ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2549
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
 
13 กุมภาพันธ์ 2549
 
All Blogs
 
โอวาทปาติโมกข์
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ ๓ อุดมการณ์ ๔ วิธีการ ๖ ดังนี้

หลักการ ๓
๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลด ละเลิก ทำบาปทั้งปวง ซึ่งได้แก่ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทางแห่งความชั่ว มีสิบประการ อันเป็น ความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ความชั่วทางกาย ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติ ผิดในกาม ความชั่วทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ
ความชั่วทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

๒. การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมี ๑๐ อย่าง อันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ

ความดีทางกาย ได้แก่ การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นมีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการไม่ประพฤติผิดในกาม

การทำความดีทางวาจา ได้แก่ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ และไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริง พูดคำอ่อนหวานพูดคำให้เกิดความสามัคคีและพูดถูกกาลเทศะ

การทำความดีทางใจ ได้แก่ การไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีแต่คิดเสียสละ การไม่ผูกอาฆาตพยาบาทมีแต่คิดเมตตาและ ปราถนาดีและมีความเห็นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

๓. การทำจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้าถึงความสงบ มี ๕ ประการ ได้แก่

๑. ความพอใจในกาม (กามฉันทะ)
๒. ความอาฆาตพยาบาท (พยาบาท)
๓. ความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน (ถีนะมิทธะ)
๔. ความฟุ้งซ่าน รำคาญ (อุทธัจจะกุกกุจจะ) และ
๕. ความลังเลสงสัย (วิกิจฉา) เช่น สงสัยในการทำความดีความชั่ว ว่ามีผลจริงหรือไม่ วิธีการทำจิตให้ปฏิบัติสมถะผ่องใส ที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการละบาปทั้งปวง ด้วยการถือศืลและบำเพ็ญกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยการ และวิปัสสนา จนได้บรรลุอรหัตผล อันเป็นความผ่องใสที่แท้จริง

อุดมการณ์ ๔
๑. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกาย วาจา ใจ
๒. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทำร้าย รบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
๓. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
๔. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จาการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘

วิธีการ ๖
๑. ไม่ว่าร้าย ได้แก่ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือ กล่าวโจมตีใคร
๒. ไม่ทำร้าย ได้แก่ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
๓. สำรวมในปาติโมกข์ ได้แก่ ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคม
๔. รู้จักประมาณ ได้แก่ รู้จักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
๕. อยู่ในสถานที่ที่สงัด ได้แก่ อยู่ในสถานที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
๖. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ ได้แก่ฝึกหัดชำระจิตให้สงบมีสุขภาพคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี


>>>วันมาฆบูชา<<<
เพลงแสงเทียนในโบสถ์ค่ำCreate Date : 13 กุมภาพันธ์ 2549
Last Update : 9 กรกฎาคม 2558 10:49:42 น. 123 comments
Counter : 3085 Pageviews.

 
อนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ

เตรียมของไปวัดก่อนนะคะ บ่ายๆ แว๊บไปเยี่ยมค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:09:25 น.  

 
ธรรมสวัสดี เนื่องในวันมาฆะบูชา ค่ะ คุณป่ามืด

ได้ไปวัด..อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ


โดย: samranjai วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:11:20 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยคนค่ะ

อยากไปวัดด้วยจัง


โดย: ที่ได้พบกับเธอ นั่นคือโชคชะตา วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:23:29 น.  

 
ขออนุโมทนาด้วยคนครับ


โดย: Cymry วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:31:00 น.  

 
อนุโมทนาด้วยครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:48:33 น.  

 
ทำบุญเผื่อด้วยนะครับ


โดย: merf1970 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:49:16 น.  

 
สาธุ อนุโมทนาค่ะ มาขอใช้สูตรโมทนาบุญของนางฟ้าค่ะ...แบ่งบุญจากพี่ป่ามืด อิอิ ขอพ่วงไปวัดด้วยคนนะคะ

สามสิ่งประเสริฐคือหนทางแห่งพุทธ ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว นะคะพี่ป่ามืด สองข้อแรกพอจะได้ ข้อสุดท้ายเนี่ย หุหุ หืดขึ้นจริงๆ ค่ะ (โดยเฉพาะข้อง่วงเหงาหาวนอนและฟุ้งซ่าน)บางทีก็พอจะบริสุทธิ์แต่ไม่ค่อยผ่องแผ้วเท่าไร...แต่ก็พยายามค่ะ ... ขอความสุขสงบจงมีแด่ทุกคนในวันสำคัญวันแห่งความรักชาวพุทธเรานะคะ

คิดถึงค่ะ


โดย: หมูแพนด้าย่างไฟหันซ้ายหันขวา^^ (Hachi_chan ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:53:58 น.  

 
วันนี้จะไปเวียนเทียน แต่ที่นี่ฝนตกทั้งคืนเลย หนาว ๆ ด้วย เมื่อวานขี่มอไซด์ไปเที่ยวเล่น น๊าวหนาว หนาวหัวใจ


โดย: maxpal วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:16:31 น.  

 


เช้านี้ขนาดฝนตก คนยังไปใส่บาตรกันเยอะแยะเลยค่ะ ขากลับเห็นพระท่านต้องเรียกตุ๊ก ตุ๊ก เพราะของที่ได้รับจากการทำบุญเป็นกระสอบ กระสอบ

วันนี้คงไม่ได้ไปเวียนเทียนตอนค่ำ แต่ขออนุโมทนาอยู่บ้านนะคะ


โดย: ZAZaSassY วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:39:48 น.  

 โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:30:34 น.  

 
อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
คืนนี้จะไปเวียนเทียนค่ะ


โดย: asariss วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:19:37 น.  

 
ธรรมสวัสดิ์ค่ะพี่ป่ามืด


โดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:19:56 น.  

 
อนุโมทนาสาธด้วยคนค่ะพี่ป่ามืด

เกิดรู้สึกอยากไปวัดมาอย่างแรง ... แต่เมื่อไปไม่ได้ก็เอาว่านั่งทำสมาธิอยู่บ้านแล้วคิดดีทำดีหนึ่งวันค่ะ


โดย: JewNid วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:39:26 น.  

 
ถามตงตงว่าวันนี้ทำไมถึงหยุด ตงตงบอกว่า วันอะไร ๆ สักอย่างบูชา โรงเรียนเขาไม่สอนแล้วเหรอเดี๋ยวนี้


โดย: ultraman seven วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:14:50 น.  

 
ธรรมสวัสดีค่ะ ...
ป้าติ๋วขอมอบความรักและมิตรภาพ
ในวันมาฆบูชา
วันแห่งความรักในพระพุทธศาสนา
แก่คุณป่ามืดในโอกาสนี้ด้วยค่ะ


Image hosting by Photobucket


โดย: ป้าติ๋ว (nature-delight ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:28:07 น.  

 
พี่ป่ามืดจ๋าๆๆๆ
วันนี้ ไปเวียนเทียน หรือเปล่าคะ??


โดย: หนี่หนีหนี้ (แพรวขวัญ ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:36:09 น.  

 
มาฟังธรรมด้วยนะคะ


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:37:12 น.  

 
สวัสดีครับรูปหล่อ
วันอะไร?บูชาเหรอคะ ..อืมม..อ่านะเป็นวันที่ตง ตง ได้หยุดอยู่กับคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญเป็นเด็กดีนะคะ ก็ได้บุญมากมายคุณพ่อคุณแม่เบิกบานใจในรอยยิ้มเท่ห์ๆของน้อง ตง ตง นะคะ..

หุหุ..เด็กที่บ้านก็ดีใจที่เป็นวันหยุดค่ะ แต่ทางโรงเรียนก็ไม่เน้นความสำคัญอะไร หรืออาจจะคิดว่าเป็นภาระของครอบครัวต้องปลูกฝังเองมังคะ ถ้ามีโอกาสก็ไปวัดกันนะคะช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามซึ่งเป็นมรดกสืบทอดมา เทศกาลบุญยิ้มแย้มแจ่มใสคือความเป็นไทยแท้แต่โบราณกาลค่ะ

อนุโมทนาสาธุ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยนะคะ เอ..ร้านนี้น่าจะเคยไปนะคะเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นของที่ชอบแต่ไหนแต่ไรค่ะ สมัยก่อนโน้นยังเป็นนักเรียนไม่ได้มีภาระอะไรเลิกเรียนก็ชวนกันเพื่อนๆไปอนุสาวรีย์ชัยฯ แล้วก็นับชามกันใครอิ่มก่อนต้องจ่าย ใครพุงกางเก่งกว่าก็สบายไป ฮา..แต่เราก็ผลัดกันแพ้กันชนะอยู่ดีไม่รู้จะแข่งกันทำไมหรือติดนิสัยขอพนันขันต่อกันไว้ก่อน แต่ที่แน่ๆ สนุกสนานอร่อยและชอบก๋วยเต๋ยวเรือค่ะ ยิ่งนั่งบนเรือจะได้บรรยากาศจริงๆ เคยไปเที่ยวบ้านเพื่อนบ้านเขาต้องแจวเรือไปอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บรรยากาศดีมากๆค่ะ และก็มีเรือก๋วยเตี๋ยวมาขาย นั่นคือของแท้จริงๆและบรรยากาศประทับใจสุดยอดค่ะ นั่งอยู่บนท่าน้ำ อร่อยจริงๆค่ะ ..ถ้าผ่านเส้นรังสิตนครนายกจะมองหาร้านสวัสดีค่ะ ไม่นะ อาจจะเจอกันก็ได้นะคะ ตง ตง

ธรรมสวัสดี


โดย: ป่ามืด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:41:52 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะคุณป่ามืด


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:41:58 น.  

 
วันนี้วันพระ

แม่หนิงจะไปเสียนเทียนค่ะ
กับนับ


โดย: run to me วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:15:40:41 น.  

 
ขอบคุณค่ะที่ให้ความหมายของโอวาทปาติโมกข์อย่างละเอียด วันนี้ไปทำบุญมาแล้ว พระท่านก็เทศน์เรื่องนี้ด้วย ทำให้ซาบซึ้งพระธรรมขึ้นอีกนิดค่ะ


โดย: ซออู้ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:15:59:26 น.  

 
เวียนเผื่อไปก่อนเด้อ

อาจจะไม่ได้เวียนอ่ะ


โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:07:05 น.  

 
วันนี้ไปทำสังฆทานแล้ว เย็น ๆ จาไปเวียนกะเค้าเหมือนกาน แมกซ์ก็เกิดวันเวียนเทียนด้วยล่ะเห็นแม่บอกวันเข้าพรรษาน่ะ

มีเพลงสำหรับวันเวียนเทียนด้วยล่ะ เดี๋ยวจะร้องให้ฟัง

ฉันคือ...แสงเทียน ฉันคือความสว่างไสว ฉันคือ ความพิลาศพิไล ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา ในความมืดมิด ฉันคือชีวิตที่แจ่มจ้า...แสงเทียนกลางใจ ส่องประกายอันชื่นตา มาเถิดเร็วมาต่อเติมดวงชวาลา อาบท้องฟ้าให้โลกเป็นสีทอง

เอ...จำเนื้อไม่ได้แล้ว ร้องได้แค่นี้เอง ฮือ ๆ อุตส่าห์จะร้องให้ฟัง


โดย: maxpal วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:17:32:45 น.  

 
ไปเยี่ยมที่บล๊อคนะคะ

อนุโมทนาบุญทุกท่านค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:15:03 น.  

 
อ่า...พี่ป่ามืด เวียนเทียนเผื่อแล้วทำไมต้องขำก๊ากกกกกกกก ขนาดนั้นอ่ะคะ...รู้น๊า คิดอะไรอยู่

ดอกไม้สวยจังค่ะ...ว่าแต่คนถ่ายต้องตาถึงและฝีมือดีด้วยนะคะเนี่ย


โดย: หมูย่างน้อยๆๆ (Hachi_chan ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:36:17 น.  

 
มาชวนไปเวียนเทียนครับ


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:49:40 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us
I'm Sorry I love YoU


โดย: erol วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:18:48 น.  

 
....เจนนี่แวะมาทักทายก่อนออกเดินทางค่ะ ( มีธุระสำคัญที่จะต้องทำค่ะ ) คงอีกหลายวันที่เจนนี่จะได้เข้ามาอัพบล็อค และแวะมาทักทายคุณอีก ถ้าว่างๆก็แวะไปทักทายฝากข้อความไว้ที่บล็อคเจนนี่บ้างน่ะคะ ไว้เจนนี่จะกลับมาตอบเมื่อเจนนี่กลับมาถึงค่ะ....

....Happy Valentine's Day ค่ะ....


โดย: jenny (สาวอิตาลี ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:23:54 น.  

 
ธรรมสวัสดี...ค่ะพี่มด
กลับจากปฏิบัติธรรมแล้ว...นำบุญมาฝากด้วยค่ะ...มาโมทนารับบุญด้วยนะคะ......พร้อมรับยิ้มหวานๆ ด้วยความรู้สึกดีดี...

ปล. อัพบล็อกวันมาฆะบูชา เเหมือนกันค่ะ...อิอิเนื้อกาเหมือนกันเลย...อนุโมทนาบุญค่ะพี่มด...


โดย: pataree วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:05:05 น.  

 
... ....ขอมารับพร วันมาฆะบูชา ค่ะ ปีนี้ไม่ได้ไปเวียนเทียนเลย ขอมารับบุญบล็อกนี้นะคะ ...

เพลงเพราะจับใจจังเลยค่ะ ...


โดย: ตะกร้าหวายสีขาว วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:16:29 น.  

 
เข้ามาส่งยิ้ม ค่ะ คุณป่ามืด

ราตรีสวัสดิ์ด้วยเลย นะคะ


โดย: samranjai วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:38:08 น.  

 
ปีนี้ดีใจมากครับคุณป่ามืด(เมื่อไหรจะสว่างสักทีอ่ะ)ที่มีข่าวว่าปีนี้คนไปทำบุญมากกว่าทุกปี โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ มาทำบุญมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเลยครับ ฟังแล้วชื่นใจมากๆครับ ผลสำรวจโพลก็ดีไม่น้อยเลยครับ พวกเราคนรักธรรมะฟังแล้วก็รู้สึกดีจริงไหมครับ...


วันนี้ฟังข่าวคำว่าโอวาทปาติโมกข์ เขาอ่านว่า โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก ตอนแรกก็งงครับ เพราะว่าสมัยเรียนเคยอ่านแต่ โอ-วาด-ปา-ติ-โมก ครับ สงสัยคงอ่านได้ 2 อย่างมั้งครับ เมื่อกี้ก็ไปคุยที่บล๊อคคุณตู่ pataree เรื่องคำว่ามาฆะ มีสระอะ กับไม่มีสระอะครับ เห็นเขียนกัน 2 แบบ ทีแรกก็สงสัยเหมือนกัน แต่สงสัยจะเขียนได้ทั้ง 2 แบบมั้งครับ...

เวลาเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียน แก่แล้วเลยต้องมานั่งงงอยู่เนี่ย...


มาแบ่งบุญให้คุณป่ามืดด้วยครับ วันนี้ผมก็ไปบริจาคเงินซื้อข้าวสารให้กับพระภิกษุสามเณรที่มาเรียนธรรมะที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับ ขอแบ่งบุญให้คุณป่ามืดด้วยครับ..โดย: สมพร (Arefa Gold ) วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:00:38 น.  

 
14471


โดย: rebel วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:42:30 น.  

 


โดย: หมูย่างน้อยๆๆ IP: 133.1.128.95 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:24:37 น.  

 
สาธุ ขออนุโมทนาบุญค่ะคุณสมพร
ใช่ค่ะคนไปวัดเยอะมากค่ะ ตะกี้ไปเวียนเทียนคนแน่นมากๆค่ะ ก็ต้องสาธุอนุโมทนาด้วยจริงๆ ศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรถ้าเราไม่สืบสานและศึกษานะคะ ..โอ-วา-ทะ-ปา-โมก..ป่ามืดก็อ่านเหมือนคุณสมพรค่ะ ตะกี้ได้ยินก็คิดว่าเขาอาจจะมาเปลี่ยนคำอ่านทีหลังหรือเปล่าเพราะมีหลายๆคำเหมือนกันที่เปลี่ยนมาที่จำได้ก็สัปดาห์ตะก่อนเราอ่าน สับ-ปะ-ดา..ฮ่าๆ..คุณสมพรอยู่รุ่นนั้นป่ะคะ คงใกล้ๆกันนะ..ฮุฮุ.. แต่สรุปว่า ภาษาไทยอ่อนแอค่ะ คงต้องประจบคุณปาลินารีเป็นที่พึ่งแล้วนะคะ แต่ไม่ค่อยอายแล้วค่ะผิดมั่งถูกมั่งมัวแต่กังวลคงเขียนอะไรไม่ได้เลยค่ะแต่ก็คอยตรวจสอบอยู่ค่ะเราย่อมต้องการทำดีที่สุดเป็นธรรมชาติแต่บางทีเวลาน้อยแต่อยากทำก็เลยออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไร อีกอย่างอายุมากขึ้นเรื่อยๆมีโอกาสลืมเยอะค่ะ ถ้าใช้อยู่เรื่อยๆก็จำได้ค่ะ บางคำไม่ได้ใช้นานๆ..เอ..สะกดไงนะเป็นปกติประจำทุกวันค่ะ แต่เอาสื่อสารได้ค่ะคนพยายามเข้าใจเราก็มีค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:30:57 น.  

 
^
^
อนุโมทนาบุญค่ะคุณสมพร...

ตกลงว่าไม่มีสระอะนะคะ มาฆบูชาค่ะ...อิอิ...ขอโทษที่ผิดค่ะ...แก้ไขแล้วค่ะ...


อนุโมทนาบุญค่ะพี่มด...
ได้ข่าวว่าไปเวียนเทียนใช่มั๊ยคะ...

โดย: pataree วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:42:04 น.  

 
แว๊ก...โดนเจ้าที่ปาด...


โดย: pataree วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:43:40 น.  

 
อิอิ...จาไม่โดนปาดได้งาย...ก็เปิดบล็อกดเค้าแช่อิ่มยิ้มหวานไว้เป็นพักใหญ่เพิ่งจะนึกเม้นต์...ฮุฮุ....เนาะๆ พี่มดเนาะ...

อนุโมทนาบุญนะคะพี่...

คนแน่นเหรอคะ...


โดย: pataree วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:52:11 น.  

 
อนุโมทนาบุญจ้า แม่โรงงานยิ้มหวาน

ฮิฮิ..ใจตรงกันปังๆๆเลยยย..ดีๆๆค่ะ จะได้ไปทางไหนก็พูดถึงแต่โอวาทปาติโมกข์..ตะกี้ไปเวียนเทียนคนเยอะมากๆ ดีจังมีคนสนใจทำบุญทำดีเป็นคนดี สังคมก็ย่อมสันติ สุข เบิกบานกันทั่วถ้วน สาธุๆๆ..แล้วพี่ไปถวายเพลมาด้วยค่ะ และก็ได้สามัคคีล้างชามกับญาติธรรมสี่ห้าคนก็ยังตั้งสองชั่วโมงกว่าจะขจัดคราบภูเขาถ้วยชามสำเร็จได้ โห..ม่อล่อกม่อแล่กเลยค่ะ แต่ก็ไม่ได้แต่งตัวสวยๆไปหรอกค่ะ ตั้งใจจะไปล้างชามอยู่ค่ะถ้าวันพระวันสำคัญคนไปทำบุญเยอะก็ใช้ถ้วยชามเยอะก็จะอยู่ช่วยล้างค่ะ วันธรรมดามีนิดหน่อยก็มีโยมผู้หญิงบ้านอยู่หลังวัดมาล้างให้ทุกวัน เป็นวัดเล็กๆค่ะอยู่ในชุมชนอิสลามด้วยต้องขับรถไปไกลเหมือนกันแต่ไม่เกินไป เล่นสำนวนอีกแล้ววว..

น้องตู่ไปปฏิบัติธรรมต่างสถานที่คงบรรยากาศดีมากๆนะคะ ไปนอนกันดีกว่านะ ฝันดีพบกันที่เดิมจ้า..วันนี้อิ่มบุญจัง..อาจจะอืดไปอีกหลายวันนะนี่นอนค่ะ ปุ๋ยๆๆ..


โดย: ป่ามืด วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:23:15:42 น.  

 


ขอบคุณที่เข้าไปเยี่ยม blog
และไปไหว้พระเผื่อค่ะ

เมื่อคืนเข้ามาเพลงไม่ดัง
วันนี้ได้ยินแล้ว เพราะจังค่ะ


มีความสุขวันมาฆบูชา
&
H a p p y V a le n t i n e ' s D a y ค่ะโดย: ที่ได้พบกับเธอ นั่นคือโชคชะตา วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:0:32:28 น.  

 
ฝันดีฝันธรรม ฝันหวานค่ะ จุ๊บๆๆๆ


โดย: หมูย่างจนไหม้ (Hachi_chan ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:0:56:01 น.  

 


โดย: ชายคา วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:1:38:45 น.  

 


เอาช็อกโกแลตมาฝากวันวาเลนไทน์ค่ะ มีความสุขกับความรักนะคะ


โดย: PANDIN วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:1:45:25 น.  

 
เวียนเทียนเผื่อด้วยขอบคุณนะคะ

อ้วนทุกเทศกาลเลยค่ะท่านพี่ ไม่ว่าจะเทศกาลรัก หรือไร้รักก็ตาม อ้วนเป็นกิจวัตรเชียว

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ ด้วยรักและจริงใจ.......แบบออนไลน์ค่ะ

Image hosting by Photobucketโดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:2:10:25 น.  

 โดย: ฉะฉาน วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:2:24:14 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ

ทำงานด้วยใจอิ่มรักนะคะ

ด้วยรักจากใจออนไลน์


โดย: ป่ามืด วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:6:22:17 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ป่ามืด


...


โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:6:47:01 น.  

 


โดย: ZAZaSassY วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:11:23 น.  

 
เมื่อวานเย็นแม่หนิงมาหาคุณมดอีกรอบ หลังจากที่อ่านเม้นท์

แม่หนิงชอบแนวคิดในการดำเนินชีวิตไม่ว่าในด้านไหนของคุณมดมาก

เอาไปใช้ทุกครั้ง ที่คุณมดบอก มันได้ผลนะคะ

สงสัยต้องทำงานหนักขึ้น มีตังค์เยอะ ๆ จะเอามาจ้างคุณมดเป็นที่ปรึกษาคะ

วันนี้วันวาเลนไทน์ แม่หนิงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเท่าไหร่ ( อิอิ ) เมื่อวานนี้ต่างหาก วันแห่งความรักที่แท้จริง วันมาฆบูชา

แต่เพื่อให้เข้าบรรยากาศ ไปหาเรื่องอัพ วันวาเลนไทน์ดีกว่า คิดไม่ออกอีกล่ะ


โดย: run to me วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:16:41 น.  

 


โดย: เพลงเสือโคร่ง วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:33:22 น.  

 
สุขสันต์วันแห่งความรักนะครับ
ตอนแรกเข้าใจว่าชื่อป้ามืด


โดย: ต่อตระกูล วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:35:09 น.  

 โดย: Petit Patty วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:38:48 น.  

 สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ พี่ป่ามืดโดย: พลอยสีรุ้ง วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:43:27 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us
SweeT LovE Na Ka


โดย: erol วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:11:50 น.  

 
โอฮาโย ค่า ... เห็นเค้าฮิตให้การ์ดกัน เอามั่ง อิอิ เอาหัวใจมาฝากค่ะพี่ป่ามืดหัวใจเต้นเห็นๆ ...อิอิ

คิดถึงค่า จุ๊บๆ


โดย: หมูย่างหันรีหันขวาง (Hachi_chan ) วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:29:20 น.  

 
เมื่อวานไปเวียนเทียนที่วัดชลประธานมา

แสนแปลกใจเหลือเกิน ไปตามห้าง เห็นแต่คนขายดอกกุหลาบวาเลนไทน์ แต่แทบไม่เห็นคนขายเครื่องสังฆทาน...


โดย: KMS&หมาป่าสำราญ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:50:02 น.  

 
Image Hosted by ImageShack.us


โดย: erol วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:00:57 น.  

 Happy in Love นะคะโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:05:15 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าของที่ใหนสักแห่งในกรุงเทพ


ไม่ใช่เป็นแต่ตัวหนังสือ
แต่เป็นสือความผูกพันธ์ความห่วงใย
ไม่ใช่แค่กระดาษเพียง 1 ใบ
แต่เป็นค่าของหัวใจที่ให้เธอ
ไม่ใช่ว่าจะให้ใครก็ให้ ได้
เพราะความรู้สึกที่ใจเป็นอยู่เสมอ
ถ้าถามว่า..คิดถึง..ห่วงใย..ใครมั่งเออ
ก็มีเพียงแค่เธอ...คนพิเศษ...ของฉัน..


..Happy Valentine' Day นะค่ะ..โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:19:15 น.  

 
มีความสุขในวันวาเลนไทน์นะคะ...
สุขกาย สุขใจ...


โดย: คริสตอลสีชมพู วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:03:37 น.  

 
ความรักเป็นสิ่งที่งดงาม
ทำให้โลกนี้น่าอยู่
แม้มันจะมีด้านที่สุขและทุกข์
แต่มันก็มีคุณค่าและความหมาย
ควรค่าแก่การจดจำ
และทำให้ชีวิตได้รับสิ่งดี ๆจากมันอย่างมากมายไม่ใช่หรือ?

โดย: คนเดินดินฯ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:09:38 น.  

 
ธรรมสวัสดีค่ะ

เมื่อเย็นวาน ไม่ได้ไปเวียนเทียนที่วัด เพราะฝนโปรยปรายตลอด และป้าแจ๋วก็เป็นญาติดีกับคุณหวัดมาครบ 10 วันแล้วค่ะโดย: ป้าแจ๋วแหวว วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:51:15 น.  

 
อยากไปวัดด้วยจังค่า พี่ป่ามืดเคยไปวัดอัมพวันมั้ยคะ เห็นเค้าว่ากันว่าสอนนั่งสมาธิดีมาก กลับเมืองไทยคราวหน้าอยากจะลองไปดูบ้าง อยากหาที่สอนนั่งสมาธิน่ะค่ะ

อนุโมธนาบุญด้วยค่า


โดย: M1ku วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:31:42 น.  

 
เมื่อวาน...เวียนเทียนเผื่อป่ะ
โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:38:56 น.  

 


โดย: กวางตุ้งหวาน วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:12:22 น.  

 


ขอบคุณที่ไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ

มีความสุขกับวันแห่งความรักนะครับ


โดย: note-d วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:17:56:22 น.  

 สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ มีความสุข มาก มาก นะคะ


โดย: ameagari วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:38:53 น.  

 
โอ้ ชื่อคุ้นๆจังเลยครับ


โดย: เซียวเปียกลี้ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:54:22 น.  

 
พี่ป่ามืดจ้ะ แอบแวะมาส่งยิ้มให้พี่ป่ามืดเนื่องด้วยวันแห่งความรัก ( และคิดถึงจ้า )


โดย: JewNid วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:22:57 น.  

 
สวัสดีค่ะ

มีความสุขในวันแห่งความรักนะคะโดย: รักดี วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:26:58 น.  

 


โดย: ป่ามืด วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:37:53 น.  

 
น้อมรับค่ะ แต่วันนี้ขอเป็นวาเลนไทน์แล้วกันนะคะ  


โดย: ป้ามด วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:07:36 น.  

 
ขอให้มีความสุขในวันแห่งความรักจ้า...


โดย: maxpal วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:19:54 น.  

 
อนุโมทนาบุญงานมาฆบูชาร่วมกันนะคะ


โดย: ปาลินารี IP: 58.11.110.88 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:21:56:40 น.  

 
มาทักทายยามค่ำวันวาเลนไทน์ค่ะคุณป่ามืด
มีความสุขในทุกๆวันนะคะ


โดย: Petit Patty วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:01:59 น.  

 
เอาหัวใจช็อคโกแล๊ตมาฝาก ขอให้มีความรักอบอวลอยู่รอบๆ ตัวเราและเพื่อนร่วมโลกนะคร้า

โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:22:52:31 น.  

 
สาธุกับธรรมะค่ะHappy Valentine day ka


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:23:59:48 น.  

 

ด้วยรักและปรารถนาดีเสมอค่ะ น้องมด :)


โดย: ยอดสน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:0:08:20 น.  

 
เมื่อคืนเลยฝันเห็นมิตรออนไลน์เลย ท่าจะอาการหนัก ฝันว่าไปเที่ยวทะเล แล้ว อะจ๊ากกก คุณป่ามืดเล่นเจ๊ตสกีโต้คลื่นด้วยอ่ะ

เพื่อนออนไลน์ผ่านสายเคเบิ้ล เหนียวแน่นหนาดีนักแลท่านพี่


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:0:33:49 น.  

 
มาส่งความสุข ความคิดถึงค่ะ

พี่ป่ามืดคงยังสวยเหมือนเดิมนะคะ อิอิๆ


โดย: แหม่มswiss ♡ (แตนต่อย ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:1:55:48 น.  

 


โดย: Bluejade วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:6:09:27 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ


โดย: ป่ามืด วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:7:11:24 น.  

 
มีความสุขกับวันใหม่นะคะ เมื่อวานวันแห่งความรักที่เมืองไทย ที่นี่ยังเป็นเมื่อวานของเมืองไทย...ยังไงขอให้ได้รับรักเยอ ะ ๆ นะคะ


โดย: แม่น้องธัย วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:7:48:37 น.  

 
อรุณสวัสดิ์เช่นกันค่ะ
วันพุธแล้ว โฮ๊ะ โฮ๊ะ
เมื่อคืนดูนางบาปตอนจบป่าวพี่ป่ามืด อดสงสารหยดไม่ได้เนอะ แต่ยังไงก็ต้องใช้กรรมที่ตนก่อไว้ให้สาสม


โดย: ZAZaSassY วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:21:40 น.  

 


Happy วาเลนไทน์เดย์ ย้อนหลังนะคะ คุณมด

ช่วงนี้ เข้าวัดบ่อยๆค่ะ ได้ฟังเทศน์บ้างเหมือนกัน
ทำให้ใจนิ่งขึ้นนะคะ


โดย: Black Tulip วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:04:57 น.  

 
Happy Valentine's Day ค่ะ ไม่ช้านะค่ะ อิอิ เพราะที่บ้านพี่เจี้ยวเพิ่งวันที่ 14 ค่ะ


โดย: พีเจี้ยวค่ะ (sutida_jeaw ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:10:14 น.  

 แวะมาส่งความคิดถึงค่าโดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:19:59 น.  

 

สวัสดีตอนสายๆๆของที่ใหนสักแห่งใน กรุงเทพฯ


4ล้าน...ความห่วงใย
4แสน..ความคิดถึง
4หมื่น...คือกำลังใจ
ส่งมาให้...เธอคนเดียว


** มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเสมอนะจ้า**


ลป. เมื่อคืนอยากกอดพี่ ป่ามืดอะจ้า
แต่ว่ากลัวพี่ป่ามืดตื่นเลยปล่อยให่นอนต่อ..

ว่าแต่เช้านี้ว่างให้ กอดไหมอะจ้า..แบบว่าอยากกอด ก่อนกลับอุดร อะจ้า..


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:22:08 น.  

 
แวะมาสวัสดีคุณป่ามืดค่ะ

แวะมาอวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขในทุกๆวันค่ะ


โดย: หยดน้ำ ;) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:10:57 น.  

 

ขอบคุณมากค่ะ


โดย: oryzaja วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:22:21 น.  

 
ขอบคุณจ้า...โดย: ตี๋สีชมพู วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:11:57:36 น.  

 
#91
ดอกอะไรคะสวยจังเลย
ขอคนฉวยเก็บไปทัดหูได้ไม๊เจ้าเคอะ

ฝันดีไม๊คะเมื่อคืน


โดย: เฉลียงหน้าบ้าน วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:10:47 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะพี่ป่ามืด ... แวะมาจุ๊บก่อนไปเชือดมาราธอนค่ะ แหะๆ

คิดถึงนะคะ


โดย: หมูย่างน้ำตก (Hachi_chan ) วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:12:16:38 น.  

 
สดชื่นวันพุธนะคะ

Image hosting by Photobucket


โดย: Batgirl 2001 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:18:20 น.  

 
ธรรมสวัสดีค่ะ พี่ป่ามืด

คิดถึงพี่
ดาวเอาบุญมาฝากค่ะ ฝากพี่ที่มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่สุดคนนึง ในดาวเห็น เป็นเพื่อนทุกข์ ในยามทุกข์ และ ทำให้ดาวเชื่อมั่น ในธรรมวิเศษ ของพระพุทธองค์ มากขึ้น แบบที่รู้ได้ด้วยตนเอง ...อิ่มใจค่ะพี่ แต่เหนื่อยกาย กลับมาก็เจอปัญหาให้แก้ให้ เผชิญอีกมากมายไม่ทันตั้งตัว ....ดาวอดทนค่ะ
ลุกวึ้งกับสุขได้ ก็ต้องอดทนกับทุกข์ได้นะคะพี่

แต่ตอนนี้ หนุยิ้มฝืนๆ ค่ะ ยังยิ้มจากใจไม่ไหว เพลียจัง
อนุโมนาสาธุ ค่ะ พี่ที่เราได้เวียนเทียน ในวันพระนี้ ด้วยกัน

บีจี สวยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ประกายดาว วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:13:39:34 น.  

 
สวัสดีมิตรรักออนไลน์ ยามบ่าย ๆค่ะ


โดย: samranjai วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:14:27:04 น.  

 
อนุโมทนาบุญครับ
ได้ไปทำบุญถวายสังฆทานมาเมื่อวันอาทิตย์กับวันมาฆบูชา เอาบุญมาฝากคุณป่ามืดกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ เดี๋ยวว่าง ๆ หน่อยจะทำรูปมาฝากครับผม


โดย: 90210 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:15:59:19 น.  

 
คนอะไร

ทำตัวให้รักได้ทุกวันโดย: run to me วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:16:12:16 น.  

 
^
^

จริงด้วย


โดย: rebel วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:17:54:56 น.  

 


สวัสดียามเย็นค่ะ ยิ้มสวยๆ ใสๆ ให้ใจชื่นบานนะคะ


โดย: PANDIN วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:18:05:54 น.  

 
มีความสุขทุกวันนะคะ พี่ป่ามืด

วันนี้ทำอะไรทานคะ


โดย: yadegari วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:19:04:50 น.  

 
ขอบคุณพี่ป่ามืดที่แวะไปเยี่ยมรินค่ะโดย: ameagari วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:26:49 น.  

 
ได้รู้จักโอวาทปาติโมกข์ แบบลึกๆ อีกแล็ว


โดย: อ้วนดำปื๊ดปื๊อ วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:56:12 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่ป่ามืด...สบายดีนะคะ ชิดมาอ่านธรรมะวันละนิดค่ะ


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:57:23 น.  

 
ชิดมีคำถามแต่ไม่เกี่ยวกับธรรมะ ขอส่งหลังไมค์ไปถามนะคะ..


โดย: ชิด-ชิด เข้ามาอีกหน่อย วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:20:59:01 น.  

 
ส่งความรักพร้อมแบ่งปันบุญและรับธรรมะกลับไปด้วย ไปทำบุญที่วัดหัวลำโพงมาด้วยค่ะ อืฃิ่มใจและอิ่มบุญค่ะ


โดย: erinaไม่ได้ล๊อคอินจ๊ะ IP: 203.113.80.12 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:23:33:26 น.  

 
หวัดดีค่ะพี่ป่ามืด

สุขใจสุขกายเช่นกันนะคะพี่

ขอบคุณมากค่ะที่ไปทักทายและยังไม่ลืมกัน


โดย: ปุ้ม หญิง วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:3:29:12 น.  

 
กราบ


โดย: me2you วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:5:26:23 น.  

 
พี่มดขา...หายเปื่อย...เอ๊ย! ...หายปวดท้องแล้วค่ะ...มารายงานตัว...คิดถึงนะคะ...จริงๆ ตั้งใจไว้ว่าวันแห่งฟามร๊ากก...จาเอาขนมไปฝากพี่มดนะเนี่ย........ฮึ่ม...อดเลย...

ไม่เป็นไรวันหน้ายังมีนะคะ...สุขสันต์วันพฤหัสนะคะ...เหมือนเดิมทุกประการค่ะ..


โดย: pataree วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:7:23:15 น.  

 


โดย: Bluejade วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:7:36:34 น.  

 
ธรรมมะข้อคิดดีดี

แถมเพลงก็เพราะ


โดย: ชายคา วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:7:39:31 น.  

 
สงสัยยังคงเดินสายทำบุญอยู่อีกแน่เลย.... อิ่มบุญกันบ้างล่ะที่นี้ อิๆ


โดย: merf1970 IP: 58.9.10.42 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:09:39 น.  

 
วันใหม่จิตใจเบิกบาน

วันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้น


โดย: ZAZaSassY วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:22:45 น.  

 


โดย: Bluejade วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:8:46:09 น.  

 
สวัสดีเช้าวันพฤ. ค่ะ...ใกล้ได้หยุดแล้วเนอะ
สู้ๆๆๆๆ...
ช่วงนี้เหนื่อยๆ กะการทำงานจัง...


โดย: คริสตอลสีชมพู วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:9:53:39 น.  

 


โดย: ..... IP: 58.10.137.124 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:33:01 น.  

 
มาสวัสดียามสาย ๆ จ้า...


โดย: maxpal วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:47:33 น.  

 


โดย: ป่ามืด วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:55:16 น.  

 มาทักทายยามสาย วันสีแสดจ้า

มีความสุขมากๆนะคะ
โดย: อย่ามาทำหน้าเขียวใส่นะยะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:10:55:54 น.  

 
อนุโมทนาบุญค่ะ คุณพ่อพเยีย ต้องขอโทษด้วยที่ไปเยี่ยมล่าช้า

จากประโยคในบทความของคุณพ่อพเยีย.."ความตายอยู่ล้อมรอบตัวเรา"..ใช่แล้ว และเรามักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึง ความตายเป็นของเราทุกคน แต่เรามักคิดว่ายังไม่ถึงเวลานั้นหรอก คนที่ตายไปแล้วก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน การเตรียมตัวเตรียมใจนั้นเป็นเรื่องของทุกคนเพราะไม่ทราบว่าใครจะไปก่อนใคร ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้จึงไม่ใช่เรื่องประมาทเลย..

สร้างเหตุไว้ดีย่อมไปในที่ดี..

การพบที่ยินดี มีการจากที่อาลัย..

ขอร่วมไว้อาลัย


โดย: ป่ามืด IP: 58.10.137.13 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา:0:07:27 น.  

 


โดย: 555555555+ IP: 124.121.171.184 วันที่: 28 สิงหาคม 2549 เวลา:18:31:13 น.  

 


โดย: 5+5+5+5+5+5 IP: 124.121.171.184 วันที่: 28 สิงหาคม 2549 เวลา:18:32:40 น.  

 
เจริญพร...โยม....


โดย: ปูเป้ IP: 124.121.171.184 วันที่: 28 สิงหาคม 2549 เวลา:18:39:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

ป่ามืด
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
 

 

Now Playing:

eXTReMe Tracker
New Comments
Friends' blogs
[Add ป่ามืด's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.