สุโขทัย ตอน ๕ กำแพงเพชร


นต.คลองลาน เปิดคั่นอักษรbgดำแผนที่เมืองกำแพงเพชรคั่นอักษรbgดำ

เที่ยว
สุโขทัย
ก็เดินทางมาถึงบล็อก
สุดท้ายแล้ว หลังจากที่
ริวิวกัน ยืดเยื้อยาวนาน
ข้ามภพข้ามชาติ อิอิ สาม
ตอนที่ผ่านมาเปิดด้วยภาพ
วัดทุกตอน ตอน ที่ ๕ นี้
ขอเปลี่ยนจากวัด มาเป็น
น้ำตกซะบ้างเพื่อให้เข้ากับ
บรรยากาศของหน้าฝนใน
ช่วงนี้อ่ะครับ

การเดินทาง

ก็ใช้ ทางหลวง หมาย เลข
๑๐๑ เป็นถนนสองเลนส์มา
ยังกำแพงเพชร ระยะทาง
ประมาณ ๘๐ กิโลเมตรเรา
มาถึงอุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชรที่ตั้งอยู่ขวามือ
ก่อนถึง ตัวเมือง เล็กน้อย
เมื่อเวลาเกือบ ๔ โมงเย็น
คั่นอักษรbgดำวัดช้างรอบ1


เลี้ยวขวา
เข้าทางประตูวัดช้างมาแล้วจะพบศูนย์บริการข้อมูลซื้อบัตรเข้าชม และได้แผ่นพับ ที่มีข้อมูลและแผนผังของอุทยานฯ
ในแผ่นพับนั้นยังได้สร้าง "ภาพจำลอง" ของโบราณสถานที่สำคัญหลายจุดจากการสืบค้นทางโบราณคดีและหลักฐานวัตถุที่ขุดพบ
ทำให้เรารู้ได้ว่าโบราณสถานเหล่านี้ ในอดีดกาลนั้นมีรูปลัษณะเป็นอย่างไร...ไม่ต้องใช้จินตนาการเอง เยี่ยมเลยครับ


คั่นอักษรbgดำคั่นอักษรbgดำวัดช้างรอบ ฝ้ายศูนย์บริการข้อมูล440
ศูนย์บริการข้อมูล (ภาพ capture จากกูเกิ้ล)
ข้อมูลในแผ่นพับที่ได้มานั้นมีเป็นประโยชน์มาก
ต่อการเขียนบล็อก ซึ่งนานแค่ไหนก็ไม่รู้กว่าจะได้เขียน

ผมจึงได้ เก็บไว้อย่างดี ...ดีซะจนกระทั่ง...
บัดนี้...ผมยังหามันไม่เจอ....!
คั่นอักษรbgดำวัดช้างรอบ2


คั่นอักษรbgดำวัดช้างรอบฝ้าย๒คั่นอักษรbgดำ
วัดช้างรอบ

มีเจดีย์ใหญ่ ฐานเจดีย์สี่เหลี่ยมกว้าง ๓๑ เมมตร มีช้างทรงเครื่อง
ครึ่งตัว ที่เห็นเพียงแค่ ๒ ขาหน้าจำนวน ๖๘ เชือก ระหว่างช้าง
มีลายปูนปั้นรูปใบโพธิ์กับรอยรูปยักษ์และนางรำติดอยู่แต่ชำรุด
หักเห็นไม่สมบูรณ์แล้ว มีบันไดขึ้นไปบนฐานทักษิณ ทั้งสี่ด้าน
ตรงเชีงบันไดมีรูปสิงห์หักอยู่ที่ฐาน (เหลืออยู่บางด้าน) ด้านบน
มีฐานเขียงแปดเหลี่ยมกว้างประมาณ ๒๐ เมตร ลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงลังกายอดหัก ด้านหน้าเจดีย์ช้างรอบ มีวิหารใหญ่กว้าง
๑๗ เมตร ยาว ๓๔ เมตรมีฐานสูงประมาณ ๑.๕ เมตร และมีเสา
๔ แถว ขนาด ๗ ห้อง ด้านหน้าวิหารใหญ่มีสระน้ำ ซึ่งขุดลึดลง
ในพื้นศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมกว้าง ๒๓ เมตร ลึกประมาณ ๘ เมตร


เป็นมรดกโลก

องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์
กำแพงเพชร แห่งนี้ เป็นแหล่ง มรดกโลก ร่วมกับ
อุทยานประวัติศาตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยภายใต้
ชื่อว่า เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

คั่นอักษรbgดำภาพวัดช้างรอบ : จากกูเกิ้ล
วัดช้างรอบกูเกิ้ล2คั่นอักษรbgดำ


ด้วยบรรยากาศยามเย็น และนักท่องเที่ยว
บางตา หรือเที่ยวแบบซ้ำมากไปก็ไม่รู้
แต่ละคนจึงรู้สึกไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับการ
ชมกันเลยแฮะ การชมวัดช้างรอบก็จึงใช้
เวลาอยู่ไม่นานและไม่ทั่วถึงด้วย
ภาพเจดีย์ที่ได้เพียงไม่กี่ภาพ ก็แสงไม่สวย
ลองเอาภาพแดดแจ่มๆ จากกูเกิ้ลมาดูเพิ่ม

จากนั้นเราไปชมจุดอื่นกันต่อคั่นอักษรbgดำคั่นอักษรbgดำแผนที่วัดเขตอรัญวาสี


แผนที่อุทยาน


ก่อนจะไปชมจุดต่อไป
เรามาดูแผนที่กันก่อนครับ
พื้นที่อุทยานแบ่งเป็นสองส่วน

เขตคามวาสี
หรือในกำแพงเมือง
เป็นที่ตั้งของวัดพระแก้ว
และวัดมหาธาตุ

เขตอรัญวาสี
หรือส่วนที่เป็นวัดป่า
กลุ่มวัดช้างรอบทั้งหมดนี้อยู่ในเขต
อรัญวาสี มีมากมายหลายสิบวัด
แต่ ๕ วัดสำคัญนี้ไม่ควรพลาดชม
ในส่วนนี้มีประตูทางเข้าได้ ๒ ทาง
แต่ไม่ว่าจะเข้าด้านไหน...แนะนำว่า
เข้าไปที่ศูนย์บริการข้อมูลก่อนครับ
คั่นอักษรbgดำคั่นอักษรbgดำวัดพระสี่อิริยาบถ๑
วัดพระสี่อิริยาบถ

หรือที่เรียกอีกชื่อว่า วัดพระยืนมีกำแพง
เป็นศิลาแลงตั้งปักล้อมสี่ด้าน ผ่านเข้าไป
เป็นฐานศิลาแลงใหญ่ ยกสูงประมาณ ๒
เมตร ฐานนี้มีบันไดขึ้นด้านบนทั้งสี่ด้าน
ฐานวิหารกว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๙ เมตร
มีเสาวิหาร ๒ แถว ขนาดรวม ๗ ห้องข้างบนฐานวิหารยังมีรายละเอียดอีก
หลายอย่าง รวมทั้งยังมีพระพุทธรูป
อีกองค์หนึ่งแต่ผมไม่ได้ขึ้นไปดู และ
ไมได้ถ่ายรูปไว้ด้วยแต่พากันเดินไป
ด้านหลังวิหารแทน เพื่อไปชม
จุดสำคัญคือพระสี่อิริบถ
มณฑปพระสี่อิริยาบถ มีกำแพงแก้ว
เตี้ย ๆ เหลือแต่ฐาน มีประตู ทางเข้า
ด้านข้าง ๒ ข้างด้านหน้าเป็นพระพุทธ
รูปปางลีลา สองด้านเหลือแต่รอยพระ
พุทธรูปนั่ง และพระพุทธรูปปางค์ไส
ยาสน์ ด้านหลังเป็นพระพุทธยืน
ที่สมบูรณ์ที่สุด


คั่นอักษรbgดำวัดพระสี่อิรอยาบถ2
ด้านข้าง....ฐานวิหารวัดพระสี่อิริยาบถ ก่อด้วยศิลาแลงสูงประมาณ ๒ เมตร


คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำกำแพงวัดสี่อิริยาบถ1+พระพุทธรูปบนวิหารวัดพระสี่อิริยาบถแก้


ภาพแนวกำแพงวัดพระสี่อิริยาบถและ
พระพุทธรูปที่อยู่บนวิหารที่ต้องไปยืม
มาจาก กูเกิ้ล ทั้งสองภาพ


คั่นอักษรbgดำDSC_1317x498คั่นอักษรbgดำ---<< มณฑปด้านประดิษฐานพระปางลีลา
-------ที่ยังคงเหลือเค้าโคลงให้เห็นเป็นรูปร่าง
DSC_1319x300
คั่นอักษรbgดำDSC_1324x999
ถ่ายรูปหมู่ก่อนกลับออกมาจากอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


คั่นอักษรbgดำป้าย อุทยานกำแพงเพชรคั่นอักษรbgดำ

อุทยานฯ มีวัดมากมาย

แต่เที่ยวชมได้เพียงสองวัด !

ระหว่างที่เขียนบล็อกนี้ ได้ค้นข้อมูลและ
หาภาพของวัดอื่น ๆ ในอุทยานฯ ก็ทำให้
รู้ว่า อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี้
มีวัดและโบราณสถานน่าสนใจอยู่เป็นจำ
นวนมาก นึกแล้วอยากย้อนเวลากลับไป


ยิ่งค้น ยิ่งอ่าน ก็ยิ่งเสียดาย...


คั่นอักษรbgดำวัดสิงห์2คั่นอักษรbgดำ
วัดพระสิงห์


ที่อยู่ใกล้กับวัดพระสี่อิริยาบถนั่นเอง
มองเห็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแปลกไม่ซ้ำ
วัดใด ด้านหน้ามีฐานวิหารศิลาแลงสูง
คล้ายกับวัดพระสี่อิริยาบถคั่นอักษรbgดำกำแพงวัดพระนอน๒คั่นอักษรbgดำวัดพระนอน

เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจมาก อยู่ถัดมา
จากวัดพระสี่อิริบถ วัดนี้มีกำแพงวิหาร
ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์น่าชม

คั่นอักษรbgดำวัดอาวาสฬหญ่แก้คั่นอักษรbgดำวัดอาวาสใหญ่

วัดนี้อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าอุทยานฯ ด้าน
ศุนย์บริการข้อมูล หรือที่เรียกประตูวัดช้าง
ส่วนอีกประตูหนึ่งเรียกประตูโรงเรียนบ้าน
วัดบ่อสามแสน ถ้ามาจากในตัวเมืองจะถึง
ประตูนี้ก่อนคั่นอักษรbgดำแผนที่เขตคามวาสี
คั่นอักษรbgดำเจดีย์วัดพระแก้วคั่นอักษรbgดำ

เมื่อออกมาจากอุทยานฯ ในส่วนที่เรียกว่า "อรัญวาสี" หรือวัดป่าแล้ว ยังมีพื้นที่
อีกส่วนเรียกว่า "คามวาสี" ที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง อันเป็นที่ตั้งของวัดสำคัญประ
จำเมืองได้แก่ วัดพระแก้วและวัดมหาธาตุ

===ไม่อยากบอกเลย...ว่ามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
แต่ไม่ได้เข้าชมสองวัดนี้....เป็นไปได้ยังไง !!คั่นอักษรbgดำแนวกำแพง1ศาลหลักเมือง
บนกว่า.....เจดีย์ช้างเผือก ในวัดพระแก้ว
บน........ศาลหลักเมือง
ขวา.......กำแพงเมืองกำแพงเพชร
( ภาพ : google map )


สาเหตุที่ไม่ได้แวะก็เพราะเย็นมากแล้ว
เข้าไปหาที่พักกันก่อนดีกว่า แล้วพรู่งนี้
ค่อยกลับมาเที่ยวก็ได้ วัดอยู่ติดตัวเมือง
ใกล้แค่นี้เองคั่นอักษรbgดำแกรนด์วิวคั่นอักษรbgดำDSC_1341


ที่พักริมแม่น้ำปิง

ขับรถข้ามสะพานมาฝั่งนครชุม
กลับรถลอดใต้สะพานมาเจอที่พัก
มองจากถนนไม่รู้ ต้องเข้ามาด้าน
ในจึงเห็นว่าติดริมแม่น้ำปิง


แกรนด์วิว
เป็นบ้านหลังใหญ่สามชั้นแต่ห้อง
ค่อนข้างเล็ก รู้สึกอึดอัดแม้ห้อง
สะอาดและใหม่ก็ตาม และห้อง
ที่ได้ก็มองไม่เห็นวิวแม่น้ำ


ไม่ได้ความรู้สึกบ้านริมน้ำเลยอ่ะคั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1330x300

ได้ที่พักแล้วก็ออกไปหาข้าวมื้อเย็น
ร้านก็อยู่ใกล้ ๆ กันนั่นแหล่ะ ร้านนี้มีทั้งร้านบนฝั่งและแพอาหาร
เราเลือกลงแพ ได้บรรยากาศริมน้ำสุด ๆ สมใจอยากล่ะ ร้านนี้ชื่อ
บ้านริมปิง บรรยากาศดีมากรสชาตโดยรวมก็ใช้ได้อยู่ครับคั่นอักษรbgดำDSC_1329x999

คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1327x300

นั่งกินข้าวกันเพลิน ๆ แป๊บเดียวก็มืดซะแล้ว ระหว่างที่นั่งกิน
ก็ได้ยินเครื่องขยายเสียงส่งเสียงเพลงจากเวทีแสดงจากฝั่ง
กำแพงเพชร เหมือนเชื้อเชิญให้พวกเราข้ามไปร่วม
งานต้อนรับปีใหม่กับพี่น้องชาวกำแพงเพชรหน่อย

คั่นอักษรbgดำรถชมเมืองซ้อน

คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1335x300
เดินชม - เดินช๊อพ
งานต้อนรับปีใหม่ของกำแพงเพชรคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วคนเที่ยว
บางตา มีร้านค้าตั้งอยู่บนถนนเรียบริมน้ำมีเวทีแสดง ไม่ค่อยมีคนดู
เดินเมื่อยแล้ว เปลี่ยนมานั่งรถไฟฟ้าชมเมืองบ้าง รถรอบสุดท้าย
พาเรา-วนไปในเมืองหนึ่งรอบ นั่งกันเพลิน ๆ แล้วกลับที่พักครับ

คั่นอักษรbgดำDSC_1343ยามเช้าริมปิง


เช้าวันนี้
มีเครื่องดื่มกาแฟ,โอวัลติน ที่บ้านพักมีบริการฟรีที่ซุ้มด้านล่างริมน้ำ
จิบกาแฟไปก็นึกเสียดาย...ถ้าได้ห้องที่อยู่ด้านริมแม่น้ำ เช้านี้เราคงได้จิบกาแฟ
อยู่ที่ระเบียงหน้าห้องพร้อมกับชมน้ำปิงไหลเอื่อยสะท้อนแสงตะวันยามเช้าเพลินไปแล้ว...


คั่นอักษรbgดำDSC_1354 วัดพระบรมธาตุนครชุม
วัดพระบรมธาตุนครชุม ยามเช้าที่ยังคงเงียบสงบ


เช็คเอ้าท์ออกจากที่พักแล้วก็ขับรถย้อนกลับลอดใต้สะพานมุ่งตรงมาที่วัด พระบรมธาตุนครชุม
พอถึงวัดก็เลี้ยวขวาผ่านซุ้มประตู ที่มีชื่อวัดอย่างเป็นทางราชการของพระอารามหลวงแห่งนี้
( ข้อมูลนี้ไม่ยืนยันนะครับ )คั่นอักษรbgดำชื่อของวัด


คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1366ซุ้มพระ
เรื่อยเฉื่อยทัวร์ของเรามาไหว้พระบรมธาตุเป็นกลุ่มแรกเลย
( เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อย ) อิอิ พระเจดีย์ทรงพม่าสีทอง
เหลืองอร่ามต้องแสงแดดยามเช้าตัดกับฟ้าครามดูงดงามยิ่งนัก
ใกล้กันเป็นศาลาหลังใหญ่ คือศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใจชุมชน
เก็บเรื่องราวของเมืองนครชุมไว้อย่างละเอียดมากมาย ถ้าอยาก
จะรู้จักเมืองนครชุมมากขึ้นก็ต้องขึ้นไปชมครับคั่นอักษรbgดำDSC_1360เจดีย์x999
เจดีย์วัดพระบรมธาตุนครชุม เมื่อยามต้องแสงตะวันยามเช้า


คั่นอักษรbgดำเจดีย์นครชุมคั่นอักษรbgดำ


ประวัดิ
วัดพระบรมธาตุนครชุม (โดยย่อ )

แต่เดิมนั้นเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูม ๓ องค์
ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ตามความเชื่อน่าจะ
เป็นเจดีย์ประจำรัชกาลของพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์, พ่อขุนรามคำแหง และพญาลิไท ปี
พ.ศ. ๑๙๐๐ พญาลิไทนำพระบรมสารีริก
ธาตุ และพระศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลัง
กามาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ ตามจารึกหลัก
ที่ ๓ จารึกนครชุมกล่าวไว้ว่า
"ผู้ใดได้ไหว้กระทำบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
และพระศรีมหาโพธิ์ มีอานิสงส์เหมือนกับ
ได้ไหว้พระพุทธเจ้าด้วนตนเอง"เมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
แซภอ หรือพระยาตะก่าชาวกระเหรี่ยงที่
เข้ามาทำไม้ขอนสักในเมืองนครชุมจนร่ำ
รวย ได้ขออนุญาตสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นใหม่
โดยช่างชาวพม่าเป็นเจดีย์ทรงมอญแทนที่
พระเจดีย์โบราณทั้ง ๓ องค์ ต่อมา พระยา
ตะก่าถึงแก่กรรมลง พระโป้น้องชายจึงมา
สร้างต่อเสร็จก่อนพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ
ประภาสต้นกำแพงเพชรเพียง ๓ เดือนไหว้พระบรมธาตุแล้วหันมาเห็นต้นไม้ต้น
หนึ่ง ดูแปลกมากที่ออกดอกสวยงามอยู่
รอบลำต้น เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก...คั่นอักษรbgดำดอกสาระซ้อน
ดอกจากต้นสาละสีสวยกำลังบาน

ถ้าเรื่องอานิสงส์จากการไหว้พระบรมธาตุและต้นพระศรีมหาโพธิ์ในหลักศิลาเป็นจริง
ผมก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้าแล้วล่ะ! เพราะไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย...มารู้เอาเมื่อตอนจะเขียนบล็อกนี่เอง
ว่าอ้าว ! มีต้นศรีมหาโพธิ์ด้วยเหรอ...แล้วมีศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใจชุมชนอีกด้วย....นี่ยังไม่ได้พูดถึงความเป็นมา
ของเมื่องนครชุมที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนเลย ไม่อย่างนั้นคงเที่ยวได้สนุกกว่านี้อีกเย๊อะ


คั่นอักษรbgดำภาพซ้อนพระบรมธาตุ


คั่นอักษรbgดำDSC_1406xx
ภาพน้ำตกคลองลาน งดงามตระการตา

ไหว้
พระบรมธาตุกันเป็นที่อิ่มอกอิ่มใจกันแล้วเราก็เดินทางออกจากวัด โดยเสียงส่วนใหญ๋ (๔ ต่อ ๑ ) ไม่อยากไปชมวัดเก่า
อีกแล้ว แต่ให้ไปเที่ยวน้ำตกกันเลยดีกว่า เสียงข้างน้อยก็จำเป็นต้องขับรถจากเมืองกำแพงเพชรและเมืองนครชุมมาด้วยความจำใจ
มุ่งหน้าลงมา อช.คลองลาน ไปเที่ยวชมน้ำตกสวยเป็นที่สุดท้ายของทริปก่อนจะยิงยาวกลับกรุงเทพฯ


คั่นอักษรbgดำถนนสู่อ.คลองลาน๒
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ สู่ อำเภอคลองลาน


คั่นอักษรbgดำDSC_1394คั่นอักษรbgดำอุทยานแห่งชาติ

คลองลาน

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง
( ที่เข้าถึงได้ง่าย )ของ จ.กำแพงเพชร
มีน้ำตกคลองลานอยู่บริเวณที่ทำการ
มีขนาดใหญ่มีความสูงกว่า ๑๐๐ เมตร
มีน้ำตลอดปี

นอกจากนั้นยังมีน้ำตก "คลองน้ำไหล"
และน้ำตก"เพชรจะขอ" เป็นสถานที่
น่าเที่ยวที่อยู่ในอุทยานเดียวกันด้วย


DSC_1400x5x750

คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1389เข้าถึงได้ง่าย


ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่า
น้ำตกคลองลานนี้แทบ
จะไม่ต้องเดินเลยเราก็
ชื่นชมความสวยงาม
ของน้ำตกได้

อย่างภาพนี้ ถ่ายจาก
ลานจอดรถนั่นเอง
จะมีน้ำตกสวยๆ ที่ไหน
อยู่ใกล้อย่างนี้อีกเนี่ย
คั่นอักษรbgดำDSC_1438
น้ำตกคลองลานในมุมกว้าง นี่ขนาดไม่ใช่หน้าฝนลองคิดดูว่าถ้าเป็นหน้าฝนจะงดงามขนาดไหนคั่นอักษรbgดำDSC_1434คั่นอักษรbgดำ


ได้เห็นสายน้ำตกแล้วค่อยรู้สึกชุ่มฉ่ำขึ้นมาหน่อย
หลังจาก ๒ วันที่ผ่านมา จัดเต็มกับวัดวาอาราม
โบราณสถานสลักหักพังมาตลอด

ช่วงนั้นถึงแม้ไม่ใช่หน้าฝน แต่ก็ยังสวยงามน่าชมมากคั่นอักษรbgดำDSC_1414x9xx
คั่นอักษรbgดำDSC_1421xx
คั่นอักษรbgดำDSC_1419xxDSC_1398คั่นอักษรbgดำ


สายน้ำนุ่มพริ้ว

อยากได้สายน้ำตกแบบนุ่ม ๆ
แต่ก็อยากได้ภาพคนแบบชัด ๆ
ซึ่งมันแทบเป็นไปไม่ได้
แต่เมื่อมีเสียงเรียกร้อง
ก็จัดปายยยย....

นี่เป็นอย่างหนึ่งที่กล้องจาก
โทรศัพท์มือถือทำไม่ได้...เย้
คั่นอักษรbgดำ
คั่นอักษรbgดำDSC_1442

นอกนั้น...

แต่ละคนก็ใช้มือถือถ่ายภาพกันเอง
อย่างสนุกสนาน สำราญใจโดยไม่ง้อ
กล้องใหญ่อย่างเราอีกแล้ว.....

ชมน้ำตกกันจนเที่ยงจึงกลับออกมา
แวะกินข้าวที่ร้าน "ครัวดาหวัน"
เป็นร้านอาหารอีสานรสชาตดี
อยู่ก่อนถึง อช.ประมาณ ๒ กม.
แล้วขับรถฝ่าความง่วงจากฤทธิ์
ของข้าวเหนี๋ยว ไก่ย่างเต็มพุง
กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพครับ.คั่นอักษรbgดำ
ลาด้วยภาพสุดท้ายครับ
DSC_1422
ขอบคุณเพลง AMEN by Vinai Trinateepakdee

จบทริปเที่ยวสุโขทัยที่น้ำตกคลองลานอันสวยงามประทับใจแล้วจ้า เป็นทริปที่ขาด ๆ เกิน ๆ ไปบ้าง เพราะเป็นเส้นทางใหม่
( เป็นข้อแก้ตัวได้ทุกครั้ง..อิอิ ) ขอบคุณที่เข้ามาตามชม และขออภัยในบางข้อมูล ที่อาจล้าสมัยไปแล้วครับ....

เที่ยวสุโขทัยตอน ๑ >>> "พระบรมธาตุทุ่งยั้ง อุตรดิตถ์"

 

Create Date : 13 กรกฎาคม 2556
24 comments
Last Update : 19 กรกฎาคม 2556 0:25:39 น.
Counter : 2621 Pageviews.

 

หวัดดีครับคุณหมุน ตามมาอ่านตอนจบครับ
ขอบคุณที่แวะไปชมดอยทูเลและแจ้งอัพบล็อกนะครับ
เปิดบล็อกมาเจอภาพน้ำตกคลองลานตะลึงเลยครับ ภาพน้ำตกพี่ถ่ายสวยมากๆเลย
แล้วก็สังเกตคุณภาพความคมชัด สีสัน ของภาพทั้งหมดดูผิดหูผิดตาและเทคนิคดีขึ้นมากครับ ภาพคนบนฉากหลังน้ำตกสปีดต่ำแต่คนก็นิ่งได้ดีมากๆ ดูเหมือนพี่จะมีเทคนิคผสมแสงแฟลซด้วยใช่มะครับ ทำได้ดีเลยครับ ภาพปิดก็โชว์มุมศิลป์ด้วยเยี่ยมไปเลย

 

โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา 13 กรกฎาคม 2556 14:47:12 น.  

 

สวัสดีตอนค่ำๆ ครับ .....

ติดตามทริปนี้มานานข้ามปี ในที่สุดก็มาถึงตอนจบแล้วนะครับ .....

ภาพน้ำตกภาพเปิด งามมากๆ ครับ สีสัน มุมมอง ความนุ่มพริ้วของสายน้ำ ลงตัวสุดๆ .....

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นอีกแห่งที่น่าสนใจ แต่ผมยังไม่เคยแวะเลย น้ำตกคลองลานก็เช่นกัน ใหญ่โตอลังการ สวยงามทีเดียว ไว้มีโอกาสต้องจัดทริปเที่ยวกำแพงเพชรบ้างล่ะครับ .....

 

โดย: NET-MANIA 13 กรกฎาคม 2556 20:13:21 น.  

 

หวัดดีค่าคุณหมุน

ก่อนอื่นขอชมการพัฒนาด้านการวางเลเอาต์ได้ดีพัฒนามากยิ่งขึ้นเลยนะคะ
สมกับความตั้งใจจริงๆ ทำออกมาแล้วสวย แบบนี้หายเหนื่อยเลยน้า

รับคำชมคำโตๆเลยค่า

ภาพเิปิดและภาพปิดสวยมากๆเลยค่ะ
น้ำตกนี้ไม่เกะกะคนด้วยน้า
พอมาภาพปิด สีสันมุมมองได้ความหมายของภาพมากเลยค่า

ที่พักไม่ประัทับใจเลยเหรอคะ บอกว่าห้องเล็กไปซะงั้น แต่บ้านดูหลังใหญ่มากเลยน้า
ครอบครัวสุขสันต์ไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้รินก็ว่ามีความสุขจริงๆน้า
สบายๆ เที่ยวกันแบบครอบครัวนี่แหละ ใช่เลย

สนับสนุนสถาบันคนรักครอบครัวค่ะ

^^


https://www.bloggang.com/data/princesskik/picture/1176812965.gif

 

โดย: Rinsa Yoyolive 13 กรกฎาคม 2556 21:43:35 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 14 กรกฎาคม 2556 5:24:43 น.  

 

สุดยอดมากครับ
ผมเคยไปทำงานใกล้กำแพงเพชร
แต่ไม่เคยไปสัมผัสเจดีย์พระบรมธาตุนครชุมเลย
ไม่รู้พลาดได้ไง...

ภาพยังสวย บล๊อกยังน่าอ่านเหมือนเดิม
แถมมีเพลเข้ามาอีก ทำให้น่าติดตาม

รักษาสุขภาพครับ

 

โดย: wicsir 14 กรกฎาคม 2556 19:20:29 น.  

 

วันนี้รินมาส่งกำลังใจหมวดท่องเที่ยวให้คุณหมุนค่า

ขอให้มีกำลังใจร่วมสร้างสรรค์บล็อกน่าอ่านยิ่งขึ้นไปค่าบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
หมุนตามไมล์ Travel Blog ดู Blog


 

โดย: Rinsa Yoyolive 15 กรกฎาคม 2556 8:58:17 น.  

 

ภาพเปิดสวยมากค่ะ น้ำตกนุ่มมาก พี่ยังไม่เคยเจอแบบนี้ เจอแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่า

วัด อุทยานประวัติศาสตร์ สวยหมดค่ะ คือพี่ชอบน่ะเนาะ ซากปลักหักพังแบบนี้แหละ งามมากแล้ว

พี่ก็เป็นแบบนี้บ่อย "ยิ่งค้น ยิ่งอ่าน ยิ่งน่าเสียดาย" มีที่เที่ยวหลายจุด ที่เราทำการบ้านไป ตั้งใจจะไป แต่ไปถึงบ้าง ไม่เหมือนที่คิดบ้าง มีเหตุให้ไม่ได้ไปบ้าง แต่ไปเจอที่ๆ ที่ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมา เก็บภาพมาก่อน ตอนมาหาข้อมูล แล้วก็เสียดายนะคะ พี่ประจำเลยแหละ

เช่นเคยค่ะ อัพบล็อกแล้ว รบกวนเรียกพี่ด้วยค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 15 กรกฎาคม 2556 10:46:43 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่หมุน
แวะมาด้วยความคิดถึงค่ะ


 

โดย: pantawan 15 กรกฎาคม 2556 20:08:46 น.  

 

ได้เที่ยวเยอะเลย... กำแพงเพชรผมยังไม่ได้เที่ยว
เลย แต่ไปทีไรมักจะไปนั่งเล่นริมน้ำปิง แม้จะ
ตื้นเขิน แต่ก็ดูสวยดีครับ

ชอบภาพสุดท้าย... กับภาพน้ำตก

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 15 กรกฎาคม 2556 21:13:35 น.  

 


..มาแล้ว ค่า ย่องมาตอนดึกๆ ปลอดผู้คนรบกวน ได้ชมได้อ่าน สบายๆ เงียบดีแต่ง่วง ..

อะฮ้า มีหนุ่มไปคุมสาวๆ สี่คนเลยเหรอเนี่ย ไหวเหรอค๊า อิอิ..
ชมวัดสวยๆ งามๆแบบโบราณมามากมาย บล็อกนี้ชุ่มฉ่ำปิดท้าย เข้ากะหน้าฝน .เชียว
รูปปั้น ก็ยังไม่แคล้ว โดนตัดแขนตัดขาเนาะ ไม่ว่าที่ไหน..

รู้แล้วเหต ที่ลากบล็อกนี้มาปิด สุดท้ายพอดีนี่เอง .
.กำแพงเพชรเนี่ยไม่เคยแวะเที่ยวเลย เคยผ่านขากลับจากเที่ยวเป็นช่วงที่ต้องรีบหันหัวกลับบ้านกลัวถึงบ้านมืด ไม่ได้แวะเลย อช..กำแพงฯ ก็เห็นป้าย ได้แต่มอง..

ตอนไปเที่ยว ข่องเย็น..ที่ แม่วงค์เอื้อแวะ น.คลองลานด้วยอ่ะ น้ำตก สูง และน้ำเยอะเห็นน้ำเป็นฝอยเลยนะ และเล่นน้ำด้วย ตรง ล่างๆนะเพราะน้ำแรง ..
ใกล้ๆรู้สึกมีที่กางเต้นท์น่านอนฟังเสียงน้ำตกนะ ..
บรรยากาศดี...

ปิดท้ายทริป ชื่นมื่น หายเหนื่อย เที่ยวคุ้มนะคะ จำไม่ได้ ว่าไปกี่ วันแต่ได้หลายวัด มาก..
บล็อกต่อไป มีไรอีกนะ ..
อย่าพักนาน นะคิดถึง ..คิคิ..
เด๋วกลับมาเที่ยวใหม่ ตาจะปิด ..ฮ้าาวว!!
ฝันดีค่ะ..


 

โดย: tifun 15 กรกฎาคม 2556 23:37:03 น.  

 

ชอบน้ำตำ นุ่มนวลชวนให้ไปค้นหา สวยจังครับ เป็นจังหวัดที่ผ่านบ่อยแต่ไม่เคยแวะต้องหาเวลาซะแล้วละ

 

โดย: puipom 16 กรกฎาคม 2556 8:54:54 น.  

 

บรรยากาศดีน่าพาน้องโมไปลอยละล่องมั้งค่ะ

 

โดย: mariabamboo 16 กรกฎาคม 2556 14:04:54 น.  

 

มาส่งงานค่าคุณหมุน

บ้านนี้ทาสีใหม่สีขาว ซะด้วย
เสริมให้ภาพดูโดดเด่นขึ้นเยอะเลยค่ามาส่งข่าวว่าบอลลูนที่บล็อกลอยแล้วจ้า 

โดย: Rinsa Yoyolive 16 กรกฎาคม 2556 18:05:01 น.  

 

สวัสดีค่ะ...

แวะมาเที่ยวกำแพงเพชรด้วยค่ะ..

เคยไปเที่ยวนานมาแล้ว เกือบ 10ปีแล้วค่ะ

มีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะค่ะ

มีความสุขมากๆนะค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 16 กรกฎาคม 2556 20:49:28 น.  

 

ได้ไปสองวัด แต่ไม่ได้ไปคลองลานค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 17 กรกฎาคม 2556 10:00:39 น.  

 

เปิดตัวภาพแรกสวยออกมา
ก็พาเอาสดชื่น อยากพุ่งเข้าไปในบรรยกาศแบบนี้ค่ะ
เที่ยวธรรมชาติ และได้ชมวัดไปด้วยแบบนี้
เป็นแบบที่โปรดเลยค่ะ

 

โดย: Sweety-around-the-world 17 กรกฎาคม 2556 16:59:51 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

หมุนตามไมล์ Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 3 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 17 กรกฎาคม 2556 17:23:34 น.  

 

ภาพสวยๆทั้งนั้นค่ะ

 

โดย: maistyle 18 กรกฎาคม 2556 21:07:31 น.  

 

หวัดดีค่าคุณหมุน

หยุดนี้รินไม่ได้ไปไหนเลยค่า
นอนพักที่บ้านนั่นแหละ มีความสุขมากๆ ค่า
ไม่เหนื่อยเดินทางเหมือนไปเที่ยวด้วยน้า
เค้าว่านี่เป็นความคิดถึงคนวัยกลางคนซะงั้น อิอิ

คราวก่อนไปนอนโรงแรมคืนเป็นหมื่น ได้นอนฟรี
คราวนี้ไปนอนโรงแรมหลักร้อยบ้างค่า
ไม่อยากคุยว่า รินชอบถูกๆ แบบนี้มากกว่าอีก อิอิ
 

โดย: Rinsa Yoyolive 23 กรกฎาคม 2556 16:31:08 น.  

 

เป็นอีกเมืองที่น่าเที่ยว และอยากไปเที่ยวมากค่า

 

โดย: mariabamboo 24 กรกฎาคม 2556 13:12:12 น.  

 


Like ให้เป็นคนที่ 8
แวะมาอ่านนิตยสารท่องเที่ยวบนบล็อกแก๊งค์ค่ะ
แหล่ม
ขอบคุณที่แวะไปเม้นท์ที่บล็อกน้องรินค่ะ

 

โดย: อุ้มสี 24 กรกฎาคม 2556 20:17:41 น.  

 

อากาศเย็น ๆมานอนฟังเสียงน้ำตก อ่ะ คุณหมุน
หน้านี้ เที่ยว น้ำตก กลัวน้ำป่าเนาะ..
นี่ๆๆ บ้านนี้ งด เล่า ..เข้าพรรษาเป่านิ ..

 

โดย: tifun 31 กรกฎาคม 2556 16:11:27 น.  

 

ชอบมากครับ ภาพสวย ได้บรรยากาศ
จัดหน้าก็เยี่ยมครับ เหมือนนิตรสารท่องเที่ยว
รวมแล้วชอบทุกอย่าง

 

โดย: ปางนู 1 สิงหาคม 2556 23:57:25 น.  

 

หวัดดีค่าคุณหมุน

เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้หายไปเลย
หน้าฝนอีกแล้วใครๆ ก็ไปเที่ยวน้ำตกกันค่า

แตรินยังเที่ยวรีสอร์ทเหมือนเคย ^^

Interview .. the Blogger
ฉบับประจำเดือนสิงหาคม วางแผงแล้วจ้า


 

โดย: Rinsa Yoyolive 2 สิงหาคม 2556 22:13:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#13


 
หมุนตามไมล์
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
ดูย้อนหลัง คลิกที่ภาพครับ

ทำลิ้งค์ ๓

ทำลิ้งค์ ๒

ทำลิ้งค์ ๑

ทำลิ้ง 250

ทำลิ้งค์ ตอนที่๒

ทำลิ้งค์ ตอนที่๓

ทำลิ้งค์ ตอนที่๔

ทำลิ้งค์ ตอนที่๕
ทำลิ่ง
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2556
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
13 กรกฏาคม 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add หมุนตามไมล์'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.