กุมภาพันธ์ 2550

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
 
 
All Blog
ท่าทีของหมอประเวศกับปัญหาของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้(แตกประเด็นจากp5163433-คุณจอบศักดิ์)
ท่าทีของคุณหมอประเวศ ที่แสดงออกในวิธีการแก้ไขปัญหา ระหว่างปัญหาของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กับปัญหาของคน 16 ล้านคนที่ยังนิยมสิ่งที่เรียกกันว่า "ทักสิโณมิกส์" โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ในภาคเหนือและอีสาน มีความน่าสนใจมาก นอกจากจะมีความน่าสนใจแล้ว ผมยังมีความรู้สึกว่า ผมมีความ "เดือดร้อน"ด้วย เพราะผมมองว่าเป็น ท่าที ,แนวความเห็นและวิธีการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก และที่สำคัญก็คือคุณภาพของความเห็น และวิธีการแก้ไขปัญหา ใน 2 ปัญหาที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้น ออกจะไปกันคนละเรื่อง มากพอควร
ผมมองว่า ความคิด ความเห็นของคุณหมอต่อการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นค่อนข้างจะชัดเจนในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธี มีวิธีการที่เป็นรูปธรรม เป็นแผนงานที่มีการกำหนดเวลา มีการกำหนดตัวบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบที่ชัดเจน ค่อนข้างจะมีรายละเอียด ผมจึงมองว่า ในข้อนี้ ท่านเสนอความเห็นไว้ค่อนข้างดี และผมค่อนข้างเห็นด้วย ที่สำคัญที่สุดในกรณีนี้ก็คือ ผมเห็นว่าท่านค่อนข้าง "ให้เกียรติ" คน.. หรือประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากทีเดียว นั่นเป็นสิ่งที่ผมชอบ ซึ่งไม่แน่ใจว่า อาจเป็นเพราะท่านมองว่า ประชาชน เขาเหล่านั้น น่าสงสาร ในความเป็นมุสลิมที่รับรู้กันมาว่า ถูกทอดทิ้ง และได้รับความอยุติธรรมมานาน ก็ไม่ทราบได้ ท่านอาจตระหนักว่า มีคนจำนวนไม่น้อย ที่นั่น.. ที่ไม่ยอมรับ"รัฐ" หรือเกลียดชัง "รัฐ" ดังนั้น ท่านจึงเสนอ วิธีการที่เรียกกันรวมๆกันว่า "การแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม หรือการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน "ทั้งภาคธุรกิจ ทหาร ชุมชน ผู้นำในท้องถิ่น และส่วนกลาง ดึงเข้ามาร่วมกันแก้ปัญหา ถือว่าเป็นวิธีการที่น่าจะถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวผมมองว่า วิธีการต่างๆ ที่ดีเหล่านี้ของท่าน น่าจะดำเนินไปบนพื้นฐานของเหตุ และความต้องการ ที่ผมอยากจะเรียกว่า "การรู้สึกภายใน" ว่าท่านรักและเข้าใจว่า ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาของเขาเหล่านั้นได้ดีที่สุด ก็คือ คนในท้องถิ่น นั่นเอง เพราะเขาย่อมรู้ปัญหาดีที่สุดว่า พวกเขาต้องการอะไร และจะทำได้อย่างไร ทั้งหมดนี้ เป็นท่าทีที่น่าชื่นชม เพราะเป็นท่าทีของความต้องการที่จะรัก และให้เกียรติ คนเหล่านั้น แม้ว่าเขาจะสู้เพื่อที่จะเป็นอิสระ หรือ เพื่อความยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่ แต่เขาก็สู้ ดังนั้น ผมจึงอยากจะกระตุกเตือนไว้ว่า ไปๆ มาๆ อย่ากลายเป็นว่า ก่อนที่จะรักกันได้ ก็ต้องทำให้เกลียด กันเสียก่อน หรือกลายคนที่รู้จักต่อสู้เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติ นี่คือประเด็นที่ผมค่อนข้างจะ"เดือดร้อน" กับคุณหมอ พอสมควร
เพราะว่าท่าที ของคุณหมอที่แสดงออกกับคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเหนือและภาคอีสานนั้น มันตรงข้ามกันมาก สติของคุณหมออาจไม่ตั้งมั่นเท่าที่ควร เพราะมันไม่กอรปไปด้วย ความเข้าใจ และความรักต่อคนเหนือและคนอิสาน เท่าที่ควร มันอาจขุ่นมัวด้วย "กรรม"บางอย่าง หรือเปล่า ผมไม่ทราบได้ ดังนั้นการที่ท่านพูดว่า ประชาชนเหล่านี้"เคยชินกับการแจก" นั้น จึงเป็นท่าที ที่ช่างแตกต่าง กับท่าทีที่ท่านแสดงออกกับ คน ใน 3จังหวัด ชายแดนภาคใต้สุดประมาณ ซึ่งผมคิดว่า ท่านไม่ควรหลุด เพราะท่านเป็นบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือ อย่างสูง สิ่งที่ท่านพูดไป คนหลายล้านคนจะได้ยินเสียงของท่าน ผมไม่อยากจะคิดว่า ท่านกำลังดูถูก ความสามารถในในการแยกดี -ชั่ว ในการคิด -ยับยั้งชั่งใจ ในความนิยม ทักษิณของประชาชน ท่านกำลังหมิ่นเกียรติ คน 16 ล้านคน โดยไม่รู้ตัว โปรดอย่ามองข้าม เพราะท่านเองพูดอยู่หลายครั้ง วิธีการแก้ไขปัญหาอะไร ต้องแก้จากข้างล่าง คิดจาก ข้างล่าง นั่นคือท่านพูดมาตลอด ว่าท่านมีเชื่อในความสามารถของ คนข้างล่าง ท่านเห็นว่าคนข้างล่าง มีเกียรติ เชื่อถือได้ ผมเห็นว่าท่าทีของท่าน และความเห็นของท่านอย่างนี้ทำให้คน สับสน ในตัวท่านเอง ว่าตกลงท่านคิดอย่างไรกับคนข้างล่างกันแน่
มีคำพูดที่ติดปาก หลายๆ คน ที่แสดงออก ว่าให้เกียรติ รากหญ้า หรือชาวบ้าน เช่น คำว่าปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้นำชุมชน แต่ทำไมจึงยังมีหลายคนที่ยังดูถูกชาวบ้านอยู่ ไม่เชื่อว่าชาวบ้าน ก็มีวิจารณาญานเหมือนกัน ถึงแม้จะแตกต่างกัน แต่ก็เพราะเรามีความแตกต่างกันในเชิงโครงสร้าง และการแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างในแง่มุมต่างๆ ให้ขึ้นมาใกล้เคียงกัน หรือคล้ายคลึงกัน อาทิ โครงสร้างทาง กายภาพ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างของเทคโนโลยี่ โครงสร้างของโอกาส โครงสร้างทางความจำ(จิต) จึงจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า "ภราดรภาพ" หรือ"เอกภาพ" ขึ้นมาได้
ดังนั้น ท่าทีเช่นนี้ อาจจะสะท้อน โลกทัศน์ของท่านได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว ท่านมีปัญหาอะไรกันแน่ ท่าน ให้เกียรติ คนชั้นล่างหรือไม่ ท่านเชื่อในความสามารถและสติปัญญาของคน ชั้นล่างหรือไม่ หรือท่านมองว่า คนชั้นล่าง เป็นผู้ไม่รู้เรื่องอะไร ไม่มีศักยภาพ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องการ การสงเคราะห์ ตลอดไป ซึ่งเป็นถ้าอย่างนั้น เราจะ"ร่วมคิดกับคนข้างล่าง"ไปทำไมกัน
สุดท้ายขอฝากไปยังคนอื่นๆ หลายๆ คนว่า ถึงท่านเรียนมามาก ก็จริงอยู่ แต่คนเราก็อาจแตกต่างกันในทางกายภาพ ที่สร้างขึ้นตามฐานานุภาพของแต่ละคน แต่สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของคนย่อม ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือไม่ต้องรู้อะไรมาก ดังนั้น จึงขอได้โปรด อย่า"จองหอง"(ขออภัยที่ต้องใช้คำนี้)มองคนที่เรียนมาน้อย และยากไร้ในทางกายภาพและวัตุถุสิ่งของ ว่าเป็นคนโง่เง่า เต่าตุ่น เลย เพราะถ้าท่านมองอย่างนั้น ท่านกำลังสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม เพราะคนที่ได้รับการดูถูก ย่อมจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้รับเกียรติ เสมอ เรามาลงมือสร้างความรักตั้งแต่เริ่มแรกดีกว่า อย่าให้เขาเหล่านี้ ต้องสร้าง"พื้นที่ของเขา"ขึ้นมา เพราะดินแดนนี้มันกว้างเกินไป และอย่ารอให้ต้องเกลียดเสียก่อน แล้วค่อยหาวิธีที่จะรัก เหมือนกับปัญหาภาคใต้เลย เพราะมันจะแก้ไขยากมากมายกว่ากันนักCreate Date : 23 กุมภาพันธ์ 2550
Last Update : 3 กรกฎาคม 2550 3:48:47 น.
Counter : 302 Pageviews.

3 comments
  
อืม...ประเด็นดีครับ (และชื่อคุณก็เท่มาก)

หมอประเวศพูดเช่นนั้นจริงๆ หรือครับ?
เอ...แล้วเจตนาของท่านเป็นอย่างไรหรือครับ
คำพูดท่านอาจด่างพร้อย แต่เจตนาอาจ "ติเพื่อก่อ" หรือเปล่า?
แต่ถ้าพูดออกสื่อก็ไม่ควรหลุดคำเหล่านี้จริงๆ นั่นแหละ
เพราะคำพูดนี่ ต้องระวังให้มากๆ เพราะภัยทั้งหลายมักมาจากปาก

ว่ากันตามตรง...
บางที ผมก็เบื่อนิสัย "ขี้เอา" ของคนในสังคมเหมือนกัน
แต่ก็ว่าเขาไม่ได้ เพราะเราก็มี "ความอยาก" อยู่ไม่น้อยเหมือนกัน
ก็ได้แต่คิดอยู่ในใจ และปลงเสียว่า เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชน
โดย: บ้านอุ่นไอรัก วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:21:53 น.
  
หมอแกเป็นอิสลามแล้วแกเกลียดทักษิณ
โดย: รวยจริง วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:12:39:05 น.
  

คุณบ้านอุ่นไอรักและคุณรวยจริง ครับ จริงๆผมก็เชื่อโดยสนิทใจว่าท่านหวังดี ต่อบ้านเมือง แต่ก็เชื่อว่าท่านจะยอมรับการวิพากษวิจารณ์ได้ ท่านมีต้นทุนทางสังคมสูง แต่ทั้งหมดก็มิได้รับประกันว่า หากเชื่อท่านและทำตามที่ท่านกล่าวและแนะนำมาทั้งหมด ปัญหาทุกอย่างจะแก้ไขได้ ผมเชื่อว่าท่าน..มีโอกาสคิดผิด ทำผิดพลาดได้เช่นกัน ที่ผมเชื่อเช่นนี้ เพราะผมยึดหลัก กาลามสูตร ผมจะไม่ยอมเชื่อโดยที่ผมยังมิได้ ไตร่ตรอง หรือคิดหาเหตุผลเสียก่อน ขอบคุณนะครับที่แวะมาเยี่ยม
โดย: เนื่อง มาจากเหตุ (เนื่อง มาจากเหตุ ) วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:16:03:44 น.
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เนื่อง มาจากเหตุ
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]