Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2556
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
16 พฤศจิกายน 2556
 
All Blogs
 
+++... ทุกข์ที่สุด จะหลุดได้อย่างไร ...+++


อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดไป... 

อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไข... หนทางที่

เร็วที่สุดคือเปลี่ยนอารมณ์... ท่านใดมีทุกข์ 

ขอให้มันผ่านไปโดยไวครับ.....
เมื่อเราเกิดมาย่อมได้รับ ทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปอยู่แล้ว

แต่เมื่อทุกข์ที่สุดเราควรจะทำอย่างไร ?

การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ถูกต้องควรกระทำหรือไม่ 

และเราควรจะทำอย่างไรดี ?

บทความนี้จะไม่สนใจว่าการกระทำอย่างนั้น

จะมีผลในอนาคตอย่างไรทำลายตนเองจะ

บาปมากแค่ไหน ต้องเกิดมาฆ่าตัวตายใช้กรรมอีก 500 ชาติ

จริงหรือเพราะถ้าบอกไปต้องใช้ความเชื่อและศรัทธา

ในตัวศาสนามาพูดคุยกันแต่ต้องการจะบอกว่า การทำลาย

ตนเอง เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนัก  เสียดายโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดี

อีกมากที่จะตามมาและเสียดายแทนญาติมิตรที่เกี่ยวข้อง

ที่จะต้องได้รับผลกระทบกายและใจตลอดไป
ในเรื่องความทุกข์ที่สุดนี้ธรรมะในพระพุทธศาสนาสอน

ให้เราแก้เรื่องนี้ได้ทันที ด้วยความเข้าใจ ด้วยความรู้ที่เรา

ไตร่ตรองเองได้และด้วยประสบการณ์ในอดีตของเราทุก

คน ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่อ

ด้วยเหตุ 10 อย่าง เช่นด้วยเหตุผลว่าผู้สอนเป็นครูของเรา

 และอื่นๆ รวมสิบประการแต่จะให้เชื่อก็ต่อเมื่อไตร่ตรองรู้ได้ด้วย

ตนเองจึงเชื่อ การจะไตร่ตรองให้รู้ได้ด้วยตนเองจะมีได้ก็ต่อเมื่อ

เรามีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาแล้ว ดังนั้นประสบการณ์ในอดีต

จึงเป็นธรรมะที่เราตรึกตรองได้เช่นกัน

เมื่อความทุกข์ที่สุดมาถึง สิ่งที่ควรระลึกถึงมีสองสามอย่างคือ...


หนึ่ง อย่ากลัวว่าความทุกข์นั้นจะมีตลอดไปเพราะ

มันจะไม่คงอยู่ตลอดไป เดี๋ยวมันก็จางไป

สอง อย่าคิดว่าไม่มีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ เพราะ

จะมีทางแก้ไขเสมอ เพียงแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกเท่านั้น


สาม อย่านึกว่าต่อไปนี้เราจะไม่ได้รับสิ่งดีๆ อีก เพราะ

เมื่อทุกข์ผ่านไป เราจะยังมีความสุข สนุกสนาน 

ได้อย่างเดิมแน่นอน และ


สุดท้าย คือ ให้นึกถึงคนข้างหลัง ที่เขาจะต้องเศร้า ได้รับ

การกระทบกระเทือนจากการกระทำด้วยอารมณ์ของเรา
เมื่อทุกข์ที่สุดมาถึงสิ่งที่เราต้องทำทันที 

ในขณะที่ยังตั้งตัวปรับใจไม่ทันก็คือ

รีบหาทางเปลี่ยนอารมณ์เมื่อเราไปเจอคนอื่น

ทุกข์สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือช่วย

เปลี่ยนอารมณ์เขาก่อน จากนั้นสติจึงจะตามมา
ความทุกข์ที่มากสุดจะแก้ได้เร็วและง่ายที่สุดด้วยการ

เปลี่ยนอารมณ์ ดึงอารมณ์ออกจากสถานการณ์นั้นก่อน 

อาจง่ายๆ เพียงแค่ทำอะไรที่ชอบ ฟังเพลงดูหนัง หาของ

อร่อยกิน ชวนเพื่อนไปเที่ยว ชวนคุยเรื่องอื่นลืมเรื่องทุกข์ไป

ชั่วคราวก่อน บางทีก็เบาบางได้เอง ที่สำคัญถ้ามีเพื่อนดี 

จะเบาบางไปได้มากที่สุดที่ไม่ควรทำคือดื่มสุรา หรือ

พูดง่ายๆ ก็คือ ไม่ควรหันไปดื่มเหล้าเบียร์เพราะการกินเหล้า

ก็ดับทุกข์ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่จะมีข้อเสียกว่าคือ 

จะยิ่งโกรธง่ายน้อยใจง่ายและโมโหง่ายกว่าเดิม และไม่

มีสติยับยั้งความโกรธ หรืออารมณ์ที่รุนแรงเหล่านั้น

 เมื่อเปลี่ยนอารมณ์ได้ ใจจะเข็มแข็งมากพอที่จะแก้ในขั้นต่อไป
ขั้นต่อไปคือพยายามตั้งใจใช้สติคิดว่าจะแก้ได้อย่างไร 

อะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล สายไปแค่ไหนแล้ว

และแก้ได้หรือไม่ ทำให้ดีขึ้นได้หรือไม่ถ้าแก้ไม่ได้ 

ขั้นสุดท้ายคือ ทำให้ใจของเรายอมรับสิ่งนั้นให้ ได้ 

ใจของเราจะยอมรับได้ คิดได้ 

ปลงตกได้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ธรรมะ
ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนว่าโดยสรุปรวมในธรรมะของ

พระพุทธเจ้า อาจสรุปเป็นแบบหนึ่งได้ว่า

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

นั่นเป็นเพราะในความเป็นจริง สิ่งทั้งหลายย่อมไม่ได้ดั่งใจเรา 

มีความไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

ด้วยเหตุและปัจจัย จึงไม่สมควรที่จะไปหลงยึดมั่น

หมายว่าเป็นเรา เป็นตัวเราหรือเป็นของของเรา

สิ่งทั้งหลายไม่ได้ดั่งใจทั้งนั้น ไม่ว่าเราจะเป็นใคร

 รวยเพียงใด อำนาจล้นฟ้าขนาดไหน

ต่างก็มีความทุกข์ประจำตัวประจำอยู่ทุกคนทั้งสิ้น
และเมื่อมองย้อนไป ความทุกข์เหล่านั้นมันก็เท่านั้นเอง 

เมื่อเราอ่านมาถึงตอนนี้ ก็ขอให้ลองใช้เวลานี้

 นึกถึงอดีตที่มีทั้งทุกข์และสุขของเราดูอดีตนั่นแหละ

ที่จะสอนตัวเราในความจริงแห่งธรรมะ 

ในกาลามสูตรพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆ 

แต่สอนว่าเมื่อเราพิจารณาได้เองว่านี้เป็นสิ่งดีหรือไม่ดี

แก่จิตใจจึงค่อยเชื่อ การจะพิจารณาได้อย่างนั้น 

จะต้องมีประสบการณ์ในความรู้สึกแบบนั้นในอดีตมาก่อน 

อดีตจึงเป็นธรรมะที่สอนใจได้เป็นอย่างดี
ทุกข์ที่สุดจะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นที่สุด 

สิ่งใดที่เรารักมากยึดมากว่าเป็นตัวเราหรือ

ของเราสิ่งนั้นถ้าขาดหายไปจะทำให้ทุกข์ถึงที่สุด 

ถ้าเรารักความสวยงาม เมื่อเสียโฉมจะทุกข์ที่สุดถ้าเรารักสามี

หรือภรรยา เมื่อเขานอกใจ หรือเสียเขาไปจะทุกข์ที่สุด ถ้ารัก

ลูกลูกหายหรือพิการหรือตายจะทุกข์ที่สุด ถ้ารักยศถาบรรดาศักดิ์

เมื่อสูญเสียจะทุกข์ที่สุดถ้ารักตนเอง เมื่อทราบว่าตนป่วย

เป็นมะเร็ง เป็นเอดส์ หรือโรคที่รักษาไม่หายก็จะทุกข์ที่สุด
แต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเลยก็ไม่มีอะไรจะทุกข์กับสิ่งนั้น 

ไม่มีลูกก็ไม่ทุกข์กับลูก ไม่มีแฟนก็ไม่มีทุกข์จากแฟน 

ไม่มีทรัพย์สิน ก็ไม่ทุกข์กับทรัพย์สิน หรือถ้าเรามีแต่ทำใจไว้

เสมือนไม่มีหรือทำใจไว้ว่าของที่มีมันไม่เที่ยงย่อมแปรปรวนไป

 ก็จะทุกข์น้อยลง ยิ่งยึดมั่นได้น้อยลงเท่าไรก็ทุกข์น้อยลงเท่านั้น

เป็นสัดส่วนไปเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกข์เลย หมายความ

ว่าไม่มีอะไรทำให้ทุกข์ใจได้อีกเลยแต่ความเจ็บปวดยังมีตราบ

เท่าที่มีสังขารร่างกายอยู่เพียงแต่ความทุกข์กายอันนั้น 

จะไม่สามารถมากินใจให้ทุกข์ใจได้เลย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมักเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนคิด

จะทำความดี เพราะธรรมชาติของเราจะหลงลืม

และเพลินในสุขซึ่งความสุขส่วนมากที่เราชอบ 

มักจะตั้งอยู่บนความไม่เที่ยงทั้งสิ้น 

พระพุทธองค์เห็นข้อนี้จึงสละทุกสิ่งออกบวชแสวงหาธรรมะ 

แต่อย่างเราๆ มักจะไม่คิดเรื่องนี้จนกว่าจะทุกข์เสียก่อน 

เราจึงพบว่าคนจำนวนมาก ได้ประพฤติธรรมะ ได้ทำ

สิ่งดีๆแก่ตนและผู้อื่นเพราะประสพกับความทุกข์มาแล้ว 

ดังนั้นเมื่อมีทุกข์นั่นคือเราได้อยู่ใกล้ธรรมะแล้ว 

ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็มักจะมีสิ่งดีโอกาสดี และเราเอง

ก็จะดำรงอยู่ในความดีมากขึ้น 

ความทุกข์และความสุขเป็นของคู่โลกเช่นนี้มาตลอด
เมื่อเราทุกข์หรือพบคนที่ทุกข์อย่าลืมเปลี่ยนอารมณ์ 

ตั้งสติหาทางแก้ไข ใช้ความดีเอาชนะสิ่งไม่ดี 

ทุกข์ย่อมไม่เที่ยงย่อมผ่านไป เป็นธรรมดา และเราก็มี

โอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีได้ปรับปรุงตนเป็นคนดีเสมอ 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอขอบคุณเจ้าของบทควาจาก

        ขอขอบคุณภาพสวยๆจากอินเตอร์เนต  เพลงบรรเลงจากยูทูปEnter the Heart - The Music of Kevin Kern
Create Date : 16 พฤศจิกายน 2556
Last Update : 16 พฤศจิกายน 2556 10:27:15 น. 119 comments
Counter : 2219 Pageviews.

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:30:41 น.  

 

Like ให้เป็นคนที่ 1
ภาพประกอบสวยมากกกกกกกกกกค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
AppleWi Travel Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: อุ้มสี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:44:14 น.  

 
ภาพประกอบสวยจังเลยค่ะ
ทุกข์ สุข ปะปน
แต่อย่างไรก็ตาม เรามักอยากได้รับความสุขมากๆกว่าความทุกข์นะคะ
สติสำคัญมากๆค่ะโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:28:31 น.  

 
โหวตให้กับข้อคิดดีๆของคุณเอ็มจ้า . . .


เมื่อเราผ่านวันเวลาที่ทุกข์ที่สุด . . สาหัสที่สุด เราจะพบว่า

เราแข็งแกร่งขึ้น . . .

เรามีภูมิต้านทานสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบจิตใจเราได้ดีขึ้น . . . .


เราจะรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ดีขึ้น . . . .

และที่สำคัญ . . . เรารู้ว่าชีวิตนี้ มีโอกาส มีความหวัง มีสิ่งดีๆ รอคอยเราเสมอจ้าโดย: กาปอมซ่า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:33:41 น.  

 
สวยๆทั้งนั้นค่ะ


โดย: sunny (สมาชิกหมายเลข 900731 ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:10:51 น.  

 
เข้ามาที่นี่รู้สึกสดชื่น สบายใจดีครับ
ทั้งรูปภาพ ทั้งบทความ ลึกซึ้งดีครับ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: นธีทอง วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:52:45 น.  

 
ความทุกข์มันอยู่กับเราไม่นานหรอกค่ะ
จะว่าไปทั้งทุกข์ทั้งสุขล้วนอยู่กับเราไม่นานทั้งคู่
มาแป๊บๆเดี๋ยวก็ไป คิดแบบนี้แล้วสบายใจค่ะ
กดไล้ค์จองที่ไว้ก่อน
พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะโดย: mambymam วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:03:16 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ทุกข์ทำไม ทุกข์คนเดียวไม่เห็นสนุกโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:34:00 น.  

 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ทุกข์ทำไม ทุกข์คนเดียวไม่เห็นสนุกโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:34:08 น.  

 
เข้ามาฟังเพลง อ่านธรรมะ และชมดอกไม้ครับ
จากดอกแรกๆธีมชมพูแล้วค่อยๆไล่สว่างขึ้นไปเรื่อยๆ สวยมากครับ


โดย: ชีริว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:57:28 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆนะครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:52:30 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
AppleWi Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


ยาวมาก ขอแปะไว้ก่อนหมดเวลา อิอิ
หลับฝันดีนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:57:34 น.  

 
สุขทุกข์อยู่ที่ใจจริงๆ
เกิดขึ้นวนเวียน ต้องยอมรับและอยู่กับมันให้ได้
ส่งกำลังใจให้ค่ะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: pantawan วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:44:01 น.  

 
"...ถ้าเรามีแต่ทำใจไว้เสมือนไม่มี
หรือทำใจไว้ว่าของที่มีมันไม่เที่ยงย่อมแปรปรวนไปก็จะทุกข์น้อยลง
ยิ่งยึดมั่นได้น้อยลงเท่าไรก็ทุกข์น้อยลงเท่านั้น..."

ประทับใจกับประโยคนี้ค่ะ

โหวต และ like#5 ให้คุณพีค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กาปอมซ่า Hobby Blog ดู Blog
นิราลัย Literature Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
......................โดย: Sweet_pills วันที่: 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:54:25 น.  

 
สวัสดีรุ่งสางวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองค่ะ

โดย: ~My Birthday is on April 14~ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:2:53:47 น.  

 ทั้งสวย... ทั้ง ดี...


...

ถูกใจ คนที่ 6 ค่ะ...

...


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


...


มี ดอกไม้... (ที่สวย น้อยกว่า ของ คุณเอ็ม... ) มา ฝาก ค่ะโดย: foreverlovemom วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:3:41:21 น.  

 


ย้อนกลับขึ้นไปอ่าน อีก รอบ...

ชอบมากค่ะ...

เป็นประโยชน์ อย่างยิ่ง ...

ต่อ..


ชีวิต น้อย.. น้อย.. ของ ป๋อง...
โดย: foreverlovemom วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:3:44:31 น.  

 
ทุกข์+สุขเป็นของคู่กันนะค่ะ
อยู่ที่เราจะเลือกอยู่กับสิ่งไหนมากกว่ากัน

อ่านธรรมะพร้อมภาพสวยๆฟังเพลงไพเราะ
เพลินตาเพลินใจ ได้ทั้งข้อคิดธรรม
ขอบคุณค่ะ ...บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog


โดย: tui/Laksi วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:15:33 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:58:37 น.  

 
สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ

สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:50:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์วันหยุดค่ะ
มาโหวตให้กับข้อคิดดี ๆ ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:12:51 น.  

 หวัดดี อีก ครั้ง ค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:23:41 น.  

 
มาโหวตให้ข้อคิดดีๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: mambymam วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:43:34 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

น้องเอ็มมีธรรมะดีดีมาฝากพวกเราเสมอ
ขอบตุณนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:37:46 น.  

 

สวัสดีค่ะ มาอ่านทุกข์ที่สุดจะหลุดได้อย่างไรแล้วได้ข้อ

คิดและธรรมะดีๆค่ะ ทุกข์เพราะคิดจริงๆเพียงเปลี่ยนวิธี

คิดชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆเพลงบรรเลงเพราะดีรูปก็สวยๆค่ะ

ไล้ค์และโหวตค่ะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:36:36 น.  

 

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:53:52 น.  

 
สวัสดีวันลอยกระทงค่าพี่เอ็ม

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: tayya tatar วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:54:20 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม เอนทรี่ภาพสวยมากกเลย
ถ้อยคำที่โปรยไว้ก็น่าอ่านสวยงามมาก ใช่ค่ะ
ความทุกข์นั่นหลุดลอยไปได้อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้น
แพมมาส่งกำลังใจให้คุณเอ็มมน๊าา ไล้ค์ๆ
ไปเที่ยวลอยทงสนุกๆมีความสุขมากๆนะค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: mastana วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:03:53 น.  

 
บทความโดนใจ

ภาพประทับใจ

เพลงไพเราะ

ส่งกำลังใจค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:09:23 น.  

 
สวัสดีค่า คุณเอ็ม ^^

อ่านแล้วเห็นสัจธรรมจริงๆเลยค่ะ
ทุกข์ที่สุดจะหลุดได้อย่างไร
ชอบๆ อธิบายได้ดีมากๆเลยค่ะ

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่า

สุขสันต์วันลอยกระทงนะคะ ^^


โดย: lovereason วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:51:10 น.  

 ตาม น้องหนู... (เพื่อนใหม่ของป๋อง) มาค่ะ...

ป๋องส่งเมล์แล้ว.. แต่ยังไม่ หนำใจ ค่ะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:47:27 น.  

 
วันนี้มาโหวตให้ค่ะ
สุขสันต์วันลอยกระทงด้วย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
เศษเสี้ยว Literature Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Food Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 17 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:50:31 น.  

 
สุขสันต์วันลอยกระทงค่า

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Hobby Blog ดู Blog
หมอหว่อง Literature Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: schnuggy วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:40:02 น.  

 
ไม่ชอบมาก ๆ คนที่ดับทุกข์ด้วยการดื่มเหล้า
ต้องขอออกห่างก่อน มีสติดีแล้วค่อยคุยกันค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:2:39:56 น.  

 
สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณเอ็ม
ขออภัยที่มาช้าค่ะ มิมีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปที่บล็อกค่ะ
ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ และมิตรภาพดีดีค่ะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: phunsud วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:49:24 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ mp 5
มาอ่านข้อคิดดีๆไว้เตือนสติ เมื่อมีทุกข์จะได้นำมาคิดเตือนสติ


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:02:58 น.  

 
สวัสดีวันจันทร์...ค่ะ

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจกันทุกท่าน...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:23:55 น.  

 
มาอ่านข้อคิดดีๆ จากคุณเอ็มค่ะ
ไม่มีทุกข์ใดที่อยู่ตลอดไปนะคะ ทุกอย่างมีทางแก้เสมอ
โหวตให้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


สุขสันต์วันลอยกระทงย้อนหลังค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:17:20 น.  

 
วิ่งมาโหวดก่อนค่ะ


โดย: newyorknurse วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:48:48 น.  

 
ขอบคุณขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:30:43 น.  

 
แวะมาอนุโมทนาสาธุครับ


โดย: อัสติสะ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:32:59 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
diamondsky Klaibann Blog ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ถปรร Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
------------------------
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพี


โดย: เกศสุริยง วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:01:28 น.  

 
ยุ่ง เหยอ???
โดย: foreverlovemom วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:39:10 น.  

 
ฮู้ยยย..

ผู้กล้าแห่งยุค...

ขอบคุณมากค่ะ ที่ คุณเอ็ม กรุณาเข้าไปวางเม้นท์ไว้ที่บ้านป๋อง...

กะลังวังเวง...

มีอัศวิน ขี่ม้าขาว มาคน...

ค่อยใจชื้นหน่อย...

ขอให้ คุณเอ็ม รวย... สวย... เอ๊ย หล่อ ... แข็งแรง อายุยืนยาว... ตลอดกาลค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:52:40 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆนะครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:05:18 น.  

 
ขอบคุณกำลังใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:50:28 น.  

 
หวัดดีค่าคุณพี

มารายงานตัวเข้าบล็อกค่า
รินไปเที่ยวเกาหลีมา 5 วันค่าาาา อิอิ
เพิ่งกลับมาถึงบ้านตีหนึ่งเมื่อคืนนี่เองเน้อ
หายไปหลายวันกลับมาอ่านต่อ


เราจะเปลี่ยนความทุกข์ให้หายอย่างน้อยก็คือ
ความสบายใจกลับมา
นั่นคือความคิด
คิดบวกเท่าไหร่เราก็ทุกข์น้อยลงเท่านั้น
อยู่กับตัวเองจริงๆค่ะว่าจะเลือกทุกข์หรือเลือกที่จะสุข
เลือกที่จะแบกหรือเลือกที่จะวาง

^^โหวตค่า
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Food Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 19 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:44:52 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

สวัสดียามดึกค่ะคุณพี
ใครที่กำลังมีความทุกข์ถ้าได้เข้า
มาบล๊อกวันนี้คงจะได้รู้ว่าควรทำ
และคิดเช่นไร ขอบคุณสำหรับข้อคิดดี ๆ ค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:10:51 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ...

ขออนุญาติ แปะ หน่อยนะคะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:30:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:38:21 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณ**mp5**

แวะเอากำลังใจมาฝากคร้าาาาาและขอบคุณคติข้อคิดดีๆๆๆๆ

โหวต 5 โหวตคร้าาาา & like # 10

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: umineko วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:49:57 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่า

การเมืองวุ่นวายหนอ หลบมาหามุมสงบค่ะ
ฟังเพลงเย็น ๆ คุ้นหู สบายใจแล้ว อิอิ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:11:22 น.  

 
สวัสดียามเย็นครับ


โดย: พันคม วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:07:45 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม
ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ ทุกข์ก็มาเยือนทันทีนะคะ

ขอบคุณสำหรับธรรมะข้อคิดดีๆวันนี้เช่นเคย

ขอบคุณโหวตด้วยค่ะ
เดี๋ยวมาใหม่นะคะ


โดย: anigia วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:34:58 น.  

 
ฝันดีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:37:26 น.  

 
แวะมาโหวตให้คุณเอ็มครับ
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:34:14 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและหาอะไรดีๆ อ่านครับโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:41:01 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:19:53 น.  

 
ทุกคนมีทุกข์เป็นของตัวเอง เอวัง

ขอบคุณข้อคิดธรรมะดีๆนะคะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:43:36 น.  

 สวัสดีค่ะ คุณเอ็ม...
โดย: foreverlovemom วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:43:15 น.  

 
ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกฺขํ
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏฺฐปาท

ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ ทุกข์
สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน
อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะโศกเศร้าไปทำไม(ขอบคุณภาพสวยจากคุณอ๋า – วนารักษ์)

ไลค์และโหวตให้...ค่ะโดย: พรหมญาณี วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:47:52 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กิ่งฟ้า Funniest Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ ค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:02:53 น.  

 
แวะมาโหวตให้กับบล็อกข้อคิดดีๆค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:49:11 น.  

 
ฝันดีนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:49:36 น.  

 อรุณ สวัสดิ์ ค่ะ...
โดย: foreverlovemom วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:4:46:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:48:07 น.  

 
สวัสดีครับคุณพี
มาอ่านข้อคิดดีๆและภาพสวยครับ
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: moresaw วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:8:14:35 น.  

 
อ่านไปอ่านมา ดันชอบดอกไม้ประกอบค่ะคุณพี


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
schnuggy Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: au_jean วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:30:58 น.  

 
พาหว่าหวามาเที่ยวบล็อกบ้าง...ค่ะ

ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์และตลอดไป...นะคะ
วันนี้ ปอป้าตั้งใจเข้ามาโหวตให้นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:32:43 น.  

 
ภาพประกอบสวยมากค่ะ อ่านเพลิน สบายตาเลยค่ะ

ทุกข์ที่สุดเกิดจากความยึดมั่นถือมั่น....จริงค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:09:11 น.  

 
......ภาพสวยจริงๆค่ะ บทความก็ดีมากๆๆๆ......

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: *ลานดาว........ (สมาชิกหมายเลข 751710 ) วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:04:22 น.  

 
แวะมาชมภาพงาม ๆ และเก็บข้อคิดดี ๆ
ช่วงนี้หลังจากกลับจากการปฏิบัติธรรมของท่านโกเอ็นก้า นั่งสมาธิเช้าละ ๑ ชั่วโมงสม่ำเสมอเลยครับ


โดย: คนขับช้า IP: 171.6.240.41 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:07:48 น.  

 เอ่อ...

ป๋อง มี ภาพเดียว...

ฝากแต่ผู้หญิง..

เอาเป็น ฝากให้ คนข้างตัว คุณเอ็ม นะคะ...(เฮ้อ ลำบากใจ...)

โดย: foreverlovemom วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:32:27 น.  

 
สวัสดีครับคุณเอ็มแหะๆ ^^

มาอ่านไปทุกๆตัวอักษร เห็นจริงด้วยทุกบรรทัดเลยครับ ต้องรู้จักเปลี่ยนอารมณ์สำคัญมากๆนะครับ

คนที่เคยเจอทุกข์หนักมาแล้วและผ่านมาได้ก็จะค่อยๆเรียนรู้ได้ดีขึ้น ยิ่งได้ศึกษาธรรมะแล้วยิ่งไม่ยากนะครับ

แต่บางคนที่ชีวิตมีแต่ความสุขสบายตลอดเวลาเป็นชีวิตที่เสี่ยงอย่างยิ่ง แค่ได้อ่านบทความนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะรอดจากการคิดสั้นได้จริงๆนะครับ

โหวตไดอาริสต์ให้เลยนะครับ ธรรมะใช้ไปแล้วแหะๆ

มีความสุขนะครับคุณเอ็ม ^^

มีลำนำมาฝากครับ ^^


เริ่มเข้าหน้าหนาว
ต้นหญ้าออกดอกสีขาวพริ้วไสว
บ่อน้ำใสให้นกนานาพันธุ์มาดื่มกิน
ต้นมะม่วงต่างขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง
บางต้นแก่ตายลงไปเหลือแต่กิ่งก้าน
พระอาทิตย์อัสดงแต่งแต้มท้องฟ้าสร้างสีสันอันงดงาม
เปรียบดังชีวิตที่หมดไปแต่ละวันทำความดีอะไรให้ใจได้ยิ้มบ้างคงจะดี ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:16:14 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี ขอบคุณมากนะคะที่ไปโหวตให้งานตะพาบ ตามมาอ่านข้อคิดธรรมมะดีๆค่ะ พร้อมชมดอกไม้สวยๆและภาพสวยๆค่ะ

โหวตและไลท์ให้เช่นกันนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอให้คืนนี้หลับฝันดีนะคะ
More Teddy Bear Comments
โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:25:13 น.  

 

หลับฝันดีค่ะโดย: อุ้มสี วันที่: 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:26:08 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ

เมื่อก่อนเราเคยตีตราว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายคือคนโง่
จนได้มาเรียนกับอ.ท่านนึง
อ.บอกว่า คนที่คิดฆ่าตัวตาย คือคนที่มองไม่เห็นทางออก
ดังนั้นคนอื่นควรจะชี้ทางออกให้เขาเห็น

ก็เลยคิดได้ค่ะ คนที่ปัญหาอยู่แล้ว เราจะไปซ้ำเติมทำไม
ช่วยเขาน่าจะดีกว่า

ภาพประกอยสวยงามสบายตามากค่ะ


โดย: Risorius วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:20:12 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:38:18 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ
ขอเชิญทานอาหารเช้าที่บ้านค่ะ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:03:34 น.  

 
ขอบคุณครับสำหรับแนวคิดที่น่าสนใจเสมอ
**mp5** Dharma Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:14:06 น.  

 
แวะมาอ่านธรรมะที่ให้ข้อคิดดี ๆ ค่ะ หนนี้เพลงเพราะมาก กดไลค์กับโหวตให้ค่า


โดย: haiku วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:11:53 น.  

 
มาทักทายยามดึกค่ะคุณพี
ขอบคุณที่ตามไปเที่ยวด้วยกันค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 23 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:26:32 น.  

 ตาม พี่วิ มาสวัสดี ตอน มืด ตึ๊ด ตื๋อ ค่ะ...

โดย: foreverlovemom วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:3:33:27 น.  

 
แวะมาขอบคุณที่เข้าไปอ่านบล๊อกค่ะ :)


โดย: Risorius วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:21:49 น.  

 
วันหยุดสบาย ๆ แวะมาส่งยิ้มทักทายให้กำลังใจคุณmp5ค่ะ

ขอบคุณมากที่แวะไปชมพระรูปวาดงาม ๆ ของสมเด็จพระสังฆราชฯ และโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:19:22 น.  

 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะสำหรับข้อคิดธรรมดี ๆ ให้ใจเป็นสุขได้ในทุกวันของการใช้ชีวิต

คนเรามีสุขมีทุกข์ปะปนสับเปลี่ยนกันไปจริง ๆ ค่ะ

สติจึงเป็นสมบัติที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ใจสงบ

ขอบคุณมาก ๆค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ~My Birthday is on April 14~ วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:56:37 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

เพลงบรรเลงเพราะขอรับ...อันที่จริงเข้ามาอ่านบล็อกหน้านี้หลายครั้งจนหลงคิดว่าได้ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ขออภัยด้วยขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:17:34 น.  

 
สวัสดีครับคุณmp5

ขอบคุณข้อความดี ๆ

มาศึกษาเรื่องของทุกข์และขอร่วมวงด้วยคนครับ

ทุกข์แรกคือ ทุกข์ที่กำลังประสบอยู่
ทุกข์ที่สองคือ การคิดถึงทุกข์ในอดีตที่เลยมาแล้ว
ทุกข์ที่สามคือ ความกังวลต่ออนาคตที่มายังไม่ถึง

หากไม่อยากทุกข์มากก็อย่าไปติดกับอดีตที่แก้ไม่ได้และอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เพียงทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอ


โดย: find me pr วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:14:14 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณเอ็มมมมมาอ่านอีกที
บทสุดท้ายนั่นคือ"ให้นึกถึงคนข้างหลัง
ที่เขาจะต้องเศร้า ได้รับผล

การกระทบกระเทือนจากการกระทำ
ด้วยอารมณ์ของเรา....เข้ากับสถานการณ์ได้ดี
เลยนะคะเนี่ย>>ชอบเอนทรี่นี้จริงๆเลยขอบคุณนะค่ะ มีความสุขมากๆค่าาา


โดย: mastana วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:11:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ
เข้ามาอ่านธรรมมะดีๆ
ต่อไปนี้เมื่อไรที่ทุกข์จะพยายามรีบเปลี่ยนอารมณ์ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
-----
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: blueberryblossom วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:13:26 น.  

 
- ขอขอบคุณมากนะค่ะคุณ **mp5**
ที่แวะเยี่ยมทักทายให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาค่ะ

เรามาอ่านธรรมะสบายใจ ที่นี่ กี่ครั้งๆ
ก็มีความสุขสบายใจ ในรสพระธรรมคำสอน
ที่ถูกถ่ายทอดให้สวยงาม น่าติดตาม
เพลินตาเพลินใจ ได้สาระธรรมเยี่ยม
อีก โดยฝีมือสร้างสรรค์ ของคุณ**mp5**
ขอบคุณค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:34:38 น.  

 
แวะมาทักทายค่ะ


โดย: นู๋ที วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:58:55 น.  

 
ธรรมะสวัสดีค่ะ

ขอเชิญที่บ้านด้วยนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:10:31 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

เพลงประกอบช่างพาให้สงบใจได้จริงๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: หอมกร วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:26:01 น.  

 
"ดังนั้นประสบการณ์ในอดีต

จึงเป็นธรรมะที่เราตรึกตรองได้เช่นกัน"

ชอบตรงนี้มากค่ะ ... บล็อกนี้อ่านแล้วรรโลงใจดีมาก ๆ เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณคุณเอ็ม สำหรับกำลังใจด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
schnuggy Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

โดย: Tristy วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:56:50 น.  

 
ทักทายดึกๆครับ คุณเอ็ม


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:29:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี
แวะมาเยี่ยม สบายดีหรือป่าว
มีความสุขมากๆนะคะ


โดย: pantawan วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:22:39 น.  

 
หนูชอบผูกพันธ์เลยทุกข์เยอะกว่าคนอื่นอะ


โดย: น้องผิง วันที่: 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:46:41 น.  

 
สวัสดีจ้า...

ขอบคุณที่ไปเยี่ยมบล๊อกจ้ะ..

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: ก้นกะลา วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:02:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณ**mp5** เป็นงัยบ้างคะสบายดีนะคะ

แวะเอากำลังใจมาฝากค่ะ

ขำๆๆคลายเครียดค่ะช่วงนี้หลายๆๆๆๆๆคนคงมีเรื่องให้เครียดๆๆๆบ้างนะคะ ขอให้คุณ**mp5**มีแต่ความสุขทุกๆๆๆวันคร้าาาาโดย: umineko วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:21:31 น.  

 
บล็อกนี้ดองนานนะคะเนี่ย อิอิ

ทุกข์ที่สุดเราต้องปัดความคิดออกไป
เริ่มจากตัวเราจริงๆค่า


มาส่งงานใหม่ด้วยค่า แบบว่ามีคนกดดันให้ออนเร็วๆเน้อ
รีวิวรีสอร์ทฉบับใหม่ออนแอร์แล้วค่า
ที่พักเปิดใหม่ ส่วนตัวสุดๆ
ที่กำลังขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยว

^^


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:31:05 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ห่างหายไปเพราะงานยุ่งไม่ว่ากันนนะคะ อิ อิ


โดย: mariabamboo วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:7:17:20 น.  

 
สวัสดีครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:19:59 น.  

 
สวัสดีครับคุณเอ็ม

มาอ่านแนวคิดและวิธีการดี ๆ ในการกำจัดทุกข์
ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่ครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: ทองกาญจนา วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:14:44:58 น.  

 
แวะมาเยี่ยมครับ ขอบคุณสำหรับโหวตโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:28:18 น.  

 
ฝันดีครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:15:06 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าครับ

เรื่องความทุกข์นี่ เราเผลอเมื่อไร มักจะแอบมาเยี่ยมเราประจำเลยนะครับ มาแล้วก็ไม่ค่อยจะไปง่ายๆซะด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องฆ่าตัวตายนี่ อ.เต๊ะ ไม่เคยคิดเลยสักครั้ง มีแต่คิดจะฆ่าคนอื่นนี่คิดบ่อย 555
แต่บางคนก็สมควรตายมากๆเลยนะครับ

เรื่องสุขทุกข์ นี่ อ.เต๊ะ ว่าอยู่ที่จิตใจของเราล้วนๆ ว่าจะรับมือกับมันยังไง ใครมีสติ มีเครื่องยึดเหนี่ยว ก็จะรับมือได้ดีนะครับ

ปล.ภาพดอกไม้สวยงามสุดๆไปเลยครับ ชอบมาก

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:09:00 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเอ็ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:51:34 น.  

 
สุขใดที่อวยพรไว้ในวันเกิด

สุขนั้นจงคืนกลับโดยพลันโดย: Mr.Chanpanakrit วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:23:17 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ขอบคุณนะค่ะสำหรับกำลังใจ


โดย: Opey วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:17:22 น.  

 
สวัสดีค่ะ
อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมากๆเลยค่ะ
เพลงเพราะ ภาพสวย อารมณ์ผ่อนคลาย


โดย: AdrenalineRush วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:30:17 น.  

 
แวะทักทายตอนค่ำๆค่ะคุณเอ็ม


โดย: phunsud วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:18:58:04 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อ่านแล้วก็ได้ข้อคิดดีดีกลับไปทุกครั้งเลยค่ะคุณเอ็ม ขอบคุณนะคะ

ปล ภาพประกอบสวยมากก


แล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่แวะไปหมํ่าส้มตำด้วยกันที่บล็อกพร้อมโหวตให้เราอีกด้วย


โดย: LoveParadise วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:24:18 น.  

 
แวะมาส่งความคิดถึงค่ะคุณเอ็ม


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 27 พฤศจิกายน 2556 เวลา:22:44:04 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมและโหวตนะคะ รอข้อคิดดีๆจากคุณพีอยู่นะคะ อย่าให้แฟนๆต้องรอนานน๊า


โดย: au_jean วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:5:56:44 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณเอ็มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:40:57 น.  

 
สาธุค่ะ โหวตให้นะคะ

เวลาทุกข์จริงๆ ถ้ามีสติก็ผ่านไปได้ค่ะ แต่มันไม่ค่อยมีสตินี่สิคะ เฮ้อ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:16:09 น.  

 สวัสดีค่ะคุณเอ็มมาอ่านธรรมะ อีกใช้ได้กับเหตุการณ์บ้าน

เมืองตอนนี้เลยค่ะ ขอบคุณคะแนนโหวตที่บล็อกป้าด้วย

ค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:24:03 น.  

 

หลับฝันดีนะคะโดย: อุ้มสี วันที่: 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:09:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

Valentine's Month


 
**mp5**
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 65 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน


THAILAND


USA
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.