Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2559
 
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
19 ธันวาคม 2559
 
All Blogs
 
คอมพิวเตอร์กราฟิก-E-book เล่มแรกในชีวิต


การขายหนังสือในปัจจุบัน การเขียนตำราความรู้เวลาส่งสำนักพิมพ์ช่างแสนจะยากเย็นเหลือคำตอบที่ได้คือ "สต็อกบวม" ดังนั้นหนทางที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่เรามี E-book จึงเป็นอีกหนใหม่ ที่เราจะได้ขายความรู้ของเราที่สะสมมาตลอดชีวิต ในการสอนมหาวิทยาลัย แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากลองดูซักตั้ง 

สนใจสั่งซื้อที่ลิงค์
V
เราเขียนอะไรในตำราเล่มนี้บ้างน่ะเหรอ เยอะมากจริงๆ ตอนเราสอนวิชานี้ ใน 1 เทอม กับหัวข้อต่างๆ ดังนี้

บทที่ 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก
•ประวัติความเป็นมาของกราฟิก
•บทบาทและความสำคัญของกราฟิก 
•ความหมายของกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิก
•ประเภทของภาพกราฟิก
•หลักการทำงานของภาพกราฟิก
•ประเภทของนามสกุลไฟล์ภาพกราฟิก
•การกำหนดค่าความละเอียด ( Resolution)
•ระบบสีที่ใช้กับภาพกราฟิก
•การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานด้านต่างๆ 
•ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
•สรุปท้ายบท
•คำถามท้ายบท

บทที่ 2 การออกแบบกราฟิก
•บทนำ
•ความหมายของการออกแบบกราฟิก
•ความสำคัญของการออกแบบงานกราฟิก
•หลักของการออกแบบ
•ขั้นตอนในการออกแบบ
•สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ
•องค์ประกอบพื้นฐานในการออกแบบ(Basic Visual Elements)
•องค์ประกอบศิลป์(COMPOSITION)
•การจัดภาพ
•การวางตำแหน่งของจุดเด่น
•สรุปท้ายบท
•คำถามท้ายบท


บทที่ 3 การออกแบบโลโก้และสื่อสิ่งพิมพ์
•บทนำ
•ความหมายของโลโก้(Logo)
•หลักการออกแบบโลโก้(Logo)
•ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์
•ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
•รูปแบบการเลเอาท์ ( Layout)
•การออกแบบโปสเตอร์(Poster)
•องค์ประกอบของโปสเตอร์
•หลักในการออกแบบโปสเตอร์ 
•การออกแบบแผ่นพับ(Folder)
•สรุปท้ายบท
•คำถามท้ายบท

บทที่ 4  การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น
•แนะนำโปรแกรม Adobe Photoshop
•ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop CC
•ส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CC
•คำสั่งต่างๆ ในเมนูบาร์ (Menu bar)
•เครื่องมือต่างๆ (Toolbox)
•การเปิดไฟล์ภาพ (Open)
•การสร้างไฟล์ใหม่ (New)
•การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)
•การใช้งานเลเยอร์(Layer)
•การปรับขนาดของชิ้นงาน
•การตัดกรอบของรูป (Crop)
•คำถามท้ายบท

บทที่ 5 การติดตั้งและการใช้งานฟอนต์ บรัช สไตล์และปลั๊กอินเสริม
•ขั้นตอนการติดตั้งฟอนต์(Font)
•ขั้นตอนการติดตั้งบรัช(Brushes)
•ขั้นตอนการติดตั้งสไตล์(Styles)
•การใช้งานฟอนต์ บรัช และสไตล์
•การติดตั้งปลั๊กอินเสริม
•คำถามท้ายบท

บทที่ 6 การไดคัทด้วย โปรแกรม Photoshop
•การไดคัทภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
•การไดคัทด้วยเครื่องมือ Magic Wand Tool
•การไดคัทด้วยเครื่องมือ Quick Selection Tool
•การไดคัทด้วยเครื่องมือ Pen Tool
•การทำภาพหน้าประวัติส่วนตัว(Profile)
•คำถามท้ายบท

บทที่ 7 การรีทัชภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
•การรีทัชลบรอยตำหนิที่โดยใช้ Spot Healing Brush Tool
•การรีทัชจากผู้ที่มีรูปร่างอ้วนให้ให้ดูผอมลง
•การรีทัชปรับเปลี่ยนสีผม
•การรีทัชใบหน้าร่วมกับปลั๊กอินเสริม Topaz
•คำถามท้ายบท
บทที่ 8 การทำภาพเทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Photoshop
•การสร้างภาพเทคนิค Typographic Portrait
•การสร้างภาพเทคนิค Text Portrait Effect
•การสร้างภาพเทคนิค Wood Burning Portrait
•การสร้างภาพเทคนิค Pixel Explosion Effect
•คำถามท้ายบท

บทที่ 9  การทำโปสเตอร์และหน้าปกดีวีดีด้วยโปรแกรม Photoshop
•การสร้างภาพโปสเตอร์
•การสร้างหน้าปกดีวีดี
•คำถามท้ายบท

บทที่ 10  การใช้งานโปรแกรม Illustrator เบื้องต้น
•แนะนำโปรแกรม Adobe Illustrator
•ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Illustrator CC 
•ส่วนประกอบของโปรแกรม Illustrator CC
•คำสั่งต่างๆ ในเมนูบาร์ (Menu bar)
•เครื่องมือต่างๆ (Toolbox)
•การเปิดไฟล์ภาพ (Open)
•การสร้างไฟล์ใหม่ (New)
•การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)
•การนำภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งาน
•การแปลงภาพวาดลายเส้นให้เป็นภาพแบบ Vector
•การใช้งาน Symbol ใน Illustrator
•การใช้งานบรัช (Brush) ใน Illustrator
•คำถามท้ายบท

บทที่ 11  การวาดรูปลงสีและการดราฟรูปด้วยโปรแกรม Illustrator
•การวาดรูปด้วยเครื่องมือ Pen Tool 
•การวาดรูปด้วยเครื่องมือ Curvature Tool
•การวาดรูปด้วยเครื่องมือพื้นฐาน Ellipse Tool
•การวาดและการลงสีตัวการ์ตูน
•การลงแสงเงาให้ภาพมีมิติด้วยเครื่องมือ Mesh Tool
•การดราฟรูปด้วยโปรแกรม Illustrator
•คำถามท้ายบท

บทที่ 12  การสร้างสรรค์งาน 3D ด้วยโปรแกรม Illustrator
•การสร้างตัวอักษรแบบ 3 มิติ  
•การสร้างภาพแก้วน้ำแบบ 3 มิติ 
•การสร้างโลโก้ริบบิ้นแบบ 3D
•การสร้างโลโก้ริบบิ้นแบบไล่แสงเงาให้เป็นแบบ 3D
•คำถามท้ายบท

บทที่ 13 การใช้งานโปรแกรม Indesign เบื้องต้น 
•แนะนำโปรแกรม Adobe InDesign
•ความสามารถพื้นฐานของ Adobe  InDesign CC 
•ส่วนประกอบของโปรแกรม InDesign CC
•คำสั่งต่างๆ ในเมนูบาร์ (Menu bar)
•เครื่องมือต่างๆ (Toolbox)
•การเปิดไฟล์โปรเจ็กของ InDesign
•การสร้างไฟล์ใหม่ (New)
•การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)
•การนำภาพจากภายนอกเข้ามาใช้งาน
•การใช้งาน Pages Panel เพื่อจัดการหน้ากระดาษ
•การกำหนดมุมมองแสดงความละเอียด
•การกำหนดขนาดเฟรมให้สัมพันธ์กับภาพ
•การสร้าง Text Wrap ข้อความล้อมรูปภาพ
•คำถามท้ายบท

บทที่ 14 การทำแผ่นพับและหน้าปกหนังสือด้วยโปรแกรม InDesign
•การทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์
•การทำหน้าปกหนังสือ
•การทำหน้าปกนิตยสาร
•คำถามท้ายบท

บทที่ 15 การจัดหน้าหนังสือด้วยโปรแกรม InDesign
•การแทรกหมายเลขหน้าและการแทรกเนื้อหาไฟล์ wordลงในหน้าหนังสือ 
•การจัดหน้า 1 หนังสือพิมพ์ 
•การจัดหน้าขาวดำในหนังสือพิมพ์ 
•การสร้าง E-book แบบ EPUB
•คำถามท้ายบท

ผู้เขียนพยายามรวบรวมความรู้ทั้งในด้านการออกแบบกราฟิก ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ และ WorkShop โปรแกรม Photoshop cc , Illustrator cc และ InDesign ccCreate Date : 19 ธันวาคม 2559
Last Update : 3 มกราคม 2560 15:05:42 น. 0 comments
Counter : 1042 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

บทเพลงปีศาจ
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add บทเพลงปีศาจ's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.