It's my life
Group Blog
 
 
มกราคม 2555
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
13 มกราคม 2555
 
All Blogs
 

let's go Malaysia

เก็นติ้งไฮแลนด์–กัวลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมไร่ชา - เที่ยวชมสวนดอกไม้ - ถ่ายรูปคู่ตึกแฝด Twin Tower
5 วัน 4 คืน
พักคาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน


วันแรก กรุงเทพ–หาดใหญ่
15.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
16.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่หาดใหญ่.....พร้อมบริการอาหารกล่องบนรถ ทีมงานมัคคุเทศก์กล่าวทักทายท่านผู้มีเกียรติและแนะนำข้อมูลการเดินทาง
วันที่สอง หาดใหญ่–ด่านสะเดา–คาเมรอน
06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ หาดใหญ่
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางสู่ด่านสะเดา
07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซียที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่านดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆมากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น ) ทุกระดับจะมีร้านค้าโรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขารูปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ RING LET , ชั้นที่สอง TANAHRATA ชั้นสาม BRING CHANG ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่งไปสู่อีกลูกหนึ่ง(โปรดเตรียมยาแก้เมารถติดตัวไปด้วย ) แวะตลาดพื้นเมืองของคาเมรอนฯ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารแบบสตีมโบ๊ต สุกี้หม้อไฟ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
โรงแรม Rosa Passadena (ที่พักไม่มีแอร์เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม คาเมรอน - เก็นติ้งไฮแลนด์
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ
อาทิ ดอกลำโพง แยมมิร่า กุหลาบโคมญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่ชา หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่
เก็นติ้งไฮแลนด์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
15.00 น. เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า SKYWAY สุดยอดเทคโนโลยีที่สะดวก ปลอดภัยและเร็วที่สุดในโลกสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที รวมระยะทาง 3.4 กิโลเมตรให้ท่านได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น นำท่านเช็คอินสู่ โรงแรมเฟิสเวิลด์ โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สุดในโลก
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งหรือสวนสนุกในร่มซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย
(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) **ห้องพักบนเก็นติ้ง เป็นเตียงเดี่ยว 2 เตียง สำหรับ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริมห้องพักที่เก็นติ้งไม่มีแอร์**กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทาง เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย *** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าคาสิโน ***
วันที่สี่ เก็นติ้งไฮแลนด์–กัวลาลัมเปอร์–ปุตราจาย่า - หาดใหญ่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯนำท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี หลังจากนั้นนำท่านชมจตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นนำท่าน แวะร้านช็อกโก้แลต และนำท่านถ่ายภาพคู่กับตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองใหม่ (PUTRA JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนักรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยทาง
18.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ บริการอาหารเย็นที่ อ.สะเดา
20.00 น. เดินทางถึง อ.หาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
วันที่ห้า กรุงเทพ
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 

Create Date : 13 มกราคม 2555
0 comments
Last Update : 13 มกราคม 2555 21:32:41 น.
Counter : 425 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


Valentine's Month


 
pdzk
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
I am very please to be your friend
Friends' blogs
[Add pdzk's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.