ได้แชร์ประสบการณ์ย่อมดีกว่าการเก็บไว้คนเดียว
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2562
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
23 มิถุนายน 2562
 
All Blogs
 
วัดทองนพคุณ จังหวัดอุบลราชธานี ชมพิธีลำดับภาพพุทธาภิเษกพร้อมถวายพระแก้วมรกต


พิธีพุทธาภิเษกพร้อมถวายพระแก้วมรกต องค์จำลอง

ณ วัดทองนพคุณ อุบลราชธานี


การทำพิธีพุทธาภิเษก เริ่มต้นเมื่อใด ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้

แต่คงเริ่มทำกันมานานแล้ว 

พิธีพุทธาภิเษก จะเป็นประเพณี พิธีกรรมของที่ใดมาก่อนก็ตาม

แต่ปัจจุบันนั้น  เรียกได้ว่าเป็นของพุทธไปแล้วด้วย

แม้จะมีพื้นฐานเป็นพรามณ์บ้างก็ไม่ควรไปถือว่าเป็นเรื่องเสียหายอะไร 

แต่การใดก็ตามเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่คนที่รู้จักใช้อยู่

แม้จะเป็นของที่ใดมาก่อนไม่เห็นสำคัญอะไร


 


      
 
 
      ประวัติของการทำพิธีพุทธาภิเษก

พุทธาภิเษก  ในแง่ของเจตนารมณ์ จะพบว่า 

คือการประชุมกันเพื่อตกลงยอมรับวัตถุที่นำเข้าสู่พิธี 

ให้เป็นวัตถุที่เคารพสักการะ เป็นเครื่องหมายแห่ง ขวัญ กำลังใจ
 
และเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความเลือมใส  ของคนที่ยอมรับถือสมมุติสัจจะเหล่านั้น
 
ทำนองเดียวกับเงื่อนไขต่างๆ  อาทิเช่น ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
 
ขึ้นเป็นประธานาธิบดี อย่างนี้เป็นต้น
 

ตำแหน่งของท่านเหล่านั้นจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมือ ได้ผ่านกรรมวิธี ขั้นตอนตามหลัก
 
การที่กำหนดไว้ ท่านจะเป็นอะไรมาก่อนไม่สำคัญ แต่เมื่อผ่านขั้นตอนต่างๆ
 
ที่กำหนดขึ้นกันโดยถูกต้องแล้ว ทุกคนจะต้องยอมรับนับถือ

ฐานะที่สมมุติแต่งตั้งนั้น


 
พุทธาภิเษก น. อีกชื่อพิธีในการปลุกเสกพระพุทธรูปหรือวัตถุมงคล
 

โดยมีพระเถระผู้เชี่ยวชาญในการทำสมาธิจำนวนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า คณะปรก

 
นั่งภาวนาส่งกระแสจิตเพ่งคุณพระรัตนตรัยเข้าไปสู่องค์พระหรือวัตถุมงคลนั้น ๆ
 
    
 
  

พิธีพุทธาภิเษก อีกนัยยะหนึ่ง เรียกการสมโภชน์

หรือการเฉลิมฉลองก็ว่าได้มิผิด

เป็นส่วนหนึ่งของพิธีหล่อพระพุทธรูป เพื่อเกิดสิริมงคลเทียนและธูปในพิธี 

๑. เทียนชัย ๑ เล่ม สูงเท่าตัวเจ้าภาพ หรือสูงเท่าพระประธาน

 

ใช้ผึ้งแท้น้ำหนักเท่าอายุเจ้าภาพ หรือเท่าพระชนมายุของพระพุทธเจ้า
 
 
เฉลี่ยปีละ ๑, ใส้เทียนนับให้ได้ ๘๐ เส้น เท่ากับพระชนมายุของพระพุธเจ้าเช่นกัน

๒. เทียนมงคล สูงเท่ากับความยาววัดโดยรอบศรีษะเจ้าภาพ
 

ใช้ผึ้งหนักเล่มละ ๙ บาท, ใส่ใส้เล่มละ ๔๕ เส้น ๒ เล่มตั้งใส่เชิงเทียนใหญ่
 
 
วางลงตั้งไว้ในโอ่งน้ำมนต์ ๒ โอ่ง, ที่ตั้งอยู่สองข้างตู้เทียนชัย

๓. เทียนวิปัสสี ๒ เล่ม ความยาววัดเล่มละ ๑ ศอก ใส้เทียน ๔๕ เส้น
 

ตั้งใส่เชิงเทียนวางไว้ตู้เทียนชัย พร้อมแจกันดอกไม้ ๑ คู่, ถางธูป ๑ อัน,
 
 
ธูปหอม ๓ ดอก

๔. เทียนนพเคราะห์ ๓ เล่ม หนักเล่มละ ๑ บาท
 
ใช้เทียนผึ้งธรรมชาติก็ได้ สำหรับจุดที่โต๊ะบวงสรวง

 
๕. เทียนน้ำมนต์ ๑๐๘ เล่ม ใส่พาน ๔ ใบ, แบ่งเทียนใส่พานสี่ใบเท่า ๆ กัน
 
นำไปวางไว้ตามโอ่งน้ำมนต์ ๔ โอ่ง, เพื่อจุดเวลาพระสวดพุทธาภิเษก

 
จำนวนพระที่นิมนต์ในงานพุทธาภิเษก
 

๑. พระเจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป
 
๒. พระสวดพุทธาภิเษก ๒ ชุด ชุดละ ๔ รูป,รวม ๘ รูป
 
๓.พระนั่งปรก ๒ ชุด ชุดละ ๔ รูป
 
  
 
    

เมื่อพราหมณ์อ่านโองการเสร็จ ก็ให้กราบอาราธนา 

ประธานในพิธีจุดเทียนชัย เทียนมงคล เทียนพุทธาภิเษก

พระธรรมพิธี ๔ รูป สวดคาถาจุดเทียนชัย 


คาถาจุดเทียนไชยพิธี 

พุทโธ สัพพัญญุตะญาโณ ธัมโม โลกุตตะโร วะโร 


สังโฆ มัคคะผะลัฏโฐ จะ อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง 


เอตัสสะ อานุภาเวนะ สัพพะทุกขา อุปัททะวา 


อันตะรายา จะ นัสสันตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เตฯ 

ฯลฯ


 
จากนั้น พระสงฆ์ที่นิมนต์มาสวดพุทธาภิเษกก็จะเริ่มสวดพุทธาภิเษก
 
ผลัดกับ ชีพราหมณ์ที่มาร่วมพิธีก็เริ่มสวดพุทธคุณ ธัมมคุณ สังฆคุณ จนครบ

กำหนดที่สัญญากันไว้ แล้วจึงเรียกว่าพิธีแล้วเสร็จ

 
พระผู้สวดพุทธาภิเษกก็จะเริ่มสวดต่อไปสลับกันกับชีพราหมณ์

 
ในการนี้ สวด อิติปิโส 108 จบ สลับกันไป
 
ตลอดทั้งคืน

เสริมด้วย

บทสวดมงคลและแผ่เมตตา

อาทิ 

คาถาบารมี ๓๐ ทัศ

เมตตาพ๎รัห๎มะวิหารคาถา

ฯลฯ

 
    
 
  


พุทธาภิเษก
 
การที่พระ 4 รูปมาสวดนั้นท่านเรียกว่า พุทธาภิเษก อันเป็นการแสดงถึง
 
ความรู้สึกศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า พระธรรม  พระสงฆ์ของผู้ร่วมพิธี

พร้อมกับพรรณาพุทธประวัติ อานุภาพของพระพุทธเจ้า จากนั้นจะเป็นการสวด

ภาณวาร ก็คือสูตรที่มีประวัติความเป็นมา ในทางขลัง ศักดิ์สิทธิ์ มีอานุภาพ

ในการช่วยเหลือคนให้หลุดพ้น จากทุกข์ ภัย โรค

 
ท่านที่นั่งบริกรรมนั้น ท่านจะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของแต่ละท่าน

 สรุปแล้วคือท่านนั่งทำความสงบด้วยการบริกรรม 

สมาธิเพื่อแผ่พลังจิต คาถา มนตร์ ที่ท่านสาธยาย ให้เป็นอานุภาพแก่วัตถุมงคล

ที่นำมาทำพิธี ท่านที่บริกรรมอาจเรียกว่า ปลุกเสก ก็ได้ แต่ปลุกเสก

ส่วนมากเน้นไปที่ปลุกเสกผลงาน ชิ้นงาน ที่ผ่านการทำพิธีพุทธาภิเษกมาแล้ว

 
สรุปว่า ปลุกเสกบางอย่างมีอยู่ในพุทธาภิเษก 
 

แต่พุทธาภิเษกบางอย่างไม่ใช่การปลุกเสก
  


   
 
 
คาถาดับเทียนชัย 

(ทุกพระราชพิธี ) 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง 

นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง 

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ 


ฯลฯ


 
       


 
      
เสร็จพิธี ร่วมกันกล่าวคำถวายพระพุทธปฏิมา  


แผ่เมตตา ฯลฯ


และถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์


เป็นลำดับต่อไปและในการนี้ มิได้มีการจำหน่าย เช่า หรือบูชาวัตถุมงคลใดๆ

มีแต่แจกฟรีเป็นที่ระลึกร่วมกัน
"โชคดีหนักหนาเกิดมาเป็นคน"Create Date : 23 มิถุนายน 2562
Last Update : 9 มีนาคม 2563 15:33:30 น. 1 comments
Counter : 371 Pageviews.

 
สาธุค่ะ


โดย: แมว IP: 184.22.97.65 วันที่: 6 มีนาคม 2563 เวลา:3:37:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

สมาชิกหมายเลข 5236191
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
เข้าใจว่าการเขียนบล็อก ก็คงเป็นการแชร์ประสบการณ์ รวมไปจนถึงความสนใจของแต่ละคน กระมัง? ประสบการณ์เล็กๆ ของฉัน บนโลกใบใหญ่ๆ
ยังมีเรื่องราวอีกมากมายบนโลกใบใหญ่ๆใบนี้ ซึ่งเราสามารถรู้ได้เพียงแค่เรารู้จัก "Google" แต่ทว่า "Google" ไม่สามารถบอกความรู้สึกของมันได้
เรื่องราวบางเรื่องถึงแม้ว่าเราไม่ได้ประสบมาเอง หรือ อาจไม่ได้เป็นสิ่งที่เราสนใจ
มาก่อน แต่เมื่อเราบังเอิญได้สัมผัสผ่านการบอกเล่าของแต่ละท่าน มันเปิดโลกทัศน์ของเราได้อย่างดีเลยทีเดียว และมันดีตรงที่ เราไม่ต้องสร้างภาพ และ เราไม่สามารถรู้จักทุกๆคนบนโลก แต่เราสามารถรู้ตัวตนของแต่ละคนตามเรื่องราวในแต่ละ Blog เราไม่ต้องรู้จักกัน แต่เราสามารถท่องโลกอินเตอร์เน็ตอย่างสนุกและเพลินไปได้ในประสบการณ์ของคนอื่น และ บางครั้งที่เราได้เข้าไปอ่านบล็อคของท่านอื่นๆ มันก็เป็นการเปิดประสบการณ์ของเราอย่างดียิ่งเลยทีเดียว และเผื่อว่า ประสบการณ์และความสนใจของเราเอง อาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆของใครบางคนที่ได้ผ่านเข้ามาอ่านเช่นกัน”มองโลกผ่านเลนส์ บันทึกความทรงจำผ่านตัวอักษร"
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 5236191's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.