space
space
space
 
สิงหาคม 2559
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
space
space
30 สิงหาคม 2559
space
space
space

Percussion instruments
Percussion instruments (เครื่องตีกระทบ)

เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากลเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบนั้นหมายถึงเครื่องดนตรีที่เกิดเสียงดังขึ้นจากการตี กระทบการสั่น การเขย่า หรือ การเคาะการตีอาจใช้ไม้ตีหรือใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งเพื่อทำให้เกิดเสียงเครื่องประเภทนี้มักประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง เครื่องประกอบจังหวะอาจมีชื่อเรียกเป็นคำอื่น เช่น เครื่องตีเครื่องประกอบจังหวะ เป็นต้น

ประเภทเครื่องตีกระทบแบ่งตามลักษณะของเสียงที่เกิดได้เป็น2 ชนิด คือ มีระดับเสียงแน่นอน , มีระดับเสียงไม่แน่นอน


มีระดับเสียงแน่นอน ได้แก่

1. ระฆังราว ทำด้วยท่อโลหะแขวนเรียงตามลำดับเสียงจากสูงไปต่ำ แขวนกับโครงโลหะในแนวดิ่ง ใช้ไม้ตีที่ปลายท่อด้านหัวจะเกิดเป็นเสียงเหมือนระฆัง
2. ไซโลโฟน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ(PercussionInstruments) ชนิดที่มีระดับเสียงแน่นอน(Definite Pitch) เป็นระนาดไม้ขนาดเล็กของดนตรีตะวันตกลักษณะทั่วไปจะคล้ายกับมาริมบา หรือไวบราโฟน แต่ไวบราโฟนทำจากโลหะ และมีขนาดใหญ่กว่าไซโลโฟนลูกระนาดของไซโลโฟนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น โร้สวูด เป็นต้น จัดเรียงลำดับเสียงตามบันไดเสียงโครมาติก (Chromatic) เช่นเดียวกับเปียโนหรือออร์แกน ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะติดอยู่เพื่อเป็นตัวขยายเสียงคาดว่ามีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกา และเอเชีย
3. ไวบราโฟน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ(Percussion Instruments)ชนิดที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch) เป็นระนาดโลหะขนาดใหญ่ ลักษณะทั่วไปคล้ายกับมาริมบาหรือไซโลโฟน ใต้ลูกระนาดมีท่อโลหะเพื่อเป็นตัวขยายเสียง มีแกนใบพัดเล็กๆประจำอยู่แต่ละท่อ  ใช้ระบบมอร์เตอร์หมุนใบพัดทำให้เกิดคลื่นเสียงสั่นรัวดังก้องกังวานอย่างต่อเนื่อง
4. มาริมบา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีกระทบ(Percussion Instruments)ชนิดที่มีระดับเสียงแน่นอน (Definite Pitch) ลักษณะเหมือนกับระนาดไม้ขนาดใหญ่ ลูกระนาดทำด้วยไม้พิเศษที่มีชื่อว่า “rosewood”  ใต้ลูกระนาดจะมีท่อโลหะติดอยู่เพื่อเป็นตัวขยายเสียง
5. กลองทิมปานี เป็นกลองที่มีลักษณะเหมือนกระทะหรือกาต้มน้ำจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Kettle Drum ตัวกลองทำด้วยโลหะทองแดงตั้งอยู่บนขาหยั่ง กลองทิมปานีมีระดับเสียงแน่นอนเทียบเท่ากับเสียงเบสมีเท้าเหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียงตามต้องการ ในการบรรเลงต้องใช้อย่างน้อย 2 ใบ เสียงของกลองจะแสดงอำนาจทำให้ความยิ่งใหญ่  ตื่นเต้นเร้าใจ

มีระดับเสียงไม่แน่นอน ได้แก่
1. กิ๋ง เป็นเครื่องดนตรีจัดอยู่ในประเภทเครื่องตีกระทบทำด้วยแท่งโลหะ  ดัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แท่งโลหะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 ซ.ม.  เพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานต้องแขวนกิ๋งไว้กับเชือกแล้วตีกระทบด้วยแท่งโลหะ  กิ๋งมีเสียงแจ่มใส มีชีวิตชีวา
2าบ คือเครื่องดนตรีประเภทตีกระทบทำด้วยโลหะทองเหลือง มีหลายแบบ ทั้งฉาบแบบฝาเดียว และแบบสองฝา แต่ละแบบยังมีหลายขนาดอีกด้วย ฉาบแต่ละแบบมีลักษณะการตีแตกต่างกันออกไป เสียงของฉาบทำให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจ ความสนุกสนาน  และความอึกทึกครึกโครม
3. แทมโบริน เป็นเครื่องตีกระทบจังหวะ ประกอบขึ้นด้วยขอบกลมเหมือนขอบกลองขนาดเล็กประมาณ 10 นิ้ว  ขอบอาจทำด้วยไม้ พลาสติก หรือโลหะ รอบๆ ขอบติดด้วยแผ่นโลหะประกบกัน 2 แผ่นหรือติดด้วยลูกกระพรวนเป็นระยะ  ใช้การตีกระทบกับฝ่ามือหรือสั่นเขย่าให้เกิดเสียงดังกรุ๋งกริ๋ง เพื่อประกอบจังหวะให้เกิดความสนุกสนาน  สดชื่นแทมโบรินบางชนิดจะขึงด้วยหนังเหมือนกลอง 1 ด้านใช้ฝ่ามือตีที่หนังก็ได้  แทมโบรินมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Riqq หรือ Riq
4. มาราคา เป็นเครื่องดนตรีจัดอยู่ในประเภทเครื่องตีกระทบ เดิมทำด้วยผลน้ำเต้าแก่จัด ทำให้แห้ง ภายในบรรจุด้วยเมล็ดน้ำเต้า  เมล็ดถั่วต่างๆหรือลูกปัดลูกเล็กๆ ต่อด้ามไว้สำหรับจับถือ เล่นโดยการเขย่าด้วยมือทั้ง 2 ข้างสอดสลับกันเพื่อให้เกิดเสียงซ่าๆ ปัจจุบันทำด้วยไม้และพลาสติก
5. กลองชุดคือกลองที่ประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสะแนร์ ฉาบขนาดต่างๆ  กลองทอม 2 หรือ 3 ลูกที่มีขนาดแตกต่างกัน ไฮแอท (ฉาบ 2 ฝาประกบติดกันกระทบกันด้วยขาเหยียบ) พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องกระทบจังหวะอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันเป็นพิเศษ อีกด้วย เช่น เคาเบลล์ เป็นต้น

A universal instrument classification of musicalinstruments category instruments affected machines means that the noise fromthe hit. Impact and vibration Shaking or tapping The hit may use or using one of thebat effects into the one to make a sound. Thistype of machine is composed of solid materials such as wood or metal platesmany kinds of leather stretched taut. Rhythmmachines may be another word, such as a hit. Rhythmmachines, etc.

Types of hit impact divided bycharacteristics of the sounds that occur as the two types is   Definite Pitch  ,  Indefinite Pitch

Definite Pitch Include:


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ tubular bells instrument

1. Tubular  Bells made with a metal pipe hangersin order from high to low sound with metal frame with vertical hangers. Use the hose end of the racket headside, will sound    like bells.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Xylophone instrument

2. Xylophone is a small wooden xylophone of Western music. The general appearance is similar tothe rim sensitivity, or brother came to smartphones, but sensitive   brotherSmartphone made of metal and is larger than the xylophone. The ball, made of xylophones xylophonewith a hardwood, such as rotwut, etc. Sortaccording to the scale co ramatik (Chromatic), as well as a piano or organ. Below the metal pipe xylophone hasstuck to expand the sound. It isanticipated that originates from Africa and Asia.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Vibraphone instrument

3. Vibraphone  isa large metalxylophone. The general appearanceresembles a rim or xylophones xylophone with metal pipes below the amplifierconsist of small propellers are on each pipe. Usethe motor rotation system propeller causes the sound waves vibrate the chef. ECHO therefore continuously.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Marimba instrument

4. Marimba looks like a large woodenxylophone The ball is made with aspecial wooden xylophone called Ranat "rosewood" under the ball willhave a metal pipe stuck to expand the sound.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Timpani  instrument
5.Timpani is a drum that looks like a panor Kettle, it is called Drum Kettle drum made with copper metal.Located on thesheer legs or Tripod legs timpani sound levels certainly equivalent to bass. Have a foot pedal to change the volumeas required. Enhances need atleast 2 sound of drums to show authority, makes a tremendous excitement.

Indefinite Pitch Include:

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Triangle  instrument

1. Triangle is a musicalinstrument classification, marker effects Madewith metal rods, bending them into triangles. Metalrods have a diameter of about 1 cm, so that the resulting sound. The rope must be king with hanging,and then hit the metal rods. Kinghas a fine voice, lively.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Cymbal instrument

2. Cymbal is a metal rod with brass cymbals for CAP oneand two Cap. Each also hasseveral sizes too. PuTTY, eachstyles hit vary. The sound of acymbal causes excitement Fun andboisterous crowds.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Tambourine  instrument

3. Tambourine as the machine hit the impact stroke composedapproximately 10-inch hoops like a small edge metal, plastic, wooden, or may. Around the edges, with the metal platefacing 2 or with the ball kraphruan periodically. Using a Palm strike or shake shake,rattle, ring Cadence for the Shangri-La kru fun fresh tamarind Bora some slackby pouring the leather-like drum, 1 side palms the hit. Boca is the name Darin Tammy calledRiqq or Riq.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Maraca  instrument

4. Maraca The original, made with driedcalabash results for the inside rein is populated with various seeds, nuts, orbottle gourd seed bead ball grip handle with a small per-in for. Played by shaking complies with bothhands alternately sounds sa. Atpresent, wooden and plastic.

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Drum set  instrument

5. Drum set is the drum that contains large drums. Drums, cymbals, drums of varioussizes, Tom Marshall Ave. 2 or 3 balls of different sizes. Hyatt (2 CAP, together with bigeffects pedal), along with other rhythms, effects, add the Assembly together aswell, such as counter Bell, etc.
Create Date : 30 สิงหาคม 2559
Last Update : 6 กันยายน 2559 20:27:33 น. 6 comments
Counter : 913 Pageviews.

 
Musical instrument that you have posted in this I think it's very interesting, it's Let's play! But if I'm not playing, I want to try drumming. I try to hit it that already is very fun anyway and it is very cool that if I have 'em sasak times I might go see what lessons it will be much fun. Another instrument, but it looks interesting really, I think that I want to play, and Simeon, thank you very much.


โดย: 6.10/30 (สมาชิกหมายเลข 3365435 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:21:32:23 น.  

 
this is very Interesting I know that what's in Percussion instruments is very interesting, thank you for all the good of this size, I seldom keep track to see various information matters. Thanks for all the good information. I like follow you to know about it anyway. 17/610


โดย: Kittiphan 17/610 IP: 119.76.108.121 วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:22:07:53 น.  

 
I feel a block to the knowledge of the music quite well . I drew attention to the music and then the music . You can teach anything to slash at them. What do you like to play . You can consult with me . Then I can contact you if you can do the diagnosis . 7/610


โดย: Pattanathorn 7/610 (สมาชิกหมายเลข 3365662 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:22:19:36 น.  

 
Thank you very much , @6.10/30


โดย: Supakorn 21/610 (สมาชิกหมายเลข 3365335 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:22:22:46 น.  

 
Thank you very much for coming to follow our blog , @Kittiphan 17/610


โดย: Supakorn 21/610 (สมาชิกหมายเลข 3365335 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:22:24:47 น.  

 
Thank you very much , @Pattanathorn 7/610


โดย: Supakorn 21/610 (สมาชิกหมายเลข 3365335 ) วันที่: 11 กันยายน 2559 เวลา:22:25:26 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ
space

สมาชิกหมายเลข 3365335
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 3365335's blog to your web]
space
space
space
space
space