space
space
space
 
กันยายน 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
space
space
3 กันยายน 2559
space
space
space

อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แม่น้ำแม่สายมีต้นกำเนิดอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ใหลลงสู่ทางใต้ เป็นเส้นกั้นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับพม่านับตั้งแต่ถ้ำผาจมไปจดจบแม่น้ำรวก

    นับย้อนหลังไปนับพันปีบริเวณแหงนี้เคยเป็นเมืองโบราณมีชื่อเรียก่าเวียงสี่ตวง และเวียงพานคำเป็นเมืองของพญาพรหม โอรสของพญาพังคราช เจ้าเมืองโยนก หรือเมืองเชียงแสนในปัจจุบันซึ่งเสียเมืองให้กับขอม และถูกเนรเทศมาอยู่เมืองสี่ตวง ด้วยความสามารถของพญาพรหมได้ทำการรบพุ่งกับขอม และขับไล่ขอมยึดเมืองคืนมาได้ พระเจ้าพรหมจึงได้รับสมัญญานามว่า "มหาราช" องค์แรกของสยามประเทศ

จากหลักฐานซากกำแพงเมืองโบราณซึ่งปรากฏอยู่ในปัจจุบันเช่นบริเวณหลังวัดเวียงพาน หลังวัดพรหมวิหาร และสองด้านของสถานีใบยาสูบแม่สายสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังคงเหลือให้เห็นในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานใดที่บ่งบอกว่าเมืองนี้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องเพียงใดก่อนที่จะมาเป็นชุ่มชนแห่งนี้ที่เรียกว่าแม่สาย ซึ่งเติบโตมาเป็นกิ่งอำเภอและอำเภอจนถึงทุกวันนี้

แม่สายเป็นหมู่บ้านมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานเอาไว้ แต่ต้องเป็นชุมชนมานานก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นแน่ เพระเริ่มมีโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476ซึ่งก็คือโรงเรียนบ้านแม่สายนั่นเอง 

      มีผู้สันนิษฐานว่าชุมชนคงเกิดขึ้นเกิดจาการอพยพคนมาจากลำพูน มาอยู่เขียงแสน แม่จัน แม่สาย ในรัชกาลที่ 5โดยส่วนมากเป็นลูกหลานของชาวเมืองยอง ที่อพยพลงมากกับพระยากาวิละ เจ้าเมืองที่ครองนครเชียงใหม่ในยุคเก็บผักไส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชาวนาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องชลประทานเป็นพิเศษ ทำให้มีการขุดลำเหมืองแดงเพื่อชักน้ำสายมาเข้าในนาและน่าเชื่อว่าได้ว่านี่คือเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดชุมชนริมฝั่งเหมือง แดงและริมฝั่งน้ำสายขึ้น ซึ่งชุมชนอาจมีจุดเริ่มต้นที่ตลาดแพร่

ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นายบุญยืน ศรีสมุทรคฤบดีคนสำคัญของอำเภอแม่สาย ได้เปิดตลาดขึ้นใหม่จึงปรากฏว่ามีชุมชนหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามลำดับ

แม่สายมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอแยกออกมาจากแม่จัน หรือเชียงแสนหลวง เมื่อปีพ.ศ. 2481

เมื่อสงครามโลกอุบัติขึ้นไทยจำเป็นต้องเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้จัดส่งกองทหารขึ้นไปยึดเชียงตุงกลับคืนจากอังกฤษโดยสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสาย ในปี พ.ศ. 2485 และสร้างถนนไปเชียงตุงยาว160 ก.ม. ยึดเมืองเชียงตุงสถาปนาเป็นสหรัฐไทยเดิมในช่วงสงครามโลกทำให้แม่สายมีความสำคัญในฐานะประตู่สู่เขียงตุง

ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่ 2สะพานเหล็กของแม่สายต้องกลับพังพินาศไปด้วยระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรและในที่สุดเชียงตุงก็ตกไปเป็นของอังกฤษตามเดิม

หลังสงครามโลกมีผู้อพยพมาจากที่อื่น มาตั้งรกรากมากขึ้นแม่สายเริ่มเป็นเมืองการค้าชายแดนที่สำคัญ และมาเป็นประชากรรุ่นใหม่สืบมา

และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2501พสกนิกรชาวแม่สายมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสอำเภอแม่สาย

ก่อนถึงปี พ.ศ. 2499 ได้ปรากฏหลักฐานว่าแม่สายถูกไฟใหม้ครั้งใหญ่ติดต่อกันสองครั้ง สองคราว และจากเรือนไม้เก่าก็ถูกแทนที่ด้วยอาคารพานิชย์สองฝากฝั่งถนนพหลโยธิน ดูแลโดยสุขาภิบาลแม่สายมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 นับวันเมืองแม่สายได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นลำดับและธนาคารแห่งแรกคือธนาคารอมสิน และอีกหลายธนาคารก็เริ่มก่อร่างสร้างขึ้นมีโรงเรียนดรุณราษฏร์เป็นเป็นโรงเรียนราษฏร์แห่งแรก
Mae Sai district, Chiang Rai province.

Mae Sai Riveroriginates in a country well worth down into southern Myanmar as the borderbetween Thailand and Burma since Cliff caves from sinking to finish the RuakRiver.

Date back thousands of year. This used to bethe ancient city area, there are for sure the name Rhea ka four and Phan Khamviang Vieng measuring a city's prom queens. Luckily, the son of the kraken'sdash owner city fathoms, or urban waste in the city, with the city and exiledto address four measuring capabilities of the prom has a fling with battle andrepel Khmer seized the city. Lord Brahma receive Marquis zhuangmou as"Bonaparte." The first element of Siam

From the ruins of ancient city wall, whichevidence appears in the current example, behind WAT wieng Phan. After the twosides of the station and priniciples of tobacco, Sai. All these things remaintoday. There is no evidence which indicates that this city has the longevity ofcontinuous? Prior to becoming moist butt, this is called Sai, which grew up asthe district branches and districts until today.

Mae Sai is a village, since when did any year.No evidence, but must be a community long before the change. Year 2475 is sure. Isstarting with the first elementary school was established in the school, whichis home to Mae Sai 2476 celebrities.

Someone presumably formed communities. Toevacuate people from lamphun to address exceptional cutting board. In Mae Sai,Mae CHAN, mostly of descendants of the city's residents migrated to down WillemII the owner Mai cities. In the era of vegetables flavoured minced over Keepme, o insert the city where the majority are farmers who specialize in thesubject a special irrigation. Make the Red ditch excavated to whip them intoline in the water and believe that this is one of the factors already causingcommunity banks of mine. Red River line, which the community may have astarting point that the market diffusion.

Later, after World War II, Mr. Yuen bun SIpeninsula. Khripdi's Mae Sai district, has opened up new markets, so it appearsthat the community increased density, respectively.

Sai as a separate district from the branches.Mae CHAN, Chiang Saen Luang, or Year 2481

When the World War II. Thailand needed analliance with Japan. The Government of Thailand at that time were militaryshipments up to seize Chiang tungklap from England, by building bridges acrossrivers in 1933 and a road to build 2485 Kengtung 160 kilometerslong, seized Chiang Rai became a United Thailand original. During World War II,making Mae Sai is important as the cutting board creates Tung.

At the end of World War II, the iron bridge ofSai, a requirement that tumble with grenades and finally Chiang Rai, accordingto the British original.

After World War I. There are immigrants fromother more known. Mae Sai border trade cities became important and a newversion of the population.

And when there are 2501 Mar. 11 civilianIslanders as Sai Jubilee boldest. When his Majesty the King and Queen had madeMae Sai.

Prior to the 1934 2499. the evidencethat Sai was a massive fire is possible. Two consecutive times two, and fromthe old wooden houses, it is replaced with a commercial building, phahon yothinroad-side by two sanitation Mae Sai came from Mae Sai town counting 2499 is expanding,growing up as a priority, and the first bank is a Bank and several other banks,candy began building up. There is a school rat youngster let rat firstแหล่งที่มา://www.amphoe.com/menu.php?mid=1&am=138&pv=12

             :https://www.google.co.th/search
Create Date : 03 กันยายน 2559
Last Update : 12 กันยายน 2559 19:25:17 น. 2 comments
Counter : 539 Pageviews.

 
i thing this blog so very good. It make me to know about Mae Sai district and how to go Mae Sai district. This blog very goog.


โดย: 6.12/1 IP: 202.29.179.207 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:9:26:26 น.  

 
thank you


โดย: 6.12/12 (สมาชิกหมายเลข 3380302 ) วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:9:36:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3380302
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3380302's blog to your web]
space
space
space
space
space