หยุนหว่าหวา
เรียนภาษาจีนกับเพลงโปรด - - - 男人女人 - - - ชายหนุ่ม หญิงสาวเพลง ---- 男人女人 (หนานเหรินหนี่วเหริน) ชายหนุ่ม หญิงสาว
ร้องโดย ----- 許茹芸 & 阿穆隆 (Valen Hsu & Amulong)


***************************************************************愛愛愛愛了幾回也明白其中滋味
(อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย เลอจี่หุยเหย่หมิงไป่ฉีจงจือเว่ย)
รัก รัก รัก รัก มาแล้วหลายครั้ง ก็เข้าใจดีในรสชาติ


付出的從來不會等於收回
(ฟู่ชูเตอฉงไหลปู้หุ้ยเติ่งยิ๋วโซวหุย)
ตลอดเวลาที่ทุ่มเท ไม่สามารถได้กลับมาเท่าที่ทุ่มเท我卻還在等待著誰能出現
(หว่อเชี่ยไหไจ้เติ่งไต้เจอะเสยเหนิงชูเซี่ยน)
แต่ชั้นกลับยังเฝ้ารอใครบางคนจะปรากฏตัวออกมา傷傷傷傷了幾回 也曾經為愛憔悴
(ซาง ซาง ซาง ซาง เลอจี่หุย เหย่เฉิงจิงเว่ยอ้ายเฉียวชุ่ย)
เจ็บ เจ็บ เจ็บ เจ็บ มาแล้วหลายครั้ง และก็เคยห่อเหี่ยวมาแล้วเพราะรัก愛情裡好人總比壞人狼狽
(อ้ายฉิงหลี่ห่าวเหรินจ๋งปี่ฮว้ายเหรินหลางเป้ย)
ในความรัก คนดีมักจะเสียเปรียบให้กับคนเลว我卻還是學不會狠心對誰
(หว่อเชี่ยไหซื่อเสวียปู้หุ้ยเหิ้นซินตุ้ยเสย)
แต่ชั้นกลับใจร้ายกับใครไม่เป็น男人男人多希望你是好人
(หนานเหริน หนานเหริน ตัวซีว่างหนี่ซื่อห่าวเหริน)
ชายหนุ่ม ชายหนุ่ม หวังอย่างยิ่งว่าเธอคือคนดี多希望用你的真讓我不必再心疼
(ตัวซีว่างย่งหนี่เตอเจินรั่งหว่อปู้ปี้ไจ้ซินเทิ่ง)
หวังอย่างยิ่งว่าเธอจะใช้ความจริงใจของเธอทำให้ฉันไม่ต้องเจ็บปวดอีก女人女人我答應做個好人
(หนี่วเหริน หนี่วเหรินหว่อต๋าอิ้งจั้วเก้อห่าวเหริน)
หญิงสาว หญิงสาว ฉันสัญญาว่าจะเป็นคนดี我答應用我一生來換你的快樂一生
(หว่อต๋าอิ้งย่งหว่ออิเซิงไหลฮวนหนี่เตอไขว้เล่ออิเซิง)
ฉันสัญญาว่าจะใช้ทั้งชีวิตของฉันเพื่อแลกมาให้ได้ความสุขทั้งชีวิตของเธอ愛愛愛愛了幾回也明白其中滋味
(อ้าย อ้าย อ้าย อ้าย เลอจี่หุยเหย่หมิงไป่ฉีจงจือเว่ย)
รัก รัก รัก รัก มาแล้วหลายครั้ง ก็เข้าใจดีในรสชาติ付出的從來不會等於收回
(ฟู่ชูเตอฉงไหลปู้หุ้ยเติ่งยิ๋วโซวหุย)
ตลอดเวลาที่ทุ่มเท ไม่สามารถได้กลับมาเท่าที่ทุ่มเท我卻還在等待著誰能出現
(หว่อเชี่ยไหไจ้เติ่งไต้เจอะเสยเหนิงชูเซี่ยน)
แต่ชั้นกลับยังเฝ้ารอใครบางคนจะปรากฏตัวออกมา傷傷傷傷了幾回 也曾經為愛憔悴
(ซาง ซาง ซาง ซาง เลอจี่หุย เหย่เฉิงจิงเว่ยอ้ายเฉียวชุ่ย)
เจ็บ เจ็บ เจ็บ เจ็บ มาแล้วหลายครั้ง และก็เคยห่อเหี่ยวมาแล้วเพราะรัก愛情裡好人總比壞人狼狽
(อ้ายฉิงหลี่ห่าวเหรินจ๋งปี่ฮว้ายเหรินหลางเป้ย)
ในความรัก คนดีมักจะเสียเปรียบให้กับคนเลว我卻還是學不會狠心對誰
(หว่อเชี่ยไหซื่อเสวียปู้หุ้ยเหิ้นซินตุ้ยเสย)
แต่ชั้นกลับใจร้ายกับใครไม่เป็น男人男人多希望你是好人
(หนานเหริน หนานเหริน ตัวซีว่างหนี่ซื่อห่าวเหริน)
ชายหนุ่ม ชายหนุ่ม หวังอย่างยิ่งว่าเธอคือคนดี多希望用你的真讓我不必再心疼
(ตัวซีว่างย่งหนี่เตอเจินรั่งหว่อปู้ปี้ไจ้ซินเทิ่ง)
หวังอย่างยิ่งว่าเธอจะใช้ความจริงใจของเธอทำให้ฉันไม่ต้องเจ็บปวดอีก女人女人我答應做個好人
(หนี่วเหริน หนี่วเหรินหว่อต๋าอิ้งจั้วเก้อห่าวเหริน)
หญิงสาว หญิงสาว ฉันสัญญาว่าจะเป็นคนดี我答應用我一生來換你的快樂一生
(หว่อต๋าอิ้งย่งหว่ออิเซิงไหลฮวนหนี่เตอไขว้เล่ออิเซิง)
ฉันสัญญาว่าจะใช้ทั้งชีวิตของฉันเพื่อแลกมาให้ได้ความสุขทั้งชีวิตของเธอ男人男人多希望你是好人
(หนานเหริน หนานเหริน ตัวซีว่างหนี่ซื่อห่าวเหริน)
ชายหนุ่ม ชายหนุ่ม หวังอย่างยิ่งว่าเธอคือคนดี多希望用你的真讓我不必再心疼
(ตัวซีว่างย่งหนี่เตอเจินรั่งหว่อปู้ปี้ไจ้ซินเทิ่ง)
หวังอย่างยิ่งว่าเธอจะใช้ความจริงใจของเธอทำให้ฉันไม่ต้องเจ็บปวดอีก女人女人我答應做個好人不會再讓我(你)心疼
(หนี่วเหริน หนี่วเหรินหว่อต๋าอิ้งจั้วเก้อห่าวเหริน ปู้หุ้ยไจ้รั่งหว่อ (หนี่) ซินเทิ่ง)
หญิงสาว หญิงสาว ฉันสัญญาว่าจะเป็นคนดี จะไม่ทำให้ฉัน (เธอ) เจ็บปวดอีก一等再等你就是我等的那個人
(อิเติ่งไจ้เติ๋งหนี่จิ้วซื่อหว๋อเติ่งเตอน่าเก้อเหริน)
รอแล้วรอเล่า เธอก็คือคนๆ นั้นที่ฉันรอ男人男人女人女人多麼希望你是對的人
(หนานเหรินหนานเหริน หนี่วเหรินหนี่วเหริน ตัวเมอซีว่างหนึ่ซื่อตุ้ยเตอเหริน)
ชายหนุ่ม ชายหนุ่ม หญิงสาว หญิงสาว ยังไงก็หวังว่าเธอจะเป็นคนที่ใช่
Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley


Smiley คำศัพท์ Smiley
男人 nánrén หนานเหริน = ผู้ชาย
女人 nǚrén หนี่วเหริน = ผู้หญิง
明白 míngbai หมิงไป่ = เข้าใจ
幾回 jǐhuí จี่หุย = หลายครั้ง หลายรอบ
其中 qízhōng ฉีจง = ภายใน, ในนั้น, ระหว่าง
滋味 zī wèi จือเว่ย = รสชาติ, ความรู้สึก
付出 fùchū ฟู่ชู = ทุ่มเท
從來 cónglái ฉงไหล = ตลอดเวลา ตลอดมา
等於 děngyú เติ่งยิ๋ว = เท่ากัน เท่ากับ เท่าเทียม
收回 shōuhuí โซวหุย = สิ่งที่ได้กลับมา เก็บเกี่ยว
等待 děngdài เติ่งไต้ = รอคอย
等 děng เติ่ง = รอ
出現 chūxiàn ชูเซี่ยน = ปรากฏออกมา
傷 shāng ซาง = บาดเจ็บ
憔悴 qiáocuì เฉียวชุ่ย = ห่อเหี่ยว, เหี่ยวแห้ง, ซีดเผือด (ร่ายกาย)
愛情裡 àiqínglǐ อ้ายฉิงหลี่ = ในความรัก
好人 hǎo rén ห่าวเหริน = คนดี
壞人 huài rén ฮว้ายเหริน = คนเลว
總 zǒng จ่ง = มักจะ
比 bǐ ปี่ = เปรียบเทียบ
狼狽 lángbèi หลางเป้ย = เสียหาย
狠心 hěnxīn เหิ่นซิน = ใจดำ ใจร้าย ไร้หัวใจ
希望 xīwàng ซีว่าง = หวังว่า
真 zhēn เจิน = ปกติ真 คำเดียวแปลว่า จริง แต่ในที่นี่ย่อมาจาก真心 เจินซิน แปลว่า จริงใจ
心疼 xīnténg ซินเทิ่ง = เจ็บปวด (จากการผิดหวังในความรัก)
答應 dāying ต๋าอิ้ง = สัญญา รับปาก
做個好人 zuògèhǎorén จั้งเก้อห่าวเหริน = เป็นคนดี
一生 yīshēng อิเซิง = ทั้งชีวิต ชั่วชีวิต
多麼 duōme ตัวเมอ = อย่างไรก็ตาม ยังไงก็ตาม อย่างไร
對的人 duìderén ตุ้ยเตอเหริน = คนที่ใช่


Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley Smiley


Smiley เรียนรู้ประโยค กับคำว่า 其中 และ 卻 SmileySmiley 其中qízhōng ฉีจง = ในนั้น, ระหว่าง Smiley

Smiley (ประโยคจากในเพลง) 愛愛愛愛了幾回也明白其中滋味
อ้ายอ้ายอ้ายอ้ายเลอจี่หุยเหย่หมิงไป๋ฉีจงจือเว่ย แปลว่า รัก รัก รัก รัก มาแล้วหลายครั้ง ก็เข้าใจดีในรสชาติ


Smiley其中歌词
ไจ้ฉีจงเกอฉือ แปลว่า ภายในเนื้อเพลง (在 ไจ้ = อยู่, 歌词 เกอฉือ = เนื้อเพลง)


Smiley 公司有 100位員工,其中 80 位 是女員工
กงซือโหย่วอิไป่เว่ยเยวี๋ยนกง ฉีจงปาสือเว่ยซื่อหนี่วเยวี๋ยนกง แปลว่า บริษัทมีพนักงานอยู่ 100 ท่าน ในนั้น 80 ท่านเป็นพนักงานหญิง
(公司 กงซือ = บริษัท , 位 เว่ย = ท่าน (เป็นลักษณะนาม) , 員工 เยวี๋ยนกง = พนักงาน )


Smiley其中2010年
ฉีจงเอ้อหลิงอิหลิงเหนียน แปลว่า ในปี 2010 (年 เหนียน = ปี)


Smiley 你要明白其中的道理
หนี่เหย้าหมิงไป่ฉีจงเตอเต้าหลี่ แปลว่า เธอต้องเข้าใจเนื้อในของหลักสัจจธรรม
(明白 หมิงไป๋ = เข้าใจ 道理 เต้าหลี่ = หลักสัจจธรรม)


Smiley 我是其中之一
หว่อซื่อฉีจงจืออิ แปลว่า ฉันเป็นหนึ่งในนั้น (其中之一 ฉีจงจืออิ = หนึ่งในนั้น)


Smiley 我有很多衣服,其中我最喜歡的就是紅色的
หว๋อโหย่วเหิ่นตัวอีฝู ฉีจงหว่อจุ้ยสี่ฮวนเตอจิ้วซื่อหงเซ่อเตอ แปลว่า ฉันมีเสื้อผ้าอยู่เยอะแยะ ในนั้นที่ฉันชอบที่สุดก็คือตัวสีแดง
(衣服 อีฝู = เสื้อผ้า , 最 จุ้ย = มากที่สุด,喜歡 สี่ฮวน = ชอบ, 紅色 หงเซ่อ = สีแดง)Smiley 卻 què เชี่ย = แต่กลับ (เป็นคำที่เชื่อมประโยค 2 ประโยคที่มีความขัดแย้งกันในเหตุและผล) Smiley


Smiley (ประโยคจากในเพลง) 付出的從來不會等於收回 我還在等待著誰能出現
ฟู่ชูเตอฉงไหลปู้หุ้ยเติ่งยิ๋วโซวหุย หว่อเชี่ยไหไจ้เติ่งไต้เจอะเสยเหนิงชูเซี่ยน
ตลอดเวลาที่ทุ่มเท ไม่สามารถได้กลับมาเท่าที่ทุ่มเท แต่ชั้นกลับยังเฝ้ารอใครบางคนจะปรากฏตัวออกมา


Smiley (ประโยคจากในเพลง) 愛情裡好人總比壞人狼狽 我還是學不會狠心對誰
อ้ายฉิงหลี่ห่าวเหรินจ๋งปี่ฮว้ายเหรินหลางเป้ย หว่อเชี่ยไหซื่อเสวียปู้หุ้ยเหิ้นซินตุ้ยเสย แปลว่า ในความรัก คนดีมักจะเสียเปรียบให้กับคนเลว แต่ชั้นกลับใจร้ายกับใครไม่เป็น


Smiley 你心中真的想說說不出口
หนี่ซินจงเจินเตอเสี่ยงซัวเชี่ยซัวปู้ชูโขว่ แปลว่า ในใจคุณอยากจะพูดจริงๆ แต่กลับพูดไม่ออก
(心中 ซินจง = ในใจ , 說不出口ซัวปู้ชูโขว่ = พูดไม่ออก)


Smiley 雖然有時很苦澀又也很甜蜜
ซุยหรานโหย่วสือเหิ๋นขู่เซ่อเชี่ยอิ้วเหย๋เหิ่นเถียนมี่ แปลว่า ถึงแม้ว่าบางเวลาเจ็บปวดมากแต่กลับมีความหวานชื่นด้วยเหมือนกัน
(雖然 ซุยหราน = ถึงแม้ว่า , 苦澀 ขู่เซ่อ = เจ็บปวด ทุกข์ , 甜蜜 เถียนมี่ = หวานชื่น, รักหวานชื่น)หมายเหตุ ตัวเขียนทั้งหมดนี้เป็นตัวเขียนตัวเต็มนะคะ


ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาจีนนะคะ

หากเพื่อนๆ มีเพลงจีนที่ตัวเองชื่นชอบ และอยากให้ช่วยแปลสามารถ ฝากชื่อเพลง และ ชื่อนักร้องไว้ได้ที่บล็อกนี้นะคะ


Smiley 雲娃娃 หยุนหว่าหวา Smiley
Create Date : 01 กรกฎาคม 2553
Last Update : 3 กรกฎาคม 2553 17:31:50 น. 47 comments
Counter : 6363 Pageviews.

 
ย่องมาเจิมก่อนยามดึก อิ อิ คุณหยุนนอนดึกจังเลย

เพลงถูกใจจังเลยค่ะ Valen Hsu เสียงใสปิ้งเหมือนเดิม
นั่งทำงานไปด้วย ฟังเพลงเพราะไปด้วย สบายใจดีจัง

ศึกษาบทเรียนจบจะแวะมาอีก(หลายๆ)รอบนะคะ
หวังว่าคุณหยุน ไม่เบื่อกันก่อนนะ

Wan an,


โดย: Noshka วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:46:31 น.  

 
สวัสดียามดึกของเมืองไทยค่ะคุณหยุน

ได้เข้ามาฟังเพลงเพราะๆแล้ว
และยังได้อ่านคำแปลของเนื้อเพลงอีกด้วย
ขอบคุณมากค่ะคุณหยุน

ขอให้หลับฝันดี
และมีความสุขมากๆนะคะ
โดย: Suessapple วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:34:46 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ
และหวังว่าคงจะได้คุยกันบ่อยขึ้นนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:21:11 น.  

 
ดีค่ะ

สุดยอดอีกตามเคย

เด๋วนี้ที่ทำงานวี่ น้องๆ คนจีนบอกว่า วี่รู้ศัพท์จีนเยอะมากขึ้น (อิอิ อยากบอกพวกเค้าจริงๆ ว่าฉันได้จากเพื่อนคนนี้ย่ะ)

สบายดีนะคะ ขอบคุณค่ะ คิดถึงนะคะ


โดย: kiwi (la_ongrat ) วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:37:36 น.  

 
//www.youtube.com/watch?v=qOXRFgtU3y0&feature=related

เพลงที่ผมชอบคือเพลงนี้น่ะ เป็นเพลงจบ เรื่องมนต์รักนายหอยทอด ฟังแล้วรู้สึกเพราะดี

ขอบคุณที่ทำให้ผมหาเพลงนี้เจอ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:9:48:17 น.  

 
สมัยเด็กๆเคยเรียนแต่จีนแต้จิ๋ว

ขอแอดนะคะ หากว่างเมื่อไหร่ จะกลับมาอ่านละเอียดอีกรอบค่ะ


โดย: Poo-Ma วันที่: 2 กรกฎาคม 2553 เวลา:10:29:36 น.  

 
ผมอยากพูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้บ้างจังครับ
เพราะผมชอบอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวกับเมืองจีนมากครับ

emoemoemo


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:11:58 น.  

 
คุณหยุนนอนไปหรือยังคะ
เราเพิ่งกลับเข้ามาค่ะ
ตอนนี้กำลังชวนคุณนอร์ชก้าเชียร์บอลอยู่ค่ะคุณหยุน อิ อิ
...
กลางวันเราทานแฮมเบอร์เกอร์ที่แมคโดน้ลด์ค่ะคุณหยุน
อร่อยๆๆๆดี


โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:54:57 น.  

 
อิจฉาจังเลยค่ะคุณหยุน
ได้ละครดูด้วย
ที่นี่เราเคยดูเรื่องอะไรน๊า
ที่มีน้องหมาชื่อ ฮั่งตู๋ อ่ะค่ะ
น่ารักมาก แต่ตอนนี้จบไปแล้ว

ตอนนี้เชียร์เยอรมันอยู่ค่ะ
พักครึ่ง นำไปแล้ว 1-0โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:00:22 น.  

 
คุณหยุน

ใช่แล้วหลบไปลุ้นบอลกับคุณเปิ้ลค่ะ คุณหยุนดูบอลอยู่เหมือนกันหรือคะ คืนนี้เชียร์ทีมไหนเอ่ย

ครึ่งสองนี่อาเจนติน่าบุกหนักมากเลย น่ากลัว

ลุ้นๆๆๆๆ


โดย: Noshka วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:22:38 น.  

 
เย้ๆๆๆๆๆๆ คุณหยุนจ๋า
2-0 ค่ะ


โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:28:16 น.  

 
Photobucket Photobucket Photobucket


โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:35:48 น.  

 
เข้ามาแดนซ์ด้วยคนค่ะ อิ อิ

ความมุ่งมั่น ทำให้ดีที่สุด ของเยอรมันนี่ น่านับถือจริงๆ

ลุ้นให้ 4-0 ไปเลย


โดย: Noshka วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:37:58 น.  

 
ถ้า 4-0 นี่เป็นประวัติการณ์เลยนะคะ


โดย: yzai วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:42:48 น.  

 
4-0
ตรงตามคำทำนายของหมอหนิงๆ ฮะ ฮะ ฮะ

德國加油

相信德國

偉大的德國

ขอบคุณที่ร่วมเชียร์ค่ะ สนุกมากๆๆ


โดย: Noshka วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:49:57 น.  

 
คุณนอร์ชก้าทายแม่นจังเลยค่ะคุณหยุน
คุณหยุนเหนื่อยมั๊ยคะ
ขอบคุณที่มาร่วมเชียร์สนุกด้วยกันค่ะ
หัวใจจะวายยยยย 5555


โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:52:16 น.  

 
มาส่งคุณหยุนเข้านอนค่ะ
ขอให้หลับฝันดีนะคะ จุ๊บๆๆๆๆๆด้วยค่ะ


โดย: Suessapple วันที่: 3 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:11:24 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับขอบคุณครับ
แล้วผมจะมาลงเรียนภาษาจีนด้วยคนนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:05:15 น.  

 
ดีจังเลย มีเพลงเพราะแล้วคำแปลด้วย ฟังแล้วสดชื่นขึ้นเยอะเลย ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ ตอนนี้สาวเริ่มกลับสู่สภาวะปกติแล้วค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:21:39 น.  

 


แวะมาทักทายค่ะ ยังไม่ทันได้ถามชื่อเลยค่ะ
ชื่อ ตุ๊กติ๊กนะคะ แต่พี่เปิ้ลเรียกหลายชื่อ มีมึน 555+

เพลงเพราะจังค่ะ ชอบฟังแนวนี้ค่ะ
โรแมนติกดี


โดย: biotech_girl วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:11:32 น.  

 
แสดงว่าเราเชียร์ถูกทีมแล้วนะคะคุณหยุน อิ อิ
เราว่าถ้าเยอรมันเล่นดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ก็มีสิทธ์ได้เป็นแชมป์โลกนะคะ
เมื่อคืนเราดูคู่สเปน นัดเมื่อคืนสเปนเล่นไม่ค่อยดีค่ะ

แต่ก็ลูกกลมๆนะคะ
อะไรๆก็เกิดขึ้นได้

มีความสุขมากๆนะคะคุณหยุนโดย: Suessapple วันที่: 4 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:45:48 น.  

 
หวัดดียามดึกครับคุณหยุน หลับผล็อยหน้าทีวีอีกแร้ว
ตื่นมาอ้าว...วันใหม่แระ กู้ดไนท์ครับ


โดย: Dingtech วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:10:19 น.  

 
ย่องมาทักทายยามดึก ตกลงได้ทันซักผ้าไหมคะ

พลุมีคืนนี้ตอนสี่ทุ่มครึ่งค่ะ จะให้พี่สาวถ่ายภาพพลุ ส่วนเราจะถ่ายภาพบรรยากาศ

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ


โดย: Noshka วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:30:48 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:50:24 น.  

 
อากาศที่นี่ร้อนมากๆค่ะคุณหยุน
ร้อนพอๆกับเมืองไทยเลย

มาส่งคุณหยุนเข้านอนนะคะ
หลับฝันดีและมีความสุขมากๆค่ะโดย: Suessapple วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:0:47:12 น.  

 
หยุดสามวันก็ซักผ้าทั้งทุกวันเหมือนกันค่ะ
เรากับพี่ใช้เสื้อผ้าเปลืองมาก ต้องซักทุกวัน

เสียดายบอลนัดต่อไป ต้องทำงาน และจะไม่ได้เชียร์กับคุณหยุนและเพื่อนๆ เชียร์เผื่อด้วยนะคะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ


โดย: Noshka วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:15:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


เดือนนี้มีหมื่นตาให้อ่านจุใจแน่นอนครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:29:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณหยุนขา
ฟังเพลงที่บ้านไม่ได้เหรอคะ
ข้างบนขึ้นแถบสีเหลืองรึป่าวคะ
ถ้าใช่ให้คลิกขวาแล้วกด run add-on นะคะ
อยากให้ฟังค่ะ เพลงแนวโบราณ 55+
เข้ากับเจ้าของบ้านอย่างตุ๊กติ๊กมักมากเลยค่ะ


โดย: biotech_girl วันที่: 6 กรกฎาคม 2553 เวลา:20:31:08 น.  

 
คุณหยุนคะ..

ดีจังเลยนะคะจะได้ไปเที่ยวไต้หวัน
เราเคยไปแต่แค่ที่สนามบินค่ะ ทรานสิทเท่านั้น
แต่มองลงมาจากเครื่องบินแล้ว อยากไปเที่ยวจัง
อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆมาฝากกันบ้างนะคะคุณหยุน

Danke schon แปลว่าขอบคุณ ถูกแล้วค่ะคุณหยุน

Bratwurst ของสวิสบางคนเค้าก็ชอบทานกับซอ๊สมะเขือเทศค่ะ
ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบ แต่เราจะชอบทานกับมัสตาร์ด
จิ้มมัสตาร์ดคำโตๆ อิ อิ แต่มัสตาร์ดที่นี่ไม่เผ็ดเลยค่ะ
หอมดี ที่นี่มีขายหลายยี่ห้อค่ะคุณหยุน

คุณหยุนจะไปตั้งอาทิตย์ เราต้องคิดถึงคุณหยุนแน่ๆเลยค่ะ
แต่ก็ขออวยพรให้คุณหยุนเดินทางด้วยความปลอดภัย
ขอให้เที่ยวอย่างสนุกสนาน และเที่ยวเผื่อ ทานของอร่อยๆเผื่อเราด้วยนะคะ

เราจะคิดถึงคุณหยุนทุกวันเลยค่ะโดย: Suessapple วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:14:01 น.  

 
แปดวีดีโอข้างล่างค่ะ กดดูเหมือนกันวีดีโอยูทูปธรรมดาเลย ลองดูใหม่นะคะ PS. ถ้าใครอยู่จีนดูไม่ได้ค่ะ เพราะเขาบล็อกยูทูป

จะไปพรุ่งนี้แล้วหรือ รีบเข้ามาอวยพรให้สองสาวสวยไปเที่ยวให้สนุกนะคะ ตอนนี้คุณพี่ชาย พี่เดฟ (David Tao Zhe)อยู่ไต้หวันเหมือนกัน ฝากส่งใจไปหาด้วยนะ ตัวเราอยู่ไกล แต่หัวใจอยู่ไต้หวันมาห้าปีแล้ว แต่ยังไม่เคยไปเหยียบเกาะในดวงใจนี้เลยค่ะ

Bon Voyage
一路平安 (yīlùpínɡ'ān)


โดย: Noshka วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:1:35:41 น.  

 
แวะมาฟังเพลงจีนเพราะๆ
แล้วก็มีคำแปลให้ด้วย ดีจังเลยค่ะ
ชอบฟังเพลงจีน ฟังแล้วคิดถึงตอนเป็นเด็กๆ
ตอนนั้นหนังจีนเป็นที่นิยมมาก


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:24:47 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


ถ้าไม่เบื่อ
จะเอารูปหมิงหมิงมาฝากบ่อยๆเลยครับ 5555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:5:41:20 น.  

 
โห...ใต้หวันผมไม่เคยไปเที่ยวเลยครับ
ยังไงก็รบกวนเอารูปสวยๆมาฝากเพื่อนบล็อกด้วยนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:8:06:41 น.  

 
ทวิภพเนี่ยละครเรื่องโปรดเลยค่ะ
ตอนเด็กๆ เคยดูเวอร์ชั่นคุณแอน สิเรียม ชอบมากๆ เลยค่ะ

ชอบฟังเพลงบรรเลงค่ะ
เลยเอามาลงที่บ้านบ่อยๆ 555+


โดย: biotech_girl วันที่: 7 กรกฎาคม 2553 เวลา:13:31:44 น.  

 
ก๊อก ก๊อก

คนบ้านนี้เริ่มไม่อัพแล้ว

วี่ มา เตือน ค่า อิอิอิอิ

รอ สุด ๆ ๆ


โดย: kiwi (la_ongrat ) วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:15:46:47 น.  

 
สิ่งที่ได้กลับมา เก็บเกียว

มือที่หยิบยื่น สิ่งที่ได้กลับมา

( )


โดย: . IP: 202.41.167.241 วันที่: 9 กรกฎาคม 2553 เวลา:18:42:31 น.  

 
มาดูแลบ้านให้คุณหยุนค่ะ
วันนี้เพิ่งเชียร์บอลเสร็จ
เยอรมันชนะอุรุกวัยไป 3-2
เชียร์กับคุณนอร์ชก้า กับคุณดิ่งและเพื่อนๆ
คิดถึงคุณหยุนมากๆเลยค่ะ
ขาดคุณหยุนไปคนนึงง
.
.
เที่ยวให้สนุกนะคะคุณหยุน


โดย: Suessapple วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:3:42:47 น.  

 
คุณหยุน
หวังว่าคงจะเที่ยวสนุกอยู่นะคะ ได้ดูบอลสองคู่สุดท้ายหรือเปล่า
คู่เมื่อวานสนุกมาก วันนี้เป็นรอบชิง NED vs. ESP พวกเราเปิดบ้านเชียร์บอลกันเหมือนเดิม เสียดายคุณหยุนไม่ได้มาร่วมเชียร์คราวนี้

กลับมาอย่าลืมส่งเสียงนะคะ

ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะ


โดย: Noshka วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:21:03:37 น.  

 


สวัสดีค่ะ ยินดีมากเลยค่ะที่ไปเดินเล่นที่บ้าน
ช่วงนี้อัพบลอคช้านิดๆ ฮะๆ แบ่งเวลาไปเชียรบอลค่ะ
ถ้าว่างไปเชียรบอลด้วยกันนะคะ วันนี้รอบชิงแล้ว


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 11 กรกฎาคม 2553 เวลา:23:19:12 น.  

 
มาแอบดูว่าคุณหยุนกลับมาหรือยัง
คงกำลังเที่ยวสนุกแน่ๆเลย
เมื่อวานเชียร์บอลคู่ชิง
กับคุณนอร์ชก้า ตื่นเต้นและลุ้นมากๆเลยค่ะ

มีความสุขมากๆนะคะคุณหยุนโดย: Suessapple วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:25:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กรกฎาคม 2553 เวลา:7:59:02 น.  

 
แว๊บมาทักทายค่ะ ฝากสวัสดีหว่าหวาด้วยค่ะ
ดีใจคุณหยุนกลับมาแล้ว สนุกไหมคะ หายเหนื่อยแล้วหรือยัง หวังว่าสักวันจะได้มีโอกาสสมัครเป็นลูกทัวร์ไปเที่ยวเกาะในดวงใจกับเขาบ้าง ว่างๆกรุณาเล่าเรื่องไปเที่ยวให้ฟังด้วยนะคะ ไม่ได้ไปได้ยินได้เห็นก็ยังดี

เชียร์บอลสนุกมากค่ะ เรากับคุณเปิ้ลเปิดบ้านเชียร์บอลโลกเลย
ลองไปดูบล็อกก่อนหน้าของคุณเปิ้ลนะคะ มันส์มากๆ เชียร์กันหัวใจจะวาย เกมส์ชิงที่สามสนุกมาก แต่เกมส์รอบชิงไม่สนุกเอาซะเลย ดูเสร็จแล้วปวดหัวตุ๊บๆๆ พวกเรายังบ่นคิดถึงคุณหยุนอยู่เลย

ช่วงนี้อากาศร้อน(ดีค่ะ) ไม่บ่นเพราะรู้ว่าจะร้อนไปอีกไม่นานหรอก

Wan an <3


โดย: Noshka วันที่: 14 กรกฎาคม 2553 เวลา:22:31:24 น.  

 
คุณหยุนกลับมาแล้ว...
ดีใจมากๆค่ะ ยังบ่นกับคุณนอร์ชก้าตอนเชียร์บอลโลกเลยค่ะ
ว่าขาดคุณหยุนไปคน แต่มันมากๆอย่างที่คุณนอร์ชก้าว่าจริงๆด้วย
ตาก็ดูบอล ลุ้นๆๆๆๆไป มือก็พิมพ์ข้อความส่งให้เพื่อนๆ
คุณนอร์ชก้า ข้อมูลแน่นมากๆเลยค่ะ
รายงานติดขอบสนาม อิ อิ
ส่วนเราพอดีเราดูทีวีภาษาเยอรมัน แล้วเค้าพากษ์เร็วมาก
เลยไม่ค่อยรู้ชื่อว่าใครเป็นใคร ใครยิงบ้าง
ก็ได้นักข่าวอย่างคุณนอร์ชก้ารายงานให้ฟังค่ะ

คุณหยุนกลับมาเหนื่อยๆ พักผ่อนให้หายเหนื่อย
ค่อยเอารูปมาอัพบล๊อคนะคะ
ไต้หวันเป็นประเทศที่เราก็อยากไปเยือนมากๆเหมือนกันค่ะ

หลับฝันดีและมีความสุขมากๆนะคะคุณหยุน

โดย: Suessapple วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:2:52:49 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณหยุน


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:6:05:56 น.  

 
สวัสดีสายๆ เวลาใกล้เที่ยงครับโดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 15 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:20:21 น.  

 
ขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะครับ สำหรับผมผมว่าคุณหยุนทำได้ดีกว่าผมเยอะ ถ้าพูดถึงเรื่องสอนภาษาจีนล่ะก็ ในเวปคงทำได้ยาก ยิ่งคนที่ไม่มีพื้นความรู้จะยิ่งอธิบายให้เข้าใจยากเข้าไปอีก ผมเน้นพวกเรื่องตลกที่แฝงข้อคิด หรือจุดสำคัญๆ ที่ไม่ควรมองข้าม รวมไปถึงภาษาง่ายๆ หากคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนมากกว่า ก็หวังว่าจะได้คำชี้แนะที่ดีจากคุณหยุนในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ

ป.ล. สบายดีครับ หลัวว่าพี่หยุนจะสบายดีเช่นกัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 16 กรกฎาคม 2553 เวลา:11:07:37 น.  

 
ว่างเมื่อไหร่มาอีกนะ ของนัทมีเรียค่ะ เพื่อนชอบมาก


โดย: JOY IP: 188.165.201.164 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา:13:46:43 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

yzai
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 8 คน [?]
你是我最棒的靈感....永遠

***********************

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยือน
และเป็นกำลังใจให้กับหยุนหว่าหวา
อันหยุนหว่าหวานั้น 雲娃娃 เป็นนิคเนมกิ๊บเก๋
(55 คิดเอาเองเหรอป่าวน๊า)
ที่เกิดจากการนำชื่อของสองสาวพี่น้องร่วมสาบาน
มารวมกันแปลเป็นไทยว่าตุ๊กตาเมฆนั่นเอง

ด้วยความที่ชื่นชอบในภาษาจีน
เราสองพี่น้องจึงได้จัดทำบล็อกนี้ขึ้นมา
เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ในการที่จะช่วยเพื่อนๆ เรื่องเรียนภาษาจีน
และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองไปในตัวด้วย
หากผิดพลาดประการใด ก็ชี้แนะได้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ
<
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2553
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
1 กรกฏาคม 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add yzai's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.