Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2558
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
7 พฤษภาคม 2558
 
All Blogs
 
+++...อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม...+++ ตอนที่ ๓
พระนิพนธ์
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม

พ ร ะ ร า ช นิ พ น ธ์ เ พื่ อ ค ว า ม ส วั ส ดี แ ห่ ง ชี วิ ต
แ ล ะ พ ร ะ ค ติ ธ ร ร ม เ พื่ อ เ ป็ น แ ส ง ส่ อ ง ใ จ
๐ ไม่มีผู้ใดปรารถนารับผลของกรรมที่ไม่ดี

อันผู้ไม่ทำดีประการต่างๆ ด้วยกายวาจา อันเนื่องมาจากใจที่ไม่ดีของเขานั้น ที่จริงแล้วผู้มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาพอสมควร ประกอบด้วยความเชื่อในเรื่องกรรม และการให้ผลของกรรมไม่น่าจะมีผู้ใดปรารถนาเป็นคนไม่ดี แต่ทำไมจึงมีคนไม่ดีมากมาย ทั้งๆ ที่มิได้ปรารถนา

คิดให้เข้าใจในเรื่องของกรรมจะรู้ชัดว่ากรรมที่คนผู้นั้นทำไว้ในอดีต ได้ติดตามห้อมล้อมจิตเขามาให้ปรากฏเป็นผลในปัจจุบัน ทั้งที่ในปัจจุบันเขาก็มิได้ต้องการให้เป็นเช่นนั้น และหากเขาเข้าใจเรื่องของกรรมบ้างแล้ว เขาจะกลัวไปถึงชาติในอนาคต เขาจะพยายามไม่ทำกรรมไม่ดี เพราะเข็ดกลัวผลของกรรมที่ทำให้เขาต้องเป็นคนไม่ดีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งที่เขาไม่ปรารถนาเลย


๐ ความรักผู้อื่น ทำให้หลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดีได้

เป็นผู้ใหญ่ก็อย่าทำกรรมไม่ดี เป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวก็อย่าทำกรรมไม่ดี แม้รักตัวเองก็อย่าทำกรรมไม่ดี จงทำแต่กรรมดี หรือแม้รักพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน ก็อย่าทำกรรมไม่ดี ผลไม่ดีที่ผู้ทำได้รับนั้นจะทำให้บรรดาผู้ที่รักตนพลอยกระทบกระเทือนไปด้วย

ลองนึกถึงใจตนเอง เมื่อเห็นผู้ที่ตนรักทำความไม่ดี แม้ผลไม่ดี ยังไม่ทันปรากฏชัด ตนก็ไม่สบายใจ ยิ่งเมื่อได้ผลร้ายเกิดขึ้นสนองผู้ทำกรรม เราผู้มีความผูกพันกับเขา ก็ย่อมเหมือนพลอยได้รับผลร้ายด้วย


๐ ถ้าเราทำกรรมไม่ดี ผู้ที่รักเราก็ได้รับผลไม่ดีไปด้วย

ดังนั้นแม้ไม่รักตนเอง ก่อนจะทำอะไรก็ควรนึกถึงใครทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีผู้เป็นที่รักอยู่ด้วย ถ้าเราทำกรรมไม่ดีได้รับผลไม่ดี ผู้ที่รักเราและผู้ที่เรารักก็จะต้องพลอยได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจไปด้วยอย่างไม่ยุติธรรม

เพราะมิได้เป็นผู้ทำกรรมไม่ดีด้วย แต่ต้องพลอยได้รับผลไม่ดีเพราะความผูกพัน ดังนั้นจะทำความไม่ดีใด ก็น่าจะนึกถึงบรรดาผู้ที่มีความผูกพันกับเราบ้าง อาจจะช่วยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการหลีกเลี่ยงการทำกรรมไม่ดี


๐ ใช้สติยั้งคิดให้เคยชินก่อนทำกรรมไม่ดีใดๆ

ก่อนจะทำกรรมใด แม้หยุดยั้งตั้งสติ คิดให้ดีว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดี ก็จะทำให้ไม่ทำกรรมไม่ดีอย่างเต็มใจ อย่างสบายใจ แต่จะมีเวลายับยั้งชั่งใจ อันเป็นความสำคัญควรจะทำให้เป็นความเคยชินด้วยกันทุกคน


๐ หมั่นพิจารณาให้กลัวกรรมไม่ดีอยู่เนืองๆ

การพิจารณากรรมให้กลัวกรรมไม่ดีนั้น อาจทำได้แม้เมื่อเป็นสิงสาราสัตว์ จะเห็นตัวจริงหรือเห็นเพียงรูปภาพก็ตาม สัตว์เหล่านั้นล้วนมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด แต่ก็เหตุใดเล่าที่ทำให้ต้องมาเกิดเป็นสัตว์ ไม่ได้เกิดเป็นผู้เป็นคนเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าประเสริฐกว่าเป็นอันมาก ต้องเป็นกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้ประกอบกระทำมาให้อดีตชาติปรุงแต่งให้เป็นไป

ให้มีรูปลักษณ์ของสัตว์ ที่แม้บางชนิดจะน่ารักน่าเอ็นดู แต่ก็เป็นสัตว์ แม้จะได้รับความรักความเอ็นดูอุปถัมภ์บำรุงเลี้ยงดูอย่างดี ก็เป็นแบบที่ให้แก่สัตว์ และก็ไม่แน่ใจน่าสัตว์จะมีความคิดอย่างไร จะเศร้าเสียใจในความต้องการเป็นสัตว์หรือไม่

โดยเฉพาะเมื่อพ้นจากภพภูมิมนุษย์ทันทีก็ได้ภพภูมิของสัตว์ อาจจะยังไม่ลืมชีวิตในภพภูมิมนุษย์ อาจจะยังจำผู้คนที่เกี่ยวข้องด้วยได้ จิตของสัตว์นั้นจะน่าสงสารสักเพียงไหน แต่เมื่อเกิดแล้วก็เลือกไม่ได้แล้วที่จะเกิดเป็นอะไรอื่น

ถึงอย่างไรก็ตาม ทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกชีวิตข้างหน้า ภพภูมิข้างหน้าได้ ถึงทำความดีให้เต็มความสามารถ อย่าละโอกาสที่จะทำความดีเลย นั่นแหละจะเป็นการเลือกภพชาติข้างหน้าสำหรับตนได้ จะเลือกเป็นอะไรก็ได้ ไม่เป็นอะไรก็ได้-------------------------------


ที่มา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Create Date : 07 พฤษภาคม 2558
Last Update : 10 พฤษภาคม 2558 20:28:50 น. 39 comments
Counter : 904 Pageviews.

 
เจิม & ส่งกำลังใจให้คุณเอ็มค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:20:35 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณพี ขอบคุณมาดนะคะที่ไปให้กำลังใจงานเขียนค่ะ

ตามมาอ่านข้อคิดธรรมะดีๆค่ะโหวตให้นะคะ

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:54:25 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 7 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:47:15 น.  

 
บางคนทำกรรมไม่ดีไว้แต่ผลกรรมกลับไปตกอยู่ที่ลูก ๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
lovereason Literature Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Diarist ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: ALDI วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:3:35:41 น.  

 
มารับข้อคิดดีๆค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
Ariawah Auddy Photo Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: mambymam วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:6:24:51 น.  

 
ก่อนจะทำกรรมใด แม้หยุดยั้งตั้งสติ
คิดให้ดีว่ากรรมนั้นดีหรือไม่ดี
มาอ่านคำสอนท่านครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: moresaw วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:7:55:48 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
โหวต โหวต โหวต


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: หอมกร วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:54:35 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีวันฝนตก แต่ยังร้อนๆๆๆค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:49:00 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เราทำไม่ดี คนที่เรารักก็จะได้รับผลกรรมที่ไม่ดีด้วย
จริงมาก ๆ ค่ะ
หลีกเลี่ยงการทำไม่ดี และมาทำดีกันดีกว่านะคะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:53:27 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


เชื่อค่ะว่า....ทำกรรมเช่นไรไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้น


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:45:33 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
---------------------

ข้อคิดในเรื่องเกิดในภพภูมิของสัตว์ชัดเจน
และทำให้กลัวการทำกรรมไม่ดียิ่งขึ้นนะคะ
ขอบคุณสำหรับข้อคิดดีๆค่ะคุณพี


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:17:23 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


มาติดตามธรรมะดีๆจากสมเด็จพระสังฆราชต่อ
เพื่อนำไปปฎิบัติค่ะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:16:33:33 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog


สวัสดีค่ะ
สมัยนี้กรรมติดจรวด
ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
ต้องพยายามทำกรรมดีให้มากๆ
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในชาตินี้
และชาติหน้า


โดย: เวียงแว่นฟ้า วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:18:07:24 น.  

 


สวัสดีคร้าบคุณพี่

อ.เต๊ะ ช่วงนี้ทำบุญบ่อยเลยครับ
เพราะกลัวกรรมเก่า แหะๆ

แล้วก็เห็นอ.เต๊ะ ยังงี้
อ.เต๊ะ ก้ยังทำบุญ ใส่บาตรทุกวันเลยนะครับ

ขอบคุณข้อคิดและธรรมะที่เอามาฝากนะครับ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

**mp5** Dharma Blog ดู Blog
โดย: multiple วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:40:25 น.  

 
มารับคำสอนที่อ่านแล้วได้เตือนสติทุกครั้งครับ

**mp5** Dharma Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:52:58 น.  

 
สาธุค่ะ
ขอบคุณธรรมะก่อนนอนของเราวันนี้ด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Cartoon Blog ดู Blog
lovereason Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 8 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:02:08 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ขุนเพชรขุนราม Blog about TV ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

--------------------------------

แวะมาส่งกำลังใจให้ก่อนนะคะ
เดี๋ยวว่าง ๆ มาเก็บรายละเอียดค่า

ทานอะไรหรือยังคะเช้านี้
ว่าง ๆ เชิญที่บล็อกใหม่ด้วยนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:9:23:18 น.  

 
ถ้ามีสติก็จะรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ปัญหาคือคนเรามักจะทำอะไรโดยไม่ใช้สติไตร่ตรองให้ดีก่อน จนทำให้เดือดร้อนกันไปหมดทั้งกับตัวเองและคนรอบข้าง


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:53:14 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม

ขอบคุณ ข้อคิด ธรรมะ
ที่นำมาแบ่งปันนะคะ

คุณเอ็มมีความสุขมากๆนะคะ


โดย: tanjira วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:14:27 น.  

 
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
สาธุๆๆๆๆ


โดย: ผมไม่ได้บินคนเดียวสู่โลกปัจจุบัน (เตยจ๋า ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:20:59:25 น.  

 
กฏแห่งกรรมเป็นของจริง แต่สมัยนี้หลายคนไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่เราเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ โหวตให้ค่า


โดย: haiku วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:20:54 น.  

 
มาอ่านต่อและส่งกำลังใจค่ะ
ขอบคุณโหวตที่บ้านด้วยนะคะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Maeboon Diarist ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:40:43 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mariabamboo Travel Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
...................
มาส่งกำลังใจค่ะ


โดย: โอพีย์ (Opey ) วันที่: 9 พฤษภาคม 2558 เวลา:22:04:53 น.  

 
ถ้าเราทำกรรมไม่ดี ผู้ที่รักเราก็ได้รับผลไม่ดีไปด้วย...ต้องคิดเยอะๆ เลยนะคะบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
PZOBRIAN Book Blog ดู Blog
ญามี่ Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:07:23 น.  

 
น่าคิดมากค่ะคุณเอ็ม .. เตือนใจเตือนตนเรื่องการประกอบ "กรรม" ดี

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: Tristy วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:11:09 น.  

 
เข้ามาอ่านบทความให้ข้อคิดค่ะโดย: raizin heart (Raizin Heart ) วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:04:32 น.  

 
สวัสดีตอนสายๆครับ
แวะเข้ามาอ่านครับ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: PZOBRIAN วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:10:25:53 น.  

 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:13:36:14 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

กดส่งกำลังใจให้คุณเอ็มฮ่ะ ^^"

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Blog about TV ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: mastana วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:10:26 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณเอ็ม อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม
มาถึงตอนที่ 3 แล้ว แต่ละข้ออ่านแล้วเฉียดฉิว
เพียงแค่คิดพลาดนิดเดียวกรรมตามติดจรวด
เลยทีเดียวนะค่ะ ..ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับ
พลังใจและธรรมมะให้หัวใจมีสติซึ่งสำคัญจริงๆ
ในการใช้ชีวิตบนโลก ฝันดีนะค่ะคุณเอ็ม


โดย: mastana วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:21:15:22 น.  

 
ขอบคุณคุณพีสำหรับกำลังใจค่ะ
นอนหลับฝันดีคืนนี้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 พฤษภาคม 2558 เวลา:23:46:30 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: ชมพร (ชมพร ) วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:02:35 น.  

 
แวะมาส่งกำลังใจค่ะ
งานยุ่งไม่ค่อยว่างแวะมาค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: pantawan วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:06:49 น.  

 
เวรกรรมมีจริง
บางที่ก็ตามมาทันจริงๆด้วยค่ะ
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: newyorknurse วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:2:24:41 น.  

 
สวัสดีวันร้อนๆราวพายุจะมาค่ะ

โดย: ญามี่ วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:31:34 น.  

 
สาธุค่ะ
อย่าละโอกาสที่จะทำความดีเลย
หมั่นพิจารณาให้กลัวกรรมไม่ดี
ยั้งคิดให้เคยชินก่อนทำกรรมไม่ดี...

ขอขอบคุณโหวตและคำชมด้วยคร้าคุณ**mp5**


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 พฤษภาคม 2558 เวลา:19:53:21 น.  

 
ปอป้าเน้นมากเรื่องสติ ตามคำย้ำสอนของพระพุทธเจ้า
สติมา ปัญญาเกิดนะคะ

โหวตค่ะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blogโดย: พรหมญาณี วันที่: 13 พฤษภาคม 2558 เวลา:11:39:29 น.  

 
เข้ามาฟังธรรมรับข้อคิดดีๆครับ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผมเพิ่งไปไหว้ท่านที่วัดบวรฯเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี้เอง


โดย: ชีริว วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:16:45 น.  

 
สวัสดีคุณเอ็ม
มาอ่านข้อคิดธรรมะดีๆค่ะ
ทำกรรมดีไว้ให้เต็มที่เห็นผลทั้งชาตินี้และชาติหน้านะคะ
หมั่นทำกรรมดีไว้มากๆเนาะ

**mp5** Dharma Blog ดู Blog


โดย: anigia วันที่: 14 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:40:15 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

**mp5**
Location :
กรุงเทพ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 69 คน [?]
สวัสดีครับ

ขอส่งความสุขให้กับทุกคน


THAILAND


USA
New Comments
Friends' blogs
[Add **mp5**'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.