I find inspiration in pretty things (Fashion, Beauty & Lifestyle) and interesting people
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2554
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
26 มีนาคม 2554
 
All Blogs
 

บุตรคือใคร?

ความหมายของบุตร

บุตรคือ

- ผู้ยกพ่อแม่ออกจากขุมนรกชื่อ “ปุตตะ” นรกคือ
ความ ร้อนใจที่ไม่มีลูก

- ผู้ที่สืบทอดสายโลหิตจากพ่อแม่

- ผู้รับมรดกจากพ่อแม่

- ผู้ที่ปิดตาให้พ่อเวลาตายและทำบุญอุทิศให้

- ผู้เป็นที่พึ่งพาของพ่อแม่

- ผู้เป็นลูกหนี้ของพ่อแม่ที่จะต้องใช้หนี้ให้คุ้มค่ากัน

- ผู้นำพ่อแม่ให้ถึงนิพพาน

บุตรที่ดี คือ ผู้ที่สามารถทำให้พ่อแม่ได้รับความอิ่มใจ ชื่นใจ สบายใจตลอดกาล

“บุตร” กับ “ลูก”

“บุตร” จะใช้สำหรับ “มนุษย์ “ เท่านั้น

“ลูก” ส่วนมากจะใช้สำหรับลูกคน, ลูกสัตว์เดรัจฉาน, ลูกผลไม้ ตัวอย่างเช่น ลูกคน, ลูกแมว ลูกหมา, ลูกวัว, ลูกมะพร้าว, ลูกมะละกอ, ลูกระเบิด ฯลฯ เราคงไม่เคยมีใครอุตริไปใช้ว่า บุตรแมว บุตรหมา, บุตรวัว, บุตรมะพร้าว, บุตรมะละกอ บุตรระเบิด, เป็นแน่ ถ้าลูกคนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เราก็เรียกว่า “บุตร”

ประเภทของบุตรและลูก

ลูก มีผู้แยกประเภทไว้ 5 จำพวกคือ

1. “ลาก” คือลูกที่ไม่ดี ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ ท่านสั่งให้อยู่กลับไป ท่านสั่งให้ไปกลับอยู่ บางคนทำชั่วติดคุกติดตะรางพลอยลากพ่อแม่ติดคุกทางใจด้วย

“แลก” คือ ลูกที่บังคับพ่อแม่ เมื่อต้องการสิ่งใดก็จะเอาให้ได้ดังใจไม่คำนึงถึงหัวอกของพ่อแม่ว่าฐานะเป็นอย่างไร พ่อแม่บางคนต้องขายไร่ขายนาเพื่อสนองความต้องการของลูก

“ลอก” คือลูกที่ปอกลอก ขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นการพนัน ติดสิ่งเสพติดผลาญเงินพ่อแม่

“เลิก” คือการเพิกถอนไม่เอาเป็นธุระ ประกาศตัดขาดความเป็นพ่อแม่ลูก

“ลูก” คือลูกที่ดี ทำตัวเหมาะสม เชื่อฟังพ่อแม่ว่านอนสอนง่าย ประเภทนี้เรียกว่า “บุตรที่ประเสริฐ”

ลูก ยังแบ่งได้อีก 3 ประเภทคือ


1. “อันเตวาสี” คือ ลูกศิษย์

2. “ทินนกะ” คือ ลูกเลี้ยง

3. “อัตรชะ” คือ ลูกในไส้“


บุตร มี 3 ประเภทคือ

1. อวชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่

2. อนุชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่

3. อภิชาตบุตร คือ บุตรที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่

“โย จ ปุตฺตานมสฺสโว ในบรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรที่เชื่อฟังเป็นบุตรที่ประเสริฐสุด”


2. บุตรเกิดจากอะไร?

2.1 ทางร่างกาย เกิดจากความรักของพ่อแม่

2.2 ทางจิตใจ เกิดจากความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อตน แล้วกระทำต่อท่านให้เกิดความสบายใจอิ่มใจชื่นใจ


3. เป็นบุตรเพื่ออะไร?

เพื่อ เดินทางไปสู่นิพพาน หรือเข้าถึงพระเจ้าอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนา ซึ่งเป็นชีวิตที่สงบเย็นหมดปัญหา ตามที่พ่อแม่เดินทางไปถึงหรือกำลังเดินทางอยู่


4. จะเป็นบุตรได้อย่างไร?

4.1 โดย การทำหน้าที่ของบุตรที่ดีดังนี้

พ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบ บำรุงพ่อแม่ด้วยปัจจัยสี่
ช่วยทำกิจกรรมการงานของพ่อแม่
ดำรงวงศ์ตระกูลของพ่อแม่
ประพฤติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์มรดกของพ่อแม่
เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย
ยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของพ่อแม่
ส่งเสริมให้พ่อแม่มีคุณธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปเช่น


เมื่อท่านไม่มีศรัทธา ชักนำให้มีศรัทธา

เมื่อท่านไม่มีจิตใจในการให้ทานชักนำให้ท่านให้ทาน

เมื่อท่านไม่มีศีลชักนำให้ท่านรักษาศีล

เมื่อท่านไม่มีปัญญา ชักนำให้ท่านเกิดปัญญาด้วยการเจริญภาวนา

เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วหมั่นทำบุญอุทิศให้
สรุปหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่จะต้องตอบแทนคุณพ่อแม่ โดยย่อ 4 ประการ คือ

เลี้ยงดูทางกาย
เลี้ยงดูทางจิตใจ
ทำให้พ่อแม่รู้ธรรมะ
ทำตัวเองให้เป็นอนุสาวรีย์ที่ดีที่สุดของพ่อแม่
ผลดี ของการทำหน้าที่บุตรที่ดี

ทำให้พ่อแม่สบายใจ สุขใจ
ได้รับการยกย่องสรรเสริญจากบัณฑิต
เป็นที่รักของคนทั่วไป
ใคร ๆ อยากคบหาสมาคม
เป็นผู้มีความเจริญสุขในชีวิต
โทษ ที่ไม่สามารถเป็นบุตรที่ดีได้

ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ
ถูกติเตียนจากบัณฑิต
เป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไป
ใคร ๆ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย
เป็นผู้ไม่มีความเจริญสุขในชีวิต


คุณของพ่อแม่ ยากแก่การทดแทน


บุคคลใดให้มารดานั่งบนบ่าข้างหนึ่ง ให้บิดานั่งบนบ่าข้างหนึ่งและบุคคลนั้นเป็นผู้มีอายุ 100 ปี มีชีวิตอยู่ 100 ปีได้ทำการขัดสี การขยำ การให้อาบน้ำ การบีบนวด ให้แก่มารดาบิดาทั้งสองมารดาบิดาได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอยู่บนบ่าทั้งสองนั้นถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังไม่เชื่อว่า ได้ตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุด.............ถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชา เป็นอิสราธิบดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินใหญ่อันนี้ อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการนั้นก็ดียังไม่เชื่อว่า ตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุด..........................


ข้อนี้เพราะเหตุใด.............

เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมาก คือ เป็นผู้ทำบุตรให้เติบโต เป็นผู้เลี้ยงดูบุตร เป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้..................ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดา ผู้ไม่มีศรัทธา ให้มีศรัทธา ทำมารดาบิดา
ผู้ไม่มีศีล ให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดา ผู้มีความตระหนี่ ให้เต็มไปด้วยการสละแบ่งปัน

ผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดยิ่งกว่าคุณมารดาบิดาทำให้แก่ตน


“ลูกคนไหนทำชั่วเหมือนกรีดเอาเลือดพ่อแม่ไปประจาน

ลูกคนไหนทำดีเหมือนเอาชื่อเสียงพ่อแม่ไปเปิดเผยบูชา”

“พ่อแม่มีลูกดีเหมือนเทวดาจากสวรรค์มาเกิด

พ่อแม่มีลูกไม่ดีเหมือนสัตว์นรกมาเกิดดุด่าพ่อแม่”

“โลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ คนอื่นรักเรามักหวังผลจากเรา”

“โลกจะดี เพราะมีเด็กดี เด็กจะดีเพราะมีพ่อแม่ดี พ่อแม่ไม่ดีสร้างลูกเป็นอันธพาล

พ่อแม่คือผู้สร้างโลกคือลูก”
 

Create Date : 26 มีนาคม 2554
0 comments
Last Update : 26 มีนาคม 2554 22:01:03 น.
Counter : 1376 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


CrackyDong
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ

Disclaimer:

My name is Nuch;

The content of this blog represents the point of view of etc...................... Most of the images I post are not mine, if you want me to remove an image please contact me.

Please note: All graphics & Backgrounds etc are downloaded from Google Search.

Thank you for dropping by.

ผลกรรมนั้นย่อมตอบสนองเป็นธรรมดา ลูกกตัญญูย่อมได้ลูกกตัญญูู ลูกอกตัญญููย่อมได้ลูกอกตัญญูู

ถ้าใครได้โดนบุพการีนั้นสาปแช่งย่อม หาความเจริญไม่ได้เลยในชีวิต จําคําของเราไว้นะคะ คุณดูแลพ่อแม่คุณอย่างไร ลูกคุณก็จะจำไว้ และดูแลคุณแบบเดียวกันนั้นแหละ

อย่าเอาใจเราไปผูกไว้ที่ใคร เวลาเค้าเดินจากไปจะได้ไม่เจ็บ

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิด

อย่าเอาดีเข้าตัวอย่าเอาชั่วให้คนอื่น

สวรรค์มีตา

นรกมีอยู่หลายขุม ถ้าต้องการขุมไหนเลือกเอา ตามสบาย

เมื่อคนโง่มีปัญญาทราม ทำกรรมชั่วอยู่ก็ไม่รู้สึก
เขาเดือดร้อนเพราะกรรมของตน เหมือนถูกไฟไหม้
บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น
ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว


Really Cute Bunny
จะสูง จะต่ำ อยู่ที่ทำตัว จะดี จะชั่ว อยู่ที่ตัวทำ
ถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานไหน ถึงวิไลเลิศฟ้าสง่าศรี ถึงเก่งกาจฉลาดกล้าปัญญาดี ถ้าไม่มี "คุณธรรม" ก็ต่ำคน
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท โบราณว่า น้ำคำพา ชี้ขาด ชาติภาษา เป็นเชื้อสาย สกุลหงษ์ หรือพงศ์กา มารยาทพา อบอุ่น คุณอนันต์
โลกมนุษย์ สุดซับซ้อน ยอกย้อนยิ่ง นับเป็นสิ่ง ที่พรึงพรั่น น่าหวั่นไหว หลายเหตุการณ์ ที่ตัวเรา ไม่เข้าใจ สิ่งที่เห็น และเป็นไป ไม่แน่นอน การกระทำ ความดี ในชีวิต เป็นความคิด ที่ดีงาม ตามคำสอน ไม่ตีรวน ไม่ปรวนแปร ไม่แง่งอน ไม่ใจร้อน ผลุนผลัน ก่ออันตราย การทำดี มีประโยชน์ เกิดโภชผล การยกตน ข่มท่าน นั้นอย่าหมาย อย่าเอาดี ใส่ตัวตลอด เป็นยอดชาย เอาชั่วร้าย ให้ผู้อื่น... ฝืนทางธรรม เราควรมี ยุติธรรม ประจำจิต อย่าเบือนบิด ให้ลำบาก ถลากถลำ การอิจฉา ตาร้อน...หนอ ย่อมก่อกรรม เป็นสิ่งนำ ความกลัดกลุ้ม สุมดวงแด อย่าชิงดี ชิงเด่น เห็นแก่ประโยชน์ อย่าไปโทษ ผู้อื่นเขา เฝ้ายุแหย่ จะชั่ว-ดี อยู่ที่ตน คนเขาแล อย่ารังแก เหยียบบ่าเขา... เพื่อเราเจริญ
As a lotus flower is born in water, grows in water and rises out of water to stand above it unsoiled, so I, born in the world, raised in the world having overcome the world, live unsoiled by the world.
   
James Kaliardos: How to enlighten your face True Match Minerals James Kaliardos: Mineral Make-up James Kaliardos: Double Extension Carbon Black Mascara James Kaliardos: Color Appeal Platinum Eyeshadow James Kaliardos - Glam Bronze Duo and Mineral Pearls James Kaliardos: Color Appeal Trio Star Secrets Eyeshadow
Friends' blogs
[Add CrackyDong's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.