ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2548
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
 
22 พฤศจิกายน 2548
 
All Blogs
 
บำเพ็ญสมาธิทำไม
ปัญหา การบำเพ็ญสมาธินั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทำลายกิเลส แล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นหรือ ? หรือว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นด้วย ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนามีอยู่ ๔ ประการ คือ สมาธิภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วเพิ่มพูนแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๑.... ย่อมเป็นไปเพื่อให้เกิดจากเป็นแจ้งด้วยญาณ ๑.... ย่อมเป็นไปเพื่อ (ความสมบูรณ์แห่ง) สติสัมปชัญญะ ๑.... ย่อมเป็นไปเพื่อความหมดสิ้นแห่งอาสวะ ๑.....”

สมาธิสูตร จ. อํ. (๔๑)
ตบ. ๒๑ : ๕๗ ตท. ๒๑ : ๕๒
ตอ. G.S. II : ๕๑-๕๓


สมาธิเพื่ออยู่เป็นสุข
ปัญหา การบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันคืออย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “.....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (มีจิต) สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แล้วบรรลุฌานที่หนึ่ง อันประกอบด้วยความตรึก ความครอง ความอิ่มเอิบใจ และความสุขที่เกิดแต่ความสงบดำรงในฌานนั้น
“แล้วบรรลุถึงฌานที่สอง ซึ่งจิตมีความเป็นหนึ่งแน่วแน่ ผ่องใสอยู่ภายใน ไม่มีความตรึกความตรอง เพราะความตรึกความตรองระงับไป มีแต่ความอิ่มเอิบใจ และความสุขที่เกิดแต่สมาธิ ดำรงอยู่ในฌานนั้น
“ต่อจากนั้นก็มีใจสงบนิ่ง เพราความอิ่มเอิบใจระงับไว้ มีความตื่นตัว ความรู้ตัว เสวยสุขด้วยนามกาย แล้วบรรลุฌานที่สาม ที่พระอริยสรรเสริญรู้ได้ฌานนี้ ย่อมมีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุขเป็นประจำ
“ต่อจากนั้นก็บรรลุฌานที่สี่ ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์ได้ และดับโสมนัสโทมนัสเดิมได้ มีแต่อุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์ ดำรงอยู่ในฌานนั้น
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนาอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุข ในปัจจุบัน”

สมาธิสูตร จ. อํ.

สมาธิเพื่อให้เกิดฌาน

ปัญหา จะบำเพ็ญสมาธิแบบไหน อย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้เกิดการเห็นแจ้งด้วยฌาน ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาให้เกิดความเข้าใจหมายรู้ว่ามีแสงสว่างภายในใจ (อาโลกสัญญาพยายามสร้างความจำหมายว่าเป็นกลางวัน (ทิวาสัญญา) ให้เกิดขึ้นในใจ คิดว่า กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจสงบระงับปราศจากเครื่องผูกมัด อบรมจิตให้มีความสว่างไสวอยู่....
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนาอย่างนี้.... ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดการเห็นแจ้งด้วยญาน.....”

สมาธิสูตร จ. อํ.

สมาธิเพื่อสติสัมปชัญญะ
ปัญหา จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหน อย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้สติสัมปชัญญะเจริญไพบูลย์ ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้แจ้งเวทนาที่กำลงเกิดขึ้น รู้แจ้งเวทนาที่กำลังตั้งอยู่ รู้แจ้งเวทนาที่กำลังดับไป รู้แจ้งสัญญาที่กำลังเกิดขึ้น รู้แจ้งสัญญาที่กำลังตั้งอยู่ รู้แจ้งสัญญาที่กำลังดับไป รู้แจ้งวิตกที่กำลังเกิดขึ้น รู้แจ้งวิตกที่กำลังตั้งอยู่ รู้แจ้งวิตกที่กำลังดับไป

“..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนาอย่างนี้ ที่บุคคลเจริญพัฒนาแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ”

สมาธิสูตร จ. อํ.

สมาธิเพื่อดับอาสวะ

ปัญหา จะบำเพ็ญสมาธิภาวนาแบบไหน อย่างไร จึงจะทำให้อาสวะดับได้ ?

พุทธดำรัสตอบ “..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ์ห้าอยู่เป็นประจำว่า รูปเป็นดังนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้
“เวทนา.... ความเกิดขึ้นแห่งเวทนา.... ความดับแห่งเวทนาเป็นดังนี้
“สัญญา.... ความเกิดขึ้นแห่งสัญญา.... ความดับแห่งสัญญาเป็นดังนี้
“สังขาร.... ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร.... ความดับแห่งสังขารเป็นดังนี้
“วิญญาณ.... ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ.... ความดับแห่งวิญญาณเป็นดังนี้
“..... ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมาธิภาวนาอย่างนี้..... ย่อมเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะ....”

สมาธิสูตร จ. อํ.


Create Date : 22 พฤศจิกายน 2548
Last Update : 22 พฤศจิกายน 2548 6:50:54 น. 104 comments
Counter : 541 Pageviews.

 
อรุณสวัสดิ์ ขออนุโมทนาทุกท่าน

วันนี้ขออนุญาตแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับสมาธิในชีวิตประจำวัน ซึ่งป่ามืดเห็นประโยชน์อยู่และไม่น่าเบื่อด้วยนะคะ คือติดตามเสียงเพลง โดยไม่มีความคิด ให้จิตเกาะเสียงเพลงไป ฟังติดตามไป จะได้ความรู้สึกผ่อนคลาย ความผ่อนคลายก็คือความสงบ ความนิ่งไม่ดิ้นรนของจิต สมาธิคือสิ่งที่ได้ และสุขในสมาธิค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:03:53 น.  

 
ลองติดตามเสียงเพลงนี้ไปนะคะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:07:01 น.  

 
เดี๋ยวจะมาติดตามเปิดเสียงฟังอีกทีนะคะ อุ๊ย พิมพ์ไปแล้วมีอะไรมาตอมหึ่งๆเนี่ย
คือว่าหลานๆๆ หลับน่ะค่ะ ไว้ฟังทีหลัง
มีพี่สาวที่นับถือคนหนึ่งก็เปิดเพลงชินบัญชร ให้นักศึกษาฟังก่อนเรียนค่ะ ให้เค้าเกิดสมาธิและความสงบ เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:11:51 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:12:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ


โดย: prncess วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:14:50 น.  

 
มาสวัสดีอีกรอบก่อนฝ่าลมหนาวไปทำงานค่ะ


โดย: rebel วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:20:44 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับ


โดย: Zantha วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:33:17 น.  

 
แค่สมาธิในขั้นที่หนึ่งก็พอใจแล้วค่ะ... ให้จิตเกาะเสียงดนตรีไป...อืม...งั้นมาเกาะเสียงเพลงจากบล็อกพี่ป่ามืดดีกว่า...

เมื่อเช้าน้ำเย็นเจี๊ยบเลยพี่ หนาว ๆ ๆ
ทำงานมีความสุขมาก ๆ คะ แป๊บเดียวจะสิ้นปีแล้วดูดิ่พี่ เวลาผ่านไปเร็วจริง ๆ แล้วเราจะไม่แก่ได้ไงไหว...


โดย: ZAZaSassY วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:53:23 น.  

 
อนุโมทนาค่ะ


โดย: woodchippath วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:04:32 น.  

 
sawat d ka
หนูไม่ได้เป็นอะไรมากค่ะ อยากผอมเลยอดอาหาร ทีนี้ก็เลย จะเปงลม
พอทานแล้ว ก็หาย ซ่าส์เหมือนเดิมค่ะ

ห้ามบ่นนะ 555


โดย: erol วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:11:08 น.  

 
ขอบคุณค่ะ สำหรับเรื่องราวดีดี

แวะมาทักทายยามเช้านะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:04:57 น.  

 
ป๋มก้อเดป็นคนหนึ่งที่เป็นโรคสมาธิสั้น.......


โดย: ครีเอทีฟ หัวเห็ด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:05:31 น.  

 
ธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ ....

นั่นแน่ จำกันได้รึเปล่าเจ้าค่ะ ....


.. แล้วเป็นคนสมาธิสั้นทำไงถึงจะหายล่ะเจ้าค่ะ ...


โดย: peppy_ant วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:20:49 น.  

 
สมาธิ..

ช่วยสร้างปัญญา..เพื่อแก้ปัญหา..

สาธุ...


โดย: กุมภีน วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:45:14 น.  

 
โดย: erol วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:52:54 น.  

 


... นุชแวะมาทักทายค่ะ คุณป่ามืดสบายดีไหมค่ะ ขอบคุณที่แวะไปที่บล๊อคนุชนะค่ะ ...


โดย: Vannessa วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:56:53 น.  

 
แหะ-แหะ อ่านแล้วค่ะ แต่ไม่จบ...ทำงานก่อนนะค๊า

มาส่งยิ้มหวานก่อนเจ๊า...


โดย: Pataree IP: 210.246.145.36 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:01:36 น.  

 
สมาธิคือความตั้งมั่นจิต
ไม่ว่าคิดพูดทำตั้งใจหมาย
ใช้ชีวิตประจำวันอย่างสบาย
คือความหมายสมาธิเช่นนั้นเอง


โดย: seven lotus IP: 203.113.76.73 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:16:01 น.  

 
สวัสดีครับ

เดี๋ยวทานข้าวเที่ยงเสร็จจะมาอ่าน
จะได้มีสมาธิก่อนนอน เอ้ย ก่อนทำงานช่วงบ่าย

ทานข้าวเที่ยงให้อร่อยนะครับ

ขอบคุณครับ


โดย: Ultra_Mania วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:14:01 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ป่ามืด

บล็อกพี่ป่ามืด เปรียบเหมือน ศาลาพักใจ
ให้สงบ หยุดคิด ตรึกตรองอะไรทีพอจะนึกได้ ในชีวิตประจำวัน

และได้ข้อคิดดีๆ ที่ลืมนึกถึงไปบ้างค่ะ


พลอยฯสีรุ้งจะไปเทียว สัก 4-5 วันนะคะ
ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ กลับมาเมื่อไหร่
จะแวะมานั่งพักที่ศาลาบล๊อกพักใจนี้ทุกวันที่เปิดศาลานะคะ

บุญรักษาค่ะพี่ป่ามืดโดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:22:07 น.  

 
วันนี้เปลี่ยนสีบีจี ดูทึมๆ เหมาะกับการ
เจริญสมาธิเป็นอย่างยิ่งค่ะพี่ป่ามืด ...

จริงๆ สมาธินี่รายวันของตัวเองหาได้ไม่
ยากเลยค่ะ เพราะชอบเปิดเพลงเอาไว้
เกือบทั้งวันเลย แล้วบางทีไม่ได้ทำอะไร
ก็จะนั่งเฉยๆฟังเพลงไป ถือว่าใข้ได้หรือ
เปล่าค่ะแบบนี้

ไปอ่านที่พี่เม้นท์ไว้ในบล็อกว่าพวกสร้างภาพคือพวกชอบดูหนัง ฮ่า ฮ่า ท่าจะจริง
เพราะชอบสร้างภาพว่าเราเป็นนางเอกอยู่
เรื่อยเลย


โดย: JewNid วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:08:20 น.  

 
........ การที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างนึง นอกจากความตั้งใจแล้ว เราก็ควรจะมีสมาธิในการทำสิ่งนั้นๆ ด้วย เพราะเมื่อเรามีสมาธิ แล้วปัญหาก็จะเกิดตามมาด้วย
โดย: ไม่มีใครรู้ (ไม่มีใครรู้ ) วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:42:17 น.  

 

สวัสดีตอนเช้านะจ้า


จะกี่ฟ้ากี่เขากี่ทะเลที่เราห่าง
จะกี่ทางที่ทอดยาวให้ก้าวไป
จะกี่น้ำที่ทอดกว้างห่างไกล
จะกี่หมื่นใจก็ยังคงคิดถึงเธอ** มีความสุขมากๆกับวันนี้นะจ้า **


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:53:37 น.  

 
โดย: p_tham วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:15:25:06 น.  

 
สวัสดีค่ะ ตอบของ คุณนิด และเรื่องสมาธิสั้นของคุณ ครีเอทีฟหัวเห็ด คุณ peppy_ant ไปด้วยกันเลยนะคะ

..สมาธิมันมีของมันอยู่แล้ว มันวิ่งตามจิตของเราไปเกาะตามสิ่งต่างๆที่เราคิด ถ้าเราคิดกระโดดไปกระโดดมามันก็กระโดดตาม มันก็ไม่นิ่งตามจิตคิดของเรา มันก็วุ่นวายเหนื่อยและไม่ต่อเนื่องความต่อเนื่องของสมาธิคือจิตเกาะกับสิ่งใดนานๆก็คือจิตนิ่งสมาธิก็ยาวขึ้น ก็เกิดความสงบ และประสิทธิภาพในการทำงานก็ดีขึ้น เปรียบเหมือนเวลาเราจ้องมองอะไรนิ่งๆนานๆก็เห็นชัดเห็นรายละเอียด ถ้ามองแว๊บๆ เราก็เห็นแต่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้อะไรจากสิ่งที่เห็นนัก ในความคิดก็เหมือนกัน รีบๆก็คิดไม่ออก ต้องสงบจิตค่อยๆพิจารณานั่นคือได้ความนิ่งของจิตและสมาธิยาวขึ้นก็คิดได้คิดออกและแยบคายขึ้นตามลำดับ การบำเพ็ญสมาธิที่พูดถึงก็คือการพัฒนาสมาธิที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะ

คราวนี้ก็พิจารณาจิตขณะที่ฟังเพลง เปรียบเทียบกับจิตขณะที่ทำกิจอื่นหรือเวลาที่เรารีบร้อน ดูความสงบของจิตหรืออารมณ์ที่เกิด ถ้าฟังเพลงแล้วรู้สึกสงบก็เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตค่ะ ..อิอิ อีกนิด ทำบล๊อคนี่มีสมาธิใช่ป่ะคะ สงบสุขด้วยสิ..ฮี่ฮี่..

และก็สมาธิสั้นแก้อย่างไร ก็ต้องหาสิ่งที่ชอบก่อนค่ะ เราชอบอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ให้จิตเกาะจะง่ายที่สุด เช่นชอบทำงานอดิเรก ชอบฟังเพลง ....สังเกตุตรงนี้นะคะถ้าถูกบังคับให้ทำอะไรที่ไม่ชอบเราจะไม่มีที่ดีสมาธิคืออาจจะทำไปงั้นๆแต่จิตใจไม่ได้อยู่ที่งานนั้นจิตวิ่งไปมาระหว่างเรื่องอื่นที่คิดกับงานที่ไม่ชอบทำ คุณภาพของงานจึงไม่ออกมาดีนัก ออกมาแบบงั้นๆแค่ให้เสร็จๆไปก็มีและเราไม่ได้ความสุขจากการทำงานนั้นด้วย แต่ถ้าเป็นงานที่เราชอบเราจะทำอย่างมีความสุข สงบนิ่งในงานที่ทำบางทีใครเรียกก็ไม่ได้ยิน ..นี่คือความหมายของสมาธิเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันค่ะ.. ยาวเฟื้อยตอบนานด้วยค่ะ พยายามให้สั้นและได้ใจความที่สุดแล้วนะคะ ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:00:11 น.  

 
ไปทำภาระกิจก่อนนะคะ แว๊บๆไปเยี่ยมค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:05:23 น.  

 
กลับมาแล้วเหรอค่ะ คิดถึงจังค่ะ หุหุหุ


โดย: erol วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:23:24 น.  

 
หาข้าวก่อนนะ น้อง erol มืดๆมีแรงมาใหม่จ้า หุหุ คิดถึงจ้า


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:30:59 น.  

 
วันไหนไม่ได้มาหาคุณมด
ชีวิตมันคงขาดอะไรไปสักอย่าง

วันนี้ไม่สบาย
แต่ตั้งใจมาหาค่ะ


โดย: run to me วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:33:54 น.  

 
พี่ป่ามืดจ๋า ไม่ได้อดอาหารค่ะ
เพียงแต่ ลดแป้งกับมัน(ซึ่งเป็นของโปรด)


โดย: erol วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:17:46:06 น.  

 
หวัดดีจ่ะพี่ป่ามืด แวะมาทักทายตอนเย็นๆๆๆ จ่ะ


โดย: ตะวันสีชมพู วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:18:18:21 น.  

 
^
^


โดย: rebel วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:18:27:58 น.  

 
นักสืบยิ้มให้พี่สาวที่โดนพี่ป่ามืดไปเตือนนะคะ


โดย: rebel วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:18:31:36 น.  

 
มาร่วมใจใฝ่ธรรมะด้วยคนครับ...

เคยนั่งบำเพ็ญเหมือนกันครับ...
แต่จิตไม่สงบเลยหยุดไปครับ...

ไว้จะลองใหม่ครับ...โดย: Arefa Gold วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:19:23:05 น.  

 
สวัสดีตอนมืดค่า พี่ป่ามืด..

มีพี่คนนึงอยากให้บี๋นั่งสมาธิมาก
บี๋ก็ผลัดเค้ามาเรื่อย
เคยลองแป๊ปๆ แต่จิตไม่นิ่งค่ะพี่


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:20:27:37 น.  

 
ขออนุญาต add บล็อคนี้ไว้นะคะ ช่วงนี้รู้สึกชีวิตสับสนวุ่นวายจัง


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:20:33:36 น.  

 
ต้องเพลงบรรเลงด้วยป่าวคะพี่ เพราะเพลงที่มีเนื้อรอง บางทีมันพาเราคิดมาก...

อิอิ..เอางานมาบ้าน เปิดเน็ตเล่นดีกว่า ปล่อยงานมันไว้เหมือนเดิม ฮ่า ฮ่า ... ดีไหมพี่ป่ามืด ไม่งั้นอดมาเยี่ยมพี่แล้วนะนี่ อิอิ


โดย: ZAZaSassY วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:08:39 น.  

 
ใช่แล้วน้อง ZAZaSassY การคิดทำให้จิตไหวไปออกไปนอกเส้นทาง หรือเลี้ยวไปเรื่อย การฟังเสียงและเกาะไปฟังไปเรื่อยๆก็เหมือนเดินไปเดินไปอย่างสงบค่ะ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:55:54 น.  

 
บี๋แปลปริศนาของพี่ป่ามืดที่ blog บี๋..ไม่ออกค่า


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:15:34 น.  

 


โดย: rebel วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:04:43 น.  

 
บริโภคมากเกินไป
ภายในกำลังปั่นป่วน
คืนนี้งดซุ่มค่ะ


โดย: rebel วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:08:51 น.  

 
จิตนิ่งพินิจพิศปริศนา ..น้องบี๋

ได้แล้วสมาธิแป๊บนึง หุหุ....

แล้วก็หาอะไรที่มันดึงดูดจิตเรา(อะไรที่ชอบ เหอะๆๆ อมยิ้มก็ได้)แล้วก็อยู่กับเรื่องที่ชอบให้นานขึ้นเรื่อยๆ..จิตก็เหมือนม้าพยศต้องรู้ท่ารู้ทีมันจัดให้เป็นระเบียบ..ปล..มันไม่ยอมง่ายๆน่ะถูกต้องแล้ว..จิตมันซน ฮาๆ ๆ ..ไม่ชอบฝืนใจต้องหลอกหน่อยแล้วค่อยๆฝืน เด๋วก็พอขับขี่มันได้ค่ะ..ฝัน D นะคะ.. ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:09:05 น.  

 
เพ่งปริศนาพี่ป่ามืด ก้อได้สมาธิแป๊ปนึงแล้วเหรอคะ...งั้นต้องเพ่งบ่อยๆ ค่ะ..

ใช้เพ่งตอนก่อนนอนได้มั๊ยค้า
เวลาที่นอนไม่หลับน่ะค่ะ..

ฝันดีค่ะพี่..


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:25:19 น.  

 
สมาธิกับผมมักสวนเหมือนที่พี่รู้...อิอิ

คงทำไม่ได้เท่าพี่แน่ๆ
อนุโมทนาสาธุครับพี่มด


โดย: noom_no1 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:28:01 น.  

 
ตอนนอนไม่เพ่งสิ ยัยน้องบี๋ ตอนนอนต้องคลายไม่เหลืออะไรก็นิ่งเหมือนกันและก็หลับใช่ป่ะ 555 พี่ป่ามืดเวลาจะนอนเอาทิ้งหมดส่วนใหญ่ทำได้นะ แต่บางทีกรรมหนักทิ้งไม่ได้นอนคิดทั้งคืนไม่หลับก็ยังมีอยู่ค่ะ ..นอนไม่หลับก็เป็นกรรม หุหุ..ไม่มีใครหนีพ้น..ฝัน C จ้า..


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:49:25 น.  

 
น้องหนุ่มเข้าใจอะไรผิดแน่ๆ แต่ถ้ามันสวนทางกันอย่างนั้นจริงๆ เราก็เปลี่ยนเส้นทางตามมันไปดีไหม เหอะๆๆ ง่ายดี อย่าท้อแท้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำได้แล้วเราจะได้รับการยกเว้น ..อนุโมทนาสาธุค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:54:25 น.  

 

ว้า...สงสัยต้องให้พี่อบรมอีกเยอะ ถึงจะมีสมาธิกะเค้าบ้าง..

แสดงว่าบี๋นี่มีกรรมเยอะค่ะ นอนไม่หลับบ่อยเลย


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2548 เวลา:23:57:58 น.  

 
มาสวัสดีอีกรอบค่ะ


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:33:25 น.  

 
ยิ้มหวานตอบเช่นกันค่ะ...
รักษาสุขภาพด้วยนะค๊า...

ปล. นอนดึกอีกแล้วน๊าคุณป่ามืด...อึ๋ย !! ตัวเองด้วย....ส่งยิ้มหวานเจ๊า...


โดย: pataree วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:45:20 น.  

 
ลาไปฝันดีก่อนนะคะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:01:43 น.  

 
บำเพ็ญสมาธิ..เพื่อรู้จักควบคุมจิตใจ ไม่ไปตามสิ่งแวดล้อมค่ะ


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:2:18:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่ป่ามืด

แบมอัพลอนดอน 2 แล้วนะคะ


โดย: yadegari วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:3:25:10 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ


โดย: rebel วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:5:58:14 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เมืองไทย

แว้บมาฟังเพลง เบรคจากทำรายงานค่ะ

พูดถึงเรื่องสมาธิมีผลให้จิตเข้มแข็งขึ้น วันละนิดๆ แต่ถ้าไม่สะสมชั่วโมงบิน ถึงเวลาก็พ่ายแพ้กิเลสง่ายดาย มานั่งนับหนึ่งใหม่ทุกที

คุณป่ามืดรู้สึกว่าสมาธิช่วยเพิ่มศีลโดยอัตโนมัติรึป่าวคะ


โดย: woodchippath วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:6:08:59 น.  

 
อรุศวัสดิ์คร้าบ.........ขอบคุณคร้าบเรื่องสมาธิสั้น


โดย: ครีเอทีฟ หัวเห็ด วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:6:18:01 น.  

 
sawat d kaโดย: erol วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:6:31:14 น.  

 


โดย: erol วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:34:12 น.  

 
สาธุค่ะ

แวะมาอ่านธรรมะดี ๆ ยามเช้าโดย: ปาลินารี วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:7:55:01 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่า...

วันนี้ใคร ๆ บอกจะหนาวขึ้น แต่เหตุไฉนรู้สึกว่าน้ำเย็นน้อยกว่าเมื่อวานไม่รู้ พอจะหยิบแขนยาวมาใส่ออกนอกบ้านที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลย


โดย: ZAZaSassY วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:16:15 น.  

 
ยามเช้าสวัสดี น้องนักสืบ น้องerol น้องแบม คุณปาลินารี คุณwoodchippath คุณครีเอทีฟหัวเห็ด คุณอ้วนดำปื้ดปื้อ และทุกท่านที่กำลังเดินทางมา 55 all in one..

เย็นจัง..อย่าให้เย็นมากกว่านี้เลย ตอนนี้ก็คุ้ยหาเสื้อแขนยาวแล้ว ประมาณนี้กำลังดีนะ ประหยัดค่าไฟไปหลายบาทด้วยสิ อุ๊อิ๊..มีใครประหยัดน้ำด้วยป่ะคะ ...อืม..น้อง ZAZaSassY หยิบเสื้อแขนยาวมาใส่ออกจากบ้านทีไรเป็นแบบนี้ทุกที ก็หมายความว่า เป็นเสื้อกันหนาวจริงๆสิใช่ป่ะคะ ทำงานอย่างมีความสุขนะ..

วันนี้ภาระกิจประเดประดังสามัคคีรุมป่ามืดอย่างไม่ปราณี ..เหอะๆ.. แว๊บๆไปเยี่ยมที่บล๊อคนะคะ ไปรบกับภาระก่อนนะคะ


โดย: ป่ามืด IP: 58.10.137.51 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:46:33 น.  

 
เข้ามาซุ่มเพ่งคอมเม้นต์ย้อนหลัง
ระหว่างท่านแม่ทัพต่อสู้กับงานที่รุมเร้า


โดย: rebel วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:30:46 น.  

 
สาธุค่ะพี่ป่ามืด

จิตเราไม่แน่นอนจริงๆ วัีนนี้่จิตดี๊ดี อีกวันก็หงุดหงิดๆ ไม่แน่นอนเลยอ่ะค่ะ


โดย: เป่าจิน วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:43:14 น.  

 


โดย: วิถีมังกร วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:01:32 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำตอบเจ้าค่ะ ..

แต่ก็ปฏิบัติยากจังเจ้าค่ะ อย่างแต่งบล๊อกก็ชอบเจ้าค่ะ แต่พอนั่งนาน ๆ เข้าพอม่ะได้ดั่งจะไม่ไหวแล้ว เลิกดีกว่า แล้วก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นสักพัก เอ่อ ม่ะเอาล่ะ กลับมาทำบล๊อกต่อ อ่านหนังสือเตรียมสอบก็เหมือนกัน โอ้ย อ่านไปแล้วอ่ะ ลืม ... ไหงลืมง่ายงี้ อ่านได้สัก 1 บท เอ่อ ม่ะไหวแล้ว ไปทำอย่างอื่นดีกว่า เดี๋ยวค่อยมาใหม่ ... ไม่ได้จริง ๆ เจ้าค่ะ ถึงให้ชอบมาก แต่ให้อยุ่ทำนาน ๆ ไม่ได้แล้วอ่ะ ทำงานฝีมือไม่ได้เลยจริง ๆ อดทนได้ไม่นาน
ไปหม่ำล่ะเจ้าค่ะ หิวแว้วววหม่ำข้าวเที่ยงให้อร่อยน่ะเจ้าค่ะ


โดย: peppy_ant วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:28:04 น.  

 
สวัสดีค่า พี่ป่ามืด..


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:42:38 น.  

 

สวัสดีตอนเช้านะจ้า


จะคิดถึงทุกนาทีที่ใจว่าง
จะจัดวางเธอไว้ในใจฉัน
จะหยิบยื่นความห่วงหามาแบ่งปัน
จะส่งมอบ ความห่วงใย มาให้เธอ


** สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในวันนี้นะจ้า **


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:14:12:35 น.  

 
มาออดอ้อนคุณมดว่า

แม่หนิงไม่ซำบายค่ะโดย: run to me วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:36:05 น.  

 
พี่ป่ามืดขาๆๆ
หนี่ฯคิดถึงค่ะ วันนี้ ..
ยุ่งบ้างแต่ไม่มาก ค่ะ

พี่ป่ามืดสบายดีน๊ะค๊ะโดย: หนี่หนีหนี้ วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:17:56:51 น.  

 
มาขอบคุณครับ ที่แวะไปสอนหลัการโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ..
ขอบคุณมากๆเลยครับ...โดย: Arefa Gold วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:19:55:37 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณป่ามืด...ง่วงแล้วค่ะ
อย่าลืมนอนห่มผ้าด้วยนะคะ


โดย: Pataree IP: 210.246.145.36 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:28:24 น.  

 
พี่ป่ามืดนอนยังคะ


โดย: rebel วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:20:04 น.  

 
อนุโมทนายามดึกค่ะ คุณ woodchippath..

ศีล สมาธิ ปัญญา ..ทั้งสามอย่างนี้เอื้อกันแบบอิงกันไปอิงกันมาค่ะ ศีลคือความเป็นปกติ ผู้ที่อยู่ในศีลก็จะมีใจสงบระดับหนึ่ง สมาธิก็ได้ในระดับหนึ่งโดยธรรมชาติค่ะ และสมาธิคือความนิ่งนี้ทำให้เห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนจึงเกิดปัญญาเห็นตามจริง และการเห็นตามจริงก็เป็นเหตุให้เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลค่ะ ..และด้วยเห็นประโยชน์มากขึ้นคราวนี้ก็อิงกันเจริญไปด้วยกันค่ะ หมุนไปเรื่อยๆในศีล สมาธิปัญญา จิตก็ยิ่งนิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ เจริญในธรรมยิ่งๆนะคะ..ธรรมสวัสดี..


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:32:27 น.  

 
พี่ป่ามืด ... หลับดึกจริงเชียว บอลก็ไม่ได้เชียร์เหมือนนักสืบทำไมถึงได้นอนดึกจัง ...เฉลยหน่อยเร็วค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:44:07 น.  

 
นอนเก็บเสบียงไว้ 5 ชม. แล้วคะ
(อาจจะเยอะกว่าเวลานอนของพี่ป่ามืดอีกรึเปล่าคะ)
พรุ่งนี้คงไม่ง่วงมากค่ะ

(ถึงง่วงก็ไม่บอก เดี๋ยวโดนดุ )


โดย: rebel วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:46:04 น.  

 
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ พรุ่งนี้คิดว่าพอจะแว๊บเล่นได้บ้างค่ะ ไปก๊อกๆที่บล๊อคนะคะ

ไปฝันก่อนนะคะ นาฬิกาเดินเร็วเด๋วฝันไม่ทัน..


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:2:39:35 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะพี่ป่ามืด แบมไปนอนก่อนนะคะ

จุ๊บๆๆ


โดย: yadegari วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:6:31:25 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ

นี่คือรสชาดของชีวิต นอนน้อยระวังเครียดนะ วิธีคลายเครียดก็คือนอนจ้า..อิอิ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:6:39:39 น.  

 
พี่ป่ามืด สู้ ๆ งานนะเรื่องจิ๊บจ้อยยยย
ทำไงให้มันเสร็จนะเรื่องหย่ายยยยย

ปล. งานมะรุมมะตุ้มเม้งเหมือนกันค่ะ แต่ไงหนูก็จะหาเวลาอู้ให้ได้ค่ะ

^
คนดีจริง ๆ เลยเรา เจ้านายรู้คงรีบจ่าย 3 เดือนแล้วเชิญไปเจริญที่อื่น

อิอิ ล้อเล่น....แหมใครจะอู้ ไม่มี๊...ไม่มี ตอนนี้ยังไม่ 8.30 เลย ก๊าก ๆ


โดย: ZAZaSassY วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:17:55 น.  

 
นักสืบตื่นสายค่ะ...
ตืน 7 โมงแน่ะ


โดย: rebel วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:38:52 น.  

 
ดีจ้า น้อง ZAZaSassY ก๊ากกกกกก..อุตส่าห์จะช่วยให้หายง่วงหรือเปล่าเนี่ย มันได้ผลนะ ขำไปอึ๊ก ๆ..แล้วก็เหมือนเดิมง่า..

ใช่ๆๆ ..งานมันไม่ก่อปัญหาให้เราหรอกถ้าไม่ต้องเป็นเราที่ต้องทำให้เสร็จ..

อือม...ท้าทายจริงๆ ..มันต้องมีช่องให้อู้สิ ..เอาใจช่วย อู้มาหากำลังใจ..จะได้ไปทำงานต่อไงคะ ..เห็นมะเป็นเรื่องเดียวกันจนได้..

อย่าให้เจ้านายอ่านใจออกนะ เด๋วเขาหลงรักให้ไปอู้อยู่ที่บ้านละก็แย่เลยยยยยย..หมายความว่า คิดได้น่ารักมาก

ต้องกลับไปสู้ ง. งู สองตัว คือ งาน กับ ง่วง ..เอาทั้งสองตัวมาเป็นเตียงเอกเขนกเสียดีไหม..ความคิดคอยแต่จะไหลไปหาที่นอน


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:8:55:44 น.  

 
น้องนักสืบ ยินดีด้วย คุณทำได้ เจ็ดโมง


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:07:00 น.  

 
น้องแบม..พี่ป่ามืด..จะรอลอนดอนตอนต่อไปค่ะ..ฝันดีนะคะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:9:09:14 น.  

 
แวะมาทักทายยามเช้าค่า


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:02:42 น.  

 
พี่ป่ามืดค่ะ เห็นด้วยค่ะ เริ่มต้นต้่องมีศีลก่อน หากยังรักษาศีลไม่ได้ การทำสมาธิก็เห็นจะยากเต็มที

เวลาจะดูลมหายใจก็ฟุ้งไปโน่นนี่ ตอนนี้ต้องกลับไปดู วจีกรรม มโนกรรม อย่างแรง อิ อิ หากรักษาจิตได้ดี การทำสมาธิคงจะสบายขึ้น

พี่ป่ามืดดูแลตัวเองด้วยค่ะ อากาศเย็นๆแล้ว


โดย: เป่าจิน วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:10:20:36 น.  

 
อนุโมทนาน้องเป่าจิน..
..การรักษาศีลไม่ใช่การไม่ทำบาปเท่านั้นความหมายยังเป็นถึงความไม่เบียดเบียนเป็นการให้ทานและมหาทานยิ่ง เป็นการให้ความไม่เบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ผู้ร่วมเกิดตายในวัฏฏะ เป็นการให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนจิตจึงอยู่ในความเมตตา เจริญเมตตาในศีล คือมีเมตตาเป็นปกติในการดำเนินชีวิต..ด้วยเหตุนี้ความเป็นปกติคือความนิ่งสงบ จึงได้สมาธิ จึงได้ปัญญาและเจริญไพบูลย์ยิ่งๆขึ้นไปอีก ..แต่การรักษาศีลไม่ใช่การเป็นเพียงการระวังรักษาเพราะบอกต่อหรือเพราะเป็นระเบียบปฏิบัติ..แต่ต้องเพราะเข้าใจและเห็นประโยชน์ เกิดเมตตาจิตด้วยเห็นตามจริงเช่นไม่ฆ่าสัตว์เพราะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายล้วนรักชีวิตเช่นเดียวกับเรา เข้าใจอย่างนี้แล้วศีลข้อนี้ไม่ต้องลำบากประคองด้วยเหตุผลว่าต้องถือไว้แต่ดำรงอยู่ในตัวของเรามั่นคงด้วยเห็นและเมตตา..เจริญธรรมยิ่งๆนะคะน้องเป่าจิน


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:11:42:24 น.  

 
สวัสดีตอนเที่ยงค่ะ พี่ป่ามืด
วันนี้งานยังยุ่งเหมือนจิตของบี๋อยู่หรือเปล่าคะ


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:22:47 น.  

 
อืม..น้องบี๋ก็อย่าบิดจิตเล่นสิคะ พี่ป่ามืดพริ้วไม่ถูกเลยค่ะ จับตัวได้แล้ว ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:28:41 น.  

 
ไม่ได้บิดจิตเล่นค่ะ
จิตมันซนเป็นลิง ยุกๆ ยิกๆ อยู่ไม่สุขค่า..

วิธีแก้ง่วงของพี่ป่ามืด น่าสนใจจัง...
แต่ขืนนอนมากไป กลัวจะติดค่ะ
พรุ่งนี้บี๋ต้องทำงานซะด้วย เดี๋ยวจะทำงานไปนอนไป


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:12:39:42 น.  

 
พี่ป่ามืด
ทานข้าวยังคะ


โดย: rebel วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:28:51 น.  

 

สวัสดีตอนเช้านะจ้า


ความอบอุ่นเปรียบเป็นเช่นผ้าห่ม
วอนสายลมบอกผ่านความห่วงใย
ฝากดวงดาวช่วยพาความคิดถึงไป
มอบถึงเธอที่อยู่ไกลถึงปลายทาง...** มีความสุขมากๆในวันนี้นะจ้า **โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:13:39:22 น.  

 
แว๊บๆไปเยี่ยมนะคะ ไปทำงานก่อนนะคะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:14:02:45 น.  

 
อยากมีสมาธิอ่านหนังสือเยอะๆ คะพี่ป่ามืด ดนตรีเพราะจังเลยคะ


โดย: marinesnow วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:16:20:51 น.  

 
มาราตรีสวัสดิ์

วันนี้คงไม่อยู่หน้าคอมดึกแล้วล่ะพี่ หนูจานอนกอดหมอนห่มผ้าหลับตาให้เป็นสุข พรุ่งนี้จะรีบไปเล่นเน็ตก่อนเวลางาน เอ้ย..จะไปทำงานต่อต่างหาก


โดย: ZAZaSassY วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:19:53:21 น.  

 

เหนียมๆเข้ามาค่ะ
หายยยไปเหมือนชื่อ

พอดีมัวแต่on tourกะอากู๋หน่ะค่ะน้องป่ามืด
ขอบคุณบทธรรมที่ดีมากๆๆๆๆเช่นเคยค่ะ
อากาศหนาวเย็นขื้นทุกวัน น้องป่ามืดรักษาสุขภาพมากๆนะจ๊า
พักผ่อนๆ หลับฝันดีๆ
ธรรมราตรีสวัสดิ์จ้ะ


โดย: ยอดสน วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:23:59 น.  

 
คุณป่ามืดขา...เตรียมตัวพักผ่อนได้แล้วน๊า...สามทุ่มกว่าแล้ว...อาบน้ำดึกๆ ระวังจะเป็นหวัดนะคะ...แหะๆ ตัวคนบอกก็ยังเหมือนกัน...งั้นไปดีกว่า....

ส่งยิ้มหวานให้คืนนี้หลับสบายนะคะ...


โดย: Pataree IP: 210.246.145.36 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:38:04 น.  

 
พี่ป่ามืดยังทำงานอยู่เหรอคะ
นักสืบไปนอนก่อนนะคะ


โดย: rebel วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:21:44:18 น.  

 
miss u ka pee


โดย: erol วันที่: 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา:22:04:07 น.  

 
อิอิ คุณป่ามืดรู้ทันอีกแล้วน๊า....

อาย-อาย

จะนอนอยู่นานแล้วค่ะ แต่ก็นะ อิอิ
ง่วงสุดๆ แล้วอะค่ะ อีกติ๊ดนึงนะ จั๊กครึ่งชะโมง

หลับฝันดีนะค๊า ยิ้มหวานละนะ


โดย: pataree วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:20:58 น.  

 
ต๊ะเอ๋ หวัดดีจ่ะพี่ป่ามืด


โดย: ตะวันสีชมพู วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:34:21 น.  

 
แวะมาหาพี่ป่ามืดก่อนค่ะ กำลังทำรูปอัพบล๊อกค่ะ

ฝันดีนะคะ


โดย: yadegari วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:36:38 น.  

 
ตอนหลับ จิตบี๋ไม่ซนค่ะ
แต่เอ บางวันก็ซนค่ะ เลยนอนไม่หลับไงคะ...

พรุ่งนี้บี๋ไปทำงานนะคะพี่..
ตอนเย็นๆ เจอกันค่ะ..

ฝันดีค่ะ พี่ป่ามืด


โดย: ยัยบี๋ วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:37:49 น.  

 
สาธุพี่ยอดสน

คิดถึงค่ะ ไปนอนก่อนนะคะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:37:50 น.  

 
คุณ pataree น้องบี๋ น้องแบม น้องตะวันสีชมพูและก็ทุกท่านฝันดีนะคะวันนี้ขนาดหนักจาปิดค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 25 พฤศจิกายน 2548 เวลา:1:40:26 น.  

 
สาธุค่ะ


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 26 พฤศจิกายน 2548 เวลา:5:08:57 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

ป่ามืด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 

 

Now Playing:

eXTReMe Tracker
New Comments
Friends' blogs
[Add ป่ามืด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.