Every Feeling Everyone Every Day
กาพย์พระไชยสุริยา
กาพย์พระไชยสุริยาเป็นแบบเรียนที่สุนทรภู่แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๘๓ - ๒๓๘๕ ขณะที่บวชเป็นพระอยู่ทีวัดเทพธิดาราม ท่านแต่งเป็นกาพย์ซึ่งแทรกความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ในเรื่องของมาตราตัวสะกดแม่ต่างๆ จุดประสงค์เพื่อถวายพระอักษรแด่พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระอัครชายา คือเจ้าฟ้าชายกลางแล้วเจ้าฟ้าปิ๋ว ในการศึกษากาพย์พระไชยสุริยา ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์ ได้แก่ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖ และ กาพย์สุรางคนางค์๒๘

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสให้พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งตำราภาษาไทยขึ้น ท่านได้นำกาพย์พระไชยสุริยามาแทรกไว้ในหนังสือมูลบทบรรพกิจ ซึ่งเป็นแบบเรียนเล่มแรกในทั้งหมด ๖ เล่ม

พระไชยสุริยาเป็นเรื่องราวของพระไชยสุริยา กษัตริย์ครองเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยมาตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งมีน้ำท่วมจนบ้านเมืองล่มสลายไป พระไชยสุริยาพร้อมกับนางสุมาลีพระมเหสีและนางกำนัลหนีลงเรือ แต่ก็ถูกพายุพัดจนเรือแตก คลื่นซัดพระไชยสุริยากับพระนางสุมาลีเข้าฝั่ง ทั้งสองต้องเดินทางอยู่กลางป่าจนพบกับฤาษีตนหนึ่ง ฤาษีได้บอกถึงสาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองพังพินาศว่า ด้วยข้าราชสำนักทั้งหลายประพฤติชั่ว รับสินบนไม่รักษาความยุติธรรม ฟ้าดินจึงลงโทษให้ได้รับความเดือดร้อน ฤาษีได้แนะนำให้พระไชยสุริยา และพระนางสุมาลีรักษาศีลปฏิบัติธรรม ต่อมาทั้งสองพระองค์ได้ออกบวชและบำเพ็ญธรรมจนสิ้นพระชนม์ชีพ
ยานี ๑๑ แม่ ก กา

สาธุสะจะขอไหว้ พระศรีไตรสรนา
พ่อแม่แลครูบา เทวดาในราศี
ข้าเจ้าเอา ก ข เข้ามาต่อ ก กา มี
แก้ไขในเท่านี้ ดีมิดีอย่าตรีชา
จะร่ำคำต่อไป พอฬ่อใจกุมารา
ธรณีมีราชา เจ้าพาราสาวะถี
ชื่อพระไชยสุริยา มีสุดามะเหษี
ชื่อว่าสุมาลี อยู่บูรีไม่มีไภย
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มีกริยาอะฌาสัย
พ่อค้ามาแต่ไกล ได้อาศัยในพารา
ไพร่ฟ้าประชาชี ชาวบูรีก็ปรีดา
ทำไร่เขาไถนา ได้เข้าปลาแลสาลี
อยู่มาหมู่ข้าเฝ้า ก็หาเยาวนารี
ที่หน้าตาดีดี ทำมโหรีที่เคหา
ค่ำเช้าเฝ้าสีซอ เข้าแต่หอล่อกามา
หาได้ให้ภริยา โลโภพาให้บ้าใจ
ไม่จำคำพระเจ้า เหไปเข้าภาษาไสย
ถือดีมีข้าไท ฉ้อแต่ไพร่ใส่ขื่อคา
คะดีที่มีคู่ คือไก่หมูเจ้าสุภา
ใครเอาเข้าปลามา ให้สุภาก็ว่าดี
ที่แพ้แก้ชนะ ไม่ถือพระประเวณี
ขี้ฉ้อก็ได้ดี ไล่ด่าตีมีอาญา
ที่ซื่อถือพระเจ้า ว่าโง่เง่าเต่าปูปลา
ผู้เฒ่าเหล่าเมธา ว่าใบ้บ้าสาระยำ
ภิกษุสะมะณะ เล่าก็ละพระสธรรม
คาถาว่าลำนำ ไปเร่ร่ำทำเฉโก
ไม่จำคำผู้ใหญ่ ศีรษะไม้ใจโยโส
ที่ดีมีอะโข ข้าขอโมทนาไป
พาราสาวะถี ใครไม่มีปราณีใคร
ดุดื้อถือแต่ใจ ที่ใครได้ใส่เอาพอ
ผู้ที่มีฝีมือ ทำดุดื้อไม่ซื้อขอ
ใล่คว้าผ้าที่คอ อะไรล่อก็เอาไป
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา มิได้ว่าหมู่ข้าไทย
ถือน้ำร่ำเข้าไป แต่น้ำใจไม่นำพา
หาได้ใครหาเอา ไพร่ฟ้าเศร้าเปล่าอุรา
ผู้ที่มีอาญา ไล่ตีด่าไม่ปราณี
ผีป่ามากระทำ มรณะกรรมชาวบูรี
น้ำป่าเข้าธานี ก็ไม่มีที่อาไศรย
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา หนีไปหาพาราไกล
ชีบาล่าลี้ไป ไม่มีใครในธานี


ฉบัง ๑๖

พระไชยสุริยาภูมี พาพระมเหษี
มาที่ในลำสำเภา
เข้าปลาหาไปไม่เบา นารีที่เยาว์
ก็เอาไปในเภตรา
เถ้าแก่ชาวแม่แซ่มา เสนีเสนา
ก็มาในลำสำเภา
ตีม้าฬ่อช่อใบใส่เสา วายุพยุเพลา
สำเภาก็ใช้ใบไป
เภตรามาในน้ำไหล ค่ำเช้าเปล่าใจ
ที่ในมหาวารี
พะสุธาอาไศรยไม่มี ราชานารี
อยู่ที่พระแกลแลดู
ปลากะโห้โลมาราหู เหราปลาทู
มีอยู่ในน้ำคล่ำไป
ราชาว้าเหว่หฤทัย วายุพาคลาไคล
มาในทะเลเอกา
แลไปไม่ปะพะสุธา เปล่าใจนัยนา
โพล้เพล้เวลาราตรี
ราชาว่าแก่เสนี ใครรู้คะดี
วารีนี้เท่าใดนา
ข้าเฝ้าเล่าแก่ราชา ว่าพระมหา
วารีนี้ไซ้ใหญ่โต
ไหลมาแต่ในคอโค แผ่ไปใหญ่โต
มะโหฬาร์ล้ำน้ำไหล
บาฬีมิได้แก้ไข ข้าพเจ้าเข้าใจ
ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเล่ามา
ว่ามีพระยาสกุณา ใหญ่โตมะโหฬาร์
กายาเท่าเขาคีรี
ชื่อว่าพระยาสัมพาที ใครรู้คะดี
วารีนี้โตเท่าใด
โยโสโผผาถาไป พอพระสุริไสย
จะใกล้โพล้เพล้เวลา
แลไปไม่ปะพสุธา ย่อท้อรอรา
ชีวาก็จะประลัย
พอปลามาในน้ำไหล สกุณาถาไป
อาไศรยที่ศีร์ษะปลา
ฉะแง้แลไปไกลตา จำของ้อปลา
ว่าขอษะมาอะไภย
วารีที่เราจะไป ใกล้หรือว่าไกล
ข้าไหว้จะขอมรคา
ปลาว่าข้าเจ้าเยาวะภา มิได้ไปมา
อาไศรยอยู่ต่อธรณี
สกุณาอาไลยชีวี ลาปลาจรลี
สู่ที่ภูผาอาไศรย
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤไทยว้าเหว่เอกา
จำไปในทะเลเวรา พายุไหญ่มา
เภตราก็เหเซไป
สมอก็เก่าเสาใบ ทะลุปรุไป
น้ำไหลเข้าลำสำเภา
ผีน้ำซ้ำไต่ใบเสา เจ้ากำม์ซ้ำเอา
สำเภาระยำคว่ำไป
ราชาคว้ามืออรไทย เอาผ้าสะไบ
ต่อไว้ไม่ไกลกายา
เถ้าแก่เชาแม่เสนา น้ำเข้าหูตา
จระเข้เหราคร่าไป
ราชานารีร่ำไร มีกำม์จำใจ
จำไปพอปะพะสุธา
มีไม้ไทรใหญ่ใบหนา เข้าไปไสยา
เวลาพอค่ำรำไร


สุรางคนางค์ ๒๘ (แม่กน)

ขึ้นใหม่ใน กน ก กา ว่าปน ระคนกันไป
เอ็นดูภูธร มานอนในไพร มณฑลต้นไทร แทนไพชยนต์สถาน
ส่วนสุมาลี วันทาสามี เทวีอยู่งาน
เฝ้าอยู่ดูแล เหมือนแต่ก่อนกาล ให้พระภูบาล สำราญวิญญา
พระชวนนวลนอน เข็ญใจไม้ขอน เหมือนหมอนแม่นา
ภูธรสอนมนต์ ให้บ่นภาวนา เย็นค่ำร่ำว่า กันป่าไภยพาล
วันนั้นจันทร มีดารากร เป็นบริวาร
เห็นสิ้นดินฟ้า ในป่าท่าธาร มาลีคลี่บาน ใบก้านอรชร
เย็นฉ้ำน้ำฟ้า ชื่นชะผะกา วายุพาขจร
สาระพันจันทน์อิน รื่นกลิ่นเกสร แตนต่อคลอร่อน ว้าว่อนเวียนระวัน
จันทราคลาเคลื่อน กระเวนไพรไก่เถื่อน เตือนเพื่อนขานขัน
ปู่เจ้าเขาเขิน กู่เกริ่นหากัน สินธุพุลั่น ครื้นครั่นหวั่นไหว
พระฟื้นตื่นนอน ไกลพระนคร สะท้อนถอนฤไทย
เช้าตรู่สุริยน ขึ้นพ้นเมรุไกร มีกำม์จำไป ในป่าอารัญ


ฉบัง ๑๖ (แม่กง)

ขึ้นกงจงสำคัญ ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง
ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริงประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
มะม่วงพวงพลองช้องนาง หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป


ยานี ๑๑ (แม่กก)

ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงไชย
มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เป็นแรง
รอนรอนอ่อนอัษดงค์ พระสุ่ริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังน้ำครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง
ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
แม่นกปกปีกเคียง เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร
ภูธรนอนเนินเขา เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์
ตกยากจากศฤงฆาร สงสารน้องหมองภักตรา
ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
อยู่วังดังจันทรา มาหม่นหมองลอองนวล
เพื่อนทุกข์ศุขโศกเศร้า จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
มิ่งขวัญอย่ารันจวน นวลภักตร์น้องจะหมองศรี
ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคล้าเย้ายวนยี ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวง


ยานี ๑๑ (แม่กด)

ขึ้นกดบทอัศจรรย์ เสียงครื้นครั่นชั้นเขาหลวง
นกหกตกรังรวง สัตว์ทั้งปวงง่วงงุนโงง
แดนดินถิ่นมนุษย ์ เสียงดังดุจพระเพลิงโพลง
ตึกกว้านบ้านเรือนโรง โคลงคลอนเคลื่อนเขยื้อนโยน
บ้านช่องคลองเล็กใหญ่ บ้างตื่นไฟตกใจโจน
ปลุกเพื่อนเตือนตะโกน ลุกโลดโผนโดนกันเอง
พิณพาทย์ระนาดฆ้อง ตะโพนกลองร้องเป็นเพลง
ระฆังดังวังเวง โหง่งหง่างเหง่งเก่งก่างดัง
ขุนนางต่างลุกวิ่ง ท่านผู้หญิงวิ่งยุดหลัง
พัลวันดันตึงตัง พลั้งพลัดตกหกคะเมน
พระสงฆ์ลงจากกุฏิ วิ่งอุตลุตฉุดมือเณร
หลวงชีหนีหลวงเถร ลงโคลนเลนเผ่นผาดโผน
พวกวัดพลัดเข้าบ้าน ล้านต่อล้านซานเซโดน
ต้นไม้ไกวเอนโอน ลิงค่างโจนโผนหกหัน
พวกผีที่ปั้นลูก ติดจมูกลูกตาพลัน
ขิกขิกระริกกัน ปั้นไม่ทันมันเดือดใจ
สององค์ทรงสังวาส โลกธาตุหวาดหวั่นไหว
ตื่นนอนอ่อนอกใจ เดินไม่ได้ให้อาดูร


ยานี ๑๑ (แม่กบ)

ขึ้นกบจบแม่กด พระดาบสบูชากูณฑ์
ผาสุกรุกขมูล พูนสวัสดิ์สัตถาวร
ระงับหลับเนตรนิ่ง เององค์อิงพิงสิงขร
เหมือนกับหลับสนิทนอน สังวรศีลอภิญญาณ
บำเพ็งเล็งเห็นจบ พื้นพิภพจบจักรวาล
สวรรค์ชั้นวิมาน ท่านเห็นแจ้งแหล่งโลกา
เข้าฌานนานนับเดือน ไม่เขยื้อนเคลื่อนกายา
จำศีลกินวาตา เป็นผาสุกทุกเดือนปี
วันนั้นครั้นเดินไหว เกิดเหตุใหญ่ในปฐพี
เล็งดูรู้คดี กาลกิณีสี่ประการ
ประกอบชอบเป็นผิด กลับจริตผิดโบราณ
สามัญอันธพาล ผลาญคนซื่อถือสัตย์ธรรม์
ลูกศิษย์คิดล้างครู ลูกไม่รู้คุณพ่อมัน
ส่อเสียดเบียดเบียนกัน ลอบฆ่าฟันคือตัณหา
โลภลาภบาปบ่คิด โจทย์ผิดริษยา
อุระพสุธา ป่วนเป็นบ้าฟ้าบดบัง
บรรดาสามัญสัตย์ เกิดวิบัติปัตติปาปัง
ไตรยุคทุกขตะรัง สังวัจฉระอวสาน


ฉบัง ๑๖ (แม่กม)

ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอ็นดูภูบาล
ผู้ผ่านพาราสาวะถี
ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี กลอกกลับอัปรีย์
บูรีจึงล่มจมไป
ประโยชน์จะโปรดภูวไนย นิ่งนั่งตั้งใจ
เลื่อมใสสำเร็จเมตตา
เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา บอกข้อมรณา
คงมาวันหนึ่งถึงตน
เบียฬเบียดเสียดส่อฉ้อฉล บาปกำม์นำตน
ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์
เมตตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์
เป็นศุขทุกวันหรรษา
สมบัติสัตว์มนุษย์ครุฑา กลอกกลับอัปรา
เทวาสมบัติชัชวาล
ศุขเกษมเปรมปรดิ์วิมาน อิ่มหนำสำราญ
ศฤงฆารห้อมล้อมพร้อมเพรียง
กระจับปี่สีซอคลอเสียง ขับรำจำเรียง
สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง
เดชะพระกุศลหนหลัง สิ่งใดใจหวัง
ได้ดังมุ่งมาตรปรารถนา
จริงนะประสกสีกา สวดมนต์ภาวนา
เบื้องน่าจะได้ไปสวรรค์
จบเทศน์เสร็จคำรำพัน พระองค์ทรงธรรม์
ดันดั้นเมฆาคลาไคล


ฉบัง ๑๖ (แม่เกย)

ขึ้นเกยเลยกล่าวท้าวไทย ฟังธรรมน้ำใจ
เลื่อมใสศรัทธากล้าหาญ
เห็นไภยในขันธสันดาน ตัวห่วงบ่วงมาร
สำราญสำเร็จเมตตา
สององค์ทรงหนังพยัคฆา จัดจีบกลีบชะฎา
รักษาศีลถือฤาษี
เช้าค่ำทำกิจพิธี กองกูณฑ์อัคคี
เป็นที่บูชาถาวร
ปะถะพีเป็นที่บรรจฐรณ์ เอนองค์ลงนอน
เหนือขอนเขนยเกยเศียร
ค่ำเช้าเอากราดกวาดเตียน เหนื่อยยากพากเพียร
เรียนธรรมบำเพ็งเคร่งครัน
สำเร็จเสร็จได้ไปสวรรค์ เสวยศุขทุกวัน
นานนับกัปกัลป์พุทธันดร
กุมราการุญสุนทร ไว้หวังสั่งสอน
เด็กอ่อนอันเยาว์เล่าเรียน
ก ข ก กา ว่าเวียน หนูน้อยค่อยเพียร
อ่านเขียนผสมกมเกย
ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย
กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขวียว
หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซ้ำซ้ำเขียว
อย่าเที่ยวเล่นหลงจงจำ
บอกไว้ให้ทราบบาปกรรม เรียงเรียบเทียบทำ
แนะนำให้เจ้าเอาบุญ
เดชะพระมหาการุญ ใครเห็นเป็นคุณ
แบ่งบุญให้เราเจ้าเอยฯCreate Date : 17 มีนาคม 2551
Last Update : 20 มีนาคม 2551 16:54:33 น. 82 comments
Counter : 17959 Pageviews.

 
จำไม่ได้เลยอ่ะ ว่าเคยเรียนอันนี้หรือเปล่า ลืมไปหมดแล้ว


โดย: กระปุกกลิ้ง IP: 203.150.232.78 วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:9:30:55 น.  

 


โดย: นายแจม วันที่: 17 มีนาคม 2551 เวลา:9:54:12 น.  

 
ว้าวๆ


โดย: มาดูคร๊าฟ IP: 125.25.91.200 วันที่: 3 กรกฎาคม 2551 เวลา:17:00:05 น.  

 
กำลังจะสอบวันที่24/07/51พอดีเลยอ่ะขอให้สอบผ่านเถอะ สาธุ(สาธุสะจะขอไหว้


โดย: mamiko(สตางค์) IP: 202.44.32.9 วันที่: 23 กรกฎาคม 2551 เวลา:9:22:13 น.  

 
ว่าไง


โดย: ที IP: 118.174.144.21 วันที่: 5 สิงหาคม 2551 เวลา:17:38:52 น.  

 
สุดยอด


โดย: เจม IP: 118.174.107.174 วันที่: 15 สิงหาคม 2551 เวลา:19:57:09 น.  

 
สุดยอดไปเลยกาพย์พระไชยสุริยา
เพราะตอนนี้กำลังเรียนอยู่พอดีเลยค่ะ
ฉันเรียนกับคุณครูที่เป็นคนใต้


โดย: NUnan IP: 125.24.206.149 วันที่: 26 สิงหาคม 2551 เวลา:20:20:34 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ด.ช.ชาคริต จังหวัดนา IP: 118.173.238.220 วันที่: 28 สิงหาคม 2551 เวลา:12:14:39 น.  

 
ใครก็ได้ช่วยถอดคำประพันทีจะถือว่ามีคุนธรรมเลยช่วยด้วยเถอะค่ะ


โดย: เฟรช IP: 125.26.144.98 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:17:29:56 น.  

 
ใครก็ได้ช่วยถอดคำประพันทีจะถือว่ามีคุนธรรมเลยช่วยด้วยเถอะค่ะ


โดย: เฟรช IP: 125.26.144.98 วันที่: 15 กันยายน 2551 เวลา:17:30:31 น.  

 
อยากให้มี
คำถอดความ


โดย: รินริ้น IP: 117.47.179.89 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา:20:14:28 น.  

 
ดี


โดย: ริน IP: 118.172.170.107 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:12:36:23 น.  

 
สัสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: แม่มิงไง IP: 119.42.86.69 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:10:47:37 น.  

 
งีนวีวาว่าส่ส่า สัส


โดย: โช.... IP: 117.47.200.234 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:59:15 น.  

 
ใครรู้บ้างปลาจรลี หมายถึงอะไร


โดย: ถามหน่อย??? IP: 125.26.96.5 วันที่: 21 มีนาคม 2552 เวลา:17:29:27 น.  

 
แปลให้ด้วยนะค่ะคุณพี่ขอร้องล่ะ


โดย: nana IP: 115.67.106.15 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:19:53:25 น.  

 
เคยเล่นเย็นตาโฟป่ะสนุกมากเลยล่ะถ้ายังไม่เคยลองเล่นดูดิแต่ต้องสมัคก่อนนะ


โดย: หมวย IP: 115.67.106.15 วันที่: 11 มิถุนายน 2552 เวลา:19:55:47 น.  

 
ไม่มีคำแปลเลย


โดย: 555+ IP: 10.0.0.129, 202.57.134.249 วันที่: 12 มิถุนายน 2552 เวลา:15:20:13 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: pop IP: 118.173.36.182 วันที่: 8 กรกฎาคม 2552 เวลา:12:39:01 น.  

 
ช่วยแปลหน่อยดิ ไม่มีคำแปล


โดย: แอม พรสุดา จิตไทยสง IP: 118.172.233.253 วันที่: 11 กรกฎาคม 2552 เวลา:14:27:40 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเรย


โดย: นารุ IP: 61.19.67.124 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:19:34:55 น.  

 
หาไม่เห็นเจอเลยคำแปลอ่ะ
โดย:277วันที่5มิถุนายนเวลา19.00น.


โดย: 277อ้อน IP: 125.26.15.73 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:21:22:12 น.  

 
สาดดดด

คัยเปนคนทามวะ

ทำหั้ยมันดีๆๆๆหน่อยนาโดย: คนไร้ความปราณี IP: 125.25.248.237 วันที่: 30 สิงหาคม 2552 เวลา:12:10:09 น.  

 
เออ ค่อยดีขึ้นหน่อย

ขอบคุงที่หั้ยความร่วมมือ

ตอนแรกดูไม่ได้เลยแต่ถ้าจาหั้ยดีน่าจา


มีคำแปลนา


โดย: คนไร้ความปรณี IP: 125.25.32.27 วันที่: 31 สิงหาคม 2552 เวลา:21:17:13 น.  

 
ช่วยแปลหน่อยได้ป่าว ครับ
ครับ... แปลไม่ได้โดย: คนธรรมดา...โบว์ IP: 222.123.90.81 วันที่: 5 กันยายน 2552 เวลา:20:53:13 น.  

 

เคยเล่นเย็นตาโฟป่ะสนุกมากเลยล่ะถ้ายังไม่เคยลองเล่นดูดิแต่ต้องสมัคก่อนนะ

มันคืออะไร


โดย: dd IP: 172.24.55.11, 202.6.107.70 วันที่: 11 กันยายน 2552 เวลา:23:49:39 น.  

 
ไอเหี่ยฮิฮิฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: หน้ากากดำ IP: 125.26.204.38 วันที่: 20 กันยายน 2552 เวลา:13:02:21 น.  

 
แปลหน่อยสิว่ะ


โดย: แก๊งเลว IP: 125.26.204.38 วันที่: 20 กันยายน 2552 เวลา:13:04:02 น.  

 
ช่วยแปลหน่อยถือว่าช่วย


โดย: นู๋ขอร้อง IP: 114.128.74.23 วันที่: 20 ตุลาคม 2552 เวลา:10:34:29 น.  

 
ต้องการคำแปลของกาพย์ไม่เห็นจะมีเลยเสียเวลา


โดย: นี IP: 180.183.195.60 วันที่: 25 ตุลาคม 2552 เวลา:12:58:40 น.  

 
ปลา จรลี จรลีแปลว่าหนี


โดย: kus40 IP: 125.25.42.182 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:56:49 น.  

 
มีน้ามใจบ้างปะ
แปลบ้างดิ
เหนใจหน่อยดิ
เราโง่อะ
เข้าใจปะ
เบื่ออะ
ถ้าไม่แปลก้ออย่าตั้งเลยกระทู้
เซ็งวะ *


โดย: เบื่อเจอคนแบบนี้อีกแระ IP: 125.24.143.53 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:50:25 น.  

 
/*-+/.,mnbvcxzasdfghjkl;'][poiuytrewq1234567890-=\\


โดย: /.likjuyh76 IP: 118.173.110.230 วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:20:06:19 น.  

 
ช่วยถอดคำประพันทีค่ะ


โดย: นริศรา IP: 58.9.83.51 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:51:56 น.  

 
แปลกาพย์พระไชยสุริยาให้หน่อยจิค่ะ


โดย: DDC IP: 124.121.207.14 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2552 เวลา:18:34:23 น.  

 
ถอดคำประพันธ์


โดย: benm IP: 124.121.7.30 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา:17:04:36 น.  

 
WinningFT กีฬายอดนิยมตัวใหม่ของเอเชีย
WinningFT Web แทงบอล ผลบอล ใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงของวงการกีฬา มีบริการกีฬาให้ท่านเลือกเดิมพันมากมายอาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่บอล บาสเกตบอล ชกมวย และ เกมส์ คาสิโน อิเล็คทรอนิค อื่น ๆ อีกมากมาย ระบบการเล่นรองรับหลากหลาย Web Browser ให้ราคาออดดีที่สุดเมื่อเทียบเว็บไซต์อื่น ๆ ระบบการเล่นง่ายดาย สอบรายรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา มีบริการท่าน ตลอด 24 ชม.สมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internetโทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272
IBC BET Sport ออนไลน์อันดับ 1
IBC BET Web แทงบอล พนันบอล พนันกีฬา ออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยหน้าตาโปรแกรมที่เข้าใจง่าย แทงบอล ออนไลน์ผ่าน Web Browser Update เกมส์สดรวดเร็ว Real Time และยังมีถ่ายทอดเกมส์สดให้ชม พิเศษสมัครเล่น IBC BET กับเราวันนี้รับข้อเสนอพิเศษทันทีสมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internet
โทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272

Sbobet Sport ยอดนิยมอันดับ 1 ของเอเซีย
Sbobet Web แทงบอล พนันบอล พนันกีฬา ที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬา เราขอแนะนำ Sbobet เว็บไซต์ที่มีผู้นิยมมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีกีฬาให้ท่านเลือกเล่นมากมายอาทิ เช่น ฟุตบอล วอลเล่บอล บาสเกตบอล ชกมวย และอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบการเล่นรองรับหลากหลาย Web Browser ให้ราคาออดดีที่สุดเมื่อเทียบเว็บไซต์อื่น ๆ ระบบการเล่นง่ายดาย สอบรายรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรา มีบริการท่าน ตลอด 24 ชม.สมัครสมาชิกง่าย ๆ เพียงท่านมีคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อ Internet
โทรเข้ามาหาเราที่ (083) 542-4272, (083) 541-4272


โดย: www.gclub-royal.com IP: 110.164.235.204 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:20:25 น.  

 
ถอดคำประพันธ์ให้หน่อยสิค่ะเรื่องกาพย์ไชยสุริยาตอนกะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป


โดย: Ma_Y *______* cool IP: 125.24.137.62 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:11:13 น.  

 
อยากให้แปลตรงนี้ให้หน่อยยานี ๑๑ (แม่กก)

ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงไชย
มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เป็นแรง
รอนรอนอ่อนอัษดงค์ พระสุ่ริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังน้ำครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง
ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
แม่นกปกปีกเคียง เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร
ภูธรนอนเนินเขา เคียงคลึงเคล้าเยาวมาลย์
ตกยากจากศฤงฆาร สงสารน้องหมองภักตรา
ยากเย็นเห็นหน้าเจ้า สร่างโศกเศร้าเจ้าพี่อา
อยู่วังดังจันทรา มาหม่นหมองลอองนวล
เพื่อนทุกข์ศุขโศกเศร้า จะรักเจ้าเฝ้าสงวน
มิ่งขวัญอย่ารันจวน นวลภักตร์น้องจะหมองศรี
ชวนชื่นกลืนกล้ำกลิ่น มิรู้สิ้นกลิ่นมาลี
คลึงเคล้าเย้ายวนยี ที่ทุกข์ร้อนหย่อนเย็นทรวงนะขอบคุณค่ะ


โดย: คนนั้นและ IP: 203.209.96.6 วันที่: 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:52:03 น.  

 
ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยาให้หน่อยจิ


โดย: วิว IP: 118.174.2.73 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:20:24:29 น.  

 
แปลพระไชยสุริยาให้หน่อยนร้า ขอบคุนล่วงหน้าจร๊ะ


โดย: ส้ม IP: 118.174.2.73 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:20:31:13 น.  

 
พี่ๆๆๆๆๆๆๆๆคับๆๆๆๆๆๆๆ
ผมอยากได้คำแปลเปง
ร้อยแก้วอะคับช่ายทีนะครับ
ข้อร้องนะครับคุงพี่ๆๆๆๆๆ


โดย: ฝากหาให้ด้วยนะครับ IP: 124.157.152.235 วันที่: 6 ธันวาคม 2552 เวลา:21:38:20 น.  

 
ไม่เหงมีคำแปลเลยสา ด


โดย: กวย IP: 125.27.34.176 วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:14:42:12 น.  

 
ช่วยถอดคำประพันธ์ หน่อยสิว่ะ


โดย: wiwi IP: 111.84.51.172 วันที่: 11 มกราคม 2553 เวลา:16:38:11 น.  

 
ช่วยแปลกาพย์พระไชยสุริยาให้หนูหน่อยน้า~แง้ๆแปลไม่เปงง่า


โดย: บุ่ย..บ๊ย.. IP: 124.157.238.137 วันที่: 24 มกราคม 2553 เวลา:21:39:42 น.  

 
ช่วยแปลฉบัง16
ให้หนูหน่อยซิคะ
ขึ้นกงจงสำคัญ ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง
ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริงประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
มะม่วงพวงพลองช้องนาง หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไป


และก็แปลอีกอันนึงด้วยนะคะ
ขอร้องเพราะหนูต้องส่งครูวันจันทร์ที่8กุมภานี้
ขึ้นกมสมเด็จจอมอารย์ เอ็นดูภูบาล
ผู้ผ่านพาราสาวะถี
ซื่อตรงหลงเล่ห์เสนี กลอกกลับอัปรีย์
บูรีจึงล่มจมไป
ประโยชน์จะโปรดภูวไนย นิ่งนั่งตั้งใจ
เลื่อมใสสำเร็จเมตตา
เปล่งเสียงเพียงพิณอินทรา บอกข้อมรณา
คงมาวันหนึ่งถึงตน
เบียฬเบียดเสียดส่อฉ้อฉล บาปกำม์นำตน
ไปทนทุกข์นับกัปกัลป์
เมตตากรุณาสามัญ จะได้ไปสวรรค์
เป็นศุขทุกวันหรรษา
สมบัติสัตว์มนุษย์ครุฑา กลอกกลับอัปรา
เทวาสมบัติชัชวาล
ศุขเกษมเปรมปรดิ์วิมาน อิ่มหนำสำราญ
ศฤงฆารห้อมล้อมพร้อมเพรียง
กระจับปี่สีซอคลอเสียง ขับรำจำเรียง
สำเนียงนางฟ้าน่าฟัง
เดชะพระกุศลหนหลัง สิ่งใดใจหวัง
ได้ดังมุ่งมาตรปรารถนา
จริงนะประสกสีกา สวดมนต์ภาวนา
เบื้องน่าจะได้ไปสวรรค์
จบเทศน์เสร็จคำรำพัน พระองค์ทรงธรรม์
ดันดั้นเมฆาคลาไคล

โดย: ดี IP: 125.26.40.89 วันที่: 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:31:33 น.  

 
อยากได้เปนร้อยแก้วอ่ะค่ะ
ช่วยแปลหั้ยหน่อยน้ะค้ะ
ขอบคุนล่วงหน้าค่ะ ๆ ^^


โดย: MI cKEy IP: 118.172.131.39 วันที่: 1 มีนาคม 2553 เวลา:11:56:21 น.  

 
แปลความหมายได้ป่าวพี่จะทำสงครู
ครับ


โดย: ปิง IP: 61.90.67.82 วันที่: 30 มิถุนายน 2553 เวลา:18:03:45 น.  

 
ดีมากเลย
ให้ 5+


โดย: คนีน่าตาด IP: 180.180.147.145 วันที่: 22 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:31:55 น.  

 
แม้งนี้ แปลแล้วเรอ ว่ะ


โดย: เมเองนร้าคร้า IP: 125.27.89.143 วันที่: 25 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:12:26 น.  

 
ดีสุดๆเลยคร้า


โดย: กิ๊ฟ IP: 182.93.139.236 วันที่: 7 สิงหาคม 2553 เวลา:13:11:33 น.  

 
น่าจะถอดคำประพันธ์นี้ให้ด้วย


โดย: ซอฟ IP: 202.143.154.242 วันที่: 9 สิงหาคม 2553 เวลา:14:32:44 น.  

 
ช่วยแปลหน่อยดิ รุ้ไหมว่าต้องส่งครู ถ้าไม่แปลอ่ะก้อม่ายต้องเขียนกระทู้อ่ะ เสียเวลา เสียอารมณ์


โดย: ทามมัยอ่ะม่ายบอกอ่ะ IP: 202.143.154.242 วันที่: 11 สิงหาคม 2553 เวลา:12:10:01 น.  

 
มมมมมมมมมมมมมมมม


โดย: 555 IP: 125.27.206.245 วันที่: 20 สิงหาคม 2553 เวลา:18:25:03 น.  

 
ช่วยถอดใจความพระไชยสุริยาให้หน่อยได้ไหมค่ะโดย: .............. IP: 124.157.152.86 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:11:55:27 น.  

 
อยากได้คำแปลทุกบทเลยอะ ทำการบ้านส่งอาจารย์T_T


โดย: ATPPL-SKS IP: 183.89.226.136 วันที่: 2 กันยายน 2553 เวลา:19:05:41 น.  

 
น่าจะมีคำแปลนะค่ะ เพราะจะได้ทำการบ้านส่งอาจาน อ่ะค่ะ เพิ่มคำแปลได้จะดีมากๆๆเลยล่ะ ^^ โดยเฉพาะบทนี้

ขึ้นกกตกทุกข์ยาก แสนลำบากจากเวียงไชย
มันเผือกเลือกเผาไฟ กินผลไม้ได้เป็นแรง
รอนรอนอ่อนอัษดงค์ พระสุ่ริยงเย็นยอแสง
ช่วงดังน้ำครั่งแดง แฝงเมฆเขาเงาเมรุธร
ลิงค่างครางโครกครอก ฝูงจิ้งจอกออกเห่าหอน
ชะนีวิเวกวอน นกหกร่อนนอนรังเรียง
ลูกนกยกปีกป้อง อ้าปากร้องซ้องแซ่เสียง
แม่นกปกปีกเคียง เลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหาร

ช่วยแปลให้หน่อย ขอบคุนมากๆเลยค่ะ

โดย: แปล่า ... IP: 125.25.144.123 วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:17:44:12 น.  

 
อยากให้มีคำแปลของกาพย์พระไชยสุริยาทั้งหมด


โดย: คนดี๊ ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ IP: 110.164.46.155 วันที่: 20 กันยายน 2553 เวลา:21:41:26 น.  

 
ช่วยถอดใจความพระไชยสุริยาให้หน่อยได้ไหมค่ะ
โดย: .............. IP: 124.157.152.86 วันที่: 28 สิงหาคม 2553 เวลา:11:55:27 น.
พอจะได้อยู่บ้างนะคะ
โดยคร่าว ๆ แล้วกล่าว ถึงพระไชยสุริยาขณะที่พระองค์ทรงไปล่องเรือสำเภา แล้วเรือล่ม มีเวรกรรมในอดีตทำให้พระองค์โชคไม่ดีเท่าที่ควร คือ
-เรือสำเภาควำ
-ไพร่ ทาส โดนจระเข้คาบไปกินหมด
-หลงทางพเนจรในป่า
เป็นต้น
ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมนะคะ


โดย: SJC student IP: 183.89.171.170 วันที่: 29 ตุลาคม 2553 เวลา:19:30:39 น.  

 
ช่วยแปลให้หน่อยคะเขียนเป็น10รอบแล้วนะ
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเอกา


โดย: ฝน IP: 110.49.48.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:56:36 น.  

 
ช่วยแปลให้หน่อยคะเขียนเป็น10รอบแล้วนะ
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเอกาโดย: ฝน IP: 110.49.48.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:56:58 น.  

 
ช่วยแปลให้หน่อยคะเขียนเป็น10รอบแล้วนะ
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเอกาโดย: ฝน IP: 110.49.48.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:57:08 น.  

 
ช่วยแปลให้หน่อยคะเขียนเป็น10รอบแล้วนะ
ข้าเฝ้าเล่าแก่ภูวไนย พระเจ้าเข้าใจ
ฤทัยว้าเอกาโดย: ฝน IP: 110.49.48.121 วันที่: 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:57:08 น.  

 
ถ้าใครแปลไม่เป็นก็หาคำศัพท์ในพจนานุกรมแล้วแปลพอที่จะเข้าใจเราโดนแปลเหมือนกันเราก็ทำอย่างที่บอกไปถ้าผิดอาจารย์คงไม่ว่าหรอกยังดีกว่าไม่ทำเลย


โดย: เด็ก ม.1ห้วยยอด IP: 118.173.126.68 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:00:01 น.  

 
แม่กดอ่ะ ที่เป็น บทอัศจรรย์อ่ะค่ะ
บทอัศจรรย์มันแปลว่า
การมีเพสสัมพันธ์ของชาย หญิง
นั้นก็คือ พระไชยสุริยากับพระมเหสี
รุงแรงไรกันปานนั้นหนอ=w=


โดย: น้องอิ๋ว IP: 202.29.6.246 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:25:38 น.  

 
ดูแว้วมั้ยเข้าจัยอีก อยากหั้ยอทิบายหั้ยอีกหน่อย
โดย: am IP: 118.173.154.31 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:26:47 น.  

 
555555555555555+


โดย: 5555555+ IP: 222.123.85.218 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:35:09 น.  

 
ช่วยแปลฉบัง16 แม่กง
ให้หนูหน่อยซิคะ
ขึ้นกงจงสำคัญ ทั้งกนปนกัน
รำพันมิ่งไม้ในดง
ไกรกร่างยางยูงสูงระหง ตะลิงปลิงปริง


ประยงค์
คันทรงส่งกลิ่นฝิ่นฝาง
มะม่วงพวงพลองช้องนาง หล่นเกลื่อนเถื่อนทาง
กินพลางเดินพลางหว่างเนิน
เห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดิน เหมือนอย่างนางเชิญ
พระแสงสำอางข้างเคียง
เขาสูงฝูงหงส์ลงเรียง เริงร้องซ้องเสียง
สำเนียงน่าฟังวังเวง
กลางไพรไก่ขันบรรเลง ฟังเสียงเพียงเพลง
ซอเจ้งจำเรียงเวียงวัง
ยูงทองร้องกะโต้งโห่งดัง เพียงฆ้องกลองระฆัง
แตรสังข์กังสดาลขานเสียง
กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง
ฝูงละมั่งฝังดินกินเพลิง ค่างแข็งแรงเริง
ยืนเบิ่งบึ้งหน้าตาโพลง
ป่าสูงยูงยางช้างโขลง อึงคะนึงผึงโผง
โยงกันเล่นน้ำคล่ำไปโดย: น้องน้ำ IP: 49.228.142.149 วันที่: 19 ธันวาคม 2553 เวลา:23:18:11 น.  

 
สะธุสะ จะขอไหว้
พ่อแม่แลครูบา
ข้าเจ้าเอา ก ข
แก้ไขในเท่านี้
จะร่ำคำต่อไป
ธระณีมีราชา
ชื่อพระไชยสุริยา
ชื่อว่าสุมาลี
ข้าเฝ้าเหล่าเสนา
พ่อค้ามาแต่ไกล
ไพร่ฟ้าประชาชี
ทำไร่เขาไถนาโดย: นุ๊ก IP: 180.183.243.17 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:27:09 น.  

 
เดียวนี้เลยนะค่ะ

ไม่เกิน5นาทีนะ


โดย: น๊ก IP: 180.183.243.17 วันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:28:47 น.  

 
ไอควายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยเเปลหน่อยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


โดย: ทึ่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม IP: 124.122.11.56 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:17:54:40 น.  

 
ช่วยแปลหน่อนนะจ๊ะ


โดย: .. IP: 125.27.6.167 วันที่: 24 กรกฎาคม 2554 เวลา:15:04:18 น.  

 
ฟฟฟฟฟห.........


โดย: หฟห IP: 183.89.156.63 วันที่: 31 สิงหาคม 2554 เวลา:17:20:46 น.  

 
ช่วยแปลกาพพระไชยสุริยาหน่อยค่ะ แม่กนนะคะ


โดย: บาเฟิร์นส IP: 180.180.216.188 วันที่: 1 กันยายน 2554 เวลา:22:32:02 น.  

 
ทำไมไม่มีคำแปลเลยละ


โดย: มิ้ง IP: 58.97.11.62 วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:10:05:15 น.  

 
ช่วยแปลกาพย์ฉบัง 16 แม่กง ให้หน่อยสิค่ะจะทำส่งครู


โดย: เหมียวกีกี้ IP: 49.48.97.173 วันที่: 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา:19:05:24 น.  

 
โง่กันทุกคนโดย: .......................................... IP: 101.51.98.157 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:37:07 น.  

 
ไอพวกโง่


โดย: .............................................. IP: 101.51.98.157 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:38:32 น.  

 
โดย: ...................................................................... IP: 101.51.98.157 วันที่: 25 พฤศจิกายน 2554 เวลา:20:39:55 น.  

 
มีคำศัพย์ไม่ครบทั้งหมด


โดย: เด็กวังน้อย IP: 223.205.118.41 วันที่: 10 มิถุนายน 2556 เวลา:17:35:22 น.  

 
ืืแปลให้หน่อยฉบัง16แม่กง


โดย: ,n IP: 1.47.202.18 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา:15:23:36 น.  

 
ชอบมาเลยค่ะ


โดย: ก้อย IP: 182.232.92.41 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา:18:40:28 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ณธีร์
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
๏ กลั่นความรู้สึกวันละนิด
กรองความคิดวันละหน่อย
คั้นอารมณ์วันละน้อย
เรียงร้อยรอยลักษณ์อักษรา ฯ

Group Blog
 
<<
มีนาคม 2551
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
17 มีนาคม 2551
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add ณธีร์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.