ความทรงจำ ของขวัญจากกาลเวลา
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2549
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
 
24 พฤศจิกายน 2549
 
All Blogs
 
อบรมคอมพิวเตอร์ ราคาไม่แพง กับ สำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ( Short Courses Training)

Visual BASIC
เนื้อหาการอบรม

Microsoft Visual BASIC เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสร้าง และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) บน Microsoft Windows ได้อย่างหลากหลาย สนับสนุนการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ Event-Driven Programming ที่สนองตอบต่อเหตุการณ์ โดยมีเครื่องมือและอุปกรณ์สนันสนุนการพัฒนาโปรแกรม ออกแบบ และสร้าง User Interface ได้อย่างง่าย และรวดเร็ว เช่น Form & Menu Design, Dialog Box รวมทั้ง Control Elements ต่าง ๆ เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษาบน Windows 95/98

บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Visual Basic

บทที่ 2 Project

ความหมาย องค์ประกอบ การจัดการ การกำหนดคุณสมบัติของ Project การสร้าง Executable File การจัดการ controls การเขียนโปรแกรมคำสั่งควบคุมการทำงาน การประมลผล (Run)
และการยกเลิกการประมวลผล

บทที่ 3 Form

ประเภทของ Form การสร้าง การทำงาน ของ Form Form Properties Form Events Form Methods

บทที่ 4 Menu และ Dialog Box

บทที่ 5 Control

ความหมาย ประเภทของ Control

บทที่ 6 การใช้ตัวแปรใน VB

บทที่ 7 หลักการโปรแกรมด้วย VB

Statement, Operators, Assignment Statment, Decision Structure, Loop Structure, Procedure, Function ใน VB, File Manipulation


อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,200 บาท
บุคคลภายนอก 1,600 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,600 บาท

SPSS for Windows
เนื้อหาการอบรม

เป็นโปรแกรมที่ทรงประสิทธิภาพด้านสถิติ RUN บนเครื่อง Microcomputer สามารถใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้ทุกระดับ SPSS จะช่วยหาค่าสถิติพื้นฐานวิเคราะห์ และทดสอบสถิติต่าง ๆ ตลอดจนค่าสถิติที่ยุ่งยากซับซ้อน คำสั่งที่ใช้สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,400 บาท
บุคคลภายนอก 1,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,800 บาท

Microsoft Windows
เนื้อหาการอบรม

เป็นโปรแกรมจัดระบบงานที่ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้สะดวกขึ้น โดยวิธีติดต่อกับเครื่องจะใช้
ภาพกราฟฟิค (Graphic user interface) แทนการคีย์คำสั่ง และช่วยให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถ RUN งานได้หลายโปรแกรมพร้อมกันและยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ด้วย

บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Windows

บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น

การทำงานในสภาวะแวดล้อมของ Windows 98, รายละเอียดหน้าจอของ Windows 98, การใช้งานส่วนประกอบบน Desktop

บทที่ 3 การใช้งานเมนูและคำสั่ง

บทที่ 4 การทำงานกับ Windows

ลักษณะของ Windows ในระบบ Windows 98, Control Menu Box, การควบคุมขนาดของ Windows, การออกจากโปรแกรมต่างๆ ภายใน Windows

บทที่ 5 Windows Icon และ Shortcut Icons

การทำงานของปุ่ม Start ใน Windows 98, การเรียกใช้โปรแกรมจากปุ่ม Start, การใช้ Start Menu Programs, Quick Launch และ Shortcut Icon, การจัดเรียง Windows

บทที่ 6 Windows Explorer

การทำงาน, การเรียกใช้, ส่วนประกอบของหน้าจอWindows Explorer, การจัดการ Tree of Folder Pane, การจัดการ Folder,s Content Pane, ความหมายของสัญลักษณ์ใน Windows Explorerd, การจัดการ Folder และแฟ้มข้อมูล, การเตรียมแผ่น Diskette สำหรับใช้งาน

บทที่ 7 Control Panel


อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,200 บาท
บุคคลภายนอก 1,600 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,600 บาท

Microsoft Excel
เนื้อหาการอบรม

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการคำนวณ (Spreadsheet) จัดรูปแบบของการแสดงข้อมูล และสามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นกราฟ โดยมีชนิดของกราฟให้เลือกมากมาย และสามารถเปิดแฟ้มข้อมูลได้หลายแฟ้มในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ ยังสามารถเขียนโปรแกรมเป็นชุดคำสั่งขึ้นมาได้ (Macro) และทำการเรียงลำดับข้อมูล

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,200 บาท
บุคคลภายนอก 1,600 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,600 บาท

Microsoft Access
เนื้อหาการอบรม

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database Management System) ที่ทำงานภายใต้ Microsoft Windows สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และดึงข้อมูลเข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังนำเสนอข้อมูลในลักษณะของ GUI ได้หลายรูปแบบ อาทิ ตาราง ฟอร์ม หรือรายงาน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ในการสร้าง และพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลได้อีกด้วย

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,200 บาท
บุคคลภายนอก 1,600 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,600 บาท

Microsoft PowerPoint
เนื้อหาการอบรม

เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างภาพ เพื่อประกอบการบรรยาย (Presentation) ในลักษณะของภาพ Slide สามารถพิมพ์ข้อความ หรือนำภาพมาประกอบได้ และยังใส่สีสันที่หลากหลาย พร้อมทั้งมีเทคนิคการ Present ให้เลือกมากมาย

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,200 บาท
บุคคลภายนอก 1,600 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 1,600 บาท

Microsoft FrontPage
เนื้อหาการอบรม

ด้วยวิธีการอย่างง่าย ๆ ท่านสามารถสร้าง Homepage เป็นของตัวเองได้ โดยการเข้าอบรมหลักสูตร MS-FrontPage 2000 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับสร้าง Web Pages อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้งานจะได้รับความรู้ตั้งแต่การวางแผนจัดการ Web site ด้วย FrontPage Explorer ไปจนถึงการสร้าง การออกแบบ และกำหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ในแต่ละ Web Page ด้วย FrontPage Editor นอกจากนี้ ยังนำความสามารถทางด้านกราฟฟิก และ Multimedia มาประกอบได้อย่างสะดวก และง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ เสียง รวมทั้ง Gif Animation ต่าง ๆ ด้วย

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,500 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,500 บาท

การเรียรู้ ASP (Active Server Page) เพื่อการใช้งานจริง
เนื้อหาการอบรม

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสร้าง Web หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสร้าง Website ในลักษณะที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล การสร้าง Web ที่เกี่ยวกับระบบธุกิจการค้าแบบ Online (e-commerce) การสร้าง Web ที่สามารถแสดงความคิดเห็น หรื่อที่เรียกว่ากระดานข่าวประชาสัมพันธ์ (Webboard) หรือ ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบงานบน Web (Web Application) เพื่อก้าวสู่ระดับมืออาชีพ

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,800 บาท

Adobe Photoshop
เนื้อหาการอบรม

เป็นหลักสูตรที่จะนำทางไปสู่การเป็น Graphic Designer เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงาน Printing Graphic และ Web Graphic ผู้เข้าอบรมจะได้รียนรู้ขั้นตอนการสร้างงาน Digital Graphic โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ขั้นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design การตกแต่งภาพและแก้ไขภาพ การใช้เลเยอร์ การวาดภาพ การสร้างตัวอักษร และข้อความ การใช้สี การใช้ฟิลเตอร์ และ Effect ต่างๆ รวมทั้งการนำภาพไปใช้กับงานด้าน Web Page อีกด้วย

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 800 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,500 บาท
บุคคลภายนอก 2,500 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,500 บาท

Professionals Sound Editing
เนื้อหาการอบรม

ผู้เรียนจะได้ศึกษาถึงกระบวนการ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยในการปรับแต่งเสียง รวมถึงกระบวนการนำไฟล์เสียงต่าง ๆ ไปใช้งานโดยวิธีการ Convert เป็นไฟล์เสียงในลักษณะต่าง ๆ และการนำไฟล์เสียงที่ได้ทำการตัดต่อแล้วไปประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ เหมาะสำหรับผู้สนใจจะนำเสียงไปประกอบกับงานด้าน Multimedia, งานการเรียนการสอน, และการ Synchronous กับไฟล์ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้งาน

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,800 บาท

Multimedia Courseware
เนื้อหาการอบรม

โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบและผลิตสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบ Multimedia เพื่อสนับสนุนงานการเรียนการสอน โดยเรียนรู้การทำงานของโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Macromedia Flash และ Microsoft PowerPoint นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,800 บาท

Macromedia Flash MX
เนื้อหาการอบรม

โปรแกรมที่ช่วยในการสร้างภาพกราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว, การนำเสนองาน และสื่อมัลติมิเดียต่างๆ แบบมี Interaction โดยเขียน Action Script เบื้องต้น เพื่อกำหนด ปฏิสัมพันธ์ เน้นการสร้างเพื่อนำไปใช้สำหรับตกแต่ง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บเพจ และสามารถประยุกต์งานที่สร้างจาก Flash ไปใช้กับงานที่ต้องการได้

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,800 บาทMacromedia DreamWeaver MX
เนื้อหาการอบรม

โปรแกรมสำหรับใช้ออกแบบ Web Page ที่มีประสิทธิภาพสูง และมีเครื่องมือสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ช่วยให้การสร้างงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้ผลงานที่มีคุณภาพโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ HTML ก็สามารถสร้าง Web site ได้อย่างมืออาชีพ

อัตราค่าอบรม
ระยะเวลาอบรม 20 ชั่วโมง


จันทร์ - ศุกร์ :-
นักศึกษามหิดล 1,000 บาท
ข้าราชการมหิดล 1,800 บาท
บุคคลภายนอก 2,800 บาท

เสาร์-อาทิตย์ :-
นักศึกษามหิดล, ข้าราชการมหิดล, บุคคลภายนอก 2,800 บาท

-----------------------------------------------------
สำนักคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (662) 354-4333 Fax (662) 354-7333

//www.cc.mahidol.ac.th


Create Date : 24 พฤศจิกายน 2549
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2549 19:44:54 น. 3 comments
Counter : 1261 Pageviews.

 
ตารางการอบรม

ฝึกการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้วย Visual Basic
27 พ.ย. - 8 ธ.ค 2549
17.00 - 19.00 น.

การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ MS-Access for Win XP
27 พ.ย. - 8 ธ.ค 2549
18.00 - 20.00 น

เทคนิคการสร้างภาพและสิ่งพิมพ์ด้วย Adobe Photoshop
27 พ.ย. - 8 ธ.ค 2549
18.00 - 20.00 น.

โปรแกรมสถิติที่ช่วยในการทำวิทยานิพนธ์ SPSS for Windows
12 - 22 ธ.ค 2549
17.00 - 19.00 น.

การจัดทำ Presentation เพื่อการนำเสนอด้วยตนเอง กับ PowerPoint for Win XP
12 - 22 ธ.ค 2549
18.00 - 20.00 น

สร้าง Animation อย่างมืออาชีพด้วย Macromedia Flash MX
12 - 22 ธ.ค 2549
18.00 - 20.00 น.Weekend Special

การจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ MS-Access for Win XP
ส. 16, 23 ธ.ค. 49, และ 6, 13 ม.ค. 50
9.30 - 15.30 น.

การสร้างHomePageเบื้องต้นด้วย MS-FrontPage
อา. 17, 24 ธ.ค. 49, และ 7, 14 ม.ค. 50
9.30 - 15.30 น.

-------------------------

ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะคะ


โดย: ฝนซาฟ้าใส วันที่: 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา:19:47:12 น.  

 


โดย: ฟ้าใส IP: 203.113.61.199 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2549 เวลา:17:37:18 น.  

 
ธันวาคม

MS-FrontPage
Dec 11 - 21 2007
17:00 - 19:00

Visual Basic
Dec 11 - 21 2007
17:00 - 19:00

Advanced Excel
Dec 11 - 21 2007
18:00 - 20:00

Macromedia DreamWeaver MX
Sat : Dec 1, 8, 15, 22, 20077
9:30 - 15:30

Adobe Photoshop
Sun : Dec 2, 9, 16, 23, 2007
9:30 - 15:30
โดย: ฝนซาฟ้าใส วันที่: 2 ธันวาคม 2550 เวลา:23:13:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ฝนซาฟ้าใส
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เมื่อฝนซา ท้องฟ้าก็จะสดใส
Friends' blogs
[Add ฝนซาฟ้าใส's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.