กันยายน 2551

 
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
 
 
All Blog
การปฏิรูปการเมืองใหม่ คือวิธีคิดแบบแยกส่วน -เชื่อหัวไอ้เรืองเถอะ?
เรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ โปรดอย่าคิดว่า ผมลามปามผู้ใหญ่เลยครับ เพราะประเทศชาติ ไม่ได้เป็นของผู้ใหญ่ เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นของเด็กด้วย. (จริงๆแล้ว ก็ไม่ใช่เด็ก แต่อายุท่านผู้ใหญ่ มากกว่าเยอะ เลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็ก)
ด้วยความเคารพ คือ ผมอดขำไม่ได้ และขออนุญาต" ขำ" ที่คนที่พูดว่า การแก้ไขปัญหาอะไรก็ตามต้องพิจารณาเรื่ององค์รวม อย่าคิดแบบแยกส่วน แต่สุดท้ายก็ประกาศว่า จะทำเรื่องแยกส่วน เสียเอง คนที่ผมพูดถึงก็คืออาจารย์หมอประเวศ วะสี นั่นเอง ซึ่งท่านเองพูดอยู่แหม็บๆ ในบทความของท่าน ว่าองค์รวม ๆ แต่สุดท้าย เมื่อท่านเสนอว่า ต้องปฏิรูปการเมืองใหม่ แต่กลับไม่พิจาณามิติอื่นๆ ทางสังคม ซึ่งต้องถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่ถักทอร่วมกันอยู่ทั้งสิ้น.

เฮ้อ....

และก็พอดีว่า การประกาศเร่งเร้า ให้มีการปฏิรูปการเมืองใหม่ ไปสอดคล้องกับ แถลงการณ์ของ บรรดาเหล่าอธิการบดี 24 มหาลัยฯ ทั้งหลาย
ทำให้ดูเหมือนว่า "อำนาจทางความเห็น" ของบรรดา ท่านๆ เหล่านี้ มีท่วงทีใหญ่ยิ่ง และน่าเชื่อถือ น่าเกรงขาม จนต้องสยบยอมให้ไม่น้อย..
ก็ยอมรับครับว่า เคารพท่าน ที่เป็นอธิการบดี ทั้งหลาย ที่เป็นผู้ประสาท วิชาการต่างๆ ให้กับพวกเรา ที่เป็น ศิษย์
แต่ท่าน ก็คงไม่ได้ประสาท "ความเห็น" ให้พวกเรามาด้วย จนจะต้องพูดอะไรออกมาให้อยู่ในแบบพิมพ์เดียวกับท่าน หรอกมั้งครับ
ก็เช่นนั้นเองแหละ ที่เรา ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตาม "อาจารย์" ไปหมด ไม่เช่นนั้น บรรดาลูกศิษย์ ก็คง มีหัวเอาไว้ตัดผม อย่างเดียว กระมัง.
และถ้าถือตรรกะ "เป็นอาจารย์" คนแล้ว ต้องเหนือกว่าลูกศิษย์ ตลอดไป ในทุกๆเรื่องแล้ว ป่านนี้ โลกก็คงถอยหลังไปแล้วล่ะ วิทยาการต่างๆ คงไม่ก้าวหน้า เช่นปัจจุบัน
กล่าวเช่นนี้ มิใช่ว่า อยากจะเป็นศิษย์ คิดล้างครู
แต่ศิษย์ที่ดี ย่อมตัดสินใจด้วยตัวเองได้ว่า รู้ว่าอะไร ถูก อะไรผิด อะไร ควร ไม่ควร อะไรคือสุดโต่ง อะไรคือทางสายกลาง อะไรคือสัจจะ อะไรคือสมมุติสัจจะ
จึงขอแนะนำให้ท่านอาจารย์หมอประเวศ ได้โปรดรับฟังความเห็นของ บรรดา เหล่านิสิตนักศึกษา ที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ ทั่วไป โดยเฉพาะ นิสิตนักศึกษา -สนนท.บ้างว่า เขาคิดอย่างไร ในกรณีนี้ เสียก่อน
ส่วนตัว ผมเชื่อว่าถ้าจะปฏิรูป เราจะต้อง"ปฏิรูปสังคม" ในทุกๆด้าน แบบองค์รวม ไม่ใช่แยกส่วนครับ เพราะมันจะไม่มีวัน แก้ปัญหาได้ ถ้าไม่ปฏิรูป ทุกภาคส่วน อันนี้ "ไอ้เรือง"ขอย้ำเลย

ผมเชื่อว่าที่ถูกต้อง เราจำเป็นจะต้องปฏิรูปในทุกๆ มิติ!

เช่น ปฏิรูปเศรษฐกิจ...ได้แก่ การจัดเก็บภาษี ที่ดิน มรดก ตลาดหลักทรัพย์ ซื้อขายหุ้นกฏหมายต้องกำหนดให้มีการเสียภาษี... (หรือไม่) ต้องคุยกัน จะได้ไม่มีข้อครหาอีกต่อไป

ปฏิรูปแรงงาน.. เพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับแรงงาน และ เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ให้สูงขึ้น ส่วนหนึ่งที่ทำให้ชนชั้นกลาง ขยายตัวน้อย ก็เพราะ โครงสร้างค่าแรงงาน อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเรื่องนี้ สัมพันธ์กับ การศึกษา และเทคโนโลยี่

ปฏิรูปเทคโนโลยี่.. โดยส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการ พยายามใช้สินค้าทุนที่มีอยู่ในประเทศไทย มีมาตรการจูงใจเรื่องภาษี ให้เอกชนเจียดเงิน หรือรัฐบาลเองต้องลงทุนด้านงบประมาณ อย่างมาก เพื่อ สนับสนุนงานวิจัย สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี่ ใหม่ ๆ เพราะปัญหาสำคัญที่สุดประการหนึ่ง ก็คือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มีกำไร จากการค้าแรงงาน เป็นหลัก ซึ่งได้กำไรต่ำ เพราะการตั้งราคาสินค้า มีต้นสูงแต่ต้น เพราะต้องซื้อ เทคโนโลยี่ ราคาแพงจากต่างประเทศ พอค่าแรงแพง กำไรก็น้อย แข่งขันไม่ได้ ก็ทำให้เกิดการคอรัปชั่น ติดสินบน เลี่ยงภาษี นี่คือปัญหารากเหง้าอย่างหนึ่งของประเทศ คือการที่ประเทศ ไม่มีภูมิปัญญาในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี่เป็นของตนเอง

ปฏิรูปการศึกษา.. ..คนกรุงเทพฯต้องเสียสละงบประมาณ การก่อสร้างรถไฟฟ้า 900,000 ล้าน อย่างน้อย สัก 300,000 ล้าน (แม้พูดอย่างนี้ผู้เขียนจะเสียประโยชน์)ไปลงทุนด้านการศึกษา ให้สามารถเรียนฟรี ได้ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นอย่างน้อย.. ซึ่งเท่ากับการปฏิรูปการใช้จ่ายงบประมาณใหม่ โดยมุ่งลงทุนระยะยาว แทนที่จะลงทุนระยะสั้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า โดยเลิกความคิดที่จะทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองน่าอยู่แค่เมืองเดียว แต่ทุกๆ จังหวัดต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วย นอกจากนั้น จะต้องสร้างรัฐสวัสดิการ 30 บาทรักษาทุกโรค ดำเนินการกองทุน - ธนาคารหมู่บ้าน โครงการ sml ให้ต่อเนื่องไป ซึ่งนั่นก็คือการปฏิรูปการบริหารงบประมาณ แบบหนึ่งนั่นเอง

ปฏิรูปกฏหมาย ... ตั้งแต่กฏหมยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฏหมายแม่ กฏหมายที่ไม่เป็นธรรม ที่สร้างอภิสิทธิ์ชนทั้งหลาย ทำให้เกิดความไม่เสมอภาค ในทุกระดับ โดยไม่ข้อยกเว้น ต้องแก้ไข ซึ่งจริงๆ แล้ว กฏหมายย่อมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปทุกๆเรื่อง ทุกมิติ

ปฏิรูปการเมือง.. ซึ่งแน่นอนที่สุด ย่อมเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฏหมายโดยอัตโนมัติ วิธีการเลือกตั้ง กระบวนการตรวจสอบ การดำเนินการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ปฏิรูปวัฒนธรรม สร้างวัฒนธรรมการวิพากษ์ แสวงหาคุณค่าที่ควรยึดถือ กำกับดูแล ค่านิยมที่สร้างความเสียหาย หรือทำให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ ตราปใดที่ เราไม่มีความภาคภูมิใจ ในประเทศของตัวเอง ตราปนั้น เราจะไม่สามารถกำหนดทิศทางวัฒนธรรมของเราได้
ปัจจุบัน จีนได้ส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลก นอกจากเพื่อประกาศศักยภาพทางทหาร-เทคโนโลยี่แล้ว ก็เพราะเขาต้องการต่อสู้เชิงสัญญลักษณ์ ทางวัฒนธรรม เพราะนวัตกรรม เทคโนโลยี่ เศรษฐกิจ กับวัฒนธรรมนั้น สัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เราต้องมองเห็นความเชื่อมโยงของเรื่องนี้ก่อน..

ผมเชื่อว่านอกจากนี้ ยังมีเรื่อง อื่นๆ อีกมากมาย ที่ต้องปฏิรูป ซึ่งถ้าเราขับเคลื่อนแล้ว ผมเชื่อว่าเรื่องต่างๆ มันจะสามารถเชื่อมโยงไปด้วยกันทั้งขบวนได้

และยังมีข้อเสนอจาก ฝ่ายสนนท.ที่บอกว่า ต้องปฏิรูปกองทัพด้วย ซึ่งผมก็เห็นตามนั้นด้วย...คือ ต้องเอาทหารออกไปจากกรุงเทพฯ เพื่อจัดการเรื่องการใช้อำนาจ และการดุลอำนาจระหว่างผู้ใช้อำนาจทั้งหลาย

แต่ที่น่าสนใจที่สุด ก็คือ สนนท.เสนอ ให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรง.


ผมขอให้ความเห็นส่วนตัวเพิ่มว่า ผมมีความเห็นสอดคล้องกับ แนวความคิดการปฏิรูปสังคม ที่อาจารย์ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" เสนอ นั่น ต้อง"ปฏิรูปสังคม"แบบองค์รวมในทุกๆด้าน ไม่ใช่เน้นแต่การปฏิรูปการเมือง ซึ่งแยกส่วน ซึ่งจะทำให้สังคมประเทศชาติ เสียสมดุล ต่อไปไม่รู้จบสิ้น ไม่เป็นอารยะ ประชาธิปไตย กันเสียที.

ดังนั้น วิกฤติการทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้น โปรดอย่าได้"มักง่าย"ที่จะโยน ปัญหา โยนโทษ-ความผิดให้กับนักการเมือง และประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ ว่าเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมด แต่เพียงฝ่ายเดียว โดยมองข้ามมิติด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวโยงแนบแน่น กับปัญหาทางการเมืองอย่างยิ่ง ไปเสียหมด ซึ่งได้แก่มิติทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อ (การศึกษา) ที่เป็นตัวกำหนด ขับเคลื่อนองคพยพต่างๆ ของสังคมไปพร้อมๆกัน

"จงอย่าโทษแต่คนรับสินบน (นักการเมือง) แต่ต้องโทษคนให้สินบนด้วย(นักธุรกิจ-ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ซ่อนอยู่หลังนักการเมือง-) "

นอกจากนั้น ก็โปรดอย่าลืม และระมัดระวัง "ผู้สูญเสียผลประโยชน์" ทั้งหลาย ที่อาจจะซ่อนตัวอยู่หลังกระบวนการปฏิรูปทางสังคม-การเมือง ในครั้งนี้ ซึ่งผู้ปฏิรูปทั้งหลายต้องนำในโจทย์เหล่านี้ เข้ามาอยู่ในกระบวนการปฏิรูปทางการเมือง ในครั้งนี้ด้วย..
แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุด ก็คือว่า ทีมงานปฏิรูปการเมืองที่จะเข้ามาดำเนินการ ในครั้งนี้ มีความชอบธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย หรือไม่
สำหรับผม อย่างน้อยชื่อเหล่านี้ ได้ขาดความชอบธรรมเรียบร้อยแล้ว ที่จะเข้ามาเป็นผู้นำการปฏิรูปการเมือง นั่นคือ
"ประเวศ วสี , อานันท์ ปันยารชุน, ระพี สาคริก, สุรพล นิติไกรพจน์"
Create Date : 29 กันยายน 2551
Last Update : 30 กันยายน 2551 17:41:07 น.
Counter : 508 Pageviews.

9 comments
  
ถูกต้อง

คิดแบบองค์รวมดี แต่จะอ่อนด้อยเมื่อแยกส่วน

คิดแบบแยกส่วนดี แต่จะอ่อนด้อยเมื่อเป็นองค์รวม

ภาพรวมมุมกว้างประชาชนจะได้ประโยชน์แบบแยกส่วน มากกว่า

โดย: บ้าได้ถ้วย วันที่: 29 กันยายน 2551 เวลา:16:12:49 น.
  
ช่วยตอบกลับหน่อยได้มั้ยครับ

จะขอความร่วมมือขอนัดสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเขียนบล๊อกการเมืองหน่อยครับ

ผมเป็นนักศึกษาอยู่ครับ ยังไงรบกวนติดต่อมาที่เมล์
studio_omo@hotmail.com
นะครับผม

จะรอนะครับ
โดย: momay IP: 58.136.74.68 วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:2:55:46 น.
  
ขอบคุณ คุณบ้าได้ถ้วย

และคุณ momay (ผมอ่านว่า โมเม) ครับ

สำหรับคุณ โมเม ขอบคุณที่ให้เกียรติ ผมยินดี ให้ความร่วมมือ แต่อาจจะขอข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มเติม นิดหน่อย

เดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปทางเมลล์นะครับ (อันนี้ ไม่ "โมเม")

โดย: เนื่อง มาจากเหตุ วันที่: 30 กันยายน 2551 เวลา:4:12:29 น.
  
สวัสดีเช้าวันทร์ค่ะ
โดย: Opey วันที่: 6 ตุลาคม 2551 เวลา:8:25:59 น.
  
เก็บภาพอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบใกล้บ้านมาฝากค่ะ

โดย: Opey วันที่: 11 ตุลาคม 2551 เวลา:23:32:16 น.
  
ขอบคุณ Opey ครับ ภาพสวยครับ
โดย: เนื่อง มาจากเหตุ วันที่: 12 ตุลาคม 2551 เวลา:20:10:01 น.
  
สวัสดีเช้าวันจันทร์คับ ... ขอบคุณค่ะสำหรับคำชม

คุณเขียนคอมเม้นท์คล้ายๆกะเพื่อนบล็อกแก๊งคนหนึ่ง

เมื่อก่อนเค้าเข้ามาเม้นท์ที่บล็อก โอพี บ่อยงะแต่ว่าเค้า

หายไปคงประมาณเดือนนึง ... ... สงสัยคงจะเบื่อเล่นบล็อกเว้วว

ช่างเหอะค่ะ ... รักษาสุขภาพด้วยค่ะ บ๊ายๆ
โดย: Opey วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:7:19:22 น.
  
ขอบคุณครับ Opey
โดย: เนื่อง มาจากเหตุ วันที่: 14 ตุลาคม 2551 เวลา:20:01:58 น.
  
ลองเข้าไปดูที่นี่สิ
//www.thailandforum2010.com/magazine/magazine_5/index.html#/0
มุมมองกาปฎิรูปเมืองไทย
โดย: pitchanan IP: 202.28.78.33 วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:13:16:27 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

เนื่อง มาจากเหตุ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]