Counter : 2171 Pageviews.

 
ภาพสวยมาก

ไว้มีเวลาจะไปนะครับ


โดย: jetmom3425 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:11:49 น.  

 
เริ่ดดดดดค่ะ

รูที่สองนี่นึกว่านายแบบ

รูสุดท้ายนี่โฟโต้ช๊อปใช่มะ ดวงจันทร์ใหญ่จัง


โดย: ซซ วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:01:18 น.  

 
ตกลงสว่าพี่เค้าจะเป็นตากล้องหรือนายแบบกันแน่


โดย: butbbj วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:09:38 น.  

 
ทักทายยามเที่ยงครับ
ภาพสวยดี ชอบดอกหญ้า สะอาดตาดีครับ


โดย: pragoong วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:10:51 น.  

 
พี่ Big ลงไปถ่ายพระจันทร์ตอนกลางคืน ตอนไหนง่ะ นู๋ยังส่ง AB ให้พี่อยู่นี่หน่า มีสองร่างรึ๊ อิอิ


โดย: ป.ปลา IP: 203.149.47.3 วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:14:49:09 น.  

 
ไปมาปีที่แล้วเองค่ะ ..ช่วงนี้พอดี ..ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้เลย..อ่ะ.ถ่ยรูสวยดีเนาะ.. มาทักทาย บ่ายๆ ..จ้า


โดย: tifun วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:07:32 น.  

 
ซ้อนภาพได้สวยเชียวครับ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:14:37 น.  

 
ภาพสวยมากค่ะ


โดย: anoii_anoi วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:16:07:46 น.  

 
ภาพสวยมากเลยครับ น่าไปเที่ยวมากๆ อากาศคงดีสุดเลยล่ะสิครับ ^^


โดย: ว่าที่ลูกเรือ วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:20:20 น.  

 
ภาพสวย บรรยากาศสุด ๆ เลย น่าไปเที่ยวมาก ๆ เลยค่ะ^^


โดย: Pegasuszy วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:16:50 น.  

 
แวะมาชมค่ะ


โดย: นู๋ที วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:30:25 น.  

 
ภาพท้องฟ้างามแต๊ครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:13:28 น.  

 
สวยจัง.. อยากไปนอนดูดาว..มั่ง..


โดย: poongie วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:38:30 น.  

 
ดูรูป 8 รอบ
ยังงงกะ ที่เบิร์ดดูดาว อยู่เลย


โดย: Shallow Grave วันที่: 4 สิงหาคม 2553 เวลา:17:19:18 น.  

 
คิดถึงบ้านเลยอ่ะ


โดย: คนบ้านเดียวกัน IP: 180.222.144.107 วันที่: 19 ธันวาคม 2554 เวลา:10:49:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

นายรถซุง
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
หัวใจดวงน้อย
ที่คอยจะมอบความรัก
ให้กับใครซักคน..หมดหัวใจ

(โอ้ว..น้ำเน่าคอด..คอด..)


* ข้อควรระวัง *

เจ้าของบ้านสันดานเสีย
ไม่ค่อยชอบตอบบล๊อกนะครับ


start 8 Dec.08
free counters คุณชลอ ครับผม

Friends' blogs
[Add นายรถซุง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.