#...เมื่อมัยดีนาห์ต้องเข้ารับการอบรมก่อนการแต่งงาน(ไฟล์บังคับ)...#

ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการอบรมเยาวชนมุสลิมก่อนที่จะแต่งงาน หรือที่เรียกกันว่า นิกะห์
เป็นการให้ความรู้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสมรส (ก่อนนิกะห์)
คู่สมรสใดที่ไม่มีใบรับรองว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้ว อิหม่ามจะไม่ทำการนิกะห์ให้
บางแห่งนิกะห์ให้แต่จะปรับ 2,000 บาท
เมื่ออบรมแล้วจะคืนให้ 1,500 บาท ส่วนที่เหลือ 500 บาทจะบริจาคให้มัสยิด

การให้ความรู้แก่เยาวชนมุสลิมก่อนนิกะห์ ใน 5 จชต. ยังมีความแตกต่างกัน
จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ดำเนินงานมาก่อน 6-7 ปีแล้ว
ส่วนสงขลาและสตูล เพิ่งดำเนินงานในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการอิสลามบอกว่า
ได้เป็นข้อตกลงร่วมกันทั้ง 5 จังหวัดแล้วว่าต่อไปนี้หากไม่มีใบรับรองการอบรมจะไม่นิกะห์ให้
เนื่องจาก มีคู่สมรสจากยะลา ปัตตานี นราธิวาส
ที่ไม่ผ่านการอบรมแอบไปนิกะห์ที่สงขลากับสตูลแทน

ผู้ที่ให้ความรู้ได้แก่โต๊ะอิหม่าม ดาโต๊ะยุติธรรมให้ความรู้ทางด้านศาสนา
ส่วนด้านสุขภาพผู้ให้ความรู้ได้แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข
ซึ่งวิธีการจะมีทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน

ผู้เข้าประชุมมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5 จังหวัด
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญที่สุดและจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
แต่ละจังหวัดได้พูดถึงการอบรมก่อนนิกะห์ สรุปได้ดังนี้

1. การอบรมเยาวชนก่อนนิกะห์ เกิดขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการอิสลามพบว่า
การหย่าร้างในกลุ่มนี้สูงมาก เนื่องจากขาดความพร้อมทั้งชายและหญิง

2. การอบรม ส่วนใหญ่อบรมเดือนละ 2 ครั้ง แยกกลุ่มหญิงและชายกลุ่มละครั้ง
อบรมครั้งละ 1 วัน ช่วงเช้าเป็นเรื่องของศาสนาช่วงบ่ายเป็นเรื่องของสุขภาพ
ค่าอบรมคนละ 100-200 บาท เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร

จังหวัดสงขลา จะจัดอบรม 2 วัน
เนื่องจากเห็นว่าวันเดียวจะไม่สามารถสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวต่อสังคมได้ โดยจะให้พักค้างคืนที่มัสยิด
จะเริ่มดำเนินการรุ่นแรกสำหรับกลุ่มผู้ชายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

3. ผลการประเมินการอบรมที่ผ่านมา
พบว่าเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชนมาก
เพราะได้รับความรู้ทั้งด้านศาสนาและสุขภาพ ผู้ปกครองก็พอใจ


สรุปข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของผู้เข้าประชุม

1.เยาวชนที่ผ่านการอบรมแล้ว หากยังไม่แต่งงาน
(ผู้เข้าอบรม บางคนอาจจะยังไม่มีแผนแต่งงาน ยังไม่มีคู่รัก)
ควรกำหนดระยะเวลาหรือไม่ว่า พ้นกำหนดการอบรมไปกี่ปี
เมื่อจะแต่งงานต้องมารับการอบรมใหม่

2.ไม่มีข้อมูลว่าคู่สมรสที่ผ่านการอบรมก่อนนิกะห์
มีการหย่าร้างน้อยลงหรือไม่
น่าจะมีการจดบันทึกเพื่อเก็บเป็นสถิติใช้อ้างอิงต่อไป

3.การให้คำปรึกษาก่อนสมรส
ควรทำก่อนแต่งงาน 8 เดือน เพราะจะได้ตรวจร่างกาย ตรวจเลือดก่อน
และรับวัคซีน เช่น หัดเยอรมัน เพื่อความปลอดภัยของลูก

4.ควรนำหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสเข้าเป็นหลักสูตร
ในการเรียนสำหรับนักเรียน ม.3 และ ม.6

ในส่วนของเนื้อหาด้านศาสนาและด้านสุขภาพที่จะใช้เป็นคู่มืในการอบรมนั้น
ได้นำเนื้อหาในการอบรมของทั้ง 5 จังหวัดมาบูรณาการ
แบ่งเป็น 2 ภาค

ภาคที่ 1 การเตรียมความพร้อมก่อนสมรสตามวิถีมุสลิม เนื้อหาประกอบด้วย

- การเลือกคู่ครอง

- บทบัญญัติการหมั้น

- มะฮัร

- หลักการสมรสและขั้นตอนการสมรส

- สิทธิและบทบาทหน้าที่ของสามี ภรรยา

- การมีเพศสัมพันธ์ในอิสลาม

- การหย่า (อิดะห์)

- การอาบน้ำวายิบ

- เลือดประจำเดือน-น้ำคาวปลา

- การคืนดี

ภาค 2 อนามัยแม่และเด็ก เนื้อหาหลัก ๆ ประกอบด้วย

- สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

- การเตรียมความพร้อมก่อนสมรส-เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์

- การดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์

- การดูแลสุขภาพขณะคลอด

- การดูแลสุขภาพในระยะหลังคลอด

- วิธีเลี้ยงลูกให้เก่ง ดี มีความสุข

ได้มีการพูดคุยและหาข้อตกลงในการจัดทำคู่มือให้เป็นที่ยอมรับของทั้ง 5 จังหวัดส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขก็จะส่งให้คณะกรรมการอิสลามทั้ง 5 จังหวัดได้พิจารณาอีกครั้ง
....................................................


อ่านไม่ผิดหรอกค่ะว่านาห์จะต้องเข้ารับการอบรมก่อนแต่งงาน
ทั้งๆที่ยังหาเจ้าบ่าวไม่ได้และไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาหรือเปล่า
ยิ่งช่วงนี้ไปไหนมาไหนเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนก็มีลูกมีสามีกันเกือบหมดแล้ว
แล้วก็เจอคำถามยอดฮิต "เมื่อไหร่จะแต่งงาน"
ส่วนนาห์ก็ตอบไป "เมื่อเจอเจ้าบ่าว" เหอๆ
จากที่อ่านรายละเอียดข้างต้นข้างบนมันก็เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวดีอยู่หรอก
แต่นาห์ว่ามันมีช่องโหว่มากมายกับการบังคับให้เข้ารับการอบรมเช่นนี้
แถมยังออกกฏใครไม่มีใบผ่านการอบรมจะไม่นิกะส์ให้(หมายถึงจะไม่ทำการแต่งงานตามพิธีศาสนาให้)
และหากจะจัดให้ก็ต้องไปเรียนก่อนโดยวางเงินมัดจำไว้
นาห์ว่ามันบังคับสิทธิการใช้ชีวิตของเราเกินไป
เข้าใจว่าทางคณะกรรมการต้องการแก้ปัญหาอย่างที่กล่าวมาข้างต้น
แต่มันแก้ได้จริงหรือ ?
แน่นอนเด็กวัยรุ่นส่วนมากย่อมใช้อารมณ์มากกว่าการใช้สมองความคิดในการแต่งงาน
เรียนไม่จบมีครอบครัวทั้งที่ยังไม่มีงานทำทั้งๆที่ต้องขอเงินพ่อแม่จ่าย
ใครแก้ปัญหาได้?
พ่อแม่ไม่ใช่หรือ?
ปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดและไม่ใช่เกิดเพราะเด็กไม่รู้เรื่องศาสนาที่ดีพอ
หากจะมองภาพรวมปัญหานี้เกิดทั่วไปในสังคมไทยโดยเฉพาะปัจจุบันสังคมที่นิยมวัตถุ
และอีกสาเหตุสำคัญ มันไม่ใช่ว่าการหย่าร้างเกิดเฉพาะที่เด็กวัยรุ่นก่อปัญหากันเองเสมอไป
สังคมอิสลาม โดยเฉพาะพวกที่เคร่งครัด ส่วนมากลูกสาวจะไม่ได้เรียนสูงๆอย่างเด็กผู้ชาย
บางคนออกชั้นประถมมาเพียงปีสองปีก็โดนพ่อแม่บังคับให้แต่งงาน
นั่นคือเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้
การแต่งงานที่มีสาเหตุมาจากการบังคับแบบนี้ส่วนมากฝ่ายชายจะอายุมากกว่าฝ่ายหญิง
และส่วนมากก็มากกว่าหลายปีอีกด้วย
การเรียนรู้นิสัยใจคอบอกได้เลยว่า โอกาสน้อยมาก มาเจรจากันวันนี้เดือนหน้าแต่ง อีกสามเดือนแต่ง
เมื่อเป็นเช่นนี้แน่ใจหรือว่าแต่งแล้วจะไม่เกิดการหย่าร้าง
และยิ่งเป็นที่รู้กันว่า ผู้ชายอิสลามสามารถมีภรรยาได้ 4 คน
แล้วผู้ชายก็ถืออภิสิทธิ์ข้อนี้ในการมีเมียน้อยเมียเก็บ
โดยไม่ได้มองถึงการอนุญาตที่ได้มีบทบัญญัติไว้สักนิดว่า
คุณมีได้แต่คุณต้องทำอย่างไรในการที่จะมี คุณสามารถเลี้ยงดูเมียคนแรกจนถึงเมียคนสุดท้ายได้เท่าเทียมกันหรือไม่
คุณลืมไปหรือเปล่าว่า
มีบทบัญญัติว่า แม้เพียงซื้อเข็มด้ายเย็บผ้าให้เมียคนใดคนหนึ่ง
คุณก็ต้องซื้อให้เมียคนอื่นเหมือนๆกัน
คุณให้เมียคนแรกใช้จ่ายอย่างไร กินอาหารอย่างไร
เมียคนอื่นๆก็ต้องได้รับเช่นนั้น
แน่นอนในทางปฏิบัติยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
ถ้าไม่แน่จริง ไม่มีเงินทองสมบัติมากมาย เมียคนเดียวก็ยากที่จะเลี้ยง
แล้วผู้หญิงสมัยนี้จะมีสักกี่คนยอมให้สามีมีเมียน้อย
อาศัยบ้านเดียวกัน ทำงานช่วยเหลือกัน
ส่วนมากถ้ามีก็ต้องเลือกว่าจะอยู่กับใครฉันหรือเธอ
และที่สำคัญที่มีบทบัญญัติแบบนั้นในสมัยก่อนเพราะบ้านเมืองมีสงคราม
ผู้หญิงถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินชีวิตมากมาย ต้องมีผู้ชายปกป้องดูแล
แล้วสมัยนี้ผู้หญิงต้องการแบบนี้อีกหรือเปล่า
นี่คือปัญหาการหย่าร้างที่ตามมาไหม?

ไม่รู้สินาห์ไม่ชอบใจที่มีการบังคับแบบนี้
โดยเฉพาะที่บอกว่าถ้าไม่มีใบผ่านการอบรมจะไม่ทำการแต่งงานให้
ถ้าหากจะแต่งแล้วเราค่อยไปเรียนรู้กับโต๊ะครูหรือผู้รู้ เป็นระยะเวลาที่เค้ากำหนด
มันจะยังดีเสียกว่าในความรู้สึกนาห์
การอบรมที่ใช้เวลาแค่สองวัน กับการใช้ชีวิตคู่ตลอดชีวิต สมดุลกันแค่ไหน
รู้และเข้าใจว่าต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอิสลาม
แต่แก้ให้ถูกทางหน่อยไม่ได้หรือ?
ไม่ใช่แค่นาห์แต่หลายๆคนมองออกว่า
การอบรมนี้มีธุรกิจแอบแฝงเข้ามาในหลักการศาสนาแต่เมื่อทำอะไรไม่ได้ก็จำยอม
แรกๆบอกว่าอบรมเยาวชน แต่พอเอาเข้าจริง
ทุกคนที่เป็นมุสลิมและยังโสดต้องมีใบผ่านการอบรม
อายุสามสิบ สี่สิบ ที่ยังโสดเขาเป็นเยาวชนตรงไหนกัน หรือตรงที่ยังไม่แต่งงาน
แล้วนาห์ก็เชื่อมั่นตัวเองพอว่ามีสติปัญญาพอที่จะใช้ในการมีครอบครัว(หากเกิดมีในอนาคต)
ศาสนานาห์ร่ำเรียนมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ จนจบมัธยมปลาย
ได้ใบประกาศนียบัตรว่าจบหลักสูตรคุรุสัมพันธ์ถูกต้อง
แล้วบางคนเขาเป็นครูสอนศาสนาเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องศาสนาตรงไหน
น่าจะมีข้อยกเว้นบ้างว่า ใครอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรับการอบรม
หากเป็นคนนอกศาสนามาเข้ารับเป็นศาสนาอิสลาม ต้องผ่านการอบรม
แบบนั้นก็ไม่มีใครไม่เห็นด้วยเพราะรู้และเข้าใจว่าความเป็นมาเป็นยังไง
แต่เล่นเหวี่ยงแหดะแบบนี้ บอกได้แต่เซ็งกับกฏเกณฑ์ที่คิดขึ้นมาแบบนี้
แต่ยังไงเสียนาห์ก็ต้องอบรมอยู่ดีในวันเสาร์-อาทิตย์นี้
ถ้าเกิดเดือนสองเดือนนี้เจอคนเตะตาเตะใจขึ้นมาต้องรออีกสามเดือน
ต้องหาเงินเกือบห้าพันในการวิ่งติดต่อเข้าอบรมที่มัสยิดกลางสงขลา
ยังไงนาห์ก็ต้องอบรมกันไว้ก่อนใช่ป่ะแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยมากมายนัก
ไม่งั้นเสียโอกาสเพราะใครจะไปรู้ว่าเจ้าบ่าวพระเจ้าจะส่งมาเมื่อไหร่
และแน่นอนเขาไม่ได้ฟรีแต่อย่างใด
เหมือนกับตัวเองต้องซื้อใบรับรองว่าแต่งงานได้แล้วเลยอ่ะ
ถ้าไม่มีใบขับขี่ตำรวจจับโดนปรับแต่ไม่มีใบผ่านการอบรมเค้าไม่ให้แต่งงาน
เฮ้อ...แค่หาเจ้าบ่าวแต่งด้วยก็ยากเอาการนี่ยังต้องมาทำใบผ่านว่าฉันแต่งงานได้แล้วอีก

เอิ่ม....หลังจากวันจันทร์เป็นต้นไป อย่าสงสัยหากนาห์มาบอกว่าฉันจะแต่งงาน
บางทีคนมันก็ร้อนวิชาอยากลองใช้บ้างใช่ป่ะ
แต่ก็นั่นแหละถ้าแต่งกับคนนนอกพื้นที่ก็ต้องรอสามเดือนอยู่ดี
มันก็วนไปวนมาที่เดิมและไม่รู้ว่ามันแก้ปัญหาหย่าร้างได้แค่ไหน
หรือยิ่งส่งเสริมการทำผิดหลักศาสนาอยู่ก่อนแต่ง
แล้วไม่มีหลักประกันว่าถ้ากี่ปีผ่านไปยังไม่แต่งต้องอบรมอีกไหม
เกิดครบห้าปีต้องอบรมใหม่
คนที่ไม่แต่งไม่ต้องเสียเงินแล้วเสียเงินอีกเพื่องานนี้หรือ
เพราะอย่างที่บอกเรามั่นใจได้แค่ไหนว่าภายในปีนี้เราจะไม่แต่งงาน
หรือภายในปีนี้ฉันจะแต่งสำหรับคนโสดสนิทจริงๆใครจะไปรู้อนาคตได้
นาห์ว่ามันน่าจะจัดกลุ่มอายุมากกว่าจัดรวบเอาคนโสดมาหมดแบบนี้
จะสามสิบแล้วเขายังถือว่าเป็นเยาวชนอีกหรือเปล่าใครรู้บอกที
 

Create Date : 28 พฤษภาคม 2552
66 comments
Last Update : 28 พฤษภาคม 2552 14:24:41 น.
Counter : 5540 Pageviews.

 

โห...........อ่านตอนแรกก็คิดว่าจะได้แต่งงาน
เตรียมแสดงความยินดีไว้แล้วนะเนี่ย
เข้ามาเยี่ยมชมก่อนเราจะกลับบ้านน่ะ
ก็ถ้าเราหายไปนานก็อย่าเพิ่งลืมกันนะ
สวัสดีจ้า

 

โดย: เราชอบดอกแก้ว (tanH2O ) 28 พฤษภาคม 2552 14:28:40 น.  

 

ตอนแรกเปิดบล็อคมาแทบกรี๊ดด นึกว่าพี่นาห์จะแต่งงานซะอีก อิอิ ตกใจหมดเลย
มาอ่านอีกทีอ้าวไม่ใช่ซะงั้น เหมือนทำใบรับรองอนุญาตแต่งงานได้เลยนะคะ พี่นาห์ทำไว้ก็ดีนะคะ เผื่อพรุ่งนี้เจ้าบ่าวตัวจริงมาถึงพี่นาห์จะได้ตั้งตัวทันไง *0*

พูดเรื่องแต่งงานไวเนี่ย แถวบ้านหนูมีเด็กคนนึงอยู่ม.2 หน้าตาดี ขาวจั๊วตัวเล็ก แต่งงานกับคนอายุ 20 กว่าๆ งงกันทั้งซอย อย่าว่า แต่คนอื่นงง แม่เจ้าสาวยังงงเลย

เอ๊ะ เล่าไปยังเนี่ยเหมือนคุ้นๆเลย

 

โดย: เอวาเจลีน 28 พฤษภาคม 2552 14:29:09 น.  

 

โธ่... ไอ้เราก็นึกว่าจะมีน้องเขยซะแล้วววว

 

โดย: คนไม่เจียม.. 28 พฤษภาคม 2552 14:34:09 น.  

 

เอิ่ม....หลังจากวันจันทร์เป็นต้นไป
อย่าสงสัยหากนาห์มาบอกว่าฉันจะแต่งงาน
บางทีคนมันก็ร้อนวิชาอยากลองใช้บ้างใช่ป่ะ


^
^
^

เพื่อนอนุญาต
ให้ไวไวเลย ^^♥ 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 28 พฤษภาคม 2552 15:15:52 น.  

 มันเลี่ยงไม่ได้นี่นา...เนอะ
เหมือนกับว่า
เราเรียนมาแทบตาย
แต่ถ้าเราไม่สอบ 3 วันสุดท้าย
เราก็จะไม่จบ

เราเป็นคนไทย
ถ้าเราไม่ทำบัตรประชาชน
เราก็จะไม่มีสิทธิกับอะไรเลย

อะไรก็ตามที่เป็นไฟล์บังคับ
ก็ต้องทำไป
ทำไปแบบเงียบเงียบด้วย
และทุกอย่างจะผ่านไป

คิดซะว่าเสียเงินสัก100-200 ไปเรียนรู้โลก
ไม่แน่หรอกน๊า


เอิ่ม.....หลังวันจันทร์อาจจะมีอะไรดีดี :)


 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 28 พฤษภาคม 2552 15:22:48 น.  

 

ตกใจเหมือนคนข้างบนๆเลยนาห์.....
คิดว่า น้องสาวจะแต่งงานแล้ว เฮ้อ
อย่ารีบตัดช่องน้อยก่อนพี่ๆจิ....ยังมีอีกหลายคนน๊า 55++

 

โดย: NuHring 28 พฤษภาคม 2552 15:56:04 น.  

 

วิธีคิดของน้องดีน่าสนใจ
มุมมองของน้องนาห์ก็น่าสนใจ

พี่ก๋าว่าหลักคำสอนน่ะดีแน่ๆ
เพียงวิธีการนำมันมาใช้นั่นแหละ
ที่จะทำให้เรารู้สึกอย่างไร

น้องนาห์อาจจะโชคดีกว่าสที่ได้เห็นโลกมากกว่า
เข้าใจโลกมากกว่า
โดนเฉพาะโลกที่แตกต่างทางวัฒนธรรมและศาสนา

คงไม่มีผิดถูก
เพียงแต่ว่า "เสื้อแห่งความเชือ่" ตัวนี้
เมือ่เรานำมาสวมใส่
มันสร้างความสบายใจหรืออึดอัดให้กับคนใส่
แตกต่างกันเท่านั้นเอง
 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 28 พฤษภาคม 2552 17:27:26 น.  

 

ยังหาไม่ได้ หรือยังอุบเอาไว้อ่ะครับ ฮิๆ

 

โดย: endless man 28 พฤษภาคม 2552 18:01:07 น.  

 

สวัสดีค่ะ

กฏเกณฑ์ บางครั้งก็ดูเข้มงวดเกินไป
รักษาสุขภาพค่ะ

 

โดย: chinanod 28 พฤษภาคม 2552 18:17:16 น.  

 

อ่านตอนแรก..แอบกรี๊ดเหมือนกัน
นึกว่าพี่นาห์จะสละโสดเสียแล้ว..

 

โดย: nikanda 28 พฤษภาคม 2552 18:21:01 น.  

 

แหม แต่พี่กลับตรงกันข้ามกะคุณแจงนะ
ใจหายแว้บบบๆๆๆเลย 5555

เอาน่าๆๆ เป็นเรื่องควรใส่ใจรู้ไว้ เกิดพบ
ปุบปับจะได้แต่งเยย

เอ้า อีโมเป็งรายไปโหมะกั๊บเนี่ย

 

โดย: หนูหล่อ (nulaw.m ) 28 พฤษภาคม 2552 19:36:34 น.  

 

แว้บๆมาค่ะ ยังไม่ได้อ่านรายละเอียด
แต่อ่านชื่อเรื่องแล้วน่าสนใจจัง

 

โดย: thisisduan 28 พฤษภาคม 2552 19:37:38 น.  

 

เพิ่งรู้ว่ามีอย่างนี้ด้วย

โฮ๊ะ โฮ๊ะ หุ หุ

แถมเสียเงินอีก

5555

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 28 พฤษภาคม 2552 20:17:05 น.  

 

อ่านหัวข้อแล้วต๊กกะใจ... นึกว่าคุณนาห์จะหนีไปแต่งงานซะแล้ว
เฮ้อ... โล่งอก เอ๊ะยังไง ..ยิ้มแย้ม..

คิดถึงนะคะ

 

โดย: ปลิวตามลม 28 พฤษภาคม 2552 20:54:16 น.  

 

อ่านตอนแรกนึกว่าจะแต่งงานจริงๆนะคะเนี่ย

 

โดย: โยเกิตมะนาว 28 พฤษภาคม 2552 21:22:38 น.  

 

นึกว่าจะเข้าแสดงความดีใจด้วยซะหน่อย...
แต่ว่าไหง...มีแบบนี้ด้วย กฏเกณฑ์แยะจัง เพิ่งทราบเนี่ยแหละค่ะ แต่ก็เป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมนะค่ะ

 

โดย: kamonorchids 28 พฤษภาคม 2552 21:57:01 น.  

 

บ้านพี่ขายไม่ออกสักคนงัยครับ
พี่ก็เลยอยากให้อยู่เป็นเพื่อนกันอ่ะครับ
แต่ถึงงัย พี่ก็รู้สึกว่าคุณนาห์จะสะดุดใครสักคนหนึ่ง
ไม่นานนี้แหละ

 

โดย: หนูหล่อ (nulaw.m ) 28 พฤษภาคม 2552 22:11:06 น.  

 

หัวเราะเสียงดังไปหน่อย ต้องขอโทษด้วยค่ะ น้องนาห์

ไปนอนก่อนแล้ว

พรุ่งนี้วันสุข

ขอให้มีความสุขมากๆค่ะ

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 28 พฤษภาคม 2552 22:29:26 น.  

 

ฝันดีครับน้องนาห์

 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 28 พฤษภาคม 2552 22:41:43 น.  

 

แวะมากู้ดไนท์ค่ะคุณนาห์

พึ่งทราบเหมือนกันค่ะว่ามีกฏเกณฑ์แบบนี้ด้วย
อ่านที่คุณนาห์เขียนแล้วพอจะเข้าใจอารมณ์คุณนาห์ค่ะ
ยังไงก็ลองเปิดใจเข้าไปฟังอบรมดูนะคะ
แล้วจะรอฟังเรื่องเล่าต่อค่ะ

 

โดย: arcoiris 28 พฤษภาคม 2552 23:10:41 น.  

 

หวัดดีจ้าน้องนา..

ตอนแรกพี่กะจะเตรียมตัวเข้ามาอวยพรน้องนาเต็มที่เลย แต่ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ในการอบรม แต่กฎเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะคะ

น้องนาคงเข้านอนแล้ว..

มีความสุขมากๆนะคะน้องนา..

 

โดย: tiktoth 29 พฤษภาคม 2552 1:54:37 น.  

 พรุงนี้อบรมอย่างมีความสุขนะตะเอง
เมื่อวานดี.ไป.....มา
ไปอ่านที่บล็อกพี่ก๋าละกันอิอิ
มีเรื่องเล่านาห์ด้วย
เจอกันแล้วเล่า เนอะๆๆๆๆๆๆ


โผล่มาให้เจอซะดีดี 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 29 พฤษภาคม 2552 7:32:07 น.  

 นาห์หม่ำสีอะไร
ถ้าไม่พอต้องตามไปครัวคุณโอเล่น๊า


 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 29 พฤษภาคม 2552 7:39:54 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับน้องนาห์


แวะมารับการบ้านที่บล็อกพี่ก๋าด้วยนะ
ยังไงก็ต้องได้ทำน่ะนะ
ถึงพี่ก๋าไม่ส่ง
น้องเปิ้น น้องดีก็ต้องส่งให้อยู่ดี 55555


 

โดย: กะว่าก๋า 29 พฤษภาคม 2552 8:14:29 น.  

 

คุณมัยดีนาห์ ข้าพเจ้ามึนๆดันไปเม้นต์ที่บ้านคุณหยุ่ยยุ้ย
โปรดตามไปอ่านทีจ้า

 

โดย: thisisduan 29 พฤษภาคม 2552 8:24:33 น.  

 

ก็อยู่เป็นเพื่อนพี่ไปก่อนไงนาห์....อิอิ

เริ่มยิ้มได้บ้างจ๊ะ.....ช่วงนี้มีเพื่อนมาอยู่ด้วย ทำให้ไม่เหงา ไม่คิดถึงใครคนนั้นมากนัก
อีกเดี๋ยวน่าจะดีขึ้นเน๊อะ...ขอบใจสำหรับกำลังใจน๊า

 

โดย: NuHring 29 พฤษภาคม 2552 9:10:10 น.  

 

เข้ามาเก็บความรู้คะ

เรื่องศาสนานี่ไม่ค่อยกล้าให้ความเห็นอะไรอะ

 

โดย: น้องผิง 29 พฤษภาคม 2552 10:45:37 น.  

 

แปลกแต่จริง..
อ่านตอนแรกก้อแอบรู้สึกดี..ดูเหมือนอย่างน้อยๆ ก็ยังมีกลไกทางศาสนาคอยขับเคลื่อน..เพื่อพยายามผลักดันให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในสังคม และพยายามลดปัญหาทางสังคม ที่อาจจะเกิดออกไปได้บ้าง

แต่ถ้าอ่านจากมุมมองของคุณนาห์แล้ว ก้อมองเห็นถึงข้อเสียของวิธีการจัดการเรื่องนี้..และ คิดว่าเข้าใจในความรู้สึกของคุณนาห์มากๆ

แต่ชีวิตคนเรา..ไม่ว่าศาสนาใด เชื้อชาติ ต่อให้รัฐธรรมนูญให้สิทธิเราไว้มากมายแค่ไหน..เราก้อไม่เคย..หนีพ้นจากคำว่า "จำยอม" ได้เลย

ในสังคมของเรา บางครั้งเราไม่เห็นด้วยในหลายๆ เรื่องๆ แต่สุดท้าย เราก้อเป็นแค่จุดเล็กๆ ในสังคม ที่เคลื่อนไหว อะไร เท่าไหร่ ก้อไม่สำเร็จ..

โย่ววววว...โย่ววววว
เครียดไปแล้ว...เปลี่ยนเรื่องๆ
ยังไงก้อขอให้คุณนาห์ได้เจอว่าที่เจ้าบ่าวเร็วๆ นะจ๊ะ
เจอปุ๊บ..อบรมก้อแล้ว..อย่าลืมแต่งให้ปั๊บล่ะ
เป็นกำลังใจเสมอเน้อ

 

โดย: AB_PAE 29 พฤษภาคม 2552 13:21:05 น.  

 

กึ๋ยย ..นึกว่าจะมีเรื่องหวานมดเดิน
กลายเป็นเครียดซะนิ

ขอให้เจอสิ่งดีๆที่คาดไม่ถึงละกันโน๊ะ

 

โดย: เป๋อน้อย 29 พฤษภาคม 2552 15:56:29 น.  

 

ใครว่า...มาแต่งงานกับพี่นาห์จะโชคร้ายคะ โชคดีสิคะพี่ เราต้องเป็นคนดีที่สุดและใช่ที่สุดของเนื้อคู่เราเสมอสิคะ ใช่มั้ยค้า

ว่าแต่จะไปเข้าหลักสูตรวันไหนหรอคะ

 

โดย: เอวาเจลีน 29 พฤษภาคม 2552 18:19:41 น.  

 

สลามค่ะ
หนูขออนุญาติอ่านเม้นนะค่ะ
เค้านึกว่าพี่จะแต่งงานกันแล้ว
ขำค่ะ คิคิ
ช่วงนี้ที่บ้านพี่ฝนตกบ่อยมั้ยค่ะ
รักษาสุขภาพด้วนย่ะค่ะ
เป็นห่วงค่ะ

 

โดย: little nurse 29 พฤษภาคม 2552 19:31:07 น.  

 

มารับความรู้ด้วยคน ของศาสนาอิสลาม

แปลกดีนะ มองมุมหนึ่งก็ดีว่าได้เรียนรู้หลักการต่าง ๆ

แต่อย่างว่านะการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ท
ที่ไม่เกี่ยวเนื่องเลยกับประกาศนีบัตรใด ๆ

 

โดย: รัชชี (รัชชี่ ) 29 พฤษภาคม 2552 21:28:11 น.  

 

15 - 16 เหรอคะน้องนาห์

กำลังกรุบกรอบเลยน้า

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 29 พฤษภาคม 2552 21:38:46 น.  

 

ตอนแรกคิดว่าพี่นาห์จะแต่งแล้วซะอีก
อิอิ

 

โดย: fondakelly 30 พฤษภาคม 2552 0:24:29 น.  

 

ก็อบรมเตรียมพร้อมไว้เป็นเจ้าสาวละกันเนอะ

นุ้ยชอบวิธีคิดของพี่นาห์ค่ะ ตรงไปตรงมาดี.....

 

โดย: N_Nirvana 30 พฤษภาคม 2552 3:32:37 น.  

 

สวัสดียามเช้า เวลาที่ฟ้ามืดสนิท

อะนะ... จะได้มีคนอยู่บนคานเป็นเพื่อนกันเยอะ ๆ ไง
ทีนี้พอคนอยู่บนคานเยอะ ๆ คานก็ล่ม พวกเราก็ลง
จากคานกันหมดทุกคน 555+

 

โดย: ปลิวตามลม 30 พฤษภาคม 2552 5:18:22 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับน้องนาห์


เลขสวยนะเนี่ย
6.09 น.
เม้นท์หาน้องนาห์ตอนเช้าตรู่
เพราะพี่ก๋าตื่นมาอัพบล็อกตั้งแต่ตี 5 ครึ่งครับ 5555

นี่ถ้าไม่มีลูก
คงไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้
เพื่อมาอัพบล็อกแน่นอนครับ 55555
 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 30 พฤษภาคม 2552 6:10:47 น.  

 สวัสดียามเช้านะจ๊ะนาห์

วันนี้นาห์มีหน้าที่นี่นา
ดี.ขอให้นาห์มีความสุข
และทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะ

ดี.หายหัวแว๊บบบบช่วงบ่าย
ไปถึงพรุ่งนี้เลย
ดี.ไปทุ่งสงนะ เดี๋ยวเที่ยงๆพี่จะมารับ
ส่วนคนส่งโจ๊กคงตามไปตอนดึก
นัดกันแล้วว่าเขาจะไปนอนกับพี่ชายดี.
ตอนกลางคืนจะได้ดื่มกันได้ด้วย
เพราะวันอาทิตย์นี้คนส่งโจ๊กว่าง
แต่ดื่มได้นี่...ดี.หมายถึงพี่ชายดี.นะ
รายนี้มันดื่มได้ตลอดเวลาล่ะ
ไม่เคยเห็นเวลาไหนจะไม่ดื่มเลย
ส่วนคนส่งโจ๊กดี.สังเกตดูหลายครั้งแล้ว
เค้าจะดื่มตามมารยาทน่ะ จะนั่งคุยกับพี่ได้ยาว

พี่ดี.มีโปรแกรมไปเที่ยวกันวันอาทิตย์
แต่ดี.ไม่ได้ไปด้วย
แบบว่ามันเป็นโปรแกรมของผู้ชายอ่ะ
พวกพี่เขาจะไปแบบว่าเป็นแกงค์ช็อกเปอร์ ฮาเล่ย์
คนส่งโจ๊กไปสังเกตการณ์น่ะ
แบบว่าชอบแนวเนื้อหุ้มเหล็กเหมือนกัน
แต่ว่าไม่มีพวก
พอมาเจอแกงค์พี่ดี.สงสัยจะยาวๆๆๆๆๆๆๆๆ

ส่วนดีดีเป็นแม่ผีเรือน
คงทำได้หลายอย่างล่ะ
เพราะทำที่ร้านเลยวัตถุดิบตรึมๆๆๆๆๆ


 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 30 พฤษภาคม 2552 7:40:29 น.  

 

^
^


ทะเลภาคใต้ไม่เค็ม
เพราะเจอความหวานของคนข้างบนนี่เอง

คริคริคริ 

โดย: กะว่าก๋า 30 พฤษภาคม 2552 7:55:49 น.  

 

สลามค่ะ
หว้า......หนูก็นึกว่าจะล้วง
ความลับได้ซะอีก
ดันผิดหวังจนได้
แค่อยากรู้ว่าพี่มีเก็บ
ไว้ในสต๊อกสักกี่คน
คิคิ

 

โดย: little nurse 30 พฤษภาคม 2552 12:48:32 น.  

 

ขอเชิญไปทานอาหารที่บ้านครับ

 

โดย: nulaw.m 30 พฤษภาคม 2552 15:54:49 น.  

 

สวัสดีวันเสาร์ค่ะคุณนาห์

อบรมเป็นยังไงบ้างหนอ...?
ขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะ

 

โดย: arcoiris 30 พฤษภาคม 2552 16:28:07 น.  

 

คนที่เข้าตาน้องนาห์ ต้องเป็นยังไงเหรอคะ

ไหนๆลองบอกสเปคมาหน่อยจิ

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 30 พฤษภาคม 2552 21:36:52 น.  

 

เปิ้ลก็ไม่เคยไปมาเลย์เหมือนกันค่ะ
ไกลสุดก็ duty free เหมือนกัน 5555555555
ปล. ถูกใจมากค่ะพี่นาห์ ว่า ถ้ามีเจ้าบ่าวก็ไม่รอเหมือนกั๊น

 

โดย: fondakelly 30 พฤษภาคม 2552 21:47:54 น.  

 

ความรู้สึกแบบนี้
พี่ก๋าเคยโดนตอนไปอบรมโรคเอดส์
วิทยากรท่านเล่นยิงมุกใต้สะดือ
ฟังแล้วอึ้งกันทั้งห้อง
เพระามันออกแนวหยาบโลนครับ
แล้วสาวๆในห้องเพียบเลย
ฟังแล้วก้มหน้าก้มตากันหมด หุหุหุ


เด้กๆเดี๋ยวนี้หกล้าตั้งคำถาม
กล้าสงสัยในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อ

ความคิดแบบนี้
เคยทำให้เด้กนักศึกษาหน้าตาดีคนนึง
ถูกปะยี่ห้อว่าเป็นเด็กหัวรุนแรงมาแล้ว 55555


อย่าเดาเลยครับว่าเด็กหน้าตาดีคนนั้นเป็นใคร 55555555


 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 30 พฤษภาคม 2552 22:23:38 น.  

 

^
^

เดาไม่ออกเลย ลุงก๋า

สรุปว่าสเปคของน้องนาห์ คือ
1. หล่อ
2. รวย
3. มีตระกูล
4. เป็นคนดี ไม่หลอกลวง

^
^
ขอให้ค้นหาเจอนะคะ

ฝันดีค่ะ

 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 30 พฤษภาคม 2552 22:52:15 น.  

 

เดี๋ยวพี่ก๋ารออ่านแบบละเอียด
จากบล็อกน้องนาห์ดีกว่า
คิดว่าการอบรมครั้งนี้
อาจทำให้น้องนาห์มีข้อมูลเขียนบล้อกอย่างน้อยก็ 5 บล็อกนะครับ 55555


 

โดย: เป้ อารักษ์ก๋า (กะว่าก๋า ) 31 พฤษภาคม 2552 6:00:20 น.  

 

คุณนาห์
แผนดี... งั้นก็ต้องชวนคนขึ้นคานเยอะ ๆ เนอะ
คานจะได้หักเร็ว ๆ ว่าแต่ จะมีใครยอมเข้าร่วม
ขบวนการไหมเนี่ย เห็นแต่จะกระโดดหลบคาน
กันเป็นแถว ๆ 555+

 

โดย: ปลิวตามลม 31 พฤษภาคม 2552 9:26:42 น.  

 

ตกใจหมดเลย
นึกว่าตัวแค่นี้จะออกเรือนซะแระ
อย่าเพ่งรีบๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่องแบบนี้ต้องคิดเยอะ
คิดถึงมากมาย

 

โดย: tai (taibangplee ) 31 พฤษภาคม 2552 10:28:32 น.  

 

แวะมาหาน้องนาจ้ะ..

พี่เพิ่งเอาน้องรอนลงบล็อคจ้ะน้องนา..
ช่วงนี้ซนแข่งกับพี่ๆบ่อยๆเลย..

ช่วงนี้บ้านพี่ฝนตกมากกว่าแดดออกค่ะ
น้องนารักษาสุขภาพให้มากๆนะคะ..

สุขสันต์วันอาทิตย์ตามวันเวลาของเมืองไทยจ้ะ..จุ๊บๆหลานๆให้แทนน้องนาทุกวันเลยนะคะ

 

โดย: tiktoth 31 พฤษภาคม 2552 10:59:13 น.  

 


สบายๆ ในวันหยุด
สร้าง Comment ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง..คลิ๊กที่นี่ไม่เป็นไร อบรมไว้ก่อน

ไม่เสียหาย อิอิ แถมได้มาบอกต่อคนอื่นได้รับรู้ด้วย

ดีจังเนาะ

 

โดย: gripenator 31 พฤษภาคม 2552 11:58:14 น.  

 

รอฟังเรื่องที่ไปอบรมจากพี่นาห์ค่า... ท่าทางจะมีอะไรใหม่ๆ ที่นุ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเยอะแยะเลย

 

โดย: N_Nirvana 31 พฤษภาคม 2552 13:04:04 น.  

 


รออ่าน 5 บล็อกของนาห์
ตามที่พี่ก๋าสั่งน๊า คริ คริ
อาการปวดเข่าเป็นไงบ้าง
เป็นห่วงนาห์จัง
ถ้าอบรมสนุก
จะผ่อนคลายความปวดเมื่อย
แต่ถ้าไม่สนุก
จะไม่ค่อยสบายนักใช่ไหม

เดี๋ยวค่ำๆดี.มาอ่านเรื่องเนอะ
คิดว่านาห์คงมาแล้ว
และได้อัพบล็อกแล้ว


วันนี้ดี.ไม่ค่อยมีอะไร
เรื่อยๆเปื่อยๆ
แค่อยู่ไม่ห่างคนส่งโจ๊กเท่าไหร่อ่ะน๊า
แต่แบบว่าดี.ก็ยุ่งเรื่องของดี.
กับบรรดาสาวๆในก๊วน
เค้าก็ไปกับกลุ่มพี่ชายดี.
แต่ว่าก็กลับมาด้วยมาบ้านพร้อมกัน 3 คน
คนส่งโจ๊ก ดี. เพื่อนดี.
เพราะตอนไปพี่มารับ
ก็เลยไม่ได้เอารถไป
ตอนกลับก็เลยเป็นหน้าที่ของเขาล่ะน๊า
คนส่งโจ๊กมีภาระกิจต่อช่วงเย็น
วันนี้ก็จะไม่ได้เจอกันแร้ววววอ่ะน๊า


เล่าๆๆๆๆ
เมื่อวานตอนที่เดินทางไป
มีเด็กจะวิ่งตัดหน้ารถ
โหยยยยยยยยยยยย
พี่ดี.เบรคแบบอีกนิสสสสเดียว
นาห์เอ๊ยยยยยย
ดีดีนั่งอยู่หน้ารถ กำลังหันมาเม้าท์กับพื่อนข้างหลัง
ไม่ได้คาดเข็มขัดอ่ะ
ปลิวไปติดหน้ารถเลย

เหตุผลที่เด็กจะวิ่งตัดหน้ารถ
คือผู้ใหญ่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกวักมือเรียกให้ข้ามน่ะ
โหยยยยยยยยยยยยยยยยย
อยากลงไปบ้องหูคนเรียก

ภายในวันเดียวกัน
พอไปร่วมกลุ่มกับพี่
ได้ยินเสียงแบบว่ามีของตกบนถนนดังมาก
ไปดูกัน
ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซก์ชนจักรยาน
สลบทั้งคู่เลย
โหยยยยยยยยยยยยย
วันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

คนที่ขี่จักรยานเป็นคุณยายวัย 70 กว่าแล้ว
ี่พี่สาวดี.บอกว่าเห็นแกขี่จักรยานทุกวัน
คิดแล้วว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เข้าสักวัน
แล้วมันก็เป็นจริงๆ
คนที่มาชนก็อายุจะ 50 แล้ว
สิ่งที่เห็น
ร้องเฮ้ออยู่ในใจได้อย่างเดียวเลย
สงสารมากๆๆเลย

อุบัติเหตุใครจะรู้เนอะ
เวลาช่วงสั้นมากๆเลย

ดี.แว๊บบบบก่อนน๊า
เดี๋ยวค่ำๆแวะมาใหม่จ๊ะ 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 31 พฤษภาคม 2552 17:00:29 น.  

 ดี.เม้นท์ไปแต่บล็อกแจ้งว่าสวยไม่พอ
ขอให้เจ้าของบล็อกไปแงะกลับมาเอง
นาห์ไปดูแล้วกันน๊า ผิดพลาดตรงไหน
เม้นท์ยาวๆๆๆๆๆเลย 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 31 พฤษภาคม 2552 17:02:49 น.  

 

นาห์จ๋าเคยดูดวงมั้ย
เป็นไงบ้าง
เอาประสบการณ์ไปคุยกันหน่อยน้า

 

โดย: เช้านี้ยังมีเธอ 31 พฤษภาคม 2552 17:10:56 น.  

 

อบรมไปถึงไหนแล้วจ๊ะ?

 

โดย: เป๋อน้อย 31 พฤษภาคม 2552 17:24:23 น.  

 

ตามมารออ่าน tag พี่ก๋า
เข้ามา จ๊ากกกกก .. ตกข่าวน้องนาห์จะแต่งงานหรือนี่
อ้าวว .. มะช่ายนี่ นึกว่าจะทิ้งกันซะแล้ว 555

 

โดย: Paulo 31 พฤษภาคม 2552 19:09:01 น.  

 

จบการอบรมแล้ว ดีใจด้วยนะน้องนาห์

ตอนนี้คงกำลังนั่งตอบแท็กลุงก๋าอยู่ใช่มั๊ย

เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ำๆ พี่จะเข้ามาอ่านนะคะ

คืนนี้ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


 

โดย: หยุ่ยยุ้ย 31 พฤษภาคม 2552 22:00:06 น.  

 

อูยยยยยยยย บ่นยาวเลย 55555555555555555555

ตกลงว่าใบรับรองว่าผ่านการอบรมใช้ได้ตลอดชีพหรือว่ามีวันหมดอายุอย่างที่น้องนาห์สงสัยล่ะเนี่ย

เสร็จการอบรมแล้วจะมาเล่าในบล๊อกรึเปล่าจ๊ะ

แล้วจะรออ่านแท็คด้วยคน อิๆ

 

โดย: พจมารร้าย 31 พฤษภาคม 2552 22:04:48 น.  

 

หวัดดียามเช้าครับน้องนาห์


เม้นท์ที่ 53 เขียนได้ยาวสะใจมากๆ 5555
แอบอ่านซะเพลินเลย หุหุหุ

ตกลงเขียนได้ไม่ถึง 5 บล้อกเหรอครับ 555
แสดงว่าเจ้าหน้าที่อบรมใส่เนื้อหาน้อยเกินไปแน่ๆเลย


 

โดย: กะว่าก๋า (กะว่าก๋า ) 1 มิถุนายน 2552 6:08:04 น.  

 ู^
^
^


เเม้นท์ 53 คนเขียนสวย
พี่เขียนตกอ่ะ


 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 1 มิถุนายน 2552 6:45:19 น.  

 

วันนี้อบรมชิวๆเลิกตั้งแต่เที่ยง
สาระสำคัญคือสอนการใช้ชีวิตคู่...จบ

ู^
^
^

"การใช้ชีวิตคู่"
อะไร ยังไง
เขียนให้เคลียร์ๆเลยมัยดีนาห์

แล้วทำไมมันง่ายจัง

วันนี้ไม่ไปไหน
จะรออ่านบล็อกนี้555+
จะมาถามเป็นระยะๆๆๆๆๆๆๆๆ

 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 1 มิถุนายน 2552 6:47:20 น.  

 

ไอเดียกระฉูดจ้าคุณนาห์... ต้องจับฝนมัดถ่วงไว้ที่ปลายข้างหนึ่ง
ของคาน จะได้ล่มเร็ว ๆ ถ้าไว้ตรงกลางจะถ่วงน้ำหนักไว้... คาน
คงไม่ล่มง่าย ๆ (น้าน... จินตนาการไปซะไกล 555+)

วันนี้ทั้งวัน ขอให้คุณนาห์สนุกนะคะ ..ยิ้มแย้มแจ่มใส..

 

โดย: ปลิวตามลม 1 มิถุนายน 2552 7:33:28 น.  

 มัยดีนาห์ตื่นย๊างงงงงงงง
มิสสสสสสยู้


 

โดย: d__d♥ (มัชชาร ) 1 มิถุนายน 2552 7:57:31 น.  

 

ว้าว..มีการเข้าอบรมหลักสูตรก่อนแต่งงานด้วย..
ก็ดีเหมือนกัน..เหมือนเป็นการเตรียมพร้อม
และได้เห็นภาพรวมชีวิต ทั้งก่อนและหลังแต่งงานเลย


ความเชื่อหลัักขนมธรรมเนียมประเพณีแต่ละศาสนา
เป็นสิ่งที่เค้าทำกันมานาน..น่ารักษาใว้ครับ..

มีความสุขมากๆนะครับHappy Monday and 1st of June..

 

โดย: Little Knight 1 มิถุนายน 2552 8:30:21 น.  

 

ดีใจครับที่ไม่ต้องเข้าอบรม

 

โดย: คนคนนี้ มีความเหงาเป็นเพื่อน 25 มิถุนายน 2552 19:12:28 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


มัยดีนาห์
Location :
สงขลา Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]

เช็คหลังไมค์มัยดีนาห์
Color Codes ป้ามด
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2552
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
28 พฤษภาคม 2552
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add มัยดีนาห์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.