สรุปเนื้อหาบทที่ 3 [29 พ.ย.55]
Business Environment Smiley
นักปราชญ์จีนกล่าวไว้ในตำราพิชัยสงครามว่า "รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง"
คำว่า "รู้เขา" คือรู้จักคู่ต่อสู้ รู้จักคู่แข่งขัน รู้จักผู้ขายปัจจัยการผลิตให้เรา รู้จักบริษัทคู่ค้ากับเรา ว่าเค้าเป็นยังไงมายังไง ข้อดี-ข้อเสียมีอะไรบ้าง
คำว่า "รู้เรา" คือรู้จักตัวเราเอง รู้จักองค์กรเราเองว่าเป็นอย่างไร มีนโยบายการบริหารจัดการอย่างไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร 
ถ้าเรารู้เขารู้เรา ในการดำเนินธุรกิจแต่ละครั้ง จะทำประสบความสำเร็จในการดำเนินการได้ง่ายขึ้น

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1.สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment) คือสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้ หรือ controllable factor ทั้งการเงิน การบัญชี การตลาด  ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
2.สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) คือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ หรือ uncontrollable factor ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
- Micro External Environment สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาค ซึ่งอยู่ใกล้กับองค์กรมากที่สุด เช่น ตลาดหรือค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบ คนกลางทางการตลาด สาธารณชนและกลุ่มผลประโยชน์
- Macro External Environment สิ่งแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและต่อระบบการตลาดเป็นอย่างมาก แต่อยู่ไกลจากองค์กร เช่น ด้านการเมืองและกฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีต่างๆ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ (SWOT)
- Strengths จุดแข็ง คือปัจจัยภายในที่ควบคุมได้ และเป็นปัจจัยภายในที่เป็นผลบวก ส่งผลดีต่อองค์กรธุรกิจเรา
- Weaknesses จุดอ่อน คือปัจจัยภายในที่เกิดจากปัญหาภายในธุรกิจ จากการบริหารงานผิดพลาด เป็นปัจจัยภายในที่เป็นผลลบ ที่ส่งผลลบต่อองค์กรธุรกิจเรา
- Opportunity โอกาส คือปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้ แต่เป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันส่งผลดีให้ธุรกิจโดยบังเอิญ
- Threats อุปสรรค คือปัจจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถเข้าไปควบคุมให้เกิดหรือไม่เกิดขึ้นได้ แต่เป็นสภาวการณ์แวดล้อมอันเลวร้าย ส่งผลกระทบให้ธุรกิจการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
- กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นการใช้จุดแข็งบนโอกาสที่มี จากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
- กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นการใช้จุดแข็งป้องกันอุปสรรค จากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน
- กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นการขจัดจุดอ่อนโดยใช้โอกาส จากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข
- กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) เป็นการขจัดจุดอ่อนป้องกันอุปสรรค จากการนำข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ
Wave of change


Social Factor สภาวะแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมประกอบด้วยครอบครัว ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละสังคมก็จะมีทัศนคติทางสังคม ค่านิยม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร บทบาทหรือสถานภาพของบุคคลและระดับชนชั้นทางสังคม
Political and Legal Factor สภาวะแวดล้อมทางการเมืองและกฏหมาย เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายประกอบธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแบบผสมผสานพรรคบ่อยๆ นักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติจะอ่อนไหวกับปัจจัยทางการเมือง เพราะเกี่ยวข้องกับกฏหมายและมาตรการต่างๆ
Economic Factor สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นปริมาณการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีแรงผลักดันที่สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) , ค่าเงินบาท , อัตราการว่างงาน , ภาวะราคาน้ำมัน , ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย
Technological Factor สภาวะแวดล้อมทางเทคโนโลยี ปัจจุบันเป็นยุคความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและความก้าวหน้าขององค์กรธุรกิจ

SmileyCreate Date : 03 ธันวาคม 2555
Last Update : 3 ธันวาคม 2555 1:11:25 น.
Counter : 4847 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

naiz
Location :
เชียงใหม่  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]ธันวาคม 2555

 
 
 
 
 
 
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31