หยุนหว่าหวา
เรียนภาษาจีนกับเพลงโปรด - - - LOVING YOU - - 周俞民

<
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smileyชื่อเพลง : Loving You
นักร้อง : 周俞民 โจวอวี๋หมิน (ไจ่ไจ๋)


Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley


看著你向我走來
(คั่นเจอะหนี่เซี่ยงหว๋อโจว่ไหล)
ได้เห็นเธอเดินตรงมาที่ฉัน眼睛竟然自動避開
(เหยี่ยนจิงจิ้งหรานจื้อต้งปี้ไค)
ดวงตาก็หลบหนีเองทันทีโดยอัตโนมัติ手腳不知往哪里擺
(โส๋วเจี่ยวปู้จือว่างหนาหลี่ไป่)
มือเท้าไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนดี就是講不出開場白
(จิ้วซื่อเจี่ยงปู้ชูไคฉ่างไป่)
ก็คือเริ่มพูดอะไรไม่ออก應該怎樣才不奇怪
(อิงไกเจิ่นย่างไฉปู้ฉีไกว้)
ควรจะทำอย่างไรจึงจะดูแล้วไม่ตลก應該怎樣才不意外
(อิงไกเจิ่นย่างไฉปู้อี้ว่าย)
ควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่ดูเป็นเหตุบังเอิญ為什么永遠這樣失敗
(เว่ยเสิ่นเมอหยงเยวี่ยนเจ้อย่างซือไป้)
ทำไมจึงพ่ายแพ้อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะ你看到的我總有點發呆
(หนี่คั่นเต้าเตอหว่อจ๋งโหยว๋เตี่ยนฟาไต)
เธอเห็นฉันมักจะฝันกลางวันอยู่นิดหน่อย


Oh Loving You最想說的對白
(จุ้ยเสี่ยงซัวเตอตุ้ยไป๋)
อยากจะบอกสารภาพรักเธอเป็นที่สุด你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You要和時間比賽
(เหย้าเหอสือเจียนปี่ไส้)
จะต้องแข่งขันกับเวลา愛你到未來
(อ้ายหนี่เต้าเว่ยไหล)
รักเธอจนถึงอนาคตข้างหน้า


Oh Loving You想你說這對白
(เสี่ยงหนี่ซัวเจ้อตุ้ยไป๋)
อยากให้เธอพูดคำสารภาพรักนี้你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You你是看不出來
(หนี่ซื่อคั่นปู้ชูไหล)
เธอมองไม่ออก還是不表態
(ไหซื่อปู้เปี่ยวไท่)
ยังคงไม่แสดงอาการ

********************************

看著你向我走來
(คั่นเจอะหนี่เซี่ยงหว๋อโจว่ไหล)
ได้เห็นเธอเดินตรงมาที่ฉัน眼睛竟然自動避開
(เหยี่ยนจิงจิ้งหรานจื้อต้งปี้ไค)
ดวงตาก็หลบหนีเองทันทีโดยอัตโนมัติ手腳不知往哪里擺
(โส๋วเจี่ยวปู้จือว่างหนาหลี่ไป่)
มือเท้าไม่รู้จะวางไว้ที่ไหนดี就是講不出開場白
(จิ้วซื่อเจี่ยงปู้ชูไคฉ่างไป่)
ก็คือเริ่มพูดอะไรไม่ออก應該怎樣才不奇怪
(อิงไกเจิ่นย่างไฉปู้ฉีไกว้)
ควรจะทำอย่างไรจึงจะดูแล้วไม่ตลก應該怎樣才不意外
(อิงไกเจิ่นย่างไฉปู้อี้ว่าย)
ควรจะทำอย่างไรจึงจะไม่ดูเป็นเหตุบังเอิญ為什么永遠這樣失敗
(เว่ยเสิ่นเมอหยงเยวี่ยนเจ้อย่างซือไป้)
ทำไมจึงพ่ายแพ้อยู่แบบนี้ตลอดเลยนะ你看到的我總有點發呆
(หนี่คั่นเต้าเตอหว่อจ๋งโหยว๋เตี่ยนฟาไต)
เธอเห็นฉันมักจะฝันกลางวันอยู่นิดหน่อย


Oh Loving You最想說的對白
(จุ้ยเสี่ยงซัวเตอตุ้ยไป๋)
อยากจะบอกสารภาพรักเธอเป็นที่สุด你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You要和時間比賽
(เหย้าเหอสือเจียนปี่ไส้)
จะต้องแข่งขันกับเวลา愛你到未來
(อ้ายหนี่เต้าเว่ยไหล)
รักเธอจนถึงอนาคตข้างหน้า


Oh Loving You想你說這對白
(เสี่ยงหนี่ซัวเจ้อตุ้ยไป๋)
อยากให้เธอพูดคำสารภาพรักนี้你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You你是看不出來
(หนี่ซื่อคั่นปู้ชูไหล)
เธอมองไม่ออก還是不表態
(ไหซื่อปู้เปี่ยวไท่)
ยังคงไม่แสดงอาการ我的愛
(หว่อเตออ้าย)
รักของฉัน落在亞熱帶
(ลั่วไจ้ย่าเร่อไต้)
หล่นร่วงลงสู่ใกล้เขตโซนร้อน或在寒帶徘徊
(หั้วไจ้หานไต้ไผฮวาย)
หรือบางทีอาจจะอกสั่นขวัญหนีอยู่ในขั้วโลก會掩埋還是盛開
(หุ้ยเหยี่ยนไหมไหซื่อเซิ่งไค)
สามารถที่จะแผดเผาหรือว่าเบ่งบาน你的未來
(หนี่เตอเว่ยไหล)
อนาคตของเธอ有沒有我存在
(โหย่วเหมยโหย๋วหว่อฉุนไจ้)
จะมีฉันอยู่หรือไม่


************************************

Oh Loving You最想說的對白
(จุ้ยเสี่ยงซัวเตอตุ้ยไป๋)
อยากจะบอกสารภาพรักเธอเป็นที่สุด你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You要和時間比賽
(เหย้าเหอสือเจียนปี่ไส้)
จะต้องแข่งขันกับเวลา愛你到未來
(อ้ายหนี่เต้าเว่ยไหล)
รักเธอจนถึงอนาคตข้างหน้า


Oh Loving You想你說這對白
(เสี่ยงหนี่ซัวเจ้อตุ้ยไป๋)
อยากให้เธอพูดคำสารภาพรักนี้你卻不明白
(หนี่เชี่ยปู้หมิงไป๋)
เธอกลับไม่เข้าใจ


Oh Loving You你是看不出來
(หนี่ซื่อคั่นปู้ชูไหล)
เธอมองไม่ออก還是不表態
(ไหซื่อปู้เปี่ยวไท่)
ยังคงไม่แสดงอาการ

*** หากนำคำแปลไปโพสต์ต่อที่อื่นรบกวนเครดิต หยุนหว่าหวา 雲娃娃 ด้วยนะคะ ***
Smiley เรียนรู้คำศัพท์ Smiley

手shǒu โส่ว = มือ

腳jiǎo เจี่ยว = เท้า

眼睛yǎnjing เหยี่ยนจิง = ดวงตา

自動zìdòng จื่อต้ง = อัตโนมัติ (自動 = 自己 + 動, 自己 จื้อจี่ = ด้วยตนเอง, 動 ต้ง = ขยับ เคลื่อนไหว)

奇怪qíguài ฉีไกว้ = แปลก ประหลาด

意外yìwài อี้ว่าย = อุบัติเหตุ เรื่องไม่คาดคิด

失敗shībài ซือไป้ = พ่ายแพ้

永遠yǒngyuǎn หยงเยวี่ยน = ตลอดกาล

發呆fādāi ฟาไต = ฝันกลางวัน

時間shíjiān สือเจียน = เวลา

比賽bǐsài ปี่ไส้ = แข่งขัน

未來wèilái เว่ยไหล = อนาคต


表態biǎotài เปี่ยวไท้ = แสดงกิริยาอาการ
(表態 = 表示 + 態度 , 表示 เปี่ยวซื่อ = แสดงออก, 態度 ไท่ตู้ = กิริยาอาการ)亞熱帶 yàrèdài ย่าเร่อไต้ = ใกล้เขตร้อนของโลก (subtropical)

落luò ลั่ว = ตกลงมา หล่นลงมา

寒帶hándài หานไต้ = ขั้วโลก (寒 หาน = เหน็บหนาว)

存在 cúnzài ฉุนไจ้ = ดำรงอยู่
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley

ขอบคุณบีจีสวยๆ จากคุณญามี่ค่ะ
//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jiujik&month=06-2010&date=09&group=22&gblog=52
ตัวเขียนภาษาจีนทั้งหมดนี้เป็นตัวเขียนตัวเต็มนะคะ


ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาจีนนะคะ

หากเพื่อนๆ มีเพลงจีนที่ตัวเองชื่นชอบ และอยากให้ช่วยแปลสามารถ ฝากชื่อเพลง ไว้ได้ที่บล็อกนี้นะคะ


Smiley 雲娃娃 หยุนหว่าหวา
Smiley
Create Date : 03 ตุลาคม 2553
Last Update : 3 ตุลาคม 2553 20:12:16 น. 37 comments
Counter : 964 Pageviews.

 
มาเจิมค่ะคุณหยุนโดย: Suessapple วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:20:50:17 น.  

 
เพลงจีนไพเราะ
ที่มีความหมายลึกซึ้ง
ต้องที่บล๊อคคุณหยุนที่เดียวเท่านั้นค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะคุณหยุนโดย: Suessapple วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:20:51:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงดีๆ ครับ


โดย: Shangwang IP: 113.53.136.83 วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:20:59:25 น.  

 
คุณหยุนคะ...

พอเม้นท์ให้คุณหยุนเสร็จก็เผลอหลับไปเลยค่ะ แฮ่ๆๆๆ
ตอนนี้ตื่นขึ้นมามา แล้วคืนนี้จะหลับมัียเนี่ย

มันเหนื่อยๆๆๆๆๆ ตอนนี้หิวๆๆๆๆๆๆด้วยค่า

เมือง Triberg เป็นเมิองที่ทำเฉพาะนาฬิกากุ๊กๆๆๆๆค่ะ
เอาไม้จากป่าดำนั่นแหละค่ะมาทำ

ส่วนสวิสก็เป็นซูริคกับเจนีวามั๊งคะ
ที่มีชื่อเสียงเรื่องนาฬิกา
นอกนั้นก็ชอ๊คโกแลตค่า งั่มๆๆๆๆๆ
อยากหม่ำๆๆๆๆชอคโกแลต อิ อิ

คิดถึงคุณหยุนมากๆเช่นกันค่ะ
พยายามจะไม่หายไปไหนค่ะ ^__^
โดย: Suessapple วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:22:23:16 น.  

 
สวัสดีครับคุณหยิน

เดือนนี้ผมชอบหนังสือเล่มเล็กๆที่ชื่อ
คมความคิดพ่อเล็ก กุดวงศ์แก้วครับ

เป็นหนังสือที่ให้แง่คิดที่ดีมาก
ผมอยากให้นายกและรัฐมนตรีได้อ่านหนังสือเล่มนี้มากเลยครับ
จะได้รู้ว่าอย่ามัวแต่คิดตามตะวันตก
แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านแบบนี้ล่ะครับ
ที่เป็นของแท้และแน่นอนมากสำหรับประเทศไทย

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 ตุลาคม 2553 เวลา:22:49:46 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:6:52:22 น.  

 
愛你到未來
(อ้ายหนี่เต้าเว่ยไหล)
รักเธอจนถึงอนาคตข้างหน้า

ประโยคนี้แปลว่า จะรักเธอตลอดไป ได้ไหมครับผม


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:10:58:55 น.  

 
還是不表態
(ไหซื่อปู้เปี่ยวไท่)
ยังคงไม่แสดงอาการ

อยากรบกวนขอแสดงความเห็นว่า ประโยคนี้จะแปลว่า
ยังคงไม่รู้สึกตัว(ว่าผมรักคุณ) จะได้ไหมครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:11:03:26 น.  

 
สวัสดีจ้า ดีใจที่คุณหยินกลับมาเล่นบล็อคได้แล้ว หายไปนานเลย คิดถึงจังจ๊ะ

ขอบคุณที่แปลเพลงให้อ่านอีกแล้ว เพลงนี้น่ารักเชียว บรรยายความรู้สึกของหนุ่มที่อยากจะสารภาพรักกับสาวเจ้า แต่ก็กลัว ๆ กล้า ๆ

เคยได้ยินแต่พี่ติ๊กมีแฟนชาวจีนแผ่นดินใหญ่เยอะ เพิ่งจะรู้ว่าคนไต้หวันก็ชอบมากเหมือนกัน พี่ติ๊กนี่หล่อทะลุจอจริง ๆ แสดงก็ดีด้วย ไม่รู้ว่าพี่แกเล่นเรื่องนี้แล้วจะหายตัวเข้าป่าเป็นปี ๆ เหมือนตะก่อนหรือเปล่า อยากให้รับงานแสดงต่ออีก นาน ๆ รับงานที เดี๋ยวจะสูงวัยเกิน

เรื่องแปลเพลงเติ้งลี่จวิน คุณหยินไม่ต้องกังวัลนะคะ ว่าง ๆ ก็ค่อยแปลก็ได้ ไม่รีบค่ะ


โดย: haiku วันที่: 4 ตุลาคม 2553 เวลา:22:41:18 น.  

 
คุณหยุนคะ...
Triberg museum อยู่ในเยอรมันค่ะ
อยู่ไม่ไกลจากชายแดนสวิส

ส่วนชอคโกแลตสวิสเราชอบทาน
แบบที่มีนัทอยู่ข้างในค่ะ
แต่ต้องยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้ทานมากไป
เพราะจาอ้วนน่ะค่ะคุณหยุน อิ อิ

ชอบเพลงนี้จังเลยค่ะคุณหยุน
มีความสุขมากๆนะคะโดย: Suessapple วันที่: 5 ตุลาคม 2553 เวลา:19:11:33 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน

ยังไม่หายดี
แต่เล่นบล้อกได้แล้วครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 ตุลาคม 2553 เวลา:6:18:53 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 ตุลาคม 2553 เวลา:6:54:42 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:6:51:09 น.  

 
ขอบคุณมากที่แวะไปอวยพรวันเกิดให้พี่ชายจ้า

บล็อคใหม่ก็คุยถึงละครพี่ติ๊กอีกรอบ ชอบมากก็เลยเม้าท์ยาวเลย


โดย: haiku วันที่: 8 ตุลาคม 2553 เวลา:23:10:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 ตุลาคม 2553 เวลา:7:37:12 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:5:49:07 น.  

 
ผมยังไม่ค่อยหายเลยครับคุณหยิน
อาการยังทรงๆ
แต่หมิงหมิงน่ะหายแล้วครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 ตุลาคม 2553 เวลา:15:55:24 น.  

 


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:4:23:04 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:6:04:15 น.  

 

กรี๊ดๆๆๆ ค่ะคุณหยุน คนนี้วารู้จักค่ะ
ไจไจ๋ รู้จักเพราะน้องสาวทนความล้าสมัยไม่ไหว
ไม่รู้จักF4 ได้ไง ตอนนั้นน้องสาวก็เลยส่งหนังรักใสใสมาให้ดูค่ะ
นานแล้วเหมือนกันแต่ยังจำไจไจ๋ได้
วันนี้ได้ฟังเพลง แถมได้รู้ความหมายด้วย
ขอบคุณคุณหยุนนะคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:17:23:36 น.  

 
มาแล้วจ้า สาวหายไปนานเลย เนตมีปัญหาบ่อยมากๆ วันนี้พอลุ้นเลยรีบมาเยี่ยมจ๊ะ


โดย: sawkitty วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:18:39:34 น.  

 
มาแล้วจ้า สาวหายไปนานเลย เนตมีปัญหาบ่อยมากๆ วันนี้พอลุ้นเลยรีบมาเยี่ยมจ๊ะ


โดย: sawkitty วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:18:39:41 น.  

 
สวัสดีจ๊ะคุณหยิน ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะที่แปลเพลงไปให้ตามคำขอ
เข้าบล็อคแล้วเห็นเพลงที่คุณหยินไปแปะไว้ให้แล้วดีใจมาก มัวแต่ดูวนิดาเลยแวะมาดึกไปหน่อย

วันนี้คุณใหญ่ทำให้ยิ้มได้แล้ว เพราะประกาศโต้ง ๆ ว่ารักหนูนิดต่อหน้าทุกคน ทำเอาคนดูเฮกันลั่นเลย ตอนที่วนิดาโมโหประจักษ์ที่ไม่ยอมเปิดเผยความร้ายกาจของแม่ตัวเอง เราชอบคำพูดของนายดาวมาก ๆ แกบอกว่าให้เห็นใจประจักษ์ เพราะถ้าเป็นวนิดาก็ต้องทำเหมือนกัน ที่สำคัญ ประจักษ์ทำไปก็เพราะกตัญญู เลยต้องปกป้องคุณนายน้อม

เฮ้ออออ ได้ดูพรุ่งนี้อีกตอนเดียวก็จะได้เห็นพี่ติ๊กแระ เสียดาย ไม่อยากให้ละครจบเล้ยยยย

เห็นคุณหยินชอบฉากนี้เลยเอามาฝากค่ะ

โดย: haiku วันที่: 11 ตุลาคม 2553 เวลา:23:56:16 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

ขอให้มีความสุขกัีบการทำงานนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:6:57:40 น.  

 
ผมดีใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่า
อ่านงานของผมแล้วได้ประโยชน์

ได้ยินเท่านี้
ผมก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วล่ะครับ

ที่งานของผมทำประโยชน์ให้กับคนอ่านได้
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 ตุลาคม 2553 เวลา:20:47:05 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 ตุลาคม 2553 เวลา:5:48:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหยุน

แวะมาฟังเพลงเพราะๆค่ะ ผู้ชายใส่เสื้อสีหนาวชมพู น่ารักจังนะ อิ อิ

เรายังไม่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เลยค่ะ กว่าจะนัดหมดได้ก็ต้องรอศุกร์หน้าโน้นแหนะ คุณหยุนสบายดีไหมค่ะ คิดถึงเหมือนกัน อย่าโกรธกันนะที่ไม่ค่อยได้แวะมา คิดถึงเสมอค่ะ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ฝากนกน้อยไว้ให้ดูต่างหน้าค่ะ


โดย: Noshka วันที่: 13 ตุลาคม 2553 เวลา:8:26:03 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:7:06:18 น.  

 
เข้ามานั่งฟังเพลงครับ

ตอนนี้ผมมีปัญหาอยู่ตรงที่ ถ้าแปลคำอ่านพินอินให้เป็นตัวหนังสือภาษาไทยจะแปลยังไงดี สงสัยต้องไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง เสียงในภาษาจีน เปรียบเทียบกับภาษาไทยมาอ่านแล้วมั้ง

เพราะเท่าที่ดูในเนตบางที่ก็เขียนไม่เหมือนกันเลย ทั้งที่เป็นคำเดียวกัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 14 ตุลาคม 2553 เวลา:10:20:15 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:6:13:31 น.  

 
สวัสดีค่า แวะมาดึกไปหน่อย ตะกี้เพิ่งอัพบล็อคใหม่ไป เม้าท์เรื่องวนิดาส่งท้ายค่ะ

วันนี้น้องสาวเปิดยูทูปดูเรื่องแก้วตาพี่ เราชอบเรื่องนี้มากเหมือนกัน ติ๊กเล่นคู่กับเชอรี่แล้วเคมีเข้ากันอย่างแรง นายติ๊กหล่อแบบโดดเด้งเลย
ชอบชุดของพระเอกด้วย ดูดีมากทุกชุดเลย

ง่วงได้ที่แว้ววว ขอลาไปสลีปแล้วค่า ฝันดีนะคะ
โดย: haiku วันที่: 15 ตุลาคม 2553 เวลา:23:54:03 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:6:54:44 น.  

 
คิดถึงจังเลย แวะมาเยี่ยมจ้า
หวังว่าคงจะสบายดีนะ งานยุ่งไหม นำรูปที่เพิ่งบันทึกไว้เมื่อวานมาฝาก ตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงกำลังร่วงเลยค่ะโดย: Noshka วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:4:06:28 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:7:08:54 น.  

 
แวะมาฟังเพลงเพราะ พร้อมส่งเข้านอน ฝันดีนะจ๊ะ


โดย: sawkitty วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:22:18:37 น.  

 
ขอบคุณคุณหยินมาก ๆ แวะไปทีไรก็หอบคลิปดี ๆ ไปฝากประจำเลย คลิปวนิดากับแก้วตาพี่ก็ถูกใจสุด ๆ มีคนโพสคลิปสองเรื่องนี้เยอะมาก ไม่มีเวลาไปเปิดดูทุกอัน คุณหยินช่วยทุ่นเวลา คัดเอาไปให้ดู เปิดดูไปยิ้มไป มีความสุขจริง ๆ ค่ะ


โดย: haiku วันที่: 17 ตุลาคม 2553 เวลา:23:00:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 ตุลาคม 2553 เวลา:7:39:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yzai
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
你是我最棒的靈感....永遠

***********************

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน
และเป็นกำลังใจให้กับหยุนหว่าหวา
อันหยุนหว่าหวานั้น 雲娃娃 เป็นนิคเนมกิ๊บเก๋
(55 คิดเอาเองเหรอป่าวน๊า)
ที่เกิดจากการนำชื่อของสองสาวพี่น้องร่วมสาบาน
มารวมกันแปลเป็นไทยว่าตุ๊กตาเมฆนั่นเอง

ด้วยความที่ชื่นชอบในภาษาจีน
เราสองพี่น้องจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา
เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ในการที่จะช่วยเพื่อนๆ เรื่องเรียนภาษาจีน
และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองไปในตัวด้วย
หากผิดพลาดประการใด ก็ชี้แนะได้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
<
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2553
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
3 ตุลาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yzai's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.