หยุนหว่าหวา
เรียนภาษาจีนกับเพลงโปรด - - - 小城故事- - - เรื่องเล่าของเมืองเล็กๆ

<
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smileyหากเพื่อนที่ดูยูทูบไม่ได้ลองคลิ๊กลิงค์นี้แทนค่ะ
//www.tudou.com/programs/view/P7-Yxwbofpk/

ชื่อเพลง 小城故事 (เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อ) เรื่องเล่าของเมืองเล็กๆ
นักร้อง 鄧麗君 เติ้งลี่จวิน


Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley


小城故事多
(เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อตัว)
เมืองเล็กๆ ที่มีเรื่องเล่าขานมากมาย充滿喜和樂
(ชงหม่านสี่เหอเล่อ)
เต็มไปด้วยความรักใคร่ สามัคคี และความสุขสำราญ若是你到小城來
(รั่วซื่อหนี่เต้าเสี่ยวเฉิงไหล)
ถ้าหากว่าคุณมาถึงเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้收獲特別多
(โซวฮั้วเท่อเปี๋ยตัว)
สิ่งพิเศษต่างๆ มีมากมาย看似一幅畫
(คั่นซื่ออิฝูฮว่า)
ดูราวกับภาพวาดภาพนึง聽像一首歌
(ทิงเซี่ยงอิโส่วเกอ)
ฟังราวกับบทเพลงบทนึง人生境界真善美這裡已包括
(เหรินเซิงจิ้งเจี้ยเจินซ่านเหม่ยเจ้อหลี่อี่เปากั้ว)
ดินแดนแห่งชีวิตที่แสนดีงามที่นี่มีให้談的談說的說
(ถานเตอถาน ซัวเตอซัว) **** สมัยก่อน 的 จะอ่านว่า ติ
เล่าต่อๆ กันมา พูดต่อๆ กันไป小城故事真不錯
(เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อเจินปู้ชั่ว)
เรื่องเล่าของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ไม่เลวจริงๆ請你的朋友一起來小城 來做客
(ฉิงหนี่เตอเผิงโหย่วอิฉี่ไหลเสี่ยวเฉิง ไหลจั้วเค่อ)
ขอเชิญเพื่อนคุณมาด้วยกัน มาเป็นแขกของเมืองเล็กๆ แห่งนี้談的談說的說
(ถานเตอถาน ซัวเตอซัว) **** สมัยก่อน 的 จะอ่านว่า ติ
เล่าต่อๆ กันมา พูดต่อๆ กันไป小城故事真不錯
(เสี่ยวเฉิงกู้ซื่อเจินปู้ชั่ว)
เรื่องเล่าของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ ไม่เลวจริงๆ請你的朋友一起來小城 來做客
(ฉิงหนี่เตอเผิงโหย่วอิฉี่ไหลเสี่ยวเฉิง ไหลจั้วเค่อ)
ขอเชิญเพื่อนคุณมาด้วยกัน มาเป็นแขกของเมืองเล็กๆ แห่งนี้

*** หากนำคำแปลไปโพสต์ต่อที่อื่นรบกวนเครดิต หยุนหว่าหวา 雲娃娃 ด้วยนะคะ ***Smiley เรียนรู้คำศัพท์ Smiley

Smiley 小城 xiǎochéng เสี่ยวเฉิง = เมืองเล็กๆ (小 เสี่ยว = เล็ก , 城 เฉิง = เมือง)

Smiley 故事 gùshì กู้ซื่อ = เรื่องเล่าขาน (故 กู่ = เก่า)

Smiley 充滿 chōngmǎn ชงหม่าน = เต็มไปด้วย เยอะมาก
(充 ชง = เติม + 滿 หม่าน = เต็ม ดังนั้น充+滿 = เติมจนเต็ม จึงแปลได้ว่าเยอะมาก เต็มไปด้วย)


Smiley 若是 ruòshì รั่วซื่อ = ถ้าหาก (คำที่แปลว่า ถ้าหากอีกคำนึงก็คือ 如果 หรูกั่ว)

Smiley 收獲 shōuhuò โซวฮั้ว = ผลกำไร ผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ

Smiley 特別 tèbié เท่อเปี๋ย = พิเศษ

Smiley 看似 kànsì คั่นซื่อ = ดูราวกับ ดูเหมือนกับ

Smiley 聽像 tīngxiàng ทิงเซี่ยง = ฟังราวกับ ฟังเหมือนกับ (聽 ทิง = ฟัง , 像 เซี่ยง = เหมือนกับ)

Smiley 一幅畫 yīfúhuà อิฝูฮว่า = ภาพวาดหนึ่งภาพ
(一幅 อิฝู = หนึ่งภาพ, 畫 ฮว่า = ภาพวาด, บางครั้งคำลักษณะนามของ畫 เราอาจใช้ 張 (จาง) ก็ได้)


Smiley 包括 bāokuò เปากั้ว = ประกอบด้วย


Smiley 善美 shànměi ซ่านเหม่ย = ความดีงาม (善良 ซ่านเหลียง = ความดี , 美 เหม่ย = งาม)

Smiley 不錯 bùcuò ปู้ชั่ว = ไม่เลว ถูกต้อง (錯 ชั่ว = ผิด ไม่ดี)

Smiley 一起 yīqǐ อิฉี่ = ด้วยกัน

Smiley tán ถาน = คุย พูดคุย

Smiley qǐng ฉิ่ง = เชิญ, กรุณา

Smiley 做客 zuòkè จั้วเค่อ = เป็นแขก

Smiley 充滿喜和樂 Smiley
chōngmǎnxǐhélè ชงหม่านสี่เหอเล่อ

Smiley 充滿 ชงหม่าน = เต็มไปด้วย

Smiley 喜 (สี่) มาจากคำว่า 喜愛 หรือ 歡喜
(喜愛 สี่อ้าย = ด้วยความรักใคร่, 歡喜 ฮวนสี่ = ด้วยความรักใคร่, สำราญ, ปิติยินดี)

Smiley 和樂 (เหอเล่อ) เป็นคำที่เกิดจาก 2 คำรวมกันคือ
和 เหอ แปลว่า สามัคคี ปรองดอง และ 樂 เล่อ แปลว่า ความสุข

Smiley 充滿喜和樂 chōngmǎnxǐhélè ชงหม่านสี่เหอเล่อ จึงแปลรวมได้ว่า
เต็มไปด้วยความรักใคร่ สามัคคี และความสุขสำราญ
Smiley 若是你到小城來Smiley
รั่วซื่อหนี่เต้าเสี่ยวเฉิงไหล

สามารถเรียงประโยคใหม่เป็นแบบนี้ก็ได้
若是你來到小城 รั่วซื่อหนี่ไหลเต้าเสี่ยวเฉิง

หรืออาจจะเปลี่ยน 若是 เป็น 如果 ก็จะได้ว่า
如果你來到小城 หรูกั่วหนี่ไหลเต้าเสี่ยวเฉิง

ทั้ง 3 ประโยคแปลเหมือนกันว่า “ถ้าหากคุณมาถึงเมืองเล็กๆ แห่งนี้”

Smiley 做 zuò จั้วSmiley
คำว่า 做 นั้น แปลได้หลายอย่างได้แก่ ทำ , เป็น

Smiley 做客 zuòkè จั้วเค่อ = เป็นแขก (做 จั้ว = เป็น, 客 เค่อ = แขก)

Smiley 做人 zuòrén จั้วเหริน = เป็นคน การเป็นคน (做 จั้ว = เป็น , 人 เหริน = คน)

Smiley 做到 zuòdào จั้วเต้า = ทำสำเร็จ (做 จั้ว = ทำ , 到 เต้า = ถึง , 做+到 ทำถึง ก็คือ ทำสำเร็จนั่นเอง)

Smiley 做不到 zuòbùdào จั้วปู้เต้า = เป็นไปไม่ได้ ทำไม่ได้ ทำไม่สำเร็จ

Smiley 做生意 zuòshēngyì จั้วเซิงอี้ = ทำการค้า ทำธุรกิจ (生意 เซิงอี้ = การค้า ธุรกิจ)

Smiley 做官 zuòguān จั้วกวน = เป็นข้าราชการ รับราชการ (官 กวน = ข้าราชการ)

Smiley 做鬼臉 zuòguǐliǎn จั้วกุ๋ยเหลี่ยน = ทำหน้าบู้บี้ แหกหูแหกตา (鬼 กุ่ย = ผี, 臉 เหลี่ยน = หน้า)

Smiley 做滿月 zuòmǎnyuè จั้วหม่านเยวี่ย = ฉลองทารกอายุครบ 1 เดือนเต็ม
(滿 หม่าน= เต็ม ,月 เยวี่ย= เดือน)


Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley

ขอบคุณบีจีสวยๆ จากคุณญามี่ค่ะ
//www.bloggang.com/viewdiary.php?id=jiujik&month=06-2010&date=09&group=22&gblog=52
ตัวเขียนภาษาจีนทั้งหมดนี้เป็นตัวเขียนตัวเต็มนะคะ


ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาจีนนะคะ

หากเพื่อนๆ มีเพลงจีนที่ตัวเองชื่นชอบ และอยากให้ช่วยแปลสามารถ ฝากชื่อเพลง ไว้ได้ที่บล็อกนี้นะคะ


Smiley 雲娃娃 หยุนหว่าหวา
Smiley

Create Date : 04 กันยายน 2553
Last Update : 5 กันยายน 2553 1:32:12 น. 23 comments
Counter : 3140 Pageviews.

 
สวัสดียามเช้าครับคุึณหยิน


ผมไม่เคยรู้ชื่อเพลงและไม่เคยรู้ความหมายของเพลงนี้เลย
แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของผมเช่นกัน

ชอบครับชอบ

แค่ทำนองก็เพราะแล้วครับ


ปล. เดี๋ยวผมจะนำภาพและบรรยากาศจากงาน อิ๊กไนต์มาฝากนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:6:32:22 น.  

 สวัสดีค่ะคุณหยุน เสียงร้องเธอเพราะจับใจนะคะ
อ่านเนื้อแล้ววาอยากจะไปเป็นแขกของเมืองนี้จังค่ะ
หรืออยากไปอยู่เลยล่ะคะ
วันนี้ได้รู้คำว่าเสียวที่แปลว่าเล็ก ทำให้นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อ
เสียวจูค่ะ วาเรียกเขาวาจู แต่ที่บ้านเขาจะเรียกเต็มว่าเสียวจู
แถมวันนี้ได้รู้คำว่าเฉิงที่แปลว่าเมือง
ถึงวาจะอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้รู้วันละคำสองคำแบบนี้ก็โอเคมากๆแล้วค่ะ
คุณหยุนเนยังไงบ้างเอ่ย สบายดีนะคะ

โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:13:31:21 น.  

 
กรี๊ดดดด .. ชอบ เติ้งลี่จิ้น มากมาย ...
เมื่อก่อนไม่เคยฟังเลยเพลงจีนเนี่ย แต่ต่อมาเตี่ยเปิดให้ฟังแถมช่วงนั้น คาราโอเกะ ก็มีคนร้องมากมาย
เลยนั่งฟังกะเค้าแล้วตกลหลุ่มรัก เติ้งลี่จิ้น เข้าจับใจ
นัทชอบเพลง เถี่ยนมี่มี่ มากที่สุดเลยอะจ้า ..เอ็อออ ฟังเสียงที่มีเส่ห์ของเทอแล้วไม่อยากหนีไปใหนเลยอะ


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:15:57:58 น.  

 
มาแล้วจ้า สาวไม่ได้ไปไหน เวียนอยู่แถวนี้แหละจ๊ะ เพิ่งอัพบล็อกเสร็จเลยมาเยี่ยม ชอบเพลงนี้มากๆเลย มีในโทรศัพท์ด้วยนะ ฟังไม่เบื่อเลย


โดย: sawkitty วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:17:19:41 น.  

 
แค่ชื่อก็รับประกันคุณภาพได้แล้วครับ

นี่เป็นเพลงที่ชอบอีกเพลง
แต่น่าเสียดายเหมือนกันตอนอยู่ที่คุนหมิง เพื่อนชวนไป KTV บ่อย แต่ดันนึกชื่อเพลงที่ชอบไม่ออก เพลงเก่าหลายๆ เพลงต้องฟังถึงจะนึกออก


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 5 กันยายน 2553 เวลา:22:24:47 น.  

 
ดูจักเพลงนี้จากแม่ค่ะ...เป็นเพลงโปรดของแม่เวลาเราร้องเพลงคาราโอเกะนะคะ..^O^

อ่านอย่างละเอียดเลยค่ะ...แถมร้องตามอีกต่างหาก...หม่ำขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วยฮิๆๆ


โดย: never the last วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:0:07:15 น.  

 
...ลืมบอกว่าไปว่า บล็อกหน้าขอเพลงนี้นะคะ..月亮代表我的心 ...พระจันทร์แทนใจฉัน..


โดย: never the last วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:0:14:34 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน

หมิงหมิงโดนยุงฝากรักครับ 555
เจ้าตัวนี้แสบมาก กัดที่จมูกเลย หุหุหุ


เพลงของเติ้งลี่จวิน
ผมคงอ๋อหลายสิบเพลงเลยล่ะครับ
เธอเป็นนักร้องที่เป็นสุดยอดในดวงใจของผมเลย
ถ้านับนักร้องเพลงจีน

คือผมรู้ความ
พ่อก็เปิดเทปของเธอให้ฟังในรถตลอด
ก็ชอบมาตั้งแต่ เถียนมีมี่ หนี่เจอมอซัว ฯลฯ
เคยไปเที่ยวคุนหมิงแล้วเค้าให้่ลูกทัวร์ร้องคนละเพลง
ผมร้องเพลงเถียนมีมี่ ไกด์จนฟังหัวเราะคิกเลยครับ
เพราะร้องผิดเกือบทั้งเพลง 5555

ปล. รูปจากงานอิ๊กไนต์มาแล้ว
แต่คงใช้เวลาเขียนอีกหลายวันเลยล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:5:15:16 น.  

 
สวัสดีวันร้อนๆจนอยากอ้อนพระอาทิตย์ช่วยเกงานสักวันค่ะพี่~กาพย์ขับไม้ห่อโคลง~
*กาพย์*

แพ้พ่ายโรคอ้อน...เดือดร้อนถึงนอน...แค่ใครห่างหาย
ดังคล้ายหลงทาง...ยิ่งเดินยิ่งคว้าง...กับใจเคยหมาย
เหลือเพียงคล้ายคล้าย...รอยไหม้มลาย...ให้รู้เคยพาน


*โคลง*

แค่ประสาเก่าทิ้งซ่าน....................โชยราน
เป็นเพื่อนไร้ทางพาน...................สิ่งต้อง
ดังขยะห่างต้องการ......................ห่างปรารถ-นาเอย
หาใช่ใจที่จ้อง...............................คิดคล้องคิดครอง

ร่ำไห้ไปสุดก้อง.............................สั่นนภา
ยังพบแต่โหยหา............................ขนาบข้าง
หามีใฝ่นำพา.................................สมมาด เลยเนอ
เป็นเพื่อนร้างถูกล้าง......................หมดสิ้นใจเธอ


โดย: ญามี่ วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:15:52:37 น.  

 
มาเรียนภาษาจีนด้วยคนค่ะ ...โดย: ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ วันที่: 6 กันยายน 2553 เวลา:22:06:48 น.  

 
คุณหยุนทำงานวันหยุดด้วย บางทีวาก็ต้องแวะเข้าไป
วันหยุดเพื่อจบหรือต่องานเหมือนกันค่ะ

เพื่อนวาชื่อเสียมจู วายังไม่ได้มีโอกาสถามเลยค่ะ
ดูสิ วาต้องแก้ตัวนิสสสสนุง หล่ะคะคุณหยุน
ชื่อนั้นสำคัญฉะไหน ดอกไม้ดอกไหนก็หอมเหมือนกันกัน
รู้จักเพื่อนคนนี้มาเกือบยี่สิบปี ไม่เคยถามเล้ยยยยย
แต่ถ้าถามคงได้คำตอบประมาณว่า…
ว้ายยย ต้องถามเหรอ ก็ต้องเดาออกแล้วนะแก สวยเริ่ดปานนี้
คุณหยุนนอนยังเอ่ยวันนี้ วาส่งเข้านอน ฝันดีนะคะ
โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:2:06:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:8:05:53 น.  

 
ถูกใจเพลงนี้อีกแล้วค่ะ เพราะแล้วก็ฟังเพลินดี เนื้อเพลงใช้ภาษาง่าย ๆ อ่านแล้วเข้าใจไม่ยาก เราชอบเพลงของเติ้งลี่จวินทุกเพลง ฟังได้ไม่เคยเบื่อเลยค่ะ

เรากะว่าจะทำบล็อคเติ้งลี่จวินอยู่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งเลยไม่มีเวลาเขียน กะลังหาคนช่วยแปลเพลงอยู่ อาจจะหลายเพลงหน่อย ถ้าไงจะขอแรงคุณหยินหน่อยได้ไหมคะ

เมื่อวานนี้ดูวนิดาแล้วยิ้มไม่หุบเหมือนเคย นายติ๊กกะน้องแอ๊ฟกลายเป็นคู่ขวัญไปแล้ว ยิ่งดูก็ยิ่งน่ารักมากกกก คนเขียนบทกะป้าแจ๋วรุ้ใจคนดู มีฉากซาหวีดวิ๊ดวิ้วของนิดกะประจักษ์ให้ดูจนเต็มอิ่มเลย

อีกเดี๋ยวก็ได้ดูละครแล้ว ขอตัวไปอาบน้ำประแป้ง รอรับฟามหวานของละครของนะฮ้า


โดย: haiku วันที่: 7 กันยายน 2553 เวลา:19:28:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน

มาขอคุณหยินแปลเนื้อเพลงเก่าอีกแล้วครับ อิิอิอิ
เพลงนี้ผมฟังครั้งแรกเป็นนักร้องผู้ชาย
แต่เติ้งลี่จวินก็เคยนำเพลงนี้มาร้องเช่นกัน

ชื่อเพลง ซานเหนียน (สามปี) น่ะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
อยากจะได้เนื้อเพลงไปหัดร้องด้วยน่ะครับ 555

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:5:38:52 น.  

 
แวะมาขอบคุณสำหรับเรื่องแปลเพลงนะคะ ไว้ให้ว่างหน่อยค่อยลงมือเขียนบล็อคเติ้งลี่จวิน แล้วจะแวะมาบอกอีกทีละกันค่ะ

วันนี้คุณหยินอย่าลืมดูรายการราตรีสโมสรทางช่องสามนะคะ(ตอนประมาณห้าทุ่ม) สัมภาษณ์นักแสดงเรื่องวนิดาค่ะ


โดย: haiku วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:19:04:06 น.  

 
มาหาเพลงเพราะฟังยามค่ำค่ะ ส่งเข้านอนทีเดียว ฝันดีนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 8 กันยายน 2553 เวลา:21:21:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยิน
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:8:09:27 น.  

 
กลับมาแล้วค่ะ แต่ยังไม่มีเวลาอับบล็อกเลยนะ
ช่วงนี้ใกล้ส่งงาน ต้องรอหลังวันที่สิบแปดโน้น
รอหน่อยนะคะ ไปเที่ยวไม่มีเรือใบเลย ถ่ายวิวมาให้ดูแทน

ชอบเสียงเจ๊เทเรซ่ามากๆเลยจ้า
เพิ่งรู้ว่า สมัยก่อน 的จะอ่านว่า ติ ถึงว่าในเพลงเจ๊ออกเสียง ติ

คุณหยุนรักษาสุขภาพด้วยนะคะ คิดถึงเสมอเช่นกันค่ะ


โดย: Noshka วันที่: 9 กันยายน 2553 เวลา:9:44:29 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยินโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 กันยายน 2553 เวลา:8:01:59 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:8:12:13 น.  

 
แวะมาฟังเพลงเพราะของเติ้งลี่จวินอีกรอบค่ะ ฟังไม่เบื่อเลยจริงๆ


โดย: sawkitty วันที่: 11 กันยายน 2553 เวลา:17:46:54 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ที่ช่วยแปลเป็นคำร้องภาษาไทย ทำให้ได้หัดร้อง แถมได้ความรู้จากความหมายของเพลง


โดย: หวังอิงอิง IP: 58.9.96.83 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:42:49 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเนื้อเพลงครับ


โดย: เอิร์ท IP: 119.46.160.168 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:03:48 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yzai
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
你是我最棒的靈感....永遠

***********************

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน
และเป็นกำลังใจให้กับหยุนหว่าหวา
อันหยุนหว่าหวานั้น 雲娃娃 เป็นนิคเนมกิ๊บเก๋
(55 คิดเอาเองเหรอป่าวน๊า)
ที่เกิดจากการนำชื่อของสองสาวพี่น้องร่วมสาบาน
มารวมกันแปลเป็นไทยว่าตุ๊กตาเมฆนั่นเอง

ด้วยความที่ชื่นชอบในภาษาจีน
เราสองพี่น้องจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา
เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ในการที่จะช่วยเพื่อนๆ เรื่องเรียนภาษาจีน
และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองไปในตัวด้วย
หากผิดพลาดประการใด ก็ชี้แนะได้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
<
Group Blog
 
<<
กันยายน 2553
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
4 กันยายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yzai's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.